Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/544001–545000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544001 2014 QG472 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
544002 2014 QL473 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544003 2014 QQ474 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544004 2014 QS474 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544005 2014 QW474 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
544006 2014 QQ475 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544007 2014 QN481 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
544008 2014 QJ483 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
544009 2014 QK484 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
544010 2014 QT487 06/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
544011 2014 QZ491 17/07/2010 WISE WISE 980 m MPC · JPL
544012 2014 QC492 26/03/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
544013 2014 QB493 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
544014 2014 QK495 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544015 2014 QD499 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
544016 2014 RY1 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
544017 2014 RU7 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544018 2014 RK9 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544019 2014 RQ12 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544020 2014 RF13 26/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
544021 2014 RL13 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544022 2014 RR15 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
544023 2014 RY15 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
544024 2014 RX16 06/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544025 2014 RE19 29/08/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
544026 2014 RS23 18/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
544027 2014 RL24 11/10/2007 La Canada J. Lacruz 860 m MPC · JPL
544028 2014 RU25 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
544029 2014 RH26 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
544030 2014 RR26 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544031 2014 RS26 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544032 2014 RU26 22/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544033 Lihsing 2014 RR27 15/09/2007 Lulin LUSS 780 m MPC · JPL
544034 2014 RO29 05/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
544035 2014 RQ30 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544036 2014 RY31 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
544037 2014 RK34 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
544038 2014 RZ34 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
544039 2014 RX40 01/09/2014 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
544040 2014 RL43 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544041 2014 RJ46 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
544042 2014 RW47 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
544043 2014 RX50 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544044 2014 RZ50 14/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544045 2014 RR52 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544046 2014 RF54 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
544047 2014 RV56 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
544048 2014 RP57 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
544049 2014 RS58 20/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
544050 2014 RQ59 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544051 2014 RW62 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
544052 2014 RG63 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
544053 2014 RK63 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544054 2014 RB65 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
544055 2014 RE65 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544056 2014 RG65 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544057 2014 RL66 14/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
544058 2014 RM66 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544059 2014 RN66 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
544060 2014 RF67 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544061 2014 RD68 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
544062 2014 RV68 05/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
544063 2014 RH69 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544064 2014 RA70 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
544065 2014 RP71 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544066 2014 SA5 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544067 2014 SO5 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544068 2014 SS8 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
544069 2014 SR9 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
544070 2014 SA11 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544071 2014 SJ20 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
544072 2014 SK23 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
544073 2014 SG25 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544074 2014 SR26 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544075 2014 SM29 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544076 2014 SN29 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
544077 2014 SM32 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
544078 2014 SW35 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
544079 2014 SY38 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544080 2014 SA39 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
544081 2014 SQ39 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
544082 2014 SD41 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
544083 2014 SL41 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
544084 2014 SO42 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
544085 2014 SM47 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
544086 2014 SN47 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544087 2014 SV47 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
544088 2014 SK49 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
544089 2014 SQ52 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
544090 2014 SK54 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
544091 2014 SX57 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
544092 2014 SH63 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544093 2014 SM67 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
544094 2014 ST72 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
544095 2014 SW75 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544096 2014 SD77 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544097 2014 SF80 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
544098 2014 SO80 30/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
544099 2014 SX80 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
544100 2014 SN84 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544101 2014 SJ93 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
544102 2014 SA95 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544103 2014 SV96 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
544104 2014 SH106 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544105 2014 SW110 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
544106 2014 SE112 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
544107 2014 SC113 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
544108 2014 SS116 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
544109 2014 SP117 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
544110 2014 SF119 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544111 2014 SW119 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544112 2014 SB120 07/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544113 2014 SF124 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
544114 2014 SL132 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
544115 2014 SE135 09/02/2003 Haleakala AMOS 1,1 km MPC · JPL
544116 2014 SA136 19/09/2014 Cerro Tololo-LCO B T. Lister 1,1 km MPC · JPL
544117 2014 SQ139 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544118 2014 SD147 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544119 2014 SQ148 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
544120 2014 SG149 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
544121 2014 SB150 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544122 2014 SH150 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
544123 2014 SU150 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
