Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/75001–76000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75001 1999 TX283 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75002 1999 TM285 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75003 1999 TO286 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75004 1999 TQ291 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75005 1999 TZ297 01/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
75006 1999 TX308 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75007 1999 TU320 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75008 1999 TE328 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75009 Petervereš 1999 UC 16/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,0 km MPC · JPL
75010 1999 UP 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
75011 1999 UQ1 17/10/1999 Oohira T. Urata 2,5 km MPC · JPL
75012 1999 UO3 17/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
75013 1999 UJ4 29/10/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,5 km MPC · JPL
75014 1999 UO4 31/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,9 km MPC · JPL
75015 1999 UW4 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75016 1999 UC5 29/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75017 1999 UE5 29/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75018 1999 UL5 29/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
75019 1999 UZ7 29/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
75020 1999 UM8 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
75021 1999 UO8 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75022 1999 UP8 29/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
75023 1999 UH9 29/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75024 1999 UA14 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75025 1999 UJ14 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75026 1999 UT14 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75027 1999 UG17 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75028 1999 US17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
75029 1999 UR20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
75030 1999 UQ23 28/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75031 1999 UX23 28/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75032 1999 UT24 28/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75033 1999 UU24 28/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
75034 1999 UV25 30/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
75035 1999 UY25 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
75036 1999 UD26 30/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
75037 1999 UG28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
75038 1999 UB31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75039 1999 UC32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
75040 1999 UP33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
75041 1999 UB38 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75042 1999 UQ38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
75043 1999 UE39 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
75044 1999 UG42 20/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
75045 1999 UK43 28/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75046 1999 UM43 28/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75047 1999 UD44 29/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75048 1999 UM46 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75049 1999 UX46 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
75050 1999 UN47 30/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
75051 1999 UN48 30/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
75052 1999 UM50 30/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
75053 1999 UH54 22/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75054 1999 UQ57 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
75055 1999 VX2 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
75056 1999 VJ4 01/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75057 1999 VR4 07/11/1999 Lime Creek R. Linderholm 4,9 km MPC · JPL
75058 Hanau 1999 VK5 06/11/1999 Saji Saji Obs. 1,8 km MPC · JPL
75059 1999 VU5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
75060 1999 VJ6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
75061 1999 VK7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
75062 1999 VZ7 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
75063 Koestler 1999 VO8 01/11/1999 Gnosca S. Sposetti 2,1 km MPC · JPL
75064 1999 VF10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
75065 1999 VO10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
75066 1999 VK11 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
75067 1999 VN12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
75068 1999 VR13 02/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75069 1999 VW17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
75070 1999 VX17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
75071 1999 VB19 11/11/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 2,0 km MPC · JPL
75072 Timerskine 1999 VU19 14/11/1999 Wiggins Observatory P. Wiggins, H. Phaneuf 2,8 km MPC · JPL
75073 1999 VK21 11/11/1999 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
75074 1999 VU21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
75075 1999 VB22 13/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
75076 1999 VE22 12/11/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,2 km MPC · JPL
75077 1999 VP22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
75078 1999 VG23 08/11/1999 Mallorca R. Pacheco, Á. López J. 2,0 km MPC · JPL
75079 1999 VN24 15/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,0 km MPC · JPL
75080 1999 VP24 12/11/1999 Kvistaberg UDAS 2,6 km MPC · JPL
75081 1999 VC25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
75082 1999 VF26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75083 1999 VV26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75084 1999 VX26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75085 1999 VC28 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75086 1999 VU28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75087 1999 VY28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75088 1999 VV29 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75089 1999 VY30 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75090 1999 VP31 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75091 1999 VL33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75092 1999 VG34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75093 1999 VA35 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75094 1999 VD35 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75095 1999 VT36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75096 1999 VW36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75097 1999 VO37 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75098 1999 VK38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75099 1999 VA41 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
75100 1999 VF43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75101 1999 VE45 04/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75102 1999 VX46 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75103 1999 VL49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75104 1999 VQ49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75105 1999 VP51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75106 1999 VL52 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75107 1999 VW54 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75108 1999 VJ55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75109 1999 VQ55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75110 1999 VH56 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75111 1999 VJ56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75112 1999 VN56 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75113 1999 VZ57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75114 1999 VJ58 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75115 1999 VR58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75116 1999 VM60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75117 1999 VN60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75118 1999 VP60 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75119 1999 VU60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75120 1999 VW60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75121 1999 VP62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75122 1999 VU63 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75123 1999 VH64 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75124 1999 VR64 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75125 1999 VY64 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75126 1999 VU65 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75127 1999 VP66 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75128 1999 VW66 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75129 1999 VP69 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75130 1999 VE71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75131 1999 VH71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75132 1999 VK71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75133 1999 VT74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
