Danh sách tiểu hành tinh/143001–144000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143001 2002 VO101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143002 2002 VQ101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143003 2002 VC102 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143004 2002 VD103 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143005 2002 VG103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143006 2002 VK103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143007 2002 VO103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143008 2002 VQ103 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143009 2002 VX103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143010 2002 VB104 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143011 2002 VJ104 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143012 2002 VG105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143013 2002 VJ106 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143014 2002 VT106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143015 2002 VN108 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143016 2002 VQ108 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
143017 2002 VW108 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143018 2002 VA109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143019 2002 VC109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143020 2002 VF110 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143021 2002 VG110 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143022 2002 VO110 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143023 2002 VV110 13/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
143024 2002 VO112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
143025 2002 VA113 13/11/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
143026 2002 VC114 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
143027 2002 VN114 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
143028 2002 VK115 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
143029 2002 VZ118 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
143030 2002 VD119 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143031 2002 VH119 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143032 2002 VO119 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143033 2002 VN121 13/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143034 2002 VQ121 13/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143035 2002 VS121 13/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
143036 2002 VT121 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
143037 2002 VU121 13/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
143038 2002 VE122 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
143039 2002 VF122 13/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
143040 2002 VX123 14/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143041 2002 VB127 13/11/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
143042 2002 VW127 14/11/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
143043 2002 VH128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143044 2002 VO128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143045 2002 VJ129 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143046 2002 VR131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,3 km MPC · JPL
143047 2002 VW131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,1 km MPC · JPL
143048 Margaretpenston 2002 VR132 02/11/2002 La Palma A. Fitzsimmons, I. P. Williams 2,1 km MPC · JPL
143049 2002 VY134 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
143050 2002 VM135 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143051 2002 WO1 23/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
143052 2002 WY2 24/11/2002 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
143053 2002 WG3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
143054 2002 WH5 24/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
143055 2002 WQ5 23/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
143056 2002 WB6 24/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
143057 2002 WO8 24/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
143058 2002 WT8 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
143059 2002 WQ10 24/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
143060 2002 WF11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
143061 2002 WH11 23/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
143062 2002 WK11 26/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
143063 2002 WZ11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
143064 2002 WC12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
143065 2002 WF12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
143066 2002 WZ13 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
143067 2002 WM14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
143068 2002 WC15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
143069 2002 WM15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
143070 2002 WB16 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143071 2002 WE16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
143072 2002 WJ16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
143073 2002 WD17 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
143074 2002 WK19 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
143075 2002 WP20 29/11/2002 Farpoint Farpoint Obs. 4,6 km MPC · JPL
143076 2002 WE21 24/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
143077 2002 XX1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143078 2002 XM2 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
143079 2002 XC3 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143080 2002 XQ3 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143081 2002 XC5 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143082 2002 XJ6 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143083 2002 XV6 01/12/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
143084 2002 XX6 01/12/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
143085 2002 XQ7 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143086 2002 XN8 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
143087 2002 XP9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143088 2002 XT9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143089 2002 XZ9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143090 2002 XC10 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143091 2002 XB13 03/12/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
143092 2002 XD13 03/12/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
143093 2002 XD14 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143094 2002 XA15 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
143095 2002 XB15 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
143096 2002 XJ15 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143097 2002 XN17 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143098 2002 XF18 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143099 2002 XW18 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143100 2002 XQ19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143101 2002 XB20 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
143102 2002 XS20 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143103 2002 XK21 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143104 2002 XL21 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143105 2002 XS21 02/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
143106 2002 XN22 03/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143107 2002 XU23 05/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143108 2002 XV23 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143109 2002 XL24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143110 2002 XP24 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143111 2002 XS24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143112 2002 XW24 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143113 2002 XJ25 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143114 2002 XK26 03/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
143115 2002 XG27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143116 2002 XT27 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143117 2002 XZ27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143118 2002 XJ28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143119 2002 XL28 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143120 2002 XQ28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143121 2002 XF29 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
