Danh sách tiểu hành tinh/220001–221000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220001 2002 PP31 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220002 2002 PX43 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220003 2002 PG45 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220004 2002 PO56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220005 2002 PG60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220006 2002 PS87 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
220007 2002 PS99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220008 2002 PX101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220009 2002 PO102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220010 2002 PJ111 14/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220011 2002 PJ123 15/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
220012 2002 PP124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220013 2002 PK135 14/08/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
220014 2002 PG137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
220015 2002 PU155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
220016 2002 PG170 14/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
220017 2002 PH179 14/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220018 2002 QC6 17/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
220019 2002 QG10 24/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
220020 2002 QF12 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220021 2002 QB16 28/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220022 2002 QN23 28/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
220023 2002 QQ43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220024 2002 QH47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
220025 2002 QW53 28/08/2002 Palomar R. Matson 940 m MPC · JPL
220026 2002 QG55 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
220027 2002 QJ57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
220028 2002 QT89 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220029 2002 QC100 18/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220030 2002 QZ102 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220031 2002 QF107 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
220032 2002 QO108 17/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
220033 2002 QB128 29/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
220034 2002 RZ2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
220035 2002 RM6 01/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
220036 2002 RN9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220037 2002 RT35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220038 2002 RW40 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220039 2002 RY42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220040 2002 RO55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
220041 2002 RD59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220042 2002 RF67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220043 2002 RB69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220044 2002 RO70 04/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220045 2002 RP73 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220046 2002 RP79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220047 2002 RB84 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220048 2002 RC84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220049 2002 RS86 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
220050 2002 RU93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220051 2002 RH94 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
220052 2002 RY101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220053 2002 RU104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220054 2002 RL109 06/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
220055 2002 RF110 06/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220056 2002 RR113 05/09/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
220057 2002 RQ114 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220058 2002 RM121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220059 2002 RO122 08/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
220060 2002 RT136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
220061 2002 RA141 10/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220062 2002 RY143 11/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
220063 2002 RF144 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220064 2002 RX145 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220065 2002 RX151 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
220066 2002 RD153 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220067 2002 RP153 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220068 2002 RX154 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220069 2002 RJ156 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220070 2002 RT160 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220071 2002 RX161 12/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
220072 2002 RY166 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
220073 2002 RH174 13/09/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
220074 2002 RB194 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220075 2002 RT201 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220076 2002 RF209 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220077 2002 RK209 14/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
220078 2002 RK212 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220079 2002 RB216 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220080 2002 RX222 15/09/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
220081 2002 RC230 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220082 2002 RY243 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220083 2002 RN273 04/09/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
220084 2002 SQ1 26/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220085 2002 SH6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220086 2002 ST6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220087 2002 SG10 27/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
220088 2002 SB16 27/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
220089 2002 SF20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220090 2002 SH31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
220091 2002 ST33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220092 2002 SM37 29/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
220093 2002 SJ38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220094 2002 SC41 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220095 2002 SU41 28/09/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
220096 2002 SR42 28/09/2002 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
220097 2002 SM45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
220098 2002 SG48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220099 2002 SG49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220100 2002 SC55 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220101 2002 SK57 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220102 2002 SX63 16/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220103 2002 TK14 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220104 2002 TY17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220105 2002 TL20 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220106 2002 TE25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220107 2002 TN25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220108 2002 TZ25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220109 2002 TJ29 02/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
220110 2002 TF32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220111 2002 TH32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220112 2002 TZ32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220113 2002 TF38 02/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
220114 2002 TF39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220115 2002 TC40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220116 2002 TU44 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220117 2002 TQ46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220118 2002 TO47 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
220119 2002 TV47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220120 2002 TU52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220121 2002 TL57 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220122 2002 TJ58 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
220123 2002 TR60 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220124 2002 TE66 05/10/2002 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