75134 1999 VR77 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75135 1999 VT77 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75136 1999 VF79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75137 1999 VW79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75138 1999 VT80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75139 1999 VD83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
75140 1999 VM83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
75141 1999 VZ84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
75142 1999 VR87 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75143 1999 VF90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75144 1999 VO91 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75145 1999 VJ93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75146 1999 VE94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75147 1999 VD95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75148 1999 VN95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75149 1999 VM96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75150 1999 VU98 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75151 1999 VY100 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75152 1999 VP105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75153 1999 VT106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75154 1999 VU108 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75155 1999 VX108 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75156 1999 VN109 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75157 1999 VP109 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75158 1999 VU111 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75159 1999 VZ112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75160 1999 VX113 09/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
75161 1999 VH115 09/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75162 1999 VK116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
75163 1999 VG119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
75164 1999 VN119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
75165 1999 VQ121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
75166 1999 VH124 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75167 1999 VF128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
75168 1999 VF129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
75169 1999 VR135 08/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75170 1999 VC138 09/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75171 1999 VB143 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
75172 1999 VT144 13/11/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
75173 1999 VA148 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75174 1999 VX148 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75175 1999 VF152 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
75176 1999 VV155 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75177 1999 VY156 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75178 1999 VQ157 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75179 1999 VA158 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
75180 1999 VF158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75181 1999 VW158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75182 1999 VC159 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75183 1999 VB160 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75184 1999 VF160 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75185 1999 VQ160 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75186 1999 VX160 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75187 1999 VU161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75188 1999 VB162 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75189 1999 VQ168 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75190 Segreliliana 1999 VD169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75191 1999 VE170 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75192 1999 VG171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75193 1999 VN171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75194 1999 VQ171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75195 1999 VJ173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75196 1999 VK173 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75197 1999 VQ173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75198 1999 VR173 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
75199 1999 VK176 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75200 1999 VG177 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75201 1999 VC178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75202 1999 VV178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75203 1999 VL183 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75204 1999 VC184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75205 1999 VQ184 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75206 1999 VY184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75207 1999 VR188 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75208 1999 VE191 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
75209 1999 VM192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
75210 1999 VP192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
75211 1999 VD193 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
75212 1999 VK201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75213 1999 VD202 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75214 1999 VF202 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75215 1999 VG212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
75216 1999 VV213 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75217 1999 VJ215 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75218 1999 VL216 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75219 1999 VV219 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75220 1999 VL220 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75221 1999 VN222 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
75222 1999 VO223 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75223 Wupatki 1999 WP1 28/11/1999 Kleť M. Tichý, J. Tichá 2,8 km MPC · JPL
75224 1999 WC3 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
75225 Corradoaugias 1999 WD3 27/11/1999 Colleverde V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
75226 1999 WF3 19/11/1999 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
75227 1999 WT3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
75228 1999 WB4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
75229 1999 WV4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
75230 1999 WX4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
75231 1999 WZ4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
75232 1999 WK6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
75233 1999 WE7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
75234 1999 WO7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
75235 1999 WX7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
75236 1999 WB8 28/11/1999 Kvistaberg UDAS 5,4 km MPC · JPL
75237 1999 WK8 29/11/1999 Oohira T. Urata 5,7 km MPC · JPL
75238 1999 WC9 29/11/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,0 km MPC · JPL
75239 1999 WZ9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
75240 1999 WH11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
75241 1999 WL11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 5,7 km MPC · JPL
75242 1999 WP11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
75243 1999 WV11 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75244 1999 WO12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
75245 1999 WH18 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
75246 1999 WJ19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
75247 1999 XJ 01/12/1999 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
75248 1999 XX 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
