Danh sách tiểu hành tinh/412001–413000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412001 2012 KV35 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412002 2012 KB36 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412003 2012 KG44 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412004 2012 LN7 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412005 2012 LT26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
412006 2012 MU 26/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
412007 2012 MS7 19/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
412008 2012 PU16 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412009 2012 RB2 12/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
412010 2012 TC19 13/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
412011 2012 TX230 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412012 2012 XB111 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412013 2012 XX119 14/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
412014 2013 AE17 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412015 2013 AV19 10/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
412016 2013 AO127 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412017 2013 AQ169 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412018 2013 BQ20 02/02/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
412019 2013 BX39 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412020 2013 CT9 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
412021 2013 CR17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412022 2013 CD22 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
412023 2013 CE33 28/01/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
412024 2013 CX35 31/03/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
412025 2013 CE37 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412026 2013 CO37 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412027 2013 CU64 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412028 2013 CP79 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412029 2013 CK84 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412030 2013 CK109 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
412031 2013 CA112 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412032 2013 CJ113 27/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
412033 2013 CV117 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412034 2013 CX143 12/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
412035 2013 CX144 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412036 2013 CO153 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412037 2013 CW163 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412038 2013 CM173 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412039 2013 CT173 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412040 2013 CU184 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412041 2013 CK191 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412042 2013 CF202 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412043 2013 DK1 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412044 2013 DW2 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412045 2013 DD7 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412046 2013 DX8 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412047 2013 DV11 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412048 2013 EB3 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412049 2013 ES7 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
412050 2013 EW9 02/06/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
412051 2013 ED10 09/10/2007 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
412052 2013 EG13 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
412053 2013 EH13 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
412054 2013 EE20 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412055 2013 ES21 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412056 2013 EE26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412057 2013 EB27 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412058 2013 EF31 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412059 2013 EF38 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412060 2013 EL40 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412061 2013 EV40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412062 2013 EX62 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412063 2013 ED80 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
412064 2013 EJ80 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412065 2013 ET86 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412066 2013 EV90 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412067 2013 EJ92 07/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
412068 2013 ED102 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412069 2013 EN108 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
412070 2013 EM111 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412071 2013 EG119 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412072 2013 EX119 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412073 2013 EB120 20/04/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
412074 2013 ET120 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412075 2013 EU120 29/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
412076 2013 EK121 05/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412077 2013 EN122 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412078 2013 EP127 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412079 2013 ES127 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412080 2013 FA1 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412081 2013 FF1 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412082 2013 FG4 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412083 2013 FF13 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412084 2013 FQ15 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
412085 2013 FE16 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
412086 2013 FU16 02/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
412087 2013 FE17 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412088 2013 FY17 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412089 2013 FV18 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412090 2013 FB19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
412091 2013 FY19 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412092 2013 FH20 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412093 2013 FL20 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412094 2013 FV20 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
412095 2013 FC21 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412096 2013 FZ21 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412097 2013 FF23 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412098 2013 FR23 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412099 2013 FX24 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412100 2013 FT25 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412101 2013 FL26 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412102 2013 GD5 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412103 2013 GY5 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412104 2013 GK6 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412105 2013 GJ7 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412106 2013 GE8 23/03/2009 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
412107 2013 GD9 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412108 2013 GB10 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412109 2013 GH10 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412110 2013 GY11 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412111 2013 GF15 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412112 2013 GD16 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
412113 2013 GC18 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
412114 2013 GL19 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412115 2013 GF20 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
412116 2013 GK20 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412117 2013 GB21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412118 2013 GS25 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412119 2013 GU25 20/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
412120 2013 GW25 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412121 2013 GO30 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412122 2013 GQ30 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412123 2013 GO35 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412124 2013 GF37 13/03/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
412125 2013 GU39 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412126 2013 GA42 30/04/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
412127 2013 GQ42 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412128 2013 GY42 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412129 2013 GS45 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412130 2013 GY45 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
412131 2013 GS46 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412132 2013 GD47 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412133 2013 GP49 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412134 2013 GV49 16/03/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412135 2013 GW50 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412136 2013 GE51 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
412137 2013 GX51 26/04/2009 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
412138 2013 GG52 25/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412139 2013 GB53 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412140 2013 GO53 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412141 2013 GH55 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412142 2013 GD58 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
