Danh sách tiểu hành tinh/476001–477000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476001 2007 RG48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476002 2007 RT49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476003 2007 RP56 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
476004 2007 RZ59 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476005 2007 RL66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476006 2007 RN76 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476007 2007 RQ89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476008 2007 RO93 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476009 2007 RN94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476010 2007 RK95 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,3 km MPC · JPL
476011 2007 RL96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476012 2007 RA107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476013 2007 RA131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476014 2007 RU132 13/09/2007 Hibiscus N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
476015 2007 RD134 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
476016 2007 RQ136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476017 2007 RO157 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
476018 2007 RE160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476019 2007 RB166 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476020 2007 RP173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476021 2007 RH189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476022 2007 RR190 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476023 2007 RN192 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476024 2007 RS194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476025 2007 RM203 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476026 2007 RN203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476027 2007 RY206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476028 2007 RC221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
476029 2007 RC230 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476030 2007 RW232 11/09/2007 XuYi PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
476031 2007 RB235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
476032 2007 RN235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476033 2007 RQ252 13/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
476034 2007 RE260 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476035 2007 RR265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476036 2007 RB267 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476037 2007 RB271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476038 2007 RZ272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476039 2007 RL280 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
476040 2007 RU280 13/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
476041 2007 RX280 13/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
476042 2007 RH286 02/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
476043 2007 RN287 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 1,8 km MPC · JPL
476044 2007 RT287 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476045 2007 RH288 12/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
476046 2007 RN288 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
476047 2007 RL290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476048 2007 RX290 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476049 2007 RB293 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476050 2007 RJ294 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476051 2007 RQ296 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476052 2007 RL308 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476053 2007 RB313 03/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
476054 2007 RY314 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
476055 2007 RF316 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476056 2007 RN318 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476057 2007 RU319 13/09/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
476058 2007 RQ321 15/09/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
476059 2007 RE322 11/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
476060 2007 RA325 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476061 2007 RS325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476062 2007 SH12 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
476063 2007 SG13 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476064 2007 SR13 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476065 2007 SN14 20/09/2007 Lulin LUSS 2,2 km MPC · JPL
476066 2007 SY19 18/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
476067 2007 SF21 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476068 2007 SL21 20/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476069 2007 SQ21 17/09/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
476070 2007 SP22 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
476071 2007 TV4 06/10/2007 Prairie Grass J. Mahony 2,9 km MPC · JPL
476072 2007 TV8 06/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
476073 2007 TP18 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476074 2007 TL19 13/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476075 2007 TY21 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476076 2007 TK25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476077 2007 TA29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476078 2007 TH30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476079 2007 TU30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476080 2007 TJ35 07/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
476081 2007 TS43 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476082 2007 TK44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476083 2007 TX46 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476084 2007 TZ47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476085 2007 TP48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476086 2007 TK52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476087 2007 TL52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476088 2007 TS55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476089 2007 TB58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476090 2007 TA61 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
476091 2007 TB63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476092 2007 TP64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476093 2007 TC66 12/10/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
476094 2007 TY75 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476095 2007 TG88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476096 2007 TG98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476097 2007 TV113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
476098 2007 TH115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
476099 2007 TO123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476100 2007 TZ124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476101 2007 TP126 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476102 2007 TX129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476103 2007 TU138 13/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476104 2007 TA147 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
476105 2007 TB149 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476106 2007 TA155 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476107 2007 TR155 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
476108 2007 TU156 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
476109 2007 TZ157 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476110 2007 TF158 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
476111 2007 TD162 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476112 2007 TG169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
476113 2007 TG172 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476114 2007 TT176 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476115 2007 TL179 07/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
476116 2007 TN187 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
476117 2007 TK193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476118 2007 TU198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476119 2007 TM204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476120 2007 TU212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476121 2007 TC213 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476122 2007 TO215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476123 2007 TA216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476124 2007 TU217 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476125 2007 TS224 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476126 2007 TQ225 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476127 2007 TC227 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
476128 2007 TL227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476129 2007 TS228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476130 2007 TB230 08/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476131 2007 TW232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476132 2007 TP237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476133 2007 TO240 05/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476134 2007 TR241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476135 2007 TY245 03/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
476136 2007 TG249 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476137 2007 TZ250 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476138 2007 TK251 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476139 2007 TJ262 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476140 2007 TD268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476141 2007 TN288 11/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