143122 2002 XH31 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143123 2002 XS31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143124 2002 XU31 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143125 2002 XY31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143126 2002 XV32 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143127 2002 XW32 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143128 2002 XU33 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143129 2002 XA34 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143130 2002 XF34 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143131 2002 XE35 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
143132 2002 XN35 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143133 2002 XB36 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143134 2002 XS37 08/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
143135 2002 XY37 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143136 2002 XC38 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143137 2002 XK38 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143138 2002 XU38 07/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143139 2002 XC39 07/12/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
143140 2002 XT39 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143141 2002 XY40 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
143142 2002 XF41 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
143143 2002 XH41 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143144 2002 XU41 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143145 2002 XC42 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143146 2002 XL42 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
143147 2002 XT42 08/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
143148 2002 XO43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143149 2002 XC44 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
143150 2002 XJ45 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143151 2002 XC46 10/12/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
143152 2002 XE48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143153 2002 XV48 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143154 2002 XA50 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143155 2002 XS50 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143156 2002 XC51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143157 2002 XN51 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143158 2002 XO54 10/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
143159 2002 XR54 10/12/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
143160 2002 XP55 10/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
143161 2002 XA56 08/12/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
143162 2002 XQ57 10/12/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
143163 2002 XY57 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143164 2002 XF58 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143165 2002 XO58 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143166 2002 XZ59 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143167 2002 XC60 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
143168 2002 XO62 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143169 2002 XZ62 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143170 2002 XJ64 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143171 2002 XH65 12/12/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
143172 2002 XA67 10/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
143173 2002 XF67 10/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
143174 2002 XD68 11/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
143175 2002 XJ68 12/12/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
143176 2002 XB73 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
143177 2002 XF73 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143178 2002 XN73 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
143179 2002 XB74 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143180 2002 XE75 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143181 2002 XU75 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143182 2002 XL76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143183 2002 XE77 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143184 2002 XK77 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143185 2002 XS77 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143186 2002 XP78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143187 2002 XT78 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143188 2002 XW78 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143189 2002 XB79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143190 2002 XQ80 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143191 2002 XO81 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143192 2002 XB83 13/12/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
143193 2002 XV83 13/12/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
143194 2002 XT84 11/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143195 2002 XW84 14/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143196 2002 XE85 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143197 2002 XL86 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143198 2002 XH87 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143199 2002 XJ87 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143200 2002 XV87 12/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143201 2002 XC88 12/12/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
143202 2002 XS89 14/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143203 2002 XX89 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
143204 2002 XF90 14/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143205 2002 XQ92 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
143206 2002 XS92 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
143207 2002 XD101 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143208 2002 XG101 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143209 2002 XR105 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143210 2002 XE107 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143211 2002 XO109 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143212 2002 YG 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
143213 2002 YS 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
143214 2002 YY 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
143215 2002 YE1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
143216 2002 YP1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
143217 2002 YA3 28/12/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 4,4 km MPC · JPL
143218 2002 YL3 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
143219 2002 YY3 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143220 2002 YY4 28/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143221 2002 YL6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143222 2002 YB10 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143223 2002 YN11 30/12/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
143224 2002 YX12 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143225 2002 YF13 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143226 2002 YA16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143227 2002 YK17 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143228 2002 YV17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143229 2002 YY17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143230 2002 YK18 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143231 2002 YO18 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143232 2002 YU19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143233 2002 YK20 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143234 2002 YT20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143235 2002 YZ20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143236 2002 YA21 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143237 2002 YB21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143238 2002 YF21 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143239 2002 YC22 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143240 2002 YC24 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
143241 2002 YV24 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143242 2002 YM25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143243 2002 YA26 31/12/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
143244 2002 YJ26 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143245 2002 YG27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143246 2002 YK27 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
