Danh sách tiểu hành tinh/45001–46000

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s  • 49.000s  • 50.000s


45001–45100[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45001 1999 VZ186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45002 1999 VS193 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
45003 1999 VL194 01/11/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
45004 1999 VD197 02/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
45005 1999 VR198 03/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
45006 1999 VV198 03/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
45007 1999 VD201 06/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
45008 1999 VN201 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45009 1999 VR204 09/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
45010 1999 VS209 11/11/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
45011 1999 VC217 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45012 1999 VY222 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45013 1999 WK 16/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
45014 1999 WP 18/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
45015 1999 WQ 16/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
45016 1999 WV2 30/11/1999 Kleť Kleť Obs. 3,7 km MPC · JPL
45017 1999 WK3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
45018 1999 WS3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
45019 1999 WU4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
45020 1999 WC5 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
45021 1999 WE6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
45022 1999 WF6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
45023 1999 WM6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
45024 1999 WN7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
45025 1999 WY7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
45026 1999 WE8 28/11/1999 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
45027 Cosquer 1999 WA9 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 4,8 km MPC · JPL
45028 1999 WD9 28/11/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
45029 1999 WN9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
45030 1999 WJ13 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
45031 1999 WR13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
45032 1999 WL16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
45033 1999 WL20 16/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45034 1999 XA2 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
45035 1999 XB2 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
45036 1999 XD3 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
45037 1999 XP4 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
45038 1999 XE6 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
45039 1999 XW7 04/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
45040 1999 XJ8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
45041 1999 XE10 05/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
45042 1999 XW10 05/12/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
45043 1999 XG11 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
45044 1999 XW12 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45045 1999 XD17 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45046 1999 XN20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45047 1999 XO20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45048 1999 XB21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45049 1999 XL21 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45050 1999 XW21 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45051 1999 XP22 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45052 1999 XX23 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45053 1999 XK26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45054 1999 XN26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45055 1999 XT26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45056 1999 XR27 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45057 1999 XO29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45058 1999 XR29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45059 1999 XT29 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45060 1999 XL30 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45061 1999 XL31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45062 1999 XM31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45063 1999 XR31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45064 1999 XT31 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45065 1999 XU31 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45066 1999 XN32 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45067 1999 XW32 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45068 1999 XA34 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
45069 1999 XB35 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
45070 1999 XA36 06/12/1999 Gekko T. Kagawa 1,7 km MPC · JPL
45071 1999 XA37 07/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 2,2 km MPC · JPL
45072 1999 XC37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
45073 Doyanrose 1999 XN37 07/12/1999 Doyan Rose J. Ruthroff 2,5 km MPC · JPL
45074 1999 XA38 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 1,6 km MPC · JPL
45075 1999 XB38 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 5,9 km MPC · JPL
45076 1999 XQ38 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45077 1999 XU39 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45078 1999 XZ39 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45079 1999 XZ41 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45080 1999 XB43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45081 1999 XE44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45082 1999 XF44 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45083 1999 XQ44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45084 1999 XG45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45085 1999 XH45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45086 1999 XE46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45087 1999 XM46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45088 1999 XX46 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45089 1999 XA47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45090 1999 XA49 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45091 1999 XT49 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45092 1999 XD50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45093 1999 XF52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45094 1999 XX53 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45095 1999 XE55 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45096 1999 XE56 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45097 1999 XL59 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45098 1999 XK66 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45099 1999 XN66 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45100 1999 XZ66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL

45101–45200[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45101 1999 XA68 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45102 1999 XN69 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45103 1999 XJ70 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45104 1999 XY73 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45105 1999 XU74 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45106 1999 XX74 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45107 1999 XA75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45108 1999 XD76 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45109 1999 XZ76 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45110 1999 XH77 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45111 1999 XJ77 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45112 1999 XG78 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45113 1999 XZ78 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45114 1999 XY81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45115 1999 XN82 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45116 1999 XE83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45117 1999 XA85 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45118 1999 XZ85 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
45119 1999 XA86 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
