Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/490001–491000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490001 2008 SZ201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490002 2008 SJ205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490003 2008 SB206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490004 2008 ST208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
490005 2008 SL218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
490006 2008 ST218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 960 m MPC · JPL
490007 2008 SF224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
490008 2008 SU231 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490009 2008 SR233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
490010 2008 SZ236 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
490011 2008 SS237 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
490012 2008 SC238 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490013 2008 SV243 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490014 2008 SE245 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
490015 2008 SM250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
490016 2008 SE257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490017 2008 SB260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
490018 2008 SF265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
490019 2008 SN267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
490020 2008 SE270 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490021 2008 SJ270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490022 2008 SK270 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490023 2008 SS277 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
490024 2008 SN281 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
490025 2008 SA283 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490026 2008 SH288 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490027 2008 SG290 29/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
490028 2008 SS299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
490029 2008 SH302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
490030 2008 ST304 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490031 2008 TT3 06/10/2008 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
490032 2008 TQ4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
490033 2008 TB7 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
490034 2008 TO16 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490035 2008 TP16 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490036 2008 TV16 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
490037 2008 TE18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490038 2008 TY19 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490039 2008 TO20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
490040 2008 TB22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
490041 2008 TH30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490042 2008 TM36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490043 2008 TK41 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
490044 2008 TR51 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490045 2008 TS51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490046 2008 TQ61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490047 2008 TX61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490048 2008 TH65 02/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
490049 2008 TN71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
490050 2008 TQ73 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
490051 2008 TW74 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490052 2008 TY74 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
490053 2008 TL75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
490054 2008 TH80 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490055 2008 TQ84 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
490056 2008 TB86 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490057 2008 TF86 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490058 2008 TG86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490059 2008 TQ88 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490060 2008 TC90 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490061 2008 TT96 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490062 2008 TL97 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490063 2008 TX99 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
490064 2008 TZ100 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490065 2008 TO102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
490066 2008 TN103 06/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
490067 2008 TF104 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
490068 2008 TE113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490069 2008 TA114 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490070 2008 TM116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490071 2008 TQ117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
490072 2008 TU119 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490073 2008 TX121 07/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
490074 2008 TC124 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490075 2008 TD131 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
490076 2008 TM135 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490077 2008 TR145 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
490078 2008 TG146 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
490079 2008 TO147 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
490080 2008 TL150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
490081 2008 TX150 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
490082 2008 TC161 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490083 2008 TV163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490084 2008 TP166 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490085 2008 TC168 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490086 2008 TF173 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490087 2008 TP177 01/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
490088 2008 TD184 06/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
490089 2008 TE184 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490090 2008 UN 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
490091 2008 US8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
490092 2008 UJ11 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490093 2008 UG22 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490094 2008 UX22 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490095 2008 UN23 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490096 2008 UT24 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
490097 2008 UW26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
490098 2008 UL27 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
490099 2008 UT27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
490100 2008 UR28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490101 2008 UV29 29/09/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
490102 2008 UW30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490103 2008 UD32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
490104 2008 UQ35 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490105 2008 UH36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490106 2008 UM36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
490107 2008 UQ38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490108 2008 UR41 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
490109 2008 UW41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490110 2008 UA42 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
490111 2008 UY43 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490112 2008 UD49 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490113 2008 UM49 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490114 2008 UL50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
490115 2008 UH52 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
490116 2008 UE67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
490117 2008 UB72 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490118 2008 UJ75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490119 2008 UN75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490120 2008 UK77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490121 2008 UZ79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490122 2008 UY80 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490123 2008 UB87 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
490124 2008 UE87 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
490125 2008 UM87 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490126 2008 UZ93 06/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
490127 2008 UN101 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490128 2008 UB102 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490129 2008 UZ104 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
490130 2008 UO108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
490131 2008 UM119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490132 2008 UT120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
490133 2008 UA123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490134 2008 UW124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490135 2008 UY124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490136 2008 UE128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490137 2008 UZ132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490138 2008 UM139 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490139 2008 UQ143 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490140 2008 UA145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490141 2008 UX146 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
490142 2008 UY150 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
