Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/121001–122000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121001 Liangshanxichang 1998 YW8 22/12/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
121002 1998 YZ15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121003 1998 YT19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121004 1998 YQ27 29/12/1998 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
121005 1998 YM31 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
121006 1999 AG1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
121007 Jiaxingnanhu 1999 AT9 10/01/1999 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
121008 Michellecrigger 1999 AK10 14/01/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
121009 1999 AV10 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
121010 1999 AG18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121011 1999 AW18 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
121012 1999 AP19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121013 1999 AG21 13/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
121014 1999 AJ22 13/01/1999 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
121015 1999 AO27 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
121016 Christopharnold 1999 BW3 18/01/1999 Drebach J. Kandler 2,2 km MPC · JPL
121017 1999 BG4 19/01/1999 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 3,8 km MPC · JPL
121018 1999 BC6 20/01/1999 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
121019 Minodamato 1999 BO7 20/01/1999 Campo Catino F. Mallia, M. Di Sora 1,7 km MPC · JPL
121020 1999 BV8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
121021 1999 BB13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
121022 Galliano 1999 BR13 20/01/1999 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
121023 1999 BV25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121024 1999 BK26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
121025 1999 BV26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121026 1999 BH27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121027 1999 BS27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121028 1999 BB29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121029 1999 BL29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
121030 1999 BM29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121031 1999 BU30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
121032 Wadesisler 1999 BN33 23/01/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
121033 1999 CU 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
121034 1999 CF1 06/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
121035 1999 CP3 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121036 1999 CH6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121037 1999 CV6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121038 1999 CU10 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121039 1999 CQ11 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121040 1999 CP13 14/02/1999 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
121041 1999 CD15 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121042 1999 CA16 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121043 1999 CD24 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121044 1999 CM26 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121045 1999 CV29 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
121046 1999 CD34 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121047 1999 CM41 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121048 1999 CF42 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121049 1999 CD46 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121050 1999 CX49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121051 1999 CG50 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121052 1999 CP51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121053 1999 CA54 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121054 1999 CX73 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121055 1999 CZ75 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121056 1999 CA80 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121057 1999 CA89 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
121058 1999 CD92 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121059 1999 CO93 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121060 1999 CH111 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121061 1999 CY112 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121062 1999 CF116 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121063 1999 CO121 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121064 1999 CW132 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121065 1999 CX132 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121066 1999 CW135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
121067 1999 CN145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121068 1999 CT147 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121069 1999 CK149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121070 1999 CS149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
121071 1999 CT149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
121072 1999 DP3 17/02/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,2 km MPC · JPL
121073 1999 EL12 15/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121074 1999 FA2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
121075 1999 FA3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121076 1999 FB3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
121077 1999 FG3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
121078 1999 FP3 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121079 1999 FP4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
121080 1999 FO6 17/03/1999 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
121081 1999 FN7 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121082 1999 FP13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121083 1999 FV16 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
121084 1999 FY16 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121085 1999 FA18 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121086 1999 FB18 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121087 1999 FO18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
121088 1999 FX20 24/03/1999 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
121089 Vyšší Brod 121089|Vyšší Brod}} 24/03/1999 Kleť M. Tichý 2,2 km MPC · JPL
121090 1999 FM27 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121091 1999 FG34 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121092 1999 FG40 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121093 1999 FO46 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121094 1999 FY48 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121095 1999 FM49 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121096 1999 FG51 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121097 1999 FM54 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121098 1999 FL55 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121099 1999 FV55 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121100 1999 FS62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121101 1999 FA63 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
121102 1999 FE63 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
121103 Ericneilsen 1999 FX73 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
121104 1999 GQ 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
121105 1999 GL1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
121106 1999 GW1 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121107 1999 GF5 03/04/1999 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
121108 1999 GA7 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121109 1999 GV7 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
121110 1999 GO12 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
121111 1999 GD16 09/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121112 1999 GG25 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121113 1999 GM25 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121114 1999 GD28 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121115 1999 GO31 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121116 1999 GH42 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121117 1999 GE56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121118 1999 GK58 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121119 1999 GZ58 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121120 1999 GQ59 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121121 Koyoharugotoge 1999 HJ3 19/04/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 890 m MPC · JPL
121122 1999 HW3 21/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,6 km MPC · JPL
121123 1999 HK4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