220125 2002 TT66 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220126 2002 TT71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220127 2002 TD77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
220128 2002 TG77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
220129 2002 TX77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
220130 2002 TB78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
220131 2002 TF81 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220132 2002 TO87 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220133 2002 TO90 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220134 2002 TL98 03/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220135 2002 TX102 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220136 2002 TS104 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220137 2002 TH112 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220138 2002 TV114 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220139 2002 TW119 03/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220140 2002 TG128 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220141 2002 TA130 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220142 2002 TC133 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220143 2002 TO134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220144 2002 TP134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220145 2002 TU147 04/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220146 2002 TW156 05/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
220147 2002 TQ162 05/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220148 2002 TK170 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
220149 2002 TQ170 03/10/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
220150 2002 TQ197 04/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
220151 2002 TY197 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220152 2002 TR200 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220153 2002 TF206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220154 2002 TZ214 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
220155 2002 TZ219 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220156 2002 TN221 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220157 2002 TK228 06/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220158 2002 TJ243 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220159 2002 TV247 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220160 2002 TA251 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220161 22002 TD252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
220162 22002 TW254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220163 22002 TF258 09/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
220164 22002 TQ270 09/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
220165 22002 TF271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220166 22002 TF274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220167 22002 TV280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220168 22002 TL282 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220169 22002 TY283 10/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220170 22002 TW284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
220171 2002 TB285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220172 2002 TA298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220173 2002 TE302 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220174 2002 TH323 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
220175 2002 TK335 05/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
220176 2002 TY376 15/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220177 2002 UT5 28/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
220178 2002 UJ7 28/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220179 2002 UM10 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220180 2002 UC17 29/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
220181 2002 UY27 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
220182 2002 UD34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220183 2002 UO39 31/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
220184 2002 UR52 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
220185 2002 UA57 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
220186 2002 UH71 29/10/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
220187 2002 UZ72 30/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220188 2002 VF3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220189 2002 VR4 04/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220190 2002 VM8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220191 2002 VS8 01/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
220192 2002 VL11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220193 2002 VZ16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220194 2002 VK17 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
220195 2002 VF20 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220196 2002 VH20 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220197 2002 VO21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220198 2002 VG23 05/11/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
220199 2002 VK23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220200 2002 VU23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220201 2002 VK24 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220202 2002 VZ25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220203 2002 VA26 05/11/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
220204 2002 VP26 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220205 2002 VH30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220206 2002 VY37 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220207 2002 VY40 01/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220208 2002 VT44 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
220209 2002 VY47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220210 2002 VO48 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220211 2002 VJ54 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220212 2002 VD64 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
220213 2002 VY76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220214 2002 VW78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220215 2002 VF87 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220216 2002 VG88 11/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
220217 2002 VS89 11/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220218 2002 VL97 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220219 2002 VM99 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
220220 2002 VV99 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220221 2002 VA100 10/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220222 2002 VQ107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220223 2002 VM108 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220224 2002 VJ111 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220225 2002 VH123 13/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
220226 2002 VC126 15/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
220227 2002 VO126 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220228 2002 VQ134 06/11/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
220229 Hegedüs 2002 VW139 01/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220230 2002 VT143 04/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220231 2002 WC2 23/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220232 2002 WA10 24/11/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
220233 2002 WU14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220234 2002 WY23 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220235 2002 XK3 01/12/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
220236 2002 XS8 02/12/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
220237 2002 XC13 03/12/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
220238 2002 XS13 03/12/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
220239 2002 XG15 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220240 2002 XF23 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220241 2002 XF25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220242 2002 XY28 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220243 2002 XJ31 06/12/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
220244 2002 XV42 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
220245 2002 XR45 10/12/2002 Badlands Badlands Obs. 910 m MPC · JPL
220246 2002 XZ55 08/12/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
220247 2002 XK64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220248 2002 XU67 11/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