143247 2002 YJ28 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143248 2002 YS28 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143249 2002 YP29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143250 2002 YU30 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143251 2002 YY30 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143252 2002 YG31 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143253 2002 YL31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143254 2002 YL35 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143255 2002 YV35 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143256 2002 YZ35 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143257 2003 AE 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143258 2003 AU1 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143259 2003 AO2 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143260 2003 AA6 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143261 2003 AB7 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143262 2003 AF7 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143263 2003 AQ7 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
143264 2003 AW9 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
143265 2003 AN10 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143266 2003 AF11 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143267 2003 AJ11 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
143268 2003 AA12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143269 2003 AK12 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143270 2003 AG13 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143271 2003 AF14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143272 2003 AN14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143273 2003 AB15 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
143274 2003 AU15 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143275 2003 AJ16 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143276 2003 AA18 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
143277 2003 AG19 04/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
143278 2003 AK21 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
143279 2003 AW24 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143280 2003 AB25 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143281 2003 AJ25 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143282 2003 AL25 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143283 2003 AX25 04/01/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
143284 2003 AA26 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143285 2003 AS26 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143286 2003 AT29 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143287 2003 AL30 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143288 2003 AK33 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
143289 2003 AL33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143290 2003 AW33 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
143291 2003 AZ33 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143292 2003 AO34 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143293 2003 AS34 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143294 2003 AV34 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143295 2003 AA35 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143296 2003 AF36 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143297 2003 AU37 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143298 2003 AW38 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143299 2003 AC39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143300 2003 AD39 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143301 2003 AO39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143302 2003 AZ39 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143303 2003 AF40 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143304 2003 AU40 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143305 2003 AD41 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143306 2003 AE41 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143307 2003 AK41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143308 2003 AQ41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143309 2003 AM42 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143310 2003 AV42 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
143311 2003 AW45 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143312 2003 AB47 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143313 2003 AC47 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143314 2003 AL47 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143315 2003 AQ48 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143316 2003 AY48 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143317 2003 AS51 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143318 2003 AQ53 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143319 2003 AV54 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143320 2003 AY56 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
143321 2003 AP57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143322 2003 AV57 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143323 2003 AE58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143324 2003 AO60 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143325 2003 AX61 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143326 2003 AL62 08/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
143327 2003 AV63 08/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143328 2003 AD64 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143329 2003 AP64 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143330 2003 AL65 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143331 2003 AN65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
143332 2003 AD66 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143333 2003 AJ66 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143334 2003 AK70 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
143335 2003 AA72 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143336 2003 AV73 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143337 2003 AW73 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
143338 2003 AX73 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143339 2003 AZ73 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143340 2003 AC74 10/01/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
143341 2003 AV75 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143342 2003 AW75 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143343 2003 AH76 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143344 2003 AT77 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143345 2003 AF78 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143346 2003 AS78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
143347 2003 AR80 11/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143348 2003 AE81 12/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
143349 2003 AG81 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143350 2003 AW81 12/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143351 2003 AD84 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143352 2003 AB85 07/01/2003 Kitt Peak DLS 4,6 km MPC · JPL
143353 2003 AP86 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143354 2003 AS87 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
143355 2003 AD88 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
143356 2003 AK92 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
143357 2003 AS92 10/01/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,9 km MPC · JPL
143358 2003 BF 18/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
143359 2003 BV 24/01/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
143360 2003 BB2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
143361 2003 BP2 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
143362 2003 BC6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 6,9 km MPC · JPL
143363 2003 BK6 24/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
143364 2003 BL6 24/01/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
143365 2003 BH7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
143366 2003 BL7 25/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
143367 2003 BA8 26/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
143368 2003 BT8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
143369 2003 BB9 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
143370 2003 BJ9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143371 2003 BN10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143372 2003 BB11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143373 2003 BK12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
143374 2003 BE13 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
143375 2003 BG13 26/01/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
143376 2003 BB15 26/01/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
143377 2003 BD15 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
