Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/45001–46000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45001 1999 VZ186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45002 1999 VS193 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
45003 1999 VL194 01/11/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
45004 1999 VD197 02/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
45005 1999 VR198 03/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
45006 1999 VV198 03/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
45007 1999 VD201 06/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
45008 1999 VN201 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45009 1999 VR204 09/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
45010 1999 VS209 11/11/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
45011 1999 VC217 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45012 1999 VY222 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45013 1999 WK 16/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
45014 1999 WP 18/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
45015 1999 WQ 16/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
45016 1999 WV2 30/11/1999 Kleť Kleť Obs. 3,7 km MPC · JPL
45017 1999 WK3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
45018 1999 WS3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
45019 1999 WU4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
45020 1999 WC5 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
45021 1999 WE6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
45022 1999 WF6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
45023 1999 WM6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
45024 1999 WN7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
45025 1999 WY7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
45026 1999 WE8 28/11/1999 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
45027 Cosquer 1999 WA9 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 4,8 km MPC · JPL
45028 1999 WD9 28/11/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
45029 1999 WN9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
45030 1999 WJ13 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
45031 1999 WR13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
45032 1999 WL16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
45033 1999 WL20 16/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45034 1999 XA2 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
45035 1999 XB2 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
45036 1999 XD3 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
45037 1999 XP4 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
45038 1999 XE6 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
45039 1999 XW7 04/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
45040 1999 XJ8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
45041 1999 XE10 05/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
45042 1999 XW10 05/12/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
45043 1999 XG11 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
45044 1999 XW12 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45045 1999 XD17 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45046 1999 XN20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45047 1999 XO20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45048 1999 XB21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45049 1999 XL21 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45050 1999 XW21 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45051 1999 XP22 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45052 1999 XX23 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45053 1999 XK26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45054 1999 XN26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45055 1999 XT26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45056 1999 XR27 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45057 1999 XO29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45058 1999 XR29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45059 1999 XT29 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45060 1999 XL30 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45061 1999 XL31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45062 1999 XM31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45063 1999 XR31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45064 1999 XT31 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45065 1999 XU31 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45066 1999 XN32 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45067 1999 XW32 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45068 1999 XA34 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
45069 1999 XB35 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
45070 1999 XA36 06/12/1999 Gekko T. Kagawa 1,7 km MPC · JPL
45071 1999 XA37 07/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 2,2 km MPC · JPL
45072 1999 XC37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
45073 Doyanrose 1999 XN37 07/12/1999 Doyan Rose J. Ruthroff 2,5 km MPC · JPL
45074 1999 XA38 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 1,6 km MPC · JPL
45075 1999 XB38 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 5,9 km MPC · JPL
45076 1999 XQ38 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45077 1999 XU39 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45078 1999 XZ39 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45079 1999 XZ41 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45080 1999 XB43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45081 1999 XE44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45082 1999 XF44 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45083 1999 XQ44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45084 1999 XG45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45085 1999 XH45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45086 1999 XE46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45087 1999 XM46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45088 1999 XX46 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45089 1999 XA47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45090 1999 XA49 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45091 1999 XT49 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45092 1999 XD50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45093 1999 XF52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45094 1999 XX53 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45095 1999 XE55 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45096 1999 XE56 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45097 1999 XL59 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45098 1999 XK66 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45099 1999 XN66 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45100 1999 XZ66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45101 1999 XA68 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45102 1999 XN69 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45103 1999 XJ70 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45104 1999 XY73 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45105 1999 XU74 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45106 1999 XX74 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45107 1999 XA75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45108 1999 XD76 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45109 1999 XZ76 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45110 1999 XH77 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45111 1999 XJ77 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45112 1999 XG78 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45113 1999 XZ78 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45114 1999 XY81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45115 1999 XN82 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45116 1999 XE83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45117 1999 XA85 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45118 1999 XZ85 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
45119 1999 XA86 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