476142 2007 TG291 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476143 2007 TF295 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476144 2007 TT296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476145 2007 TQ297 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476146 2007 TK308 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476147 2007 TV309 12/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
476148 2007 TS320 13/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476149 2007 TK324 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476150 2007 TG325 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476151 2007 TB326 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476152 2007 TQ328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476153 2007 TE333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476154 2007 TE334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
476155 2007 TX343 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476156 2007 TA346 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476157 2007 TU354 05/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
476158 2007 TU357 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476159 2007 TU364 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476160 2007 TH368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476161 2007 TG371 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476162 2007 TE374 14/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
476163 2007 TB379 13/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
476164 2007 TO383 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476165 2007 TX384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476166 2007 TC385 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476167 2007 TZ391 15/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
476168 2007 TC398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476169 2007 TQ402 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476170 2007 TP414 10/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476171 2007 TQ420 20/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
476172 2007 TZ424 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476173 2007 TB427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476174 2007 TH427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476175 2007 TZ428 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476176 2007 TD432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476177 2007 TK432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476178 2007 TH438 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476179 2007 TM440 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476180 2007 TM441 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476181 2007 TS447 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
476182 2007 TV449 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476183 2007 TW449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476184 2007 TY451 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
476185 2007 TO452 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476186 2007 UN8 16/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476187 2007 UQ13 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 360 m MPC · JPL
476188 2007 UT17 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
476189 2007 UP24 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476190 2007 UR26 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476191 2007 UP28 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476192 2007 UO40 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476193 2007 US40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476194 2007 UH41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476195 2007 UJ41 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476196 2007 UB43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476197 2007 UW45 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476198 2007 UD46 20/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
476199 2007 UY51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476200 2007 UX55 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476201 2007 UD58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476202 2007 UE59 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
476203 2007 UP60 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476204 2007 US62 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476205 2007 UD71 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476206 2007 UO74 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476207 2007 UH78 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476208 2007 UE87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476209 2007 UL89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476210 2007 UC91 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476211 2007 UY93 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476212 2007 UX97 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476213 2007 UN102 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476214 2007 UT102 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
476215 2007 US107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476216 2007 UX109 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476217 2007 UP112 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476218 2007 UU114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476219 2007 US116 10/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
476220 2007 UK129 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476221 2007 UA130 16/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
476222 2007 UM131 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
476223 2007 UW134 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476224 2007 UW136 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476225 2007 UT140 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476226 2007 VU16 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476227 2007 VX18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476228 2007 VU20 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476229 2007 VZ20 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476230 2007 VC24 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476231 2007 VT25 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476232 2007 VO29 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476233 2007 VW31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476234 2007 VJ34 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,7 km MPC · JPL
476235 2007 VE35 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476236 2007 VY36 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476237 2007 VD41 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476238 2007 VF57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476239 2007 VP57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476240 2007 VW61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476241 2007 VH64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476242 2007 VT65 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17392| 1,3 km MPC · JPL
476243 2007 VJ66 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476244 2007 VL67 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476245 2007 VC69 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476246 2007 VT74 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476247 2007 VT76 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476248 2007 VB77 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
476249 2007 VV77 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476250 2007 VU79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476251 2007 VU84 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476252 2007 VG91 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476253 2007 VJ94 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476254 2007 VG97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476255 2007 VW97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476256 2007 VC99 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476257 2007 VE103 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476258 2007 VF103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476259 2007 VJ103 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476260 2007 VS104 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476261 2007 VS110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476262 2007 VC117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476263 2007 VN124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
476264 2007 VX124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476265 2007 VO142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476266 2007 VV145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476267 2007 VF154 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
476268 2007 VH158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476269 2007 VM160 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476270 2007 VC161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476271 2007 VG163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476272 2007 VT168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476273 2007 VZ177 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476274 2007 VQ178 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476275 2007 VF183 08/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
476276 2007 VV195 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476277 2007 VH199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476278 2007 VZ213 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476279 2007 VB218 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476280 2007 VD218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476281 2007 VL222 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476282 2007 VT225 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476283 2007 VN227 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476284 2007 VB231 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476285 2007 VJ238 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476286 2007 VW239 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476287 2007 VG242 05/11/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