143378 2003 BU16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
143379 2003 BA18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143380 2003 BH19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
143381 2003 BC21 27/01/2003 Haleakala NEAT AMO 2,2 km MPC · JPL
143382 2003 BT21 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143383 2003 BR24 25/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143384 2003 BZ24 25/01/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
143385 2003 BR25 26/01/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
143386 2003 BY25 26/01/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
143387 2003 BG26 26/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
143388 2003 BN26 26/01/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
143389 2003 BK27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
143390 2003 BN27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
143391 2003 BM28 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
143392 2003 BT28 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
143393 2003 BX28 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143394 2003 BG29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143395 2003 BU29 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143396 2003 BP30 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143397 2003 BC32 27/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
143398 2003 BE34 25/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,4 km MPC · JPL
143399 2003 BU34 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143400 2003 BX34 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143401 2003 BF37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
143402 2003 BL42 28/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
143403 2003 BT42 29/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
143404 2003 BD44 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS APO 1,5 km MPC · JPL
143405 2003 BE44 26/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
143406 2003 BV44 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
143407 2003 BJ45 28/01/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
143408 2003 BS45 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
143409 2003 BQ46 28/01/2003 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
143410 2003 BJ47 30/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
143411 2003 BS48 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
143412 2003 BV48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
143413 2003 BF49 26/01/2003 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
143414 2003 BQ50 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143415 2003 BF51 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143416 2003 BG51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143417 2003 BN52 27/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
143418 2003 BA53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
143419 2003 BQ53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
143420 2003 BQ55 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
143421 2003 BG56 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
143422 2003 BJ56 28/01/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
143423 2003 BL56 28/01/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
143424 2003 BB57 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143425 2003 BG57 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143426 2003 BR57 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143427 2003 BF58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143428 2003 BV58 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143429 2003 BW58 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143430 2003 BF60 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143431 2003 BC62 28/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
143432 2003 BU62 28/01/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
143433 2003 BX62 28/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
143434 2003 BY62 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
143435 2003 BD64 29/01/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
143436 2003 BX66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143437 2003 BY66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
143438 2003 BB67 30/01/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
143439 2003 BM67 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
143440 2003 BV70 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
143441 2003 BM72 28/01/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
143442 2003 BK73 29/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143443 2003 BV73 29/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143444 2003 BO74 29/01/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
143445 2003 BV74 29/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
143446 2003 BY75 29/01/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
143447 2003 BO78 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143448 2003 BY78 31/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
143449 2003 BG79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
143450 2003 BU79 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143451 2003 BR80 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143452 2003 BX81 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143453 2003 BO82 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143454 2003 BB83 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143455 2003 BL83 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143456 2003 BU83 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143457 2003 BM85 31/01/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 3,4 km MPC · JPL
143458 2003 BF86 24/01/2003 La Silla La Silla Obs. 5,1 km MPC · JPL
143459 2003 BG88 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143460 2003 BQ88 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143461 2003 BK89 28/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
143462 2003 BN89 28/01/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
143463 2003 BG90 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143464 2003 BB91 31/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
143465 2003 CT 01/02/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
143466 2003 CW2 02/02/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
143467 2003 CH3 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143468 2003 CP3 01/02/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
143469 2003 CZ3 03/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
143470 2003 CZ4 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143471 2003 CT5 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143472 2003 CJ6 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
143473 2003 CR6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143474 2003 CX6 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
143475 2003 CB8 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143476 2003 CB9 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
143477 2003 CC10 02/02/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
143478 2003 CJ10 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143479 2003 CP10 03/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
143480 2003 CU10 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143481 2003 CB11 03/02/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
143482 2003 CU12 02/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
143483 2003 CF13 03/02/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
143484 2003 CY13 03/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
143485 2003 CV14 03/02/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
143486 2003 CJ15 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
143487 2003 CR20 11/02/2003 Haleakala NEAT APO · 650 m MPC · JPL
143488 2003 CX21 03/02/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
143489 2003 DS 21/02/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
143490 2003 DL3 22/02/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
143491 2003 DO3 22/02/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
143492 2003 DP4 22/02/2003 Kleť Kleť Obs. 4,8 km MPC · JPL
143493 2003 DF5 19/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
143494 2003 DB8 22/02/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
143495 2003 DW9 24/02/2003 Uccle T. Pauwels 7,7 km MPC · JPL
143496 2003 DU10 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,4 km MPC · JPL
143497 2003 DB11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
143498 2003 DJ12 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
143499 2003 DQ12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
143500 2003 DU13 25/02/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143501 2003 DY13 26/02/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