45120 1999 XX86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45121 1999 XZ86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45122 1999 XB88 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45123 1999 XH88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45124 1999 XS88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45125 1999 XA89 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45126 1999 XB89 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45127 1999 XS89 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45128 1999 XC91 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45129 1999 XJ91 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45130 1999 XQ91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45131 1999 XE92 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45132 1999 XJ93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45133 1999 XM93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45134 1999 XN93 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45135 1999 XN94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45136 1999 XO94 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
45137 1999 XH96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45138 1999 XC97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45139 1999 XP97 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45140 1999 XW98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45141 1999 XZ100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45142 1999 XJ102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45143 1999 XO103 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
45144 1999 XA104 07/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,2 km MPC · JPL
45145 1999 XN105 08/12/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
45146 1999 XC106 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
45147 1999 XA108 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
45148 1999 XD109 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
45149 1999 XN110 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
45150 1999 XP110 05/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
45151 1999 XB111 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
45152 1999 XO112 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45153 1999 XD113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45154 1999 XL113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45155 1999 XW113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45156 1999 XV114 11/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
45157 1999 XA117 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
45158 1999 XJ117 05/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
45159 1999 XQ119 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
45160 1999 XS123 07/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
45161 1999 XX123 07/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
45162 1999 XX124 07/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
45163 1999 XE127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
45164 1999 XK127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,1 km MPC · JPL
45165 1999 XS128 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45166 1999 XZ128 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45167 1999 XG129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45168 1999 XG130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
45169 1999 XQ132 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45170 1999 XF133 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
45171 1999 XB134 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
45172 1999 XG134 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45173 1999 XU136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
45174 1999 XO137 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
45175 1999 XB140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
45176 1999 XQ140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
45177 1999 XS140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
45178 1999 XW143 13/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,3 km MPC · JPL
45179 1999 XQ144 15/12/1999 Oohira T. Urata 8,5 km MPC · JPL
45180 1999 XK145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
45181 1999 XZ146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
45182 1999 XC147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
45183 1999 XG153 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45184 1999 XL155 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45185 1999 XM157 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45186 1999 XK158 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45187 1999 XY158 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45188 1999 XK159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45189 1999 XC160 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45190 1999 XN161 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45191 1999 XU163 08/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
45192 1999 XW163 08/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
45193 1999 XD165 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45194 1999 XJ165 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45195 1999 XT166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45196 1999 XV166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45197 1999 XY167 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45198 1999 XF169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45199 1999 XF170 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45200 1999 XS170 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45201 1999 XT170 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45202 1999 XA171 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45203 1999 XM171 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45204 1999 XZ172 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45205 1999 XJ173 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
45206 1999 XK174 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45207 1999 XH175 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
45208 1999 XQ175 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45209 1999 XT178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45210 1999 XW178 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45211 1999 XF179 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45212 1999 XP180 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45213 1999 XS181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45214 1999 XW181 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45215 1999 XB183 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45216 1999 XP183 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45217 1999 XL186 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45218 1999 XQ186 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45219 1999 XE187 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45220 1999 XK188 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45221 1999 XQ188 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45222 1999 XY194 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45223 1999 XF200 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45224 1999 XO209 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45225 1999 XZ212 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45226 1999 XG213 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45227 1999 XH213 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45228 1999 XJ214 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45229 1999 XS214 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45230 1999 XV214 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45231 1999 XT215 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45232 1999 XZ215 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
45233 1999 XK216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
45234 1999 XA228 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
45235 1999 XD228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
45236 1999 XP229 07/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
45237 1999 XV229 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
45238 1999 XM230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
45239 1999 XV231 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45240 1999 XL233 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45241 1999 XE238 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
45242 1999 XT241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
45243 1999 XB242 13/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
45244 1999 XC242 13/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
45245 1999 XN242 13/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
45246 1999 XF245 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45247 1999 XY245 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45248 1999 XO258 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
45249 1999 XZ259 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
