Danh sách tiểu hành tinh/444001–445000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444001 2003 YN80 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
444002 2003 YG117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
444003 2003 YY120 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
444004 2004 AS1 13/01/2004 Socorro LINEAR APO · 280 m MPC · JPL
444005 2004 BA65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
444006 2004 BF91 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
444007 2004 BU99 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444008 2004 BE126 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444009 2004 BK144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444010 2004 CO12 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444011 2004 CY27 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444012 2004 CB89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
444013 2004 DM8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444014 2004 DW11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444015 2004 DH54 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444016 2004 EQ60 17/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
444017 2004 EH92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444018 2004 EU95 15/03/2004 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 176 km MPC · JPL
444019 2004 FJ94 23/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
444020 2004 FU94 23/02/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
444021 2004 FL131 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
444022 2004 FP149 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444023 2004 GH13 12/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
444024 2004 GD14 13/04/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
444025 2004 HJ79 26/04/2004 Mauna Kea B. Gladman cubewano ( 185 km MPC · JPL
444026 2004 JC44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
444027 2004 KK14 23/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
444028 2004 LB10 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444029 2004 NJ11 11/07/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
444030 2004 NT33 13/07/2004 Palomar Palomar Obs. cubewano ( 509 km MPC · JPL
444031 2004 PQ16 07/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
444032 2004 PE26 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
444033 2004 PE29 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
444034 2004 PH29 07/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
444035 2004 PL32 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
444036 2004 PH45 07/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
444037 2004 PG51 27/06/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
444038 2004 PC77 17/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
444039 2004 PJ83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
444040 2004 PR111 11/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
444041 2004 PF114 07/08/2004 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
444042 2004 PS114 12/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
444043 2004 QR5 17/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
444044 2004 QR10 21/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
444045 2004 QY26 21/08/2004 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
444046 2004 QX28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444047 2004 RD30 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
444048 2004 RG42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444049 2004 RQ42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 760 m MPC · JPL
444050 2004 RY43 08/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
444051 2004 RP46 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
444052 2004 RZ47 08/09/2004 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
444053 2004 RK75 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
444054 2004 RC84 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444055 2004 RU106 26/08/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
444056 2004 RG129 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444057 2004 RH136 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
444058 2004 RH150 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
444059 2004 RO153 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
444060 2004 RU162 11/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
444061 2004 RK166 07/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
444062 2004 RQ167 11/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
444063 2004 RC179 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444064 2004 RN182 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
444065 2004 RE184 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
444066 2004 RX213 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
444067 2004 RX218 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
444068 2004 RE226 11/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
444069 2004 RN228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444070 2004 RT241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444071 2004 RE256 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
444072 2004 RX263 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444073 2004 RY271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444074 2004 RJ282 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444075 2004 RL296 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444076 2004 RQ302 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
444077 2004 RX305 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
444078 2004 RT313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444079 2004 RT315 15/09/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
444080 2004 RV335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444081 2004 SO3 17/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
444082 2004 SB21 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
444083 2004 SY23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444084 2004 SC24 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444085 2004 SU39 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
444086 2004 SV46 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
444087 2004 SY46 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
444088 2004 SO51 19/08/2004 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
444089 2004 SH58 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444090 2004 TW10 08/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
444091 2004 TG14 09/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
444092 2004 TX23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
444093 2004 TV25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
444094 2004 TA29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444095 2004 TF33 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
444096 2004 TE34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444097 2004 TY34 09/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
444098 2004 TC36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444099 2004 TG36 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444100 2004 TQ40 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444101 2004 TY40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444102 2004 TJ49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444103 2004 TG51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
444104 2004 TZ56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444105 2004 TR59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444106 2004 TX68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
444107 2004 TF88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444108 2004 TQ92 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444109 2004 TF111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444110 2004 TH112 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
444111 2004 TP119 06/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
444112 2004 TR119 06/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
444113 2004 TX121 22/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
444114 2004 TT132 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
444115 2004 TM143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
444116 2004 TK151 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444117 2004 TX156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444118 2004 TE159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444119 2004 TJ163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444120 2004 TW178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444121 2004 TO183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
444122 2004 TZ193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444123 2004 TQ197 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444124 2004 TD207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
444125 2004 TF212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
444126 2004 TT215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444127 2004 TW234 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
444128 2004 TY269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444129 2004 TM272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444130 2004 TZ310 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
444131 2004 TR334 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
444132 2004 TV343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444133 2004 TH344 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444134 2004 TL366 10/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
444135 2004 UB11 18/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
444136 2004 VX1 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
444137 2004 VZ2 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
444138 2004 VE15 05/11/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
444139 2004 VK15 06/11/2004 Needville J. Dellinger, A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
