Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/587001–588000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587001 2005 QG25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587002 2005 QN48 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
587003 2005 QG57 30/08/2005 Vicques M. Ory 2.6 km MPC · JPL
587004 2005 QP76 06/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
587005 2005 QZ103 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587006 2005 QF116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587007 2005 QH122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587008 2005 QB137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587009 2005 QG144 26/08/2005 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
587010 2005 QE152 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587011 2005 QR161 29/07/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
587012 2005 QG169 30/08/2005 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
587013 2005 QB189 31/08/2005 Palomar NEAT 5.7 km MPC · JPL
587014 2005 QM191 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
587015 2005 QK192 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587016 2005 QN192 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
587017 2005 QO192 29/08/2005 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
587018 2005 QR192 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
587019 2005 QX192 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
587020 2005 QZ192 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587021 2005 QC193 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
587022 2005 QG198 08/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
587023 2005 QH199 21/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
587024 2005 QR200 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
587025 2005 QS200 15/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
587026 2005 QP201 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587027 2005 QQ201 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
587028 2005 QW204 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
587029 2005 QJ205 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587030 2005 QL205 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587031 2005 RM19 01/09/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
587032 2005 RO28 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
587033 2005 RU32 13/09/2005 Vallemare Borbona V. S. Casulli 2.1 km MPC · JPL
587034 2005 RX35 03/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
587035 2005 RA36 03/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
587036 2005 RT42 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587037 2005 RW45 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587038 2005 RG48 27/10/2005 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
587039 2005 RC52 03/09/2005 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
587040 2005 RL53 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587041 2005 RX55 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
587042 2005 RD57 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
587043 2005 RL60 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587044 2005 RN60 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587045 2005 SC78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587046 2005 SQ115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
587047 2005 SQ126 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587048 2005 SS141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587049 2005 SE142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
587050 2005 SM143 31/08/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
587051 2005 SA155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587052 2005 SX171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
587053 2005 SF181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587054 2005 SE201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587055 2005 SE208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
587056 2005 SO208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587057 2005 SS208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587058 2005 SD228 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587059 2005 SS241 04/04/2002 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
587060 2005 SX259 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
587061 2005 SB260 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587062 2005 SF267 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587063 2005 SW277 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 780 m MPC · JPL
587064 2005 SY277 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 630 m MPC · JPL
587065 2005 SY281 01/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
587066 2005 SF282 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4.1 km MPC · JPL
587067 2005 SP282 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
587068 2005 SL285 01/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
587069 2005 SN286 11/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
587070 2005 SE294 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587071 2005 SQ294 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
587072 2005 SB295 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587073 2005 SD295 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587074 2005 SP295 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587075 2005 SC296 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
587076 2005 SL297 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
587077 2005 SS297 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587078 2005 SE300 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
587079 2005 SZ300 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 990 m MPC · JPL
587080 2005 SA301 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587081 2005 SC301 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
587082 2005 SQ301 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587083 2005 TO8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587084 2005 TA23 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
587085 2005 TG26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587086 2005 TX29 26/09/2005 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
587087 2005 TP35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587088 2005 TC37 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
587089 2005 TA39 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587090 2005 TH39 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
587091 2005 TF67 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
587092 2005 TG69 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
587093 2005 TJ84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
587094 2005 TD85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5.4 km MPC · JPL
587095 2005 TQ109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
587096 2005 TZ109 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587097 2005 TC124 05/03/2002 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
587098 2005 TO138 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
587099 2005 TE139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587100 2005 TP145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587101 2005 TX146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587102 2005 TE147 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
587103 2005 TS148 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
587104 2005 TL149 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
587105 2005 TY154 01/10/2005 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
587106 2005 TA156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587107 2005 TO175 03/10/2005 Catalina CSS 550 m MPC · JPL
587108 2005 TX175 25/08/2005 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
587109 2005 TS177 04/10/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
587110 2005 TD182 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587111 2005 TJ197 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4.4 km MPC · JPL
587112 2005 TC200 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587113 2005 TN200 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587114 2005 TV200 23/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 700 m MPC · JPL
587115 2005 TP201 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587116 2005 TK202 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
587117 2005 TM203 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587118 2005 TE205 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587119 2005 TL205 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587120 2005 TX205 15/02/2013 ESA OGS ESA OGS 2.4 km MPC · JPL
587121 2005 TP206 22/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
587122 2005 TZ206 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587123 2005 TP207 13/03/2007 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 640 m MPC · JPL