220249 2002 XD75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220250 2002 XG76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220251 2002 XN77 11/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220252 2002 XO82 12/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220253 2002 XG93 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220254 2002 XB97 05/12/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
220255 2002 XH107 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220256 2002 XK118 10/12/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
220257 2002 XR119 07/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220258 2002 YT8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220259 2002 YD9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220260 2002 YH9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220261 2002 YJ11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220262 2002 YW18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220263 2003 AZ11 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
220264 2003 AZ19 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220265 2003 AK28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220266 2003 AN28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220267 2003 AG37 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220268 2003 AL39 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
220269 2003 AP43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220270 2003 AQ44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220271 2003 AS55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220272 2003 AL68 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220273 2003 AS74 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220274 2003 AE76 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
220275 2003 AD79 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220276 2003 AT87 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220277 2003 BC14 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
220278 2003 BE14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220279 2003 BH18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220280 2003 BB42 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220281 2003 BA47 28/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
220282 2003 BP48 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
220283 2003 BL64 29/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220284 2003 BT68 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220285 2003 BS69 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
220286 2003 BE73 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220287 2003 BR77 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220288 2003 BH79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
220289 2003 BP81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220290 2003 BF89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220291 2003 CW3 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
220292 2003 CZ8 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
220293 2003 CA10 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220294 2003 CV15 06/02/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
220295 2003 CU18 06/02/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
220296 2003 CX20 13/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 1,9 km MPC · JPL
220297 2003 CA21 10/02/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
220298 2003 DB18 19/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220299 2003 EE1 05/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220300 2003 EP2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220301 2003 EQ5 05/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220302 2003 EX11 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220303 2003 EC13 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220304 2003 EQ14 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220305 2003 EN17 05/03/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
220306 2003 ET26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
220307 2003 EW29 06/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220308 2003 EK32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
220309 2003 EZ36 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220310 2003 ER38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
220311 2003 EU42 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220312 2003 EX42 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
220313 2003 EH45 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
220314 2003 EC47 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
220315 2003 EZ59 14/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220316 2003 EL60 11/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
220317 2003 EC62 09/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
220318 2003 EG63 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
220319 2003 FK8 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
220320 2003 FU10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
220321 2003 FR12 22/03/2003 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
220322 2003 FN25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220323 2003 FO27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
220324 2003 FA32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
220325 2003 FV40 25/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220326 2003 FS66 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
220327 2003 FQ82 27/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
220328 2003 FO97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220329 2003 FJ110 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220330 2003 FZ119 23/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
220331 2003 FG124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
220332 2003 FR130 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
220333 2003 FM133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
220334 2003 GV3 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220335 2003 GD8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
220336 2003 GM8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
220337 2003 GY11 01/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220338 2003 GD14 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220339 2003 GX16 04/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220340 2003 GA18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220341 2003 GY20 05/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
220342 2003 GP27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
220343 2003 GZ34 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
220344 2003 GK41 09/04/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
220345 2003 GG44 09/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220346 2003 GR51 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
220347 2003 GH54 11/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
220348 2003 HB5 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
220349 2003 HK11 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
220350 2003 HN13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
220351 2003 HK22 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
220352 2003 HQ23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220353 2003 HH55 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
220354 2003 JP1 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220355 2003 JG11 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
220356 2003 JJ15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
220357 2003 MP4 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220358 2003 MR4 26/06/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220359 2003 NN1 01/07/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220360 2003 NV2 01/07/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
220361 2003 NL5 06/07/2003 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 2,7 km MPC · JPL
220362 2003 NK6 07/07/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
220363 2003 NN6 08/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
220364 2003 NT12 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
220365 2003 NX12 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220366 2003 OO4 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
220367 2003 OO8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
220368 2003 OV8 23/07/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
220369 2003 OZ9 25/07/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
220370 2003 OO12 27/07/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
220371 2003 OR12 28/07/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
220372 2003 ON14 22/07/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
220373 2003 OB15 22/07/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
220374 2003 OV24 24/07/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
220375 2003 OO26 24/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