444140 2004 VR21 04/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
444141 2004 VX39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444142 2004 VO41 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444143 2004 VT49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
444144 2004 VO51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444145 2004 VC54 25/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
444146 2004 WO4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
444147 2004 XZ14 08/12/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
444148 2004 XR47 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
444149 2004 YT 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444150 2004 YW10 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444151 2005 EE138 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
444152 2005 EF177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444153 2005 ET178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444154 2005 EY187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444155 2005 ER197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444156 2005 EH266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444157 2005 GP22 05/04/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
444158 2005 GL61 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444159 2005 GZ83 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444160 2005 GU116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444161 2005 GP125 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444162 2005 GN129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444163 2005 GU173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444164 2005 JN4 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444165 2005 JY47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444166 2005 JY78 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444167 2005 JF89 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444168 2005 JP97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444169 2005 JO106 12/05/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
444170 2005 JZ135 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
444171 2005 KC1 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444172 2005 LO4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444173 2005 NE81 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
444174 2005 NZ104 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
444175 2005 OH5 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444176 2005 OA20 28/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
444177 2005 QA1 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
444178 2005 QP1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
444179 2005 QV40 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
444180 2005 QZ120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444181 2005 QY121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444182 2005 QB180 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
444183 2005 QH187 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444184 2005 RY12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444185 2005 SR1 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
444186 2005 SC15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
444187 2005 SH25 26/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444188 2005 SN28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444189 2005 SR41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444190 2005 SP57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444191 2005 SF64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444192 2005 SW66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444193 2005 SE71 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 440 m MPC · JPL
444194 2005 SM80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444195 2005 SQ90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444196 2005 SO93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444197 2005 SZ108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
444198 2005 SK121 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444199 2005 SQ146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444200 2005 SM156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444201 2005 SK181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444202 2005 SH233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444203 2005 SV235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444204 2005 SE252 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444205 2005 SM285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
444206 2005 SC291 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444207 2005 SK293 23/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
444208 2005 TR34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444209 2005 TU54 01/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444210 2005 TP57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
444211 2005 TL58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
444212 2005 TH68 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444213 2005 TC78 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444214 2005 TY78 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444215 2005 TM83 03/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
444216 2005 TG87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444217 2005 TN112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444218 2005 TE119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444219 2005 TW120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444220 2005 TT122 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444221 2005 TJ137 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444222 2005 TM180 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444223 2005 TN187 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444224 2005 TO194 10/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
444225 2005 US5 27/10/2005 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
444226 2005 UN6 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444227 2005 UA32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
444228 2005 UY42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444229 2005 UJ47 22/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444230 2005 UH71 10/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444231 2005 UX72 23/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
444232 2005 UL83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444233 2005 UW83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444234 2005 UW94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444235 2005 UZ97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444236 2005 UE100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444237 2005 UL111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444238 2005 UR125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444239 2005 UL135 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444240 2005 UM135 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444241 2005 US144 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444242 2005 US149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444243 2005 UU149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444244 2005 UD154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444245 2005 UF159 25/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444246 2005 UG165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444247 2005 UA169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
444248 2005 UM171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444249 2005 UA179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444250 2005 US183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
444251 2005 UX191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444252 2005 UG193 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444253 2005 UT195 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444254 2005 UL206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444255 2005 UB212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444256 2005 US219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444257 2005 UG224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444258 2005 UU232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
444259 2005 UT236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444260 2005 UA238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444261 2005 UX240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444262 2005 UX244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444263 2005 UD258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444264 2005 UU265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444265 2005 UT269 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444266 2005 UD296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444267 2005 UT297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444268 2005 UQ299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444269 2005 UD311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444270 2005 UA322 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444271 2005 UV325 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444272 2005 US332 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444273 2005 UK333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444274 2005 UP335 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
444275 2005 UM336 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444276 2005 UX349 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
444277 2005 UT380 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444278 2005 UQ384 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444279 2005 UO424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444280 2005 UK426 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444281 2005 UX429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444282 2005 UF431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444283 2005 UT436 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444284 2005 UF442 29/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