45120 1999 XX86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45121 1999 XZ86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45122 1999 XB88 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45123 1999 XH88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45124 1999 XS88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45125 1999 XA89 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45126 1999 XB89 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45127 1999 XS89 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45128 1999 XC91 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45129 1999 XJ91 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45130 1999 XQ91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45131 1999 XE92 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45132 1999 XJ93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45133 1999 XM93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45134 1999 XN93 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45135 1999 XN94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45136 1999 XO94 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
45137 1999 XH96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45138 1999 XC97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45139 1999 XP97 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45140 1999 XW98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45141 1999 XZ100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45142 1999 XJ102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45143 1999 XO103 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
45144 1999 XA104 07/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,2 km MPC · JPL
45145 1999 XN105 08/12/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
45146 1999 XC106 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
45147 1999 XA108 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
45148 1999 XD109 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
45149 1999 XN110 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
45150 1999 XP110 05/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
45151 1999 XB111 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
45152 1999 XO112 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45153 1999 XD113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45154 1999 XL113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45155 1999 XW113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45156 1999 XV114 11/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
45157 1999 XA117 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
45158 1999 XJ117 05/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
45159 1999 XQ119 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
45160 1999 XS123 07/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
45161 1999 XX123 07/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
45162 1999 XX124 07/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
45163 1999 XE127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
45164 1999 XK127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,1 km MPC · JPL
45165 1999 XS128 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45166 1999 XZ128 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45167 1999 XG129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45168 1999 XG130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
45169 1999 XQ132 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45170 1999 XF133 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
45171 1999 XB134 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
45172 1999 XG134 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45173 1999 XU136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
45174 1999 XO137 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
45175 1999 XB140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
45176 1999 XQ140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
45177 1999 XS140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
45178 1999 XW143 13/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,3 km MPC · JPL
45179 1999 XQ144 15/12/1999 Oohira T. Urata 8,5 km MPC · JPL
45180 1999 XK145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
45181 1999 XZ146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
45182 1999 XC147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
45183 1999 XG153 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45184 1999 XL155 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45185 1999 XM157 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45186 1999 XK158 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45187 1999 XY158 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45188 1999 XK159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45189 1999 XC160 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45190 1999 XN161 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45191 1999 XU163 08/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
45192 1999 XW163 08/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
45193 1999 XD165 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45194 1999 XJ165 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45195 1999 XT166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45196 1999 XV166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45197 1999 XY167 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45198 1999 XF169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45199 1999 XF170 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45200 1999 XS170 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL

45201–45300[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45201 1999 XT170 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45202 1999 XA171 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45203 1999 XM171 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45204 1999 XZ172 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45205 1999 XJ173 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
45206 1999 XK174 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45207 1999 XH175 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
45208 1999 XQ175 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45209 1999 XT178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45210 1999 XW178 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45211 1999 XF179 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45212 1999 XP180 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45213 1999 XS181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45214 1999 XW181 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45215 1999 XB183 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45216 1999 XP183 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45217 1999 XL186 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45218 1999 XQ186 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45219 1999 XE187 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45220 1999 XK188 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45221 1999 XQ188 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45222 1999 XY194 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45223 1999 XF200 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45224 1999 XO209 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45225 1999 XZ212 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45226 1999 XG213 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45227 1999 XH213 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45228 1999 XJ214 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45229 1999 XS214 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45230 1999 XV214 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45231 1999 XT215 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45232 1999 XZ215 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
45233 1999 XK216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
45234 1999 XA228 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
45235 1999 XD228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
45236 1999 XP229 07/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
45237 1999 XV229 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
45238 1999 XM230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
45239 1999 XV231 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45240 1999 XL233 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45241 1999 XE238 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
45242 1999 XT241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
45243 1999 XB242 13/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
45244 1999 XC242 13/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
45245 1999 XN242 13/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
45246 1999 XF245 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45247 1999 XY245 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45248 1999 XO258 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
