Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/57001–58000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57001 2000 SO327 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57002 2000 ST343 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57003 2000 SL349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
57004 2000 SP349 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
57005 2000 ST349 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
57006 2000 SU354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
57007 2000 SH356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
57008 2000 SV356 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
57009 2000 SK357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
57010 2000 TP1 03/10/2000 Prescott P. G. Comba 7,7 km MPC · JPL
57011 2000 TO18 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
57012 2000 TA21 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57013 2000 TD39 01/10/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
57014 2000 TM39 01/10/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
57015 2000 TH40 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57016 2000 TY41 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57017 2000 TC42 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57018 2000 TA46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
57019 2000 TQ57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
57020 2000 TX58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
57021 2000 TG59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
57022 2000 TK64 05/10/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
57023 2000 UH10 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
57024 2000 UD23 24/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57025 2000 UO24 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57026 2000 UD55 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
57027 2000 UB59 25/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57028 2000 UJ60 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57029 2000 UY65 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57030 2000 UW102 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57031 2000 VA 01/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
57032 2000 VU8 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57033 2000 VR15 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57034 2000 VZ56 03/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
57035 2000 WG54 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57036 2000 WV182 18/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57037 2000 YC105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57038 2001 AX39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
57039 2001 DF61 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57040 2001 DH106 22/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57041 2001 EN12 04/03/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
57042 2001 EK20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
57043 2001 FS13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
57044 2001 HH42 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
57045 2001 KY33 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57046 2001 KW55 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
57047 2001 LG1 13/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57048 2001 LU6 15/06/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
57049 2001 LJ7 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
57050 2001 LF11 15/06/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
57051 2001 LK13 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57052 2001 MS6 22/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57053 2001 MA13 23/06/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
57054 2001 MB13 23/06/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
57055 2001 MN18 26/06/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
57056 2001 MW19 25/06/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
57057 2001 MO20 25/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
57058 2001 MX20 25/06/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
57059 2001 MA24 27/06/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
57060 2001 MO25 17/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57061 2001 MZ26 19/06/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
57062 2001 NC1 12/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57063 2001 NE3 13/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57064 2001 NW6 14/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
57065 2001 NZ6 14/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
57066 2001 NS8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
57067 2001 NB21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
57068 2001 OC1 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
57069 2001 OA3 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
57070 2001 OB6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
57071 2001 OA7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
57072 2001 OZ10 20/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
57073 2001 OB13 21/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
57074 2001 OO13 20/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57075 2001 OU13 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57076 2001 OY16 22/07/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 3,8 km MPC · JPL
57077 2001 OB19 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
57078 2001 OJ19 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
57079 2001 OY20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
57080 2001 OE21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
57081 2001 OH21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57082 2001 OX21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
57083 2001 OM31 19/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
57084 2001 OH35 20/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57085 2001 OY37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
57086 2001 OJ39 20/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
57087 2001 OB41 21/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57088 2001 OT41 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
57089 2001 OF42 22/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
57090 2001 OF44 23/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
57091 2001 OL44 23/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
57092 2001 OG45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
57093 2001 OM46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57094 2001 OA48 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
57095 2001 OX48 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
57096 2001 OQ56 26/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
57097 2001 OP58 20/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
57098 2001 OB66 22/07/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
57099 2001 OL69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57100 2001 OM69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57101 2001 OC70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
57102 2001 OJ71 20/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57103 2001 OF72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
57104 2001 OH72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
57105 2001 OJ72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57106 2001 OQ73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
57107 2001 OF74 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
57108 2001 OS74 29/07/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
57109 2001 OW74 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57110 2001 OV79 29/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
57111 2001 OQ80 29/07/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57112 2001 OC81 29/07/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57113 2001 OY83 30/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
57114 2001 OY85 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
57115 2001 OS87 30/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
57116 2001 OW92 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57117 2001 OU93 26/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
57118 2001 OF95 29/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57119 2001 OJ97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
57120 2001 OX97 25/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
57121 2001 OK98 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
57122 2001 OS99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