45250 1999 YJ 16/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45251 1999 YN 16/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45252 1999 YY1 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
45253 1999 YU4 28/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 8,1 km MPC · JPL
45254 1999 YS12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
45255 1999 YK13 31/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 7,3 km MPC · JPL
45256 1999 YM13 31/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45257 1999 YC14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
45258 1999 YG18 18/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45259 2000 AF1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
45260 2000 AY1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,6 km MPC · JPL
45261 Decoen 2000 AB2 02/01/2000 Gnosca S. Sposetti 3,2 km MPC · JPL
45262 2000 AG2 03/01/2000 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
45263 2000 AD5 03/01/2000 Chiyoda T. Kojima 5,6 km MPC · JPL
45264 2000 AL5 04/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
45265 2000 AY5 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
45266 2000 AK6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
45267 2000 AK7 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45268 2000 AM8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45269 2000 AR8 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45270 2000 AT8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45271 2000 AO10 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45272 2000 AC11 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45273 2000 AF11 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45274 2000 AN11 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45275 2000 AK12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45276 2000 AO12 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
45277 2000 AE15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45278 2000 AL15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45279 2000 AS15 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45280 2000 AE16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45281 2000 AA19 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45282 2000 AL19 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45283 2000 AU22 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45284 2000 AO24 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45285 2000 AO26 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45286 2000 AC27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45287 2000 AB29 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45288 2000 AP29 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45289 2000 AY29 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45290 2000 AG33 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45291 2000 AS33 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45292 2000 AX34 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45293 2000 AA35 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45294 2000 AF37 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45295 2000 AN37 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45296 2000 AZ37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45297 2000 AN38 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45298 Williamon 2000 AE42 05/01/2000 Kitt Peak A. Block 6,1 km MPC · JPL
45299 Stivell 2000 AL43 06/01/2000 Kleť M. Tichý 2,2 km MPC · JPL
45300 Thewrewk 2000 AF45 01/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 13 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45301 2000 AW45 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45302 2000 AX46 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45303 2000 AP47 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45304 2000 AQ47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45305 Paulscherrer 2000 AH48 04/01/2000 Gnosca S. Sposetti 2,4 km MPC · JPL
45306 2000 AC50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,9 km MPC · JPL
45307 2000 AO50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
45308 2000 AR53 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45309 2000 AO54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45310 2000 AX55 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45311 2000 AK56 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45312 2000 AE57 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45313 2000 AU59 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45314 2000 AP60 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45315 2000 AJ61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45316 2000 AR61 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45317 2000 AC63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45318 2000 AG63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45319 2000 AQ63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45320 2000 AT63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45321 2000 AD66 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45322 2000 AT67 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45323 2000 AF68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45324 2000 AG69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45325 2000 AD70 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45326 2000 AE72 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45327 2000 AE74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45328 2000 AM74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45329 2000 AX74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45330 2000 AN76 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45331 2000 AZ76 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45332 2000 AM79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45333 2000 AR81 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45334 2000 AX81 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45335 2000 AA83 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45336 2000 AC83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45337 2000 AK83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45338 2000 AT85 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45339 2000 AV85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45340 2000 AG86 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45341 2000 AX86 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45342 2000 AP87 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45343 2000 AJ88 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45344 2000 AK90 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45345 2000 AD91 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45346 2000 AL91 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45347 2000 AS91 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45348 2000 AZ91 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45349 2000 AP93 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45350 2000 AD95 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45351 2000 AF96 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45352 2000 AC97 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45353 2000 AZ98 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45354 2000 AS99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45355 2000 AF100 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45356 2000 AA102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45357 2000 AC102 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45358 2000 AM102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45359 2000 AN102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45360 2000 AW102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45361 2000 AZ102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45362 2000 AH103 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45363 2000 AF104 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45364 2000 AW104 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
45365 2000 AM106 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45366 2000 AN107 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
45367 2000 AG108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45368 2000 AU109 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45369 2000 AM110 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45370 2000 AA111 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45371 2000 AA112 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45372 2000 AT113 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