45249 1999 XZ259 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
45250 1999 YJ 16/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45251 1999 YN 16/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45252 1999 YY1 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
45253 1999 YU4 28/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 8,1 km MPC · JPL
45254 1999 YS12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
45255 1999 YK13 31/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 7,3 km MPC · JPL
45256 1999 YM13 31/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45257 1999 YC14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
45258 1999 YG18 18/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45259 2000 AF1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
45260 2000 AY1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,6 km MPC · JPL
45261 Decoen 2000 AB2 02/01/2000 Gnosca S. Sposetti 3,2 km MPC · JPL
45262 2000 AG2 03/01/2000 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
45263 2000 AD5 03/01/2000 Chiyoda T. Kojima 5,6 km MPC · JPL
45264 2000 AL5 04/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
45265 2000 AY5 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
45266 2000 AK6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
45267 2000 AK7 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45268 2000 AM8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45269 2000 AR8 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45270 2000 AT8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45271 2000 AO10 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45272 2000 AC11 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45273 2000 AF11 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45274 2000 AN11 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45275 2000 AK12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45276 2000 AO12 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
45277 2000 AE15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45278 2000 AL15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45279 2000 AS15 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45280 2000 AE16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45281 2000 AA19 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45282 2000 AL19 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45283 2000 AU22 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45284 2000 AO24 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45285 2000 AO26 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45286 2000 AC27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45287 2000 AB29 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45288 2000 AP29 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45289 2000 AY29 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45290 2000 AG33 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45291 2000 AS33 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45292 2000 AX34 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45293 2000 AA35 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45294 2000 AF37 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45295 2000 AN37 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45296 2000 AZ37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45297 2000 AN38 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45298 Williamon 2000 AE42 05/01/2000 Kitt Peak A. Block 6,1 km MPC · JPL
45299 Stivell 2000 AL43 06/01/2000 Kleť M. Tichý 2,2 km MPC · JPL
45300 Thewrewk 2000 AF45 01/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 13 km MPC · JPL

45301–45400[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45301 2000 AW45 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45302 2000 AX46 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45303 2000 AP47 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45304 2000 AQ47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45305 Paulscherrer 2000 AH48 04/01/2000 Gnosca S. Sposetti 2,4 km MPC · JPL
45306 2000 AC50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,9 km MPC · JPL
45307 2000 AO50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
45308 2000 AR53 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45309 2000 AO54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45310 2000 AX55 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45311 2000 AK56 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45312 2000 AE57 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45313 2000 AU59 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45314 2000 AP60 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45315 2000 AJ61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45316 2000 AR61 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45317 2000 AC63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45318 2000 AG63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45319 2000 AQ63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45320 2000 AT63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45321 2000 AD66 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45322 2000 AT67 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45323 2000 AF68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45324 2000 AG69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45325 2000 AD70 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45326 2000 AE72 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45327 2000 AE74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45328 2000 AM74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45329 2000 AX74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45330 2000 AN76 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45331 2000 AZ76 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45332 2000 AM79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45333 2000 AR81 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45334 2000 AX81 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45335 2000 AA83 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45336 2000 AC83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45337 2000 AK83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45338 2000 AT85 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45339 2000 AV85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45340 2000 AG86 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45341 2000 AX86 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45342 2000 AP87 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45343 2000 AJ88 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45344 2000 AK90 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45345 2000 AD91 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45346 2000 AL91 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45347 2000 AS91 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45348 2000 AZ91 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45349 2000 AP93 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45350 2000 AD95 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45351 2000 AF96 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45352 2000 AC97 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45353 2000 AZ98 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45354 2000 AS99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45355 2000 AF100 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45356 2000 AA102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45357 2000 AC102 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45358 2000 AM102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45359 2000 AN102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45360 2000 AW102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45361 2000 AZ102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45362 2000 AH103 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45363 2000 AF104 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45364 2000 AW104 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
45365 2000 AM106 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45366 2000 AN107 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
45367 2000 AG108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45368 2000 AU109 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45369 2000 AM110 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45370 2000 AA111 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45371 2000 AA112 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45372 2000 AT113 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
