Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/168001–169000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168001 2005 GW133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168002 2005 GS136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
168003 2005 GZ137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
168004 2005 GP159 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168005 2005 GT161 13/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
168006 2005 GV170 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
168007 2005 GE181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168008 2005 GZ181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168009 2005 GK203 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
168010 2005 HP 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
168011 2005 HF1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168012 2005 HP1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168013 2005 HK4 30/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
168014 2005 HS4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
168015 2005 HK5 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 6,1 km MPC · JPL
168016 2005 HZ7 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
168017 2005 JK2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
168018 2005 JG8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,2 km MPC · JPL
168019 2005 JX8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,9 km MPC · JPL
168020 2005 JJ21 04/05/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
168021 2005 JX23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168022 2005 JK44 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
168023 2005 JX46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
168024 2005 JC77 09/05/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
168025 2005 JS84 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
168026 2005 JA89 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168027 2005 JQ92 11/05/2005 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
168028 2005 JK94 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
168029 2005 JF98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168030 2005 JQ100 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
168031 2005 JH103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
168032 2005 JB105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
168033 2005 JJ143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
168034 2005 JN151 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168035 2005 JV151 04/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
168036 2005 JS156 04/05/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
168037 2005 JQ157 04/05/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
168038 2005 JC178 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
168039 2005 LR1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,1 km MPC · JPL
168040 2005 LT51 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
168041 2005 MH18 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
168042 2005 MN23 24/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
168043 2005 NW70 05/07/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
168044 2005 SG 21/09/2005 Siding Spring SSS 560 m MPC · JPL
168045 2005 YX214 30/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
168046 2006 AQ1 02/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
168047 2006 BV5 22/01/2006 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
168048 2006 BG34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168049 2006 BH41 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
168050 2006 BD56 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168051 2006 BM81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
168052 2006 BQ95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168053 2006 BT95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168054 2006 BQ102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
168055 2006 BD124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168056 2006 BD157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168057 2006 BA167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
168058 2006 BL199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168059 2006 BW250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
168060 2006 BM254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
168061 2006 BJ256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168062 2006 BB266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
168063 2006 BH266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
168064 2006 BL266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168065 2006 BM266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168066 2006 BO269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
168067 2006 CO7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
168068 2006 CC23 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168069 2006 CT38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168070 2006 CK41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
168071 2006 CW43 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
168072 2006 DU4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168073 2006 DW6 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168074 2006 DL19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168075 2006 DZ21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168076 2006 DP22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
168077 2006 DG23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168078 2006 DX27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
168079 2006 DE46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168080 2006 DR58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168081 2006 DB59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
168082 2006 DJ60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
168083 2006 DE62 22/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
168084 2006 DC68 24/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
168085 2006 DC70 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
168086 2006 DF70 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
168087 2006 DW75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168088 2006 DY79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
168089 2006 DM84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168090 2006 DO96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168091 2006 DY97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168092 2006 DM102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
168093 2006 DT103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
168094 2006 DB118 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168095 2006 DD123 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168096 2006 DU141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168097 2006 DL192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168098 2006 DO199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
168099 2006 DQ208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168100 2006 DD210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168101 2006 DJ210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
168102 2006 DB212 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168103 2006 DS212 27/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
168104 2006 EQ8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168105 2006 EJ19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168106 2006 EK41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168107 2006 EQ41 04/03/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
168108 2006 EM51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168109 2006 EN53 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
168110 2006 EE61 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168111 2006 EZ62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168112 2006 FG 19/03/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
168113 2006 FB3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168114 2006 FU8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
168115 2006 FQ9 24/03/2006 RAS A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
168116 2006 FL11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168117 2006 FW11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168118 2006 FS23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168119 2006 FZ27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
168120 2006 FM30 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168121 2006 FN32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168122 2006 FV34 25/03/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
168123 2006 FP37 24/03/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
168124 2006 FL44 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
