Danh sách tiểu hành tinh/198001–199000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198001 2004 RJ179 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198002 2004 RO179 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198003 2004 RS181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198004 2004 RB182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198005 2004 RS186 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198006 2004 RE187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198007 2004 RO191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198008 2004 RP191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198009 2004 RC198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198010 2004 RU199 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198011 2004 RK200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
198012 2004 RF201 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198013 2004 RJ201 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198014 2004 RS202 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198015 2004 RP204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198016 2004 RL205 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198017 2004 RW209 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198018 2004 RC218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198019 2004 RH220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
198020 2004 RJ221 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
198021 2004 RW221 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198022 2004 RZ224 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198023 2004 RC225 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198024 2004 RB226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198025 2004 RX229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198026 2004 RB230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198027 2004 RB231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198028 2004 RX231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198029 2004 RD233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198030 2004 RO238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198031 2004 RA240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198032 2004 RS241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198033 2004 RR244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198034 2004 RW244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198035 2004 RK253 15/09/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
198036 2004 RU254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
198037 2004 RY254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
198038 2004 RP256 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
198039 2004 RW257 10/09/2004 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
198040 2004 RT266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198041 2004 RN272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198042 2004 RF275 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198043 2004 RF276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198044 2004 RR276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198045 2004 RJ281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198046 2004 RB285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198047 2004 RL288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
198048 2004 RR290 08/09/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
198049 2004 RV290 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198050 2004 RR294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198051 2004 RS298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198052 2004 RU298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198053 2004 RY301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
198054 2004 RL305 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
198055 2004 RF307 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
198056 2004 RT309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198057 2004 RB310 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198058 2004 RD311 13/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
198059 2004 RM316 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198060 2004 RH320 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198061 2004 RC322 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
198062 2004 RH322 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198063 2004 RL323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
198064 2004 RG325 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198065 2004 RO325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198066 2004 RB326 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198067 2004 RS327 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198068 2004 RU328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
198069 2004 RW330 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
198070 2004 RQ333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
198071 2004 RT341 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198072 2004 RH342 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198073 2004 RM345 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198074 2004 SH2 16/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
198075 2004 SK3 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
198076 2004 SF4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198077 2004 SS4 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198078 2004 SN14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
198079 2004 SP14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
198080 2004 SM15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
198081 2004 SY15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
198082 2004 SB18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
198083 2004 SA19 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198084 2004 SG21 21/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198085 2004 SD22 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
198086 2004 SL23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
198087 2004 ST24 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
198088 2004 SH25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198089 2004 ST25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
198090 2004 SC27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
198091 2004 SS27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
198092 2004 SU27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
198093 2004 SW30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198094 2004 SK32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198095 2004 SY32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198096 2004 SR37 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
198097 2004 SL38 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198098 2004 SL40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198099 2004 SO40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198100 2004 SQ41 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198101 2004 SJ44 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
198102 2004 SX47 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198103 2004 SZ48 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198104 2004 SO49 21/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
198105 2004 SS50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198106 2004 SH51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198107 2004 SG52 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198108 2004 SU53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198109 2004 SY54 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198110 Heathrhoades 2004 SD56 17/09/2004 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
198111 2004 SZ56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
198112 2004 TM1 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198113 2004 TY1 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
198114 2004 TQ2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198115 2004 TV2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198116 2004 TJ4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198117 2004 TF5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198118 2004 TJ6 02/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
198119 2004 TX8 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
198120 2004 TZ11 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 960 m MPC · JPL
198121 2004 TM12 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
198122 2004 TY14 09/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
198123 2004 TB15 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198124 2004 TT15 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
198125 2004 TV17 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,4 km MPC · JPL
198126 2004 TS18 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