587124 2005 TF210 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587125 2005 TZ213 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587126 2005 TM214 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587127 2005 UP30 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
587128 2005 UR62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587129 2005 UK77 24/10/2005 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
587130 2005 UV87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587131 2005 US99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587132 2005 US101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587133 2005 UN121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587134 2005 UP125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587135 2005 UL137 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587136 2005 UP145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587137 2005 UO150 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
587138 2005 UP150 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587139 2005 UV156 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587140 2005 UQ164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587141 2005 UU169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
587142 2005 UU194 01/10/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
587143 2005 UW212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587144 2005 UZ218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587145 2005 UH237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
587146 2005 UC239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
587147 2005 UJ245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587148 2005 UC263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587149 2005 UP264 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587150 2005 UU273 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
587151 2005 UB295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587152 2005 UN296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587153 2005 UA297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587154 2005 UL312 29/10/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
587155 2005 UD321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587156 2005 UH324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587157 2005 UT327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
587158 2005 UR335 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
587159 2005 UD339 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587160 2005 UV340 25/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1.4 km MPC · JPL
587161 2005 UK346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587162 2005 UY348 24/10/2005 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
587163 2005 UB356 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587164 2005 UV360 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587165 2005 US364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
587166 2005 UA376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587167 2005 UE383 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
587168 2005 UT384 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587169 2005 UV386 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
587170 2005 UB393 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587171 2005 UW403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
587172 2005 UE404 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587173 2005 UL418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
587174 2005 UH425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587175 2005 UH427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587176 2005 UC435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
587177 2005 UR435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587178 2005 UB440 23/10/2005 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
587179 2005 UP445 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587180 2005 US450 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
587181 2005 UX453 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587182 2005 UH458 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
587183 2005 US461 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
587184 2005 UG499 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
587185 2005 UD508 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587186 2005 UZ515 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
587187 2005 UZ518 25/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
587188 2005 UX521 27/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
587189 2005 UF522 27/10/2005 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
587190 2005 UO528 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587191 2005 UJ529 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587192 2005 US529 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
587193 2005 UR533 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
587194 2005 UV533 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
587195 2005 UW533 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587196 2005 UZ533 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587197 2005 UK534 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
587198 2005 UV534 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587199 2005 UX534 15/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
587200 2005 UY534 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587201 2005 UZ534 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
587202 2005 UG535 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587203 2005 UO535 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587204 2005 UT535 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587205 2005 UM536 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587206 2005 UV538 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587207 2005 UH539 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
587208 2005 UL539 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
587209 2005 UW539 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
587210 2005 UF540 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
587211 2005 UK540 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587212 2005 UQ543 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
587213 2005 US544 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
587214 2005 UG545 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587215 2005 UY545 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
587216 2005 UQ546 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587217 2005 UE547 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587218 2005 UT547 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587219 2005 UA548 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
587220 2005 UK549 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
587221 2005 UO553 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
587222 2005 VL5 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
587223 2005 VD10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
587224 2005 VE18 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587225 2005 VZ24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587226 2005 VV28 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
587227 2005 VL29 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
587228 2005 VB39 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587229 2005 VR39 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587230 2005 VO49 02/11/2005 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
587231 2005 VV58 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
587232 2005 VH62 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
587233 2005 VL70 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
587234 2005 VT72 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587235 2005 VZ83 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
587236 2005 VJ84 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587237 2005 VF85 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
587238 2005 VR87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
587239 2005 VM88 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587240 2005 VV91 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
587241 2005 VH93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587242 2005 VF94 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587243 2005 VX94 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587244 2005 VS95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587245 2005 VT113 09/04/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
587246 2005 VV114 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587247 2005 VY114 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587248 2005 VB125 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 660 m MPC · JPL
587249 2005 VP135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
