Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/141001–142000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141001 2001 WX30 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
141002 2001 WY30 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
141003 2001 WL31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141004 2001 WR31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141005 2001 WP32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141006 2001 WS32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141007 2001 WD33 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141008 2001 WA34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141009 2001 WQ34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
141010 2001 WT35 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141011 2001 WN38 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141012 2001 WD42 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
141013 2001 WO43 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141014 2001 WJ44 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141015 2001 WT44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141016 2001 WS45 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141017 2001 WY45 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141018 2001 WC47 20/11/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
141019 2001 WX47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
141020 2001 WY50 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141021 2001 WQ51 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
141022 2001 WS51 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141023 2001 WV51 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141024 2001 WA52 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141025 2001 WR52 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141026 2001 WH55 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141027 2001 WR55 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141028 2001 WG58 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141029 2001 WD59 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141030 2001 WN59 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
141031 2001 WT60 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141032 2001 WG62 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141033 2001 WS63 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141034 2001 WJ66 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141035 2001 WS66 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141036 2001 WU67 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141037 2001 WZ70 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141038 2001 WW72 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141039 2001 WO73 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141040 2001 WM75 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141041 2001 WW75 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141042 2001 WS76 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
141043 2001 WT79 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
141044 2001 WL80 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141045 2001 WE83 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141046 2001 WR89 20/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
141047 2001 WY90 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141048 2001 WR91 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141049 2001 WM97 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141050 2001 WN99 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141051 2001 WW101 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
141052 2001 XR1 09/12/2001 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
141053 2001 XT1 09/12/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
141054 2001 XW2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141055 2001 XT3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141056 2001 XV4 09/12/2001 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
141057 2001 XS5 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141058 2001 XE6 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141059 2001 XQ6 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141060 2001 XB7 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141061 2001 XN9 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141062 2001 XS10 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
141063 2001 XZ11 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141064 2001 XD12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141065 2001 XS12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141066 2001 XF13 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141067 2001 XV13 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
141068 2001 XR14 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
141069 2001 XX14 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141070 2001 XN15 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
141071 2001 XM17 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
141072 2001 XF19 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141073 2001 XW21 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141074 2001 XA22 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
141075 2001 XT22 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141076 2001 XE25 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
141077 2001 XB27 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141078 2001 XQ30 11/12/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
141079 2001 XS30 11/12/2001 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
141080 2001 XV33 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141081 2001 XF34 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141082 2001 XT34 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141083 2001 XE35 13/12/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
141084 2001 XJ35 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141085 2001 XQ35 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141086 2001 XQ36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141087 2001 XK37 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
141088 2001 XR39 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
141089 2001 XA40 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141090 2001 XJ42 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
141091 2001 XZ42 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
141092 2001 XJ43 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141093 2001 XS44 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141094 2001 XL45 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
141095 2001 XW46 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
141096 2001 XB48 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141097 2001 XN50 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
141098 2001 XO52 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141099 2001 XJ53 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141100 2001 XV53 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141101 2001 XY53 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141102 2001 XE54 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141103 2001 XM56 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141104 2001 XB57 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141105 2001 XK57 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
141106 2001 XP57 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
141107 2001 XF58 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141108 2001 XG58 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141109 2001 XZ59 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141110 2001 XY62 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141111 2001 XR64 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141112 2001 XV65 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141113 2001 XN69 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141114 2001 XX72 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141115 2001 XO73 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141116 2001 XU73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141117 2001 XJ80 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141118 2001 XW80 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141119 2001 XQ81 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141120 2001 XT81 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141121 2001 XB82 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141122 2001 XC82 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141123 2001 XM82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141124 2001 XU82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141125 2001 XJ83 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
