Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/231001–232000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231001 2005 EV5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
231002 2005 ED10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
231003 2005 EJ15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231004 2005 EK21 03/03/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
231005 2005 EU22 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231006 2005 EE24 03/03/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
231007 2005 EU33 04/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
231008 2005 EP36 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
231009 2005 ES40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
231010 2005 ET41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231011 2005 EJ47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231012 2005 ED61 04/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
231013 2005 EV64 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
231014 2005 EF68 07/03/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
231015 2005 EN72 02/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
231016 2005 EQ72 02/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231017 2005 EH80 03/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
231018 2005 ER85 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231019 2005 EP86 04/03/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
231020 2005 EW100 03/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
231021 2005 EZ101 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
231022 2005 EW131 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
231023 2005 EP138 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
231024 2005 EM149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
231025 2005 EU152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231026 2005 EN189 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
231027 2005 EZ196 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
231028 2005 EZ215 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
231029 2005 ET221 12/03/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
231030 2005 EQ223 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231031 2005 EM225 09/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
231032 2005 EL226 09/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231033 2005 EH238 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231034 2005 EG253 10/03/2005 Siding Spring SSS 6,2 km MPC · JPL
231035 2005 EW253 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231036 2005 EY266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231037 2005 ER275 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
231038 2005 EJ279 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
231039 2005 EL280 10/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231040 Kakaras 2005 EX282 10/03/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 6,0 km MPC · JPL
231041 2005 EB291 10/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
231042 2005 EF296 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,0 km MPC · JPL
231043 2005 FV6 30/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231044 2005 GG2 01/04/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
231045 2005 GJ4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
231046 2005 GZ29 04/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
231047 2005 GM31 04/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
231048 2005 GT34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
231049 2005 GP43 05/04/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
231050 2005 GH47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231051 2005 GW60 08/04/2005 Lulin Observatory Lulin Obs. 5,2 km MPC · JPL
231052 2005 GV68 02/04/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
231053 2005 GT119 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
231054 2005 GN220 05/04/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
231055 2005 GE222 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
231056 2005 JG63 03/05/2005 Kitt Peak DLS 890 m MPC · JPL
231057 2005 JG167 12/05/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
231058 2005 LJ34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231059 2005 NP7 05/07/2005 Junk Bond D. Healy 890 m MPC · JPL
231060 2005 NM46 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
231061 2005 NF67 02/07/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231062 2005 OY5 28/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
231063 2005 OC19 31/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
231064 2005 OF19 31/07/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
231065 2005 OG28 30/07/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
231066 2005 OR28 31/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
231067 2005 PD1 01/08/2005 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
231068 2005 PQ15 04/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
231069 2005 QN9 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231070 2005 QN19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 800 m MPC · JPL
231071 2005 QG22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231072 2005 QK23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
231073 2005 QD37 25/08/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
231074 2005 QQ46 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
231075 2005 QD50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231076 2005 QJ50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
231077 2005 QS50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231078 2005 QS51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231079 2005 QY70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231080 2005 QN80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
231081 2005 QT82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
231082 2005 QK96 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231083 2005 QW113 27/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
231084 2005 QJ165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
231085 2005 QX170 29/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
231086 2005 QA178 31/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231087 2005 QO180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
231088 2005 RM8 08/09/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
231089 2005 RZ10 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
231090 2005 RJ11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231091 2005 RQ14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
231092 2005 RB29 12/09/2005 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
231093 2005 RL31 12/09/2005 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
231094 2005 SO10 26/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231095 2005 SK22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231096 2005 SN23 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231097 2005 SB25 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231098 2005 SW26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
231099 2005 SQ31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231100 2005 SF41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231101 2005 SV50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231102 2005 SZ69 27/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231103 2005 SM70 28/09/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
231104 2005 SF101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231105 2005 SA102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231106 2005 SZ116 28/09/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
231107 2005 SO117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
231108 2005 SR124 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231109 2005 SB131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
231110 2005 SV132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
231111 2005 SD144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231112 2005 SU147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
231113 2005 SA153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231114 2005 SU156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231115 2005 ST161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
231116 2005 SQ164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231117 2005 SX187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
231118 2005 SY191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231119 2005 SN193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231120 2005 SF209 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231121 2005 SA213 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
231122 2005 SY214 30/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231123 2005 SD216 30/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
