Danh sách tiểu hành tinh/153001–154000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153001 2000 JM4 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
153002 2000 JG5 02/05/2000 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
153003 2000 JH30 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153004 2000 JU30 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153005 2000 JA31 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153006 2000 JQ35 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153007 2000 JU35 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153008 2000 JA44 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153009 2000 JM52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153010 2000 JZ55 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153011 2000 JN78 10/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153012 2000 JG87 02/05/2000 McDonald T. L. Farnham 1,5 km MPC · JPL
153013 2000 KO8 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153014 2000 KQ8 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153015 2000 KP27 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153016 2000 KM36 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153017 2000 KR38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
153018 2000 KN41 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153019 2000 KW41 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153020 2000 KF49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
153021 2000 KU57 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153022 2000 LV6 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
153023 2000 LA32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
153024 2000 LQ36 01/06/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153025 2000 NK23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
153026 2000 NH25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
153027 2000 OP 23/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
153028 2000 OW7 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
153029 2000 OT37 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153030 2000 PV1 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153031 2000 PM9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 5,8 km MPC · JPL
153032 2000 PB15 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153033 2000 PC16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153034 2000 PY17 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153035 2000 PR18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153036 2000 PC24 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153037 2000 PZ25 04/08/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
153038 2000 QT 23/08/2000 Olathe L. Robinson 4,6 km MPC · JPL
153039 2000 QH4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153040 2000 QX6 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153041 2000 QZ10 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153042 2000 QP14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153043 2000 QN25 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153044 2000 QG47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153045 2000 QV53 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153046 2000 QE66 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153047 2000 QW68 29/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
153048 2000 QN75 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153049 2000 QK77 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153050 2000 QL95 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153051 2000 QV95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153052 2000 QO98 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153053 2000 QQ100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153054 2000 QF117 25/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
153055 2000 QZ125 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153056 2000 QN138 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153057 2000 QE146 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153058 2000 QA152 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153059 2000 QE158 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153060 2000 QU166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153061 2000 QY168 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153062 2000 QD172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153063 2000 QC176 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153064 2000 QG179 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
153065 2000 QO186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153066 2000 QT187 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
153067 2000 QG195 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
153068 2000 QE201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153069 2000 QQ202 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153070 2000 QX206 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153071 2000 QW207 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153072 2000 QK210 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153073 2000 QS212 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153074 2000 QV214 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153075 2000 QR222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
153076 2000 QO228 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153077 2000 QY231 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153078 Giovale 2000 QW245 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis 1,8 km MPC · JPL
153079 2000 RF4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153080 2000 RJ8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153081 2000 RU19 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153082 2000 RB22 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153083 2000 RH28 01/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
153084 2000 RQ29 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153085 2000 RU38 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153086 2000 RX41 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153087 2000 RG43 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153088 2000 RP45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153089 2000 RL49 05/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153090 2000 RL54 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153091 2000 RN58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
153092 2000 RU74 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153093 2000 RP76 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153094 2000 RB93 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153095 2000 RY93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
153096 2000 SZ2 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
153097 2000 SQ3 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153098 2000 ST4 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153099 2000 SY10 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153100 2000 SN11 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153101 2000 SW15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153102 2000 SB30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153103 2000 ST32 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153104 2000 SG42 26/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,5 km MPC · JPL
153105 2000 SZ42 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,3 km MPC · JPL
153106 2000 SF44 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153107 2000 SY55 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
153108 2000 SJ56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153109 2000 SN62 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153110 2000 SB66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153111 2000 SR67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153112 2000 SH69 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153113 2000 SH70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153114 2000 SF72 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153115 2000 SK72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153116 2000 SB74 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
153117 2000 SA78 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153118 2000 SA83 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153119 2000 SN86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153120 2000 SR90 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153121 2000 SM95 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153122 2000 SA97 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