198127 2004 TE23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198128 2004 TS25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198129 2004 TG28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198130 2004 TZ30 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
198131 2004 TS31 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
198132 2004 TQ32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198133 2004 TX33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
198134 2004 TT34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
198135 2004 TK35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
198136 2004 TX35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198137 2004 TT36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198138 2004 TW37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198139 2004 TT38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198140 2004 TB39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
198141 2004 TB40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198142 2004 TF42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198143 2004 TA46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198144 2004 TK46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198145 2004 TC48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198146 2004 TE50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198147 2004 TR51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
198148 2004 TY52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198149 2004 TL53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198150 2004 TM53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198151 2004 TN53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198152 2004 TY53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198153 2004 TD55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198154 2004 TJ55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198155 2004 TD61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
198156 2004 TB66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
198157 2004 TM66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
198158 2004 TP69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
198159 2004 TA71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
198160 2004 TR71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198161 2004 TR72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198162 2004 TG73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198163 2004 TS73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
198164 2004 TZ73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198165 2004 TZ75 06/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
198166 2004 TP77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198167 2004 TO79 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198168 2004 TM81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198169 2004 TM86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198170 2004 TQ90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198171 2004 TA92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198172 2004 TF93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198173 2004 TV97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198174 2004 TY101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198175 2004 TG103 06/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
198176 2004 TK103 06/10/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
198177 2004 TL103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
198178 2004 TL104 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
198179 2004 TJ106 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198180 2004 TH107 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198181 2004 TE108 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198182 2004 TR108 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198183 2004 TD109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
198184 2004 TU109 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
198185 2004 TC114 07/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
198186 2004 TE114 07/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
198187 2004 TM124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198188 2004 TC125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198189 2004 TG125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198190 2004 TD126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198191 2004 TU127 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
198192 2004 TR128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198193 2004 TK129 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198194 2004 TH131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
198195 2004 TY133 07/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
198196 2004 TY136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
198197 2004 TO137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
198198 2004 TZ137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
198199 2004 TA138 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
198200 2004 TX138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198201 2004 TY141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198202 2004 TE142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198203 2004 TL142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198204 2004 TH144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
198205 2004 TM149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198206 2004 TH150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198207 2004 TZ150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
198208 2004 TV156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198209 2004 TE160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198210 2004 TF163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198211 2004 TN164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198212 2004 TU165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
198213 2004 TE166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198214 2004 TQ167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198215 2004 TR167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198216 2004 TY168 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
198217 2004 TS171 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198218 2004 TZ173 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
198219 2004 TM175 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198220 2004 TQ175 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198221 2004 TK176 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198222 2004 TL176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198223 2004 TL180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
198224 2004 TX180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198225 2004 TR182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
198226 2004 TF184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198227 2004 TE186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198228 2004 TO186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198229 2004 TV186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
198230 2004 TW188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198231 2004 TY194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198232 2004 TU195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
198233 2004 TY195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198234 2004 TN198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198235 2004 TU202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198236 2004 TW202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198237 2004 TR203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
198238 2004 TB204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
198239 2004 TE204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198240 2004 TR204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198241 2004 TU204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198242 2004 TV204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198243 2004 TN206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198244 2004 TS206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
198245 2004 TB209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198246 2004 TS211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198247 2004 TP213 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
198248 2004 TB214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198249 2004 TA216 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
198250 2004 TS216 03/10/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
198251 2004 TV218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198252 2004 TD222 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198253 2004 TE222 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198254 2004 TJ224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198255 2004 TK224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