231124 2005 SH231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
231125 2005 SP232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
231126 2005 SC234 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231127 2005 SX245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
231128 2005 SM251 24/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231129 2005 SN259 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231130 2005 SG264 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231131 2005 SM278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231132 2005 TV13 01/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
231133 2005 TW40 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
231134 2005 TU45 05/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen APO 1,4 km MPC · JPL
231135 2005 TE48 06/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
231136 2005 TV71 03/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
231137 2005 TM77 06/10/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
231138 2005 TA104 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231139 2005 TF131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
231140 2005 TJ135 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231141 2005 TJ141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
231142 2005 TC151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231143 2005 TP159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231144 2005 UE4 24/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
231145 2005 UF4 24/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
231146 2005 UT14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231147 2005 UH15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
231148 2005 UX15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
231149 2005 UV16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231150 2005 UJ29 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231151 2005 UR41 27/10/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,1 km MPC · JPL
231152 2005 UM44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231153 2005 UK48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231154 2005 UQ48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
231155 2005 UF51 23/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
231156 2005 UF61 25/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
231157 2005 UO63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
231158 2005 UW66 22/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
231159 2005 UG68 22/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231160 2005 UV68 23/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
231161 2005 UT73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231162 2005 UU73 23/10/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
231163 2005 UJ76 24/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
231164 2005 UZ78 25/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
231165 2005 UA79 25/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
231166 2005 UX102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231167 2005 UB106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231168 2005 UB109 22/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231169 2005 UT113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
231170 2005 UA122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231171 2005 UQ142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
231172 2005 UZ143 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
231173 2005 UX152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231174 2005 UH153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
231175 2005 UG160 22/10/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
231176 2005 UU170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231177 2005 UK194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231178 2005 UX206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
231179 2005 UQ214 27/10/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
231180 2005 UU215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
231181 2005 UX226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231182 2005 UF230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231183 2005 UO230 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
231184 2005 UL252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231185 2005 UZ263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231186 2005 UH273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231187 2005 UG305 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
231188 2005 UR354 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
231189 2005 UH360 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231190 2005 UO368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231191 2005 UW420 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231192 2005 UU432 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
231193 2005 UL444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
231194 2005 UB445 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
231195 2005 UL448 30/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
231196 2005 UC451 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
231197 2005 UL482 22/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231198 2005 UF492 24/10/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
231199 2005 UO505 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,4 km MPC · JPL
231200 2005 UZ505 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231201 2005 UH511 27/10/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
231202 2005 VF42 03/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231203 2005 VR42 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
231204 2005 VV42 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
231205 2005 VR49 02/11/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
231206 2005 VH99 10/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231207 2005 VW119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231208 2005 VB124 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
231209 2005 WD32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231210 2005 WQ33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231211 2005 WA36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231212 2005 WK57 30/11/2005 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
231213 2005 WX87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231214 2005 WD89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231215 2005 WU93 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
231216 2005 WM96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231217 2005 WW126 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231218 2005 WY136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
231219 2005 WW149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231220 2005 WS155 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
231221 2005 WM157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
231222 2005 WR157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
231223 2005 WD159 28/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
231224 2005 WW159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231225 2005 WS171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231226 2005 WZ174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231227 2005 WZ177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231228 2005 WV188 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
231229 2005 WE196 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
231230 2005 XA3 01/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
231231 2005 XC12 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
231232 2005 XB25 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231233 2005 XZ37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231234 2005 XN38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231235 2005 XR41 07/12/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
231236 2005 XK54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
231237 2005 XW84 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231238 2005 YB7 21/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231239 2005 YK9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
231240 2005 YS25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
231241 2005 YW35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231242 2005 YW47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231243 2005 YJ50 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
231244 2005 YW63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231245 2005 YL116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
231246 2005 YN124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231247 2005 YB131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231248 2005 YJ131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231249 2005 YO138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231250 2005 YK141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