153123 2000 SW98 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153124 2000 SR102 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153125 2000 SG111 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153126 2000 SQ128 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153127 2000 SV130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153128 2000 SF132 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153129 2000 SH134 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153130 2000 SO141 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153131 2000 SK144 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153132 2000 SW161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
153133 2000 SC172 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
153134 2000 SD174 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
153135 2000 ST184 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
153136 2000 SW185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
153137 2000 SB191 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153138 2000 SW191 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153139 2000 SM197 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153140 2000 SC203 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153141 2000 SP203 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
153142 2000 SG205 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153143 2000 ST215 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153144 2000 SY230 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153145 2000 SQ239 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153146 2000 SQ243 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153147 2000 SW243 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153148 2000 SH248 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153149 2000 SE250 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153150 2000 SK254 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153151 2000 SV266 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153152 2000 SE276 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153153 2000 SP288 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153154 2000 SF290 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153155 2000 SO298 28/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
153156 2000 SM301 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153157 2000 SJ307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153158 2000 SN309 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153159 2000 SA311 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
153160 2000 SX313 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
153161 2000 SP317 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153162 2000 SB327 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
153163 2000 SP339 25/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
153164 2000 TC3 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153165 2000 TG5 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153166 2000 TS6 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153167 2000 TJ28 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153168 2000 TP30 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
153169 2000 TK36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
153170 2000 TW37 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153171 2000 TJ42 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153172 2000 TY59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
153173 2000 TJ64 05/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
153174 2000 TZ64 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153175 2000 UN2 24/10/2000 Emerald Lane L. Ball 5,5 km MPC · JPL
153176 2000 UF21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153177 2000 UM35 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153178 2000 UF36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153179 2000 UM36 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153180 2000 UJ37 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153181 2000 UZ41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153182 2000 UL46 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
153183 2000 UY58 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153184 2000 UQ65 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153185 2000 UJ73 26/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153186 2000 UX76 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153187 2000 UD82 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153188 2000 UO83 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153189 2000 US89 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153190 2000 UU89 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153191 2000 US101 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153192 2000 VP1 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153193 2000 VJ42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153194 2000 VC49 02/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153195 2000 WB1 16/11/2000 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
153196 2000 WC16 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153197 2000 WC21 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
153198 2000 WC45 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153199 2000 WU79 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153200 2000 WR81 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153201 2000 WO107 29/11/2000 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
153202 2000 WJ109 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153203 2000 WF122 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153204 2000 WR129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
153205 2000 WV159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
153206 2000 WH163 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153207 2000 XX 01/12/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
153208 2000 XP3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
153209 2000 XL9 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
153210 2000 XQ14 04/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
153211 2000 XJ16 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
153212 2000 XK41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153213 2000 XX44 08/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153214 2000 XP51 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153215 2000 YR8 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
153216 2000 YR19 28/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 6,2 km MPC · JPL
153217 2000 YX19 26/12/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
153218 2000 YU23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
153219 2000 YM29 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
153220 2000 YN29 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch APO 1,2 km MPC · JPL
153221 2000 YU37 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153222 2000 YD43 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153223 2000 YR47 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
153224 2000 YR48 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153225 2000 YH52 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153226 2000 YZ57 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153227 2000 YL58 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
153228 2000 YJ59 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153229 2000 YE85 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
153230 2000 YS89 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153231 2000 YV98 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
153232 2000 YG111 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153233 2000 YP112 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
153234 2000 YV114 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
153235 2000 YL133 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
153236 2000 YF138 26/12/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 4,0 km MPC · JPL
153237 2001 AY1 03/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
153238 2001 AG27 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
153239 2001 AK37 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
153240 2001 AG39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
153241 2001 AS46 15/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
153242 2001 AO47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153243 2001 AU47 15/01/2001 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
153244 2001 AQ50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
153245 2001 BK 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
153246 2001 BK1 17/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153247 2001 BT1 16/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,7 km MPC · JPL
153248 2001 BU6 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