587250 2005 VZ137 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
587251 2005 VB138 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
587252 2005 VT138 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587253 2005 VG139 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587254 2005 VK139 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587255 2005 VR139 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587256 2005 VO140 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587257 2005 VW140 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
587258 2005 VF141 29/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
587259 2005 VX142 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587260 2005 VE143 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
587261 2005 VK143 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587262 2005 VY143 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
587263 2005 VC147 07/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
587264 2005 VW147 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
587265 2005 VM148 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587266 2005 VS148 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.1 km MPC · JPL
587267 2005 VB150 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587268 2005 WK13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587269 2005 WE39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
587270 2005 WS63 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
587271 2005 WM65 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587272 2005 WD70 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, A. B. Jordan 1.9 km MPC · JPL
587273 2005 WF84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
587274 2005 WM95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
587275 2005 WG96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587276 2005 WJ108 29/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
587277 2005 WL109 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
587278 2005 WH111 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 960 m MPC · JPL
587279 2005 WR124 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587280 2005 WJ126 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
587281 2005 WW133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587282 2005 WT137 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587283 2005 WD138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
587284 2005 WG143 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
587285 2005 WU144 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587286 2005 WF165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
587287 2005 WP167 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587288 2005 WD169 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587289 2005 WM169 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587290 2005 WT169 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587291 2005 WH171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
587292 2005 WG173 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587293 2005 WX176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
587294 2005 WR185 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1.1 km MPC · JPL
587295 2005 WD188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587296 2005 WH203 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
587297 2005 WU204 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
587298 2005 WL206 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
587299 2005 WJ209 24/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 770 m MPC · JPL
587300 2005 WS210 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587301 2005 WV210 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587302 2005 WO211 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587303 2005 WJ212 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
587304 2005 WM212 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587305 2005 WO212 26/11/2005 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
587306 2005 WW212 24/11/2005 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
587307 2005 WH213 31/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
587308 2005 WW214 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
587309 2005 WE216 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
587310 2005 WN216 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
587311 2005 WU216 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
587312 2005 WY218 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587313 2005 XO18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587314 2005 XX19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587315 2005 XC25 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587316 2005 XV37 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
587317 2005 XY37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
587318 2005 XL40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
587319 2005 XJ43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587320 2005 XK43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587321 2005 XE46 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
587322 2005 XE50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587323 2005 XD73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587324 2005 XW73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
587325 2005 XZ74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587326 2005 XS75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587327 2005 XO76 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
587328 2005 XL78 01/12/2005 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
587329 2005 XU95 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.2 km MPC · JPL
587330 2005 XU102 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.2 km MPC · JPL
587331 2005 XH111 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 520 m MPC · JPL
587332 2005 XV112 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587333 2005 XA120 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587334 2005 XF120 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
587335 2005 XP120 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587336 2005 XT120 04/11/2010 La Sagra OAM Obs. 3.3 km MPC · JPL
587337 2005 XO121 07/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587338 2005 XB122 04/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
587339 2005 XA123 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
587340 2005 XD125 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
587341 2005 XK125 11/05/2002 Socorro LINEAR 3.1 km MPC · JPL
587342 2005 XN125 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587343 2005 XZ125 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
587344 2005 XU126 28/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
587345 2005 XF127 01/03/2011 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
587346 2005 XM129 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
587347 2005 XN130 06/04/2010 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
587348 2005 XB131 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587349 2005 XO131 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
587350 2005 XQ133 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587351 2005 YD31 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
587352 2005 YT35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587353 2005 YZ51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
587354 2005 YV56 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
587355 2005 YH60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
587356 2005 YE66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587357 2005 YE76 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
587358 2005 YN76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
587359 2005 YT76 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
587360 2005 YL80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587361 2005 YP103 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
587362 2005 YL112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
587363 2005 YV127 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587364 2005 YA130 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587365 2005 YW132 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
587366 2005 YE138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587367 2005 YS139 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
587368 2005 YR142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
587369 2005 YA151 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
587370 2005 YC156 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.4 km MPC · JPL
587371 2005 YE161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587372 2005 YF183 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
