Danh sách tiểu hành tinh/252001–253000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252001 2000 EO149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252002 2000 EU170 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
252003 2000 EM199 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252004 2000 FR2 26/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252005 2000 FN9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
252006 2000 FC10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
252007 2000 FU54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
252008 2000 GZ14 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252009 2000 GS19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252010 2000 GY34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252011 2000 GY44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252012 2000 GC63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252013 2000 GP114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252014 2000 GN160 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252015 2000 HG18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
252016 2000 HD60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
252017 2000 HA67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
252018 2000 HP67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
252019 2000 HV71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
252020 2000 HD83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252021 2000 HJ87 30/04/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
252022 2000 JQ9 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252023 2000 JK90 04/05/2000 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
252024 2000 KS 25/05/2000 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
252025 2000 KW15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252026 2000 KC19 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252027 2000 KW37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
252028 2000 KG82 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
252029 2000 NG7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
252030 2000 OM57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
252031 2000 OM58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
252032 2000 OW63 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
252033 2000 QM19 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
252034 2000 QZ39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252035 2000 QC54 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252036 2000 QX72 24/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
252037 2000 QW109 30/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
252038 2000 QR117 31/08/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
252039 2000 QA120 25/08/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
252040 2000 QG125 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252041 2000 QP175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252042 2000 QA217 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252043 2000 QB223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
252044 2000 QM240 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
252045 2000 RM15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
252046 2000 RP24 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252047 2000 RU89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252048 2000 RU90 03/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
252049 2000 SS10 24/09/2000 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
252050 2000 SZ10 22/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
252051 2000 SA13 21/09/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
252052 2000 SF17 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252053 2000 SN17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252054 2000 SV18 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252055 2000 SD29 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252056 2000 SL36 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252057 2000 SR41 24/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
252058 2000 SE51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252059 2000 SD53 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252060 2000 SP54 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252061 2000 SV81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252062 2000 SX93 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252063 2000 SC96 23/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
252064 2000 SX127 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252065 2000 SY128 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252066 2000 ST139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252067 2000 SD141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252068 2000 SW149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252069 2000 SR164 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252070 2000 SN196 24/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
252071 2000 SM208 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252072 2000 SU234 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252073 2000 SR236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252074 2000 SR238 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252075 2000 SQ248 24/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
252076 2000 SL284 23/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
252077 2000 SC286 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252078 2000 SM291 27/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
252079 2000 SY306 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252080 2000 SF338 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
252081 2000 SD342 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
252082 2000 SH370 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
252083 2000 TV8 01/10/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
252084 2000 TR17 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252085 2000 TZ37 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252086 2000 TZ51 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252087 2000 UK3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252088 2000 UG28 25/10/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
252089 2000 UQ29 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252090 2000 UZ29 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252091 2000 UP30 30/10/2000 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
252092 2000 UL34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252093 2000 UN36 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252094 2000 UB51 24/10/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
252095 2000 UX58 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252096 2000 UK67 25/10/2000 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
252097 2000 UW71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252098 2000 UT91 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252099 2000 UP92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252100 2000 UP95 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252101 2000 VV5 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252102 2000 VF10 01/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
252103 2000 VN40 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252104 2000 VD53 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252105 2000 VU55 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252106 2000 WC8 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252107 2000 WC11 24/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,0 km MPC · JPL
252108 2000 WU17 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252109 2000 WB19 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252110 2000 WR20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
252111 2000 WB24 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252112 2000 WU26 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252113 2000 WT35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252114 2000 WQ37 20/11/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
252115 2000 WG45 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252116 2000 WD46 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252117 2000 WA55 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252118 2000 WU65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
252119 2000 WS74 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252120 2000 WM76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252121 2000 WR94 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252122 2000 WB107 28/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252123 2000 WU118 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252124 2000 WG127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
252125 2000 WK147 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
252126 2000 WX155 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252127 2000 WN173 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252128 2000 XC14 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 890 m MPC · JPL
252129 2000 XZ29 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
252130 2000 XG52 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252131 2000 XD54 04/12/2000 Uccle T. Pauwels 5,4 km MPC · JPL
252132 2000 YU8 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
252133 2000 YZ8 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
252134 2000 YR13 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