231251 2005 YN145 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231252 2005 YV152 28/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
231253 2005 YX152 28/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
231254 2005 YT158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231255 2005 YL168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231256 2005 YX191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231257 2005 YE196 25/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
231258 2005 YS199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
231259 2005 YW203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
231260 2005 YB211 25/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
231261 2005 YM229 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231262 2005 YZ274 25/12/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
231263 2005 YD275 25/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
231264 2005 YJ289 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231265 Saulperlmutter 2006 AS4 05/01/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
231266 2006 AW13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
231267 2006 AM16 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
231268 2006 AG21 05/01/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
231269 2006 AO21 05/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
231270 2006 AF31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231271 2006 AO42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231272 2006 AK46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231273 2006 AU63 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231274 2006 AY68 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231275 2006 AP71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231276 2006 AL85 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
231277 2006 BC13 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231278 Kárpáti 2006 BY26 25/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
231279 2006 BV27 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
231280 2006 BT31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231281 2006 BW32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231282 2006 BF44 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 2,2 km MPC · JPL
231283 2006 BZ45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
231284 2006 BL57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231285 2006 BJ58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231286 2006 BN58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231287 2006 BW60 19/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231288 2006 BZ80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231289 2006 BK95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231290 2006 BK99 25/01/2006 Junk Bond D. Healy 2,1 km MPC · JPL
231291 2006 BZ102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
231292 2006 BZ107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231293 2006 BL117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231294 2006 BF124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231295 2006 BM126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231296 2006 BD128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231297 2006 BT141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231298 2006 BQ144 23/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
231299 2006 BH145 23/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231300 2006 BF159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231301 2006 BU161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
231302 2006 BM165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
231303 2006 BV167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
231304 2006 BK168 26/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
231305 2006 BK169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
231306 2006 BQ178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
231307 Peterfalk 2006 BD186 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 1,3 km MPC · JPL
231308 2006 BD190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231309 2006 BK190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231310 2006 BC191 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231311 2006 BN214 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231312 2006 BH255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231313 2006 BH263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231314 2006 BV267 26/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
231315 2006 BU268 27/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231316 2006 BP281 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231317 2006 CW5 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231318 2006 CO40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
231319 2006 CQ41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231320 2006 CM55 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
231321 2006 CL57 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231322 2006 DF1 21/02/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,4 km MPC · JPL
231323 2006 DM2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231324 2006 DQ3 20/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
231325 2006 DR7 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
231326 2006 DC8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231327 2006 DE33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231328 2006 DW38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
231329 2006 DF53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231330 2006 DE66 21/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
231331 2006 DV86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
231332 2006 DY144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
231333 2006 DO179 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
231334 2006 DJ184 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231335 2006 DF195 28/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
231336 2006 DL197 24/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
231337 2006 DE198 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
231338 2006 DW200 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
231339 2006 DS201 18/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
231340 2006 DS207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
231341 2006 DP208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231342 2006 EL25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231343 2006 EF32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
231344 2006 EZ49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231345 2006 EE52 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231346 Taofanlin 2006 EL67 10/03/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,1 km MPC · JPL
231347 2006 FE7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231348 2006 FR15 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231349 2006 FV15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
231350 2006 FC26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
231351 2006 FM37 24/03/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
231352 2006 FP39 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
231353 2006 GW11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231354 2006 GY16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231355 2006 GC17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231356 2006 GE23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231357 2006 GL28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231358 2006 GO35 07/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
231359 2006 GB37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
231360 2006 GV40 07/04/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
231361 2006 GM42 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
231362 2006 GO42 06/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231363 2006 GO49 07/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231364 2006 GA54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231365 2006 HL2 18/04/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
231366 2006 HQ7 19/04/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
231367 2006 HM17 18/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231368 2006 HF18 22/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
231369 2006 HD22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231370 2006 HK24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231371 2006 HR27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231372 2006 HA36 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231373 2006 HA40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