57123 2001 OV100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57124 2001 OJ101 27/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
57125 2001 OA103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
57126 2001 OM106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57127 2001 OV106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57128 2001 PG 03/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
57129 2001 PO 05/08/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
57130 2001 PE5 09/08/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
57131 2001 PF6 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
57132 2001 PO6 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
57133 2001 PV6 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
57134 2001 PX6 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
57135 2001 PB7 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
57136 2001 PE23 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
57137 2001 PH23 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
57138 2001 PU25 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
57139 2001 PU26 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
57140 Gaddi 2001 PG29 15/08/2001 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
57141 2001 PG32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57142 2001 PO35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
57143 2001 PC37 11/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
57144 2001 PJ43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
57145 2001 PV43 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
57146 2001 PC46 12/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57147 2001 PB49 14/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57148 2001 PX57 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
57149 2001 PF59 14/08/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
57150 2001 QA1 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57151 2001 QY1 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57152 2001 QL2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 12 km MPC · JPL
57153 2001 QB4 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57154 2001 QL7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57155 2001 QM8 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57156 2001 QM10 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57157 2001 QW11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57158 2001 QF14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57159 2001 QM15 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57160 2001 QW15 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57161 2001 QX15 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57162 2001 QM16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57163 2001 QL17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57164 2001 QO17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57165 2001 QK18 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57166 2001 QN18 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57167 2001 QV18 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57168 2001 QE19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57169 2001 QN19 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57170 2001 QB20 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57171 2001 QT20 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57172 2001 QY20 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57173 2001 QE22 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57174 2001 QZ22 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57175 2001 QD24 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57176 2001 QP24 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57177 2001 QV24 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57178 2001 QC25 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57179 2001 QW25 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57180 2001 QK27 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57181 2001 QU28 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57182 2001 QA29 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
57183 2001 QG29 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
57184 2001 QP29 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57185 2001 QB30 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57186 2001 QK30 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57187 2001 QP30 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57188 2001 QW30 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57189 2001 QX30 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57190 2001 QM31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57191 2001 QY31 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57192 2001 QO33 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57193 2001 QF34 19/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
57194 2001 QP34 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57195 2001 QV40 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57196 2001 QS42 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57197 2001 QL44 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57198 2001 QO46 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57199 2001 QS47 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57200 2001 QS51 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57201 2001 QL52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57202 2001 QJ53 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57203 2001 QC54 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57204 2001 QD54 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57205 2001 QM55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57206 2001 QS56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57207 2001 QY56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57208 2001 QB57 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57209 2001 QV58 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57210 2001 QK59 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57211 2001 QL60 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57212 2001 QM60 18/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57213 2001 QO60 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57214 2001 QC63 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
57215 2001 QA65 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57216 2001 QD65 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57217 2001 QJ66 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57218 2001 QY69 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57219 2001 QY71 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 5,1 km MPC · JPL
57220 2001 QG72 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
57221 2001 QN74 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57222 2001 QW74 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57223 2001 QZ74 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
57224 2001 QF75 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57225 2001 QG75 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57226 2001 QN75 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57227 2001 QR75 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57228 2001 QY75 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57229 2001 QF76 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57230 2001 QK77 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57231 2001 QS77 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
57232 2001 QD78 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57233 2001 QU79 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57234 2001 QV79 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57235 2001 QD80 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57236 2001 QG80 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57237 2001 QL80 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57238 2001 QW80 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57239 2001 QD81 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57240 2001 QB83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57241 2001 QC83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57242 2001 QK83 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57243 2001 QH84 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57244 2001 QK84 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57245 2001 QQ84 18/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
57246 2001 QW84 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57247 2001 QD86 18/08/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
57248 2001 QT91 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57249 2001 QW93 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