45373 2000 AW113 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45374 2000 AL114 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45375 2000 AZ115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45376 2000 AP117 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45377 2000 AX117 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45378 2000 AD118 05/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45379 2000 AT120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45380 2000 AW120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45381 2000 AN122 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45382 2000 AV123 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45383 2000 AP124 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45384 2000 AB125 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45385 2000 AF125 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45386 2000 AO125 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45387 2000 AW125 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45388 2000 AB127 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45389 2000 AP128 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45390 2000 AW128 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45391 2000 AA129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45392 2000 AR129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45393 2000 AU130 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45394 2000 AO132 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
45395 2000 AQ134 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45396 2000 AS138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45397 2000 AW138 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45398 2000 AH139 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45399 2000 AW139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45400 2000 AW140 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL

45401–45500[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45401 2000 AX140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45402 2000 AZ140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45403 2000 AL141 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45404 2000 AP141 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45405 2000 AY141 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45406 2000 AG142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45407 2000 AJ142 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45408 2000 AO142 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
45409 2000 AT143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45410 2000 AA144 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45411 2000 AN144 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45412 2000 AN147 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45413 2000 AY147 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45414 2000 AE149 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45415 2000 AN149 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45416 2000 AX151 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45417 2000 AZ151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45418 2000 AV155 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45419 2000 AV158 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45420 2000 AG159 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45421 2000 AL159 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45422 2000 AG162 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45423 2000 AR162 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45424 2000 AY164 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45425 2000 AY166 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45426 2000 AZ166 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45427 2000 AA167 08/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45428 2000 AN167 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45429 2000 AO169 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45430 2000 AW169 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45431 2000 AR170 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45432 2000 AQ172 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45433 2000 AA173 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45434 2000 AX173 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45435 2000 AF174 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45436 2000 AD176 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45437 2000 AF177 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45438 2000 AJ177 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45439 2000 AO177 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45440 2000 AQ177 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
45441 2000 AX177 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45442 2000 AK179 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45443 2000 AR179 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45444 2000 AD180 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45445 2000 AR181 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45446 2000 AX186 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45447 2000 AH188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45448 2000 AJ188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45449 2000 AQ188 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45450 2000 AC191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45451 2000 AJ191 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
45452 2000 AZ191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45453 2000 AB193 08/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
45454 2000 AC193 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45455 2000 AB195 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45456 2000 AD195 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45457 2000 AL195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45458 2000 AZ195 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
45459 2000 AM196 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45460 2000 AS197 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45461 2000 AW197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45462 2000 AZ197 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45463 2000 AL198 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
45464 2000 AV198 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45465 2000 AN200 09/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45466 2000 AZ201 09/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
45467 2000 AK203 10/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45468 2000 AL203 10/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45469 2000 AY203 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45470 2000 AZ203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45471 2000 AG204 13/01/2000 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
45472 2000 AJ208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
45473 2000 AG212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
45474 2000 AW215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
45475 2000 AN216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
45476 2000 AU226 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
45477 2000 AA227 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
45478 2000 AS230 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
45479 2000 AZ231 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45480 2000 AH233 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
45481 2000 AK233 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45482 2000 AU233 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45483 2000 AP235 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45484 2000 AV235 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45485 2000 AS236 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45486 2000 AF237 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45487 2000 AR237 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45488 2000 AD238 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45489 2000 AW239 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45490 2000 AV240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
45491 2000 AB241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
45492 Sławomirbreiter 2000 AD241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
45493 2000 AE241 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45494 2000 AT242 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45495 2000 AF243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
45496 2000 AO245 10/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
45497 2000 AB248 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45498 2000 BH 23/01/2000 Olathe Olathe 2,9 km MPC · JPL
45499 2000 BV2 16/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
45500 Motegi 2000 BN3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL

45501–45600[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45501 2000 BQ3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
45502 2000 BZ8 29/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
45503 2000 BE15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
45504 2000 BX15 29/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45505 2000 BE17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45506 2000 BN17 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45507 2000 BM18 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45508 2000 BN18 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45509 Robertward 2000 BZ22 30/01/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
45510 Kashuba 2000 BB23 30/01/2000 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
45511 Anneblack 2000 BC23 30/01/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
45512 Holcomb 2000 BD23 30/01/2000 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
45513 2000 BR23 27/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
45514 2000 BV23 29/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45515 2000 BF25 30/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45516 2000 BE28 31/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45517 Jett 2000 BE31 30/01/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
45518 Larrykrozel 2000 BO33 30/01/2000 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
45519 2000 BS33 30/01/2000 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
45520 2000 BS35 31/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45521 2000 BP39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
45522 2000 BP47 31/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45523 2000 BU47 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
45524 2000 CL2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
45525 2000 CC4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45526 2000 CG4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45527 2000 CN5 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45528 2000 CF9 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45529 2000 CJ11 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45530 2000 CP12 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45531 2000 CM14 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45532 2000 CE21 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45533 2000 CH23 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45534 2000 CD25 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45535 2000 CK25 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45536 2000 CK27 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45537 2000 CG28 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45538 2000 CG29 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45539 2000 CM32 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45540 2000 CY33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
45541 2000 CW35 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
45542 2000 CE36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45543 2000 CQ36 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45544 2000 CS36 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
45545 2000 CA38 03/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45546 2000 CE41 06/02/2000 Prescott P. G. Comba 7,6 km MPC · JPL
45547 2000 CB43 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45548 2000 CF43 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45549 2000 CY44 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45550 2000 CX46 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
45551 2000 CF47 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45552 2000 CQ47 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45553 2000 CO48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45554 2000 CX48 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45555 2000 CF50 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45556 2000 CM51 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
45557 2000 CV51 02/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45558 2000 CR52 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45559 2000 CB53 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45560 2000 CW53 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45561 2000 CA56 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45562 2000 CD56 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45563 2000 CS56 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
45564 2000 CV56 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45565 2000 CD57 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45566 2000 CK58 05/02/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
45567 2000 CQ60 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45568 2000 CL62 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
45569 2000 CK63 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45570 2000 CQ63 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45571 2000 CZ64 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45572 2000 CR71 07/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45573 2000 CZ72 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45574 2000 CE73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
45575 2000 CC75 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45576 2000 CD75 10/02/2000 Črni Vrh H. Mikuž 6,1 km MPC · JPL
45577 2000 CT76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
45578 2000 CL77 08/02/2000 Prescott P. G. Comba 5,4 km MPC · JPL
45579 2000 CE80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
45580 Renéracine 2000 CB81 10/02/2000 Val-des-Bois D. Bergeron 6,6 km MPC · JPL
45581 2000 CN82 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45582 2000 CH83 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45583 2000 CK87 04/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
45584 2000 CY88 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
45585 2000 CA89 04/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45586 2000 CC91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45587 2000 CT91 06/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45588 2000 CP92 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45589 2000 CM97 13/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
45590 2000 CU101 14/02/2000 Črni Vrh Črni Vrh 10 km MPC · JPL
45591 2000 CQ103 08/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45592 2000 CS103 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45593 2000 CT103 08/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45594 2000 CJ111 06/02/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
45595 2000 CK111 06/02/2000 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
45596 2000 CF112 07/02/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
45597 2000 CK120 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45598 2000 CN120 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45599 2000 DJ3 27/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 12 km MPC · JPL
45600 2000 DD4 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL

45601–45700[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45601 2000 DE5 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45602 2000 DX17 28/02/2000 Črni Vrh Črni Vrh 15 km MPC · JPL
45603 2000 DC18 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45604 2000 DH24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45605 2000 DM28 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45606 2000 DE32 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
45607 2000 DG36 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
45608 2000 DZ41 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45609 2000 DN46 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45610 2000 DJ48 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45611 2000 DV54 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
45612 2000 DB59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45613 2000 DJ59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45614 2000 DA63 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45615 2000 DG63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45616 2000 DN66 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45617 2000 DY71 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45618 2000 DO72 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45619 2000 DS78 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45620 2000 DY80 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45621 2000 DL87 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45622 2000 DN87 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45623 2000 DT93 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45624 2000 DY93 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45625 2000 DE95 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45626 2000 DF95 28/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45627 2000 DY97 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45628 2000 DD99 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45629 2000 DT99 29/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45630 2000 DO101 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45631 2000 DY105 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45632 2000 DS106 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45633 2000 EY1 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45634 2000 EH11 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45635 2000 EY11 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