490143 2008 UZ150 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490144 2008 UX154 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
490145 2008 UY156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
490146 2008 UW157 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490147 2008 UZ158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490148 2008 UA159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490149 2008 UM165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490150 2008 UD175 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490151 2008 UW178 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
490152 2008 UM184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490153 2008 UJ196 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490154 2008 UO196 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
490155 2008 UP198 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
490156 2008 UV199 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
490157 2008 UY201 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
490158 2008 UB203 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
490159 2008 UE222 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
490160 2008 UN229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490161 2008 UZ230 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490162 2008 UN236 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
490163 2008 UW240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490164 2008 UN243 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
490165 2008 UP245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
490166 2008 UZ247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490167 2008 UP248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
490168 2008 UG250 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490169 2008 UP250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490170 2008 UD252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490171 2008 UD253 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
490172 2008 UJ253 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
490173 2008 UO255 21/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
490174 2008 UR256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490175 2008 UB259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490176 2008 UT260 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
490177 2008 UV269 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
490178 2008 UO272 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490179 2008 UW272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490180 2008 UJ275 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490181 2008 UN277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490182 2008 UF283 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490183 2008 UL283 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490184 2008 UD285 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
490185 2008 US289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
490186 2008 UZ299 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490187 2008 UW302 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
490188 2008 UT303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490189 2008 UJ305 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490190 2008 UD309 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
490191 2008 UR314 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
490192 2008 UC315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490193 2008 UP317 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
490194 2008 UJ321 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
490195 2008 UT324 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490196 2008 UH327 05/09/2008 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
490197 2008 UT328 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
490198 2008 UC331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490199 2008 UH337 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
490200 2008 US339 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490201 2008 UQ352 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490202 2008 UC353 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490203 2008 UX353 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
490204 2008 UV354 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
490205 2008 UO355 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490206 2008 UW356 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490207 2008 UN359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490208 2008 UW359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
490209 2008 UE361 25/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
490210 2008 UD366 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490211 2008 UQ368 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
490212 2008 VP 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
490213 2008 VZ1 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490214 2008 VF4 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490215 2008 VJ5 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490216 2008 VV10 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
490217 2008 VJ12 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490218 2008 VS13 07/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,3 km MPC · JPL
490219 2008 VN19 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490220 2008 VK32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490221 2008 VU33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
490222 2008 VC44 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
490223 2008 VM53 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
490224 2008 VV53 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
490225 2008 VC54 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
490226 2008 VH54 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490227 2008 VR62 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
490228 2008 VS69 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490229 2008 VN79 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490230 2008 WK2 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490231 2008 WD5 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490232 2008 WS15 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
490233 2008 WG17 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
490234 2008 WK25 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
490235 2008 WX34 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
490236 2008 WJ36 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
490237 2008 WO38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490238 2008 WN39 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
490239 2008 WV44 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
490240 2008 WH46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490241 2008 WA47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490242 2008 WN53 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
490243 2008 WR59 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
490244 2008 WH66 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490245 2008 WB73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
490246 2008 WF81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
490247 2008 WK85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
490248 2008 WV86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490249 2008 WB92 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490250 2008 WS95 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
490251 2008 WY103 30/11/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
490252 2008 WH107 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
490253 2008 WW110 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
490254 2008 WC114 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490255 2008 WC120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
490256 2008 WY137 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
490257 2008 WQ138 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
490258 2008 WE141 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
490259 2008 XB12 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490260 2008 XA14 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490261 2008 XR18 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490262 2008 XA38 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490263 2008 XF39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490264 2008 YS10 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490265 2008 YP11 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
490266 2008 YT12 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
490267 2008 YX15 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
490268 2008 YM17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490269 2008 YP17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
490270 2008 YH36 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490271 2008 YR42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490272 2008 YY42 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
490273 2008 YC48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490274 2008 YJ48 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490275 2008 YT48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490276 2008 YU48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
490277 2008 YG51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490278 2008 YB56 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
490279 2008 YW74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490280 2008 YL83 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
490281 2008 YU100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490282 2008 YK102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490283 2008 YJ104 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490284 2008 YS105 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