198256 2004 TY228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198257 2004 TQ229 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198258 2004 TX238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198259 2004 TN242 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198260 2004 TZ242 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
198261 2004 TJ243 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198262 2004 TS247 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198263 2004 TW249 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198264 2004 TB257 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198265 2004 TH261 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198266 2004 TT262 09/10/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
198267 2004 TV263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
198268 2004 TK264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
198269 2004 TQ264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198270 2004 TU264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198271 2004 TG265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198272 2004 TV266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198273 2004 TW266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198274 2004 TM270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198275 2004 TE274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
198276 2004 TC276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198277 2004 TD276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198278 2004 TR282 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
198279 2004 TB290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198280 2004 TU293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198281 2004 TW293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198282 2004 TR295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198283 2004 TM296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198284 2004 TM297 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198285 2004 TT297 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
198286 2004 TF298 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
198287 2004 TK298 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
198288 2004 TF299 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198289 2004 TT300 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198290 2004 TW301 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198291 2004 TO302 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198292 2004 TF307 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198293 2004 TW307 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198294 2004 TB308 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198295 2004 TY308 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198296 2004 TK309 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198297 2004 TR314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198298 2004 TH318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198299 2004 TE320 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198300 2004 TQ323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198301 2004 TR323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
198302 2004 TW324 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198303 2004 TX324 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
198304 2004 TC325 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198305 2004 TK328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
198306 2004 TX328 04/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
198307 2004 TT330 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
198308 2004 TQ332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
198309 2004 TW333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198310 2004 TX333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198311 2004 TS335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198312 2004 TZ335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
198313 2004 TE336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
198314 2004 TN336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198315 2004 TC339 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
198316 2004 TU339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198317 2004 TX339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
198318 2004 TJ342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198319 2004 TW342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198320 2004 TY346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
198321 2004 TO348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198322 2004 TT349 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
198323 2004 TE355 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198324 2004 TG355 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
198325 2004 TM356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
198326 2004 TX358 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198327 2004 TR359 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198328 2004 TC361 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
198329 2004 TJ361 13/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198330 2004 TJ366 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198331 2004 TS366 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198332 2004 TZ367 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198333 2004 UA 16/10/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,0 km MPC · JPL
198334 2004 UQ1 23/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
198335 2004 UP2 18/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198336 2004 UR3 19/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198337 2004 UE4 16/10/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
198338 2004 UB5 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198339 2004 UW5 20/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
198340 2004 UO6 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198341 2004 UR8 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198342 2004 UC9 23/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
198343 2004 VG 02/11/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
198344 2004 VU 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
198345 2004 VM2 03/11/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
198346 2004 VL3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198347 2004 VZ4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
198348 2004 VA5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
198349 2004 VD5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
198350 2004 VA6 03/11/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
198351 2004 VD6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
198352 2004 VZ6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
198353 2004 VL8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
198354 2004 VM8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
198355 2004 VZ9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
198356 2004 VC10 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
198357 2004 VG10 03/11/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
198358 2004 VR10 03/11/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
198359 2004 VS12 03/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
198360 2004 VX12 03/11/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
198361 2004 VF13 03/11/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
198362 2004 VW13 03/11/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
198363 2004 VF14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
198364 2004 VM14 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
198365 2004 VJ15 05/11/2004 Needville J. Dellinger, A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
198366 2004 VZ16 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
198367 2004 VP18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198368 2004 VV18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
198369 2004 VR19 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
198370 2004 VS19 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
198371 2004 VQ20 04/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
198372 2004 VE21 04/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
198373 2004 VZ21 04/11/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198374 2004 VA22 04/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
198375 2004 VG23 05/11/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
198376 2004 VB24 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
198377 2004 VQ25 04/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198378 2004 VP27 05/11/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
198379 2004 VJ28 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198380 2004 VT28 08/11/2004 Antares R. Holmes 4,0 km MPC · JPL