168125 2006 FS44 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
168126 Chengbruce 2006 GK 01/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 2,0 km MPC · JPL
168127 2006 GC3 06/04/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,2 km MPC · JPL
168128 2006 GO7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
168129 2006 GS19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
168130 2006 GD28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168131 2006 GZ31 06/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
168132 2006 GG32 06/04/2006 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
168133 2006 GE37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
168134 2006 GP37 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168135 2006 GU38 06/04/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
168136 2006 GP41 07/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
168137 2006 GD42 09/04/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168138 2006 GW49 07/04/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
168139 2006 GA50 07/04/2006 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
168140 2006 GB52 08/04/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
168141 2006 HL 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168142 2006 HB3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
168143 2006 HX7 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168144 2006 HP8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168145 2006 HA24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168146 2006 HY24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168147 2006 HV27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
168148 2006 HP30 25/04/2006 RAS A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
168149 2006 HH31 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
168150 2006 HA33 19/04/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
168151 2006 HC35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
168152 2006 HO40 21/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
168153 2006 HJ42 23/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168154 2006 HM42 23/04/2006 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
168155 2006 HY46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168156 2006 HZ46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168157 2006 HE47 20/04/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
168158 2006 HQ49 25/04/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168159 2006 HH52 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
168160 2006 HB55 21/04/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168161 2006 HE57 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168162 2006 HK57 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
168163 2006 HW59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
168164 2006 HV60 27/04/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
168165 2006 HA61 28/04/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168166 2006 HT63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168167 2006 HU63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168168 2006 HD69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
168169 2006 HP69 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
168170 2006 HX76 25/04/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
168171 2006 HM77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168172 2006 HE80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168173 2006 HF82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168174 2006 HG82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168175 2006 HP83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
168176 2006 HS83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168177 2006 HU83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168178 2006 HN84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168179 2006 HT85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168180 2006 HV88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
168181 2006 HQ90 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168182 2006 HS90 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
168183 2006 HT96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
168184 2006 HH102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168185 2006 HV102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
168186 2006 HX108 30/04/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
168187 2006 HG114 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
168188 2006 HN115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168189 2006 HF117 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
168190 2006 HA121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168191 2006 HQ152 30/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
168192 2006 JZ 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
168193 2006 JH1 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168194 2006 JT1 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168195 2006 JZ1 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168196 2006 JL5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
168197 2006 JV10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168198 2006 JR17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
168199 2006 JY18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
168200 2006 JZ19 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168201 2006 JJ23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
168202 2006 JP26 05/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
168203 2006 JB27 05/05/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 760 m MPC · JPL
168204 2006 JP27 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168205 2006 JE28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168206 2006 JH29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
168207 2006 JK29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168208 2006 JH30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
168209 2006 JP30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168210 2006 JW37 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
168211 2006 JF39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
168212 2006 JJ43 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168213 2006 JE45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
168214 2006 JO46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
168215 2006 JF47 10/05/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
168216 2006 JS48 08/05/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
168217 2006 JH53 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
168218 2006 JV54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
168219 2006 JK55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
168220 2006 JQ57 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
168221 Donjennings 2006 JO60 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
168222 2006 KU 18/05/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
168223 2006 KY1 16/05/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
168224 2006 KA7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
168225 2006 KV10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
168226 2006 KH15 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
168227 2006 KQ27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168228 2006 KA32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
168229 2006 KH35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168230 2006 KV39 23/05/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
168231 2006 KK40 18/05/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
168232 2006 KO41 19/05/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
168233 2006 KC44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168234 Hsi Ching 168234|Hsi Ching}} 25/05/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,5 km MPC · JPL
168235 2006 KZ72 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168236 2006 KA80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
168237 2006 KH80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
168238 2006 KM80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
168239 2006 KK82 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
168240 2006 KW84 24/05/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
168241 2006 KD86 21/05/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
168242 2006 KO86 24/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
168243 2006 KB90 22/05/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
168244 2006 KW98 26/05/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168245 2006 KX98 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
168246 2006 KF101 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
168247 2006 KA102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