153249 2001 BW15 17/01/2001 Socorro LINEAR APO 3,2 km MPC · JPL
153250 2001 BL21 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153251 2001 BR22 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153252 2001 BQ26 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153253 2001 BZ45 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153254 2001 BF47 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153255 2001 BQ53 17/01/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
153256 2001 BR57 20/01/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
153257 2001 BK59 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
153258 2001 BZ63 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
153259 2001 BY66 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
153260 2001 BM67 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
153261 2001 BS70 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
153262 2001 CN5 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
153263 2001 CD12 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
153264 2001 CT14 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153265 2001 CF19 02/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
153266 2001 CH21 11/02/2001 Eskridge G. Hug 6,7 km MPC · JPL
153267 2001 CB32 06/02/2001 Socorro LINEAR APO 980 m MPC · JPL
153268 2001 CV32 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
153269 2001 CR33 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
153270 2001 CW33 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
153271 2001 CL42 15/02/2001 Socorro LINEAR APO 2,4 km MPC · JPL
153272 2001 CM45 15/02/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
153273 2001 CQ46 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153274 2001 CU49 03/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
153275 2001 DA10 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
153276 2001 DC32 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
153277 2001 DY40 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153278 2001 DH49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153279 2001 DY50 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153280 2001 DB52 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
153281 2001 DF56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
153282 2001 DE69 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
153283 2001 DY91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
153284 Frieman 2001 DU109 21/02/2001 Apache Point SDSS 5,4 km MPC · JPL
153285 2001 DD111 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153286 2001 EL7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
153287 2001 EY24 15/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
153288 2001 FG4 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
153289 Rebeccawatson 2001 FB10 22/03/2001 Junk Bond D. Healy 8,2 km MPC · JPL
153290 2001 FH11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
153291 2001 FW19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
153292 2001 FE27 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
153293 2001 FV62 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
153294 2001 FJ95 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
153295 2001 FB107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
153296 2001 FF108 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
153297 2001 FN109 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153298 Paulmyers 2001 FC122 29/03/2001 Junk Bond D. Healy 5,2 km MPC · JPL
153299 2001 FB154 26/03/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
153300 2001 FD159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153301 Alissamearle 2001 FR183 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 4,7 km MPC · JPL
153302 2001 FS186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
153303 2001 HC14 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153304 2001 HG61 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
153305 2001 HV62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
153306 2001 JL1 11/05/2001 Haleakala NEAT AMO 1,6 km MPC · JPL
153307 2001 KF10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153308 2001 KE17 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153309 2001 KB68 28/05/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
153310 2001 LZ 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153311 2001 MG1 18/06/2001 Palomar NEAT APO 1,3 km MPC · JPL
153312 2001 MK14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
153313 2001 MF22 28/06/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
153314 2001 MR23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
153315 2001 NH6 10/07/2001 Palomar NEAT 430 m MPC · JPL
153316 2001 NL8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153317 2001 NM21 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
153318 2001 OJ6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
153319 2001 OT9 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
153320 2001 OR13 20/07/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153321 2001 OW16 21/07/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,4 km MPC · JPL
153322 2001 OA22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
153323 2001 ON25 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153324 2001 OB28 18/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
153325 2001 OV34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153326 2001 OG35 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
153327 2001 OM36 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
153328 2001 OP40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
153329 2001 OM41 21/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
153330 2001 OL42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153331 2001 OO46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153332 2001 OJ47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
153333 Jeanhugues 2001 OR50 25/07/2001 Pises Pises Obs. 1,3 km MPC · JPL
153334 2001 OO52 21/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
153335 2001 OL60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
153336 2001 OF61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153337 2001 OP63 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153338 2001 OY70 19/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
153339 2001 OA87 29/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
153340 2001 OQ89 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153341 2001 OA90 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153342 2001 OP93 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
153343 2001 OE104 30/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153344 2001 OR106 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153345 2001 PW1 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
153346 2001 PD2 08/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
153347 2001 PT2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
153348 2001 PA8 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153349 2001 PJ9 10/08/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
153350 2001 PJ13 12/08/2001 Mallorca S. Sánchez 2,5 km MPC · JPL
153351 2001 PV20 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153352 2001 PP21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
153353 2001 PW22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
153354 2001 PF23 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
153355 2001 PQ23 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153356 2001 PE25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153357 2001 PN26 11/08/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
153358 2001 PB53 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
153359 2001 PE53 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
153360 2001 PK55 14/08/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
153361 2001 PA58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
153362 2001 PA61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153363 2001 PC61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153364 2001 QL 16/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
153365 2001 QQ 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153366 2001 QB1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153367 2001 QJ3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153368 2001 QP5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153369 2001 QQ6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153370 2001 QU7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153371 2001 QM9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153372 2001 QG13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153373 2001 QR14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153374 2001 QF15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153375 2001 QH20 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153376 2001 QU21 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153377 2001 QY22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153378 2001 QA23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153379 2001 QB23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153380 2001 QJ24 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153381 2001 QU24 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