198381 2004 VB29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198382 2004 VM29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198383 2004 VR29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198384 2004 VD30 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
198385 2004 VW32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
198386 2004 VB33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
198387 2004 VL33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198388 2004 VQ33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198389 2004 VH34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198390 2004 VW38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
198391 2004 VQ40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198392 2004 VE43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198393 2004 VE44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198394 2004 VF44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198395 2004 VL47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198396 2004 VV51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198397 2004 VG52 04/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
198398 2004 VR52 04/11/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
198399 2004 VT52 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
198400 2004 VA53 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198401 2004 VB53 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
198402 2004 VL54 04/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198403 2004 VA55 09/11/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
198404 2004 VW56 04/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
198405 2004 VY56 04/11/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
198406 2004 VZ56 04/11/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
198407 2004 VG58 09/11/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
198408 2004 VT59 09/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
198409 2004 VF62 06/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198410 2004 VN62 06/11/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198411 2004 VB63 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198412 2004 VD63 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
198413 2004 VP63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
198414 2004 VJ65 10/11/2004 Cordell-Lorenz D. T. Durig, M. A. Mathison 2,4 km MPC · JPL
198415 2004 VE70 03/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198416 2004 VU70 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198417 2004 VF71 09/11/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,0 km MPC · JPL
198418 2004 VH72 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
198419 2004 VA73 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
198420 2004 VL73 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
198421 2004 VM77 12/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
198422 2004 VV77 12/11/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198423 2004 VK80 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
198424 2004 VL80 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
198425 2004 VT81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198426 2004 VR82 09/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198427 2004 VW84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198428 2004 VX89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
198429 2004 VC90 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198430 2004 VB93 09/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
198431 2004 VG93 09/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
198432 2004 VL95 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
198433 2004 VZ110 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 2,7 km MPC · JPL
198434 2004 WX 17/11/2004 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
198435 2004 WN2 19/11/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
198436 2004 WH3 17/11/2004 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
198437 2004 WV3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
198438 2004 WA6 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
198439 2004 WT6 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198440 2004 WV6 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
198441 2004 WK7 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
198442 2004 WR7 19/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198443 2004 WC9 19/11/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
198444 2004 WX10 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198445 2004 XD3 03/12/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 4,1 km MPC · JPL
198446 2004 XS3 04/12/2004 Antares R. Holmes 4,2 km MPC · JPL
198447 2004 XB4 02/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
198448 2004 XV4 02/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
198449 2004 XM5 03/12/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
198450 Scattolin 2004 XG6 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,0 km MPC · JPL
198451 2004 XX6 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198452 2004 XH8 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198453 2004 XL8 02/12/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
198454 2004 XP8 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198455 2004 XU9 02/12/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
198456 2004 XJ10 02/12/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
198457 2004 XK12 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
198458 2004 XN12 08/12/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
198459 2004 XF13 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198460 2004 XA16 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198461 2004 XG16 09/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
198462 2004 XU17 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198463 2004 XT19 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198464 2004 XP21 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198465 2004 XL22 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198466 2004 XR22 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198467 2004 XD24 09/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198468 2004 XE24 09/12/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
198469 2004 XT24 09/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
198470 2004 XW25 09/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
198471 2004 XD27 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198472 2004 XG32 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
198473 2004 XK33 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
198474 2004 XO36 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198475 2004 XK37 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
198476 2004 XE38 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198477 2004 XH38 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198478 2004 XP38 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198479 2004 XD39 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198480 2004 XW40 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
198481 2004 XV41 09/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
198482 2004 XK42 02/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
198483 2004 XU47 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198484 2004 XS48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198485 2004 XD49 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
198486 2004 XV51 11/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
198487 2004 XP57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198488 2004 XT57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198489 2004 XD59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198490 2004 XS59 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
198491 2004 XD62 13/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198492 2004 XU62 10/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,9 km MPC · JPL
198493 2004 XD65 02/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198494 2004 XR66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198495 2004 XP69 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198496 2004 XV72 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
198497 2004 XA73 09/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198498 2004 XD73 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198499 2004 XJ73 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198500 2004 XN73 10/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198501 2004 XN74 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198502 2004 XP76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
198503 2004 XC77 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198504 2004 XG77 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