45373 2000 AW113 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45374 2000 AL114 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45375 2000 AZ115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45376 2000 AP117 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45377 2000 AX117 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45378 2000 AD118 05/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45379 2000 AT120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45380 2000 AW120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45381 2000 AN122 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45382 2000 AV123 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45383 2000 AP124 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45384 2000 AB125 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45385 2000 AF125 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45386 2000 AO125 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45387 2000 AW125 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45388 2000 AB127 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45389 2000 AP128 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45390 2000 AW128 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45391 2000 AA129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45392 2000 AR129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45393 2000 AU130 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45394 2000 AO132 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
45395 2000 AQ134 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45396 2000 AS138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45397 2000 AW138 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45398 2000 AH139 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45399 2000 AW139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45400 2000 AW140 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45401 2000 AX140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45402 2000 AZ140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45403 2000 AL141 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45404 2000 AP141 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45405 2000 AY141 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45406 2000 AG142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45407 2000 AJ142 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45408 2000 AO142 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
45409 2000 AT143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45410 2000 AA144 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45411 2000 AN144 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45412 2000 AN147 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45413 2000 AY147 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45414 2000 AE149 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45415 2000 AN149 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45416 2000 AX151 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45417 2000 AZ151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45418 2000 AV155 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45419 2000 AV158 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45420 2000 AG159 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45421 2000 AL159 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45422 2000 AG162 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45423 2000 AR162 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45424 2000 AY164 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45425 2000 AY166 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45426 2000 AZ166 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45427 2000 AA167 08/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45428 2000 AN167 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45429 2000 AO169 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45430 2000 AW169 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45431 2000 AR170 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45432 2000 AQ172 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45433 2000 AA173 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45434 2000 AX173 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45435 2000 AF174 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45436 2000 AD176 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45437 2000 AF177 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45438 2000 AJ177 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45439 2000 AO177 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45440 2000 AQ177 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
45441 2000 AX177 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45442 2000 AK179 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45443 2000 AR179 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45444 2000 AD180 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45445 2000 AR181 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45446 2000 AX186 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45447 2000 AH188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45448 2000 AJ188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45449 2000 AQ188 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45450 2000 AC191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45451 2000 AJ191 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
45452 2000 AZ191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45453 2000 AB193 08/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
45454 2000 AC193 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45455 2000 AB195 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45456 2000 AD195 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45457 2000 AL195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45458 2000 AZ195 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
45459 2000 AM196 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45460 2000 AS197 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45461 2000 AW197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45462 2000 AZ197 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45463 2000 AL198 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
45464 2000 AV198 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45465 2000 AN200 09/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45466 2000 AZ201 09/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
45467 2000 AK203 10/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45468 2000 AL203 10/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45469 2000 AY203 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45470 2000 AZ203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45471 2000 AG204 13/01/2000 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
45472 2000 AJ208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
45473 2000 AG212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
45474 2000 AW215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
45475 2000 AN216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
45476 2000 AU226 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
45477 2000 AA227 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
45478 2000 AS230 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
45479 2000 AZ231 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45480 2000 AH233 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
45481 2000 AK233 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45482 2000 AU233 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45483 2000 AP235 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45484 2000 AV235 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45485 2000 AS236 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45486 2000 AF237 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45487 2000 AR237 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45488 2000 AD238 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45489 2000 AW239 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45490 2000 AV240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
45491 2000 AB241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
45492 Sławomirbreiter 2000 AD241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
45493 2000 AE241 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45494 2000 AT242 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45495 2000 AF243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
45496 2000 AO245 10/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
45497 2000 AB248 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45498 2000 BH 23/01/2000 Olathe Olathe 2,9 km MPC · JPL
45499 2000 BV2 16/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
45500 Motegi 2000 BN3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45501 2000 BQ3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