121124 1999 HZ8 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121125 1999 HW9 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121126 1999 JO2 08/05/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
121127 1999 JF3 08/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
121128 1999 JO3 06/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121129 1999 JV4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121130 1999 JB5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121131 1999 JE9 07/05/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
121132 Garydavis 1999 JB10 08/05/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
121133 Kenflurchick 1999 JN14 15/05/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
121134 1999 JT16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121135 1999 JJ26 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121136 1999 JJ27 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121137 1999 JV32 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121138 1999 JB33 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121139 1999 JF34 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121140 1999 JZ39 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121141 1999 JE40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121142 1999 JQ40 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121143 1999 JX44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121144 1999 JP45 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121145 1999 JT59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121146 1999 JT67 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121147 1999 JK69 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121148 1999 JC71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121149 1999 JQ72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121150 1999 JV72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121151 1999 JH74 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121152 1999 JU82 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121153 1999 JQ88 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121154 1999 JU90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121155 1999 JH95 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121156 1999 JJ96 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121157 1999 JT97 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121158 1999 JH98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121159 1999 JJ100 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121160 1999 JL102 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121161 1999 JG111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121162 1999 JY113 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121163 1999 JM118 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121164 1999 JO118 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121165 1999 JU120 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121166 1999 JC125 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121167 1999 JE135 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121168 1999 KS1 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121169 1999 KA2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121170 1999 KG7 17/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121171 1999 KE9 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121172 1999 KZ11 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121173 1999 KE13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121174 1999 KK14 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121175 1999 KU15 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121176 1999 LH5 11/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121177 1999 LV6 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
121178 1999 LS8 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121179 1999 LX14 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121180 1999 LX15 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121181 1999 LC25 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121182 1999 LQ31 11/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121183 1999 LT36 07/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
121184 1999 NH 05/07/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 1,6 km MPC · JPL
121185 1999 NP 07/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
121186 1999 NR1 12/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121187 1999 NJ13 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121188 1999 NR17 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121189 1999 NE19 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121190 1999 NP19 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121191 1999 NT19 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121192 1999 NC22 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121193 1999 NK22 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121194 1999 NQ26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121195 1999 NY29 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121196 1999 NY31 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121197 1999 NB33 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121198 1999 NB35 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121199 1999 NC38 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121200 1999 NK38 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121201 1999 NR41 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121202 1999 NG46 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121203 1999 NB49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121204 1999 OK2 22/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121205 1999 PG1 08/08/1999 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
121206 1999 PO3 13/08/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 4,6 km MPC · JPL
121207 1999 PX3 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
121208 1999 PZ4 08/08/1999 Gekko T. Kagawa 2,5 km MPC · JPL
121209 1999 QJ1 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121210 1999 QG2 25/08/1999 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
121211 Nikeshadavis 1999 RB4 04/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
121212 1999 RP5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
121213 1999 RR6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121214 1999 RU7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121215 1999 RA8 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
121216 1999 RP9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
121217 1999 RV10 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121218 1999 RJ11 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121219 1999 RL11 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121220 1999 RK13 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121221 1999 RO13 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
121222 1999 RG14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121223 1999 RQ15 07/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
121224 1999 RA21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121225 1999 RX27 08/09/1999 Kleť Kleť Obs. 8,1 km MPC · JPL
121226 1999 RZ28 07/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
121227 1999 RA29 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121228 1999 RQ29 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121229 1999 RC30 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121230 1999 RH30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121231 1999 RD31 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121232 Zerin 1999 RK35 11/09/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,1 km MPC · JPL
121233 1999 RU36 10/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,0 km MPC · JPL
121234 1999 RM37 11/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121235 1999 RB39 13/09/1999 Kanab E. E. Sheridan 1,9 km MPC · JPL
121236 Adrianagutierrez 1999 RJ39 08/09/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
121237 Zachdolch 1999 RK39 08/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
121238 1999 RM40 07/09/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
121239 1999 RQ41 14/09/1999 Kleť Kleť Obs. 2,9 km MPC · JPL
121240 1999 RG44 15/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
121241 1999 RW46 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121242 1999 RR48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121243 1999 RQ50 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121244 1999 RE51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121245 1999 RO51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121246 1999 RU55 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121247 1999 RX58 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121248 1999 RR63 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121249 1999 RC65 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121250 1999 RF66 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121251 1999 RO71 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121252 1999 RS71 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121253 1999 RW71 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