153382 2001 QO27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153383 2001 QS29 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
153384 2001 QW37 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153385 2001 QT41 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153386 2001 QT50 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
153387 2001 QR52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153388 2001 QA56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153389 2001 QK56 16/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
153390 2001 QA64 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153391 2001 QQ74 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153392 2001 QV76 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153393 2001 QX88 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153394 2001 QQ100 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153395 2001 QF102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153396 2001 QY104 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153397 2001 QK106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
153398 2001 QQ108 19/08/2001 Eskridge G. Hug 1,2 km MPC · JPL
153399 2001 QC109 19/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
153400 2001 QB116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153401 2001 QG119 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153402 2001 QH120 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153403 2001 QC121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153404 2001 QH122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153405 2001 QL123 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
153406 2001 QT125 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153407 2001 QT131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153408 2001 QV137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153409 2001 QG139 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153410 2001 QZ141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153411 2001 QX142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
153412 2001 QR145 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
153413 2001 QN147 20/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
153414 2001 QB151 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153415 2001 QP153 27/08/2001 Socorro LINEAR ATE 1,4 km MPC · JPL
153416 2001 QO160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
153417 2001 QU162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153418 2001 QE174 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153419 2001 QU175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
153420 2001 QJ178 25/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
153421 2001 QX178 27/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
153422 2001 QT179 25/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153423 2001 QN203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
153424 2001 QC204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
153425 2001 QD205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
153426 2001 QO208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153427 2001 QV212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
153428 2001 QY212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
153429 2001 QB216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
153430 2001 QL216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153431 2001 QP217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
153432 2001 QK218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153433 2001 QR218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153434 2001 QK222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
153435 2001 QN224 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153436 2001 QH227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
153437 2001 QD230 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
153438 2001 QT230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153439 2001 QR234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153440 2001 QB244 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153441 2001 QW245 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153442 2001 QV252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153443 2001 QW256 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153444 2001 QU259 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153445 2001 QR262 25/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
153446 2001 QS267 20/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
153447 2001 QN272 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153448 2001 QE273 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153449 2001 QR278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153450 2001 QN279 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153451 2001 QK283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
153452 2001 QQ286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
153453 2001 QR287 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153454 2001 QC290 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153455 2001 QT296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153456 2001 QC304 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
153457 2001 QX310 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
153458 2001 QD328 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153459 2001 QD329 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153460 2001 RN 07/09/2001 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
153461 2001 RF1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153462 2001 RE2 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153463 2001 RX4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153464 2001 RW6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 18 km MPC · JPL
153465 2001 RF7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
153466 2001 RC11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153467 2001 RU13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153468 2001 RO16 12/09/2001 San Marcello A. Boattini, G. Forti 1,3 km MPC · JPL
153469 2001 RW22 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153470 2001 RB26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153471 2001 RU29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153472 2001 RX31 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153473 2001 RX38 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153474 2001 RK43 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153475 2001 RR45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153476 2001 RT58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153477 2001 RC66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153478 2001 RE66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153479 2001 RQ66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153480 2001 RT66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153481 2001 RY68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153482 2001 RK69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153483 2001 RK76 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153484 2001 RQ80 14/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
153485 2001 RZ81 14/09/2001 Ondřejov P. Kušnirák 2,1 km MPC · JPL
153486 2001 RB82 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
153487 2001 RF86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153488 2001 RL87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
153489 2001 RT87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
153490 2001 RF89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
153491 2001 RK90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153492 2001 RJ93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