45636 2000 EG12 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45637 2000 EW12 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45638 2000 EK20 03/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
45639 2000 EP20 03/03/2000 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
45640 2000 ED21 03/03/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
45641 2000 EK21 03/03/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
45642 2000 EU34 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45643 2000 EG37 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45644 2000 EU37 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
45645 2000 EY41 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
45646 2000 EE45 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45647 2000 EF46 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45648 2000 ED47 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
45649 2000 EN49 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45650 2000 EV49 06/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
45651 2000 EK60 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45652 2000 EK61 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45653 2000 EL62 10/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
45654 2000 EV71 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
45655 2000 EW71 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
45656 2000 EN74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
45657 2000 EK76 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
45658 2000 EA80 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45659 2000 EL84 06/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45660 2000 EU84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45661 2000 EX84 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45662 2000 EY84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45663 2000 EF85 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45664 2000 EC88 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
45665 2000 EM88 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
45666 2000 EX91 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45667 2000 EG93 09/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45668 2000 EU94 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
45669 2000 ET96 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45670 2000 EK103 12/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
45671 2000 EA104 14/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45672 2000 EE109 08/03/2000 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
45673 2000 ES111 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
45674 2000 EY111 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
45675 2000 EG112 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45676 2000 EG117 10/03/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
45677 2000 EJ120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
45678 2000 EQ127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
45679 2000 EZ127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
45680 2000 EF130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
45681 2000 ET131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
45682 2000 EX131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
45683 2000 EO135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
45684 2000 EE137 13/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45685 Torrycoppin 2000 EA139 11/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
45686 2000 EM139 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
45687 Pranverahyseni 2000 EK140 01/03/2000 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
45688 Lawrencestacey 2000 EV142 03/03/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
45689 Brianjones 2000 EC144 03/03/2000 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
45690 2000 EL146 04/03/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
45691 2000 EF148 04/03/2000 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
45692 Poshyachinda 2000 EJ148 04/03/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
45693 2000 EB150 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45694 2000 EC150 05/03/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
45695 2000 ET150 05/03/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
45696 2000 EM167 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45697 2000 EP174 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45698 2000 EG197 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45699 Maryalba 2000 EO199 01/03/2000 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
45700 Levi-Setti 2000 EP204 03/03/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL

45701–45800[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45701 2000 FE11 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45702 2000 FJ15 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45703 2000 FH19 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45704 2000 FZ19 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45705 2000 FD31 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45706 2000 FT31 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
45707 2000 FZ31 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45708 2000 FD35 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
45709 2000 FR36 29/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45710 2000 FD40 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45711 2000 FD43 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45712 2000 FR44 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45713 2000 FK51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
45714 2000 FV58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
45715 2000 FR66 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
45716 2000 GK8 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45717 2000 GZ11 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45718 2000 GO21 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
45719 2000 GR26 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
45720 2000 GZ33 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
45721 2000 GZ42 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45722 2000 GA56 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45723 2000 GN58 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
45724 2000 GJ68 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45725 2000 GJ77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45726 2000 GL83 03/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
45727 2000 GQ83 03/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
45728 2000 GC86 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
45729 2000 GB89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45730 2000 GS106 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45731 2000 GM124 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45732 2000 GL136 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45733 2000 GV139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
45734 2000 GN140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
45735 2000 GC159 07/04/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
45736 2000 GA170 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
45737 Benita 2000 HB 22/04/2000 Boca Raton B. A. Segal 5,1 km MPC · JPL
45738 2000 HY19 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
45739 2000 HR25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
45740 2000 HG27 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
45741 2000 HT33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
45742 2000 HJ44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
45743 2000 HR53 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45744 2000 HU57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
45745 2000 HU84 30/04/2000 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