198505 2004 XP77 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
198506 2004 XG78 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
198507 2004 XK81 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198508 2004 XY81 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198509 2004 XL82 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198510 2004 XZ82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198511 2004 XK84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198512 2004 XF85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198513 2004 XK87 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
198514 2004 XW87 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
198515 2004 XY88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198516 2004 XC89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
198517 2004 XG92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198518 2004 XG96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198519 2004 XY96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
198520 2004 XZ96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
198521 2004 XX97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198522 2004 XF98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
198523 2004 XX100 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198524 2004 XN101 14/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198525 2004 XJ103 14/12/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
198526 2004 XO103 09/12/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
198527 2004 XA104 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198528 2004 XJ105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198529 2004 XY105 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198530 2004 XJ106 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198531 2004 XM106 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198532 2004 XS106 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198533 2004 XU106 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198534 2004 XV107 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
198535 2004 XB109 12/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
198536 2004 XW110 14/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198537 2004 XR111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198538 2004 XT119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198539 2004 XJ121 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198540 2004 XK122 09/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
198541 2004 XD123 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198542 2004 XB124 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198543 2004 XG126 12/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
198544 2004 XO126 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198545 2004 XR131 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198546 2004 XS131 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
198547 2004 XZ131 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198548 2004 XB132 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198549 2004 XB133 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
198550 2004 XL133 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198551 2004 XN133 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198552 2004 XP134 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
198553 2004 XP136 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
198554 2004 XV136 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
198555 2004 XU144 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
198556 2004 XE145 13/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
198557 2004 XB146 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198558 2004 XE148 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
198559 2004 XF148 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198560 2004 XA149 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
198561 2004 XX151 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198562 2004 XQ153 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198563 2004 XY155 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198564 2004 XB158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198565 2004 XU161 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198566 2004 XB162 15/12/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
198567 2004 XK162 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198568 2004 XF164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
198569 2004 XE168 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198570 2004 XW171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198571 2004 XP172 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198572 2004 XA177 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
198573 2004 XX177 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198574 2004 XK182 01/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
198575 2004 YM 17/12/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
198576 2004 YU3 16/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,6 km MPC · JPL
198577 2004 YG4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198578 2004 YX7 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
198579 2004 YR11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
198580 2004 YV11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
198581 2004 YR12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
198582 2004 YT13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
198583 2004 YQ20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
198584 2004 YQ21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
198585 2004 YR29 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
198586 2004 YQ31 19/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
198587 2004 YD32 17/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
198588 2004 YP32 21/12/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
198589 2004 YQ33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
198590 2004 YV34 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
198591 2004 YB35 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
198592 Antbernal 2005 AK 03/01/2005 Begues J. Manteca 4,4 km MPC · JPL
198593 2005 AK1 01/01/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
198594 2005 AR1 01/01/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198595 2005 AD5 06/01/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
198596 2005 AR5 06/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198597 2005 AU5 06/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198598 2005 AD6 06/01/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
198599 2005 AE7 06/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198600 2005 AJ7 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198601 2005 AE11 01/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
198602 2005 AG11 01/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
198603 2005 AY15 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198604 2005 AT18 08/01/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
198605 2005 AM19 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198606 2005 AF22 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198607 2005 AL22 07/01/2005 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
198608 2005 AH23 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198609 2005 AJ23 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198610 2005 AN23 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198611 2005 AJ24 07/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198612 2005 AK24 07/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
198613 2005 AU24 07/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
198614 2005 AO26 13/01/2005 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
198615 2005 AY26 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198616 Lucabracali 2005 AF29 14/01/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,1 km MPC · JPL
198617 2005 AU31 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198618 2005 AA33 12/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198619 2005 AD33 12/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198620 2005 AJ36 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198621 2005 AJ41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198622 2005 AU41 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
198623 2005 AB42 15/01/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
198624 2005 AE42 15/01/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
198625 2005 AA46 15/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
198626 2005 AQ46 11/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
198627 2005 AE47 12/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