544124 2014 SF163 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544125 2014 SG164 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544126 2014 SK164 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544127 2014 SB168 20/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544128 2014 SN168 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544129 2014 SZ168 04/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
544130 2014 SN169 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
544131 2014 SP169 29/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
544132 2014 SZ169 29/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
544133 2014 SD171 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544134 2014 SE176 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544135 2014 SG176 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544136 2014 SN182 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544137 2014 SX183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544138 2014 SE185 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544139 2014 SJ185 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
544140 2014 SJ187 11/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
544141 2014 SQ191 08/04/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
544142 2014 SE192 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544143 2014 SR192 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544144 2014 SL195 19/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
544145 2014 SP195 08/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
544146 2014 SQ196 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544147 2014 SR196 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544148 2014 SM198 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544149 2014 ST205 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
544150 2014 SW208 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
544151 2014 SJ209 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544152 2014 SX210 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
544153 2014 SC211 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544154 2014 SS211 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
544155 2014 SF212 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544156 2014 SQ213 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544157 2014 ST213 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544158 2014 SV213 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544159 2014 SJ214 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544160 2014 SF215 19/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
544161 2014 SY215 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544162 2014 SL216 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
544163 2014 SK218 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
544164 2014 ST219 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544165 2014 SA221 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544166 2014 SK234 30/05/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
544167 2014 SZ235 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
544168 2014 SB238 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544169 2014 SM238 27/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
544170 2014 SW239 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
544171 2014 SA240 15/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544172 2014 SO240 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
544173 2014 SC241 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
544174 2014 SP241 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
544175 2014 SO244 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
544176 2014 SG247 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
544177 2014 SQ249 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544178 2014 SB251 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
544179 2014 SU262 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544180 2014 SM263 14/09/2014 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
544181 2014 SY265 13/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
544182 2014 SL266 20/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
544183 2014 SW266 13/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
544184 2014 SM284 25/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1,9 km MPC · JPL
544185 2014 SP284 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544186 2014 SM286 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
544187 2014 SG289 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544188 2014 SS289 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
544189 2014 SM293 14/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
544190 2014 SW294 01/09/2014 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
544191 2014 SM295 29/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
544192 2014 SY295 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544193 2014 SV300 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
544194 2014 SB302 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
544195 2014 SC305 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
544196 2014 SG307 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
544197 2014 SA310 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544198 2014 SY311 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
544199 2014 SJ314 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544200 2014 SZ322 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544201 2014 SD323 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544202 2014 SF327 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
544203 2014 SP328 26/09/2014 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
544204 2014 SS328 26/09/2014 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
544205 2014 SM329 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544206 2014 SF332 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544207 2014 SG332 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544208 2014 SG333 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544209 2014 SG334 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
544210 2014 SN335 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544211 2014 SO339 24/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
544212 2014 SV344 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544213 2014 SX344 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544214 2014 SC354 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544215 2014 SG355 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544216 2014 SK355 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544217 2014 SM356 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544218 2014 SM357 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544219 2014 SZ358 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544220 2014 SV361 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544221 2014 SV362 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544222 2014 SE363 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
544223 2014 SD366 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
544224 2014 TA1 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544225 2014 TR2 01/10/2014 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
544226 2014 TW9 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
544227 2014 TA10 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544228 2014 TF10 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
544229 2014 TL10 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
544230 2014 TV16 18/09/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
544231 2014 TR24 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544232 2014 TC25 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
544233 2014 TC26 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
544234 2014 TW29 22/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
544235 2014 TB34 10/04/2013 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
544236 2014 TF37 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544237 2014 TB38 23/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
544238 2014 TM42 20/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
544239 2014 TY42 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
544240 2014 TP46 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544241 2014 TP50 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544242 2014 TT50 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544243 2014 TK51 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544244 2014 TL52 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544245 2014 TV52 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
544246 2014 TA55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544247 2014 TO55 20/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
544248 2014 TK56 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544249 2014 TF60 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
544250 2014 TV61 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
544251 2014 TT64 01/10/2014 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