252135 2000 YE19 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
252136 2000 YG33 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
252137 2000 YA37 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
252138 2000 YW43 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
252139 2000 YX47 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
252140 2000 YK101 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
252141 2000 YW106 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252142 2000 YA127 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
252143 2000 YK141 20/12/2000 Kitt Peak DLS 2,8 km MPC · JPL
252144 2001 AR33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252145 2001 AV46 15/01/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
252146 2001 AE50 06/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252147 2001 BP 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
252148 2001 BQ1 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
252149 2001 BQ7 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252150 2001 BT10 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252151 2001 BZ14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
252152 2001 BJ17 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252153 2001 BT17 19/01/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
252154 2001 BU27 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252155 2001 BT46 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252156 2001 BJ51 16/01/2001 Uccle T. Pauwels 1,0 km MPC · JPL
252157 2001 BU54 18/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
252158 2001 CC7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252159 2001 CN10 01/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
252160 2001 CN20 03/02/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
252161 2001 CQ22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
252162 2001 CN23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
252163 2001 CM31 12/02/2001 Prescott P. G. Comba 780 m MPC · JPL
252164 2001 CU31 05/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252165 2001 CS34 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252166 2001 CP35 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252167 2001 CF37 15/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 830 m MPC · JPL
252168 2001 CC42 15/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
252169 2001 DH2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
252170 2001 DN3 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
252171 2001 DD9 17/02/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
252172 2001 DG10 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252173 2001 DL10 17/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
252174 2001 DM15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252175 2001 DH21 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252176 2001 DA22 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
252177 2001 DE29 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252178 2001 DM59 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
252179 2001 DN60 19/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
252180 2001 DH76 20/02/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
252181 2001 DW80 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,8 km MPC · JPL
252182 2001 DU81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
252183 2001 DS90 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
252184 2001 DD91 20/02/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
252185 2001 DD92 20/02/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
252186 2001 DG106 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
252187 2001 ER1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252188 2001 EJ4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
252189 2001 EJ14 15/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
252190 2001 EM17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252191 2001 EY20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
252192 2001 FJ1 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252193 2001 FB9 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
252194 2001 FX18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
252195 2001 FP31 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
252196 2001 FA52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252197 2001 FW59 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
252198 2001 FK65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252199 2001 FK73 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252200 2001 FP83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252201 2001 FJ84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
252202 2001 FM95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252203 2001 FG107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
252204 2001 FN111 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252205 2001 FX118 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
252206 2001 FE133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
252207 2001 FK137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
252208 2001 FP168 22/03/2001 Cima Ekar ADAS 720 m MPC · JPL
252209 2001 FU168 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
252210 2001 FC180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
252211 2001 FF191 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252212 2001 HM18 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252213 2001 HE31 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
252214 2001 HR46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252215 2001 HH61 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
252216 2001 KH 17/05/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252217 2001 KK23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252218 2001 KO25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252219 2001 KF74 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
252220 2001 MQ11 19/06/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
252221 2001 MQ16 27/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
252222 2001 NE5 13/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
252223 2001 NX5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
252224 2001 NX16 14/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
252225 2001 ON2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
252226 2001 OJ20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
252227 2001 OV27 18/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
252228 2001 ON63 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
252229 2001 OK75 24/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252230 2001 OB113 22/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252231 2001 OY113 19/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252232 2001 PX2 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
252233 2001 PN11 09/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252234 2001 PB13 10/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
252235 2001 PY18 10/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
252236 2001 PN32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
252237 2001 PL39 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252238 2001 PY40 11/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
252239 2001 PW45 12/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
252240 2001 PH48 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
252241 2001 PD65 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
252242 2001 QC3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252243 2001 QL56 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252244 2001 QZ60 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252245 2001 QJ62 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
252246 2001 QB82 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252247 2001 QO88 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
252248 2001 QQ89 16/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252249 2001 QU103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252250 2001 QG107 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
252251 2001 QY109 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
252252 2001 QE114 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252253 2001 QX125 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252254 2001 QY130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252255 2001 QF135 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252256 2001 QQ150 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252257 2001 QW151 26/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
252258 2001 QB153 27/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 2,2 km MPC · JPL
252259 2001 QG158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
252260 2001 QY161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
252261 2001 QG162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
252262 2001 QQ169 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252263 2001 QU180 26/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252264 2001 QQ187 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
252265 2001 QQ189 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252266 2001 QS190 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252267 2001 QD191 22/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252268 2001 QF192 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252269 2001 QQ192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252270 2001 QR195 22/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252271 2001 QK200 22/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