57250 2001 QQ94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
57251 2001 QO96 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57252 2001 QS96 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57253 2001 QT99 19/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57254 2001 QO103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57255 2001 QR103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57256 2001 QF104 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57257 2001 QG104 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57258 2001 QX104 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57259 2001 QO105 23/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
57260 2001 QE106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
57261 2001 QO106 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
57262 2001 QS106 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57263 2001 QM109 20/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
57264 2001 QP113 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,3 km MPC · JPL
57265 2001 QR119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57266 2001 QM121 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57267 2001 QE122 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57268 2001 QP123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57269 2001 QJ131 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57270 2001 QT134 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57271 2001 QC137 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57272 2001 QE137 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
57273 2001 QR137 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57274 2001 QQ138 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57275 2001 QE139 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57276 2001 QP139 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57277 2001 QV139 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57278 2001 QZ140 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57279 2001 QU147 20/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
57280 2001 QO148 20/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
57281 2001 QP148 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
57282 2001 QX155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57283 2001 QZ156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
57284 2001 QB157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
57285 2001 QR158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
57286 2001 QQ159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
57287 2001 QC163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
57288 2001 QZ163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 12 km MPC · JPL
57289 2001 QP165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
57290 2001 QM169 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
57291 2001 QQ172 25/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
57292 2001 QV174 21/08/2001 Oakley C. Wolfe 9,2 km MPC · JPL
57293 2001 QY178 27/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
57294 2001 QC179 27/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
57295 2001 QX181 28/08/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
57296 2001 QE186 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
57297 2001 QB188 21/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
57298 2001 QE193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57299 2001 QM194 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57300 2001 QP196 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57301 2001 QY197 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57302 2001 QE198 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57303 2001 QL198 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57304 2001 QV198 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
57305 2001 QJ199 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
57306 2001 QB200 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57307 2001 QS200 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57308 2001 QL201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
57309 2001 QT206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
57310 2001 QE211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57311 2001 QR214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57312 2001 QM216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
57313 2001 QM220 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
57314 2001 QK226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
57315 2001 QC233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57316 2001 QD233 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57317 2001 QF235 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57318 2001 QT237 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57319 2001 QX237 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57320 2001 QN239 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57321 2001 QV239 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
57322 2001 QX239 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57323 2001 QN240 24/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
57324 2001 QX240 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57325 2001 QS241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57326 2001 QY241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57327 2001 QY242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57328 2001 QC243 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57329 2001 QE245 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57330 2001 QR245 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57331 2001 QU245 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57332 2001 QL246 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57333 2001 QX246 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
57334 2001 QH252 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57335 2001 QY254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
57336 2001 QN256 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57337 2001 QD257 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57338 2001 QT259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57339 2001 QG260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57340 2001 QF262 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57341 2001 QR263 25/08/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
57342 2001 QJ264 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57343 2001 QH269 20/08/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
57344 2001 QN269 20/08/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
57345 2001 QG275 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57346 2001 QV277 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57347 2001 QQ279 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
57348 2001 QW281 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
57349 2001 QC282 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57350 2001 QU285 23/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
57351 2001 QC287 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57352 2001 QP287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57353 2001 QM288 17/08/2001 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
57354 2001 QB292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57355 2001 QJ292 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57356 2001 QG293 26/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57357 2001 QZ296 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57358 2001 QB297 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57359 Robcrawford 2001 RC 01/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
57360 2001 RJ4 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57361 2001 RE17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
57362 2001 RO20 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57363 2001 RD25 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57364 2001 RU27 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57365 2001 RJ33 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57366 2001 RA35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57367 2001 RM43 13/09/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 6,5 km MPC · JPL
57368 2001 RP44 12/09/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
57369 2001 RK45 14/09/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
57370 2001 RO45 14/09/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
57371 2001 RB48 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
57372 2001 RK48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