153493 2001 RX101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153494 2001 RF107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153495 2001 RQ113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153496 2001 RY113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153497 2001 RV118 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153498 2001 RL119 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153499 2001 RL122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153500 2001 RN122 12/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153501 2001 RG126 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153502 2001 RU128 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153503 2001 RB129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153504 2001 RE130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153505 2001 RV130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153506 2001 RC133 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153507 2001 RL135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153508 2001 RF137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153509 2001 RJ139 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153510 2001 RB146 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153511 2001 RT146 09/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153512 2001 SB3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
153513 2001 SJ6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
153514 2001 SZ6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
153515 2001 SD13 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153516 2001 SH14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153517 2001 SO14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153518 2001 ST14 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
153519 2001 SD17 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
153520 2001 SW28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153521 2001 SV36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153522 2001 SN38 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153523 2001 SS38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153524 2001 SG39 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153525 2001 SL43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153526 2001 SB44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153527 2001 SM47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153528 2001 SZ49 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153529 2001 SD53 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153530 2001 SL61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153531 2001 SH63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153532 2001 SK63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153533 2001 SE66 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153534 2001 SH66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153535 2001 SZ66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153536 2001 SF93 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
153537 2001 SQ93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153538 2001 SO97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153539 2001 SD101 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153540 2001 SA103 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153541 2001 SW106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153542 2001 SS107 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153543 2001 SM110 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153544 2001 SR112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153545 2001 SS114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153546 2001 SZ114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
153547 2001 SY118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153548 2001 SN120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153549 2001 SG124 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153550 2001 SJ125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153551 2001 SG131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153552 2001 SZ132 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153553 2001 SM134 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153554 2001 SQ135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153555 2001 SE136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153556 2001 SJ138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153557 2001 SA139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153558 2001 SN139 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153559 2001 SJ141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153560 2001 SF150 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153561 2001 SS155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153562 2001 SL157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153563 2001 SN157 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153564 2001 SE158 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153565 2001 SQ161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153566 2001 SR163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153567 2001 SV163 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153568 2001 SQ167 19/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
153569 2001 SR173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153570 2001 SH184 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153571 2001 SQ184 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153572 2001 SL197 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153573 2001 SU210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153574 2001 SJ220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153575 2001 SP226 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153576 2001 SJ230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153577 2001 SN233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153578 2001 SX237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153579 2001 SH241 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153580 2001 SY241 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153581 2001 SH242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153582 2001 SO243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153583 2001 SG244 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
153584 2001 SS245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153585 2001 SM246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153586 2001 SR246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153587 2001 SG250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153588 2001 SC251 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153589 2001 SS255 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
153590 2001 SY256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153591 2001 SN263 20/09/2001 Socorro LINEAR AMO +1km · 2,0 km MPC · JPL
153592 2001 SG266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
153593 2001 SX268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
153594 2001 SH271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153595 2001 SW271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153596 2001 SA277 21/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
153597 2001 SE279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
153598 2001 SV279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
153599 2001 SD280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
153600 2001 SU280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153601 2001 SQ281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
153602 2001 SS283 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
153603 2001 SL285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
153604 2001 SC293 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153605 2001 SD309 22/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153606 2001 SW312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153607 2001 SZ315 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153608 2001 SQ318 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153609 2001 SP333 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153610 2001 SR338 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153611 2001 SO341 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
153612 2001 SN353 22/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153613 2001 TK1 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
153614 2001 TN3 07/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
153615 2001 TM11 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153616 2001 TD17 14/10/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,6 km MPC · JPL
153617 2001 TR17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
153618 2001 TP19 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153619 2001 TT20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153620 2001 TX20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153621 2001 TC21 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153622 2001 TB33 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153623 2001 TF35 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153624 2001 TJ36 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