490285 2008 YD113 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490286 2008 YL117 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490287 2008 YX117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490288 2008 YC124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490289 2008 YS125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490290 2008 YM126 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
490291 2008 YY126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
490292 2008 YD132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490293 2008 YR135 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
490294 2008 YZ135 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
490295 2008 YC140 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
490296 2008 YY143 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490297 2008 YR160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
490298 2008 YM170 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490299 2009 AK9 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490300 2009 AX11 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490301 2009 AJ15 30/11/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
490302 2009 AG23 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
490303 2009 AY24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490304 2009 AY25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490305 2009 BK22 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
490306 2009 BL30 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490307 2009 BH33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490308 2009 BE38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490309 2009 BH38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490310 2009 BQ38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490311 2009 BG40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490312 2009 BS40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490313 2009 BQ43 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490314 2009 BE51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
490315 2009 BL57 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
490316 2009 BP64 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490317 2009 BF66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
490318 2009 BE67 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490319 2009 BC72 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
490320 2009 BM75 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
490321 2009 BB80 31/01/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
490322 2009 BN95 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
490323 2009 BM119 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490324 2009 BF142 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490325 2009 BA149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490326 2009 BW152 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490327 2009 BE159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490328 2009 BS166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
490329 2009 BZ173 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
490330 2009 BZ179 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
490331 2009 BJ182 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490332 2009 BE185 22/01/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
490333 2009 BY186 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490334 2009 CK 29/12/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
490335 2009 CN25 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490336 2009 CC35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
490337 2009 DE8 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
490338 2009 DV26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 780 m MPC · JPL
490339 2009 DN30 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490340 2009 DO49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490341 2009 DW59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490342 2009 DL68 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490343 2009 DD71 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490344 2009 DE81 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
490345 2009 DB104 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
490346 2009 DJ110 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
490347 2009 DE132 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490348 2009 DS139 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
490349 2009 EM 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
490350 2009 ES5 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490351 2009 EX8 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490352 2009 EY15 02/03/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
490353 2009 EH19 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490354 2009 FF19 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
490355 2009 FQ28 18/03/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
490356 2009 FM43 30/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 820 m MPC · JPL
490357 2009 FM46 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490358 2009 FP57 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490359 2009 FM65 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
490360 2009 FD72 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490361 2009 HR11 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
490362 2009 HG20 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
490363 2009 HA24 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
490364 2009 HO34 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
490365 2009 HU34 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490366 2009 HZ34 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490367 2009 HC37 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490368 2009 HV50 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490369 2009 HV73 29/03/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
490370 2009 HV74 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
490371 2009 HT84 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490372 2009 JZ3 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490373 2009 JY6 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490374 2009 JT9 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490375 2009 JU9 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
490376 2009 JO17 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
490377 2009 KY3 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
490378 2009 KJ23 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490379 2009 KF24 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
490380 2009 LH 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
490381 2009 OE10 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
490382 2009 OX19 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
490383 2009 OK22 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
490384 2009 ON23 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490385 2009 PO2 13/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
490386 2009 PX2 15/08/2009 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
490387 2009 PS5 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
490388 2009 PP18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490389 2009 QK1 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
490390 2009 QA5 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
490391 2009 QT7 18/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
490392 2009 QH13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
490393 2009 QJ13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490394 2009 QN21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
490395 2009 QE23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
490396 2009 QU24 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
490397 2009 QH40 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
490398 2009 QS56 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
490399 2009 QP61 26/08/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
490400 2009 RA 01/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490401 2009 RY1 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 1,1 km MPC · JPL
490402 2009 RV11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490403 2009 RR29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
490404 2009 RQ33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
490405 2009 RP34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490406 2009 RS39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490407 2009 RM49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490408 2009 RV56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490409 2009 RW70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
490410 2009 RL72 10/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
490411 2009 RP73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490412 2009 SX14 18/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
490413 2009 SC32 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490414 2009 SC34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490415 2009 SU35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
490416 2009 SD40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490417 2009 SX42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
490418 2009 SY42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
490419 2009 SO43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490420 2009 SG50 14/09/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
490421 2009 SX53 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490422 2009 SM56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490423 2009 SP56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490424 2009 SN61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
490425 2009 SP68 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
490426 2009 SY69 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490427 2009 SU73 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490428 2009 SL75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490429 2009 SB77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490430 2009 SB81 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