220376 2003 OX32 23/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
220377 2003 PV 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
220378 2003 QQ 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
220379 2003 QF4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
220380 2003 QO22 20/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
220381 2003 QF23 20/08/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
220382 2003 QD30 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 6,1 km MPC · JPL
220383 2003 QO42 22/08/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
220384 2003 QN44 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
220385 2003 QU45 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220386 2003 QK46 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220387 2003 QN48 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
220388 2003 QK51 22/08/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
220389 2003 QE68 25/08/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
220390 2003 QE69 23/08/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
220391 2003 QM72 23/08/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
220392 2003 QN73 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220393 2003 QN88 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220394 2003 QR98 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
220395 2003 QJ109 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220396 2003 RR4 03/09/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
220397 2003 RK10 12/09/2003 Wrightwood J. W. Young 3,6 km MPC · JPL
220398 2003 RC11 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
220399 2003 RA16 15/09/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
220400 2003 RF20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220401 2003 SM23 16/09/2003 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
220402 2003 SJ38 16/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
220403 2003 SH48 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
220404 2003 SP55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
220405 2003 SY55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
220406 2003 SG56 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
220407 2003 SP58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
220408 2003 SG66 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
220409 2003 SQ76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
220410 2003 SM89 18/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
220411 2003 SN122 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
220412 2003 SL128 20/09/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
220413 2003 SD193 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
220414 2003 SK193 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
220415 2003 SW195 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
220416 2003 SM196 20/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
220417 2003 SS197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
220418 Golovyno 2003 SL221 23/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,5 km MPC · JPL
220419 2003 SL230 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
220420 2003 SH231 24/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
220421 2003 SU246 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220422 2003 SQ257 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
220423 2003 SM284 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
220424 2003 SE295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
220425 2003 SL304 17/09/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
220426 2003 SD329 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
220427 2003 TN46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220428 2003 UJ3 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
220429 2003 UD28 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
220430 2003 UK28 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
220431 2003 UH51 18/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
220432 2003 UL61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
220433 2003 UC183 21/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
220434 2003 UX211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
220435 2003 UX263 27/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
220436 2003 UO283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220437 2003 UD294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220438 2003 WD7 18/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
220439 2003 WL31 18/11/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
220440 2003 WH41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220441 2003 WC84 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220442 2003 WQ91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
220443 2003 WV145 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220444 2003 WL183 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
220445 2003 WR194 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
220446 2003 YX29 17/12/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220447 2003 YG40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
220448 2003 YF65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220449 2003 YN109 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220450 2003 YW111 23/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220451 2003 YY111 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220452 2003 YN117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220453 2003 YS120 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220454 2003 YD131 28/12/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
220455 2003 YQ163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
220456 2004 AJ5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220457 2004 BY10 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220458 2004 BJ20 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220459 2004 BA25 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220460 2004 BE30 18/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220461 2004 BD36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
220462 2004 BP36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220463 2004 BA40 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220464 2004 BE40 21/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220465 2004 BF52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220466 2004 BB58 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220467 2004 BN67 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220468 2004 BB71 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220469 2004 BU78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220470 2004 BV97 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220471 2004 BL102 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220472 2004 BM103 18/01/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
220473 2004 BN110 28/01/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
220474 2004 BL140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220475 2004 BD143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
220476 2004 CF4 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220477 2004 CS14 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220478 2004 CR15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220479 2004 CR17 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220480 2004 CX17 10/02/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
220481 2004 CE29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220482 2004 CV35 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220483 2004 CX35 11/02/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
220484 2004 CH55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220485 2004 CF63 12/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220486 2004 CN77 11/02/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
220487 2004 CT77 11/02/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
220488 2004 CX81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220489 2004 CJ84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220490 2004 CR91 13/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220491 2004 CY120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220492 2004 CJ123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220493 2004 CD129 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220494 2004 DK 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
220495 Margarethe 2004 DO 17/02/2004 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
220496 2004 DB1 16/02/2004 Kvistaberg UDAS 1,4 km MPC · JPL
220497 2004 DD1 16/02/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
220498 2004 DG5 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220499 2004 DD10 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