153625 2001 TK39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153626 2001 TF44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153627 2001 TZ45 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153628 2001 TE48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
153629 2001 TD54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153630 2001 TA57 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153631 2001 TF61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153632 2001 TT63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153633 2001 TM64 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153634 2001 TS65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153635 2001 TU70 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153636 2001 TS73 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153637 2001 TS76 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153638 2001 TX76 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153639 2001 TZ76 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153640 2001 TS77 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153641 2001 TD79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153642 2001 TS79 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
153643 2001 TX82 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153644 2001 TO87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153645 2001 TV93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153646 2001 TC95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153647 2001 TJ97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153648 2001 TE101 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153649 2001 TJ102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153650 2001 TO102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153651 2001 TT102 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
153652 2001 TC103 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153653 2001 TA104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
153654 2001 TB113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153655 2001 TQ118 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153656 2001 TE122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153657 2001 TO130 08/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
153658 2001 TL134 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
153659 2001 TC140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
153660 2001 TB146 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
153661 2001 TH147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153662 2001 TY150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
153663 2001 TL152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
153664 2001 TN152 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
153665 2001 TL164 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153666 2001 TC170 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153667 2001 TK174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153668 2001 TU181 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153669 2001 TL185 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153670 2001 TJ187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153671 2001 TF188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153672 2001 TO189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153673 2001 TW189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153674 2001 TE190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153675 2001 TG190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153676 2001 TY191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153677 2001 TS194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153678 2001 TM200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153679 2001 TN206 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153680 2001 TW208 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
153681 2001 TC209 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
153682 2001 TG224 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153683 2001 TL225 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
153684 2001 TR225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
153685 2001 TW229 15/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
153686 Pathall 2001 TZ242 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
153687 2001 UH3 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153688 2001 UB8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153689 2001 UY10 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
153690 2001 UH15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
153691 2001 UY15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
153692 2001 US17 25/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
153693 2001 UG23 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
153694 2001 UV28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153695 2001 US35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153696 2001 UO36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153697 2001 UN40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153698 2001 UJ43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153699 2001 UB46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153700 2001 UM46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153701 2001 UT46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153702 2001 UO47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153703 2001 UK48 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153704 2001 UJ53 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153705 2001 UF56 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153706 2001 UQ61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153707 2001 UN74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153708 2001 UK76 17/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
153709 2001 US80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153710 2001 UR82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153711 2001 UG90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
153712 2001 UN92 18/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
153713 2001 US95 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153714 2001 UM96 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153715 2001 UT96 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153716 2001 UE97 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153717 2001 UV100 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153718 2001 UD104 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153719 2001 UW104 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153720 2001 UL105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153721 2001 UO109 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153722 2001 UQ112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153723 2001 UG114 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153724 2001 UM118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153725 2001 UP118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153726 2001 UU119 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153727 2001 UY119 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153728 2001 UD120 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153729 2001 UW122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153730 2001 UJ125 22/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
153731 2001 UC132 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153732 2001 UL132 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153733 2001 UV132 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153734 2001 UF134 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153735 2001 UH137 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153736 2001 UR137 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153737 2001 UN140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153738 2001 US142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153739 2001 UY142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153740 2001 UL143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153741 2001 UE145 23/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
153742 2001 UG146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153743 2001 UD153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153744 2001 UU153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153745 2001 UW153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153746 2001 UF156 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153747 2001 UA158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153748 2001 UB161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153749 2001 UJ167 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153750 2001 UD168 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153751 2001 UQ168 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153752 2001 UZ173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