490431 2009 SE88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490432 2009 SF96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
490433 2009 SJ107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490434 2009 SR107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
490435 2009 SA114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490436 2009 SQ117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490437 2009 SC120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490438 2009 SY124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490439 2009 SU130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
490440 2009 SA136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490441 2009 SG136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
490442 2009 SF145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
490443 2009 SR146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490444 2009 ST151 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490445 2009 SL158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
490446 2009 SO164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
490447 2009 SX166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490448 2009 SJ184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
490449 2009 SN192 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490450 2009 SX204 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490451 2009 SY204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
490452 2009 SR209 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
490453 2009 SU213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490454 2009 SM214 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490455 2009 SO214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490456 2009 SA240 31/08/2009 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
490457 2009 SE250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
490458 2009 SL262 29/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
490459 2009 SD266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
490460 2009 ST270 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
490461 2009 SV271 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
490462 2009 SX271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490463 2009 SD275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490464 2009 SB283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490465 2009 SM287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490466 2009 SW287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
490467 2009 SY289 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490468 2009 SB291 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
490469 2009 SU293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
490470 2009 ST299 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490471 2009 SS321 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490472 2009 SU323 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490473 2009 SO324 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490474 2009 SZ334 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490475 2009 SW344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490476 2009 SK345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
490477 2009 SQ345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490478 2009 SG349 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
490479 2009 SM350 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490480 2009 SV350 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490481 2009 SO352 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490482 2009 SZ352 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490483 2009 SH353 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490484 2009 SJ353 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
490485 2009 SK360 28/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
490486 2009 SW362 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
490487 2009 TM1 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
490488 2009 TR6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
490489 2009 TM7 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
490490 2009 TA34 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
490491 2009 TH39 15/10/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
490492 2009 UA5 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
490493 2009 UN5 21/09/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
490494 2009 UF13 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
490495 2009 UN15 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
490496 2009 UN17 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490497 2009 UM19 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
490498 2009 UR28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
490499 2009 UQ34 21/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490500 2009 UF35 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490501 2009 UF36 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
490502 2009 UA38 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
490503 2009 UR38 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
490504 2009 UD39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490505 2009 UF53 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490506 2009 UK68 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
490507 2009 UB69 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490508 2009 UD71 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
490509 2009 UF78 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
490510 2009 UF83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490511 2009 UC85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
490512 2009 UY86 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
490513 2009 UT97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490514 2009 UF101 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
490515 2009 UY104 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
490516 2009 UU109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
490517 2009 UF117 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
490518 2009 UW120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490519 2009 UL121 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
490520 2009 UA123 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
490521 2009 UQ128 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490522 2009 UO137 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
490523 2009 UR137 17/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
490524 2009 US139 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
490525 2009 UF141 24/10/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
490526 2009 UH142 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
490527 2009 UK146 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490528 2009 UQ154 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
490529 2009 VC 06/11/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 3,2 km MPC · JPL
490530 2009 VJ7 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490531 2009 VO17 24/10/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
490532 2009 VZ17 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490533 2009 VP24 14/10/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
490534 2009 VW27 08/11/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
490535 2009 VQ29 09/11/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
490536 2009 VJ30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
490537 2009 VQ37 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490538 2009 VK38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
490539 2009 VL41 25/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
490540 2009 VD46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490541 2009 VN48 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
490542 2009 VY48 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490543 2009 VD55 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490544 2009 VW68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490545 2009 VR70 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490546 2009 VB72 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490547 2009 VG73 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
490548 2009 VS81 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
490549 2009 VP84 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490550 2009 VU88 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490551 2009 VC89 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490552 2009 VR90 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
490553 2009 VB99 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
490554 2009 VV103 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
490555 2009 VH116 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
490556 2009 WL5 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490557 2009 WC19 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490558 2009 WT19 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490559 2009 WR20 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
490560 2009 WQ24 20/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 590 m MPC · JPL
490561 2009 WY25 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
490562 2009 WU26 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490563 2009 WD32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490564 2009 WQ32 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
490565 2009 WK39 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
490566 2009 WM39 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
490567 2009 WJ44 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
490568 2009 WD51 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490569 2009 WS57 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
490570 2009 WD59 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
490571 2009 WU59 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
490572 2009 WR62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
490573 2009 WB65 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490574 2009 WR76 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