231374 2006 HY41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231375 2006 HW49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231376 2006 HY61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231377 2006 HG95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231378 2006 HD107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231379 2006 HV133 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
231380 2006 JJ 01/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
231381 2006 JW12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231382 2006 JB36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231383 2006 JN42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231384 2006 JJ47 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
231385 2006 JN54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
231386 2006 JU54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
231387 2006 KW8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231388 2006 KB17 20/05/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
231389 2006 KO18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231390 2006 KP33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
231391 2006 KA37 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
231392 2006 KP64 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
231393 2006 KM65 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
231394 2006 KO66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231395 2006 KM115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
231396 2006 KR116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
231397 2006 MB15 24/06/2006 Mount Lemmon LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231398 2006 PX9 13/08/2006 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
231399 2006 QH84 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231400 2006 SE32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231401 2006 SM273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
231402 2006 TP107 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
231403 2006 WR4 22/11/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
231404 2006 WA151 20/11/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
231405 2006 WZ201 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
231406 2006 YH9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
231407 2006 YU10 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231408 2007 AO30 09/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
231409 2007 BH9 17/01/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
231410 2007 BC76 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
231411 2007 CB26 09/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231412 2007 CL41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231413 2007 CT41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
231414 2007 DH40 19/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
231415 2007 DE42 16/02/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
231416 2007 DB49 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
231417 2007 DH63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231418 2007 EE12 09/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231419 2007 EO38 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231420 2007 EO50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
231421 2007 EU55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
231422 2007 EG65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
231423 2007 EH76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
231424 2007 EG79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231425 2007 EF105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
231426 2007 EU109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231427 2007 EM112 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231428 2007 ET112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231429 2007 ER122 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
231430 2007 EC127 09/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231431 2007 ES130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
231432 2007 EJ142 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231433 2007 EV159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231434 2007 EF180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
231435 2007 EW196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231436 2007 FH2 16/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
231437 2007 FG15 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231438 2007 FT15 19/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
231439 2007 FU23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231440 2007 GB19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231441 2007 GM29 11/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231442 2007 GS32 15/04/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
231443 2007 GH40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231444 2007 GR43 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
231445 2007 GF60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
231446 Dayao 2007 GE75 10/04/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
231447 2007 HE1 16/04/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
231448 2007 HL46 20/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
231449 2007 HH51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231450 2007 HK58 23/04/2007 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
231451 2007 HL72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231452 2007 HC74 22/04/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
231453 2007 HS82 16/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
231454 2007 HK95 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
231455 2007 JY8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231456 2007 JC15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
231457 2007 JN31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231458 2007 LN19 14/06/2007 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
231459 2007 LV24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231460 2007 MG7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231461 2007 MC26 22/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231462 2007 OL7 24/07/2007 Tiki N. Teamo 4,6 km MPC · JPL
231463 2007 PO 05/08/2007 Wrightwood J. W. Young 6,3 km MPC · JPL
231464 2007 PR4 07/08/2007 Antares ARO 12 km MPC · JPL
231465 2007 PS4 07/08/2007 Antares ARO 1,4 km MPC · JPL
231466 2007 PJ13 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
231467 2007 PZ19 09/08/2007 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
231468 2007 PT26 11/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,6 km MPC · JPL
231469 2007 PR34 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
231470 Bedding 2007 RH5 02/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,0 km MPC · JPL
231471 2007 TP185 13/10/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
231472 2007 TX241 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
231473 2007 TL408 15/10/2007 Lulin Observatory LUSS 4,4 km MPC · JPL
231474 2007 UX82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
231475 2007 VO3 01/11/2007 Skylive Obs. F. Tozzi 5,1 km MPC · JPL
231476 2007 VC261 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231477 2008 EH149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
231478 2008 GB63 05/04/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
231479 2008 HQ45 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
231480 2008 HO61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
231481 2008 JZ25 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231482 2008 KL 26/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,0 km MPC · JPL
231483 2008 OD18 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
231484 2008 OZ18 25/07/2008 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
231485 2008 OA22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231486 Capefearrock 2008 PQ2 03/08/2008 Antares R. Holmes, H. Devore 840 m MPC · JPL
231487 2008 PQ3 03/08/2008 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
231488 2008 PO6 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
231489 2008 PG15 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
231490 2008 QO7 25/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,3 km MPC · JPL
231491 2008 QL17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
231492 2008 QD18 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
231493 2008 QT19 29/08/2008 Dauban F. Kugel 13 km MPC · JPL
231494 2008 QL24 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
231495 2008 QJ27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
231496 2008 QU29 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
231497 2008 QU33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
231498 2008 QK38 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