587373 2005 YD184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587374 2005 YR187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587375 2005 YF189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587376 2005 YO193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587377 2005 YQ197 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
587378 2005 YT212 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4.5 km MPC · JPL
587379 2005 YV216 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
587380 2005 YT222 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587381 2005 YN223 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587382 2005 YC225 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587383 2005 YE225 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587384 2005 YO232 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587385 2005 YT232 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
587386 2005 YY235 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587387 2005 YN238 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587388 2005 YP249 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
587389 2005 YG252 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
587390 2005 YN255 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587391 2005 YH259 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
587392 2005 YO259 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587393 2005 YB265 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587394 2005 YE270 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587395 2005 YG277 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
587396 2005 YD281 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587397 2005 YK285 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587398 2005 YX291 21/08/2004 Siding Spring SSS 3.1 km MPC · JPL
587399 2005 YT293 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
587400 2005 YD294 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587401 2005 YC296 22/02/2012 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
587402 2005 YP296 27/09/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
587403 2005 YE297 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587404 2005 YE298 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
587405 2005 YG298 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587406 2005 YH298 11/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
587407 2005 YQ298 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587408 2005 YM299 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
587409 2005 YU300 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587410 2006 AW4 02/01/2006 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
587411 2006 AH12 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
587412 2006 AO15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
587413 2006 AF22 05/01/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
587414 2006 AZ32 06/01/2006 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
587415 2006 AF34 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
587416 2006 AR34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587417 2006 AX39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
587418 2006 AA44 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587419 2006 AJ54 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587420 2006 AV55 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587421 2006 AJ56 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587422 2006 AO59 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587423 2006 AF61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587424 2006 AF69 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587425 2006 AM72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
587426 2006 AL80 20/10/2004 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
587427 2006 AL83 06/01/2006 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
587428 2006 AN84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
587429 2006 AU108 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
587430 2006 AK109 23/09/2008 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
587431 2006 AR109 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
587432 2006 AE111 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
587433 2006 AM111 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
587434 2006 AU112 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
587435 2006 AW112 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
587436 2006 AX112 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587437 2006 AH114 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
587438 2006 AG115 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587439 2006 AQ115 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587440 2006 AT116 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
587441 2006 BJ7 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587442 2006 BH12 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
587443 2006 BS13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587444 2006 BJ15 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
587445 2006 BO20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
587446 2006 BN41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
587447 2006 BO42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587448 2006 BR42 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
587449 2006 BV42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587450 2006 BV48 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587451 2006 BE72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587452 2006 BU76 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587453 2006 BT84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
587454 2006 BU92 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
587455 2006 BN98 28/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 3.9 km MPC · JPL
587456 2006 BA105 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
587457 2006 BR108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587458 2006 BJ134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
587459 2006 BS140 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
587460 2006 BC141 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
587461 2006 BQ154 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587462 2006 BH186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587463 2006 BB189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
587464 2006 BQ200 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
587465 2006 BM209 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
587466 2006 BV209 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
587467 2006 BH210 31/01/2006 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
587468 2006 BG220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587469 2006 BH224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
587470 2006 BG232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587471 2006 BU258 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 980 m MPC · JPL
587472 2006 BC260 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 720 m MPC · JPL
587473 2006 BX260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587474 2006 BR274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587475 2006 BG280 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587476 2006 BS285 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
587477 2006 BC287 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
587478 2006 BV287 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
587479 2006 BQ288 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
587480 2006 BS290 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
587481 2006 BZ290 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
587482 2006 BF292 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
587483 2006 BP292 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
587484 2006 BZ293 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
587485 2006 BT294 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
587486 2006 BY294 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
587487 2006 BK296 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
587488 2006 BT299 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587489 2006 CE7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
587490 2006 CP8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
587491 2006 CX13 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
587492 2006 CB17 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
587493 2006 CH17 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587494 2006 CF20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
587495 2006 CM22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
587496 2006 CQ44 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587497 2006 CC46 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
587498 2006 CA51 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587499 2006 CF52 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 400 m MPC · JPL