198628 2005 AH47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198629 2005 AM50 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198630 2005 AR51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198631 2005 AW51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
198632 2005 AQ52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
198633 2005 AG54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
198634 Burgaymarta 2005 AN54 15/01/2005 Vallemare di Borbona Vallemare di Borbona Obs. 2,7 km MPC · JPL
198635 2005 AT54 15/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198636 2005 AM57 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
198637 2005 AN57 15/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
198638 2005 AL60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198639 2005 AU60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198640 2005 AC62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198641 2005 AD65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
198642 2005 AY65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198643 2005 AO71 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198644 2005 AA76 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
198645 2005 AJ76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
198646 2005 AV78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
198647 2005 AS79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
198648 2005 AK80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198649 2005 BY3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
198650 2005 BR4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198651 2005 BR8 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
198652 2005 BS9 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
198653 2005 BY9 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198654 2005 BL10 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
198655 2005 BV10 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
198656 2005 BH13 17/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198657 2005 BF16 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198658 2005 BT16 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
198659 2005 BH18 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198660 2005 BW18 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198661 2005 BZ18 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
198662 2005 BB20 16/01/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
198663 2005 BA22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198664 2005 BE23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198665 2005 BK23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198666 2005 BN23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
198667 2005 BQ24 17/01/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
198668 2005 BV25 18/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
198669 2005 BA26 18/01/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
198670 2005 BJ28 31/01/2005 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
198671 2005 BK28 31/01/2005 RAS A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
198672 2005 BJ42 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,8 km MPC · JPL
198673 Herrero 2005 BG44 19/01/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
198674 2005 CU1 01/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198675 2005 CY2 01/02/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
198676 2005 CW4 01/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198677 2005 CE5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
198678 2005 CN5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198679 2005 CM6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
198680 2005 CN6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198681 2005 CC8 01/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
198682 2005 CL8 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
198683 2005 CC10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198684 2005 CY11 01/02/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
198685 2005 CH12 01/02/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
198686 2005 CY12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
198687 2005 CH15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198688 2005 CJ18 02/02/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
198689 2005 CO19 02/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
198690 2005 CX19 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
198691 2005 CH20 02/02/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198692 2005 CT20 02/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
198693 2005 CA22 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
198694 2005 CR22 01/02/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
198695 2005 CX22 01/02/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
198696 2005 CT23 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
198697 2005 CT24 04/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
198698 2005 CU24 04/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
198699 2005 CC25 04/02/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
198700 Nataliegrünewald 2005 CM25 05/02/2005 Wildberg R. Apitzsch 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198701 2005 CC26 01/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
198702 2005 CE26 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
198703 2005 CF26 01/02/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198704 2005 CB38 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198705 2005 CK43 02/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
198706 2005 CA47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198707 2005 CF48 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
198708 2005 CY48 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
198709 2005 CC49 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198710 2005 CN49 02/02/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
198711 2005 CM50 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
198712 2005 CS51 02/02/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
198713 2005 CA54 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198714 2005 CT56 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198715 2005 CD58 02/02/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
198716 2005 CR58 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
198717 Szymczyk 2005 CM61 13/02/2005 RAS A. Lowe 4,7 km MPC · JPL
198718 2005 CC64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
198719 2005 CP64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
198720 2005 CN72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198721 2005 CR74 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
198722 2005 CU78 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
198723 2005 EV4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198724 2005 EH5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
198725 2005 EY12 02/03/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
198726 2005 EP18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198727 2005 EF21 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
198728 2005 EG21 03/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
198729 2005 EE23 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
198730 2005 EF23 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198731 2005 EM23 03/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
198732 2005 EQ23 03/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
198733 2005 EV23 03/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198734 2005 EM24 03/03/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
198735 2005 EC25 03/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
198736 2005 EB28 03/03/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198737 2005 EW28 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
198738 2005 EO29 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
198739 2005 EN32 03/03/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
198740 2005 EK34 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
198741 2005 EY34 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198742 2005 EN35 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198743 2005 EX36 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
198744 2005 EM42 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
198745 2005 EC48 03/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
198746 2005 EC51 03/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
198747 2005 EN51 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
198748 2005 EV55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198749 2005 EM58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198750 2005 ER58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
198751 2005 EP59 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
198752 2005 EA60 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