444285 2005 UB446 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
444286 2005 UH460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444287 2005 UV469 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444288 2005 UE473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444289 2005 UE476 23/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444290 2005 UP489 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
444291 2005 UY495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
444292 2005 UJ511 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444293 2005 UO511 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
444294 2005 UM513 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444295 2005 UM515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
444296 2005 UV517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
444297 2005 UH526 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444298 2005 UF527 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
444299 2005 VO13 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444300 2005 VC34 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444301 2005 VO51 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444302 2005 VD66 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444303 2005 VA68 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444304 2005 VD68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444305 2005 VM76 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
444306 2005 VX80 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
444307 2005 VF92 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
444308 2005 VE94 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444309 2005 VE99 10/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
444310 2005 VK101 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
444311 2005 VT105 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444312 2005 VL107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444313 2005 VP110 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
444314 2005 VK111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
444315 2005 VU124 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444316 2005 VJ134 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444317 2005 WJ13 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
444318 2005 WC16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
444319 2005 WD18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444320 2005 WU18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444321 2005 WX19 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444322 2005 WR21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444323 2005 WX25 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
444324 2005 WB30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444325 2005 WW30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
444326 2005 WL35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444327 2005 WL38 22/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
444328 2005 WR40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444329 2005 WY42 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444330 2005 WE47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444331 2005 WT57 21/11/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
444332 2005 WH65 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444333 2005 WG69 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444334 2005 WB72 22/11/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
444335 2005 WH81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
444336 2005 WW85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
444337 2005 WB89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444338 2005 WD98 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444339 2005 WF109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444340 2005 WP112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444341 2005 WY112 25/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
444342 2005 WE118 28/11/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
444343 2005 WG124 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444344 2005 WY130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444345 2005 WY131 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444346 2005 WM138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444347 2005 WT141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444348 2005 WW144 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444349 2005 WN145 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444350 2005 WP152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444351 2005 WZ153 29/11/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
444352 2005 WN158 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
444353 2005 WH169 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444354 2005 WK198 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444355 2005 XH9 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
444356 2005 XT15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444357 2005 XP17 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444358 2005 XB21 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
444359 2005 XL26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444360 2005 XM27 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444361 2005 XH37 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444362 2005 XA47 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
444363 2005 XZ50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444364 2005 XA58 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444365 2005 XC61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444366 2005 XP72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444367 2005 XE90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
444368 2005 YD2 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444369 2005 YU2 21/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
444370 2005 YH44 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444371 2005 YE62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
444372 2005 YW65 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
444373 2005 YL66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444374 2005 YZ68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444375 2005 YJ69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444376 2005 YA71 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
444377 2005 YL83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444378 2005 YU87 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
444379 2005 YO92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
444380 2005 YJ99 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444381 2005 YY113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444382 2005 YJ114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444383 2005 YN119 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
444384 2005 YT125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444385 2005 YT134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444386 2005 YY150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
444387 2005 YA156 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
444388 2005 YG176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444389 2005 YA180 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
444390 2005 YX187 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
444391 2005 YS190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
444392 2005 YS201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444393 2005 YC238 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
444394 2005 YW245 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444395 2005 YR247 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444396 2005 YU253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444397 2005 YL276 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
444398 2005 YC280 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
444399 2005 YP282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
444400 2005 YH286 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444401 2005 YU286 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444402 2006 AE8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
444403 2006 AK30 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
444404 2006 AO31 05/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
444405 2006 AV31 05/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
444406 2006 AO35 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444407 2006 AR35 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
444408 2006 AL40 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
444409 2006 AY46 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444410 2006 AD49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
444411 2006 AR51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
444412 2006 AQ53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444413 2006 AH55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444414 2006 AQ56 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
444415 2006 AK65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444416 2006 BQ8 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444417 2006 BP13 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444418 2006 BM30 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
444419 2006 BR34 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444420 2006 BQ35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444421 2006 BC39 24/01/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
444422 2006 BJ49 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444423 2006 BE57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444424 2006 BM65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444425 2006 BV65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444426 2006 BC79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444427 2006 BN87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444428 2006 BN137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