231499 2008 QQ40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231500 2008 QY42 30/08/2008 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231501 2008 QV43 23/08/2008 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
231502 2008 RD2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231503 2008 RN12 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231504 2008 RZ14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231505 2008 RV33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231506 2008 RB43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231507 2008 RN44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
231508 2008 RD51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231509 2008 RT69 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
231510 2008 RC84 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231511 2008 RK102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231512 2008 RD109 01/09/2008 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
231513 2008 RA113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231514 2008 RW113 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231515 2008 RD117 08/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
231516 2008 RK124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
231517 2008 SH29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231518 2008 SJ33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
231519 2008 SO35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231520 2008 SK38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231521 2008 SF43 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
231522 2008 SD44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231523 2008 SX45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231524 2008 SA56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231525 2008 SX81 25/09/2008 Kachina J. Hobart 2,9 km MPC · JPL
231526 2008 SV82 26/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,0 km MPC · JPL
231527 2008 SU84 28/09/2008 Prairie Grass J. Mahony 5,1 km MPC · JPL
231528 2008 SV103 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231529 2008 SG105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231530 2008 SR105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231531 2008 SL106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231532 2008 SK126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231533 2008 SR128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231534 2008 SS134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231535 2008 ST147 25/09/2008 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
231536 2008 SV156 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231537 2008 SB163 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231538 2008 SO164 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231539 2008 SG165 28/09/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231540 2008 SU173 22/09/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
231541 2008 SF174 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231542 2008 SV179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231543 2008 SR218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
231544 2008 SO219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
231545 2008 SR244 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
231546 2008 SU244 29/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
231547 2008 SU245 29/09/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
231548 2008 SO248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231549 2008 SS254 22/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
231550 2008 SV258 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231551 2008 SJ266 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
231552 2008 SB269 30/09/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
231553 2008 SS274 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231554 2008 SP296 29/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
231555 Christianeurda 2008 TT2 01/10/2008 Bergen-Enkheim U. Süßenberger 4,6 km MPC · JPL
231556 2008 TT4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
231557 2008 TQ27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
231558 2008 TQ41 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
231559 2008 TC46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231560 2008 TV50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231561 2008 TH59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231562 2008 TE63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231563 2008 TR71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231564 2008 TA74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231565 2008 TP129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231566 2008 TQ146 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
231567 2008 TT163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231568 2008 TJ164 01/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
231569 2008 TU165 06/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
231570 2008 TF180 02/10/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
231571 2008 UP3 22/10/2008 Piszkéstető K. Sárneczky, Á. Kárpáti 1,7 km MPC · JPL
231572 2008 UN9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
231573 2008 UK28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231574 2008 UF57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231575 2008 UO57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231576 2008 UX68 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
231577 2008 UQ94 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
231578 2008 UC155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
231579 2008 UG170 24/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
231580 2008 UV181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231581 2008 UR196 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231582 2008 US216 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231583 2008 UY219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
231584 2008 UG255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231585 2008 UH256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231586 2008 UP266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
231587 2008 UL274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
231588 2008 UH277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231589 2008 UZ311 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
231590 2008 UZ315 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
231591 2008 UP336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231592 2008 UG346 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
231593 2008 UW353 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231594 2008 US358 26/10/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
231595 2008 VF70 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231596 2008 WQ 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
231597 2008 WV35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231598 2008 YE135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231599 2008 YJ149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231600 2009 AA19 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231601 2009 BW68 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231602 2009 BD131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231603 2009 CD16 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
231604 2009 FG74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231605 2009 HN60 21/04/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231606 2009 HN102 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
231607 2009 JQ12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
231608 2009 QK4 17/08/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
231609 2009 RV 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 3,5 km MPC · JPL
231610 2009 RK12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
231611 2009 RC62 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231612 2009 RO64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
231613 2009 SQ25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
231614 2009 SQ38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231615 2009 SK78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
231616 2009 SR96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
231617 2009 SW102 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
231618 2009 SF104 25/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,0 km MPC · JPL
231619 2009 SJ108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
231620 2009 SY128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
231621 2009 SB132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
231622 2009 SX159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231623 2009 SR207 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