75249 1999 XU1 03/12/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 2,1 km MPC · JPL
75250 1999 XH3 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75251 1999 XN3 04/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
75252 1999 XS3 04/12/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
75253 1999 XY3 04/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
75254 1999 XC4 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75255 1999 XD6 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
75256 1999 XW6 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75257 1999 XX6 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75258 1999 XE8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
75259 1999 XG9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75260 1999 XO10 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75261 1999 XB11 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
75262 1999 XF11 05/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
75263 1999 XO11 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75264 1999 XG12 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75265 1999 XE13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75266 1999 XG13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75267 1999 XJ13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75268 1999 XN15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
75269 1999 XU15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
75270 1999 XB16 07/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
75271 1999 XE16 07/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
75272 1999 XG16 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75273 1999 XC18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75274 1999 XK18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75275 1999 XG19 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75276 1999 XK19 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75277 1999 XN19 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75278 1999 XQ19 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75279 1999 XX19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75280 1999 XZ20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75281 1999 XF22 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75282 1999 XG22 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75283 1999 XH23 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75284 1999 XV24 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75285 1999 XY24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75286 1999 XZ24 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
75287 1999 XD25 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75288 1999 XL26 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75289 1999 XM26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75290 1999 XY27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75291 1999 XD28 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75292 1999 XE28 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75293 1999 XQ28 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75294 1999 XU28 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75295 1999 XH30 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75296 1999 XS30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75297 1999 XY32 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
75298 1999 XF33 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
75299 1999 XM33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75300 1999 XJ34 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75301 1999 XN34 06/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
75302 1999 XV34 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75303 1999 XQ35 06/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
75304 1999 XT36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
75305 1999 XV36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
75306 1999 XZ36 07/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,9 km MPC · JPL
75307 1999 XM37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
75308 Shoin 1999 XY37 07/12/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 3,0 km MPC · JPL
75309 1999 XE38 03/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
75310 1999 XA39 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75311 1999 XC39 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75312 1999 XT40 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75313 1999 XL41 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75314 1999 XG42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75315 1999 XK42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75316 1999 XM42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75317 1999 XO43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75318 1999 XN44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75319 1999 XU44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75320 1999 XV45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75321 1999 XY45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75322 1999 XF47 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75323 1999 XY47 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75324 1999 XV48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75325 1999 XX48 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75326 1999 XZ50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
75327 1999 XV52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75328 1999 XZ52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75329 1999 XE53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75330 1999 XF53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75331 1999 XL53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75332 1999 XN53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75333 1999 XO54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75334 1999 XS54 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75335 1999 XP55 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75336 1999 XE57 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75337 1999 XA58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75338 1999 XX59 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75339 1999 XN60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75340 1999 XP60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75341 1999 XQ60 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75342 1999 XW60 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75343 1999 XK61 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75344 1999 XS61 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75345 1999 XZ61 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75346 1999 XE62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75347 1999 XO62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75348 1999 XF64 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75349 1999 XB65 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75350 1999 XY65 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75351 1999 XY67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75352 1999 XH68 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75353 1999 XL69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75354 1999 XS69 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75355 1999 XP70 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75356 1999 XA71 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75357 1999 XL71 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75358 1999 XT71 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75359 1999 XA72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75360 1999 XO72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75361 1999 XQ72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75362 1999 XQ73 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75363 1999 XK74 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75364 1999 XZ74 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
75365 1999 XP75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75366 1999 XS82 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75367 1999 XV82 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75368 1999 XW82 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75369 1999 XZ82 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75370 1999 XM83 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
75371 1999 XU83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75372 1999 XX83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75373 1999 XY83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75374 1999 XG84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75375 1999 XJ84 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