143502 2003 DS14 25/02/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
143503 2003 DC15 26/02/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143504 2003 DL17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 5,5 km MPC · JPL
143505 2003 DM17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 4,0 km MPC · JPL
143506 2003 DO17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 6,0 km MPC · JPL
143507 2003 DL20 22/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
143508 2003 DJ22 24/02/2003 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 4,0 km MPC · JPL
143509 2003 EG1 05/03/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143510 2003 EN4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
143511 2003 EZ5 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
143512 2003 ED7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
143513 2003 EH7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
143514 2003 EN8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
143515 2003 EX8 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
143516 2003 EP9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
143517 2003 ES9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
143518 2003 ED10 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
143519 2003 EV11 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
143520 2003 EJ12 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143521 2003 EY12 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143522 2003 EG13 06/03/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
143523 2003 EH13 06/03/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
143524 2003 ET13 06/03/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143525 2003 EZ14 07/03/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
143526 2003 EG15 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143527 2003 EN16 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
143528 2003 ET18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
143529 2003 EU18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
143530 2003 EE19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
143531 2003 EC20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
143532 2003 EK20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
143533 2003 ER20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
143534 2003 EC21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
143535 2003 EZ22 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143536 2003 EZ23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143537 2003 EV24 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143538 2003 EG25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143539 2003 EN25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
143540 2003 ED27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143541 2003 EL27 06/03/2003 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
143542 2003 EC30 06/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143543 2003 EW30 06/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143544 2003 EX30 06/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
143545 2003 EA31 06/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
143546 2003 EG31 06/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
143547 2003 ES31 07/03/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
143548 2003 ER35 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143549 2003 EU36 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
143550 2003 EC37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
143551 2003 EH37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
143552 2003 ET37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143553 2003 EG38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
143554 2003 ED39 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143555 2003 EH39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143556 2003 ED40 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
143557 2003 ER40 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
143558 2003 ET42 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
143559 2003 ET43 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143560 2003 EV44 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
143561 2003 EP45 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143562 2003 EZ45 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143563 2003 EQ46 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
143564 2003 ER47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
143565 2003 EW48 09/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143566 2003 EP51 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143567 2003 ET51 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
143568 2003 EX52 08/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143569 2003 EB53 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
143570 2003 ER53 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
143571 2003 EX57 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143572 2003 ET58 10/03/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
143573 2003 EU58 11/03/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
143574 2003 EC59 11/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143575 2003 EB60 12/03/2003 Desert Moon B. L. Stevens 4,8 km MPC · JPL
143576 2003 FS1 24/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143577 2003 FG2 23/03/2003 Vicques M. Ory 4,8 km MPC · JPL
143578 2003 FA5 24/03/2003 Črni Vrh H. Mikuž, S. Matičič 7,5 km MPC · JPL
143579 Dérimiksa 2003 FE7 28/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 4,1 km MPC · JPL
143580 2003 FO9 21/03/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
143581 2003 FV12 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
143582 2003 FQ13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
143583 2003 FY13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
143584 2003 FS23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
143585 2003 FF24 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
143586 2003 FD26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
143587 2003 FY28 24/03/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
143588 2003 FN45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
143589 2003 FJ46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
143590 2003 FU50 25/03/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143591 2003 FF51 25/03/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143592 2003 FS52 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
143593 2003 FG61 26/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
143594 2003 FD62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
143595 2003 FL62 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
143596 2003 FN62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
143597 2003 FZ65 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143598 2003 FV75 27/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
143599 2003 FM78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143600 2003 FW78 27/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143601 2003 FZ78 27/03/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
143602 2003 FW81 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
143603 2003 FM89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
143604 2003 FK91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
143605 2003 FP91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
143606 2003 FZ92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
143607 2003 FD94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
143608 2003 FD112 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143609 2003 FL114 31/03/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
143610 2003 FA117 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
143611 2003 FP117 25/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
143612 2003 FQ120 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143613 2003 FD121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143614 2003 GO2 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
143615 2003 GK4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143616 2003 GA11 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
143617 2003 GH12 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143618 2003 GQ28 07/04/2003 Uccle T. Pauwels 4,5 km MPC · JPL
143619 2003 GC49 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
143620 2003 GM50 04/04/2003 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
143621 2003 GE55 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
143622 Robertbloch 2003 HG 22/04/2003 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
143623 2003 HJ3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
143624 2003 HM16 27/04/2003 Socorro LINEAR APO 2,1 km MPC · JPL
143625 2003 HJ26 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