587500 2006 CW52 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587501 2006 CT58 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
587502 2006 CO73 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
587503 2006 CN81 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
587504 2006 CT81 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587505 2006 CZ81 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
587506 2006 CM82 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
587507 2006 CV83 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
587508 2006 CS86 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
587509 2006 CC87 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
587510 2006 CE87 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587511 2006 CA88 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
587512 2006 CB89 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587513 2006 CH89 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587514 2006 DS4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587515 2006 DS6 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587516 2006 DU41 23/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
587517 2006 DB52 24/02/2006 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
587518 2006 DF52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
587519 2006 DY55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
587520 2006 DG63 23/02/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2.9 km MPC · JPL
587521 2006 DB88 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.3 km MPC · JPL
587522 2006 DK96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587523 2006 DH99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587524 2006 DL99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587525 2006 DG125 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
587526 2006 DG129 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 9.0 km MPC · JPL
587527 2006 DW133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
587528 2006 DG139 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
587529 2006 DO145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
587530 2006 DO149 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
587531 2006 DM151 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587532 2006 DP154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587533 2006 DX154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587534 2006 DV156 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
587535 2006 DA161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
587536 2006 DP165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
587537 2006 DT168 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587538 2006 DJ177 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587539 2006 DL178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
587540 2006 DR183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
587541 2006 DO191 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587542 2006 DT197 24/02/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
587543 2006 DA201 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
587544 2006 DF205 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587545 2006 DM205 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
587546 2006 DS206 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
587547 2006 DV219 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
587548 2006 DU220 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587549 2006 DK222 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
587550 2006 DF224 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587551 2006 EG8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587552 2006 EZ9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587553 2006 EK14 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 790 m MPC · JPL
587554 2006 EL14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587555 2006 EE18 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
587556 2006 ET20 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
587557 2006 EV23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
587558 2006 EQ27 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
587559 2006 EK30 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
587560 2006 EP30 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587561 2006 ER36 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
587562 2006 EG44 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587563 2006 EA49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587564 2006 EY61 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
587565 2006 EK67 10/03/2006 Lulin LUSS 1.5 km MPC · JPL
587566 2006 EV75 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
587567 2006 EG78 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
587568 2006 EW81 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
587569 2006 FU9 06/03/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3.6 km MPC · JPL
587570 2006 FB23 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
587571 2006 FK24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
587572 2006 FM27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
587573 2006 FO56 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
587574 2006 FG57 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
587575 2006 FH58 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
587576 2006 FD59 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
587577 2006 FE61 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
587578 2006 GG1 01/04/2006 Eskridge G. Hug 1.7 km MPC · JPL
587579 2006 GQ3 04/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 700 m MPC · JPL
587580 2006 GB14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
587581 2006 GZ29 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
587582 2006 GT33 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
587583 2006 GM51 07/04/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
587584 2006 GK57 30/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
587585 2006 GC58 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
587586 2006 HZ8 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587587 2006 HY13 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587588 2006 HN15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
587589 2006 HZ25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
587590 2006 HZ48 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
587591 2006 HC52 24/04/2006 Nyukasa A. Nakanishi 770 m MPC · JPL
587592 2006 HQ67 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
587593 2006 HP77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587594 2006 HK78 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587595 2006 HU91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587596 2006 HR94 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
587597 2006 HP99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
587598 2006 HY106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
587599 2006 HU110 30/04/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
587600 2006 HG147 27/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587601 2006 HA157 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
587602 2006 HG157 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
587603 2006 HS157 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587604 2006 HN159 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
587605 2006 JD8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
587606 2006 JV32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
587607 2006 JP49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
587608 2006 JT81 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
587609 2006 JA83 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
587610 2006 JC83 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
587611 2006 JO83 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
587612 2006 JF85 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
587613 2006 JM85 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
587614 2006 JZ85 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
587615 2006 JL86 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
587616 2006 JN86 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
587617 2006 KK7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
587618 2006 KE10 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
587619 2006 KZ10 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587620 2006 KG31 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
587621 2006 KL34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
587622 2006 KK43 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
587623 2006 KW49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587624 2006 KD59 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587625 2006 KU60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587626 2006 KY60 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587627 2006 KP67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