75376 1999 XX84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75377 1999 XP85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75378 1999 XQ85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75379 1999 XF87 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75380 1999 XK87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75381 1999 XM89 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
75382 1999 XP89 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75383 1999 XB91 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
75384 1999 XS91 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75385 1999 XX92 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75386 1999 XZ92 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75387 1999 XK93 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75388 1999 XS93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75389 1999 XU94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75390 1999 XN95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
75391 1999 XF96 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
75392 1999 XD97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75393 1999 XS97 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75394 1999 XE98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75395 1999 XJ98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75396 1999 XU98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75397 1999 XY98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75398 1999 XZ98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75399 1999 XB99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75400 1999 XQ100 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75401 1999 XV100 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75402 1999 XF101 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75403 1999 XH102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75404 1999 XM102 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75405 1999 XQ103 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75406 1999 XR103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75407 1999 XU103 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75408 1999 XG104 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75409 1999 XR104 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
75410 1999 XW104 10/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
75411 1999 XQ106 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75412 1999 XJ108 04/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75413 1999 XW110 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75414 1999 XC112 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75415 1999 XK115 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75416 1999 XU115 05/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
75417 1999 XR116 05/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75418 1999 XY116 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75419 1999 XF117 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75420 1999 XE118 05/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75421 1999 XQ118 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75422 1999 XH119 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75423 1999 XO119 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
75424 1999 XL120 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75425 1999 XG121 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75426 1999 XJ123 07/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75427 1999 XK123 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75428 1999 XM123 07/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
75429 1999 XV124 07/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75430 1999 XN125 07/12/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
75431 1999 XD126 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
75432 1999 XJ126 07/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75433 1999 XK126 07/12/1999 Catalina CSS 9,4 km MPC · JPL
75434 1999 XT126 07/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
75435 1999 XX126 07/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75436 1999 XY126 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
75437 1999 XN127 06/12/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,2 km MPC · JPL
75438 1999 XJ128 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75439 1999 XN128 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75440 1999 XQ128 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75441 1999 XB129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75442 1999 XN129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75443 1999 XS129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75444 1999 XU131 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75445 1999 XJ132 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75446 1999 XV133 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75447 1999 XJ135 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
75448 1999 XV135 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
75449 1999 XH137 15/12/1999 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
75450 1999 XR137 10/12/1999 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
75451 1999 XB139 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75452 1999 XP142 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75453 1999 XS142 13/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75454 1999 XL144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
75455 1999 XL145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75456 1999 XR145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
75457 1999 XF146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
75458 1999 XS147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
75459 1999 XM151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
75460 1999 XO152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
75461 1999 XW155 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75462 1999 XB156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75463 1999 XV157 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75464 1999 XM159 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75465 1999 XN159 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75466 1999 XU159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75467 1999 XS160 09/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
75468 1999 XC161 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75469 1999 XU162 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
75470 1999 XT164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75471 1999 XW164 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75472 1999 XX164 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75473 1999 XY164 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
75474 1999 XQ165 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75475 1999 XC166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75476 1999 XS166 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75477 1999 XC167 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75478 1999 XG167 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75479 1999 XH170 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75480 1999 XZ171 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
75481 1999 XB172 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75482 1999 XC173 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75483 1999 XE173 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