544252 2014 TL71 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
544253 2014 TG72 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
544254 2014 TP72 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544255 2014 TH75 23/06/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
544256 2014 TQ76 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
544257 2014 TD79 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544258 2014 TO80 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544259 2014 TO82 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
544260 2014 TT83 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544261 2014 TA84 14/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
544262 2014 TP85 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
544263 2014 TR85 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544264 2014 TH86 04/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
544265 2014 TQ86 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
544266 2014 TD87 25/09/2005 Apache Point SDSS Collaboration 1,5 km MPC · JPL
544267 2014 TP87 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
544268 2014 TX88 06/10/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
544269 2014 TT89 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
544270 2014 TV92 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
544271 2014 TO93 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544272 2014 TZ94 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544273 2014 TB95 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544274 2014 TS95 04/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544275 2014 UG 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544276 2014 UW6 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544277 2014 UD7 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
544278 2014 UO7 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544279 2014 UD10 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
544280 2014 US10 23/08/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
544281 2014 UZ10 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544282 2014 UD11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
544283 2014 UO11 17/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544284 2014 UX11 29/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
544285 2014 UJ15 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544286 2014 UG17 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544287 2014 UH17 22/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
544288 2014 UF18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544289 2014 UB21 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544290 2014 UM21 14/05/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,9 km MPC · JPL
544291 2014 UO21 16/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
544292 2014 UP21 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544293 2014 UW23 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544294 2014 UF28 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544295 2014 UP28 28/08/2008 Hibiscus N. Teamo, S. F. Hönig 2,9 km MPC · JPL
544296 2014 UH30 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544297 2014 UJ34 23/10/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
544298 2014 UA42 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
544299 2014 UW42 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
544300 2014 UV43 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544301 2014 UD45 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544302 2014 UN48 10/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
544303 2014 UL50 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544304 2014 UH51 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544305 2014 UA55 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544306 2014 UE55 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544307 2014 UQ55 21/10/2006 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
544308 2014 UF59 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544309 2014 UM62 20/10/2014 Piszkesteto K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
544310 2014 UO62 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544311 2014 UC63 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544312 2014 UT65 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544313 2014 UA66 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
544314 2014 UH67 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544315 2014 UL67 14/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
544316 2014 UW72 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544317 2014 UT78 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544318 2014 UE81 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544319 2014 UJ83 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544320 2014 UU83 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544321 2014 UQ84 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544322 2014 UX86 24/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 790 m MPC · JPL
544323 2014 UZ86 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544324 2014 UM93 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
544325 2014 UR94 04/12/2010 Piszkesteto Z. Kuli 1,2 km MPC · JPL
544326 2014 UY95 10/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,8 km MPC · JPL
544327 2014 UV96 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544328 2014 UO99 27/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
544329 2014 UB100 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544330 2014 UG100 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544331 2014 UG102 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
544332 2014 UT102 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544333 2014 UW102 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544334 2014 UH103 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
544335 2014 UK106 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544336 2014 UK107 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544337 2014 UG109 10/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
544338 2014 UU109 20/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
544339 2014 UX109 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
544340 2014 UC113 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
544341 2014 UT113 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544342 2014 UE116 04/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
544343 2014 UA117 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
544344 2014 UZ117 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
544345 2014 UM118 29/08/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
544346 2014 UG121 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544347 2014 UM121 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544348 2014 UL123 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544349 2014 UW123 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544350 2014 UQ124 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544351 2014 UX124 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
544352 2014 UQ125 19/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
544353 2014 UQ126 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544354 2014 UP127 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
544355 2014 UY131 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544356 2014 UB135 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544357 2014 UF137 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544358 2014 UO137 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544359 2014 UY137 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
544360 2014 UR138 17/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544361 2014 UU139 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544362 2014 UU140 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544363 2014 UC142 17/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544364 2014 UF142 25/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544365 2014 UQ142 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
544366 2014 UZ143 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544367 2014 UT146 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
544368 2014 UH147 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544369 2014 UG152 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544370 2014 UZ153 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544371 2014 US155 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
544372 2014 UZ155 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544373 2014 UH156 20/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
544374 2014 UK156 25/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544375 2014 UK157 10/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,4 km MPC · JPL