143626 2003 HU27 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
143627 2003 HJ28 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
143628 2003 HG31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
143629 2003 HS32 29/04/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
143630 2003 HA33 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143631 2003 HS35 27/04/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
143632 2003 HA37 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
143633 2003 HX53 22/04/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
143634 2003 HR54 24/04/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
143635 2003 HU54 24/04/2003 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
143636 2003 KO19 30/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
143637 2003 LP6 12/06/2003 Socorro LINEAR APO 1,9 km MPC · JPL
143638 2003 MU8 28/06/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143639 2003 MK9 30/06/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143640 2003 NR4 05/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143641 Sapello 2003 NK5 05/07/2003 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 1,1 km MPC · JPL
143642 2003 NV6 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
143643 2003 NP7 07/07/2003 Palomar NEAT AMO 810 m MPC · JPL
143644 2003 OE3 23/07/2003 Wise D. Polishook 1,3 km MPC · JPL
143645 2003 OP4 22/07/2003 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
143646 2003 OO7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143647 2003 OZ13 27/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
143648 2003 QP17 22/08/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
143649 2003 QQ47 24/08/2003 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
143650 2003 QZ61 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143651 2003 QO104 31/08/2003 Haleakala NEAT APO +1km · 2,2 km MPC · JPL
143652 2003 RW12 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
143653 2003 RT13 15/09/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
143654 2003 SH11 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143655 2003 SE18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
143656 2003 SJ39 16/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
143657 2003 SA45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143658 2003 SB45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
143659 2003 SR55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
143660 2003 SJ70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
143661 2003 SM73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
143662 2003 SP84 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143663 2003 SW88 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
143664 2003 SM93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
143665 2003 SP98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143666 2003 SR109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
143667 2003 SQ125 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143668 2003 SF128 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143669 2003 SO140 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143670 2003 SJ145 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
143671 2003 SW151 18/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
143672 2003 SN155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
143673 2003 SO195 20/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
143674 2003 SB210 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
143675 2003 SJ214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
143676 2003 SK214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
143677 2003 SW220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
143678 2003 SA224 30/09/2003 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
143679 2003 SK236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143680 2003 SU242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143681 2003 SX255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
143682 2003 SQ266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143683 2003 SV280 18/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
143684 2003 SS293 27/09/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
143685 2003 SS317 25/09/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. res · 122 km MPC · JPL
143686 2003 TW11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143687 2003 TP18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
143688 2003 TH30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
143689 2003 UQ9 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143690 2003 UK13 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
143691 2003 UQ15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
143692 2003 UF20 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143693 2003 UM21 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
143694 2003 UK24 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
143695 2003 UQ40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
143696 2003 UU40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
143697 2003 UP44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
143698 2003 UB55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
143699 2003 UN55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
143700 2003 UF57 26/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143701 2003 UV79 19/10/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
143702 2003 UG91 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143703 2003 UQ101 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143704 2003 UV109 19/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
143705 2003 UR115 20/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
143706 2003 UG117 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143707 2003 UY117 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 321 km MPC · JPL
143708 2003 UV126 20/10/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
143709 2003 UM132 19/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143710 2003 UG134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
143711 2003 UR136 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143712 2003 UD142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
143713 2003 UF143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
143714 2003 UL158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143715 2003 UT158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143716 2003 UM164 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143717 2003 UF165 21/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143718 2003 UX167 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143719 2003 UU177 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
143720 2003 US182 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
143721 2003 UB184 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143722 2003 UM188 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143723 2003 UW199 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143724 2003 UJ200 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143725 2003 UX200 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143726 2003 UG201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143727 2003 UB204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
143728 2003 UE206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143729 2003 UX209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143730 2003 UJ211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143731 2003 UH213 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
143732 2003 UD217 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143733 2003 UB220 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143734 2003 UK222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143735 2003 US223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143736 2003 UM226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143737 2003 UJ236 22/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
143738 2003 UK239 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143739 2003 UB246 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143740 2003 UF247 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143741 2003 UX248 25/10/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
143742 2003 UZ250 25/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
143743 2003 UJ253 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143744 2003 UD258 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143745 2003 UC259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143746 2003 UD259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143747 2003 UQ259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143748 2003 UA262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
143749 2003 UR266 28/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