75484 1999 XP173 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75485 1999 XC174 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75486 1999 XO174 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75487 1999 XZ175 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75488 1999 XT177 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75489 1999 XO178 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75490 1999 XQ178 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75491 1999 XZ178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75492 1999 XK179 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75493 1999 XG180 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75494 1999 XH181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75495 1999 XM181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75496 1999 XD182 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75497 1999 XW183 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75498 1999 XA184 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75499 1999 XP184 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75500 1999 XQ184 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75501 1999 XB185 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75502 1999 XZ185 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75503 1999 XX186 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75504 1999 XK189 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75505 1999 XC192 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75506 1999 XW193 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75507 1999 XO195 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75508 1999 XV196 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75509 1999 XL197 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75510 1999 XO198 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75511 1999 XS200 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75512 1999 XW202 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75513 1999 XY202 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75514 1999 XD203 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75515 1999 XM203 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75516 1999 XV203 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75517 1999 XY203 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75518 1999 XE205 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75519 1999 XM205 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75520 1999 XN205 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
75521 1999 XO206 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75522 1999 XW206 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75523 1999 XX206 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
75524 1999 XA207 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
75525 1999 XQ209 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75526 1999 XV211 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75527 1999 XY213 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75528 1999 XC214 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75529 1999 XF215 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75530 1999 XA218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75531 1999 XL218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
75532 1999 XN220 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75533 1999 XM226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
75534 1999 XM227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75535 1999 XG228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
75536 1999 XB230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
75537 1999 XN230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
75538 1999 XV230 07/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
75539 1999 XY232 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75540 1999 XJ233 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
75541 1999 XY234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
75542 1999 XN237 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75543 1999 XY241 13/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75544 1999 XN248 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75545 1999 XS251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
75546 1999 XC256 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75547 1999 XV257 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75548 1999 XG259 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75549 1999 XL260 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75550 1999 YT1 16/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75551 1999 YL4 27/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 5,6 km MPC · JPL
75552 1999 YO5 28/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75553 1999 YQ6 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75554 1999 YD12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
75555 Wonaszek 1999 YW14 31/12/1999 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,7 km MPC · JPL
75556 1999 YT15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
75557 1999 YK17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75558 1999 YE18 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
75559 1999 YJ18 18/12/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
75560 1999 YN22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
75561 1999 YR22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
75562 Wilkening 1999 YV22 31/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75563 1999 YA23 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
75564 Audubon 2000 AJ 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
75565 2000 AY 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
75566 2000 AZ 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
75567 2000 AK1 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75568 2000 AR1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
75569 IRSOL 2000 AD2 02/01/2000 Gnosca S. Sposetti 2,5 km MPC · JPL
75570 Jenőwigner 2000 AP4 01/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 6,7 km MPC · JPL
75571 2000 AT4 03/01/2000 Powell Powell Obs. 1,6 km MPC · JPL
75572 2000 AO6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
75573 2000 AE8 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75574 2000 AZ8 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75575 2000 AQ9 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75576 2000 AA10 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75577 2000 AD11 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75578 2000 AV11 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75579 2000 AS12 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75580 2000 AF13 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75581 2000 AN13 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75582 2000 AV13 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75583 2000 AR14 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75584 2000 AX14 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75585 2000 AU15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75586 2000 AZ15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75587 2000 AK16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75588 2000 AQ16 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75589 2000 AX16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75590 2000 AH17 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75591 Stonemose 2000 AN18 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75592 2000 AH19 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
75593 2000 AT19 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75594 2000 AN21 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75595 2000 AM22 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75596 2000 AA23 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75597 2000 AS23 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75598 2000 AY23 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75599 2000 AG24 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75600 2000 AQ27 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75601 2000 AB28 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75602 2000 AF28 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75603 2000 AT28 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75604 2000 AZ30 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75605 2000 AA32 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75606 2000 AL32 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75607 2000 AD33 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75608 2000 AC34 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
75609 2000 AF34 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75610 2000 AU34 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75611 2000 AB38 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75612 2000 AE38 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75613 2000 AJ39 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75614 2000 AS40 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75615 2000 AU40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75616 2000 AX40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75617 2000 AA41 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75618 2000 AM42 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75619 2000 AO42 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75620 2000 AP42 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75621 2000 AG43 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75622 2000 AH46 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75623 2000 AO47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75624 2000 AR47 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75625 2000 AA48 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75626 2000 AQ48 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75627 2000 AT48 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75628 2000 AU48 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75629 2000 AK50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