544376 2014 UP158 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544377 2014 UH160 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
544378 2014 UD161 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544379 2014 UE162 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544380 2014 UC163 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544381 2014 UZ164 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544382 2014 UL165 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544383 2014 UV165 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544384 2014 UC166 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544385 2014 UB168 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
544386 2014 UR170 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
544387 2014 UY171 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
544388 2014 UB173 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544389 2014 UF173 15/07/2013 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,8 km MPC · JPL
544390 2014 UM173 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544391 2014 UM176 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544392 2014 UZ179 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544393 2014 UK182 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
544394 2014 UJ183 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
544395 2014 UG185 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
544396 2014 UT185 14/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
544397 2014 UW185 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544398 2014 UT195 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
544399 2014 UO197 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544400 2014 UJ198 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544401 2014 UN199 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
544402 2014 UZ199 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
544403 2014 UZ201 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544404 2014 UL202 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
544405 2014 UY202 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544406 2014 UK203 18/10/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,5 km MPC · JPL
544407 2014 UB207 27/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
544408 2014 UM207 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
544409 2014 UF209 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544410 2014 UO211 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544411 2014 UA212 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544412 2014 UD212 28/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
544413 2014 US212 24/07/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
544414 2014 UX212 30/08/2014 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
544415 2014 UP214 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544416 2014 UD216 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
544417 2014 UL216 11/12/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 4,8 km MPC · JPL
544418 2014 UQ217 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
544419 2014 UU217 25/09/2014 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
544420 2014 UO218 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
544421 2014 UD219 01/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
544422 2014 UF219 05/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
544423 2014 UJ219 30/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544424 2014 UA220 25/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 2,2 km MPC · JPL
544425 2014 UU220 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544426 2014 UH221 14/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
544427 2014 UL221 20/09/2014 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
544428 2014 UR221 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
544429 2014 UU223 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544430 2014 UW224 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 193 km MPC · JPL
544431 2014 UT225 20/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
544432 2014 UD226 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
544433 2014 UO227 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544434 2014 UW227 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544435 2014 UF230 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544436 2014 UO230 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544437 2014 UH231 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
544438 2014 UE232 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544439 2014 UJ232 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544440 2014 UO232 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544441 2014 UV232 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544442 2014 UF233 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544443 2014 UG233 31/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
544444 2014 UH233 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544445 2014 UJ234 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
544446 2014 UJ235 24/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
544447 2014 UX235 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544448 2014 UV236 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544449 2014 UF239 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544450 2014 UR240 30/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
544451 2014 UZ245 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544452 2014 VN3 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544453 2014 VH5 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544454 2014 VJ5 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544455 2014 VR5 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544456 2014 VD6 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
544457 2014 VK9 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544458 2014 VE11 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
544459 2014 VM15 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
544460 2014 VJ16 24/10/2009 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
544461 2014 VF18 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544462 2014 VY18 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544463 2014 VN20 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544464 2014 VV20 19/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544465 2014 VA21 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
544466 2014 VH23 01/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
544467 2014 VN23 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544468 2014 VU23 25/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 1,3 km MPC · JPL
544469 2014 VX23 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
544470 2014 VR24 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
544471 2014 VD25 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
544472 2014 VE25 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544473 2014 VS25 04/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544474 2014 VY25 20/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
544475 2014 VS26 27/08/2003 Haleakala AMOS 3,1 km MPC · JPL
544476 2014 VF31 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
544477 2014 VV31 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544478 2014 VW32 14/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
544479 2014 VC33 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544480 2014 VR33 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544481 2014 VZ36 05/07/2013 Bergisch Gladbach W. Bickel 990 m MPC · JPL
544482 2014 VG38 28/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
544483 2014 VA39 31/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
544484 2014 VC39 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544485 2014 WY3 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544486 2014 WL4 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544487 2014 WV5 11/04/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
544488 2014 WO8 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544489 2014 WW14 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544490 2014 WW15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544491 2014 WM17 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
544492 2014 WO17 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544493 2014 WT18 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544494 2014 WG25 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544495 2014 WO26 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544496 2014 WB27 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
544497 2014 WC28 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544498 2014 WT28 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544499 2014 WS31 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544500 2014 WX31 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544501 2014 WB33 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544502 2014 WZ33 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544503 2014 WE35 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544504 2014 WJ35 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