121254 1999 RK76 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121255 1999 RM83 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
121256 1999 RL85 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121257 1999 RQ91 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121258 1999 RL94 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121259 1999 RC95 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121260 1999 RR96 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121261 1999 RY97 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121262 1999 RE98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121263 1999 RO98 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121264 1999 RP105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121265 1999 RT106 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121266 1999 RU106 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121267 1999 RX106 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121268 1999 RD108 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121269 1999 RK108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121270 1999 RT113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121271 1999 RD114 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
121272 1999 RB115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
121273 1999 RN118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121274 1999 RM124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121275 1999 RC126 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121276 1999 RJ136 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121277 1999 RX136 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121278 1999 RH142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121279 1999 RQ143 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
121280 1999 RY143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121281 1999 RW148 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121282 1999 RC153 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121283 1999 RE153 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121284 1999 RQ157 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121285 1999 RB161 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
121286 1999 RG161 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121287 1999 RU164 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121288 1999 RT171 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121289 1999 RS174 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121290 1999 RK176 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121291 1999 RN176 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121292 1999 RR180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121293 1999 RL182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121294 1999 RW182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121295 1999 RW185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121296 1999 RH193 13/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121297 1999 RU195 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
121298 1999 RK198 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
121299 1999 RL202 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121300 1999 RM202 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121301 1999 RT202 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121302 1999 RN203 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
121303 1999 RB205 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121304 1999 RA206 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
121305 1999 RH206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
121306 1999 RQ207 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121307 1999 RT207 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121308 1999 RD208 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
121309 1999 RG209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121310 1999 RJ209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121311 1999 RR209 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121312 1999 RS209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121313 Tamsin 1999 RF214 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
121314 1999 RW217 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
121315 Mikelentz 1999 RB218 04/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
121316 1999 RC219 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
121317 1999 RE225 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121318 1999 RY242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
121319 1999 RN247 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
121320 1999 RR249 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
121321 1999 SH 16/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
121322 1999 SQ1 19/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,4 km MPC · JPL
121323 1999 SJ3 22/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
121324 1999 SQ5 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121325 1999 SU5 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121326 1999 SG12 22/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121327 Andreweaker 1999 SL14 30/09/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
121328 Devlynrfennell 1999 SZ14 29/09/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
121329 Getzandanner 1999 SF15 30/09/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
121330 Colbygoodloe 1999 SW16 29/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
121331 Savannahsalazar 1999 SN22 30/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
121332 Jasonhair 1999 SB24 29/09/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
121333 1999 TF3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
121334 1999 TQ3 03/10/1999 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,8 km MPC · JPL
121335 1999 TO4 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121336 1999 TF6 06/10/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 6,3 km MPC · JPL
121337 1999 TW8 01/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
121338 1999 TY8 01/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
121339 1999 TO15 13/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
121340 1999 TO17 15/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
121341 1999 TB19 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
121342 1999 TV19 10/10/1999 Xinglong SCAP 6,5 km MPC · JPL
121343 1999 TH27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
121344 1999 TB29 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121345 1999 TA32 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121346 1999 TB33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121347 1999 TL33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121348 1999 TP33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121349 1999 TM34 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121350 1999 TU34 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121351 1999 TL35 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121352 Taylorhale 1999 TG38 01/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
121353 1999 TF39 03/10/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
121354 1999 TX47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
121355 1999 TQ49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
121356 1999 TE52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121357 1999 TA54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121358 1999 TR54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121359 1999 TG55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
121360 1999 TP56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121361 1999 TJ60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121362 1999 TB61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121363 1999 TK61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
121364 1999 TH62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121365 1999 TB65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
121366 1999 TZ65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
121367 1999 TK67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
121368 1999 TP69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
121369 1999 TJ70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121370 1999 TK72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121371 1999 TE77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121372 1999 TD79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121373 1999 TB80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121374 1999 TG80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121375 1999 TK80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