412143 2013 GN60 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412144 2013 GF63 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412145 2013 GV63 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412146 2013 GA66 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412147 2013 GX67 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412148 2013 GH70 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412149 2013 GE71 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412150 2013 GF71 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
412151 2013 GK71 07/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
412152 2013 GK72 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412153 2013 GV72 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412154 2013 GG73 23/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412155 2013 GU74 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412156 2013 GP79 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412157 2013 GH80 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412158 2013 GC81 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412159 2013 GH82 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412160 2013 GM82 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
412161 2013 GA83 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
412162 2013 GA84 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412163 2013 GB84 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412164 2013 GO85 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412165 2013 GP85 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412166 2013 GR87 28/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
412167 2013 GW87 19/07/2009 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
412168 2013 GW89 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412169 2013 GX89 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412170 2013 GR91 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412171 2013 GF92 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412172 2013 GY92 17/02/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
412173 2013 GS93 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412174 2013 GV93 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412175 2013 GE94 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412176 2013 GL94 04/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
412177 2013 GO94 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412178 2013 GW94 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412179 2013 GL95 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412180 2013 GD96 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412181 2013 GO96 16/05/2010 WISE WISE 920 m MPC · JPL
412182 2013 GZ96 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412183 2013 GG97 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412184 2013 GS97 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412185 2013 GU97 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412186 2013 GD98 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
412187 2013 GT99 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412188 2013 GV99 26/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
412189 2013 GR100 14/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
412190 2013 GS100 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412191 2013 GT100 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412192 2013 GV100 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412193 2013 GB101 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412194 2013 GL101 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412195 2013 GM101 11/09/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
412196 2013 GP101 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412197 2013 GV101 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412198 2013 GW101 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412199 2013 GC102 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412200 2013 GW103 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412201 2013 GQ104 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412202 2013 GE105 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412203 2013 GH106 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
412204 2013 GJ106 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
412205 2013 GU107 26/05/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
412206 2013 GV107 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
412207 2013 GP108 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
412208 2013 GJ110 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412209 2013 GP110 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412210 2013 GD111 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412211 2013 GM112 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412212 2013 GU112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412213 2013 GD113 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412214 2013 GK113 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
412215 2013 GD114 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412216 2013 GJ114 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412217 2013 GL114 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412218 2013 GM114 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412219 2013 GP115 18/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
412220 2013 GL116 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
412221 2013 GT121 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 650 m MPC · JPL
412222 2013 GE125 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412223 2013 GB128 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
412224 2013 GR134 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412225 2013 GZ135 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412226 2013 GB136 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412227 2013 HC1 11/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412228 2013 HH3 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
412229 2013 HY3 07/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412230 2013 HA5 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412231 2013 HM9 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412232 2013 HV12 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412233 2013 HY12 24/03/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
412234 2013 HT13 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412235 2013 HQ15 02/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
412236 2013 HA17 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412237 2013 HO19 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412238 2013 HZ19 29/05/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
412239 2013 HS20 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412240 2013 HU21 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412241 2013 HY23 15/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
412242 2013 HE24 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
412243 2013 HA27 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412244 2013 HC27 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412245 2013 HG27 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412246 2013 HF28 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412247 2013 HL31 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412248 2013 HT31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412249 2013 HF33 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
412250 2013 HF35 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412251 2013 HP41 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412252 2013 HJ46 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412253 2013 HX51 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412254 2013 HY57 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412255 2013 HZ58 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412256 2013 HK82 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412257 2013 HZ84 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412258 2013 HC103 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412259 2013 HF103 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412260 2013 HK103 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412261 2013 HB107 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
412262 2013 HY107 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
412263 2013 HA110 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412264 2013 HL112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412265 2013 HY113 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412266 2013 HT119 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412267 2013 HV128 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412268 2013 HG133 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412269 2013 JN1 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
412270 2013 JL2 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
412271 2013 JQ3 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412272 2013 JU3 13/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
412273 2013 JY4 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412274 2013 JT5 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412275 2013 JF6 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412276 2013 JK6 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412277 2013 JL6 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412278 2013 JS8 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
412279 2013 JN10 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412280 2013 JL11 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412281 2013 JP11 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412282 2013 JH13 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
412283 2013 JF14 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412284 2013 JW15 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
412285 2013 JT18 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