141126 2001 XT83 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141127 2001 XC85 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141128 2001 XR88 10/12/2001 Uccle T. Pauwels 4,7 km MPC · JPL
141129 2001 XA90 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
141130 2001 XE90 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141131 2001 XG90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141132 2001 XL91 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141133 2001 XM91 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
141134 2001 XO91 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141135 2001 XD92 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141136 2001 XX92 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141137 2001 XY93 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141138 2001 XC94 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141139 2001 XQ95 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
141140 2001 XZ95 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141141 2001 XH96 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141142 2001 XF97 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
141143 2001 XL98 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141144 2001 XU99 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
141145 2001 XQ104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
141146 2001 XU105 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141147 2001 XT106 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141148 2001 XV106 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141149 2001 XB107 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141150 2001 XK109 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141151 2001 XG110 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141152 2001 XX111 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
141153 2001 XB112 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141154 2001 XZ113 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141155 2001 XN114 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141156 2001 XN116 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141157 2001 XR120 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141158 2001 XZ120 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
141159 2001 XF122 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141160 2001 XS124 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141161 2001 XE125 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141162 2001 XL127 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141163 2001 XY128 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141164 2001 XH136 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141165 2001 XT139 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141166 2001 XL142 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141167 2001 XT145 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
141168 2001 XV145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
141169 2001 XQ146 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141170 2001 XX147 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
141171 2001 XT148 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141172 2001 XL150 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141173 2001 XQ151 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141174 2001 XS151 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141175 2001 XT151 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141176 2001 XV151 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141177 2001 XD152 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
141178 2001 XH153 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141179 2001 XR159 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141180 2001 XF160 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
141181 2001 XT168 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141182 2001 XC169 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141183 2001 XP171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141184 2001 XA173 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141185 2001 XB173 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141186 2001 XD175 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141187 2001 XE175 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141188 2001 XH176 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141189 2001 XV179 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141190 2001 XV181 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141191 2001 XA182 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141192 2001 XM183 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141193 2001 XD184 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141194 2001 XE186 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141195 2001 XS188 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141196 2001 XX189 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141197 2001 XV192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141198 2001 XR199 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141199 2001 XF203 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
141200 2001 XP203 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141201 2001 XD206 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141202 2001 XV207 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141203 2001 XB208 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141204 2001 XJ208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141205 2001 XP209 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141206 2001 XX209 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141207 2001 XF210 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141208 2001 XG212 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141209 2001 XO212 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141210 2001 XS212 11/12/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
141211 2001 XJ218 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141212 2001 XK218 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141213 2001 XY218 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141214 2001 XC219 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
141215 2001 XO219 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
141216 2001 XC220 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141217 2001 XN220 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141218 2001 XV220 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
141219 2001 XC221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141220 2001 XW221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141221 2001 XX223 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141222 2001 XM225 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141223 2001 XZ225 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141224 2001 XK226 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141225 2001 XH227 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141226 2001 XJ230 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
141227 2001 XD232 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141228 2001 XA233 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
141229 2001 XE234 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141230 2001 XS234 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141231 2001 XF235 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141232 2001 XY236 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141233 2001 XC237 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141234 2001 XC245 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141235 2001 XG246 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141236 2001 XA248 13/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
141237 2001 XE251 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141238 2001 XG251 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141239 2001 XQ251 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141240 2001 XQ252 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141241 2001 XK256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141242 2001 XV257 07/12/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
141243 2001 XA258 07/12/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
141244 2001 XM259 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
141245 2001 XX259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
141246 2001 XK263 14/12/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
141247 2001 XU263 14/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
141248 2001 XE266 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141249 2001 YP5 17/12/2001 Cima Ekar ADAS 5,8 km MPC · JPL
141250 2001 YP6 20/12/2001 Cima Ekar ADAS 4,8 km MPC · JPL
141251 2001 YR8 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