57373 2001 RX52 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57374 2001 RZ52 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57375 2001 RK53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57376 2001 RK64 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57377 2001 RS64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57378 2001 RD66 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57379 2001 RS66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57380 2001 RY66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57381 2001 RL68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57382 2001 RS68 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57383 2001 RP70 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57384 2001 RR70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57385 2001 RU70 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
57386 2001 RX71 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57387 2001 RG72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57388 2001 RQ72 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57389 2001 RV75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57390 2001 RT76 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57391 2001 RB77 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57392 2001 RW77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57393 2001 RS78 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57394 2001 RD84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57395 2001 RX84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57396 2001 RS86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
57397 2001 RU86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
57398 2001 RN87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57399 2001 RL89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
57400 2001 RR90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57401 2001 RB93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
57402 2001 RR94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
57403 2001 RG95 12/09/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
57404 2001 RG101 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57405 2001 RS109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57406 2001 RT110 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57407 2001 RB112 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57408 2001 RC115 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57409 2001 RT120 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57410 2001 RD126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57411 2001 RC128 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57412 2001 RP150 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57413 2001 SE 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
57414 2001 SJ 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,2 km MPC · JPL
57415 2001 SD1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
57416 2001 SL1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
57417 2001 ST1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
57418 2001 SE4 18/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
57419 2001 SJ5 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57420 2001 SE7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
57421 2001 SY8 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,4 km MPC · JPL
57422 2001 SR9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
57423 2001 SW20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57424 Caelumnoctu 2001 SP22 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
57425 2001 SR22 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
57426 2001 SW26 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57427 2001 SD28 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57428 2001 SW31 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57429 2001 SX33 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57430 2001 SJ38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57431 2001 SB39 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57432 2001 SM40 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57433 2001 SE42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57434 2001 SH46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57435 2001 SQ47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57436 2001 SA50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57437 2001 SB52 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57438 2001 SM52 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57439 2001 SJ53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57440 2001 SR53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57441 2001 SW53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57442 2001 SF54 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
57443 2001 SM54 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57444 2001 SM55 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57445 2001 SE56 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57446 2001 SM56 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57447 2001 SQ58 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57448 2001 SV58 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57449 2001 SA65 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
57450 2001 SU69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57451 2001 SV69 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57452 2001 SX69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57453 2001 SL70 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57454 2001 SZ70 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57455 2001 SJ71 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57456 2001 SK71 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57457 2001 SC72 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
57458 2001 SX73 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
57459 2001 SC74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
57460 2001 SA75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
57461 2001 SY75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
57462 2001 SZ75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
57463 2001 SB76 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
57464 2001 SY93 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57465 2001 SH108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57466 2001 SU108 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57467 2001 SZ108 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57468 2001 SF111 20/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
57469 2001 SA115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
57470 2001 ST115 19/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
57471 Mariemarsina 2001 SZ115 22/09/2001 Farpoint G. Hug 7,7 km MPC · JPL
57472 2001 SO124 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57473 2001 SE127 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57474 2001 SL129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57475 2001 SO132 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57476 2001 SB134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57477 2001 SU151 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57478 2001 SW151 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57479 2001 SD153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57480 2001 SO153 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57481 2001 ST153 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
57482 2001 SH154 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57483 2001 SU155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57484 2001 ST159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57485 2001 SN161 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57486 2001 SH163 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57487 2001 SN163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57488 2001 ST163 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57489 2001 SN173 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57490 2001 ST175 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57491 2001 SY176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57492 2001 SR179 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57493 2001 SR185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57494 2001 SM199 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57495 2001 SS211 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57496 2001 SB234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57497 2001 SP235 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57498 2001 SE239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57499 2001 SX239 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57500 2001 SM244 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57501 2001 SE250 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57502 2001 SK252 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57503 2001 ST252 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57504 2001 SL265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