45502 2000 BZ8 29/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
45503 2000 BE15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
45504 2000 BX15 29/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45505 2000 BE17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45506 2000 BN17 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45507 2000 BM18 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45508 2000 BN18 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45509 Robertward 2000 BZ22 30/01/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
45510 Kashuba 2000 BB23 30/01/2000 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
45511 Anneblack 2000 BC23 30/01/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
45512 Holcomb 2000 BD23 30/01/2000 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
45513 2000 BR23 27/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
45514 2000 BV23 29/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45515 2000 BF25 30/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45516 2000 BE28 31/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45517 Jett 2000 BE31 30/01/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
45518 Larrykrozel 2000 BO33 30/01/2000 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
45519 2000 BS33 30/01/2000 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
45520 2000 BS35 31/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45521 2000 BP39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
45522 2000 BP47 31/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45523 2000 BU47 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
45524 2000 CL2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
45525 2000 CC4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45526 2000 CG4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45527 2000 CN5 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45528 2000 CF9 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45529 2000 CJ11 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45530 2000 CP12 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45531 2000 CM14 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45532 2000 CE21 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45533 2000 CH23 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45534 2000 CD25 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45535 2000 CK25 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45536 2000 CK27 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45537 2000 CG28 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45538 2000 CG29 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45539 2000 CM32 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45540 2000 CY33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
45541 2000 CW35 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
45542 2000 CE36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45543 2000 CQ36 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45544 2000 CS36 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
45545 2000 CA38 03/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45546 2000 CE41 06/02/2000 Prescott P. G. Comba 7,6 km MPC · JPL
45547 2000 CB43 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45548 2000 CF43 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45549 2000 CY44 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45550 2000 CX46 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
45551 2000 CF47 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45552 2000 CQ47 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45553 2000 CO48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45554 2000 CX48 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45555 2000 CF50 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45556 2000 CM51 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
45557 2000 CV51 02/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45558 2000 CR52 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45559 2000 CB53 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45560 2000 CW53 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45561 2000 CA56 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45562 2000 CD56 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45563 2000 CS56 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
45564 2000 CV56 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45565 2000 CD57 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45566 2000 CK58 05/02/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
45567 2000 CQ60 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45568 2000 CL62 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
45569 2000 CK63 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45570 2000 CQ63 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45571 2000 CZ64 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45572 2000 CR71 07/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45573 2000 CZ72 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45574 2000 CE73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
45575 2000 CC75 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45576 2000 CD75 10/02/2000 Črni Vrh H. Mikuž 6,1 km MPC · JPL
45577 2000 CT76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
45578 2000 CL77 08/02/2000 Prescott P. G. Comba 5,4 km MPC · JPL
45579 2000 CE80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
45580 Renéracine 2000 CB81 10/02/2000 Val-des-Bois D. Bergeron 6,6 km MPC · JPL
45581 2000 CN82 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45582 2000 CH83 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45583 2000 CK87 04/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
45584 2000 CY88 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
45585 2000 CA89 04/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45586 2000 CC91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45587 2000 CT91 06/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45588 2000 CP92 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45589 2000 CM97 13/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
45590 2000 CU101 14/02/2000 Črni Vrh Črni Vrh 10 km MPC · JPL
45591 2000 CQ103 08/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45592 2000 CS103 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45593 2000 CT103 08/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45594 2000 CJ111 06/02/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
45595 2000 CK111 06/02/2000 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
45596 2000 CF112 07/02/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
45597 2000 CK120 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45598 2000 CN120 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45599 2000 DJ3 27/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 12 km MPC · JPL
45600 2000 DD4 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45601 2000 DE5 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45602 2000 DX17 28/02/2000 Črni Vrh Črni Vrh 15 km MPC · JPL
45603 2000 DC18 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45604 2000 DH24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45605 2000 DM28 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45606 2000 DE32 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
45607 2000 DG36 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
45608 2000 DZ41 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45609 2000 DN46 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45610 2000 DJ48 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45611 2000 DV54 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
45612 2000 DB59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45613 2000 DJ59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45614 2000 DA63 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45615 2000 DG63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45616 2000 DN66 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45617 2000 DY71 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45618 2000 DO72 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45619 2000 DS78 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45620 2000 DY80 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45621 2000 DL87 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45622 2000 DN87 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45623 2000 DT93 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45624 2000 DY93 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45625 2000 DE95 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45626 2000 DF95 28/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45627 2000 DY97 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45628 2000 DD99 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45629 2000 DT99 29/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45630 2000 DO101 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45631 2000 DY105 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45632 2000 DS106 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45633 2000 EY1 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45634 2000 EH11 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45635 2000 EY11 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