141252 2001 YU8 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
141253 2001 YD9 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141254 2001 YT10 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141255 2001 YD12 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141256 2001 YO14 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141257 2001 YK20 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
141258 2001 YL20 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141259 2001 YV20 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
141260 2001 YL21 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141261 2001 YN21 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141262 2001 YT25 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141263 2001 YW25 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141264 2001 YJ27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141265 2001 YE28 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
141266 2001 YZ31 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141267 2001 YB32 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141268 2001 YG32 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141269 2001 YK32 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141270 2001 YA38 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141271 2001 YA39 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141272 2001 YJ42 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141273 2001 YM42 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141274 2001 YY42 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141275 2001 YH43 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141276 2001 YR46 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
141277 2001 YT47 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141278 2001 YW52 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141279 2001 YQ53 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
141280 2001 YS53 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
141281 2001 YD56 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
141282 2001 YU58 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141283 2001 YV58 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141284 2001 YX59 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141285 2001 YC65 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141286 2001 YF67 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141287 2001 YL69 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
141288 2001 YK71 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
141289 2001 YX72 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141290 2001 YT74 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141291 2001 YO81 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141292 2001 YR81 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141293 2001 YD86 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141294 2001 YK90 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
141295 2001 YD91 17/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
141296 2001 YV91 17/12/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
141297 2001 YZ93 17/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
141298 2001 YH99 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141299 2001 YO99 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
141300 2001 YK104 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141301 2001 YL104 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141302 2001 YU106 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
141303 2001 YD108 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141304 2001 YS108 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141305 2001 YB111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
141306 2001 YJ111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
141307 2001 YK112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
141308 2001 YT119 19/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
141309 2001 YP120 20/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141310 2001 YC121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141311 2001 YD121 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
141312 2001 YU121 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141313 2001 YK122 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
141314 2001 YR122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141315 2001 YZ124 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
141316 2001 YX125 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141317 2001 YB127 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
141318 2001 YU127 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
141319 2001 YC128 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
141320 2001 YA129 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141321 2001 YL130 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141322 2001 YN130 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141323 2001 YZ131 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141324 2001 YV133 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
141325 2001 YK134 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
141326 2001 YM136 22/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
141327 2001 YB137 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141328 2001 YB138 20/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
141329 2001 YR144 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141330 2001 YX145 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
141331 2001 YF146 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141332 2001 YB153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
141333 2001 YD153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
141334 2001 YP154 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141335 2001 YP156 20/12/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
141336 2002 AH2 03/01/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
141337 2002 AO2 05/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
141338 2002 AD4 06/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141339 2002 AZ4 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 980 m MPC · JPL
141340 2002 AE5 08/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 3,7 km MPC · JPL
141341 2002 AZ6 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 5,8 km MPC · JPL
141342 2002 AN9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
141343 2002 AK13 09/01/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
141344 2002 AD15 06/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
141345 2002 AQ15 07/01/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
141346 2002 AF16 04/01/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
141347 2002 AR18 08/01/2002 Needville Needville Obs. 6,3 km MPC · JPL
141348 2002 AJ19 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141349 2002 AO22 07/01/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
141350 2002 AR22 08/01/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
141351 2002 AE25 08/01/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
141352 2002 AD27 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
141353 2002 AD28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
141354 2002 AJ29 14/01/2002 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,2 km MPC · JPL
141355 2002 AK29 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
141356 2002 AN29 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141357 2002 AU29 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141358 2002 AZ32 12/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 6,2 km MPC · JPL
141359 2002 AN36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141360 2002 AV36 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141361 2002 AK37 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141362 2002 AP37 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141363 2002 AJ38 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141364 2002 AM38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
141365 2002 AE39 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141366 2002 AJ44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141367 2002 AL44 09/01/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
141368 2002 AB45 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
141369 2002 AX45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141370 2002 AG48 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141371 2002 AJ49 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141372 2002 AA52 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141373 2002 AS52 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
141374 2002 AW52 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141375 2002 AL57 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141376 2002 AZ60 11/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