231624 2009 SN232 19/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231625 2009 SO255 20/09/2009 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
231626 2009 SU258 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231627 2009 SU345 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231628 2009 SY351 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231629 2009 TH13 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
231630 2009 TW24 14/10/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
231631 2009 TV41 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
231632 2009 UZ12 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
231633 2009 UV26 21/10/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
231634 2009 UD36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231635 2009 UV71 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231636 2009 UP84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
231637 2009 UK88 21/10/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
231638 2009 UY88 24/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
231639 2009 UC127 22/10/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
231640 2009 UJ129 24/10/2009 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
231641 2009 UO138 18/10/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
231642 2009 UY140 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231643 2009 VJ2 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
231644 2009 VV61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231645 2009 VQ88 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231646 2009 VX103 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231647 2009 VD110 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
231648 2009 VV112 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231649 Korotkiy 2009 WW 17/11/2009 Tzec Maun A. Novichonok, D. Chestnov 2,7 km MPC · JPL
231650 2009 WZ8 18/11/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
231651 2009 WE9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231652 2009 WE24 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231653 2009 WH24 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231654 2009 WD163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231655 2009 WW164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
231656 2009 WT165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231657 2009 WE166 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
231658 2009 WG183 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
231659 2009 WE237 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
231660 2009 XK2 11/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,3 km MPC · JPL
231661 2009 XQ19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
231662 2009 XO21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
231663 2009 XA22 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
231664 2009 YL6 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
231665 7602 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
231666 Aisymnos 1960 SX 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 13 km MPC · JPL
231667 1981 EU5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
231668 1981 EK28 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
231669 1993 FC50 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
231670 1993 UN5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
231671 1994 AH10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231672 1994 EN4 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231673 1994 LD6 03/06/1994 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
231674 1994 PG6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
231675 1994 RV5 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
231676 1995 BU10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231677 1995 FT19 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231678 1995 QC1 19/08/1995 Xinglong SCAP 880 m MPC · JPL
231679 1995 QE1 19/08/1995 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
231680 1995 SW6 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
231681 1995 SX39 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
231682 1995 UK16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231683 1995 UD67 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
231684 1996 BV7 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231685 1996 GL5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231686 1996 TG16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
231687 1996 TV47 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231688 1996 VG1 07/11/1996 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
231689 1996 VV37 14/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231690 1997 GA29 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231691 1997 RX10 03/09/1997 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
231692 1997 WK14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
231693 1998 DR33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
231694 1998 HJ16 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231695 1998 HY41 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231696 1998 HV127 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231697 1998 MW23 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231698 1998 QC2 19/08/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 5,3 km MPC · JPL
231699 1998 QD85 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231700 1998 SU12 23/09/1998 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231701 1998 SB21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
231702 1998 SJ45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
231703 1998 SE46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231704 1998 SP103 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231705 1998 SX118 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231706 1998 SH132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
231707 1998 TP 10/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
231708 1998 UJ11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231709 1998 UK41 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231710 1998 UL41 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231711 1998 VS56 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231712 1998 WZ4 19/11/1998 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
231713 1998 YQ20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231714 1999 AZ12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
231715 1999 AB14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
231716 1999 BT2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
231717 1999 CK9 12/02/1999 Oohira T. Urata 2,4 km MPC · JPL
231718 1999 CV11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
231719 1999 CS57 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231720 1999 CF78 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
231721 1999 CW78 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
231722 1999 CB115 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231723 1999 CH137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231724 1999 CY146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231725 1999 CL156 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
231726 1999 EU 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231727 1999 EO1 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231728 1999 EE7 15/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
231729 1999 ER14 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231730 1999 FL12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231731 1999 FT66 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
231732 1999 GD7 15/04/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
231733 1999 GU54 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231734 1999 KQ2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231735 1999 LE15 12/06/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
231736 1999 MD 16/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
231737 1999 NA54 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231738 1999 RK24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
231739 1999 RA106 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
231740 1999 RD111 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
231741 1999 RX141 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231742 1999 RC156 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231743 1999 RL168 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
231744 1999 RT195 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231745 1999 RR214 15/09/1999 Kleť Kleť Obs. 8,0 km MPC · JPL
231746 1999 TO49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231747 1999 TF52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
231748 1999 TR137 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
231749 1999 TN152 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