476288 2007 VM244 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
476289 2007 VU256 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476290 2007 VT263 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476291 2007 VS284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476292 2007 VG295 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476293 2007 VY307 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476294 2007 VZ310 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476295 2007 VW315 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476296 2007 VE319 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476297 2007 VZ321 08/11/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
476298 2007 VQ325 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
476299 2007 VV326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476300 2007 VQ328 09/11/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476301 2007 VZ332 09/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
476302 2007 VD334 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476303 2007 VW334 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476304 2007 VH335 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476305 2007 WO26 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476306 2007 WW30 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
476307 2007 WU31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476308 2007 WL34 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476309 2007 WD62 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476310 2007 XA13 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476311 2007 XF17 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476312 2007 XQ18 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476313 2007 XE21 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476314 2007 XU32 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
476315 2007 XM33 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476316 2007 XT43 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476317 2007 XC44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
476318 2007 XG55 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
476319 2007 XW55 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476320 2007 YE2 16/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
476321 2007 YX3 17/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
476322 2007 YZ5 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476323 2007 YL7 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476324 2007 YQ10 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476325 2007 YG26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476326 2007 YX28 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476327 2007 YM41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476328 2007 YW63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476329 2007 YS65 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476330 2007 YV66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476331 2008 AW20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
476332 2008 AT31 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
476333 2008 AW36 31/12/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
476334 2008 AR37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
476335 2008 AP43 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
476336 2008 AQ44 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
476337 2008 AY44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
476338 2008 AB53 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476339 2008 AS72 15/01/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
476340 2008 AQ73 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476341 2008 AZ75 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
476342 2008 AT83 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476343 2008 AC98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
476344 2008 AM98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476345 2008 AV105 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476346 2008 AO111 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476347 2008 AS117 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476348 2008 AT123 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,8 km MPC · JPL
476349 2008 AC127 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476350 2008 AE127 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476351 2008 AZ127 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
476352 2008 AK134 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476353 2008 BZ1 11/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
476354 2008 BN3 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476355 2008 BV12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476356 2008 BR14 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
476357 2008 BX22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
476358 2008 BO33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476359 2008 BR38 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476360 2008 BA40 30/01/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
476361 2008 BP46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476362 2008 BS46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
476363 2008 BJ49 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476364 2008 BP49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476365 2008 CX2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
476366 2008 CW11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476367 2008 CH14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
476368 2008 CE19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476369 2008 CL26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476370 2008 CB27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
476371 2008 CY33 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476372 2008 CL34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476373 2008 CO35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476374 2008 CS35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476375 2008 CK36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476376 2008 CT36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476377 2008 CD41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476378 2008 CD43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476379 2008 CG48 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476380 2008 CH48 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
476381 2008 CS50 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
476382 2008 CO54 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
476383 2008 CQ68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
476384 2008 CC69 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476385 2008 CH71 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
476386 2008 CX76 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
476387 2008 CS90 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476388 2008 CL108 09/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
476389 2008 CG127 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
476390 2008 CZ133 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476391 2008 CQ136 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
476392 2008 CW149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476393 2008 CD163 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476394 2008 CJ164 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476395 2008 CQ171 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
476396 2008 CP182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
476397 2008 CE191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476398 2008 CQ191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476399 2008 CR196 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476400 2008 CC200 09/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476401 2008 CF203 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
476402 2008 CE205 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
476403 2008 CE207 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
476404 2008 CG207 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476405 2008 CK207 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476406 2008 CO207 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476407 2008 CW207 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476408 2008 CU210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476409 2008 CU212 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476410 2008 DY1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
476411 2008 DK3 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476412 2008 DQ3 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476413 2008 DD13 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476414 2008 DT17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
476415 2008 DX20 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476416 2008 DC26 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
476417 2008 DO28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
476418 2008 DO29 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
476419 2008 DS31 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476420 2008 DP32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
476421 2008 DE34 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476422 2008 DT34 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
476423 2008 DE55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
476424 2008 DS59 31/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
476425 2008 DO62 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
476426 2008 DR65 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