141377 2002 AJ64 11/01/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
141378 2002 AW65 12/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141379 2002 AP66 12/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141380 2002 AF68 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
141381 2002 AP69 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141382 2002 AW71 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141383 2002 AY71 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
141384 2002 AV74 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141385 2002 AK75 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141386 2002 AV79 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141387 2002 AV80 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141388 2002 AQ85 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
141389 2002 AU85 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141390 2002 AH87 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141391 2002 AA106 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141392 2002 AO108 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141393 2002 AU108 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
141394 2002 AS109 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141395 2002 AX128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
141396 2002 AC129 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
141397 2002 AS129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 6,4 km MPC · JPL
141398 2002 AV129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 890 m MPC · JPL
141399 2002 AN131 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141400 2002 AD132 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141401 2002 AD134 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141402 2002 AE145 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141403 2002 AH149 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
141404 2002 AV150 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
141405 2002 AP152 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141406 2002 AR162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141407 2002 AC165 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141408 2002 AH172 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141409 2002 AV177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141410 2002 AZ179 06/01/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
141411 2002 AB182 05/01/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
141412 2002 AW184 08/01/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
141413 2002 AM199 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141414 Bochanski 2002 AK205 08/01/2002 Apache Point SDSS 5,6 km MPC · JPL
141415 2002 BR4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
141416 2002 BR19 21/01/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
141417 2002 BM20 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141418 2002 BD21 25/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
141419 2002 BM21 25/01/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
141420 2002 BG24 23/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
141421 2002 BB29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
141422 2002 BU29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
141423 2002 BZ29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
141424 2002 CD 01/02/2002 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
141425 2002 CV1 03/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141426 2002 CX6 01/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141427 2002 CB7 01/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
141428 2002 CR7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
141429 2002 CL9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
141430 2002 CO10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141431 2002 CS10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141432 2002 CQ11 06/02/2002 Socorro LINEAR ATE · 240 m MPC · JPL
141433 2002 CX12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,9 km MPC · JPL
141434 2002 CP14 09/02/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
141435 2002 CU20 04/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
141436 2002 CZ20 04/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141437 2002 CQ26 06/02/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
141438 2002 CC29 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141439 2002 CQ29 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
141440 2002 CC31 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
141441 2002 CB33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141442 2002 CJ34 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141443 2002 CX42 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,4 km MPC · JPL
141444 2002 CU45 08/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141445 2002 CA55 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141446 2002 CC58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
141447 2002 CW59 13/02/2002 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
141448 2002 CF61 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141449 2002 CZ64 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141450 2002 CT66 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141451 2002 CQ80 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141452 2002 CV83 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141453 2002 CE87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141454 2002 CW92 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141455 2002 CE95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141456 2002 CP95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141457 2002 CG98 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
141458 2002 CB100 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
141459 2002 CQ100 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
141460 2002 CM111 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141461 2002 CU119 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141462 2002 CB121 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141463 2002 CC127 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141464 2002 CS140 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141465 2002 CC141 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141466 2002 CU145 09/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
141467 2002 CO152 07/02/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
141468 2002 CL161 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141469 2002 CO163 08/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
141470 2002 CH183 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141471 2002 CW205 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141472 2002 CQ207 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141473 2002 CE215 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141474 2002 CM219 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141475 2002 CM236 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
141476 2002 CD241 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141477 2002 CP245 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
141478 2002 CN256 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
141479 2002 CA265 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
141480 2002 CD273 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
141481 2002 CM288 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141482 2002 DV1 19/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
141483 2002 DP2 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141484 2002 DB4 26/02/2002 Anderson Mesa LONEOS ATE 1,0 km MPC · JPL
141485 2002 DG8 19/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
141486 2002 DZ10 19/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
141487 2002 DP16 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
141488 2002 DK18 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141489 2002 DR18 22/02/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
141490 2002 EH 03/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141491 2002 EL 04/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141492 2002 EB7 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 940 m MPC · JPL
141493 2002 ES7 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141494 2002 EB9 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141495 2002 EZ11 15/03/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
141496 Bartkevicius 2002 ED13 15/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
141497 2002 EW13 03/03/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
141498 2002 EZ16 08/03/2002 Mauna Kea D. J. Tholen 740 m MPC · JPL