587628 2006 KF69 21/05/2006 Siding Spring SSS 2.4 km MPC · JPL
587629 2006 KH72 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
587630 2006 KB115 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
587631 2006 KN128 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
587632 2006 KC144 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
587633 2006 KE148 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587634 2006 KU148 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
587635 2006 KD149 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
587636 2006 KS152 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
587637 2006 KA153 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
587638 2006 KZ153 27/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
587639 2006 KN154 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
587640 2006 LO9 16/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587641 2006 MY12 23/06/2006 Lulin LUSS 2.1 km MPC · JPL
587642 2006 MM13 21/06/2006 Lulin LUSS 540 m MPC · JPL
587643 2006 OB23 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
587644 2006 OP28 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
587645 2006 OK32 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.3 km MPC · JPL
587646 2006 OT39 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
587647 2006 PE30 15/08/2006 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
587648 2006 PA33 28/07/2006 Siding Spring SSS 1.1 km MPC · JPL
587649 2006 PL41 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
587650 2006 PC44 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
587651 2006 QX4 19/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2.1 km MPC · JPL
587652 2006 QT16 17/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
587653 2006 QF17 17/08/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
587654 2006 QM17 17/08/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
587655 2006 QC26 19/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
587656 2006 QG29 21/08/2006 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
587657 2006 QS51 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
587658 2006 QR64 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
587659 2006 QN67 26/04/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.9 km MPC · JPL
587660 2006 QS73 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
587661 2006 QG79 23/08/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2.3 km MPC · JPL
587662 2006 QZ90 17/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
587663 2006 QZ91 17/08/2006 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
587664 2006 QD109 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587665 2006 QK125 24/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
587666 2006 QT134 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
587667 2006 QS153 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587668 2006 QD155 29/08/2006 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
587669 2006 QZ161 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
587670 2006 QE181 21/08/2006 Cerro Tololo L. H. Wasserman 130 km MPC · JPL
587671 2006 QC189 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
587672 2006 QG189 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
587673 2006 QP191 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
587674 2006 QS191 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
587675 2006 QR192 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587676 2006 QC203 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
587677 2006 QJ205 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587678 2006 RR10 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
587679 2006 RP24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
587680 2006 RE32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587681 2006 RS60 13/09/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
587682 2006 RE71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
587683 2006 RJ106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
587684 2006 RF111 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
587685 2006 RZ113 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero, R. Jedicke 660 m MPC · JPL
587686 2006 RQ114 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587687 2006 RS117 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero, R. Jedicke 590 m MPC · JPL
587688 2006 RX117 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587689 2006 RM124 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
587690 2006 RO126 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
587691 2006 SH9 18/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
587692 2006 SK32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587693 2006 SZ52 19/09/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
587694 2006 SG59 16/09/2006 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
587695 2006 SN116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
587696 2006 SX146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587697 2006 SS148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
587698 2006 SX157 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587699 2006 SL160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587700 2006 SU173 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587701 2006 SE177 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
587702 2006 ST183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
587703 2006 SE186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
587704 2006 SF191 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
587705 2006 SN196 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587706 2006 SW202 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
587707 2006 SV203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
587708 2006 SO206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587709 2006 SZ210 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587710 2006 SH219 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587711 2006 SH234 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
587712 2006 SQ237 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587713 2006 SR238 04/12/2002 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.5 km MPC · JPL
587714 2006 SQ250 24/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie, S. D. Kern 2.8 km MPC · JPL
587715 2006 SZ258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
587716 2006 SW260 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587717 2006 SE265 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2.6 km MPC · JPL
587718 2006 SA272 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
587719 2006 SK272 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
587720 2006 SA277 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587721 2006 SA280 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
587722 2006 SK301 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
587723 2006 SQ304 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
587724 2006 SG307 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587725 2006 SO307 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
587726 2006 SP320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587727 2006 SV326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587728 2006 SM328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587729 2006 SR334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
587730 2006 SC358 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587731 2006 SH362 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
587732 2006 SU372 30/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
587733 2006 SK375 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
587734 2006 SH382 28/08/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
587735 2006 SX385 16/11/2006 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
587736 2006 SN389 11/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
587737 2006 SR395 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587738 2006 SY422 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
587739 2006 SA427 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
587740 2006 SF427 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587741 2006 SB429 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
587742 2006 SB433 12/11/2010 La Sagra OAM Obs. 1.1 km MPC · JPL
587743 2006 SE433 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587744 2006 ST436 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
587745 2006 SY439 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
587746 2006 SM440 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
587747 2006 SN442 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
587748 2006 SS446 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587749 2006 SK456 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
587750 2006 TO4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