168248 2006 KC103 29/05/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168249 2006 KF105 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168250 2006 KU109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
168251 2006 KY121 30/05/2006 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
168252 2006 LA1 02/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,8 km MPC · JPL
168253 2006 LZ2 14/06/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
168254 2006 LY3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168255 2006 LO7 06/06/2006 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
168256 2006 MY 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168257 2006 MF1 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168258 2006 MO3 16/06/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
168259 2006 MM9 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168260 2006 NT 02/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,3 km MPC · JPL
168261 Puglia 2006 PW3 15/08/2006 Suno V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
168262 2006 PJ27 12/08/2006 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
168263 2006 PX36 12/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
168264 2006 PO37 13/08/2006 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
168265 2006 QH37 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
168266 2006 QJ46 20/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
168267 2006 SA353 30/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
168268 2007 PQ1 05/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,7 km MPC · JPL
168269 2007 PS1 05/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
168270 2007 PY1 06/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 3,8 km MPC · JPL
168271 2007 PE6 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168272 2007 PY7 10/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
168273 2007 PJ16 08/08/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168274 2007 PU16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168275 2007 PZ16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168276 2007 PS17 09/08/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
168277 2007 PP21 09/08/2007 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
168278 2007 PJ29 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168279 2007 PV32 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168280 2007 QR5 18/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 14 km MPC · JPL
168281 2007 QM8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
168282 2007 QU9 22/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168283 2007 RR23 03/09/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
168284 2007 RT36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
168285 2007 RZ77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
168286 2007 RJ117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
168287 2007 RG145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168288 2007 RO210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
168289 2007 SD 17/09/2007 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
168290 2045 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
168291 3041 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
168292 4267 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
168293 4724 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
168294 4883 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 870 m MPC · JPL
168295 6280 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
168296 6740 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
168297 7575 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
168298 3230 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
168299 1048 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
168300 1217 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168301 1315 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
168302 1428 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
168303 2223 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
168304 3125 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
168305 3205 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
168306 4255 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
168307 1206 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
168308 1216 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
168309 2167 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
168310 2316 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
168311 3312 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
168312 3396 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
168313 5009 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
168314 1981 EW6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
168315 1982 RA1 13/09/1982 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 1,5 km MPC · JPL
168316 1982 WD 25/11/1982 Palomar R. S. Dunbar 4,2 km MPC · JPL
168317 1988 RY4 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 4,6 km MPC · JPL
168318 1989 DA 27/02/1989 Palomar J. Phinney APO · 900 m MPC · JPL
168319 1990 RW2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
168320 1990 WG5 16/11/1990 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
168321 Josephschmidt 1991 RJ3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,7 km MPC · JPL
168322 1992 EX7 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
168323 1992 ED23 01/03/1992 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
168324 1993 FA19 17/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
168325 1993 FT27 21/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
168326 1993 FJ59 19/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
168327 1993 FZ60 19/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
168328 1993 NX1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
168329 1993 TN6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
168330 1993 TZ7 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168331 1993 TA8 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
168332 1993 TC28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
168333 1994 CU17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
168334 1994 PQ1 12/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
168335 1994 PW24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
168336 1994 PV28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
168337 1994 SK1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168338 1994 UW10 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168339 1995 FS8 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168340 1995 JE1 04/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168341 1995 MT1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168342 1995 MG4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168343 1995 OJ2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
168344 1995 OD14 23/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168345 1995 SR30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168346 1995 SH89 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168347 1995 UG13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168348 1995 UZ18 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168349 1995 UZ30 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
168350 1995 UX42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168351 1995 UY51 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168352 1995 VV3 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168353 1995 VQ5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
168354 1996 AE6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168355 1996 AU8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168356 1996 AF15 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168357 1996 CF2 15/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168358 Casca 1996 DF2 24/02/1996 NRC-DAO D. D. Balam 1,3 km MPC · JPL
168359 1996 DH3 29/02/1996 Haleakala AMOS 3,7 km MPC · JPL
168360 1996 PC 06/08/1996 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
168361 1996 RB18 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168362 1996 RV28 11/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
168363 1996 TG18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168364 1996 TZ19 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
168365 1996 TT25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
168366 1996 TC42 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
168367 1996 UT4 18/10/1996 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
168368 1996 WU3 18/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
168369 1996 XP6 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168370 1996 XA17 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
168371 1996 XF20 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168372 1996 XV22 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