121376 1999 TX83 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
121377 1999 TF85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
121378 1999 TO87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
121379 1999 TV87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
121380 1999 TJ89 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121381 1999 TJ94 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121382 1999 TU97 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121383 1999 TJ100 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121384 1999 TM104 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121385 1999 TC114 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121386 1999 TP114 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121387 1999 TE117 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
121388 1999 TJ117 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121389 1999 TY117 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121390 1999 TA118 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121391 1999 TP118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121392 1999 TU118 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121393 1999 TA120 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121394 1999 TM120 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121395 1999 TQ122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121396 1999 TW123 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
121397 1999 TR125 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121398 1999 TH129 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121399 1999 TO129 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121400 1999 TQ129 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121401 1999 TX129 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121402 1999 TK131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121403 1999 TL131 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121404 1999 TW132 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121405 1999 TZ134 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121406 1999 TR135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121407 1999 TB138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121408 1999 TD139 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121409 1999 TB140 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121410 1999 TH141 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121411 1999 TR141 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121412 1999 TW141 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121413 1999 TW142 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121414 1999 TA144 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121415 1999 TR144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121416 1999 TG146 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121417 1999 TL146 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121418 1999 TO147 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121419 1999 TW147 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121420 1999 TD148 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121421 1999 TR148 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121422 1999 TD149 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121423 1999 TR149 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121424 1999 TP151 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121425 1999 TV152 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121426 1999 TX153 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121427 1999 TJ158 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121428 1999 TY162 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121429 1999 TL164 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121430 1999 TZ165 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121431 1999 TX168 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121432 1999 TG171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121433 1999 TL175 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121434 1999 TS178 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121435 1999 TD180 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121436 1999 TZ182 11/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
121437 1999 TT183 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121438 1999 TA184 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121439 1999 TK184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121440 1999 TY184 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121441 1999 TA185 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121442 1999 TE186 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121443 1999 TP186 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121444 1999 TN188 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
121445 1999 TH189 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121446 1999 TR189 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121447 1999 TO191 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
121448 1999 TR191 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121449 1999 TU193 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
121450 1999 TO194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121451 1999 TP197 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121452 1999 TW198 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121453 1999 TE199 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121454 1999 TA202 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121455 1999 TM205 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121456 1999 TQ206 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121457 1999 TU206 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121458 1999 TX206 14/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
121459 1999 TQ207 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121460 1999 TW207 14/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121461 1999 TX208 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121462 1999 TB209 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121463 1999 TE209 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121464 1999 TO209 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121465 1999 TJ214 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121466 1999 TQ214 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121467 1999 TT217 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
121468 Msovinskihaskell 1999 TD219 01/10/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
121469 Sarahaugh 1999 TW221 01/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
121470 1999 TJ223 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
121471 1999 TO225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
121472 1999 TS225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
121473 1999 TC226 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
121474 1999 TE228 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
121475 1999 TK228 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121476 1999 TE232 05/10/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
121477 1999 TX232 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121478 1999 TG233 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121479 Hendershot 1999 TM236 03/10/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
121480 Dolanhighsmith 1999 TH240 04/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
121481 Reganhoward 1999 TY240 04/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
121482 1999 TC241 04/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
121483 Griffinjayne 1999 TO242 04/10/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
121484 1999 TP243 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121485 1999 TF244 07/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
121486 Sarahkirby 1999 TX245 07/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
121487 1999 TY253 11/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
121488 1999 TH254 08/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
121489 1999 TP255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121490 1999 TQ255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121491 1999 TV256 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121492 1999 TN262 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
121493 1999 TO263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121494 1999 TE267 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121495 1999 TQ267 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