412286 2013 JZ20 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412287 2013 JN21 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412288 2013 JW22 28/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
412289 2013 JC24 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412290 2013 JD28 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412291 2013 JD30 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412292 2013 JR35 16/05/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
412293 2013 JW36 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412294 2013 JP39 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412295 2013 JV39 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412296 2013 JS40 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412297 2013 JY42 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
412298 2013 JC43 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412299 2013 JT44 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412300 2013 JJ46 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412301 2013 JE47 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412302 2013 JL48 31/08/2009 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
412303 2013 JX48 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
412304 2013 JN49 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412305 2013 JU49 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412306 2013 JB51 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412307 2013 JX52 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
412308 2013 JV55 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412309 2013 JK57 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412310 2013 JF58 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
412311 2013 JR58 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412312 2013 JJ61 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412313 2013 JT61 16/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
412314 2013 JW61 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
412315 2013 JD62 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412316 2013 JG62 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412317 2013 JK62 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412318 2013 JO62 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412319 2013 JT63 28/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
412320 2013 KE 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412321 2013 KF2 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412322 2013 KK4 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412323 2013 KN5 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412324 2013 KD6 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412325 2013 KE6 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412326 2013 KT8 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412327 2013 KO11 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412328 2013 KH13 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412329 2013 KT13 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412330 2013 KX13 01/06/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
412331 2013 KM14 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412332 2013 KR17 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
412333 2013 KE18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412334 2013 KF18 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412335 2013 KH18 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412336 2013 LH 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412337 2013 LS1 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412338 2013 LQ2 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412339 2013 LP3 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412340 2013 LV3 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412341 2013 LX3 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412342 2013 LB5 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412343 2013 LL5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412344 2013 LZ7 03/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412345 2013 LL8 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412346 2013 LN8 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412347 2013 LR8 25/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
412348 2013 LV9 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412349 2013 LD10 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412350 2013 LF11 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412351 2013 LO11 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412352 2013 LH14 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412353 2013 LF15 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412354 2013 LP15 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412355 2013 LT15 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412356 2013 LV15 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412357 2013 LV19 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412358 2013 LF20 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412359 2013 LN20 27/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
412360 2013 LZ20 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412361 2013 LH21 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412362 2013 LT23 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412363 2013 LH26 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412364 2013 LO26 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412365 2013 LQ29 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412366 2013 MZ1 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412367 2013 MF6 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412368 2013 MZ10 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412369 2013 MK11 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412370 2013 NY6 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
412371 2013 NC13 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412372 2013 NO19 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412373 2013 ND21 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
412374 2013 NY21 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412375 2013 OO 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412376 2013 OP10 03/10/1997 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
412377 2013 OD11 28/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
412378 2013 PA26 22/12/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
412379 2013 PL33 27/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
412380 2013 PD43 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
412381 2013 PN58 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412382 2013 PJ62 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
412383 2013 PB69 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412384 2013 QK22 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412385 2013 QE47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
412386 2013 QK56 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
412387 2013 QB59 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412388 2013 QR76 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412389 2013 QG82 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412390 2013 RG57 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
412391 2013 RM78 04/05/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
412392 2013 RV85 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412393 2013 SS58 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412394 2013 TZ46 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
412395 2013 TX127 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
412396 2013 TO155 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412397 2014 AJ42 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412398 2014 BG23 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412399 2014 BL29 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412400 2014 BO37 02/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412401 2014 BX37 13/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
412402 2014 BF39 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412403 2014 BE47 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412404 2014 BG57 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412405 2014 BQ62 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412406 2014 CU17 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412407 2014 CY17 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412408 2014 CD18 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412409 2014 CN18 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
412410 2014 CV22 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
412411 2014 CW22 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412412 2014 DT6 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412413 2014 DE21 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412414 2014 DB24 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
412415 2014 DH60 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
412416 2014 DU68 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412417 2014 DV82 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412418 2014 DF84 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412419 2014 DZ94 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412420 2014 DV97 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412421 2014 DD118 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412422 2014 DJ130 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412423 2014 DU130 30/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412424 2014 DK139 30/04/1997 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412425 2014 DF142 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
412426 2014 EV1 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412427 2014 EA2 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412428 2014 EN4 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