252272 2001 QW220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
252273 2001 QB221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
252274 2001 QR226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
252275 2001 QA230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
252276 2001 QD234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252277 2001 QD235 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252278 2001 QN237 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252279 2001 QO242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252280 2001 QG251 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
252281 2001 QF254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
252282 2001 QR274 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252283 2001 QK275 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
252284 2001 QM278 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252285 2001 QO279 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252286 2001 QW286 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252287 2001 QD292 16/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
252288 2001 QQ292 16/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
252289 2001 QJ293 31/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
252290 2001 QZ309 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
252291 2001 QR330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
252292 2001 RR4 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252293 2001 RO5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
252294 2001 RB11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
252295 2001 RT12 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252296 2001 RO13 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252297 2001 RM15 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252298 2001 RN23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252299 2001 RV25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252300 2001 RP29 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252301 2001 RY32 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252302 2001 RS40 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252303 2001 RW50 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252304 2001 RQ59 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252305 2001 RS59 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252306 2001 RZ82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
252307 2001 RR83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
252308 2001 RT86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
252309 2001 RC90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
252310 2001 RJ97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
252311 2001 RP97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
252312 2001 RO104 12/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
252313 2001 RC108 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252314 2001 RX113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252315 2001 RB122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252316 2001 RU125 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252317 2001 RV129 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252318 2001 RV135 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252319 2001 RJ141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252320 2001 RZ141 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252321 2001 RN142 10/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
252322 2001 RK146 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
252323 2001 RL149 10/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
252324 2001 SX1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
252325 2001 SX16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252326 2001 SC28 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252327 2001 SM35 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252328 2001 SE44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252329 2001 SX56 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252330 2001 SW74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
252331 2001 SA90 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252332 2001 SR95 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252333 2001 SC97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252334 2001 SU97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252335 2001 SZ97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252336 2001 SH99 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252337 2001 SN114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
252338 2001 SH117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252339 2001 SP118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252340 2001 SJ127 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252341 2001 SF128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252342 2001 SE134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252343 2001 SJ135 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252344 2001 ST135 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252345 2001 SO143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252346 2001 SQ144 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252347 2001 SD149 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252348 2001 SD152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252349 2001 SR159 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252350 2001 SY159 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252351 2001 SG160 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252352 2001 SM162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252353 2001 SL163 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252354 2001 ST173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252355 2001 SM187 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252356 2001 SU194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252357 2001 SA207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252358 2001 SY208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252359 2001 SG217 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252360 2001 SU218 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252361 2001 SC222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252362 2001 SF222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252363 2001 SR227 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252364 2001 SX230 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252365 2001 SY232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252366 2001 SX244 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
252367 2001 SP246 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252368 2001 SC248 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252369 2001 SE255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252370 2001 SD256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252371 2001 SU259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252372 2001 SF267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
252373 2001 SA270 26/09/2001 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
252374 2001 SS271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252375 2001 SA279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
252376 2001 SE290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252377 2001 SZ292 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252378 2001 SV306 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252379 2001 SY306 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252380 2001 SF307 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252381 2001 ST319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252382 2001 SW321 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252383 2001 SX324 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252384 2001 SC327 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
252385 2001 SV331 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252386 2001 SW342 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
252387 2001 SB352 19/09/2001 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
252388 2001 SE353 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
252389 2001 TT 06/10/2001 Eskridge Farpoint Obs. 2,7 km MPC · JPL
252390 2001 TB6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252391 2001 TP9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252392 2001 TD16 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252393 2001 TJ19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252394 2001 TR24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252395 2001 TT25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252396 2001 TB31 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252397 2001 TP33 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252398 2001 TK44 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252399 2001 TX44 11/10/2001 Socorro LINEAR 290 m MPC · JPL
252400 2001 TB46 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252401 2001 TH48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