444429 2006 BE140 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
444430 2006 BD144 23/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
444431 2006 BV168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
444432 2006 BF179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
444433 2006 BE180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
444434 2006 BU184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
444435 2006 BK194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
444436 2006 BF205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444437 2006 BJ228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
444438 2006 BM228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444439 2006 BK247 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444440 2006 BO247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444441 2006 BN264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444442 2006 BC282 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
444443 2006 CV11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444444 2006 CL67 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
444445 2006 DB22 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444446 2006 DH45 06/01/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
444447 2006 DR80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444448 2006 DY127 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444449 2006 DS137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444450 2006 DS149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444451 2006 DT151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444452 2006 DG183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444453 2006 DK192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444454 2006 DK199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
444455 2006 DG206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
444456 2006 EK6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
444457 2006 EB21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444458 2006 EH21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444459 2006 EJ37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444460 2006 EB48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
444461 2006 EV66 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444462 2006 EC68 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
444463 2006 EY72 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444464 2006 FU10 31/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
444465 2006 FA21 22/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
444466 2006 GL31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444467 2006 HS57 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444468 2006 HJ58 27/04/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
444469 2006 JG4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
444470 2006 KJ26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
444471 2006 KX58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
444472 2006 KD103 29/05/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444473 2006 KB105 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444474 2006 KL142 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 750 m MPC · JPL
444475 2006 PD2 12/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
444476 2006 PV17 15/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
444477 2006 PE28 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
444478 2006 QN51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
444479 2006 QT71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444480 2006 QL89 28/08/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
444481 2006 QG105 28/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
444482 2006 QK118 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444483 2006 QY118 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444484 2006 QV144 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
444485 2006 QY144 29/08/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
444486 2006 QU147 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444487 2006 QW157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
444488 2006 QJ185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444489 2006 QZ186 28/08/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
444490 2006 RT2 12/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
444491 2006 RY3 12/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
444492 2006 RR17 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
444493 2006 RE20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444494 2006 RY20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444495 2006 RQ22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
444496 2006 RL32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
444497 2006 RT41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444498 2006 RG53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444499 2006 RW54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444500 2006 RJ57 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444501 2006 RQ70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444502 2006 RU79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444503 2006 RZ80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444504 2006 RM87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444505 2006 RT93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444506 2006 SA2 16/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
444507 2006 SY13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444508 2006 SN26 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
444509 2006 ST26 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444510 2006 SZ33 17/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
444511 2006 SG34 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
444512 2006 SH54 17/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
444513 2006 SE55 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
444514 2006 SB63 18/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
444515 2006 SL65 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444516 2006 SW65 29/08/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
444517 2006 SW68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
444518 2006 SD79 17/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
444519 2006 SH81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444520 2006 SR90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444521 2006 SP92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444522 2006 SE98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444523 2006 SF98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444524 2006 SY107 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
444525 2006 SW114 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444526 2006 SA116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
444527 2006 SP130 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444528 2006 SN148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444529 2006 SL149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444530 2006 SV156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444531 2006 SR163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444532 2006 SD165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444533 2006 SA169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444534 2006 SX179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444535 2006 SB182 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
444536 2006 SM185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444537 2006 SF199 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444538 2006 SR207 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
444539 2006 SV220 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
444540 2006 SW229 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444541 2006 SC242 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444542 2006 SZ246 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444543 2006 SU249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444544 2006 SS257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444545 2006 SR262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444546 2006 SK265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444547 2006 ST266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444548 2006 SM294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444549 2006 SB298 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444550 2006 SQ299 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444551 2006 SO306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444552 2006 SU307 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444553 2006 SR317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444554 2006 SW325 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444555 2006 SF329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444556 2006 SQ334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444557 2006 SR336 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444558 2006 SX341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
444559 2006 SO345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444560 2006 SX345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444561 2006 SN367 26/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
444562 2006 SP368 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,1 km MPC · JPL
444563 2006 SU401 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444564 2006 SW407 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444565 2006 TG19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444566 2006 TY19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444567 2006 TX30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444568 2006 TH33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444569 2006 TE47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444570 2006 TD54 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444571 2006 TZ65 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444572 2006 TJ67 18/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