412429 2014 EQ4 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412430 2014 EU11 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412431 2014 EF17 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412432 2014 EG31 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
412433 2014 EY37 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
412434 2014 EP47 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412435 2014 EV47 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412436 2014 EG50 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
412437 2014 FW21 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412438 2014 FB25 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
412439 2014 FT34 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412440 2014 FM35 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412441 2014 FF37 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412442 2014 FU40 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412443 2014 FV46 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
412444 2014 FU49 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412445 2014 FG56 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
412446 2014 FQ62 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412447 2014 GO4 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412448 2014 GY4 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412449 2014 GH5 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
412450 2014 GS14 27/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
412451 2014 GG15 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412452 2014 GU31 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412453 2014 GR36 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
412454 2014 GV36 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412455 2014 GF39 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412456 2014 GO39 30/04/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
412457 2014 GN42 04/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
412458 2014 GU46 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
412459 2014 GE48 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
412460 2014 HC1 19/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412461 2014 HG1 21/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
412462 2014 HD6 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
412463 2014 HG6 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412464 2014 HH6 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412465 2014 HR6 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412466 2014 HX6 15/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
412467 2014 HU16 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412468 2014 HR22 13/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
412469 2014 HE25 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412470 2014 HR25 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412471 2014 HN33 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412472 2014 HE52 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412473 2014 HC93 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412474 2014 HN124 01/03/2011 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
412475 2014 HL130 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412476 2014 HC133 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412477 2014 HR147 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
412478 2014 HX157 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412479 2014 HX180 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
412480 2014 HP194 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412481 2014 HQ194 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
412482 2014 HU194 10/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
412483 2014 HK195 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412484 2014 JP 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412485 2014 JW2 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412486 2014 JL4 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
412487 2014 JB6 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412488 2014 JE16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412489 2014 JV16 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412490 2014 JZ18 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412491 2014 JW19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412492 2014 JV20 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412493 2014 JV26 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412494 2014 JE33 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412495 2014 JN60 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412496 2014 JN70 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412497 2014 JL77 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412498 2014 KJ7 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
412499 2014 KC26 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412500 2014 KR27 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412501 2014 KT27 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412502 2014 KY36 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412503 2014 KT58 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412504 2014 KA84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
412505 2014 KM85 30/05/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
412506 2014 KJ86 28/07/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
412507 2014 KV89 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
412508 2014 KN90 20/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
412509 2014 LL9 19/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412510 2014 LN11 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412511 2014 LO15 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412512 2014 LY26 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
412513 2014 MY2 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412514 2014 MJ4 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412515 2014 MM5 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
412516 2014 MM14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412517 2014 MS16 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412518 2014 MD17 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412519 2014 MN20 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412520 2014 MW20 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412521 2014 ML22 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
412522 2014 ME34 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412523 2014 MO34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
412524 2014 MY36 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
412525 2014 MH37 25/05/2010 WISE WISE 940 m MPC · JPL
412526 2014 MT37 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412527 2014 MW37 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412528 2014 MX37 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412529 2014 MY37 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412530 2014 MN38 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412531 2014 MS39 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
412532 2014 MS42 24/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
412533 2014 MH43 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412534 2014 MN43 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412535 2014 MR43 24/02/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
412536 2014 MF46 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412537 2014 MR49 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412538 2014 MN51 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
412539 2014 MQ52 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412540 2014 MM53 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412541 2014 MV62 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412542 2014 MY62 07/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
412543 2014 MJ64 21/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
412544 2014 MK65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412545 2014 NW 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412546 2014 NP1 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412547 2014 NW12 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412548 2014 NF20 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412549 2014 ND24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412550 2014 NL25 21/04/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
412551 2014 NG29 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412552 2014 NT30 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412553 2014 NP33 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412554 2014 NZ37 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412555 2014 NA40 18/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
412556 2014 NC44 13/01/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
412557 2014 NH44 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412558 2014 NH45 18/09/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
412559 2014 NQ51 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412560 2014 NP54 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412561 2014 NS54 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412562 2014 NH55 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412563 2014 NH56 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412564 2014 NX58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412565 2014 NY58 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412566 2014 NE59 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412567 2014 NM59 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
412568 2014 NU59 10/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
412569 2014 NX59 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412570 2014 NQ60 20/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
412571 2014 NJ62 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412572 2014 OD2 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412573 2014 OD3 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