153753 2001 UC184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153754 2001 UR196 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
153755 2001 UZ199 19/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
153756 2001 UF201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
153757 2001 UN210 21/10/2001 Emerald Lane L. Ball 12 km MPC · JPL
153758 2001 UQ214 23/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
153759 2001 UX216 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
153760 2001 UH221 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153761 2001 UB222 25/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153762 2001 VP1 09/11/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153763 2001 VY10 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153764 2001 VZ11 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153765 2001 VF12 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153766 2001 VD14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153767 2001 VC23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153768 2001 VD27 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153769 2001 VJ29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153770 2001 VO29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153771 2001 VV33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153772 2001 VQ34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153773 2001 VL38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153774 2001 VT38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153775 2001 VY38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153776 2001 VU41 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
153777 2001 VK42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153778 2001 VN45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153779 2001 VO51 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153780 2001 VW57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153781 2001 VD58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153782 2001 VY58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153783 2001 VQ60 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153784 2001 VY60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153785 2001 VG64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153786 2001 VH65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153787 2001 VM65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153788 2001 VU69 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
153789 2001 VC70 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153790 2001 VJ71 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153791 2001 VZ73 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153792 2001 VH75 12/11/2001 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
153793 2001 VF78 15/11/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
153794 2001 VZ78 09/11/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
153795 2001 VO79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
153796 2001 VS79 09/11/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
153797 2001 VH95 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153798 2001 VR96 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153799 2001 VZ96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153800 2001 VT97 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153801 2001 VV106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153802 2001 VY109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153803 2001 VO110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153804 2001 VO113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153805 2001 VO114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153806 2001 VC116 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153807 2001 VJ116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153808 2001 VS116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153809 2001 VP118 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153810 2001 VK119 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153811 2001 VL119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153812 2001 VJ120 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153813 2001 WE 16/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
153814 2001 WN5 20/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 930 m MPC · JPL
153815 2001 WC7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153816 2001 WU8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153817 2001 WP9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153818 2001 WP10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153819 2001 WX14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
153820 2001 WO20 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153821 2001 WS31 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153822 2001 WH37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153823 2001 WU37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153824 2001 WN45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153825 2001 WX48 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
153826 2001 WS50 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153827 2001 WF51 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153828 2001 WT70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153829 2001 WQ76 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153830 2001 WQ79 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153831 2001 WC80 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153832 2001 WW100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
153833 2001 XB4 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153834 2001 XD6 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153835 2001 XD10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153836 2001 XB12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
153837 2001 XD13 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153838 2001 XG17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153839 2001 XS20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153840 2001 XZ20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153841 2001 XL23 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153842 2001 XT30 11/12/2001 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
153843 2001 XF32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
153844 2001 XV36 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153845 2001 XX38 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153846 2001 XL42 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153847 2001 XU42 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153848 2001 XY43 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153849 2001 XC45 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153850 2001 XS46 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153851 2001 XL47 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
153852 2001 XH52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153853 2001 XP52 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153854 2001 XS52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153855 2001 XK53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153856 2001 XD54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153857 2001 XJ62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153858 2001 XE64 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153859 2001 XB65 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153860 2001 XE65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153861 2001 XL69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153862 2001 XK71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153863 2001 XV71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153864 2001 XT72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153865 2001 XX74 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153866 2001 XQ78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153867 2001 XC79 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153868 2001 XR83 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153869 2001 XE85 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153870 2001 XD87 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153871 2001 XQ88 10/12/2001 Uccle T. Pauwels 2,0 km MPC · JPL
153872 2001 XC90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153873 2001 XY91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153874 2001 XN102 11/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
153875 2001 XL103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153876 2001 XR121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153877 2001 XB131 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