168373 1997 CC11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
168374 1997 CH23 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168375 1997 EE1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168376 1997 EK15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168377 1997 EY16 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168378 1997 ET30 12/03/1997 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,1 km MPC · JPL
168379 1997 GB15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168380 1997 HX16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168381 1997 LY4 10/06/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
168382 1997 MC6 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
168383 1997 MG8 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168384 1997 NP3 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
168385 1997 RH4 05/09/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
168386 1997 SR23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168387 1997 SJ30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168388 1997 TF5 01/10/1997 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
168389 1997 TC12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
168390 1997 WF6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168391 1997 WK36 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
168392 1997 YU17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168393 1998 AU4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168394 1998 BX2 19/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,2 km MPC · JPL
168395 1998 BQ18 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168396 1998 BN31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
168397 1998 BD48 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168398 1998 DG 17/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 1,3 km MPC · JPL
168399 1998 DP12 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168400 1998 EC5 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168401 1998 EF11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
168402 1998 FT47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168403 1998 FW76 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168404 1998 FP92 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168405 1998 FW115 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168406 1998 FP119 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168407 1998 FP138 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168408 1998 HY11 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168409 1998 HA25 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
168410 1998 HG99 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168411 1998 HO113 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
168412 1998 HW154 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168413 1998 QJ10 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
168414 1998 QY12 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168415 1998 QJ22 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168416 1998 QE30 26/08/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
168417 1998 QF42 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168418 1998 QC50 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168419 1998 QE50 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
168420 1998 QQ56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168421 1998 QW75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168422 1998 QE82 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
168423 1998 QG96 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
168424 1998 QG104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
168425 1998 RB29 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
168426 1998 SJ54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
168427 1998 SL69 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168428 1998 SG87 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168429 1998 SP90 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168430 1998 SR96 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168431 1998 SB130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168432 1998 TZ8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168433 1998 UM5 22/10/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
168434 1998 VA16 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168435 1998 VL21 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168436 1998 VH22 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
168437 1998 VC23 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168438 1998 VT39 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
168439 1998 VS52 13/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168440 1998 WT2 17/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
168441 1998 WD3 18/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,2 km MPC · JPL
168442 1998 XO5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168443 1998 XL9 12/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
168444 1998 XX22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168445 1998 YE8 21/12/1998 Uenohara N. Kawasato 6,0 km MPC · JPL
168446 1998 YM21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168447 1999 AT1 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168448 1999 AE4 06/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
168449 1999 AN13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168450 1999 AD22 11/01/1999 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
168451 1999 CG43 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168452 1999 CC117 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168453 1999 CG130 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
168454 1999 EB10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
168455 1999 FM1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
168456 1999 FC4 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168457 1999 FE5 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168458 1999 FK12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
168459 1999 FV20 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168460 1999 GM3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168461 1999 HY4 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
168462 1999 JT29 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168463 1999 JD47 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
168464 1999 JR71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168465 1999 JR89 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
168466 1999 JM112 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
168467 1999 JW127 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
168468 1999 KK2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
168469 1999 KS10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168470 1999 LT29 10/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168471 1999 LS30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168472 1999 PQ4 08/08/1999 Uenohara N. Kawasato 3,0 km MPC · JPL
168473 1999 QU1 20/08/1999 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
168474 1999 RN3 04/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
168475 1999 RN24 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168476 1999 RM30 08/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
168477 1999 RE31 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168478 1999 RF60 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168479 1999 RQ62 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
168480 1999 RJ81 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168481 1999 RN85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168482 1999 RD123 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168483 1999 RV124 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168484 1999 RP125 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168485 1999 RP134 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168486 1999 RS134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168487 1999 RV138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168488 1999 RZ147 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168489 1999 RM150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168490 1999 RC152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168491 1999 RT153 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168492 1999 RL159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168493 1999 RQ163 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168494 1999 RE177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168495 1999 RB188 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168496 1999 RN191 11/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168497 1999 RX207 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168498 1999 RG208 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168499 1999 RK223 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168500 1999 RJ249 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168501 1999 RQ249 04/09/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