476427 2008 DR67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476428 2008 DR71 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476429 2008 DG77 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476430 2008 DY78 07/02/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
476431 2008 DA82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476432 2008 DZ82 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476433 2008 DV83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476434 2008 DQ87 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
476435 2008 DY88 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476436 2008 DM89 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
476437 2008 EQ3 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
476438 2008 EB9 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
476439 2008 ET9 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476440 2008 EA17 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476441 2008 EL26 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476442 2008 EL28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476443 2008 EP35 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
476444 2008 EA36 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
476445 2008 EW39 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476446 2008 EN40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
476447 2008 EW41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476448 2008 EQ45 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
476449 2008 EW45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476450 2008 EO50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476451 2008 EV50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
476452 2008 EY50 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476453 2008 EZ58 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476454 2008 EC65 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
476455 2008 EV70 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476456 2008 EY74 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476457 2008 EY79 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
476458 2008 EP108 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476459 2008 EZ116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
476460 2008 EB126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476461 2008 EG127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476462 2008 EG130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
476463 2008 EF141 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
476464 2008 EU149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476465 2008 ED153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476466 2008 EO154 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
476467 2008 EY156 05/03/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
476468 2008 ER158 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476469 2008 EU164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
476470 2008 EY164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
476471 2008 FL2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476472 2008 FP2 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
476473 2008 FG9 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476474 2008 FY18 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476475 2008 FN20 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476476 2008 FG22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
476477 2008 FY30 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
476478 2008 FN36 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476479 2008 FM42 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
476480 2008 FD44 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
476481 2008 FZ44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
476482 2008 FF49 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476483 2008 FN52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476484 2008 FA56 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476485 2008 FT63 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
476486 2008 FV63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476487 2008 FR64 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
476488 2008 FK90 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
476489 2008 FL98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476490 2008 FZ104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476491 2008 FY106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
476492 2008 FG108 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476493 2008 FR112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476494 2008 FS116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
476495 2008 FQ120 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
476496 2008 FD123 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
476497 2008 FG126 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476498 2008 FA133 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476499 2008 FG136 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476500 2008 GA6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476501 2008 GS8 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
476502 2008 GP10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
476503 2008 GE17 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476504 2008 GD20 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
476505 2008 GA22 13/04/2008 Sierra Nevada Sierra Nevada Obs. 4,7 km MPC · JPL
476506 2008 GE32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476507 2008 GT34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
476508 2008 GG43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
476509 2008 GX48 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476510 2008 GY50 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476511 2008 GP52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
476512 2008 GA58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
476513 2008 GW61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
476514 2008 GD69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
476515 2008 GM70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476516 2008 GW72 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476517 2008 GR73 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
476518 2008 GN75 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
476519 2008 GM77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476520 2008 GU82 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476521 2008 GH84 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476522 2008 GH88 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
476523 2008 GO90 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476524 2008 GU93 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476525 2008 GQ95 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
476526 2008 GP99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476527 2008 GY104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
476528 2008 GX111 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
476529 2008 GJ117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
476530 2008 GD126 04/04/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
476531 2008 GX129 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
476532 2008 GT131 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
476533 2008 GZ138 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476534 2008 GQ141 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
476535 2008 GP143 14/04/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
476536 2008 HE5 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
476537 2008 HE6 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
476538 2008 HN9 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
476539 2008 HL14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
476540 2008 HC24 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
476541 2008 HM36 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476542 2008 HV36 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
476543 2008 HQ43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476544 2008 HB44 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
476545 2008 HD46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
476546 2008 HO50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476547 2008 HH51 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476548 2008 HO56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476549 2008 JB10 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476550 2008 JQ10 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
476551 2008 JO13 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476552 2008 JQ16 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
476553 2008 JR16 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
476554 2008 JN18 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476555 2008 JJ27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
476556 2008 JM33 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
476557 2008 KA1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476558 2008 KP21 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
476559 2008 OC10 28/07/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
476560 2008 OP12 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
476561 2008 OU20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476562 2008 OB21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476563 2008 PD19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
476564 2008 QL21 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
476565 2008 QA37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
476566 2008 RC4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
476567 2008 RY9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476568 2008 RE12 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476569 2008 RJ16 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476570 2008 RH23 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
476571 2008 RZ28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476572 2008 RX30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476573 2008 RA35 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