57505 2001 SK266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
57506 2001 SK268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
57507 2001 SM268 26/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
57508 2001 SN270 27/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,3 km MPC · JPL
57509 Sly 2001 SY270 16/09/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
57510 2001 SG280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
57511 2001 ST280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
57512 2001 SL281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
57513 2001 SS281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
57514 2001 SU281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
57515 2001 SX281 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
57516 2001 SZ281 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
57517 2001 SV285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,0 km MPC · JPL
57518 2001 SB286 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,9 km MPC · JPL
57519 2001 SV287 27/09/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
57520 2001 SB289 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
57521 2001 SD289 23/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
57522 2001 SR290 25/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
57523 2001 ST290 25/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
57524 2001 SX291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
57525 2001 SC316 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57526 2001 SD316 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57527 2001 SN316 25/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57528 2001 SM343 22/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
57529 2001 SX344 23/09/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
57530 2001 SZ345 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
57531 2001 SL346 25/09/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
57532 2001 TA 03/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
57533 2001 TT2 06/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
57534 2001 TP8 09/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57535 2001 TN9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57536 2001 TA13 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57537 2001 TQ13 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
57538 2001 TW13 12/10/2001 Farpoint G. Hug 3,3 km MPC · JPL
57539 2001 TU17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
57540 2001 TE18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
57541 2001 TV18 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
57542 2001 TW18 15/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
57543 2001 TZ19 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57544 2001 TL20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57545 2001 TG21 09/10/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
57546 2001 TO21 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57547 2001 TV21 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57548 2001 TU22 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57549 2001 TE28 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57550 2001 TQ28 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57551 2001 TE29 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57552 2001 TM31 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57553 2001 TP34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57554 2001 TS36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57555 2001 TM37 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57556 2001 TO38 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
57557 2001 TH39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57558 2001 TA46 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
57559 2001 TY46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
57560 2001 TB47 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
57561 2001 TA48 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,9 km MPC · JPL
57562 2001 TS48 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
57563 2001 TT49 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57564 2001 TV49 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57565 2001 TB52 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57566 2001 TU54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57567 Crikey 2001 TS56 14/10/2001 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
57568 2001 TR57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57569 2001 TE60 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57570 2001 TO61 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57571 2001 TR61 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57572 2001 TY63 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57573 2001 TD65 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57574 2001 TF66 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57575 2001 TT66 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57576 2001 TV66 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57577 2001 TY66 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57578 2001 TC67 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57579 2001 TD67 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57580 2001 TF67 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57581 2001 TH67 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
57582 2001 TP67 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57583 2001 TZ67 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57584 2001 TO68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57585 2001 TG70 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57586 2001 TA71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57587 2001 TZ73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57588 2001 TB74 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57589 2001 TH74 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57590 2001 TJ76 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
57591 2001 TM76 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57592 2001 TB77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57593 2001 TF77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57594 2001 TQ78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57595 2001 TV78 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57596 2001 TD81 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
57597 2001 TU88 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57598 2001 TZ95 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57599 2001 TK96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57600 2001 TM96 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57601 2001 TY96 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
57602 2001 TA102 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57603 2001 TM102 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57604 2001 TF105 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57605 2001 TA106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57606 2001 TU110 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57607 2001 TZ110 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57608 2001 TY114 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57609 2001 TD116 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57610 2001 TK116 14/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57611 2001 TM116 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57612 2001 TY116 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
57613 2001 TC124 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
57614 2001 TY125 12/10/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
57615 2001 TJ133 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
57616 2001 TV137 14/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
57617 2001 TV139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
57618 2001 TN142 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57619 2001 TJ147 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
57620 2001 TV147 10/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
57621 2001 TN151 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
57622 2001 TY151 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57623 2001 TB153 10/10/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
57624 2001 TZ157 10/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57625 2001 TJ158 10/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57626 2001 TE165 15/10/2001 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