252402 2001 TK58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252403 2001 TV72 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252404 2001 TT76 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252405 2001 TE81 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252406 2001 TK81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252407 2001 TC83 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252408 2001 TV89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252409 2001 TN93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252410 2001 TA97 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252411 2001 TZ105 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252412 2001 TO109 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252413 2001 TE112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252414 2001 TM112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252415 2001 TX113 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252416 2001 TC115 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252417 2001 TO119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252418 2001 TG121 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252419 2001 TJ121 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252420 2001 TH122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252421 2001 TB123 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
252422 2001 TZ123 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
252423 2001 TH125 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
252424 2001 TO125 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
252425 2001 TD135 13/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
252426 2001 TQ135 13/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
252427 2001 TR137 14/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252428 2001 TZ138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252429 2001 TF140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
252430 2001 TP140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
252431 2001 TB148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252432 2001 TT148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
252433 2001 TU148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252434 2001 TQ152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252435 2001 TS155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
252436 2001 TA163 11/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
252437 2001 TM163 11/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
252438 2001 TE167 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252439 2001 TP169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252440 2001 TW171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
252441 2001 TL177 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252442 2001 TK189 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252443 2001 TM190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252444 2001 TB192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252445 2001 TS193 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252446 2001 TY194 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
252447 2001 TC197 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
252448 2001 TX201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252449 2001 TZ201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252450 2001 TQ205 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252451 2001 TF206 11/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
252452 2001 TZ209 13/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252453 2001 TE212 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252454 2001 TM213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
252455 2001 TO215 13/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
252456 2001 TF220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252457 2001 TH224 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252458 2001 TH227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252459 2001 TS228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252460 2001 TZ231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
252461 2001 TS233 15/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252462 2001 TS235 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
252463 2001 TE241 15/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252464 2001 TO241 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
252465 2001 TB244 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
252466 2001 TC255 14/10/2001 Apache Point SDSS 6,7 km MPC · JPL
252467 2001 TZ257 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
252468 2001 US3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252469 2001 UR5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
252470 Puigmarti 2001 UE14 24/10/2001 Begues J. Manteca 5,0 km MPC · JPL
252471 2001 UC16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
252472 2001 UV19 16/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
252473 2001 UH21 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252474 2001 UH23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252475 2001 UJ23 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252476 2001 UX42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252477 2001 US44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252478 2001 UY44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252479 2001 UD53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252480 2001 UN61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252481 2001 UL63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252482 2001 UB68 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252483 2001 UE68 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
252484 2001 UV73 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252485 2001 UE75 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252486 2001 UR76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252487 2001 UY76 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252488 2001 UF79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252489 2001 US84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252490 2001 UK87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
252491 2001 UV94 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
252492 2001 UF98 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252493 2001 UJ100 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252494 2001 UT103 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252495 2001 UA104 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252496 2001 UB108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252497 2001 UN112 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252498 2001 UN122 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252499 2001 UL124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252500 2001 UA130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252501 2001 UK131 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252502 2001 UN131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252503 2001 UX132 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252504 2001 UD136 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252505 2001 UQ138 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252506 2001 UC145 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252507 2001 UB155 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252508 2001 UV169 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252509 2001 UG173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
252510 2001 UE175 24/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252511 2001 UR179 26/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
252512 2001 US183 16/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252513 2001 UV183 16/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
252514 2001 UH187 17/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
252515 2001 UY188 17/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252516 2001 UF190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
252517 2001 UC199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252518 2001 UR201 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
252519 2001 UN202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
252520 2001 UT202 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
252521 2001 UJ203 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
252522 2001 UY205 19/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
252523 2001 UA211 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252524 2001 UN217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252525 2001 UW219 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252526 2001 UK220 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252527 2001 UX224 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252528 2001 UK227 16/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
252529 2001 VK8 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252530 2001 VX11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252531 2001 VR12 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252532 2001 VX16 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252533 2001 VB20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252534 2001 VF30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252535 2001 VV31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252536 2001 VS52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