444573 2006 TB70 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
444574 2006 TC70 11/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
444575 2006 TK71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
444576 2006 TE73 11/10/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
444577 2006 TD84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
444578 2006 TG93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,9 km MPC · JPL
444579 2006 TN97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444580 2006 TU100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444581 2006 TC104 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444582 2006 TX105 09/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
444583 2006 TH122 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444584 2006 UK 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
444585 2006 UU18 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444586 2006 UA21 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444587 2006 UN26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444588 2006 UN39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444589 2006 UF52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444590 2006 UQ78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444591 2006 UA80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444592 2006 UW81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444593 2006 UX112 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444594 2006 UQ121 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444595 2006 UA123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444596 2006 UD129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444597 2006 UU141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444598 2006 UC148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444599 2006 UP155 21/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
444600 2006 UV205 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444601 2006 UD212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444602 2006 UB218 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444603 2006 UQ222 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444604 2006 UT226 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444605 2006 UP248 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444606 2006 UJ254 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
444607 2006 UL270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444608 2006 UU274 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444609 2006 UF288 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444610 2006 US295 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
444611 2006 UH329 22/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
444612 2006 UN336 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444613 2006 VQ1 01/11/2006 Antares ARO 2,9 km MPC · JPL
444614 2006 VF12 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444615 2006 VT24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444616 2006 VT29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444617 2006 VG45 09/11/2006 Altschwendt W. Ries 2,4 km MPC · JPL
444618 2006 VR61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
444619 2006 VW82 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444620 2006 VT88 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444621 2006 VU100 11/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
444622 2006 VR107 30/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
444623 2006 VJ154 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444624 2006 VJ170 13/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
444625 2006 VU170 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444626 2006 VV172 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,2 km MPC · JPL
444627 2006 WU 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
444628 2006 WQ1 18/11/2006 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
444629 2006 WD30 18/11/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
444630 2006 WH39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444631 2006 WL51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444632 2006 WX69 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444633 2006 WL71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444634 2006 WZ102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444635 2006 WU133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444636 2006 WB140 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
444637 2006 WZ155 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444638 2006 WG189 25/11/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
444639 2006 WP205 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444640 2006 XQ3 17/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
444641 2006 XU37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444642 2006 XO59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444643 2006 YW10 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
444644 2006 YZ31 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444645 2006 YJ52 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444646 2006 YQ52 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
444647 2006 YW53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
444648 2007 BR9 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
444649 2007 BV9 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444650 2007 BL13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444651 2007 BY15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444652 2007 BO21 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
444653 2007 BP26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444654 2007 BZ65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
444655 2007 BA71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
444656 2007 BP78 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444657 2007 CY12 06/02/2007 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
444658 2007 CX19 06/02/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
444659 2007 CG23 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444660 2007 CL31 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444661 2007 CY39 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444662 2007 CC40 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
444663 2007 CE40 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
444664 2007 CN58 17/01/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
444665 2007 CR67 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444666 2007 DV2 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444667 2007 DS18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444668 2007 DP22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444669 2007 DS22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444670 2007 DK23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444671 2007 DT26 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
444672 2007 DX29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444673 2007 DU30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444674 2007 DJ32 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
444675 2007 DS42 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
444676 2007 DQ45 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444677 2007 DL65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444678 2007 DO67 15/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
444679 2007 DR69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
444680 2007 DM70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444681 2007 DO83 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
444682 2007 DV89 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444683 2007 DY90 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444684 2007 DZ102 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444685 2007 DO107 22/02/2007 Mount Graham VATT 820 m MPC · JPL
444686 2007 DP113 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
444687 2007 DH116 16/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
444688 2007 EL2 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
444689 2007 EP9 09/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 2,2 km MPC · JPL
444690 2007 EQ17 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444691 2007 EP20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444692 2007 EK32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444693 2007 EM33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444694 2007 EQ37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444695 2007 EY41 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444696 2007 EB56 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
444697 2007 EX67 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444698 2007 EX69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444699 2007 EA77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444700 2007 EY80 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444701 2007 EZ81 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444702 2007 EG89 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444703 2007 EY95 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444704 2007 EA121 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
444705 2007 EX126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444706 2007 EW127 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444707 2007 EA132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
444708 2007 EJ133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444709 2007 EJ140 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444710 2007 EV140 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444711 2007 EG151 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444712 2007 ES161 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444713 2007 EE186 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444714 2007 EH190 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
444715 2007 EV190 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