476574 2008 RG40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476575 2008 RQ41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476576 2008 RZ43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476577 2008 RQ44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476578 2008 RX57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476579 2008 RC63 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476580 2008 RZ88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476581 2008 RY117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476582 2008 RW123 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
476583 2008 RA131 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476584 2008 RP131 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
476585 2008 RM135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
476586 2008 RV135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476587 2008 RP137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476588 2008 RB139 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
476589 2008 SU11 25/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 540 m MPC · JPL
476590 2008 SR13 24/08/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
476591 2008 SL19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476592 2008 SS21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476593 2008 SD38 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
476594 2008 SH40 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476595 2008 SE44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476596 2008 SU49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
476597 2008 ST54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
476598 2008 SB72 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
476599 2008 SA74 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
476600 2008 SQ83 27/09/2008 Altschwendt W. Ries 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476601 2008 SE85 28/09/2008 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
476602 2008 SZ96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476603 2008 ST99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476604 2008 SQ105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476605 2008 SM110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
476606 2008 SM120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476607 2008 SL124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
476608 2008 SF125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
476609 2008 SR130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
476610 2008 SE132 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476611 2008 SV135 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476612 2008 SK137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476613 2008 SV137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
476614 2008 SK138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
476615 2008 SJ142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476616 2008 ST142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
476617 2008 SX143 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476618 2008 SG151 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476619 2008 SA155 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476620 2008 SD157 24/09/2008 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
476621 2008 SP162 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
476622 2008 SC163 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
476623 2008 SQ167 28/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
476624 2008 SE182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476625 2008 SA188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
476626 2008 SP189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476627 2008 SB190 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476628 2008 SV194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476629 2008 SG198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476630 2008 SA200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476631 2008 SW200 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476632 2008 SQ213 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
476633 2008 SQ217 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476634 2008 SR217 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476635 2008 SD233 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476636 2008 SA244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476637 2008 SX250 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476638 2008 SO252 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
476639 2008 SD253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
476640 2008 SX253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476641 2008 SL254 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476642 2008 SW257 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
476643 2008 SS260 23/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
476644 2008 SN264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
476645 2008 SD266 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
476646 2008 SS269 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476647 2008 SH270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476648 2008 SK271 29/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
476649 2008 SG273 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476650 2008 SP273 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476651 2008 SZ282 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476652 2008 SF283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
476653 2008 SF284 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
476654 2008 SJ284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476655 2008 SD288 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476656 2008 SE290 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476657 2008 SC300 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
476658 2008 SP303 24/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
476659 2008 SO306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476660 2008 SW309 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476661 2008 TB8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
476662 2008 TH8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
476663 2008 TG10 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476664 2008 TC17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
476665 2008 TH17 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
476666 2008 TC18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
476667 2008 TB31 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476668 2008 TC33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
476669 2008 TN33 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476670 2008 TW35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
476671 2008 TR39 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476672 2008 TX39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476673 2008 TN44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476674 2008 TX47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476675 2008 TD51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476676 2008 TU54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
476677 2008 TV55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
476678 2008 TP58 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476679 2008 TV63 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
476680 2008 TN64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
476681 2008 TB67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476682 2008 TY73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476683 2008 TR74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476684 2008 TE79 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476685 2008 TN80 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476686 2008 TW85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
476687 2008 TP88 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
476688 2008 TN95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476689 2008 TL99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
476690 2008 TY101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476691 2008 TS102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476692 2008 TO103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476693 2008 TX103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476694 2008 TH104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
476695 2008 TF107 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476696 2008 TN119 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
476697 2008 TC121 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476698 2008 TG126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476699 2008 TY130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
476700 2008 TU131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476701 2008 TX131 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476702 2008 TX136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
476703 2008 TQ145 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
476704 2008 TH152 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476705 2008 TO152 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
476706 2008 TT154 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476707 2008 TO161 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
476708 2008 TE165 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
476709 2008 TG172 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
476710 2008 TM172 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
476711 2008 TN172 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476712 2008 TS172 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476713 2008 TX177 09/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
476714 2008 TX181 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476715 2008 TB183 02/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