198753 2005 EL73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198754 2005 EJ74 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198755 2005 EY76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
198756 2005 EJ82 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
198757 2005 EU85 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
198758 2005 EG86 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198759 2005 EX86 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
198760 2005 EC90 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198761 2005 EU90 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
198762 2005 EA91 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
198763 2005 EG92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
198764 2005 EY92 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
198765 2005 EX94 10/03/2005 RAS A. Lowe 5,4 km MPC · JPL
198766 2005 EC96 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
198767 2005 EF96 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
198768 2005 EO96 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
198769 2005 EW96 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
198770 2005 EG97 03/03/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
198771 2005 EY97 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
198772 2005 EG99 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198773 2005 EN99 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
198774 2005 EC100 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198775 2005 ED100 03/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
198776 2005 ET101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198777 2005 EY101 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
198778 2005 EG109 04/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
198779 2005 EA111 04/03/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
198780 2005 EP113 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198781 2005 EK114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
198782 2005 EM115 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
198783 2005 ES118 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198784 2005 EU121 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
198785 2005 EH124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
198786 2005 EP129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
198787 2005 EV129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
198788 2005 EQ131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
198789 2005 EV132 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198790 2005 EH133 09/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
198791 2005 EC134 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
198792 2005 EW136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
198793 2005 EN137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
198794 2005 EX137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
198795 2005 EY140 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
198796 2005 ET152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
198797 2005 EF156 09/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
198798 2005 EM156 09/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
198799 2005 EL157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
198800 2005 EZ166 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198801 2005 EH172 07/03/2005 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
198802 2005 ET175 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
198803 2005 EW177 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
198804 2005 EW180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
198805 2005 EE190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
198806 2005 ES194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
198807 2005 EX195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
198808 2005 EY196 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
198809 2005 EG201 08/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198810 2005 EK201 08/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
198811 2005 EF203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
198812 2005 EV207 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
198813 2005 EB217 09/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198814 2005 EJ218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
198815 2005 EJ222 12/03/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 7,5 km MPC · JPL
198816 2005 EZ222 10/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
198817 2005 EZ244 11/03/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
198818 2005 EK247 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
198819 2005 ES247 12/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
198820 Iwanowska 2005 ET249 13/03/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 5,4 km MPC · JPL
198821 2005 ER258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
198822 2005 EW263 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
198823 2005 ES264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198824 2005 EV265 13/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
198825 2005 EW272 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198826 2005 EY272 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
198827 2005 EA273 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
198828 2005 EA277 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
198829 2005 EP279 10/03/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
198830 2005 EX285 01/03/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
198831 2005 EL290 09/03/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
198832 2005 EY295 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
198833 2005 EB315 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
198834 2005 EW326 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
198835 2005 GY2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
198836 2005 GP39 04/04/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
198837 2005 GT47 05/04/2005 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
198838 2005 GB54 04/04/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
198839 2005 GV54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
198840 2005 GZ57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
198841 2005 GL74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
198842 2005 GT85 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
198843 2005 GW108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
198844 2005 GP119 09/04/2005 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
198845 2005 GF120 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
198846 2005 GV178 15/04/2005 Siding Spring SSS 8,4 km MPC · JPL
198847 2005 GO189 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
198848 2005 GK196 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
198849 2005 HJ7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198850 2005 JC88 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
198851 2005 JY98 08/05/2005 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
198852 2005 JS103 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
198853 2005 JY152 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
198854 2005 JZ178 14/05/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
198855 2005 LH3 02/06/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
198856 2005 LR3 04/06/2005 Socorro LINEAR AMO 740 m MPC · JPL
198857 2005 LJ7 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
198858 2005 LN51 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
198859 2005 MP32 28/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
198860 2005 NX41 04/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
198861 2005 OX2 30/07/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
198862 2005 QK8 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
198863 2005 QL23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
198864 2005 QS84 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198865 2005 QT157 30/08/2005 RAS R. Hutsebaut 1,0 km MPC · JPL
198866 2005 QU167 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
198867 2005 QO181 30/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
198868 2005 RB1 02/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
198869 2005 RO24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
198870 2005 RS27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
198871 2005 RY32 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198872 2005 SU2 23/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
198873 2005 SZ28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198874 2005 SK30 23/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
198875 2005 SA44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
198876 2005 SD48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198877 2005 SH71 30/09/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