587751 2006 TK28 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
587752 2006 TE67 12/10/2006 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
587753 2006 TY68 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
587754 2006 TQ70 15/10/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
587755 2006 TT83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587756 2006 TZ112 16/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
587757 2006 TH118 03/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
587758 2006 TX119 11/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
587759 2006 TW133 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
587760 2006 TA134 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587761 2006 TB134 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587762 2006 TT135 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
587763 2006 TZ137 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
587764 2006 TE138 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
587765 2006 TT139 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587766 2006 TZ140 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587767 2006 TG143 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587768 2006 UB6 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.3 km MPC · JPL
587769 2006 UX12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587770 2006 UR32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587771 2006 UV42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587772 2006 UQ71 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
587773 2006 UA86 27/07/2005 Palomar NEAT 4.2 km MPC · JPL
587774 2006 UP111 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
587775 2006 UW113 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
587776 2006 UN116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
587777 2006 UF120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587778 2006 UY120 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
587779 2006 UW144 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
587780 2006 UJ145 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587781 2006 UT150 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587782 2006 UZ159 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587783 2006 UE160 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587784 2006 UO209 23/10/2006 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
587785 2006 UR226 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
587786 2006 UY235 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587787 2006 UW271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587788 2006 UT276 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587789 2006 UX277 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587790 2006 UH318 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587791 2006 UL322 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587792 2006 UH347 26/10/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.9 km MPC · JPL
587793 2006 UZ355 26/10/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
587794 2006 US362 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
587795 2006 UR372 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
587796 2006 US373 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
587797 2006 UK374 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
587798 2006 UL374 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
587799 2006 UQ379 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
587800 2006 UR379 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587801 2006 UU381 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587802 2006 UB382 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587803 2006 UU383 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587804 2006 VG29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
587805 2006 VJ45 15/11/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2.3 km MPC · JPL
587806 2006 VB53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587807 2006 VO64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587808 2006 VB71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587809 2006 VB93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
587810 2006 VZ116 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587811 2006 VO125 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587812 2006 VL130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
587813 2006 VC135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587814 2006 VZ177 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
587815 2006 VU181 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587816 2006 VK182 21/09/2000 Kitt Peak R. Millis, R. M. Wagner 1.7 km MPC · JPL
587817 2006 WS4 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
587818 2006 WT10 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
587819 2006 WW11 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587820 2006 WU34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
587821 2006 WW34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587822 2006 WB52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587823 2006 WS64 05/08/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
587824 2006 WS65 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
587825 2006 WL67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
587826 2006 WX74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
587827 2006 WS79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587828 2006 WQ82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
587829 2006 WS83 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587830 2006 WP85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587831 2006 WY88 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
587832 2006 WF95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587833 2006 WP97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
587834 2006 WT104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
587835 2006 WL114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
587836 2006 WS114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
587837 2006 WK132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
587838 2006 WW134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
587839 2006 WR140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
587840 2006 WE153 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587841 2006 WL160 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587842 2006 WD165 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
587843 2006 WJ180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587844 2006 WZ182 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
587845 2006 WP189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
587846 2006 WM196 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
587847 2006 WG202 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.0 km MPC · JPL
587848 2006 WX207 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
587849 2006 WZ209 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
587850 2006 WM210 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587851 2006 WE211 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587852 2006 WL213 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
587853 2006 WA216 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
587854 2006 WD217 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587855 2006 WF217 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587856 2006 WY217 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587857 2006 WH218 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587858 2006 WH220 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587859 2006 WL220 11/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
587860 2006 WE221 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.7 km MPC · JPL
587861 2006 WS221 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
587862 2006 WX222 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
587863 2006 WA225 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587864 2006 WH228 30/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
587865 2006 WZ230 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
587866 2006 WA232 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587867 2006 XL11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587868 2006 XP11 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
587869 2006 XH30 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
587870 2006 XB31 12/12/2006 Marly P. Kocher 1.0 km MPC · JPL
587871 2006 XR39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
587872 2006 XP65 13/12/2006 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
587873 2006 XF75 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587874 2006 XH75 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
587875 2006 XA77 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
587876 2006 XN78 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