141499 2002 ES20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141500 2002 EO37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141501 2002 ES42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141502 2002 ET46 11/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
141503 2002 EW58 13/03/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
141504 2002 ET66 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
141505 2002 ED73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141506 2002 EO74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141507 2002 ER79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
141508 2002 EY79 12/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
141509 2002 ET84 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141510 2002 EU88 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141511 2002 EK90 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141512 2002 EO90 12/03/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
141513 2002 EZ93 14/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
141514 2002 EC94 14/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141515 2002 EU97 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141516 2002 ER98 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141517 2002 EG102 06/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141518 2002 EB136 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
141519 2002 ED137 12/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
141520 2002 EL144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
141521 2002 ER144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
141522 2002 EF147 14/03/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
141523 2002 EQ149 15/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
141524 2002 FE5 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141525 2002 FV5 21/03/2002 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
141526 2002 FA6 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 370 m MPC · JPL
141527 2002 FG7 28/03/2002 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
141528 2002 FN21 19/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141529 2002 FG24 19/03/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
141530 2002 FE37 30/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141531 2002 GB 01/04/2002 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
141532 2002 GE3 06/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141533 2002 GG3 06/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141534 2002 GJ3 08/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141535 2002 GG5 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141536 2002 GM7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
141537 2002 GY10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141538 2002 GA11 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141539 2002 GA14 14/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
141540 2002 GC14 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141541 2002 GL14 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141542 2002 GO18 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
141543 2002 GX22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
141544 2002 GY22 15/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
141545 2002 GH26 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141546 2002 GD45 04/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
141547 2002 GS46 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141548 2002 GW46 05/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
141549 2002 GT50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
141550 2002 GW52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141551 2002 GO55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141552 2002 GC56 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141553 2002 GL58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141554 2002 GV58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141555 2002 GW67 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141556 2002 GT69 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141557 2002 GY69 08/04/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
141558 2002 GZ73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
141559 2002 GQ76 07/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
141560 2002 GE78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141561 2002 GL79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141562 2002 GY86 10/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
141563 2002 GQ94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141564 2002 GE101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141565 2002 GS103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141566 2002 GB107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141567 2002 GC108 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141568 2002 GG111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141569 2002 GT111 10/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
141570 2002 GT125 12/04/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
141571 2002 GA127 12/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
141572 2002 GB128 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141573 2002 GC132 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141574 2002 GZ137 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
141575 2002 GD142 13/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
141576 2002 GH142 13/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141577 2002 GS149 14/04/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
141578 2002 GT159 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141579 2002 GJ161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
141580 2002 GU164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
141581 2002 GQ167 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141582 2002 GC169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141583 2002 GB171 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141584 2002 GU178 15/04/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
141585 2002 HE 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141586 2002 HQ 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
141587 2002 HW2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141588 2002 HY2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141589 2002 HA3 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141590 2002 HS6 18/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141591 2002 HC9 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141592 2002 HN10 18/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141593 2002 HK12 30/04/2002 Palomar NEAT APO 810 m MPC · JPL
141594 2002 HN12 30/04/2002 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
141595 2002 HY12 21/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141596 2002 HA14 21/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141597 2002 HG17 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
141598 2002 JJ 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
141599 2002 JL 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
141600 2002 JA2 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141601 2002 JS4 05/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141602 2002 JT4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141603 2002 JX4 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
141604 2002 JB5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
141605 2002 JC10 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141606 2002 JD10 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141607 2002 JG11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
141608 2002 JY11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
141609 2002 JB12 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
141610 2002 JK12 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
141611 2002 JP12 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
141612 2002 JA13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
141613 2002 JZ14 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141614 2002 JV15 08/05/2002 Socorro LINEAR APO · 490 m MPC · JPL
141615 2002 JQ17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
141616 2002 JU20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141617 2002 JQ24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141618 2002 JH25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
141619 2002 JH26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141620 2002 JR30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141621 2002 JY32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141622 2002 JH33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141623 2002 JJ34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141624 2002 JP34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141625 2002 JY34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141626 2002 JA37 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