168502 1999 SS10 29/09/1999 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
168503 1999 TL8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,6 km MPC · JPL
168504 1999 TL15 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 940 m MPC · JPL
168505 1999 TL37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
168506 1999 TQ50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168507 1999 TC64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
168508 1999 TT68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168509 1999 TU68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
168510 1999 TK81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168511 1999 TH98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168512 1999 TV104 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168513 1999 TE131 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168514 1999 TX134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168515 1999 TY142 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168516 1999 TY159 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168517 1999 TJ166 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
168518 1999 TX170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168519 1999 TS193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168520 1999 TV233 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
168521 1999 TV236 03/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
168522 1999 TM238 04/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
168523 1999 TN242 04/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
168524 1999 TO253 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168525 1999 TM259 09/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
168526 1999 TG279 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168527 1999 TV318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168528 1999 UA16 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
168529 1999 UQ20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168530 1999 UU33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
168531 Joshuakammer 1999 VF12 10/11/1999 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
168532 1999 VV21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
168533 1999 VQ39 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168534 1999 VW45 04/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
168535 1999 VF65 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168536 1999 VU66 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168537 1999 VG68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168538 1999 VA85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168539 1999 VF89 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168540 1999 VT95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
168541 1999 VY99 09/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
168542 1999 VL123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
168543 1999 VL128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168544 1999 VE149 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168545 1999 VE169 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
168546 1999 VA189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168547 1999 VK191 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168548 1999 VH194 01/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168549 1999 VR209 11/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
168550 1999 VQ212 12/11/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
168551 1999 WH4 28/11/1999 Chiyoda T. Kojima 1,4 km MPC · JPL
168552 1999 WV7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
168553 1999 WF9 29/11/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
168554 1999 WS13 30/11/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
168555 1999 WY17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168556 1999 WJ24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168557 1999 XF6 04/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
168558 1999 XX16 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168559 1999 XE26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
168560 1999 XK27 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168561 1999 XP27 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168562 1999 XM39 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
168563 1999 XR77 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
168564 1999 XM85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168565 1999 XL86 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168566 1999 XE94 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
168567 1999 XH94 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168568 1999 XP119 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
168569 1999 XY130 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168570 1999 XU132 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168571 1999 XB136 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168572 1999 XS141 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168573 1999 XZ141 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168574 1999 XD142 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168575 1999 XL142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168576 1999 XM142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168577 1999 XO142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168578 1999 XJ179 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
168579 1999 XG182 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168580 1999 XS208 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168581 1999 XO216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168582 1999 XP228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168583 1999 XJ231 07/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
168584 1999 XN233 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168585 1999 XJ236 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168586 1999 YN1 17/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
168587 1999 YM6 30/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168588 1999 YN19 29/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,9 km MPC · JPL
168589 1999 YU27 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
168590 2000 AE9 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168591 2000 AF16 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
168592 2000 AY24 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168593 2000 AS28 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168594 2000 AV31 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168595 2000 AP35 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168596 2000 AV42 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
168597 2000 AW47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168598 2000 AG49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168599 2000 AY63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168600 2000 AA69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168601 2000 AD74 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168602 2000 AA88 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
168603 2000 AH126 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168604 2000 AJ133 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168605 2000 AG134 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168606 2000 AS154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168607 2000 AV167 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168608 2000 AA176 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168609 2000 AO181 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168610 2000 AD196 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168611 2000 AJ214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168612 2000 AP229 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168613 2000 AA246 07/01/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 2,5 km MPC · JPL
168614 2000 BW6 27/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168615 2000 BC12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
168616 2000 BN21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
168617 2000 BH26 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168618 2000 BT26 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168619 2000 BB40 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168620 2000 BD41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
168621 2000 CD2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