57627 2001 TO168 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57628 2001 TR168 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57629 2001 TY168 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57630 2001 TY171 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
57631 2001 TK179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57632 2001 TB182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57633 2001 TJ182 14/10/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
57634 2001 TR182 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
57635 2001 TF183 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57636 2001 TT187 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57637 2001 TH189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57638 2001 TL190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57639 2001 TO190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57640 2001 TC191 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57641 2001 TW191 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
57642 2001 TH196 14/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
57643 2001 TV199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57644 2001 TV201 11/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
57645 2001 TK202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57646 2001 TO202 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
57647 2001 TL203 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57648 2001 TM203 11/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57649 2001 TG210 13/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
57650 2001 TH217 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57651 2001 TQ218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
57652 2001 TR224 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57653 2001 TE226 14/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
57654 2001 TL226 14/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
57655 2001 TU228 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57656 2001 TG229 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57657 2001 TF230 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
57658 Nilrem 2001 UJ1 17/10/2001 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
57659 2001 UP4 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
57660 2001 UY6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
57661 2001 UQ12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
57662 2001 UJ13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
57663 2001 UA15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
57664 2001 UY17 26/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
57665 2001 UL24 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57666 2001 UW24 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57667 2001 UN25 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57668 2001 UM27 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
57669 2001 UO29 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57670 2001 UB30 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
57671 2001 UN31 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57672 2001 UA33 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57673 2001 UY33 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57674 2001 UD35 16/10/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
57675 2001 UG36 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57676 2001 UR36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57677 2001 UT41 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57678 2001 UL44 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
57679 2001 UD46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57680 2001 UW47 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57681 2001 UJ48 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57682 2001 UO48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57683 2001 UK53 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
57684 2001 UG58 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57685 2001 UK58 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
57686 2001 UL65 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57687 2001 UL66 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
57688 2001 UH73 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57689 2001 UM73 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57690 2001 UA74 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57691 2001 UH74 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57692 2001 UG75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57693 2001 UD76 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57694 2001 UU76 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57695 2001 UK77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
57696 2001 UH83 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57697 2001 UJ83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57698 2001 UC86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
57699 2001 US88 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
57700 2001 US93 19/10/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57701 2001 UT94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
57702 2001 UV98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57703 2001 UB109 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57704 2001 UV114 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57705 2001 UA115 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57706 2001 UJ116 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57707 2001 UG118 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57708 2001 UV119 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57709 2001 UW119 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57710 2001 UZ120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57711 2001 UV121 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
57712 2001 UJ123 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57713 2001 UN124 22/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57714 2001 UY124 22/10/2001 Palomar NEAT 28 km MPC · JPL
57715 2001 UR125 22/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
57716 2001 UY126 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57717 2001 UE127 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57718 2001 UJ127 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57719 2001 UE132 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57720 2001 UM134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57721 2001 UK139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
57722 2001 UG142 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57723 2001 UO146 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57724 2001 UT148 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57725 2001 UN149 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57726 2001 UV149 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57727 2001 UX149 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57728 2001 UA151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57729 2001 UB151 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57730 2001 UE151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57731 2001 UN154 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57732 2001 UE158 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57733 2001 UU158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57734 2001 UA159 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57735 2001 UQ159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57736 2001 UW159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57737 2001 UT160 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57738 2001 UZ160 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57739 2001 UF162 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57740 2001 UK162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57741 2001 UN162 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57742 2001 UA163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57743 2001 UB168 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57744 2001 UN170 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57745 2001 UT170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57746 2001 UN172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57747 2001 UY183 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57748 2001 UG219 23/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
57749 2001 UD220 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57750 2001 VQ 07/11/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
57751 2001 VB1 06/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57752 2001 VX8 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57753 2001 VL12 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