490575 2009 WG82 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490576 2009 WF83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490577 2009 WO87 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490578 2009 WV98 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490579 2009 WA101 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490580 2009 WL104 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
490581 2009 WZ104 25/11/2009 Catalina CSS 240 m MPC · JPL
490582 2009 WD113 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490583 2009 WP114 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490584 2009 WV118 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490585 2009 WE119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
490586 2009 WW120 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
490587 2009 WT127 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
490588 2009 WF133 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490589 2009 WZ135 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490590 2009 WT145 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
490591 2009 WG155 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
490592 2009 WO167 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490593 2009 WL169 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490594 2009 WL170 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490595 2009 WL172 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490596 2009 WH173 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490597 2009 WK173 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
490598 2009 WR175 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490599 2009 WX175 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490600 2009 WK176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490601 2009 WO177 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490602 2009 WU178 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490603 2009 WO179 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
490604 2009 WT180 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
490605 2009 WK182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490606 2009 WN184 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490607 2009 WO185 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490608 2009 WJ186 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
490609 2009 WT195 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
490610 2009 WF203 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
490611 2009 WU203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490612 2009 WX205 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
490613 2009 WQ207 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
490614 2009 WC212 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490615 2009 XT15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
490616 2009 XU24 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490617 2009 YM1 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490618 2009 YA3 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
490619 2009 YC19 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
490620 2009 YQ24 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
490621 2010 AC19 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490622 2010 AV28 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490623 2010 AZ32 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490624 2010 AN53 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490625 2010 AZ80 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490626 2010 AY91 08/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
490627 2010 BS3 21/01/2010 Nazaret G. Muler 1,3 km MPC · JPL
490628 2010 BW4 24/01/2010 Nogales J.-C. Merlin 700 m MPC · JPL
490629 2010 BO81 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
490630 2010 BF122 30/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
490631 2010 CF5 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490632 2010 CN29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490633 2010 CV85 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
490634 2010 CA128 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
490635 2010 CB139 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490636 2010 DP 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490637 2010 DD60 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
490638 2010 DU74 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
490639 2010 ED1 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
490640 2010 ED32 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490641 2010 EJ68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490642 2010 EU76 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
490643 2010 EW78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
490644 2010 EG94 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490645 2010 ER123 09/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
490646 2010 EO128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490647 2010 ES132 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490648 2010 EC133 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490649 2010 EU135 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490650 2010 FX31 16/03/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
490651 2010 FM47 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
490652 2010 FY86 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
490653 2010 FT99 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490654 2010 FD101 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
490655 2010 GZ26 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
490656 2010 GA31 04/04/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
490657 2010 GQ66 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490658 2010 GS108 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490659 2010 GS111 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
490660 2010 GW117 27/01/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
490661 2010 GN132 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490662 2010 HG43 22/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
490663 2010 HH61 26/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
490664 2010 HZ77 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490665 2010 HH103 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490666 2010 HU103 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
490667 2010 HF105 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490668 2010 JK29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
490669 2010 JN31 05/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
490670 2010 JX33 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490671 2010 JE41 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
490672 2010 JU43 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
490673 2010 JW96 11/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
490674 2010 JB113 25/01/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
490675 2010 JW148 28/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
490676 2010 JA156 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
490677 2010 JK163 15/04/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
490678 2010 JJ176 09/05/2010 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
490679 2010 KO53 23/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
490680 2010 KR84 26/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
490681 2010 LJ8 02/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
490682 2010 LT28 06/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
490683 2010 LH34 07/05/2010 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
490684 2010 LL34 09/06/2010 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
490685 2010 LB37 06/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
490686 2010 LY44 07/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
490687 2010 LV113 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
490688 2010 MH17 17/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
490689 2010 MG35 21/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
490690 2010 MW65 25/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
490691 2010 MN114 21/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
490692 2010 NG5 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
490693 2010 NV6 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490694 2010 NU30 07/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
490695 2010 OC24 19/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
490696 2010 OE70 25/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
490697 2010 OA71 25/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
490698 2010 OV76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490699 2010 OW103 28/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
490700 2010 OM125 31/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490701 2010 PH24 05/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
490702 2010 PQ35 05/08/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
490703 2010 PF41 06/08/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
490704 2010 PP57 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
490705 2010 PT63 05/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
490706 2010 PY79 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
490707 2010 QZ1 21/08/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
490708 2010 QZ2 20/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
490709 2010 RB10 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
490710 2010 RU18 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490711 2010 RY18 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490712 2010 RS25 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490713 2010 RY26 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
490714 2010 RK40 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
490715 2010 RE42 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
490716 2010 RN68 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
490717 2010 RF81 28/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