168622 2000 CA14 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168623 2000 CU15 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168624 2000 CW22 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168625 2000 CN28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168626 2000 CE55 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168627 2000 CO65 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168628 2000 CU66 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
168629 2000 CB69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
168630 2000 CO83 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
168631 2000 CG84 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
168632 2000 CB88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168633 2000 CE101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168634 2000 CM101 15/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 4,0 km MPC · JPL
168635 Davidkaufmann 2000 CU109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
168636 2000 CV135 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
168637 2000 CC137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168638 Waltersiegmund 2000 CH149 12/02/2000 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
168639 2000 DC9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
168640 2000 DM10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168641 2000 DA11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168642 2000 DT36 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168643 2000 DP40 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
168644 2000 DY41 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
168645 2000 DU48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168646 2000 DE54 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168647 2000 DF54 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168648 2000 DZ56 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168649 2000 DD60 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168650 2000 DN63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168651 2000 DL67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168652 2000 DH68 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168653 2000 DJ82 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168654 2000 DP83 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
168655 2000 DV84 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168656 2000 DV105 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168657 2000 ED10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168658 2000 EK18 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
168659 2000 EH22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168660 2000 EN33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168661 2000 EA53 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168662 2000 EH89 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168663 2000 EM104 15/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168664 2000 EC110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
168665 2000 EJ113 09/03/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
168666 2000 EV118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
168667 2000 EF141 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
168668 2000 EK149 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168669 2000 ED153 06/03/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
168670 2000 ED164 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168671 2000 EH176 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168672 2000 EV181 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168673 2000 EX198 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168674 2000 FC 24/03/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
168675 2000 FX1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
168676 2000 FN3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168677 2000 FP4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168678 2000 FC5 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168679 2000 FU7 27/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
168680 2000 FU12 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168681 2000 FP19 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168682 2000 FN54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168683 2000 FE69 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168684 2000 FD72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
168685 2000 GM12 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
168686 2000 GH19 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168687 2000 GP19 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168688 2000 GN29 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168689 2000 GM30 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168690 2000 GL37 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168691 2000 GT46 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
168692 2000 GY56 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
168693 2000 GV59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168694 2000 GN66 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
168695 2000 GT118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168696 2000 GY119 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168697 2000 GQ122 06/04/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,8 km MPC · JPL
168698 Robpickman 2000 GX140 05/04/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 1,7 km MPC · JPL
168699 2000 GO144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
168700 2000 GE147 02/04/2000 Mauna Kea D. C. Jewitt, C. Trujillo, S. S. Sheppard 97 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168701 2000 GU159 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168702 2000 GC175 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
168703 2000 GP183 02/04/2000 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 280 km MPC · JPL
168704 2000 GA186 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
168705 2000 HN 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168706 2000 HE1 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168707 2000 HR6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
168708 2000 HJ10 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
168709 2000 HS34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
168710 2000 HE41 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168711 2000 HM74 30/04/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
168712 2000 HY79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
168713 2000 HN86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
168714 2000 JQ10 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168715 2000 JF16 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168716 2000 JK41 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168717 2000 JP59 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
168718 2000 JM73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
168719 2000 KF7 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
168720 2000 KB12 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
168721 2000 KB45 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168722 2000 LH 01/06/2000 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
168723 2000 OR9 31/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
168724 2000 OG10 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
168725 2000 OH16 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168726 2000 OP29 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168727 2000 OJ30 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168728 2000 OZ33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168729 2000 OA44 30/07/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
168730 2000 OX51 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168731 2000 OF55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
168732 2000 OT55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
168733 2000 PD2 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168734 2000 PB28 04/08/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
168735 2000 QX7 25/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
168736 2000 QF22 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168737 2000 QT32 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168738 2000 QN47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168739 2000 QG57 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168740 2000 QG81 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168741 2000 QZ88 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168742 2000 QY92 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168743 2000 QO97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168744 2000 QB102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168745 2000 QJ102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168746 2000 QY118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168747 2000 QY121 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168748 2000 QB124 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168749 2000 QA158 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