231750 1999 TE158 07/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
231751 1999 TA167 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231752 1999 TF173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231753 1999 TA199 12/10/1999 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
231754 1999 TL202 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231755 1999 TP249 09/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
231756 1999 TP269 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231757 1999 TJ319 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231758 1999 TO320 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231759 1999 TX320 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231760 1999 UP11 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231761 1999 UE21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
231762 1999 UT21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231763 1999 UH36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231764 1999 VB24 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 4,4 km MPC · JPL
231765 1999 VH44 03/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
231766 1999 VL74 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231767 1999 VS98 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
231768 1999 VR118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231769 1999 VS150 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231770 1999 VX151 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231771 1999 VW154 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231772 1999 VY185 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231773 1999 VP189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231774 1999 WH12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231775 1999 XM10 05/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231776 1999 XM127 10/12/1999 Eskridge G. Hug, G. Bell 1,2 km MPC · JPL
231777 1999 XM128 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231778 1999 XQ217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
231779 2000 AT5 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231780 2000 BW40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231781 2000 CO7 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
231782 2000 CV14 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
231783 2000 CR15 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
231784 2000 CA24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
231785 2000 CF40 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
231786 2000 CU97 09/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 900 m MPC · JPL
231787 2000 CW99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231788 2000 CH101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231789 2000 CA131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231790 2000 CH134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231791 2000 DB5 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
231792 2000 DH8 26/02/2000 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
231793 2000 DX8 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231794 2000 DW13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231795 2000 DT62 29/02/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
231796 2000 DU63 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231797 2000 DB92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231798 2000 EP2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
231799 2000 EW9 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231800 2000 ES19 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231801 2000 EB20 06/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
231802 2000 ED52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231803 2000 ES96 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231804 2000 EJ106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
231805 2000 EQ115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
231806 2000 EH123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
231807 2000 EZ146 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
231808 2000 ES166 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
231809 2000 FP22 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231810 2000 FX28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231811 2000 GQ21 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231812 2000 GV25 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231813 2000 GJ43 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
231814 2000 GT74 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
231815 2000 GQ118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231816 2000 GC145 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231817 2000 GH150 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
231818 2000 GX150 05/04/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
231819 2000 HH80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
231820 2000 HH96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231821 2000 HS96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
231822 2000 HP103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
231823 2000 JL6 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
231824 2000 JU44 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231825 2000 JW75 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231826 2000 JW91 04/05/2000 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
231827 2000 KG49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231828 2000 KV59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
231829 2000 KZ65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
231830 2000 LW1 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
231831 2000 OR10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
231832 2000 OG69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 910 m MPC · JPL
231833 2000 PK27 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
231834 2000 QC2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231835 2000 QS11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231836 2000 QV112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231837 2000 QD117 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231838 2000 QA161 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
231839 2000 QX164 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231840 2000 QZ225 31/08/2000 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,6 km MPC · JPL
231841 2000 QT232 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
231842 2000 QW242 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
231843 2000 RZ62 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231844 2000 RZ74 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
231845 2000 RV81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
231846 2000 RC85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
231847 2000 RJ87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
231848 2000 SR31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231849 2000 SB41 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
231850 2000 SB48 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
231851 2000 SV61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231852 2000 SX94 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231853 2000 SK100 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231854 2000 SE130 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231855 2000 SF138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
231856 2000 SJ138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231857 2000 SB154 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
231858 2000 SZ165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
231859 2000 SM167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231860 2000 SZ185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
231861 2000 SO236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231862 2000 SC251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231863 2000 SJ261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231864 2000 SD272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231865 2000 SY318 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231866 2000 SF319 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231867 2000 SW346 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
231868 2000 SY354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
231869 2000 SG364 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231870 2000 SZ364 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
231871 2000 TD13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
231872 2000 TJ25 02/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