75630 2000 AR51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75631 2000 AV51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75632 2000 AY51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75633 2000 AF52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75634 2000 AQ52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75635 2000 AY52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75636 2000 AE53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75637 2000 AQ53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75638 2000 AW53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75639 2000 AV54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75640 2000 AE55 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75641 2000 AS55 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75642 2000 AD56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75643 2000 AR57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75644 2000 AE58 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
75645 2000 AR58 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75646 2000 AD59 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75647 2000 AR59 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
75648 2000 AW59 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75649 2000 AE62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75650 2000 AO63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75651 2000 AS63 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75652 2000 AZ63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75653 2000 AG64 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75654 2000 AV65 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75655 2000 AT66 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75656 2000 AS68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75657 2000 AW75 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75658 2000 AE76 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75659 2000 AP76 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75660 2000 AG77 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75661 2000 AB79 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75662 2000 AG79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75663 2000 AB81 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75664 2000 AX82 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75665 2000 AY83 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75666 2000 AG85 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75667 2000 AM86 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75668 2000 AW87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75669 2000 AH88 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75670 2000 AN89 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
75671 2000 AG92 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75672 2000 AH92 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75673 2000 AM94 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75674 2000 AZ95 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75675 2000 AB96 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75676 2000 AL96 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75677 2000 AU96 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
75678 2000 AA97 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75679 2000 AU97 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
75680 2000 AW97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75681 2000 AL98 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75682 2000 AC99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75683 2000 AH99 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75684 2000 AN99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75685 2000 AX99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75686 2000 AQ100 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75687 2000 AR100 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75688 2000 AG101 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75689 2000 AD103 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75690 2000 AO103 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75691 2000 AQ103 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75692 2000 AW103 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75693 2000 AJ104 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75694 2000 AU104 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75695 2000 AK106 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75696 2000 AJ109 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75697 2000 AP110 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75698 2000 AS110 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75699 2000 AB112 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75700 2000 AU112 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75701 2000 AF113 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75702 2000 AN114 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75703 2000 AM115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75704 2000 AV115 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75705 2000 AP116 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75706 2000 AJ117 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75707 2000 AL117 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75708 2000 AR117 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75709 2000 AB118 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75710 2000 AC118 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
75711 2000 AM118 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75712 2000 AQ118 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75713 2000 AR118 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
75714 2000 AT118 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75715 2000 AM120 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75716 2000 AS120 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75717 2000 AU120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75718 2000 AA122 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75719 2000 AZ122 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75720 2000 AK127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75721 2000 AS127 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75722 2000 AB128 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75723 2000 AJ128 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75724 2000 AX129 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75725 2000 AD131 06/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75726 2000 AG131 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75727 2000 AO131 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75728 2000 AJ132 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75729 2000 AH133 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75730 2000 AS134 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75731 2000 AX134 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75732 2000 AS135 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75733 2000 AJ137 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75734 2000 AF139 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75735 2000 AZ139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75736 2000 AA143 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75737 2000 AS144 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75738 2000 AF145 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75739 2000 AQ145 06/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
75740 2000 AF148 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75741 2000 AK149 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75742 2000 AQ149 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75743 2000 AF150 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75744 2000 AF151 10/01/2000 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
75745 2000 AF152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75746 2000 AD153 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75747 2000 AX153 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75748 2000 AY154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75749 2000 AL155 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75750 2000 AJ156 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75751 2000 AR158 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
75752 2000 AU159 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75753 2000 AH160 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