168750 2000 QZ162 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
168751 2000 QP174 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168752 2000 QQ174 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
168753 2000 QE185 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168754 2000 QM190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168755 2000 QY190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168756 2000 QJ199 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168757 2000 QV200 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168758 2000 QH202 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168759 2000 QM206 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168760 2000 QB212 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168761 2000 QQ212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168762 2000 QG215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168763 2000 QM215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168764 2000 QH220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
168765 2000 QH223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
168766 2000 QF224 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168767 Kochte 2000 QZ244 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
168768 2000 RN15 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168769 2000 RO16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168770 2000 RD17 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168771 2000 RM19 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168772 2000 RW21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168773 2000 RA22 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168774 2000 RC28 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168775 2000 RD30 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168776 2000 RU30 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168777 2000 RD37 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168778 2000 RK48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168779 2000 RX48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168780 2000 RN52 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168781 2000 RO59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168782 2000 RN63 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168783 2000 RB104 06/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168784 2000 SQ2 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168785 2000 SS7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168786 2000 SK11 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
168787 2000 SE22 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
168788 2000 SN28 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168789 2000 SF33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168790 2000 SR36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168791 2000 SQ43 25/09/2000 Haleakala NEAT 650 m MPC · JPL
168792 2000 ST56 24/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
168793 2000 SS57 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
168794 2000 SV63 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
168795 2000 SU70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168796 2000 SC76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168797 2000 SS79 24/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
168798 2000 SK88 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
168799 2000 SL93 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168800 2000 SW93 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168801 2000 SM109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168802 2000 ST110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168803 2000 SG118 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168804 2000 SF134 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168805 2000 SN137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168806 2000 SV137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168807 2000 SE146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168808 2000 SD147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168809 2000 SZ168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168810 2000 SR174 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168811 2000 SE184 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168812 2000 SA189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168813 2000 SC189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168814 2000 SX219 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168815 2000 ST220 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168816 2000 SR224 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168817 2000 SD255 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168818 2000 SF263 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168819 2000 SC265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168820 2000 SK266 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168821 2000 SH270 27/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
168822 2000 SL270 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168823 2000 SN271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168824 2000 SE274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168825 2000 SX288 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168826 2000 SB291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168827 2000 SY308 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168828 2000 SY320 29/09/2000 Mauna Kea D. J. Tholen 1,9 km MPC · JPL
168829 2000 SF322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168830 2000 SK334 26/09/2000 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
168831 2000 SZ334 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
168832 2000 SD340 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168833 2000 SP343 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168834 2000 SB352 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
168835 2000 SD364 20/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
168836 2000 SH364 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168837 2000 TZ36 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
168838 2000 TB40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168839 2000 TX48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
168840 2000 TF58 02/10/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
168841 2000 TB63 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168842 2000 UP 20/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
168843 2000 UG4 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168844 2000 UX19 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168845 2000 UJ28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168846 2000 UQ34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168847 2000 UU34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168848 2000 UD47 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168849 2000 UK51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168850 2000 UN63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168851 2000 UQ67 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168852 2000 UV71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168853 2000 UV76 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168854 2000 UP84 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168855 2000 UC90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168856 2000 UY101 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168857 2000 UA102 25/10/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
168858 2000 VN8 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168859 2000 VG18 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168860 2000 VH21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168861 2000 VM22 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168862 2000 VS22 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168863 2000 VW24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168864 2000 VW25 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168865 2000 VX41 01/11/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
168866 2000 VR42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168867 2000 VP44 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
168868 2000 VV52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168869 2000 WS4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168870 2000 WN6 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168871 2000 WB9 18/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
168872 2000 WZ9 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168873 2000 WC14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168874 2000 WA15 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168875 2000 WQ22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168876 2000 WZ24 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168877 2000 WC27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