143750 2003 UJ288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
143751 2003 US292 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 81 km MPC · JPL
143752 2003 VJ1 05/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143753 2003 VN8 15/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
143754 2003 VB11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
143755 2003 VG11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
143756 2003 WF4 16/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
143757 2003 WX5 18/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
143758 2003 WY10 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143759 2003 WC11 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143760 2003 WX11 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143761 2003 WS22 16/11/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
143762 2003 WJ29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
143763 2003 WQ29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143764 2003 WS30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143765 2003 WP31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143766 2003 WZ33 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
143767 2003 WZ35 19/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
143768 2003 WH36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143769 2003 WM37 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143770 2003 WR37 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143771 2003 WS39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143772 2003 WF41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
143773 2003 WY42 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
143774 2003 WF43 18/11/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
143775 2003 WR57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
143776 2003 WG59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143777 2003 WL66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143778 2003 WG67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
143779 2003 WN67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
143780 2003 WT67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143781 2003 WE68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143782 2003 WU68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
143783 2003 WC74 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143784 2003 WU74 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
143785 2003 WR76 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143786 2003 WZ90 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
143787 2003 WO91 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143788 2003 WL92 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143789 2003 WR92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
143790 2003 WE96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143791 2003 WT103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143792 2003 WL104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143793 2003 WQ104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143794 2003 WY104 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143795 2003 WO105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143796 2003 WP107 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143797 2003 WA112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143798 2003 WC113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143799 2003 WJ113 20/11/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
143800 2003 WM115 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143801 2003 WR116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143802 2003 WV117 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143803 2003 WA119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143804 2003 WE119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143805 2003 WZ122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143806 2003 WD123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143807 2003 WY126 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143808 2003 WG127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143809 2003 WN127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143810 2003 WR127 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143811 2003 WE130 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143812 2003 WW131 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
143813 2003 WO136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143814 2003 WP136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143815 2003 WR136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143816 2003 WC137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143817 2003 WJ137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143818 2003 WF138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143819 2003 WJ138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143820 2003 WS139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143821 2003 WR141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143822 2003 WC142 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143823 2003 WU142 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143824 2003 WX145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143825 2003 WK147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143826 2003 WH148 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143827 2003 WM150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143828 2003 WP150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
143829 2003 WP151 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143830 2003 WV152 26/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143831 2003 WH157 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143832 2003 WQ159 29/11/2003 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
143833 2003 WB161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143834 2003 WV167 19/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143835 2003 WG181 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143836 2003 XL1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143837 2003 XO7 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143838 2003 XT7 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143839 2003 XL16 14/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
143840 2003 XA18 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
143841 2003 XN20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143842 2003 XY24 01/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
143843 2003 XG36 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143844 2003 XW37 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143845 2003 XT38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143846 2003 YA3 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
143847 2003 YO4 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143848 2003 YZ5 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
143849 2003 YG6 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143850 2003 YV6 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143851 2003 YK7 17/12/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
143852 2003 YR7 20/12/2003 Nashville R. Clingan 1,2 km MPC · JPL
143853 2003 YX7 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143854 2003 YT8 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143855 2003 YC9 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143856 2003 YN10 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143857 2003 YU11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143858 2003 YH12 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
143859 2003 YD13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143860 2003 YL13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
143861 2003 YP13 17/12/2003 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
143862 2003 YW13 17/12/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
143863 2003 YC15 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143864 2003 YN15 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143865 2003 YG16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
143866 2003 YH16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143867 2003 YZ16 17/12/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
143868 2003 YA18 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143869 2003 YM20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143870 2003 YO22 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143871 2003 YK23 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143872 2003 YU23 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
143873 2003 YC24 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143874 2003 YO24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143875 2003 YR24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143876 2003 YE26 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143877 2003 YF26 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143878 2003 YG27 16/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