75754 2000 AX161 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75755 2000 AF162 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75756 2000 AR165 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75757 2000 AG166 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
75758 2000 AK166 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75759 2000 AH168 12/01/2000 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
75760 2000 AP168 12/01/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
75761 2000 AC171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75762 2000 AS173 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
75763 2000 AV178 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75764 2000 AX179 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75765 2000 AT184 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75766 2000 AG185 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75767 2000 AM185 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
75768 2000 AE186 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75769 2000 AM187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75770 2000 AX190 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75771 2000 AD193 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75772 2000 AP195 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75773 2000 AC196 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75774 2000 AF196 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75775 2000 AG197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75776 2000 AC198 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75777 2000 AF198 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75778 2000 AY198 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75779 2000 AC201 09/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
75780 2000 AU202 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75781 2000 AA203 10/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
75782 2000 AG203 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
75783 2000 AZ204 10/01/2000 San Marcello A. Boattini, V. Cecchini 2,3 km MPC · JPL
75784 2000 AR205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
75785 2000 AS205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
75786 2000 AQ207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
75787 2000 AG210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
75788 2000 AM214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
75789 2000 AO215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
75790 2000 AJ218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
75791 2000 AH219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75792 2000 AV224 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75793 2000 AZ225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
75794 2000 AO227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
75795 2000 AZ229 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75796 2000 AK230 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
75797 2000 AN232 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75798 2000 AS232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75799 2000 AB233 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75800 2000 AD233 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75801 2000 AO233 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75802 2000 AQ234 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75803 2000 AX234 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75804 2000 AH236 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
75805 2000 AN236 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
75806 2000 AW237 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
75807 2000 AD239 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
75808 2000 AZ242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
75809 2000 AC243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
75810 2000 AX244 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75811 2000 AZ244 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
75812 2000 BF 16/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
75813 2000 BK3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
75814 2000 BX3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
75815 2000 BA6 28/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75816 2000 BD6 28/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
75817 2000 BM7 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75818 2000 BV8 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75819 2000 BW8 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75820 2000 BQ11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75821 2000 BU12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
75822 2000 BH15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
75823 Csokonai 2000 BJ15 28/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 7,4 km MPC · JPL
75824 2000 BS15 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75825 2000 BX16 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75826 2000 BH17 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75827 2000 BX17 30/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75828 2000 BF21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
75829 Alyea 2000 BH23 30/01/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
75830 2000 BL24 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75831 2000 BP25 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75832 2000 BU25 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75833 2000 BB26 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75834 2000 BF26 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75835 2000 BO26 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75836 Warrenastro 2000 BY28 30/01/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75837 Johnbriol 2000 BC29 30/01/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75838 2000 BX29 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75839 2000 BA30 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75840 2000 BG30 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75841 Brendahuettner 2000 BA32 30/01/2000 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75842 Jackmonahan 2000 BE32 30/01/2000 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
75843 2000 BL32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75844 Rexadams 2000 BN33 30/01/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75845 2000 BD34 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75846 Jandorf 2000 BN34 30/01/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75847 2000 BD35 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75848 2000 BH35 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75849 2000 BM46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
75850 2000 CC 02/02/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
75851 2000 CF 01/02/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
75852 Elgie 2000 CY 01/02/2000 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
75853 2000 CC3 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75854 2000 CZ4 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75855 2000 CT5 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75856 2000 CP8 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75857 2000 CQ8 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75858 2000 CJ9 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75859 2000 CP10 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75860 2000 CH12 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75861 2000 CG13 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75862 2000 CJ17 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75863 2000 CD18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75864 2000 CB19 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75865 2000 CC19 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75866 2000 CA20 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75867 2000 CF20 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75868 2000 CF21 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75869 2000 CR21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75870 2000 CV21 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75871 2000 CY23 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75872 2000 CK24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
75873 2000 CQ24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75874 2000 CE26 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75875 2000 CQ26 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75876 2000 CU27 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75877 2000 CJ28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75878 2000 CM28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75879 2000 CL29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75880 2000 CP29 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75881 2000 CC31 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