490718 2010 RL82 11/09/2010 Siding Spring SSS 430 m MPC · JPL
490719 2010 RH87 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
490720 2010 RR104 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490721 2010 RC109 02/09/2010 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
490722 2010 RT112 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490723 2010 RX120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490724 2010 RD123 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490725 2010 RE123 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490726 2010 RX125 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490727 2010 RH140 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490728 2010 RD142 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490729 2010 RB149 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490730 2010 RC154 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490731 2010 RE158 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
490732 2010 RS162 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490733 2010 RQ167 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490734 2010 RO174 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490735 2010 RX174 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490736 2010 RC175 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490737 2010 RX177 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
490738 2010 SS4 27/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
490739 2010 SU5 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
490740 2010 SV11 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
490741 2010 SX14 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490742 2010 SW18 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490743 2010 SV26 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490744 2010 SG37 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
490745 2010 SG39 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
490746 2010 TR4 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490747 2010 TG15 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
490748 2010 TQ43 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490749 2010 TR87 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
490750 2010 TA93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490751 2010 TG100 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490752 2010 TE102 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
490753 2010 TL104 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490754 2010 TQ119 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
490755 2010 TW150 08/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
490756 2010 TW154 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
490757 2010 TN166 07/10/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
490758 2010 TB167 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490759 2010 TE167 27/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
490760 2010 TD174 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
490761 2010 TX181 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
490762 2010 TZ187 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490763 2010 TL192 08/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 6,7 km MPC · JPL
490764 2010 TM192 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
490765 2010 TP192 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
490766 2010 UC2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490767 2010 UV5 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490768 2010 US6 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490769 2010 UQ8 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
490770 2010 UH20 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
490771 2010 UR25 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
490772 2010 UO30 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
490773 2010 UL33 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490774 2010 UL40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
490775 2010 UR45 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
490776 2010 UD50 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
490777 2010 UC53 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490778 2010 UL56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
490779 2010 UL57 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490780 2010 UQ59 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
490781 2010 UX67 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
490782 2010 UA70 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490783 2010 UF70 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
490784 2010 UQ77 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
490785 2010 UO81 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
490786 2010 UK86 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
490787 2010 UA89 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490788 2010 UY97 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490789 2010 UQ101 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
490790 2010 UR105 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
490791 2010 VE1 02/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 390 m MPC · JPL
490792 2010 VF2 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490793 2010 VJ12 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490794 2010 VY23 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490795 2010 VQ28 02/11/2010 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
490796 2010 VY29 02/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
490797 2010 VX38 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490798 2010 VN44 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
490799 2010 VX56 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490800 2010 VO64 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490801 2010 VH72 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490802 2010 VL74 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
490803 2010 VD87 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490804 2010 VN89 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
490805 2010 VF90 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490806 2010 VA91 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
490807 2010 VB105 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
490808 2010 VK112 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490809 2010 VE115 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
490810 2010 VA117 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
490811 2010 VM124 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
490812 2010 VH127 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
490813 2010 VX127 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490814 2010 VQ131 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
490815 2010 VE133 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490816 2010 VH138 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490817 2010 VF142 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
490818 2010 VS145 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490819 2010 VD147 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
490820 2010 VA148 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
490821 2010 VT157 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
490822 2010 VG160 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
490823 2010 VK164 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
490824 2010 VW164 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
490825 2010 VC176 19/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
490826 2010 VR197 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490827 2010 VS197 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
490828 2010 VT197 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
490829 2010 VF199 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
490830 2010 VR207 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
490831 2010 VT215 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
490832 2010 VK217 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
490833 2010 VT217 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
490834 2010 VY224 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 6,7 km MPC · JPL
490835 2010 VA225 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
490836 2010 WZ21 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
490837 2010 WY22 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
490838 2010 WD30 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490839 2010 WD33 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
490840 2010 WW34 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
490841 2010 WS51 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
490842 2010 WG62 04/05/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
490843 2010 WD70 11/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
490844 2010 WD74 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
490845 2010 XS 18/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
490846 2010 XY11 01/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490847 2010 XT29 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
490848 2010 XO37 22/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
490849 2010 XG48 29/10/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
490850 2010 XL55 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
490851 2010 XY57 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
490852 2010 XO58 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490853 2010 XB64 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
490854 2010 XB67 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
490855 2010 XO71 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490856 2011 AQ 16/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
490857 2011 AR14 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
490858 2011 AA19 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490859 2011 AL43 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