220500 2004 DM11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220501 2004 DB18 18/02/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
220502 2004 DG21 17/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
220503 2004 DP21 17/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
220504 2004 DP31 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220505 2004 DL33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220506 2004 DE35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220507 2004 DH44 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
220508 2004 DH47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220509 2004 DA60 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220510 2004 EQ7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220511 2004 ET9 15/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
220512 2004 EH17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220513 2004 EW19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220514 2004 EF21 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220515 2004 EZ21 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
220516 2004 ES29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220517 2004 ER34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220518 2004 EP43 15/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220519 2004 EG54 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220520 2004 EW62 13/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
220521 2004 EF70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220522 2004 EQ70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
220523 2004 EP73 15/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
220524 2004 EH78 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
220525 2004 ET83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
220526 2004 EA86 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220527 2004 EO96 11/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
220528 2004 EC115 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220529 2004 FG18 28/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
220530 2004 FT18 26/03/2004 Kitt Peak DLS 12 km MPC · JPL
220531 2004 FS23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
220532 2004 FK25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220533 2004 FC31 29/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220534 2004 FC34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220535 2004 FJ36 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220536 2004 FC41 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220537 2004 FA48 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
220538 2004 FE55 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220539 2004 FO75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220540 2004 FQ80 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220541 2004 FX110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220542 2004 FL118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220543 2004 FF124 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
220544 2004 FB135 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220545 2004 FE142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220546 2004 FE148 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220547 2004 FP158 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220548 2004 GW5 12/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220549 2004 GH8 12/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220550 2004 GP14 13/04/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
220551 2004 GX20 11/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220552 2004 GD38 14/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220553 2004 GM39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
220554 2004 GW59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220555 2004 GG82 13/04/2004 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
220556 2004 HN3 16/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220557 2004 HZ4 16/04/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
220558 2004 HE5 16/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220559 2004 HB10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220560 2004 HV10 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
220561 2004 HN17 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220562 2004 HM18 17/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
220563 2004 HT19 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
220564 2004 HX19 20/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
220565 2004 HD22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
220566 2004 HQ26 20/04/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
220567 2004 HJ37 21/04/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
220568 2004 HT42 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220569 2004 HP47 22/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
220570 2004 HB52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
220571 2004 HE53 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220572 2004 HZ54 21/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
220573 2004 HF57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220574 2004 HR57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
220575 2004 HF62 23/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
220576 2004 HK62 24/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
220577 2004 HS67 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220578 2004 JG 08/05/2004 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
220579 2004 JX5 12/05/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220580 2004 JU7 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220581 2004 JV10 12/05/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
220582 2004 JU22 10/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220583 2004 JF23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220584 2004 JF28 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220585 2004 JG28 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220586 2004 JL36 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
220587 2004 JB39 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
220588 2004 KM10 21/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220589 2004 KZ12 20/05/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
220590 2004 KE15 24/05/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220591 2004 LB4 07/06/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
220592 2004 LY14 11/06/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220593 2004 LG23 15/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220594 2004 NQ4 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
220595 2004 NR4 09/07/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
220596 2004 NK6 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
220597 2004 NP15 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220598 2004 NG17 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220599 2004 NY18 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220600 2004 NB23 11/07/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220601 2004 OP1 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
220602 2004 OE8 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
220603 2004 OX9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
220604 2004 PA1 06/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220605 2004 PB6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
220606 2004 PH6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220607 2004 PY6 06/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
220608 2004 PQ12 07/08/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
220609 2004 PS14 07/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
220610 2004 PY16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
220611 2004 PT20 06/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
220612 2004 PQ21 08/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220613 2004 PC37 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
220614 2004 PH54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
220615 2004 PL54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
220616 2004 PC57 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220617 2004 PT67 06/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
220618 2004 PP77 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220619 2004 PJ78 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220620 2004 PA79 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220621 2004 PH83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220622 2004 PH91 11/08/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
220623 2004 PT93 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220624 2004 PY96 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
220625 2004 PS97 14/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