153878 2001 XM141 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153879 2001 XY141 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153880 2001 XG148 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153881 2001 XH148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153882 2001 XW148 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153883 2001 XQ153 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153884 2001 XO158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153885 2001 XN163 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153886 2001 XR171 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153887 2001 XC172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153888 2001 XU178 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153889 2001 XJ185 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153890 2001 XL188 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153891 2001 XZ193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
153892 2001 XE196 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
153893 2001 XC197 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153894 2001 XT198 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
153895 2001 XF206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153896 2001 XT206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153897 2001 XV206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153898 2001 XT210 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153899 2001 XJ215 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153900 2001 XZ216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153901 2001 XB219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153902 2001 XV221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153903 2001 XR227 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153904 2001 XV232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153905 2001 XC234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153906 2001 XM234 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153907 2001 XK236 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153908 2001 XA237 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153909 2001 XF238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153910 2001 XO239 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153911 2001 XL241 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153912 2001 XG243 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153913 2001 XO246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153914 2001 XV248 14/12/2001 Cima Ekar ADAS 1,7 km MPC · JPL
153915 2001 XE252 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153916 2001 XA257 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153917 2001 YK9 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
153918 2001 YO12 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153919 2001 YU18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153920 2001 YW20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153921 2001 YZ22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153922 2001 YQ26 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153923 2001 YW41 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153924 2001 YF53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153925 2001 YT54 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153926 2001 YL59 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153927 2001 YT59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153928 2001 YB61 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153929 2001 YJ63 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153930 2001 YG66 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
153931 2001 YA68 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153932 2001 YJ70 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
153933 2001 YR71 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153934 2001 YD74 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153935 2001 YC80 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153936 2001 YJ89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153937 2001 YG97 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153938 2001 YJ105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153939 2001 YW110 18/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
153940 2001 YD118 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153941 2001 YM121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153942 2001 YD122 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153943 2001 YH127 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153944 2001 YN127 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153945 2001 YP127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153946 2001 YS129 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153947 2001 YG131 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153948 2001 YX134 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153949 2001 YY148 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153950 2001 YL156 20/12/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
153951 2002 AC3 07/01/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
153952 2002 AZ5 04/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
153953 2002 AD9 09/01/2002 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
153954 2002 AL9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
153955 2002 AA20 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
153956 2002 AG27 12/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,0 km MPC · JPL
153957 2002 AB29 13/01/2002 Socorro LINEAR APO 980 m MPC · JPL
153958 2002 AM31 14/01/2002 Socorro LINEAR APO +1km · 780 m MPC · JPL
153959 2002 AC34 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
153960 2002 AT35 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153961 2002 AZ39 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
153962 2002 AT40 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153963 2002 AW41 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153964 2002 AP42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153965 2002 AV47 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153966 2002 AU49 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153967 2002 AC53 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
153968 2002 AE58 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153969 2002 AL59 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153970 2002 AJ79 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153971 2002 AT80 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153972 2002 AD81 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153973 2002 AH82 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153974 2002 AV87 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153975 2002 AV93 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153976 2002 AX101 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153977 2002 AG106 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153978 2002 AE111 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
153979 2002 AQ111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153980 2002 AG112 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
153981 2002 AO119 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153982 2002 AM120 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153983 2002 AC121 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153984 2002 AF131 12/01/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
153985 2002 AT132 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153986 2002 AT139 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153987 2002 AS150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153988 2002 AF153 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153989 2002 AB157 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153990 2002 AH157 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153991 2002 AY162 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153992 2002 AT164 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153993 2002 AT165 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153994 2002 AM169 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153995 2002 AK173 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153996 2002 AZ174 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153997 2002 AV176 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153998 2002 AC181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
153999 2002 AC183 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
154000 2002 AM187 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

149.000s  • 150.000s  • 151.000s  • 152.000s  • 153.000s  • 154.000s  • 155.000s  • 156.000s  • 157.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001