198878 2005 SJ93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
198879 2005 SC123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
198880 2005 SN140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
198881 2005 SX180 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
198882 2005 SH187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
198883 2005 ST215 30/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
198884 2005 SH253 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198885 2005 SE281 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198886 2005 TT10 02/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
198887 2005 TE63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198888 2005 TY77 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
198889 2005 TW81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
198890 2005 TH83 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198891 2005 TF90 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198892 2005 TO104 08/10/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
198893 2005 TW138 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
198894 2005 TL152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198895 2005 TQ168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198896 2005 TC173 13/10/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
198897 2005 UZ7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,3 km MPC · JPL
198898 2005 US16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
198899 2005 UQ27 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
198900 2005 UH30 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198901 2005 UX30 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
198902 2005 UE32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
198903 2005 UA33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198904 2005 UH33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
198905 2005 UJ33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198906 2005 UL38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198907 2005 UO40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198908 2005 UZ41 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198909 2005 UZ49 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
198910 2005 UX59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
198911 2005 UM64 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
198912 2005 UV73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
198913 2005 UD112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198914 2005 UE112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198915 2005 UZ126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198916 2005 UU130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198917 2005 UG131 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198918 2005 UP132 24/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
198919 2005 UT142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198920 2005 UP158 30/10/2005 Vicques M. Ory 980 m MPC · JPL
198921 2005 US160 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
198922 2005 US174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198923 2005 UJ180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
198924 2005 UA181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198925 2005 UE185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
198926 2005 UW203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198927 2005 UO216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
198928 2005 UP216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
198929 2005 UK217 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
198930 2005 UW241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198931 2005 UP242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
198932 2005 UX243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
198933 2005 UY249 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198934 2005 UR251 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
198935 2005 UO253 27/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
198936 2005 US260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198937 2005 UX263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198938 2005 US273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
198939 2005 UG276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198940 2005 UA279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
198941 2005 UV281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198942 2005 UW289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198943 2005 UZ290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198944 2005 UM292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198945 2005 UQ296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
198946 2005 UB297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
198947 2005 UR298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198948 2005 UB308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
198949 2005 UG322 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198950 2005 UW327 29/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
198951 2005 UJ330 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198952 2005 UR346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198953 2005 US348 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
198954 2005 UE350 27/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
198955 2005 UJ355 29/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
198956 2005 UL355 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
198957 2005 UN378 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
198958 2005 UY379 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198959 2005 UU382 27/10/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198960 2005 US425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198961 2005 UC430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
198962 2005 UJ435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198963 2005 UA438 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198964 2005 UC439 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
198965 2005 UC442 29/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198966 2005 UR444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
198967 2005 UT445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
198968 2005 UF506 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 4,0 km MPC · JPL
198969 2005 UJ508 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198970 2005 UP508 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
198971 2005 UU512 31/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 2,8 km MPC · JPL
198972 2005 UB527 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
198973 2005 VO3 06/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 780 m MPC · JPL
198974 2005 VN4 06/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,1 km MPC · JPL
198975 2005 VO9 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198976 2005 VS15 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198977 2005 VD16 02/11/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
198978 2005 VT29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198979 2005 VF30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
198980 2005 VW30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198981 2005 VK35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
198982 2005 VL44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
198983 2005 VY64 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
198984 2005 VJ67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198985 2005 VH73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
198986 2005 VB82 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198987 2005 VY86 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198988 2005 VN99 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
198989 2005 VT101 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
198990 2005 VS110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
198991 2005 VQ116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198992 2005 VL124 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,5 km MPC · JPL
198993 Epoigny 2005 WE5 20/11/2005 Nogales J.-C. Merlin 700 m MPC · JPL
198994 2005 WL18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
198995 2005 WM25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
198996 2005 WJ36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198997 2005 WT36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
198998 2005 WO41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
198999 2005 WR44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199000 2005 WW45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

194.000s  • 195.000s  • 196.000s  • 197.000s  • 198.000s  • 199.000s  • 200.000s  • 201.000s  • 202.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001