412574 2014 OE3 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412575 2014 OK6 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412576 2014 OD12 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412577 2014 OA15 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
412578 2014 OG20 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412579 2014 OC21 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
412580 2014 OE29 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412581 2014 OF36 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412582 2014 ON38 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412583 2014 OR39 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412584 2014 OO42 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412585 2014 OK46 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412586 2014 OV46 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
412587 2014 OU55 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412588 2014 OL57 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412589 2014 OE60 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412590 2014 OC64 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412591 2014 OS64 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
412592 2014 OG65 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412593 2014 OU65 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
412594 2014 OH67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412595 2014 OF68 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
412596 2014 OL68 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412597 2014 OU69 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412598 2014 OW70 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412599 2014 OY70 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412600 2014 ON71 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412601 2014 OX71 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412602 2014 OL72 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412603 2014 OW76 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
412604 2014 OT80 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412605 2014 OK89 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412606 2014 OG90 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412607 2014 OA93 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412608 2014 OS94 24/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
412609 2014 OH95 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412610 2014 OO95 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412611 2014 OG96 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412612 2014 OE99 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412613 2014 OT99 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412614 2014 OA100 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
412615 2014 OH100 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412616 2014 OG101 25/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
412617 2014 OP101 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412618 2014 OA102 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412619 2014 OM103 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412620 2014 OT103 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412621 2014 OW103 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
412622 2014 OY103 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412623 2014 OT109 27/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
412624 2014 OX110 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412625 2014 OS111 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
412626 2014 OZ119 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412627 2014 OS130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412628 2014 OQ136 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412629 2014 OO152 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412630 2014 OY167 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412631 2014 OG169 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412632 2014 OO169 16/01/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
412633 2014 OW169 25/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412634 2014 OU171 29/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
412635 2014 OU174 23/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
412636 2014 OB175 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412637 2014 OA180 23/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
412638 2014 OL180 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412639 2014 OL181 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412640 2014 OY184 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412641 2014 OH185 14/12/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
412642 2014 OJ185 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
412643 2014 OH186 14/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
412644 2014 OY186 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
412645 2014 OV187 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412646 2014 OC188 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412647 2014 OL188 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412648 2014 OC189 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412649 2014 OE189 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412650 2014 OQ189 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412651 2014 OW190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412652 2014 OH191 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412653 2014 OK191 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
412654 2014 OO192 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412655 2014 OP192 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
412656 2014 OU192 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
412657 2014 OC193 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412658 2014 OH193 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412659 2014 OD194 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412660 2014 OU194 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412661 2014 OA195 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412662 2014 OC195 10/08/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
412663 2014 OP195 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412664 2014 OH196 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412665 2014 OQ196 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412666 2014 OT196 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412667 2014 OY196 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412668 2014 OK197 13/02/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
412669 2014 OF198 26/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412670 2014 OJ198 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412671 2014 OM198 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412672 2014 OU200 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412673 2014 OG202 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412674 2014 OW206 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412675 2014 OB207 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412676 2014 OW211 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412677 2014 OM214 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412678 2014 OX216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412679 2014 OO222 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
412680 2014 OL226 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412681 2014 OB227 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412682 2014 OY230 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
412683 2014 OK231 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412684 2014 OT231 06/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
412685 2014 OV232 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412686 2014 OP234 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412687 2014 OW234 13/08/2007 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
412688 2014 OT240 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412689 2014 OF251 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
412690 2014 OC256 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412691 2014 OU256 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412692 2014 OF257 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
412693 2014 OL258 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412694 2014 OS258 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412695 2014 OQ259 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412696 2014 OF274 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412697 2014 OW276 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412698 2014 OB277 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412699 2014 OE277 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
412700 2014 OL277 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412701 2014 OH279 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412702 2014 OD280 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
412703 2014 OD286 26/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412704 2014 OT292 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412705 2014 OC293 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
412706 2014 OE294 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412707 2014 OL294 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412708 2014 OV294 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412709 2014 OB295 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412710 2014 OY295 26/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
412711 2014 OF296 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412712 2014 OJ297 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412713 2014 OA298 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412714 2014 OH298 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
412715 2014 OH299 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412716 2014 OP299 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412717 2014 OA307 05/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