544505 2014 WR36 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544506 2014 WC37 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544507 2014 WH37 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
544508 2014 WZ39 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
544509 2014 WM40 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544510 2014 WQ40 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544511 2014 WU40 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544512 2014 WZ40 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544513 2014 WB41 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544514 2014 WV47 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544515 2014 WB48 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544516 2014 WK48 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544517 2014 WC49 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544518 2014 WN50 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
544519 2014 WE51 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544520 2014 WC52 14/12/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
544521 2014 WB53 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544522 2014 WD54 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544523 2014 WK54 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544524 2014 WN55 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
544525 2014 WG56 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544526 2014 WJ56 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,00 km MPC · JPL
544527 2014 WF58 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544528 2014 WK59 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544529 2014 WB61 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544530 2014 WU61 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
544531 2014 WB62 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544532 2014 WK63 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
544533 2014 WO63 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544534 2014 WG64 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544535 2014 WY66 06/11/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2,5 km MPC · JPL
544536 2014 WY69 19/11/2014 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
544537 2014 WA72 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544538 2014 WL72 16/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544539 2014 WX72 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
544540 2014 WM73 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544541 2014 WP73 24/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
544542 2014 WF77 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544543 2014 WF82 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544544 2014 WS83 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544545 2014 WL91 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544546 2014 WK94 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544547 2014 WU95 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544548 2014 WP104 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
544549 2014 WT105 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544550 2014 WM106 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
544551 2014 WB109 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544552 2014 WW112 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544553 2014 WE113 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
544554 2014 WR114 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
544555 2014 WT114 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
544556 2014 WD115 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
544557 2014 WR117 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
544558 2014 WG118 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
544559 2014 WC120 03/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
544560 2014 WR120 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
544561 2014 WL121 24/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,9 km MPC · JPL
544562 2014 WR121 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544563 2014 WW122 16/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544564 2014 WC124 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544565 2014 WO124 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544566 2014 WF125 31/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
544567 2014 WR127 24/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
544568 2014 WW127 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544569 2014 WA128 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544570 2014 WJ128 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544571 2014 WP128 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544572 2014 WL129 23/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
544573 2014 WG132 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544574 2014 WX138 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544575 2014 WA139 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544576 2014 WQ139 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
544577 2014 WS144 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544578 2014 WW144 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544579 2014 WM145 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544580 2014 WD146 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
544581 2014 WL151 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544582 2014 WP151 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
544583 2014 WT152 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544584 2014 WD153 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544585 2014 WK155 23/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544586 2014 WZ157 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544587 2014 WO158 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544588 2014 WO161 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544589 2014 WQ161 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
544590 2014 WB163 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
544591 2014 WJ164 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544592 2014 WT164 04/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
544593 2014 WJ165 20/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544594 2014 WM165 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544595 2014 WA167 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544596 2014 WH169 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
544597 2014 WL169 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544598 2014 WF172 07/11/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
544599 2014 WM172 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544600 2014 WD174 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544601 2014 WR175 23/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
544602 2014 WF176 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544603 2014 WG176 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544604 2014 WR176 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
544605 2014 WY176 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
544606 2014 WK179 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544607 2014 WL182 24/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
544608 2014 WA184 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
544609 2014 WH184 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544610 2014 WH185 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544611 2014 WD186 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
544612 2014 WW186 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544613 2014 WE188 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544614 2014 WL189 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
544615 2014 WS192 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544616 2014 WX192 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
544617 2014 WM193 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
544618 2014 WP193 29/10/2014 Piszkesteto P. Székely 1,5 km MPC · JPL
544619 2014 WP194 29/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
544620 2014 WC195 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544621 2014 WK195 21/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
544622 2014 WS195 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544623 2014 WO196 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544624 2014 WD197 15/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
544625 2014 WF197 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544626 2014 WE199 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544627 2014 WU204 06/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