143879 2003 YV27 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143880 2003 YZ28 17/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143881 2003 YO29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
143882 2003 YP29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143883 2003 YB32 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143884 2003 YD34 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
143885 2003 YW34 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143886 2003 YE35 18/12/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
143887 2003 YJ36 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143888 2003 YL40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
143889 2003 YR40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
143890 2003 YE43 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
143891 2003 YP43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143892 2003 YU43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143893 2003 YS44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
143894 2003 YT45 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143895 2003 YY50 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143896 2003 YN55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143897 2003 YV55 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143898 2003 YG56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143899 2003 YK56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143900 2003 YJ58 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143901 2003 YR60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
143902 2003 YR61 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143903 2003 YZ61 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143904 2003 YM62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143905 2003 YS62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143906 2003 YW62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143907 2003 YV63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143908 2003 YR65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143909 2003 YS66 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143910 2003 YD69 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143911 2003 YJ69 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143912 2003 YN70 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143913 2003 YF74 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143914 2003 YA75 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143915 2003 YC79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143916 2003 YE79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143917 2003 YN79 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143918 2003 YP79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143919 2003 YW80 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143920 2003 YF82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143921 2003 YW85 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143922 2003 YU87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143923 2003 YE89 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
143924 2003 YH89 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143925 2003 YO89 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
143926 2003 YX89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
143927 2003 YE90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
143928 2003 YU90 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143929 2003 YP91 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143930 2003 YP98 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
143931 2003 YD102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143932 2003 YF102 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143933 2003 YC104 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143934 2003 YD105 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143935 2003 YE105 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143936 2003 YR105 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143937 2003 YK106 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143938 2003 YV106 22/12/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
143939 2003 YC107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
143940 2003 YW113 24/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143941 2003 YE115 27/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
143942 2003 YF115 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143943 2003 YH115 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143944 2003 YP115 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143945 2003 YZ115 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143946 2003 YB117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143947 2003 YQ117 26/12/2003 Haleakala NEAT APO 3,1 km MPC · JPL
143948 2003 YJ118 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143949 2003 YO119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143950 2003 YR120 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143951 2003 YC121 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143952 2003 YL121 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143953 2003 YL122 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143954 2003 YY122 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143955 2003 YC123 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143956 2003 YL123 27/12/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
143957 2003 YB125 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143958 2003 YD126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143959 2003 YG126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143960 2003 YX126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143961 2003 YU128 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143962 2003 YT129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143963 2003 YA130 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143964 2003 YD130 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143965 2003 YC133 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143966 2003 YE133 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143967 2003 YR134 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143968 2003 YN136 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
143969 2003 YS136 18/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143970 2003 YJ138 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143971 2003 YV138 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143972 2003 YK142 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143973 2003 YP142 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143974 2003 YA143 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
143975 2003 YP143 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143976 2003 YG144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143977 2003 YM145 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143978 2003 YS145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143979 2003 YF146 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143980 2003 YT148 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143981 2003 YH150 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143982 2003 YK150 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
143983 2003 YE152 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143984 2003 YZ152 29/12/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
143985 2003 YT153 29/12/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
143986 2003 YB154 29/12/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
143987 2003 YS154 29/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143988 2003 YT154 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143989 2003 YY158 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143990 2003 YN175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
143991 2003 YO179 17/12/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 307 km MPC · JPL
143992 2004 AF 05/01/2004 Socorro LINEAR APO 2,1 km MPC · JPL
143993 2004 AG2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
143994 2004 AU2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143995 2004 AJ3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143996 2004 AN3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
143997 2004 AU3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
143998 2004 AQ4 12/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143999 2004 AR4 12/01/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
144000 2004 AV4 12/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

139.000s  • 140.000s  • 141.000s  • 142.000s  • 143.000s  • 144.000s  • 145.000s  • 146.000s  • 147.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001