490860 2011 AP48 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490861 2011 AP53 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
490862 2011 AT56 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
490863 2011 AV58 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
490864 2011 AF63 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
490865 2011 AE65 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
490866 2011 AK65 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
490867 2011 AB66 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490868 2011 AU67 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
490869 2011 AV67 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490870 2011 AQ69 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
490871 2011 BS 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
490872 2011 BE5 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490873 2011 BH6 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
490874 2011 BS6 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
490875 2011 BL10 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
490876 2011 BA11 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490877 2011 BM13 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
490878 2011 BM19 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490879 2011 BA21 18/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
490880 2011 BU22 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
490881 2011 BK28 18/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490882 2011 BN33 17/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
490883 2011 BU39 10/01/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
490884 2011 BQ43 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
490885 2011 BU43 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
490886 2011 BC45 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
490887 2011 BT52 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
490888 2011 BD53 16/09/2009 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
490889 2011 BC57 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
490890 2011 BC60 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
490891 2011 BB65 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490892 2011 BT65 04/01/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
490893 2011 BS67 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
490894 2011 BX70 09/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
490895 2011 BB84 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490896 2011 BP85 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
490897 2011 BH86 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
490898 2011 BU90 24/02/2010 WISE WISE 6,6 km MPC · JPL
490899 2011 BZ98 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
490900 2011 BK100 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
490901 2011 BB105 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
490902 2011 BN108 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
490903 2011 BC109 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
490904 2011 BM109 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490905 2011 BJ111 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
490906 2011 BG116 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
490907 2011 BL116 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
490908 2011 BS124 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
490909 2011 BC125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
490910 2011 BB129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
490911 2011 BL134 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
490912 2011 BZ145 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490913 2011 CO3 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
490914 2011 CX5 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
490915 2011 CY8 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
490916 2011 CZ13 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
490917 2011 CG18 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
490918 2011 CO21 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
490919 2011 CS30 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490920 2011 CA40 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
490921 2011 CY43 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
490922 2011 CW47 12/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
490923 2011 CR51 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490924 2011 CK52 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
490925 2011 CH53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490926 2011 CP57 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490927 2011 CK59 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
490928 2011 CT60 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
490929 2011 CN61 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490930 2011 CA62 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
490931 2011 CT62 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
490932 2011 CS64 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
490933 2011 CN66 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
490934 2011 CD74 25/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
490935 2011 CJ78 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
490936 2011 CG81 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
490937 2011 CS82 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490938 2011 CL85 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
490939 2011 CM85 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
490940 2011 CV87 11/11/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
490941 2011 CC90 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
490942 2011 CJ90 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
490943 2011 CX90 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
490944 2011 CF91 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
490945 2011 CQ95 02/02/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
490946 2011 CP96 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
490947 2011 CV97 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 43176| 2,9 km MPC · JPL
490948 2011 CO98 02/03/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
490949 2011 CU102 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
490950 2011 CX105 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
490951 2011 CV106 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490952 2011 CR112 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
490953 2011 CY114 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
490954 2011 DO12 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
490955 2011 DF14 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
490956 2011 DG14 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
490957 2011 DA15 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
490958 2011 DC20 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
490959 2011 DO27 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
490960 2011 DQ30 26/02/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
490961 2011 DE31 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490962 2011 DN31 29/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
490963 2011 DS36 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
490964 2011 DX36 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
490965 2011 DC38 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
490966 2011 DT46 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
490967 2011 DG51 26/02/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
490968 2011 EL5 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
490969 2011 EV6 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
490970 2011 EA9 26/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
490971 2011 EH9 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
490972 2011 ES27 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
490973 2011 EH31 05/03/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
490974 2011 EZ35 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
490975 2011 EL58 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
490976 2011 EW61 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
490977 2011 EK72 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
490978 2011 EE73 12/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
490979 2011 EZ81 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
490980 2011 EW83 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
490981 2011 EN85 23/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
490982 2011 FA2 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
490983 2011 FV21 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
490984 2011 FE22 25/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
490985 2011 FG27 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
490986 2011 FN27 09/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
490987 2011 FO52 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
490988 2011 FV75 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
490989 2011 FM103 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
490990 2011 FU103 27/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
490991 2011 FU108 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
490992 2011 FK126 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
490993 2011 FS133 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
490994 2011 FJ143 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
490995 2011 FK147 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
490996 2011 FR152 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
490997 2011 FD154 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
490998 2011 FC156 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
490999 2011 GZ4 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
491000 2011 GL7 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

486.000s  • 487.000s  • 488.000s  • 489.000s  • 490.000s  • 491.000s  • 492.000s  • 493.000s  • 494.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001