45636 2000 EG12 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45637 2000 EW12 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45638 2000 EK20 03/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
45639 2000 EP20 03/03/2000 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
45640 2000 ED21 03/03/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
45641 2000 EK21 03/03/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
45642 2000 EU34 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45643 2000 EG37 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45644 2000 EU37 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
45645 2000 EY41 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
45646 2000 EE45 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45647 2000 EF46 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45648 2000 ED47 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
45649 2000 EN49 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45650 2000 EV49 06/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
45651 2000 EK60 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45652 2000 EK61 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45653 2000 EL62 10/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
45654 2000 EV71 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
45655 2000 EW71 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
45656 2000 EN74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
45657 2000 EK76 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
45658 2000 EA80 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45659 2000 EL84 06/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45660 2000 EU84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45661 2000 EX84 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45662 2000 EY84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45663 2000 EF85 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45664 2000 EC88 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
45665 2000 EM88 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
45666 2000 EX91 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45667 2000 EG93 09/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45668 2000 EU94 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
45669 2000 ET96 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45670 2000 EK103 12/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
45671 2000 EA104 14/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45672 2000 EE109 08/03/2000 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
45673 2000 ES111 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
45674 2000 EY111 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
45675 2000 EG112 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45676 2000 EG117 10/03/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
45677 2000 EJ120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
45678 2000 EQ127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
45679 2000 EZ127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
45680 2000 EF130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
45681 2000 ET131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
45682 2000 EX131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
45683 2000 EO135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
45684 2000 EE137 13/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45685 Torrycoppin 2000 EA139 11/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
45686 2000 EM139 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
45687 Pranverahyseni 2000 EK140 01/03/2000 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
45688 Lawrencestacey 2000 EV142 03/03/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
45689 Brianjones 2000 EC144 03/03/2000 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
45690 2000 EL146 04/03/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
45691 2000 EF148 04/03/2000 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
45692 Poshyachinda 2000 EJ148 04/03/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
45693 2000 EB150 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45694 2000 EC150 05/03/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
45695 2000 ET150 05/03/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
45696 2000 EM167 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45697 2000 EP174 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45698 2000 EG197 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45699 Maryalba 2000 EO199 01/03/2000 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
45700 Levi-Setti 2000 EP204 03/03/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45701 2000 FE11 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45702 2000 FJ15 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45703 2000 FH19 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45704 2000 FZ19 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45705 2000 FD31 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45706 2000 FT31 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
45707 2000 FZ31 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45708 2000 FD35 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
45709 2000 FR36 29/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45710 2000 FD40 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45711 2000 FD43 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45712 2000 FR44 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45713 2000 FK51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
45714 2000 FV58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
45715 2000 FR66 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
45716 2000 GK8 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45717 2000 GZ11 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45718 2000 GO21 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
45719 2000 GR26 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
45720 2000 GZ33 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
45721 2000 GZ42 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45722 2000 GA56 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45723 2000 GN58 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
45724 2000 GJ68 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45725 2000 GJ77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45726 2000 GL83 03/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
45727 2000 GQ83 03/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
45728 2000 GC86 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
45729 2000 GB89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45730 2000 GS106 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45731 2000 GM124 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45732 2000 GL136 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45733 2000 GV139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
45734 2000 GN140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
45735 2000 GC159 07/04/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
45736 2000 GA170 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
45737 Benita 2000 HB 22/04/2000 Boca Raton B. A. Segal 5,1 km MPC · JPL
45738 2000 HY19 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
45739 2000 HR25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
45740 2000 HG27 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
45741 2000 HT33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
45742 2000 HJ44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
45743 2000 HR53 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45744 2000 HU57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
45745 2000 HU84 30/04/2000 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
45746 2000 JW14 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45747 2000 JR38 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45748 2000 JD62 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45749 2000 JR64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45750 2000 JC65 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