587877 2006 XT80 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
587878 2006 XR81 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587879 2006 XG82 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587880 2006 YK11 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
587881 2006 YJ21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
587882 2006 YU21 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587883 2006 YF25 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
587884 2006 YA29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587885 2006 YO29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587886 2006 YN33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587887 2006 YP37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587888 2006 YK39 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
587889 2006 YM45 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587890 2006 YU45 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587891 2006 YH58 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587892 2006 YT60 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
587893 2006 YK62 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
587894 2006 YC64 26/09/2006 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3.1 km MPC · JPL
587895 2006 YT64 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587896 2006 YD65 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587897 2006 YQ65 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
587898 2006 YZ65 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
587899 2007 AH6 17/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2.3 km MPC · JPL
587900 2007 AT10 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
587901 2007 AM11 14/01/2007 Altschwendt W. Ries 2.7 km MPC · JPL
587902 2007 AQ35 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
587903 2007 BT1 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587904 2007 BC10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
587905 2007 BO41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
587906 2007 BW50 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587907 2007 BM66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587908 2007 BY80 31/08/2005 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
587909 2007 BC87 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
587910 2007 BS90 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
587911 2007 BM91 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587912 2007 BK93 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.7 km MPC · JPL
587913 2007 BG98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
587914 2007 BJ98 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
587915 2007 BR100 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587916 2007 BN102 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587917 2007 BU102 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
587918 2007 BA104 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
587919 2007 BL104 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
587920 2007 BO104 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587921 2007 BQ104 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587922 2007 BA109 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587923 2007 BQ111 18/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
587924 2007 BU111 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587925 2007 BK112 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587926 2007 BS112 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587927 2007 BE114 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587928 2007 BQ114 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
587929 2007 BE116 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587930 2007 BC119 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587931 2007 CP8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587932 2007 CK24 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587933 2007 CE28 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587934 2007 CF29 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587935 2007 CE50 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587936 2007 CU55 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
587937 2007 CM56 15/02/2007 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
587938 2007 CP56 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
587939 2007 CB66 29/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 580 m MPC · JPL
587940 2007 CB70 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
587941 2007 CO72 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 990 m MPC · JPL
587942 2007 CY81 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
587943 2007 CL82 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
587944 2007 CO82 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587945 2007 CP82 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
587946 2007 CV82 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587947 2007 CZ82 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587948 2007 CS83 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
587949 2007 DJ1 16/02/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3.0 km MPC · JPL
587950 2007 DM5 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
587951 2007 DT16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
587952 2007 DN40 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587953 2007 DK44 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
587954 2007 DT47 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
587955 2007 DP55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
587956 2007 DV55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587957 2007 DJ58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
587958 2007 DO63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587959 2007 DY64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
587960 2007 DG65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587961 2007 DJ65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
587962 2007 DW66 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
587963 2007 DH72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
587964 2007 DL79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
587965 2007 DD107 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
587966 2007 DZ110 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
587967 2007 DW111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
587968 2007 DY118 16/02/2007 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
587969 2007 DM120 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
587970 2007 DB121 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
587971 2007 DJ122 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
587972 2007 DZ122 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
587973 2007 DQ123 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
587974 2007 DK124 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
587975 2007 DC125 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
587976 2007 DJ127 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587977 2007 DY127 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587978 2007 DL129 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
587979 2007 DP129 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
587980 2007 DX129 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
587981 2007 EK4 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
587982 2007 ES6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587983 2007 EJ9 24/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
587984 2007 ER22 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
587985 2007 EU23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
587986 2007 EX28 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
587987 2007 EO30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
587988 2007 ET38 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
587989 2007 EJ39 10/03/2007 Eskridge G. Hug 1.3 km MPC · JPL
587990 2007 EE50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
587991 2007 EA59 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
587992 2007 EV60 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
587993 2007 EU61 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587994 2007 EB81 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
587995 2007 EV83 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
587996 2007 EO90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
587997 2007 EK94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
587998 2007 EO95 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
587999 2007 EA97 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
588000 2007 EB106 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL

583.000s  • 584.000s  • 585.000s  • 586.000s  • 587.000s  • 588.000s  • 589.000s  • 590.000s  • 591.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001