45746 2000 JW14 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45747 2000 JR38 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45748 2000 JD62 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45749 2000 JR64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45750 2000 JC65 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
45751 2000 JH66 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45752 Venditti 2000 JY70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
45753 2000 JL72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
45754 2000 KC14 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45755 2000 KL18 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45756 2000 KV26 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45757 2000 KH29 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45758 2000 KN29 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45759 2000 KQ41 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45760 2000 KY43 30/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
45761 2000 KF45 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
45762 2000 KK76 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45763 2000 KB77 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45764 2000 LV 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
45765 2000 LJ3 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45766 2000 LX5 06/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
45767 2000 LU17 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45768 2000 LF28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
45769 2000 LP36 01/06/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
45770 2000 NM2 05/07/2000 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
45771 2000 NE5 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45772 2000 NR16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
45773 2000 NL22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45774 2000 NH24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
45775 2000 NP27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45776 2000 NZ28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
45777 2000 OZ4 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45778 2000 OG5 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45779 2000 OR6 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45780 2000 OA12 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45781 2000 OD12 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45782 2000 OE14 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45783 2000 OV16 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45784 2000 OZ17 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45785 2000 OT19 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45786 2000 OE20 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45787 2000 OJ24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45788 2000 OH25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45789 2000 OZ26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45790 2000 ON42 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45791 2000 OD45 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45792 2000 OF45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45793 2000 OL48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45794 2000 OM48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45795 2000 OY49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45796 2000 OG54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
45797 2000 PK1 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45798 2000 PH16 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45799 2000 PZ18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45800 2000 PB22 01/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL

45801–45900[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45801 2000 PF28 04/08/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
45802 2000 PV29 05/08/2000 Mauna Kea M. J. Holman 111 km MPC · JPL
45803 2000 QH1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
45804 2000 QP2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45805 2000 QU18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45806 2000 QN20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45807 2000 QY20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45808 2000 QG24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45809 2000 QH28 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45810 2000 QP32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45811 2000 QN38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45812 2000 QV39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45813 2000 QA45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45814 2000 QJ61 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45815 2000 QF67 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45816 2000 QO72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45817 2000 QM78 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45818 2000 QG79 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45819 2000 QL101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45820 2000 QQ102 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45821 2000 QS114 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45822 2000 QQ116 28/08/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
45823 2000 QC120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45824 2000 QB122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45825 2000 QW123 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45826 2000 QX128 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45827 2000 QV149 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45828 2000 QK157 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45829 2000 QR166 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45830 2000 QW181 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45831 2000 QW184 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45832 2000 QK186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45833 2000 QX188 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45834 2000 QU229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45835 2000 RZ 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45836 2000 RT21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45837 2000 RD27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45838 2000 RV30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45839 2000 RQ37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45840 2000 RU44 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
45841 2000 RX55 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45842 2000 RC66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45843 2000 RL73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45844 2000 RN74 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45845 2000 RM75 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45846 Avdellidou 2000 RA96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
45847 Gartrelle 2000 RC96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
45848 2000 SY11 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45849 2000 SG98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45850 2000 SH209 25/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45851 2000 SH239 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45852 2000 SG259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45853 2000 SN263 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45854 2000 SR285 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45855 Susumuyoshitomi 2000 TA2 03/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
45856 2000 TO38 01/10/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
45857 2000 TH61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
45858 2000 UP7 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45859 2000 UG13 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45860 2000 UG27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45861 2000 UZ37 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45862 2000 UQ51 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
45863 2000 UQ81 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45864 2000 UO97 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45865 2000 UT97 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45866 2000 UX109 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45867 2000 VS17 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45868 2000 VB20 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45869 2000 VG34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45870 2000 VW37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45871 2000 VD38 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45872 2000 VR49 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45873 2000 VK61 09/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45874 2000 WM3 17/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45875 2000 WJ19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 14 km MPC · JPL