476716 2008 TG185 06/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
476717 2008 TZ185 07/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
476718 2008 TM186 07/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
476719 2008 TP186 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476720 2008 UU3 22/10/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 860 m MPC · JPL
476721 2008 UV4 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
476722 2008 UT6 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
476723 2008 UG12 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476724 2008 UH16 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476725 2008 UW19 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
476726 2008 UW21 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476727 2008 UX21 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476728 2008 UZ24 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476729 2008 UR29 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
476730 2008 UR32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476731 2008 UE33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
476732 2008 UR34 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
476733 2008 UF35 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
476734 2008 UH35 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476735 2008 UL35 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476736 2008 UR36 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
476737 2008 UM45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476738 2008 UN46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476739 2008 UP47 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476740 2008 UO51 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476741 2008 UU52 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476742 2008 UB53 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476743 2008 UX53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476744 2008 UN54 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476745 2008 UG57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
476746 2008 UZ57 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
476747 2008 UB59 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476748 2008 UF59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
476749 2008 UG60 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476750 2008 UJ61 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476751 2008 UY61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476752 2008 UZ62 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
476753 2008 UB64 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476754 2008 UJ66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476755 2008 UA71 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476756 2008 UR72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476757 2008 UB73 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
476758 2008 UJ73 23/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
476759 2008 UJ74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476760 2008 UH76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476761 2008 UV76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476762 2008 UU79 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
476763 2008 UP90 27/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
476764 2008 UY99 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
476765 2008 UT108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476766 2008 UX109 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476767 2008 UZ109 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476768 2008 UN111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476769 2008 UV112 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
476770 2008 UN113 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476771 2008 UG116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476772 2008 UL118 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476773 2008 US120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476774 2008 UR123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
476775 2008 UT125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476776 2008 UH126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476777 2008 UJ126 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476778 2008 UF128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476779 2008 UQ128 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476780 2008 UC131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476781 2008 UP132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476782 2008 UC133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
476783 2008 UK134 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476784 2008 UZ134 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476785 2008 UZ141 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
476786 2008 UV145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
476787 2008 UP146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476788 2008 UB149 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476789 2008 UJ149 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476790 2008 UD156 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476791 2008 UL156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
476792 2008 UU156 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476793 2008 UV156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476794 2008 UJ158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476795 2008 UN158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476796 2008 UY162 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476797 2008 UD163 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
476798 2008 UA164 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476799 2008 UB164 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
476800 2008 UJ166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476801 2008 UY167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476802 2008 UG168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476803 2008 UJ169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
476804 2008 UY169 24/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
476805 2008 UW176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
476806 2008 UJ185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476807 2008 UP188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476808 2008 UJ190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
476809 2008 UK193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476810 2008 UM193 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476811 2008 UD196 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476812 2008 UN196 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476813 2008 UT199 31/10/2008 Magdalena Ridge W. H. Ryan 430 m MPC · JPL
476814 2008 UB206 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476815 2008 UD207 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
476816 2008 UP207 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476817 2008 UV209 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476818 2008 UV222 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476819 2008 UG240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476820 2008 UJ242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476821 2008 UA243 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
476822 2008 UG245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476823 2008 UU245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476824 2008 UJ248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476825 2008 UL254 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476826 2008 UO261 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476827 2008 UF263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476828 2008 UH272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476829 2008 UB278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476830 2008 UP279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476831 2008 US279 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476832 2008 UB280 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
476833 2008 UU281 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476834 2008 UP284 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476835 2008 UC286 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
476836 2008 UL295 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476837 2008 UD296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476838 2008 UO298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476839 2008 UT300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
476840 2008 UB301 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476841 2008 UG302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476842 2008 UN304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476843 2008 UO304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476844 2008 UF306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476845 2008 UC308 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476846 2008 UG308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476847 2008 UR308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476848 2008 UQ321 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
476849 2008 UY322 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476850 2008 UU325 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476851 2008 UN326 10/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
476852 2008 UQ326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476853 2008 UT326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476854 2008 UV330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476855 2008 UB335 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
476856 2008 UW336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476857 2008 US337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476858 2008 UJ340 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476859 2008 UM341 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476860 2008 UW344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476861 2008 UE350 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476862 2008 UA352 30/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