121496 1999 TB269 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121497 1999 TN270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121498 1999 TB272 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121499 1999 TD272 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121500 1999 TF273 05/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121501 1999 TH273 05/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121502 1999 TR273 05/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121503 1999 TZ289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121504 1999 TU292 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121505 Andrewliounis 1999 TC296 01/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
121506 Chrislorentson 1999 TA300 03/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
121507 1999 TU304 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
121508 1999 TY307 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121509 1999 TW308 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121510 1999 TS309 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
121511 1999 TD319 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121512 1999 TR322 05/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121513 1999 UJ6 28/10/1999 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
121514 1999 UJ7 30/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121515 1999 US10 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121516 1999 UG11 31/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121517 1999 UO11 31/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,4 km MPC · JPL
121518 1999 UA12 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121519 1999 UV17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121520 1999 UE27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
121521 1999 UT27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121522 1999 UU27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121523 1999 UP28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
121524 1999 UA29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
121525 1999 UE29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
121526 1999 UN30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121527 1999 UV30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121528 1999 UX32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121529 1999 UY33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121530 1999 UG36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
121531 1999 UV36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
121532 1999 UD40 16/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121533 1999 UW40 16/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121534 1999 UJ41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
121535 1999 UQ41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121536 Brianburt 1999 UY46 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
121537 Lorenzdavid 1999 UG48 30/10/1999 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
121538 1999 UA49 31/10/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
121539 1999 UD50 30/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
121540 Jamesmarsh 1999 UU51 31/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
121541 1999 UZ51 31/10/1999 Gnosca S. Sposetti 2,6 km MPC · JPL
121542 Alindamashiku 1999 UW56 29/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
121543 1999 VG1 03/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 5,2 km MPC · JPL
121544 1999 VJ1 03/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 5,6 km MPC · JPL
121545 1999 VA3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121546 1999 VU11 05/11/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 5,1 km MPC · JPL
121547 Fenghuotongxin 1999 VS20 11/11/1999 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
121548 1999 VH31 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121549 1999 VC32 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121550 1999 VQ32 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121551 1999 VT33 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121552 1999 VU36 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121553 1999 VL39 10/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121554 1999 VN39 10/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121555 1999 VF41 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
121556 1999 VX41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121557 Paulmason 1999 VF44 03/11/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
121558 1999 VR47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
121559 1999 VL48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121560 1999 VZ48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
121561 1999 VN51 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121562 1999 VQ51 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121563 1999 VV51 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121564 1999 VS55 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121565 1999 VV55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121566 1999 VH59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121567 1999 VG60 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121568 1999 VN62 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121569 1999 VT69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121570 1999 VU74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121571 1999 VC76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121572 1999 VB87 07/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121573 1999 VZ87 08/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121574 1999 VS90 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121575 1999 VV90 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121576 1999 VL97 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121577 1999 VO97 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121578 1999 VG98 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121579 1999 VO98 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121580 1999 VR99 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121581 1999 VK101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121582 1999 VT101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121583 1999 VO102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121584 1999 VW102 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121585 1999 VE103 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121586 1999 VS104 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121587 1999 VJ105 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121588 1999 VL105 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121589 1999 VJ110 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121590 1999 VM110 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121591 1999 VN111 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121592 1999 VJ113 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121593 Kevinmiller 1999 VY114 09/11/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
121594 Zubritsky 1999 VD115 09/11/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
121595 1999 VT125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
121596 1999 VX128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
121597 1999 VC130 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121598 1999 VO130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
121599 1999 VF135 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
121600 1999 VZ135 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121601 1999 VP136 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121602 1999 VU136 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
121603 1999 VV136 12/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121604 1999 VF137 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121605 1999 VF138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
121606 1999 VG140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121607 1999 VG142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
121608 Mikemoreau 1999 VL144 11/11/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
121609 Josephnicholas 1999 VV144 13/11/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
121610 1999 VW147 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121611 1999 VD149 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121612 1999 VD150 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121613 1999 VC151 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121614 1999 VA153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121615 Marknoteware 1999 VC154 13/11/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
121616 1999 VA155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121617 1999 VX157 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121618 1999 VL158 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121619 1999 VV163 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