45751 2000 JH66 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45752 Venditti 2000 JY70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
45753 2000 JL72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
45754 2000 KC14 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45755 2000 KL18 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45756 2000 KV26 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45757 2000 KH29 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45758 2000 KN29 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45759 2000 KQ41 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45760 2000 KY43 30/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
45761 2000 KF45 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
45762 2000 KK76 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45763 2000 KB77 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45764 2000 LV 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
45765 2000 LJ3 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45766 2000 LX5 06/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
45767 2000 LU17 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45768 2000 LF28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
45769 2000 LP36 01/06/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
45770 2000 NM2 05/07/2000 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
45771 2000 NE5 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45772 2000 NR16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
45773 2000 NL22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45774 2000 NH24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
45775 2000 NP27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45776 2000 NZ28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
45777 2000 OZ4 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45778 2000 OG5 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45779 2000 OR6 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45780 2000 OA12 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45781 2000 OD12 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45782 2000 OE14 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45783 2000 OV16 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45784 2000 OZ17 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45785 2000 OT19 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45786 2000 OE20 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45787 2000 OJ24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45788 2000 OH25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45789 2000 OZ26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45790 2000 ON42 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45791 2000 OD45 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45792 2000 OF45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45793 2000 OL48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45794 2000 OM48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45795 2000 OY49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45796 2000 OG54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
45797 2000 PK1 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45798 2000 PH16 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45799 2000 PZ18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45800 2000 PB22 01/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45801 2000 PF28 04/08/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
45802 2000 PV29 05/08/2000 Mauna Kea M. J. Holman 111 km MPC · JPL
45803 2000 QH1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
45804 2000 QP2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45805 2000 QU18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45806 2000 QN20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45807 2000 QY20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45808 2000 QG24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45809 2000 QH28 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45810 2000 QP32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45811 2000 QN38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45812 2000 QV39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45813 2000 QA45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45814 2000 QJ61 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45815 2000 QF67 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45816 2000 QO72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45817 2000 QM78 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45818 2000 QG79 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45819 2000 QL101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45820 2000 QQ102 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45821 2000 QS114 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45822 2000 QQ116 28/08/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
45823 2000 QC120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45824 2000 QB122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45825 2000 QW123 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45826 2000 QX128 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45827 2000 QV149 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45828 2000 QK157 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45829 2000 QR166 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45830 2000 QW181 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45831 2000 QW184 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45832 2000 QK186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45833 2000 QX188 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45834 2000 QU229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45835 2000 RZ 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45836 2000 RT21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45837 2000 RD27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45838 2000 RV30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45839 2000 RQ37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45840 2000 RU44 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
45841 2000 RX55 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45842 2000 RC66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45843 2000 RL73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45844 2000 RN74 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45845 2000 RM75 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45846 Avdellidou 2000 RA96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
45847 Gartrelle 2000 RC96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
45848 2000 SY11 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45849 2000 SG98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45850 2000 SH209 25/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45851 2000 SH239 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45852 2000 SG259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45853 2000 SN263 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45854 2000 SR285 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45855 Susumuyoshitomi 2000 TA2 03/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
45856 2000 TO38 01/10/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
45857 2000 TH61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
45858 2000 UP7 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45859 2000 UG13 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45860 2000 UG27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45861 2000 UZ37 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45862 2000 UQ51 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
45863 2000 UQ81 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45864 2000 UO97 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45865 2000 UT97 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45866 2000 UX109 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45867 2000 VS17 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45868 2000 VB20 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45869 2000 VG34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45870 2000 VW37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45871 2000 VD38 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45872 2000 VR49 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45873 2000 VK61 09/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45874 2000 WM3 17/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45875 2000 WJ19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 14 km MPC · JPL