57754 2001 VW12 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57755 2001 VC13 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57756 2001 VQ16 07/11/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
57757 2001 VT17 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57758 2001 VW20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57759 2001 VW22 09/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57760 2001 VH23 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57761 2001 VQ26 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57762 2001 VK27 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57763 2001 VF29 09/11/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
57764 2001 VE30 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57765 2001 VR30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57766 2001 VC35 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57767 2001 VX37 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57768 2001 VO41 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57769 2001 VH43 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57770 2001 VA45 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57771 2001 VK48 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57772 2001 VM49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57773 2001 VG50 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57774 2001 VH50 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57775 2001 VS51 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57776 2001 VD54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57777 2001 VO63 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
57778 2001 VJ64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57779 2001 VX73 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57780 2001 VN77 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
57781 2001 VA79 09/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
57782 2001 VN79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
57783 2001 VQ79 09/11/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
57784 2001 VW85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57785 2001 VY85 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57786 2001 VB87 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57787 2001 VX87 12/11/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
57788 2001 VE88 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
57789 2001 VW90 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57790 2001 VO92 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57791 2001 VK93 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57792 2001 VQ94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57793 2001 VZ94 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57794 2001 VK97 15/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57795 2001 VM99 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57796 2001 VO99 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57797 2001 VX99 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57798 2001 VM101 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57799 2001 VJ102 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57800 2001 VK104 12/11/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57801 2001 VW107 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57802 2001 VO108 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57803 2001 VW108 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57804 2001 VQ118 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57805 2001 VA119 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57806 2001 VR121 15/11/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
57807 2001 VV121 13/11/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
57808 2001 VF122 13/11/2001 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
57809 2001 VS122 15/11/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
57810 2001 WC 16/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
57811 2001 WE17 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
57812 2001 WH20 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57813 2001 WZ21 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57814 2001 WK25 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57815 2001 WV25 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57816 2001 WW26 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57817 2001 WL27 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57818 2001 WB28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57819 2001 WW28 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57820 2001 WQ40 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57821 2001 WD44 18/11/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57822 2001 WV45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57823 2001 WD47 16/11/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57824 2001 WT48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
57825 2001 WP76 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57826 2001 WB90 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57827 2001 WM91 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57828 2001 XZ4 09/12/2001 Uccle T. Pauwels 6,7 km MPC · JPL
57829 2001 XZ9 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57830 2001 XW11 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57831 2001 XX16 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57832 2001 XL18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57833 2001 XD26 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57834 2001 XE28 10/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57835 2001 XO36 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57836 2001 XL39 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57837 2001 XZ39 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57838 2001 XF49 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57839 2001 XF50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57840 2001 XY52 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57841 2001 XG53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57842 2001 XQ53 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57843 2001 XO59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57844 2001 XV60 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57845 2001 XN71 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57846 2001 XR72 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57847 2001 XP80 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
57848 2001 XC81 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57849 2001 XR86 11/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57850 2001 XX89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57851 2001 XJ97 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57852 2001 XM97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57853 2001 XG98 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57854 2001 XD132 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57855 2001 XT144 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57856 2001 XE203 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57857 2001 XJ203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57858 2001 XU204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57859 2001 XK207 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57860 2001 XS214 13/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57861 2001 XL221 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57862 2001 XR226 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57863 2001 XT227 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57864 2001 XY229 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57865 2001 XZ229 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57866 2001 XU244 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57867 2001 XS256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57868 Pupin 2001 YD 17/12/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
57869 2001 YM24 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57870 2001 YG46 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57871 2001 YB52 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57872 2001 YU87 18/12/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
57873 2001 YF98 17/12/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
57874 2001 YR110 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
57875 2001 YV114 20/12/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
57876 2001 YB122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57877 2001 YT123 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57878 2001 YZ148 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