121620 1999 VB166 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121621 1999 VP167 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121622 1999 VT167 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121623 1999 VH169 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121624 1999 VN173 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121625 1999 VW177 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121626 1999 VR178 06/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121627 1999 VO182 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121628 1999 VP183 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121629 1999 VZ183 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121630 1999 VD187 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121631 Josephnuth 1999 VO196 01/11/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
121632 1999 VS196 01/11/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
121633 Ronperison 1999 VO197 03/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
121634 1999 VX199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
121635 1999 VQ200 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
121636 1999 VT208 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121637 Druscillaperry 1999 VR210 13/11/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
121638 1999 VK216 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121639 1999 VT217 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121640 1999 VK221 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121641 1999 VF225 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121642 1999 VJ227 01/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
121643 1999 WN1 28/11/1999 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
121644 1999 WN6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
121645 1999 WQ7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
121646 1999 WZ7 27/11/1999 Monte Agliale M. Ziboli 5,7 km MPC · JPL
121647 1999 WF10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121648 1999 WF11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
121649 1999 WK17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121650 1999 WR18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
121651 1999 WY18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
121652 1999 WE19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
121653 1999 XV 02/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121654 Michaelpryzby 1999 XY2 04/12/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
121655 Nitapszcolka 1999 XY4 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
121656 Jamesrogers 1999 XM5 04/12/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
121657 1999 XL6 04/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
121658 1999 XU8 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121659 Blairrussell 1999 XX10 05/12/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
121660 1999 XW19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121661 1999 XQ21 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121662 1999 XP26 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121663 1999 XC31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121664 1999 XG38 03/12/1999 Uenohara N. Kawasato 3,9 km MPC · JPL
121665 1999 XR38 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121666 1999 XM40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
121667 1999 XQ40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121668 1999 XN45 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121669 1999 XD46 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121670 1999 XU46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121671 1999 XG47 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121672 1999 XM47 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121673 1999 XF51 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121674 1999 XQ52 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121675 1999 XS52 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
121676 1999 XM54 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121677 1999 XN55 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121678 1999 XJ56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121679 1999 XY56 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121680 1999 XJ57 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121681 1999 XO58 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121682 1999 XH59 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121683 1999 XF60 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121684 1999 XH60 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121685 1999 XL60 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121686 1999 XM61 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121687 1999 XT62 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121688 1999 XA63 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121689 1999 XB64 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121690 1999 XP64 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121691 1999 XY64 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121692 1999 XD65 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121693 1999 XF66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121694 1999 XF67 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121695 1999 XP68 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121696 1999 XD69 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
121697 1999 XD73 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
121698 1999 XM73 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121699 1999 XS76 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121700 1999 XX77 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121701 1999 XR78 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121702 1999 XU80 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121703 1999 XZ83 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121704 1999 XW88 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
121705 1999 XY90 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121706 1999 XE95 09/12/1999 Prescott P. G. Comba 7,3 km MPC · JPL
121707 1999 XY99 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121708 1999 XT100 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
121709 1999 XJ106 11/12/1999 Prescott P. G. Comba 4,9 km MPC · JPL
121710 1999 XB112 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
121711 1999 XW112 11/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
121712 1999 XS113 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
121713 1999 XT113 11/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
121714 1999 XZ115 05/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
121715 Katiesalamy 1999 XC120 05/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
121716 Victorsank 1999 XL122 07/12/1999 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
121717 Josephschepis 1999 XA123 07/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
121718 Ashleyscroggins 1999 XE125 07/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
121719 Georgeshaw 1999 XW126 07/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
121720 1999 XF131 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121721 1999 XY131 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121722 1999 XZ137 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121723 1999 XL139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
121724 1999 XG141 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
121725 Aphidas 1999 XX143 13/12/1999 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 84 km MPC · JPL
121726 1999 XU148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
121727 1999 XQ155 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121728 1999 XV160 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121729 1999 XV165 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121730 1999 XM170 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121731 1999 XU170 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
121732 1999 XB171 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121733 1999 XR172 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
121734 1999 XF178 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
121735 1999 XD185 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
121736 1999 XR186 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121737 1999 XY190 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121738 1999 XF191 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
121739 1999 XT191 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
121740 1999 XU196 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
121741 1999 XT198 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121742 1999 XX203 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121743 1999 XH205 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121744 1999 XV205 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
121745 1999 XN207 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121746 1999 XV207 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121747 1999 XY210 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121748 1999 XA212 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121749 1999 XU217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121750 1999 XE222 15/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121751 1999 XO228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