544628 2014 WC207 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544629 2014 WO209 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544630 2014 WB211 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544631 2014 WG211 29/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
544632 2014 WF212 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544633 2014 WP212 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544634 2014 WF215 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544635 2014 WL215 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544636 2014 WE218 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544637 2014 WB221 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544638 2014 WP222 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544639 2014 WB226 21/09/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
544640 2014 WP228 18/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
544641 2014 WB229 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544642 2014 WJ229 28/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
544643 2014 WN229 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
544644 2014 WD231 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544645 2014 WQ231 19/11/2014 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
544646 2014 WJ233 24/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
544647 2014 WA236 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544648 2014 WJ237 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
544649 2014 WM237 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544650 2014 WS237 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544651 2014 WP240 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
544652 2014 WV241 10/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544653 2014 WD242 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
544654 2014 WP242 16/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
544655 2014 WU242 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544656 2014 WM243 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
544657 2014 WV243 26/08/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
544658 2014 WN244 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544659 2014 WY244 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
544660 2014 WU246 11/08/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
544661 2014 WM248 29/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
544662 2014 WA249 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544663 2014 WE250 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
544664 2014 WM250 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
544665 2014 WU251 21/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544666 2014 WJ252 04/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
544667 2014 WN252 05/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
544668 2014 WQ252 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
544669 2014 WO254 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544670 2014 WU261 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544671 2014 WF262 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
544672 2014 WJ264 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
544673 2014 WZ264 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544674 2014 WK270 14/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544675 2014 WN270 23/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
544676 2014 WO271 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544677 2014 WY271 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
544678 2014 WU274 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544679 2014 WS275 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544680 2014 WK276 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544681 2014 WU276 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544682 2014 WA277 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
544683 2014 WJ277 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544684 2014 WM277 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
544685 2014 WX277 24/07/2003 Wise D. Polishook 3,1 km MPC · JPL
544686 2014 WG278 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544687 2014 WX278 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
544688 2014 WK279 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544689 2014 WW279 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544690 2014 WG280 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544691 2014 WS280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544692 2014 WV280 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
544693 2014 WJ281 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544694 2014 WO283 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
544695 2014 WM287 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
544696 2014 WW288 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544697 2014 WC293 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
544698 2014 WJ293 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
544699 2014 WB295 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
544700 2014 WH295 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544701 2014 WC297 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544702 2014 WQ298 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544703 2014 WV298 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
544704 2014 WM300 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
544705 2014 WZ300 12/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544706 2014 WL301 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
544707 2014 WE302 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
544708 2014 WD304 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544709 2014 WB305 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544710 2014 WW306 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544711 2014 WO307 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544712 2014 WW307 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544713 2014 WW309 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544714 2014 WY310 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544715 2014 WM313 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544716 2014 WH314 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544717 2014 WJ317 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544718 2014 WU317 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
544719 2014 WA318 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
544720 2014 WC318 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544721 2014 WQ318 14/08/2001 Haleakala AMOS 1,4 km MPC · JPL
544722 2014 WB319 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
544723 2014 WA320 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544724 2014 WL321 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
544725 2014 WS323 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
544726 2014 WU323 06/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
544727 2014 WN328 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
544728 2014 WF333 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
544729 2014 WK334 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544730 2014 WU336 13/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544731 2014 WG343 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544732 2014 WU347 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544733 2014 WF349 02/03/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
544734 2014 WL349 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544735 2014 WO350 25/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
544736 2014 WQ350 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544737 2014 WR351 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544738 2014 WC352 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
544739 2014 WR352 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,8 km MPC · JPL
544740 2014 WE353 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
544741 2014 WF354 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
544742 2014 WH354 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544743 2014 WM354 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
544744 2014 WQ354 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
544745 2014 WW354 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
544746 2014 WS355 10/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
544747 2014 WV355 20/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
544748 2014 WB357 06/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
544749 2014 WN357 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544750 2014 WH358 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544751 2014 WW360 29/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