412718 2014 OM310 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412719 2014 OP316 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
412720 2014 OX316 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
412721 2014 OP329 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
412722 2014 OR333 09/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
412723 2014 OX333 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412724 2014 OM334 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412725 2014 OT339 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412726 2014 OO341 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412727 2014 OX343 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412728 2014 OA344 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
412729 2014 OG344 19/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
412730 2014 OR346 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412731 2014 OV346 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412732 2014 OT347 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
412733 2014 OY349 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412734 2014 OF353 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412735 2014 OD355 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
412736 2014 OV355 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412737 2014 OP358 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
412738 2014 OA359 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412739 2014 OS359 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412740 2014 OY359 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412741 2014 OE360 21/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
412742 2014 OK360 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412743 2014 OV360 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412744 2014 OD362 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412745 2014 OX362 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412746 2014 OO363 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412747 2014 OB367 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412748 2014 OD367 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412749 2014 OV368 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412750 2014 OV369 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412751 2014 OC370 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412752 2014 OE370 19/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412753 2014 OP374 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
412754 2014 OF375 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
412755 2014 OA376 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412756 2014 OE377 05/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
412757 2014 OW377 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
412758 2014 OU378 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412759 2014 OJ380 08/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
412760 2014 OX380 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
412761 2014 OF381 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412762 2014 OC382 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412763 2014 OK384 09/03/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
412764 2014 OE385 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412765 2014 OP385 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412766 2014 OD386 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
412767 2014 OO386 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412768 2014 OQ386 12/03/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
412769 2014 OS386 25/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
412770 2014 OB387 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412771 2014 OC387 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412772 2014 OD387 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412773 2014 ON387 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412774 2014 OU388 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412775 2014 OP389 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412776 2014 OS390 07/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
412777 2014 PY2 13/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
412778 2014 PB6 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
412779 2014 PS6 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412780 2014 PL10 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412781 2014 PS10 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412782 2014 PZ11 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412783 2014 PY12 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412784 2014 PX13 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412785 2014 PQ15 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
412786 2014 PB17 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412787 2014 PE17 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412788 2014 PA19 26/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412789 2014 PC19 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412790 2014 PZ20 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412791 2014 PT21 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412792 2014 PU21 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412793 2014 PW21 16/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
412794 2014 PN22 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
412795 2014 PQ22 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412796 2014 PS22 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412797 2014 PZ22 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412798 2014 PF23 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412799 2014 PB25 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
412800 2014 PG25 26/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412801 2014 PK27 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412802 2014 PH28 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412803 2014 PK28 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412804 2014 PT28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412805 2014 PG29 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412806 2014 PH29 16/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
412807 2014 PC30 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412808 2014 PJ32 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412809 2014 PV32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412810 2014 PP34 14/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
412811 2014 PA35 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412812 2014 PL36 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412813 2014 PU36 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412814 2014 PN37 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412815 2014 PT37 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412816 2014 PG38 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412817 2014 PO38 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412818 2014 PE39 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412819 2014 PQ39 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412820 2014 PU39 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
412821 2014 PV39 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412822 2014 PP40 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
412823 2014 PU40 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412824 2014 PF41 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412825 2014 PK41 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412826 2014 PF42 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412827 2014 PK42 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412828 2014 PU44 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412829 2014 PY44 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412830 2014 PP45 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412831 2014 PQ45 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
412832 2014 PB46 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412833 2014 PN46 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412834 2014 PQ46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412835 2014 PP48 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412836 2014 PW48 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412837 2014 PP49 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412838 2014 PB50 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412839 2014 PC50 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412840 2014 PF50 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
412841 2014 PY50 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412842 2014 PB52 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412843 2014 PM52 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412844 2014 PS52 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412845 2014 PV52 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412846 2014 PF53 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412847 2014 PL53 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412848 2014 PR53 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
412849 2014 PO54 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412850 2014 PL55 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412851 2014 PY55 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
412852 2014 PL56 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
412853 2014 PQ56 20/09/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
412854 2014 PT56 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412855 2014 PU56 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
412856 2014 PY57 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412857 2014 PK62 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