168878 2000 WV28 26/11/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,1 km MPC · JPL
168879 2000 WD34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168880 2000 WJ48 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168881 2000 WN48 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168882 2000 WZ56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168883 2000 WL57 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168884 2000 WB71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168885 2000 WO76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168886 2000 WH78 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168887 2000 WB83 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168888 2000 WH90 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168889 2000 WM95 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168890 2000 WK116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168891 2000 WO122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168892 2000 WK124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168893 2000 WS128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168894 2000 WE130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168895 2000 WE131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
168896 2000 WC134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168897 2000 WA136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168898 2000 WQ137 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168899 2000 WV147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168900 2000 WW160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168901 2000 WJ164 21/11/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
168902 2000 WR166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
168903 2000 WW188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
168904 2000 WY189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
168905 2000 XT1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168906 2000 XE12 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168907 2000 XN19 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168908 2000 XH21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168909 2000 XV30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168910 2000 XC52 06/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168911 2000 XM53 14/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,1 km MPC · JPL
168912 2000 YV2 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168913 2000 YA3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168914 2000 YU21 27/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
168915 2000 YW37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168916 2000 YZ42 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168917 2000 YM44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168918 2000 YX44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168919 2000 YR49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168920 2000 YK50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168921 2000 YT53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168922 2000 YL55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168923 2000 YU56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168924 2000 YE59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168925 2000 YV59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168926 2000 YN65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168927 2000 YD68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
168928 2000 YG71 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168929 2000 YT72 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168930 2000 YV73 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168931 2000 YL82 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168932 2000 YG86 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168933 2000 YQ88 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168934 2000 YR91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168935 2000 YC95 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168936 2000 YN95 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
168937 2000 YU95 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168938 2000 YS107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168939 2000 YB108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168940 2000 YL109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168941 2000 YO111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168942 2000 YL114 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168943 2000 YG118 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168944 2000 YK126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
168945 2000 YN131 30/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
168946 2000 YY135 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168947 2000 YB139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
168948 Silvestri 2000 YX143 23/12/2000 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
168949 2001 AV18 04/01/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
168950 2001 AA26 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168951 2001 AL33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168952 2001 AN39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168953 2001 AZ43 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168954 2001 AT44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
168955 2001 AV44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
168956 2001 AC47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168957 2001 AB52 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168958 2001 AC52 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168959 2001 BP6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168960 2001 BQ19 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
168961 2001 BF23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168962 2001 BK27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168963 2001 BT32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168964 2001 BF36 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168965 2001 BL37 21/01/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
168966 2001 BC38 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168967 2001 BB43 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
168968 2001 BY45 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168969 2001 BX55 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168970 2001 BT56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168971 2001 BA58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168972 2001 BL59 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168973 2001 BQ64 30/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168974 2001 BD65 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
168975 2001 BO66 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168976 2001 BE68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168977 2001 BE75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168978 2001 BO75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168979 2001 CS1 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168980 2001 CS2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168981 2001 CT3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168982 2001 CC9 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168983 2001 CV11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168984 2001 CQ14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168985 2001 CC18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168986 2001 CV22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
168987 2001 CE25 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168988 2001 CF25 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168989 2001 CH29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
168990 2001 CO30 02/02/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
168991 2001 CO38 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168992 2001 CR39 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168993 2001 CH40 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168994 2001 CZ47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
168995 2001 DV4 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168996 2001 DK6 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168997 2001 DP19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168998 2001 DA25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168999 2001 DR26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169000 2001 DA30 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL

164.000s  • 165.000s  • 166.000s  • 167.000s  • 168.000s  • 169.000s  • 170.000s  • 171.000s  • 172.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001