45876 2000 WD27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
45877 2000 WR29 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45878 Sadaoaoki 2000 WX29 23/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
45879 2000 WR33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45880 2000 WG49 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45881 2000 WD55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45882 2000 WX61 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45883 2000 WL87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45884 2000 WB93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45885 2000 WX95 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45886 2000 WL115 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45887 2000 WS117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45888 2000 WL130 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
45889 2000 WU130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
45890 2000 WS169 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
45891 2000 WG178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
45892 2000 WR179 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45893 2000 XL7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45894 2000 XW15 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45895 2000 XV25 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45896 2000 XT27 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45897 2000 XB28 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45898 2000 XQ49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45899 2000 XS49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45900 2000 YG10 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45901 2000 YH16 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,2 km MPC · JPL
45902 2000 YJ18 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45903 2000 YL18 20/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45904 2000 YV29 27/12/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
45905 2000 YF34 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45906 2000 YW34 28/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45907 2000 YC35 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45908 2000 YE51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45909 2000 YE53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45910 2000 YN57 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45911 2000 YX63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45912 2000 YZ64 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
45913 2000 YV67 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45914 2000 YE68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45915 2000 YN68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45916 2000 YU68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45917 2000 YE91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45918 2000 YT96 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45919 2000 YZ103 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45920 2000 YP104 28/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45921 2000 YU104 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45922 2000 YN105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45923 2000 YV107 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45924 2000 YZ108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45925 2000 YK111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45926 2000 YT112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45927 2000 YR113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45928 2000 YB116 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45929 2000 YP116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45930 2000 YQ117 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45931 2000 YF121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45932 2000 YT121 22/12/2000 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
45933 2000 YU128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
45934 2000 YK129 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
45935 2000 YU132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
45936 2000 YB133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
45937 2000 YD133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
45938 2001 AV4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45939 2001 AE7 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45940 2001 AZ10 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45941 2001 AM13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45942 2001 AX13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45943 2001 AU16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45944 2001 AW16 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45945 2001 AM17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45946 2001 AU17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45947 2001 AY17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45948 2001 AP18 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45949 2001 AS23 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45950 2001 AL25 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45951 2001 AE29 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45952 2001 AS31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45953 2001 AZ33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45954 2001 AP38 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
45955 2001 AK40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
45956 2001 AG41 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45957 2001 AQ44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
45958 2001 AF45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
45959 2001 AA51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
45960 2001 BX 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
45961 2001 BA6 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45962 2001 BM11 20/01/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
45963 2001 BX14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
45964 2001 BE15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
45965 2001 BP20 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45966 2001 BS23 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45967 2001 BF24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45968 2001 BG25 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45969 2001 BC26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45970 2001 BZ27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
45971 2001 BF29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45972 2001 BU30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45973 2001 BP33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45974 2001 BG35 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45975 2001 BV40 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45976 2001 BT41 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
45977 2001 BU44 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45978 2001 BY44 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45979 2001 BZ46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45980 2001 BT48 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45981 2001 BW50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
45982 2001 BE51 27/01/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
45983 2001 BF54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
45984 2001 BK56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45985 2001 BW59 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45986 2001 BC66 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45987 2001 BF66 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45988 2001 BK66 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45989 2001 BA67 30/01/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
45990 2001 BT69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45991 2001 BQ70 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45992 2001 BX70 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45993 2001 BE71 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45994 2001 BQ71 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45995 2001 BB72 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45996 2001 BY72 27/01/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
45997 2001 BO73 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45998 2001 BZ75 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45999 2001 BE77 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46000 2001 BO79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s  • 49.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001