412858 2014 PD63 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412859 2014 PH64 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412860 2014 PX64 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412861 2014 PO67 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412862 2014 PV69 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
412863 2014 PH70 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412864 2014 PJ70 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412865 2014 QT 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
412866 2014 QC1 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
412867 2014 QF1 04/08/2010 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
412868 2014 QO1 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412869 2014 QP2 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412870 2014 QL3 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412871 2014 QB10 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
412872 2014 QR15 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
412873 2014 QV15 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412874 2014 QK18 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412875 2014 QL18 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412876 2014 QU18 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
412877 2014 QE21 09/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
412878 2014 QA24 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412879 2014 QG24 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412880 2014 QB25 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412881 2014 QD25 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412882 2014 QZ25 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412883 2014 QH28 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
412884 2014 QE30 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412885 2014 QF30 22/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412886 2014 QG33 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412887 2014 QJ36 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
412888 2014 QM37 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
412889 2014 QX39 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412890 2014 QT40 03/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
412891 2014 QX49 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412892 2014 QP52 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412893 2014 QL54 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412894 2014 QW62 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412895 2014 QY64 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412896 2014 QQ70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412897 2014 QE78 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412898 2014 QW78 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412899 2014 QW81 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412900 2014 QV95 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412901 2014 QV97 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412902 2014 QX97 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412903 2014 QS98 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412904 2014 QK101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412905 2014 QH102 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412906 2014 QG106 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
412907 2014 QA112 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412908 2014 QH118 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412909 2014 QV120 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412910 2014 QE122 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412911 2014 QY130 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412912 2014 QY131 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412913 2014 QA133 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412914 2014 QR136 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412915 2014 QT137 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412916 2014 QR138 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412917 2014 QS139 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412918 2014 QD140 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412919 2014 QK141 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412920 2014 QX144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
412921 2014 QK145 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412922 2014 QL149 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412923 2014 QC150 08/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
412924 2014 QD150 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412925 2014 QF152 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412926 2014 QS152 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412927 2014 QZ152 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
412928 2014 QY170 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412929 2014 QE172 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412930 2014 QG172 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412931 2014 QX175 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412932 2014 QS179 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412933 2014 QT179 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412934 2014 QC180 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412935 2014 QH188 08/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
412936 2014 QQ203 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
412937 2014 QD204 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412938 2014 QY207 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412939 2014 QY214 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
412940 2014 QS216 21/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
412941 2014 QY217 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412942 2014 QQ224 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412943 2014 QR225 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412944 2014 QE227 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412945 2014 QF227 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412946 2014 QX228 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412947 2014 QV229 22/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
412948 2014 QP230 30/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
412949 2014 QG238 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412950 2014 QP240 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412951 2014 QB241 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412952 2014 QP244 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
412953 2014 QR245 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412954 2014 QH259 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412955 2014 QF270 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412956 2014 QU270 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
412957 2014 QF271 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412958 2014 QN277 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412959 2014 QD280 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412960 2014 QX283 24/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
412961 2014 QS290 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
412962 2014 QO300 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412963 2014 QS300 27/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
412964 2014 QW300 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
412965 2014 QX304 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412966 2014 QU306 09/11/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
412967 2014 QA309 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412968 2014 QG309 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412969 2014 QU336 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412970 2014 QV347 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412971 2014 QJ351 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412972 2014 QQ351 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412973 2014 QN360 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
412974 2237 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
412975 5055 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
412976 1987 WC 21/11/1987 Palomar J. E. Mueller 390 m MPC · JPL
412977 1990 UO 22/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
412978 1993 TB5 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412979 1995 BH14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412980 1995 SL80 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412981 1995 UE10 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412982 1995 UN52 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412983 1996 FO3 24/03/1996 Siding Spring G. J. Garradd 320 m MPC · JPL
412984 1996 TJ32 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412985 1997 CT12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412986 1997 SC14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412987 1997 WM29 30/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412988 1998 AP1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412989 1998 HA11 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
412990 1998 HM31 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412991 1998 TO24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
412992 1998 VW40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412993 1998 VO48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412994 1999 GF56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412995 1999 LP28 14/06/1999 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
412996 1999 ST16 29/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
412997 1999 TH43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
412998 1999 TM84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412999 1999 TL129 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413000 1999 TW261 13/10/1999 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

408.000s  • 409.000s  • 410.000s  • 411.000s  • 412.000s  • 413.000s  • 414.000s  • 415.000s  • 416.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001