121752 1999 XV234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
121753 1999 XP247 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121754 1999 XO252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121755 1999 XY253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121756 Sotomejias 1999 XA257 07/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
121757 1999 YZ1 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
121758 1999 YT3 19/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
121759 1999 YU3 19/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
121760 1999 YY4 28/12/1999 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
121761 1999 YZ6 30/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121762 1999 YW8 30/12/1999 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
121763 1999 YA10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
121764 1999 YH13 31/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 4,1 km MPC · JPL
121765 1999 YF15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
121766 1999 YG15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121767 1999 YK15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121768 1999 YH17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121769 1999 YF23 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
121770 2000 AV2 01/01/2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti 7,5 km MPC · JPL
121771 2000 AN3 02/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121772 2000 AA20 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121773 2000 AZ23 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121774 2000 AU24 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121775 2000 AF29 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
121776 2000 AH30 03/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
121777 2000 AD32 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
121778 2000 AB37 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121779 2000 AO40 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121780 2000 AG51 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121781 2000 AA55 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121782 2000 AL66 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121783 2000 AM80 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121784 2000 AS82 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121785 2000 AM83 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121786 2000 AB89 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
121787 2000 AB91 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121788 2000 AN101 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
121789 2000 AE103 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
121790 2000 AS104 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121791 2000 AS115 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
121792 2000 AY118 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121793 2000 AT119 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
121794 2000 AD124 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121795 2000 AR125 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
121796 2000 AQ132 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121797 2000 AQ150 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121798 2000 AS158 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121799 2000 AB159 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121800 2000 AQ160 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121801 2000 AO161 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121802 2000 AP162 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121803 2000 AC167 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121804 2000 AK168 13/01/2000 Kleť Kleť Obs. 4,7 km MPC · JPL
121805 2000 AS168 12/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
121806 2000 AH187 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121807 2000 AW187 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121808 2000 AN189 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121809 2000 AA194 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121810 2000 AU214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
121811 2000 AD217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
121812 2000 AP222 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
121813 2000 AW226 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
121814 2000 AM231 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121815 2000 AE232 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121816 2000 AE238 06/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121817 Szatmáry 2000 AP246 02/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 5,6 km MPC · JPL
121818 2000 AB247 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
121819 2000 AH247 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
121820 2000 AE249 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121821 2000 AL251 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121822 2000 BT 26/01/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,0 km MPC · JPL
121823 2000 BA1 28/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121824 2000 BU9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
121825 2000 BV9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
121826 2000 BA10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121827 2000 BG12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
121828 2000 BH13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121829 2000 BU15 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121830 2000 BG20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
121831 2000 BV20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
121832 2000 BZ21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121833 2000 BO23 27/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121834 2000 BZ24 30/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121835 2000 BD25 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121836 2000 BZ26 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121837 2000 BT27 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121838 2000 BX37 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
121839 2000 BS41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
121840 2000 BS44 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
121841 2000 BX49 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
121842 2000 CD6 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121843 2000 CQ6 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121844 2000 CQ9 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121845 2000 CS9 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121846 2000 CJ14 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121847 2000 CS22 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
121848 2000 CN23 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121849 2000 CB24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121850 2000 CA28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121851 2000 CO31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121852 2000 CU31 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121853 2000 CT34 03/02/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 6,0 km MPC · JPL
121854 2000 CE44 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121855 2000 CX52 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121856 2000 CX54 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121857 2000 CO64 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121858 2000 CV64 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121859 2000 CG66 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121860 2000 CK66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121861 2000 CW69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121862 2000 CT72 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121863 2000 CO75 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121864 2000 CK76 09/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
121865 Dauvergne 2000 CT80 10/02/2000 La Silla F. Colas, C. Cavadore 3,1 km MPC · JPL
121866 2000 CE83 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121867 2000 CB86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121868 2000 CQ90 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121869 2000 CF91 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121870 2000 CB98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121871 2000 CH99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
121872 2000 CE100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