75882 2000 CC32 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75883 2000 CR32 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75884 2000 CS32 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
75885 2000 CE33 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75886 2000 CZ33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
75887 2000 CS34 04/02/2000 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 2,5 km MPC · JPL
75888 2000 CU35 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
75889 2000 CV35 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75890 2000 CM36 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75891 2000 CY37 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75892 2000 CD38 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75893 2000 CO38 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75894 2000 CZ38 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75895 2000 CD44 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
75896 2000 CV44 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75897 2000 CL45 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
75898 2000 CM45 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75899 2000 CZ45 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75900 2000 CC48 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75901 2000 CB49 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75902 2000 CN49 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75903 2000 CQ49 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
75904 2000 CA50 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
75905 2000 CK50 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75906 2000 CY50 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75907 2000 CJ51 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75908 2000 CC53 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75909 2000 CG53 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75910 2000 CO53 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
75911 2000 CJ54 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75912 2000 CQ56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75913 2000 CU57 05/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75914 2000 CS58 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75915 2000 CO60 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75916 2000 CY60 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75917 2000 CZ60 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75918 2000 CC61 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
75919 2000 CK61 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
75920 2000 CR62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75921 2000 CL63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75922 2000 CQ64 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75923 2000 CL65 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75924 2000 CF66 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75925 2000 CJ66 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
75926 2000 CR66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75927 2000 CE67 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75928 2000 CY69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75929 2000 CH70 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75930 2000 CO70 07/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75931 2000 CG71 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75932 2000 CN71 07/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
75933 2000 CB75 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75934 2000 CR75 07/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75935 2000 CW75 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75936 2000 CZ75 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75937 2000 CK78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75938 2000 CO80 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
75939 2000 CF81 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75940 2000 CL82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75941 2000 CX82 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
75942 2000 CO84 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75943 2000 CM85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75944 2000 CT85 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75945 2000 CY86 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75946 2000 CZ86 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75947 2000 CB87 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
75948 2000 CH88 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75949 2000 CR88 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
75950 2000 CU88 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75951 2000 CK90 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75952 2000 CD91 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75953 2000 CE91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75954 2000 CO91 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75955 2000 CC92 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75956 2000 CZ92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75957 2000 CB94 08/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75958 2000 CE94 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75959 2000 CP94 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75960 2000 CS96 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75961 2000 CZ98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
75962 2000 CH100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
75963 2000 CN100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75964 2000 CQ100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75965 2000 CF103 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75966 2000 CL103 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75967 2000 CP103 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75968 2000 CF104 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,4 km MPC · JPL
75969 Backhouse 2000 CE112 07/02/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
75970 Olcott 2000 CH112 07/02/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
75971 Unkingalls 2000 CK112 07/02/2000 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
75972 Huddleston 2000 CM112 07/02/2000 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
75973 2000 CA117 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75974 2000 CC117 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75975 2000 CD121 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75976 2000 CZ121 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75977 2000 CK122 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75978 2000 CC124 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
75979 2000 CL125 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75980 2000 CK128 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
75981 2000 CH136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
75982 2000 DU 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
75983 2000 DY 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
75984 2000 DC2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
75985 2000 DY2 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
75986 2000 DO3 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,1 km MPC · JPL
75987 2000 DW4 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75988 2000 DK6 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75989 2000 DF7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
75990 2000 DA9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
75991 2000 DE9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
75992 2000 DH9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
75993 2000 DR9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
75994 2000 DA12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
75995 2000 DD14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
75996 2000 DS14 26/02/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
75997 2000 DU14 26/02/2000 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
75998 2000 DE15 26/02/2000 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
75999 2000 DH15 26/02/2000 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
76000 2000 DO15 26/02/2000 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL

71.000s  • 72.000s  • 73.000s  • 74.000s  • 75.000s  • 76.000s  • 77.000s  • 78.000s  • 79.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001