141627 2002 JM37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
141628 2002 JR38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141629 2002 JM43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141630 2002 JY48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141631 2002 JL49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141632 2002 JT49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141633 2002 JQ50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141634 2002 JC51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141635 2002 JV51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141636 2002 JF52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141637 2002 JJ53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141638 2002 JA55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141639 2002 JB55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141640 2002 JL55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141641 2002 JZ55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141642 2002 JK56 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141643 2002 JU56 09/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
141644 2002 JV59 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141645 2002 JW59 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141646 2002 JS62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141647 2002 JT62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141648 2002 JJ64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141649 2002 JW65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141650 2002 JD66 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141651 2002 JO67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141652 2002 JL71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141653 2002 JN71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141654 2002 JS71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141655 2002 JP73 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141656 2002 JQ73 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141657 2002 JS75 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141658 2002 JC76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141659 2002 JB79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141660 2002 JK81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141661 2002 JR82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141662 2002 JX83 11/05/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
141663 2002 JX86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141664 2002 JQ88 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141665 2002 JG89 11/05/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
141666 2002 JV92 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141667 2002 JN93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141668 2002 JR94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141669 2002 JV95 11/05/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
141670 2002 JS100 15/05/2002 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
141671 2002 JV101 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141672 2002 JP103 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141673 2002 JB105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141674 2002 JC105 12/05/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
141675 2002 JO105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141676 2002 JV105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141677 2002 JC110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141678 2002 JM111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141679 2002 JW111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141680 2002 JT112 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141681 2002 JU112 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141682 2002 JZ112 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141683 2002 JG125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141684 2002 JS126 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
141685 2002 JG130 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141686 2002 JX130 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
141687 2002 JB132 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141688 2002 JE133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141689 2002 JN139 10/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141690 2002 JM143 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141691 2002 JB146 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141692 2002 JN146 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
141693 2002 JZ146 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141694 2002 JW147 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141695 2002 KU2 18/05/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
141696 2002 KE4 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141697 2002 KQ5 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141698 2002 KP8 29/05/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
141699 2002 KY10 16/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
141700 2002 KJ11 17/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141701 2002 KM15 30/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
141702 2002 LG4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141703 2002 LJ4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141704 2002 LK4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141705 2002 LA5 04/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141706 2002 LC6 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
141707 2002 LD7 02/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141708 2002 LU7 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141709 2002 LP8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141710 2002 LQ8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
141711 2002 LX9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141712 2002 LY9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141713 2002 LB10 05/06/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
141714 2002 LS12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141715 2002 LJ13 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141716 2002 LU13 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141717 2002 LC14 06/06/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
141718 2002 LV17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141719 2002 LA19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141720 2002 LS19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141721 2002 LY19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141722 2002 LS20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141723 2002 LB21 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141724 2002 LG21 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141725 2002 LU21 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141726 2002 LA22 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141727 2002 LQ22 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141728 2002 LK23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141729 2002 LN23 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141730 2002 LY23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141731 2002 LF24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
141732 2002 LU25 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141733 2002 LN27 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141734 2002 LK28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141735 2002 LO28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141736 2002 LC29 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141737 2002 LD29 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141738 2002 LM29 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141739 2002 LO30 02/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141740 2002 LO31 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141741 2002 LP36 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141742 2002 LT36 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141743 2002 LD37 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141744 2002 LZ37 12/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141745 2002 LA40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141746 2002 LO44 04/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141747 2002 LO45 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
141748 2002 LK47 11/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141749 2002 LW47 13/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141750 2002 LG50 08/06/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