544752 2014 WC361 25/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544753 2014 WX361 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544754 2014 WN362 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
544755 2014 WJ363 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
544756 2014 WN364 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
544757 2014 WO364 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
544758 2014 WX365 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
544759 2014 WZ366 23/01/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 2,2 km MPC · JPL
544760 2014 WX369 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
544761 2014 WM370 03/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
544762 2014 WX371 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
544763 2014 WE372 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
544764 2014 WN372 16/07/2013 Piszkesteto K. Sárneczky, E. Bányai 3,7 km MPC · JPL
544765 2014 WU373 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544766 2014 WP376 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544767 2014 WY376 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544768 2014 WO377 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544769 2014 WY377 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
544770 2014 WJ378 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544771 2014 WZ378 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544772 2014 WP379 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
544773 2014 WR380 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544774 2014 WS380 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
544775 2014 WC381 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
544776 2014 WM381 15/07/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
544777 2014 WX381 06/02/2005 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
544778 2014 WX382 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544779 2014 WK383 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544780 2014 WJ385 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544781 2014 WR385 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544782 2014 WK388 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544783 2014 WU389 03/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
544784 2014 WG390 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
544785 2014 WH390 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544786 2014 WT390 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544787 2014 WU390 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544788 2014 WY390 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
544789 2014 WN392 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544790 2014 WE393 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544791 2014 WL393 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
544792 2014 WQ393 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544793 2014 WM394 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
544794 2014 WR394 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544795 2014 WA396 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544796 2014 WD396 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544797 2014 WK396 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
544798 2014 WM396 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544799 2014 WQ396 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
544800 2014 WM397 30/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544801 2014 WD398 25/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544802 2014 WP398 07/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544803 2014 WO399 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544804 2014 WC403 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
544805 2014 WJ403 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544806 2014 WL403 31/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544807 2014 WN404 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544808 2014 WX404 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544809 2014 WK406 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
544810 2014 WU407 21/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
544811 2014 WD408 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
544812 2014 WE408 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
544813 2014 WT408 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
544814 2014 WJ409 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
544815 2014 WN409 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
544816 2014 WP409 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
544817 2014 WN410 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
544818 2014 WO410 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544819 2014 WW410 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
544820 2014 WD411 28/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
544821 2014 WK412 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
544822 2014 WF415 24/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544823 2014 WW415 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544824 2014 WW416 23/11/2014 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
544825 2014 WP417 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
544826 2014 WJ418 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544827 2014 WU419 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544828 2014 WV420 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544829 2014 WA421 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544830 2014 WP421 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
544831 2014 WU422 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
544832 2014 WV422 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
544833 2014 WB424 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
544834 2014 WL424 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
544835 2014 WW424 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
544836 2014 WC426 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
544837 2014 WT428 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
544838 2014 WF429 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
544839 2014 WM429 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
544840 2014 WM430 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544841 2014 WZ433 17/03/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
544842 2014 WR434 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
544843 2014 WS434 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544844 2014 WC435 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544845 2014 WX435 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544846 2014 WA436 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
544847 2014 WE437 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
544848 2014 WQ437 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544849 2014 WN438 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544850 2014 WO439 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
544851 2014 WN440 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544852 2014 WB441 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
544853 2014 WC443 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544854 2014 WN444 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544855 2014 WU445 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544856 2014 WV445 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
544857 2014 WX445 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
544858 2014 WQ446 26/08/2001 Haleakala AMOS 1,2 km MPC · JPL
544859 2014 WW447 19/02/2012 Mount Graham R. P. Boyle 1,0 km MPC · JPL
544860 2014 WB448 15/01/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
544861 2014 WJ448 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
544862 2014 WU448 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
544863 2014 WV448 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544864 2014 WB449 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544865 2014 WL449 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544866 2014 WB450 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
544867 2014 WK450 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544868 2014 WA451 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544869 2014 WE451 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544870 2014 WN453 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544871 2014 WU453 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
544872 2014 WC454 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
544873 2014 WH455 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
544874 2014 WR455 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
544875 2014 WY456 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544876 2014 WU459 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544877 2014 WN461 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