444716 2007 ES194 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444717 2007 EU210 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444718 2007 EG216 13/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
444719 2007 EE221 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444720 2007 FP 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
444721 2007 FP1 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444722 2007 FQ6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444723 2007 FA16 13/03/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
444724 2007 FM16 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444725 2007 FA20 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444726 2007 FY25 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444727 2007 FN27 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
444728 2007 FO47 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444729 2007 FQ48 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444730 2007 GT10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
444731 2007 GS17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444732 2007 GC29 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
444733 2007 GT31 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444734 2007 GG46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
444735 2007 GB70 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444736 2007 HY12 16/04/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
444737 2007 HO26 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
444738 2007 HT44 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
444739 2007 HE48 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444740 2007 HM74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444741 2007 HU88 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
444742 2007 HJ93 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
444743 2007 HO93 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444744 2007 JP40 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
444745 2007 JF43 10/05/2007 Palomar Palomar Obs. 386 km MPC · JPL
444746 2007 LR9 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
444747 2007 LW26 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
444748 2007 MB19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
444749 2007 QU10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444750 2007 QL15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444751 2007 RZ33 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
444752 2007 RW34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
444753 2007 RP37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
444754 2007 RD105 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
444755 2007 RS116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444756 2007 RP132 14/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
444757 2007 RL148 12/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
444758 2007 RP150 15/09/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
444759 2007 RK175 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
444760 2007 RS187 13/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444761 2007 RK195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444762 2007 RC220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444763 2007 RN227 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444764 2007 RH253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
444765 2007 RR259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444766 2007 RS259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
444767 2007 RT262 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
444768 2007 RG270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444769 2007 RR273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444770 2007 RV291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444771 2007 RX308 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444772 2007 RE313 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
444773 2007 SC21 18/09/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
444774 2007 TV10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444775 2007 TM16 07/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
444776 2007 TR23 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
444777 2007 TZ24 11/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
444778 2007 TY32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
444779 2007 TP36 04/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
444780 2007 TZ39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444781 2007 TP46 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
444782 2007 TC59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444783 2007 TQ63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444784 2007 TC64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444785 2007 TZ82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444786 2007 TL85 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
444787 2007 TM106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444788 2007 TN121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444789 2007 TO124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444790 2007 TO136 18/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444791 2007 TR160 08/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
444792 2007 TK187 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
444793 2007 TB202 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444794 2007 TJ209 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
444795 2007 TR216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
444796 2007 TK227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444797 2007 TV229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444798 2007 TZ236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
444799 2007 TA246 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444800 2007 TX271 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444801 2007 TZ277 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
444802 2007 TP330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
444803 2007 TH356 12/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444804 2007 TT398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444805 2007 TP427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444806 2007 TR427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444807 2007 TQ440 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
444808 2007 TR440 07/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
444809 2007 TT443 11/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444810 2007 UT2 08/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444811 2007 UD9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
444812 2007 UO10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
444813 2007 UW12 08/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
444814 2007 UB21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444815 2007 UJ23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444816 2007 UV23 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444817 2007 UV33 16/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
444818 2007 UC52 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
444819 2007 US67 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
444820 2007 UW77 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444821 2007 UO83 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
444822 2007 UN86 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444823 2007 UC127 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
444824 2007 UQ135 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
444825 2007 UJ136 16/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
444826 2007 UX137 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444827 2007 UM138 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444828 2007 VH4 02/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
444829 2007 VB25 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
444830 2007 VW38 02/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
444831 2007 VE64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444832 2007 VP65 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
444833 2007 VF66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444834 2007 VF67 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
444835 2007 VJ72 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
444836 2007 VN77 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444837 2007 VM86 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
444838 2007 VM87 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
444839 2007 VW90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
444840 2007 VF92 08/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
444841 2007 VK93 02/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
444842 2007 VN97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
444843 2007 VV98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444844 2007 VQ99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444845 2007 VN100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444846 2007 VW100 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444847 2007 VJ112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444848 2007 VM158 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
444849 2007 VW167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444850 2007 VU179 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444851 2007 VM185 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444852 2007 VW185 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444853 2007 VM186 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444854 2007 VR188 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
444855 2007 VF201 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
444856 2007 VC203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444857 2007 VA215 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444858 2007 VW219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444859 2007 VV230 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