141751 2002 LM51 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141752 2002 LK52 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
141753 2002 LL53 09/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141754 2002 LU53 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141755 2002 LN55 11/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141756 2002 LP58 08/06/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
141757 2002 LY58 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141758 2002 LK60 12/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141759 2002 LC61 11/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141760 2002 LQ61 11/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141761 2002 MC 16/06/2002 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
141762 2002 MR 18/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
141763 2002 ML1 19/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141764 2002 MG2 16/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141765 2002 MP3 30/06/2002 Palomar NEAT AMO 2,0 km MPC · JPL
141766 2002 MB4 17/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141767 2002 NL1 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141768 2002 NG2 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141769 2002 NN2 06/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
141770 2002 NS2 08/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
141771 2002 NC4 01/07/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
141772 2002 NM5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
141773 2002 NW6 08/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141774 2002 NG8 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141775 2002 NR8 01/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141776 2002 NY8 01/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141777 2002 ND10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141778 2002 NE10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141779 2002 NP10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141780 2002 NY11 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
141781 2002 NG12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141782 2002 NN12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141783 2002 NY12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141784 2002 NV13 04/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
141785 2002 ND14 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141786 2002 NW14 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141787 2002 NE20 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141788 2002 NL20 09/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
141789 2002 NS20 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141790 2002 NP21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141791 2002 NK22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141792 2002 NH23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141793 2002 NK23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141794 2002 NP23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141795 2002 NJ26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141796 2002 NO26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141797 2002 ND29 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
141798 2002 NQ30 06/07/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
141799 2002 NS31 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141800 2002 NO33 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141801 2002 NH35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141802 2002 NV35 09/07/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
141803 2002 NY35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141804 2002 NJ36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141805 2002 NO36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141806 2002 NF38 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141807 2002 NM38 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141808 2002 NV38 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141809 2002 NB39 11/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141810 2002 NB40 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141811 2002 NL42 14/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141812 2002 NE43 15/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141813 2002 NN44 12/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141814 2002 NP44 12/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141815 2002 NX44 12/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141816 2002 NY45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141817 2002 ND46 13/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141818 2002 NH46 13/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141819 2002 NA49 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141820 2002 ND51 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141821 2002 NN51 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141822 2002 NO53 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141823 2002 NS53 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141824 2002 NU53 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141825 2002 NG54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141826 2002 NH54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
141827 2002 NO54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141828 2002 NV59 08/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141829 2002 OC 16/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
141830 2002 OH 16/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141831 2002 OV4 17/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141832 2002 OY7 18/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141833 2002 ON8 19/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141834 2002 OT9 21/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
141835 2002 OB11 22/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141836 2002 ON16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141837 2002 OT16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141838 2002 OE17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141839 2002 OT20 22/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141840 2002 OU20 22/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141841 2002 OD21 22/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
141842 2002 OS21 18/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141843 2002 OE22 22/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141844 2002 OL22 31/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
141845 2002 OJ23 26/07/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
141846 2002 OE26 17/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141847 2002 OG26 30/07/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
141848 2002 OE27 18/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
141849 2002 PC 01/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
141850 2002 PY4 04/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
141851 2002 PM6 06/08/2002 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
141852 2002 PU8 05/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141853 2002 PD9 05/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141854 2002 PU9 05/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141855 2002 PP10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141856 2002 PW11 03/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141857 2002 PS14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141858 2002 PO17 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141859 2002 PC18 06/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
141860 2002 PW20 06/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
141861 2002 PD22 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141862 2002 PA23 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141863 2002 PJ24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141864 2002 PC28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141865 2002 PN28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141866 2002 PL30 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
141867 2002 PY30 06/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
141868 2002 PN31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141869 2002 PK32 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141870 2002 PB33 06/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
141871 2002 PZ33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
141872 2002 PB34 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
141873 2002 PM34 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
141874 2002 PO34 06/08/2002 Palomar NEAT AMO 1,0 km MPC · JPL