544878 2014 WT461 29/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
544879 2014 WY461 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544880 2014 WD462 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
544881 2014 WS462 26/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544882 2014 WB463 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544883 2014 WZ464 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544884 2014 WC465 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
544885 2014 WG466 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
544886 2014 WF467 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544887 2014 WN468 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
544888 2014 WN472 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
544889 2014 WP472 29/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
544890 2014 WJ475 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544891 2014 WL475 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
544892 2014 WV475 03/07/2013 Oukaimeden M. Ory 3,7 km MPC · JPL
544893 2014 WK476 13/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
544894 2014 WR476 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
544895 2014 WV476 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
544896 2014 WA477 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544897 2014 WF478 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
544898 2014 WQ478 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
544899 2014 WW478 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
544900 2014 WH479 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
544901 2014 WA480 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544902 2014 WC481 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
544903 2014 WH481 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544904 2014 WT481 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
544905 2014 WW481 16/11/2014 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
544906 2014 WP482 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
544907 2014 WR482 07/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
544908 2014 WG483 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544909 2014 WG486 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544910 2014 WL486 31/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
544911 2014 WR486 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
544912 2014 WV486 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
544913 2014 WN487 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
544914 2014 WU488 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544915 2014 WN489 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544916 2014 WC490 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
544917 2014 WK490 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544918 2014 WQ490 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544919 2014 WA491 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
544920 2014 WM491 04/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
544921 2014 WV491 16/07/2007 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
544922 2014 WE493 29/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
544923 2014 WO493 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
544924 2014 WT493 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
544925 2014 WV494 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
544926 2014 WS495 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
544927 2014 WC496 07/08/2013 ESA OGS ESA OGS 3,7 km MPC · JPL
544928 2014 WS496 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
544929 2014 WW499 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544930 2014 WX500 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
544931 2014 WC504 10/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
544932 2014 WP504 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544933 2014 WS505 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
544934 2014 WV505 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
544935 2014 WK506 23/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
544936 2014 WC507 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
544937 2014 WD513 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
544938 2014 WG515 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544939 2014 WQ516 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544940 2014 WS516 06/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
544941 2014 WY516 31/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
544942 2014 WA517 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
544943 2014 WE518 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
544944 2014 WG518 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
544945 2014 WP518 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544946 2014 WY518 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544947 2014 WK519 21/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
544948 2014 WY519 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
544949 2014 WX520 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
544950 2014 WY521 15/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
544951 2014 WD522 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
544952 2014 WE522 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
544953 2014 WJ522 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
544954 2014 WB524 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
544955 2014 WF524 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
544956 2014 WM524 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
544957 2014 WN524 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
544958 2014 WS524 19/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544959 2014 WH525 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
544960 2014 WJ525 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544961 2014 WU525 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544962 2014 WW526 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
544963 2014 WM527 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544964 2014 WL529 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
544965 2014 WU529 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
544966 2014 WD530 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
544967 2014 WS530 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
544968 2014 WU530 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
544969 2014 WX530 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
544970 2014 WB531 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
544971 2014 WL531 24/09/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
544972 2014 WM531 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
544973 2014 WW531 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
544974 2014 WK533 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
544975 2014 WP533 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
544976 2014 WX533 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
544977 2014 WZ535 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 233 km MPC · JPL
544978 2014 WR543 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
544979 2014 WP544 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544980 2014 WQ544 30/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
544981 2014 WF545 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
544982 2014 XT 22/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
544983 2014 XU 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
544984 2014 XF2 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
544985 2014 XM2 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
544986 2014 XV2 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
544987 2014 XA3 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
544988 2014 XC3 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
544989 2014 XY3 05/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
544990 2014 XD4 23/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
544991 2014 XH4 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
544992 2014 XS5 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
544993 2014 XZ5 27/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
544994 2014 XY6 05/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
544995 2014 XS7 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
544996 2014 XU8 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
544997 2014 XY8 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
544998 2014 XR9 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
544999 2014 XH10 27/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
545000 2014 XS10 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

540.000s  • 541.000s  • 542.000s  • 543.000s  • 544.000s  • 545.000s  • 546.000s  • 547.000s  • 548.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001