121873 2000 CA101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121874 2000 CJ116 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121875 2000 CQ116 03/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121876 2000 CT117 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121877 2000 CG120 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121878 2000 CG122 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121879 2000 CF132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121880 2000 CV134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121881 2000 DC1 25/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
121882 2000 DW1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
121883 2000 DA2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
121884 2000 DA3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
121885 2000 DQ6 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
121886 2000 DF10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121887 2000 DY11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121888 2000 DN12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121889 2000 DL17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
121890 2000 DK21 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
121891 2000 DP21 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121892 2000 DC25 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121893 2000 DM25 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121894 2000 DC28 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
121895 2000 DJ29 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
121896 2000 DW33 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121897 2000 DZ34 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121898 2000 DG35 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121899 2000 DM36 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121900 2000 DU37 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121901 2000 DT44 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
121902 2000 DV44 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121903 2000 DZ50 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121904 2000 DS51 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121905 2000 DE56 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121906 2000 DB62 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121907 2000 DX64 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121908 2000 DD65 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121909 2000 DR65 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
121910 2000 DW66 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121911 2000 DG67 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121912 2000 DZ67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121913 2000 DN68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121914 2000 DB69 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121915 2000 DN73 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121916 2000 DW76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121917 2000 DL83 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121918 2000 DN83 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
121919 2000 DN84 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121920 2000 DP88 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121921 2000 DA89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
121922 2000 DT91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
121923 2000 DZ96 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
121924 2000 DH98 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121925 2000 DX98 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121926 2000 DO103 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121927 2000 DX103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121928 2000 DV104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121929 2000 DB105 29/02/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
121930 2000 DW105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121931 2000 DY114 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
121932 2000 DW117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121933 2000 EG1 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121934 2000 EP3 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121935 2000 EN4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121936 2000 ER6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
121937 2000 EP9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121938 2000 EX11 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121939 2000 EE13 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
121940 2000 EW16 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121941 2000 ER18 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121942 2000 ES23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
121943 2000 EV27 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121944 2000 EJ28 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121945 2000 EK31 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121946 2000 EO31 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
121947 2000 EC36 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121948 2000 EH37 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121949 2000 ET42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121950 2000 EA43 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121951 2000 ES45 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121952 2000 EX48 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121953 2000 EP50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
121954 2000 EQ50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
121955 2000 ED53 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
121956 2000 EH54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121957 2000 EX54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121958 2000 EP58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121959 2000 EL67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121960 2000 EN68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121961 2000 EZ79 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121962 2000 EJ81 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121963 2000 EF87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121964 2000 EC99 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
121965 2000 EF99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121966 2000 EC103 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121967 2000 EP108 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
121968 2000 EU108 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121969 2000 ES110 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
121970 2000 EK112 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121971 2000 EF113 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121972 2000 ES117 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
121973 2000 EW118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
121974 2000 ED119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
121975 2000 EA126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
121976 2000 EH129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
121977 2000 EK135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
121978 2000 ED140 08/03/2000 Mauna Kea R. J. Whiteley 1,2 km MPC · JPL
121979 2000 EM149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121980 2000 ET156 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121981 2000 EH159 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121982 2000 EP160 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121983 2000 EN164 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121984 2000 ED167 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121985 2000 EP172 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
121986 2000 ER180 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121987 2000 EU188 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121988 2000 FW8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121989 2000 FV9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121990 2000 FX11 28/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
121991 2000 FC17 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121992 2000 FS20 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121993 2000 FX27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
121994 2000 FV28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
121995 2000 FO38 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121996 2000 FV41 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121997 2000 FX41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
121998 2000 FS43 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121999 2000 FM44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122000 2000 FR45 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

117.000s  • 118.000s  • 119.000s  • 120.000s  • 121.000s  • 122.000s  • 123.000s  • 124.000s  • 125.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001