220626 2004 PT100 15/08/2004 Nashville R. Clingan 2,5 km MPC · JPL
220627 2004 PK102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220628 2004 PK104 12/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
220629 2004 PE105 15/08/2004 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
220630 2004 PQ105 13/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
220631 2004 QH5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
220632 2004 QT14 21/08/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
220633 2004 QV19 21/08/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
220634 2004 QC25 30/08/2004 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
220635 2004 QQ25 26/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
220636 2004 RL19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220637 2004 RQ21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
220638 2004 RM31 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220639 2004 RT40 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
220640 2004 RY40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
220641 2004 RT43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220642 2004 RA52 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220643 2004 RR56 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220644 2004 RW57 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220645 2004 RR65 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220646 2004 RN68 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220647 2004 RY71 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220648 2004 RP83 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220649 2004 RG86 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
220650 2004 RU93 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220651 2004 RK101 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220652 2004 RD104 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
220653 2004 RH105 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
220654 2004 RX122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220655 2004 RG130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
220656 2004 RY138 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
220657 2004 RA145 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220658 2004 RO148 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220659 2004 RN154 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220660 2004 RL163 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
220661 2004 RJ164 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220662 2004 RW167 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
220663 2004 RG179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220664 2004 RU180 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220665 2004 RA187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220666 2004 RN187 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220667 2004 RQ192 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220668 2004 RY197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220669 2004 RT198 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220670 2004 RF200 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220671 2004 RK201 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
220672 2004 RR201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
220673 2004 RQ208 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220674 2004 RC214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220675 2004 RR216 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220676 2004 RL217 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
220677 2004 RY218 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220678 2004 RB219 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220679 2004 RR220 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220680 2004 RV220 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220681 2004 RX220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220682 2004 RY220 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
220683 2004 RJ227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
220684 2004 RR229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220685 2004 RG233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220686 2004 RQ246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220687 2004 RZ265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
220688 2004 RQ287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
220689 2004 RR287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
220690 2004 RQ290 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220691 2004 RY290 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220692 2004 RK292 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
220693 2004 RN309 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220694 2004 RS309 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220695 2004 RY313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220696 2004 RA316 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220697 2004 RC320 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
220698 2004 RF322 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
220699 2004 RL322 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220700 2004 RH323 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220701 2004 RX324 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220702 2004 RH325 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220703 2004 RJ325 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220704 2004 RK325 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
220705 2004 RU325 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220706 2004 RM337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220707 2004 RC345 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
220708 2004 RL345 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220709 2004 SB3 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
220710 2004 SK8 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220711 2004 SJ12 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
220712 2004 SL14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
220713 2004 SS17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
220714 2004 SR19 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220715 2004 ST19 18/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
220716 2004 SX25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
220717 2004 SX26 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220718 2004 SX30 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220719 2004 SV38 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220720 2004 SA39 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220721 2004 SL39 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220722 2004 SZ39 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220723 2004 SP45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
220724 2004 SL47 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220725 2004 SQ49 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220726 2004 SV50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
220727 2004 SN51 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220728 2004 SA52 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220729 2004 SM54 22/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220730 2004 SO58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
220731 2004 SM59 23/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220732 2004 TV 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
220733 2004 TS11 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220734 2004 TM15 09/10/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
220735 2004 TO15 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
220736 Niihama 2004 TR16 11/10/2004 Nakagawa H. Hori, H. Maeno 5,6 km MPC · JPL
220737 2004 TJ17 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220738 2004 TH19 13/10/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
220739 2004 TU19 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
220740 2004 TJ21 03/10/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
220741 2004 TD24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220742 2004 TO28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220743 2004 TO33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220744 2004 TW41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
220745 2004 TO60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
220746 2004 TY60 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
220747 2004 TL65 05/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
220748 2004 TG68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
220749 2004 TO69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
220750 2004 TT69 05/10/2004 Powell Powell Obs. 4,8 km MPC · JPL
220751 2004 TH72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