476863 2008 UY354 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
476864 2008 UC356 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476865 2008 UP361 31/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
476866 2008 UK365 24/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
476867 2008 VD5 06/11/2008 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 890 m MPC · JPL
476868 2008 VS8 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476869 2008 VU10 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
476870 2008 VO14 25/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
476871 2008 VC15 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476872 2008 VT19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
476873 2008 VR23 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476874 2008 VE24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476875 2008 VT24 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476876 2008 VG27 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
476877 2008 VL30 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476878 2008 VC34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
476879 2008 VW39 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476880 2008 VN40 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476881 2008 VJ43 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
476882 2008 VN45 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476883 2008 VV46 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476884 2008 VR50 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
476885 2008 VF62 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476886 2008 VW66 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476887 2008 VV71 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
476888 2008 VT73 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476889 2008 VK74 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476890 2008 VY77 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476891 2008 VJ78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476892 2008 WU 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476893 2008 WB10 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476894 2008 WR12 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
476895 2008 WT12 18/11/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
476896 2008 WU19 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476897 2008 WJ20 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476898 2008 WS21 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476899 2008 WD23 18/11/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
476900 2008 WE28 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476901 2008 WA30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
476902 2008 WQ30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476903 2008 WS30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
476904 2008 WK32 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
476905 2008 WB33 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476906 2008 WK39 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
476907 2008 WS39 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476908 2008 WF40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476909 2008 WU40 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
476910 2008 WN42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
476911 2008 WO44 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476912 2008 WW50 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476913 2008 WF56 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476914 2008 WJ61 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
476915 2008 WH63 20/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
476916 2008 WY72 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476917 2008 WN73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476918 2008 WS73 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476919 2008 WK83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476920 2008 WE94 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
476921 2008 WM96 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476922 2008 WN98 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476923 2008 WH99 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
476924 2008 WG102 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
476925 2008 WQ109 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476926 2008 WF113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
476927 2008 WM113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
476928 2008 WW117 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476929 2008 WV122 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476930 2008 WP123 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476931 2008 WB125 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476932 2008 WD126 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476933 2008 WQ126 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
476934 2008 WB128 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476935 2008 WP129 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476936 2008 WX129 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476937 2008 WP133 17/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
476938 2008 WY136 21/11/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
476939 2008 WL138 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476940 2008 WK139 30/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
476941 2008 WR140 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476942 2008 WS140 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476943 2008 XC 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
476944 2008 XY2 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476945 2008 XG3 03/12/2008 Marly P. Kocher 2,7 km MPC · JPL
476946 2008 XH4 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
476947 2008 XZ4 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476948 2008 XT16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476949 2008 XA17 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476950 2008 XA24 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476951 2008 XE28 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476952 2008 XH34 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476953 2008 XO34 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476954 2008 XB35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476955 2008 XK36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
476956 2008 XK38 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476957 2008 XG41 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
476958 2008 XZ41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476959 2008 XE48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476960 2008 XS49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476961 2008 XJ53 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476962 2008 XW53 01/12/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
476963 2008 XA56 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476964 2008 YK1 01/12/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
476965 2008 YG4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
476966 2008 YS4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
476967 2008 YL13 06/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476968 2008 YO13 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
476969 2008 YU13 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476970 2008 YG16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
476971 2008 YZ16 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
476972 2008 YB21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476973 2008 YF21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476974 2008 YS31 29/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
476975 2008 YC37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476976 2008 YQ38 29/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
476977 2008 YM49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
476978 2008 YT49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476979 2008 YO51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476980 2008 YZ53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476981 2008 YT54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
476982 2008 YZ54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476983 2008 YE59 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476984 2008 YA65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476985 2008 YC73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476986 2008 YE81 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476987 2008 YF81 30/12/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
476988 2008 YA93 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476989 2008 YH95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476990 2008 YM98 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476991 2008 YU102 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476992 2008 YA104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476993 2008 YE108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476994 2008 YZ108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476995 2008 YV109 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
476996 2008 YW111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
476997 2008 YN115 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476998 2008 YN122 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476999 2008 YL124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477000 2008 YN125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

472.000s  • 473.000s  • 474.000s  • 475.000s  • 476.000s  • 477.000s  • 478.000s  • 479.000s  • 480.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001