57879 Cesarechiosi 2002 AD1 02/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
57880 2002 AN3 02/01/2002 Uccle T. Pauwels 7,3 km MPC · JPL
57881 2002 AZ35 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57882 2002 AB36 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57883 2002 AR72 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57884 2002 AU90 13/01/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57885 2002 AU181 05/01/2002 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
57886 2002 AL183 06/01/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
57887 2002 AR201 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
57888 2002 BS6 18/01/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
57889 2002 CN11 02/02/2002 Haleakala NEAT 9,4 km MPC · JPL
57890 2002 CJ26 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57891 2002 CJ35 06/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
57892 2002 CH36 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57893 2002 CJ95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57894 2002 CJ129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57895 2002 CX134 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
57896 2002 CN201 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57897 2002 CV213 10/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57898 2002 CF237 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57899 2002 CU237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57900 2002 CY239 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57901 Hitchens 2002 CH275 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
57902 2002 CR307 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57903 2002 EX16 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57904 2002 ER25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 22 km MPC · JPL
57905 2002 EO30 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57906 2002 EO31 10/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57907 2002 EQ31 10/03/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57908 2002 ER31 11/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
57909 2002 ED33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
57910 2002 ED61 13/03/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
57911 2002 EE96 15/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57912 2002 ES99 03/03/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
57913 2002 EJ107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
57914 2002 EC109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
57915 2002 EB110 09/03/2002 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
57916 2002 EC111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
57917 2002 EK111 09/03/2002 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
57918 2002 EE120 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
57919 2002 EE129 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57920 2002 EL153 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
57921 2002 EY154 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
57922 2002 FU8 16/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57923 2002 FQ14 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57924 2002 FO28 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57925 2002 FQ30 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57926 2002 FV34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
57927 2002 GX37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
57928 2002 GD77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
57929 2002 GB86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57930 2002 GJ97 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
57931 2002 GX159 14/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
57932 2002 GA161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57933 2002 HH17 19/04/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57934 2002 JZ7 06/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
57935 2002 JL17 07/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
57936 2002 JU23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57937 2002 JJ30 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
57938 2002 JT33 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57939 2002 JY33 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57940 2002 JJ38 09/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57941 2002 JA40 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57942 2002 JM40 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57943 2002 JO41 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57944 2002 JJ46 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57945 2002 JG50 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57946 2002 JG61 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57947 2002 JB62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57948 2002 JO62 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
57949 2002 JV66 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57950 2002 JV72 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57951 2002 JJ91 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57952 2002 JP93 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57953 2002 JJ95 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57954 2002 JA101 06/05/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
57955 2002 JV103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57956 2002 JL105 12/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57957 2002 JZ105 13/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57958 2002 JC118 04/05/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
57959 2002 JH118 05/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57960 2002 JE129 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
57961 2002 JN133 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57962 2002 JP133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57963 2002 LV3 04/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57964 2002 LY28 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57965 2002 LM32 09/06/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
57966 2002 LN39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
57967 2002 LS45 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
57968 2002 LQ52 07/06/2002 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
57969 2002 MT2 17/06/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
57970 2002 NT13 04/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
57971 2002 NJ41 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
57972 2002 NQ51 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57973 2002 OW 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57974 2002 OX3 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57975 2002 OO11 16/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
57976 2002 OJ16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57977 2002 PF17 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
57978 2002 PO35 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
57979 2002 PW49 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
57980 2002 PZ85 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57981 2002 PF104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57982 2002 PB110 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57983 2002 PT117 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
57984 2002 PG124 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
57985 2002 PL129 15/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
57986 2002 PA134 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57987 2002 QQ6 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 2,1 km MPC · JPL
57988 2002 RG27 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57989 2002 RU32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
57990 2002 RJ34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
57991 2002 RF40 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57992 2002 RX47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57993 2002 RX56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
57994 2002 RR86 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
57995 2002 RJ102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57996 2002 RV107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57997 2002 RN110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57998 2002 SO9 27/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
57999 2002 TN52 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
58000 2002 TC103 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL

53.000s  • 54.000s  • 55.000s  • 56.000s  • 57.000s  • 58.000s  • 59.000s  • 60.000s  • 61.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001