220752 2004 TG76 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
220753 2004 TQ79 04/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220754 2004 TV85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220755 2004 TZ88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220756 2004 TQ94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220757 2004 TH101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
220758 2004 TV101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
220759 2004 TG105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220760 2004 TO105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
220761 2004 TR109 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220762 2004 TN116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
220763 2004 TQ117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
220764 2004 TK118 05/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
220765 2004 TA120 06/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
220766 2004 TN121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
220767 2004 TW122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
220768 2004 TK126 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220769 2004 TP128 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
220770 2004 TU129 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220771 2004 TK130 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220772 2004 TJ131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
220773 2004 TZ132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
220774 2004 TB135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
220775 2004 TA137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
220776 2004 TB137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
220777 2004 TU137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
220778 2004 TY138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
220779 2004 TL139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
220780 2004 TR139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
220781 2004 TD144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220782 2004 TB149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
220783 2004 TT167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
220784 2004 TC168 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220785 2004 TV168 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220786 2004 TM172 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220787 2004 TU173 08/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
220788 2004 TA174 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220789 2004 TD175 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
220790 2004 TJ175 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220791 2004 TE179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
220792 2004 TY179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
220793 2004 TN196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220794 2004 TE197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220795 2004 TV198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
220796 2004 TC213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220797 2004 TD216 15/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,7 km MPC · JPL
220798 2004 TF220 05/10/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
220799 2004 TF222 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220800 2004 TU222 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220801 2004 TD223 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220802 2004 TL230 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
220803 2004 TR231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220804 2004 TO241 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220805 2004 TY241 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220806 2004 TA242 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220807 2004 TM243 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
220808 2004 TC247 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220809 2004 TE247 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
220810 2004 TU247 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
220811 2004 TZ249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
220812 2004 TQ250 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220813 2004 TR251 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220814 2004 TL261 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220815 2004 TZ273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
220816 2004 TW280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
220817 2004 TX294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
220818 2004 TB302 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
220819 2004 TD303 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220820 2004 TH303 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220821 2004 TE310 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220822 2004 TU310 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
220823 2004 TY310 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220824 2004 TE311 10/10/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
220825 2004 TX312 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220826 2004 TO325 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
220827 2004 TS336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
220828 2004 TG339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220829 2004 TS346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
220830 2004 TY347 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
220831 2004 TE360 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220832 2004 TJ360 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220833 2004 TX361 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
220834 2004 TQ366 08/10/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
220835 2004 UP4 16/10/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
220836 2004 UE7 21/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220837 2004 UA9 23/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220838 2004 UD9 23/10/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
220839 2004 VA 01/11/2004 Anderson Mesa LONEOS APO 1,2 km MPC · JPL
220840 2004 VQ 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
220841 2004 VB2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
220842 2004 VD2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
220843 2004 VE3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
220844 2004 VY5 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220845 2004 VP6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
220846 2004 VD8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
220847 2004 VE14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
220848 2004 VK26 04/11/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
220849 2004 VZ28 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220850 2004 VB47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
220851 2004 VC61 05/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
220852 2004 VK61 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
220853 2004 VN61 05/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
220854 2004 VP61 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
220855 2004 VS61 05/11/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
220856 2004 VK62 06/11/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
220857 2004 VY70 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220858 2004 VT72 10/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220859 2004 VQ76 12/11/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
220860 2004 VP78 11/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
220861 2004 VV86 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
220862 2004 VQ90 12/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
220863 2004 VX90 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
220864 2004 VV95 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220865 2004 VR96 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
220866 2004 WB6 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
220867 2004 WF10 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
220868 2004 WH11 30/11/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
220869 2004 WR11 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
220870 2004 XY5 01/12/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,3 km MPC · JPL
220871 2004 XX14 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
220872 2004 XE15 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220873 2004 XK16 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220874 2004 XT21 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220875 2004 XZ22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
220876 2004 XE23 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
220877 2004 XL28 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