231873 2000 TB52 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231874 2000 UP3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231875 2000 UZ15 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231876 2000 UV43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231877 2000 UH66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231878 2000 UC77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231879 2000 UA93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231880 2000 UU112 21/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231881 2000 UF114 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
231882 2000 VO 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231883 2000 VS2 02/11/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
231884 2000 VE6 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231885 2000 VH15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231886 2000 VK26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
231887 2000 VR48 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231888 2000 VR57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231889 2000 WW14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
231890 2000 WM39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231891 2000 WJ42 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
231892 2000 WG70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231893 2000 WS73 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
231894 2000 WN85 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231895 2000 WU113 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
231896 2000 WY117 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231897 2000 WM138 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231898 2000 WX147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
231899 2000 WX156 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231900 2000 WT180 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231901 2000 XV22 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231902 2000 XO26 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231903 2000 XT39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231904 2000 XY50 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
231905 2000 YL 16/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231906 2000 YN9 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231907 2000 YX39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231908 2000 YP47 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
231909 2000 YY72 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
231910 2000 YU91 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
231911 2000 YW92 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231912 2000 YP108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
231913 2000 YH138 26/12/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
231914 2000 YT140 19/12/2000 Kitt Peak DLS 2,5 km MPC · JPL
231915 2001 AJ 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231916 2001 AS45 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231917 2001 BZ25 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231918 2001 BR56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
231919 2001 BA77 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231920 2001 BQ78 23/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231921 2001 CK16 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
231922 2001 CX25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
231923 2001 CY32 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231924 2001 CL37 15/02/2001 Kleť Kleť Obs. 3,9 km MPC · JPL
231925 2001 CK39 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231926 2001 CQ49 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
231927 2001 DU30 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231928 2001 DY34 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231929 2001 DP42 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231930 2001 DG67 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231931 2001 DF75 20/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231932 2001 DN76 20/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
231933 2001 DO100 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231934 2001 EB11 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
231935 2001 FO 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
231936 2001 FR7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231937 2001 FO32 23/03/2001 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
231938 2001 FU104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
231939 2001 FB129 30/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
231940 2001 FF141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
231941 2001 FD142 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
231942 2001 FP170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
231943 2001 FM172 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
231944 2001 HC44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
231945 2001 HY57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
231946 2001 KT1 18/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
231947 2001 KU19 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
231948 2001 KB66 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
231949 2001 NY5 13/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
231950 2001 NW11 13/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
231951 2001 OY6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
231952 2001 OS15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231953 2001 OT25 18/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
231954 2001 OM42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231955 2001 OY50 21/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
231956 2001 OQ58 20/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
231957 2001 ON87 29/07/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
231958 2001 PF28 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
231959 2001 PT57 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
231960 2001 QA3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231961 2001 QS5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231962 2001 QX5 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231963 2001 QU6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231964 2001 QT12 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
231965 2001 QP44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231966 2001 QZ45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
231967 2001 QP48 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231968 2001 QT80 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
231969 Sebvauclair 2001 QD94 24/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 5,2 km MPC · JPL
231970 2001 QE101 17/08/2001 La Palma R. Greimel 7,5 km MPC · JPL
231971 2001 QA108 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
231972 2001 QP108 17/08/2001 Needville Needville Obs. 4,0 km MPC · JPL
231973 2001 QP114 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
231974 2001 QS124 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
231975 2001 QX129 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231976 2001 QB131 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
231977 2001 QH156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
231978 2001 QV173 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
231979 2001 QO200 22/08/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
231980 2001 QJ208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231981 2001 QU219 23/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
231982 2001 QP249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231983 2001 QC296 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231984 2001 QX330 28/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
231985 2001 QT333 27/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
231986 2001 RY14 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
231987 2001 RV29 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
231988 2001 RC31 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231989 2001 RJ34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231990 2001 RN79 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231991 2001 RE101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231992 2001 RK102 12/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
231993 2001 RQ105 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
231994 2001 RC112 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231995 2001 RO151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231996 2001 SE3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
231997 2001 SR31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231998 2001 ST37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231999 2001 SE52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232000 2001 SC70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

227.000s  • 228.000s  • 229.000s  • 230.000s  • 231.000s  • 232.000s  • 233.000s  • 234.000s  • 235.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001