141875 2002 PQ35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141876 2002 PW35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141877 2002 PX38 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141878 2002 PT43 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141879 2002 PG48 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141880 2002 PC49 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141881 2002 PM49 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141882 2002 PO50 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
141883 2002 PZ50 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141884 2002 PT52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141885 2002 PZ52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141886 2002 PK53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141887 2002 PR53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141888 2002 PB54 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141889 2002 PU54 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141890 2002 PD55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141891 2002 PG55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141892 2002 PU55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141893 2002 PA56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141894 2002 PC56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141895 2002 PP56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141896 2002 PG57 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141897 2002 PC60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141898 2002 PC62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141899 2002 PY62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141900 2002 PN64 03/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141901 2002 PO65 05/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141902 2002 PB67 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141903 2002 PE68 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141904 2002 PH70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141905 2002 PG72 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141906 2002 PJ73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141907 2002 PG75 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141908 2002 PC77 11/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141909 2002 PA78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141910 2002 PL78 11/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
141911 2002 PQ79 13/08/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
141912 2002 PN80 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141913 2002 PP80 11/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
141914 2002 PW80 11/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
141915 2002 PX80 11/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
141916 2002 PF82 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141917 2002 PK82 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141918 2002 PS82 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141919 2002 PT82 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141920 2002 PU82 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141921 2002 PY82 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141922 2002 PC84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141923 2002 PS84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141924 2002 PU84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141925 2002 PX85 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141926 2002 PV86 14/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
141927 2002 PY86 13/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
141928 2002 PA87 04/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141929 2002 PD88 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141930 2002 PH88 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141931 2002 PN92 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141932 2002 PC94 11/08/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
141933 2002 PF94 11/08/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
141934 2002 PL94 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141935 2002 PN94 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
141936 2002 PM95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141937 2002 PS95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141938 2002 PV95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141939 2002 PH96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141940 2002 PJ96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141941 2002 PW97 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141942 2002 PU99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141943 2002 PF100 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141944 2002 PZ101 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141945 2002 PR106 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141946 2002 PF107 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
141947 2002 PN108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141948 2002 PK110 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141949 2002 PN110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
141950 2002 PC111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
141951 2002 PH111 14/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141952 2002 PR111 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141953 2002 PU113 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141954 2002 PZ113 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
141955 2002 PP115 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
141956 2002 PS115 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141957 2002 PU116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
141958 2002 PV116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
141959 2002 PV117 12/08/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
141960 2002 PF118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
141961 2002 PL119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
141962 2002 PC120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
141963 2002 PL120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
141964 2002 PV120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
141965 2002 PA121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141966 2002 PV122 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
141967 2002 PD124 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141968 2002 PL124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
141969 2002 PO124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
141970 2002 PL125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141971 2002 PM125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141972 2002 PO125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141973 2002 PR125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141974 2002 PO126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141975 2002 PS126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141976 2002 PE127 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141977 2002 PZ127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141978 2002 PZ128 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141979 2002 PU129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
141980 2002 PZ130 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141981 2002 PT131 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141982 2002 PC132 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141983 2002 PJ132 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141984 2002 PK133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141985 2002 PH134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141986 2002 PX136 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141987 2002 PQ138 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141988 2002 PB139 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141989 2002 PC139 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141990 2002 PG139 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141991 2002 PO139 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
141992 2002 PA140 13/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
141993 2002 PQ140 15/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
141994 2002 PP151 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141995 Rossbeyer 2002 PU154 12/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
141996 2002 PG156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
141997 2002 PK156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
141998 2002 PE157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
141999 2002 PJ157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
142000 2002 PZ158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

137.000s  • 138.000s  • 139.000s  • 140.000s  • 141.000s  • 142.000s  • 143.000s  • 144.000s  • 145.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001