220878 2004 XJ40 10/12/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
220879 2004 XJ64 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220880 2004 XQ64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
220881 2004 XZ64 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220882 2004 XW65 02/12/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
220883 2004 XY71 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
220884 2004 XM84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
220885 2004 XP89 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220886 2004 XE103 14/12/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
220887 2004 XR107 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220888 2004 XD112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
220889 2004 XG124 10/12/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
220890 2004 XL129 14/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
220891 2004 XF134 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220892 2004 XR145 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
220893 2004 XX165 02/12/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
220894 2004 XM182 01/12/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
220895 2004 YB1 16/12/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
220896 2004 YS1 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220897 2004 YL3 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
220898 2004 YT5 19/12/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
220899 2004 YU9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
220900 2004 YN10 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220901 2004 YX12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
220902 2004 YH33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
220903 2005 AD2 06/01/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
220904 2005 AJ22 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
220905 2005 AZ30 11/01/2005 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
220906 2005 BC7 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220907 2005 CB59 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220908 2005 CL59 02/02/2005 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
220909 2005 EO1 02/03/2005 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
220910 2005 EK131 09/03/2005 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
220911 2005 EY139 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220912 2005 EN142 10/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
220913 2005 EJ145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
220914 2005 ER263 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
220915 2005 ER323 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
220916 2005 EB327 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
220917 2005 GQ4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
220918 2005 GX5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220919 2005 GC7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220920 2005 GS10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220921 2005 GS21 04/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
220922 2005 GH31 04/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
220923 2005 GQ49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
220924 2005 GO50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
220925 2005 GL93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
220926 2005 GN94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
220927 2005 GL148 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
220928 2005 GY163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
220929 2005 GE220 04/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
220930 2005 GW223 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
220931 2005 HM 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
220932 2005 HN4 27/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
220933 2005 HJ6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220934 2005 JO17 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
220935 2005 JM68 06/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
220936 2005 JQ69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
220937 2005 JA76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
220938 2005 JA88 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220939 2005 JO92 11/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220940 2005 JG99 09/05/2005 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
220941 2005 JZ105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
220942 2005 JB112 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
220943 2005 JE135 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
220944 2005 JG149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220945 2005 JP151 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220946 2005 JY153 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220947 2005 JA161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
220948 2005 KU2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
220949 2005 KD10 31/05/2005 Mayhill A. Lowe 890 m MPC · JPL
220950 2005 KU10 31/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
220951 2005 LT17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
220952 2005 LJ19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
220953 2005 LH26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
220954 2005 LD30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220955 2005 LO48 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
220956 2005 LR48 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
220957 2005 MD2 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
220958 2005 MF8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
220959 2005 ME12 28/06/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
220960 2005 MC15 29/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
220961 2005 MN18 28/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220962 2005 ML25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220963 2005 MR25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220964 2005 MY27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
220965 2005 MX28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220966 2005 MG32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220967 2005 ME33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220968 2005 MT39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220969 2005 MG43 21/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
220970 2005 MS45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220971 2005 MX45 27/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220972 2005 MJ53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
220973 2005 MN53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
220974 2005 MR53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
220975 2005 NA2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
220976 2005 ND2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
220977 2005 NC6 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220978 2005 NL9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
220979 2005 NS9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220980 2005 NY9 02/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
220981 2005 NE11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
220982 2005 NR11 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220983 2005 NZ14 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220984 2005 NT15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220985 2005 NU28 05/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
220986 2005 ND29 05/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220987 2005 NZ29 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220988 2005 NE32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220989 2005 NF34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
220990 2005 NQ34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220991 2005 NL42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
220992 2005 NZ48 04/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
220993 2005 ND49 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
220994 2005 NK51 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220995 2005 NP53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
220996 2005 NN61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
220997 2005 NS65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220998 2005 ND70 04/07/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
220999 2005 NE73 09/07/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221000 2005 NH75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

216.000s  • 217.000s  • 218.000s  • 219.000s  • 220.000s  • 221.000s  • 222.000s  • 223.000s  • 224.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001