444860 2007 VJ235 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444861 2007 VG240 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444862 2007 VK241 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444863 2007 VQ242 03/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444864 2007 VL255 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
444865 2007 VW255 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444866 2007 VM257 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
444867 2007 VQ276 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444868 2007 VB277 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444869 2007 VA278 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444870 2007 VX298 11/11/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
444871 2007 VB322 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
444872 2007 VF327 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
444873 2007 VV328 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444874 2007 VB329 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444875 2007 VV329 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
444876 2007 VL332 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
444877 2007 VC334 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444878 2007 WF 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
444879 2007 WO7 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
444880 2007 WD8 15/10/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
444881 2007 WL8 07/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444882 2007 WN14 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
444883 2007 WJ19 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
444884 2007 WO20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444885 2007 WZ24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
444886 2007 WX37 18/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
444887 2007 WO44 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444888 2007 WM54 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444889 2007 WU59 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444890 2007 WB60 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
444891 2007 XX15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
444892 2007 XF26 02/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
444893 2007 XU27 14/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444894 2007 XP34 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
444895 2007 XE43 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444896 2007 XS51 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
444897 2007 XJ54 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444898 2007 XA57 04/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444899 2007 XG58 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444900 2007 XJ59 15/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444901 2007 YM34 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
444902 2007 YY40 30/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
444903 2007 YB51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444904 2007 YK52 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
444905 2007 YP52 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
444906 2007 YD53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444907 2007 YE56 29/12/2007 Lulin LUSS 2,0 km MPC · JPL
444908 2007 YF56 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
444909 2007 YV61 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444910 2007 YM64 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444911 2007 YT67 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444912 2008 AD5 03/11/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
444913 2008 AT5 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
444914 2008 AZ13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444915 2008 AE18 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
444916 2008 AB30 08/01/2008 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
444917 2008 AT41 10/01/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
444918 2008 AT52 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444919 2008 AZ62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444920 2008 AL63 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444921 2008 AC92 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444922 2008 AA98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444923 2008 AK98 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444924 2008 AT112 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444925 2008 AF116 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444926 2008 AK116 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444927 2008 AE117 03/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
444928 2008 AB127 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444929 2008 AD138 15/01/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
444930 2008 BM24 30/01/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
444931 2008 BS32 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444932 2008 BO34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444933 2008 BA52 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
444934 2008 BF53 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444935 2008 CQ1 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
444936 2008 CE3 01/02/2008 Lulin Observatory LUSS 2,0 km MPC · JPL
444937 2008 CD17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444938 2008 CU23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,8 km MPC · JPL
444939 2008 CW26 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444940 2008 CX40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444941 2008 CF46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444942 2008 CL48 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444943 2008 CX57 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
444944 2008 CY60 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444945 2008 CG71 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444946 2008 CP83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444947 2008 CG92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444948 2008 CD101 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444949 2008 CU107 09/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
444950 2008 CZ107 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444951 2008 CT124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444952 2008 CX138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444953 2008 CW159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444954 2008 CJ202 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444955 2008 CD204 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
444956 2008 CH204 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444957 2008 CD209 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444958 2008 DS8 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444959 2008 DX17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
444960 2008 DV25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 18466| 2,4 km MPC · JPL
444961 2008 DP44 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444962 2008 DG48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
444963 2008 DX51 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
444964 2008 DX80 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444965 2008 DJ87 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444966 2008 DL87 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444967 2008 ER9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444968 2008 EQ15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444969 2008 EO25 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
444970 2008 EL37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444971 2008 EF50 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444972 2008 EN56 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444973 2008 EX60 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444974 2008 EA65 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444975 2008 EL75 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
444976 2008 EL77 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444977 2008 EH115 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444978 2008 EW118 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444979 2008 EY152 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
444980 2008 EO161 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
444981 2008 ET161 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444982 2008 EC168 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444983 2008 FD12 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444984 2008 FR25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444985 2008 FR31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444986 2008 FV35 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444987 2008 FW51 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444988 2008 FM82 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
444989 2008 FP90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444990 2008 FU98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444991 2008 FH116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444992 2008 FX121 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444993 2008 GR4 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444994 2008 GG29 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444995 2008 GV32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444996 2008 GV61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444997 2008 GW75 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444998 2008 GR79 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444999 2008 GG101 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445000 2008 GX102 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

440.000s  • 441.000s  • 442.000s  • 443.000s  • 444.000s  • 445.000s  • 446.000s  • 447.000s  • 448.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001