45876 2000 WD27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
45877 2000 WR29 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45878 Sadaoaoki 2000 WX29 23/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
45879 2000 WR33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45880 2000 WG49 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45881 2000 WD55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45882 2000 WX61 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45883 2000 WL87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45884 2000 WB93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45885 2000 WX95 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45886 2000 WL115 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45887 2000 WS117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45888 2000 WL130 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
45889 2000 WU130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
45890 2000 WS169 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
45891 2000 WG178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
45892 2000 WR179 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45893 2000 XL7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45894 2000 XW15 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45895 2000 XV25 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45896 2000 XT27 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45897 2000 XB28 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45898 2000 XQ49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45899 2000 XS49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45900 2000 YG10 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

45901–46000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45901 2000 YH16 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,2 km MPC · JPL
45902 2000 YJ18 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45903 2000 YL18 20/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45904 2000 YV29 27/12/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
45905 2000 YF34 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45906 2000 YW34 28/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45907 2000 YC35 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45908 2000 YE51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45909 2000 YE53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45910 2000 YN57 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45911 2000 YX63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45912 2000 YZ64 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
45913 2000 YV67 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45914 2000 YE68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45915 2000 YN68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45916 2000 YU68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45917 2000 YE91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45918 2000 YT96 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45919 2000 YZ103 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45920 2000 YP104 28/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45921 2000 YU104 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45922 2000 YN105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45923 2000 YV107 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45924 2000 YZ108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45925 2000 YK111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45926 2000 YT112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45927 2000 YR113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45928 2000 YB116 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45929 2000 YP116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45930 2000 YQ117 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45931 2000 YF121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45932 2000 YT121 22/12/2000 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
45933 2000 YU128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
45934 2000 YK129 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
45935 2000 YU132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
45936 2000 YB133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
45937 2000 YD133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
45938 2001 AV4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45939 2001 AE7 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45940 2001 AZ10 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45941 2001 AM13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45942 2001 AX13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45943 2001 AU16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45944 2001 AW16 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45945 2001 AM17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45946 2001 AU17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45947 2001 AY17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45948 2001 AP18 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45949 2001 AS23 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45950 2001 AL25 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45951 2001 AE29 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45952 2001 AS31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45953 2001 AZ33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45954 2001 AP38 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
45955 2001 AK40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
45956 2001 AG41 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45957 2001 AQ44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
45958 2001 AF45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
45959 2001 AA51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
45960 2001 BX 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
45961 2001 BA6 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45962 2001 BM11 20/01/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
45963 2001 BX14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
45964 2001 BE15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
45965 2001 BP20 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45966 2001 BS23 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45967 2001 BF24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45968 2001 BG25 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45969 2001 BC26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45970 2001 BZ27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
45971 2001 BF29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45972 2001 BU30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45973 2001 BP33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45974 2001 BG35 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45975 2001 BV40 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45976 2001 BT41 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
45977 2001 BU44 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45978 2001 BY44 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45979 2001 BZ46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45980 2001 BT48 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45981 2001 BW50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
45982 2001 BE51 27/01/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
45983 2001 BF54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
45984 2001 BK56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45985 2001 BW59 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45986 2001 BC66 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45987 2001 BF66 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45988 2001 BK66 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45989 2001 BA67 30/01/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
45990 2001 BT69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45991 2001 BQ70 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45992 2001 BX70 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45993 2001 BE71 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45994 2001 BQ71 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45995 2001 BB72 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45996 2001 BY72 27/01/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
45997 2001 BO73 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45998 2001 BZ75 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45999 2001 BE77 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46000 2001 BO79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s  • 49.000s  • 50.000s