252537 2001 VJ53 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252538 2001 VX53 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252539 2001 VL54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252540 2001 VE57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252541 2001 VE60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252542 2001 VT60 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252543 2001 VH61 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252544 2001 VQ61 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252545 2001 VN66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252546 2001 VJ67 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252547 2001 VY67 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252548 2001 VC72 08/11/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252549 2001 VV75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
252550 2001 VO80 10/11/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
252551 2001 VD83 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252552 2001 VM89 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252553 2001 VG93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252554 2001 VK105 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252555 2001 VG110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252556 2001 VT111 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252557 2001 VR112 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252558 2001 WT1 17/11/2001 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL
252559 2001 WM10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252560 2001 WF11 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252561 2001 WX19 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252562 2001 WM20 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252563 2001 WN21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252564 2001 WP21 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252565 2001 WA23 27/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252566 2001 WZ36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252567 2001 WU41 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
252568 2001 WZ41 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252569 2001 WL50 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
252570 2001 WX50 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252571 2001 WG53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252572 2001 WP55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252573 2001 WT55 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252574 2001 WD58 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252575 2001 WK65 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252576 2001 WP65 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252577 2001 WQ69 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252578 2001 WV79 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252579 2001 WG81 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252580 2001 WC82 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252581 2001 WJ83 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252582 2001 WN87 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252583 2001 WE93 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252584 2001 WY97 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
252585 2001 WY99 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252586 2001 WB100 24/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252587 2001 WM101 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252588 2001 WS101 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
252589 2001 WL102 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252590 2001 WR103 21/11/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
252591 2001 XO1 09/12/2001 Badlands Badlands Obs. 4,0 km MPC · JPL
252592 2001 XV7 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252593 2001 XL9 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
252594 2001 XM10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252595 2001 XL13 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252596 2001 XW14 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252597 2001 XU25 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252598 2001 XA29 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
252599 2001 XY41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252600 2001 XA44 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252601 2001 XF44 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252602 2001 XD48 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
252603 2001 XM48 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252604 2001 XV52 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252605 2001 XA56 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252606 2001 XH69 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252607 2001 XD74 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252608 2001 XX78 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252609 2001 XP83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252610 2001 XV89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252611 2001 XK92 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252612 2001 XB96 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252613 2001 XE100 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252614 2001 XD106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
252615 2001 XR106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252616 2001 XQ111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252617 2001 XA114 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252618 2001 XV115 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
252619 2001 XV121 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252620 2001 XL128 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252621 2001 XL132 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252622 2001 XQ133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252623 2001 XG140 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252624 2001 XM149 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252625 2001 XC165 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252626 2001 XY170 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252627 2001 XA186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252628 2001 XV191 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252629 2001 XN192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252630 2001 XF196 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252631 2001 XM198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252632 2001 XE201 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
252633 2001 XQ213 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252634 2001 XW213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252635 2001 XM219 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252636 2001 XA220 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
252637 2001 XG221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252638 2001 XB230 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252639 2001 XM230 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252640 2001 XW231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
252641 2001 XS233 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252642 2001 XP245 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252643 2001 XF250 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252644 2001 XH253 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
252645 2001 XF256 05/12/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
252646 2001 XR256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252647 2001 XR267 15/12/2001 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
252648 2001 YH10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252649 2001 YX12 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252650 2001 YA15 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252651 2001 YY19 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252652 2001 YU26 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
252653 2001 YR27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252654 2001 YN58 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252655 2001 YK89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252656 2001 YD110 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252657 2001 YG110 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252658 2001 YR118 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252659 2001 YQ121 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252660 2001 YA128 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252661 2001 YM137 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
252662 2001 YQ141 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252663 2001 YA151 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252664 2002 AP 05/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
252665 2002 AG1 04/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
252666 2002 AE7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 5,3 km MPC · JPL
252667 2002 AH26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
252668 2002 AS29 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252669 2002 AA36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
252670 2002 AD36 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252671 2002 AB43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252672 2002 AU55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252673 2002 AZ58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252674 2002 AQ69 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252675 2002 AB70 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
252676 2002 AA105 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252677 2002 AP107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252678 2002 AE109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252679 2002 AU135 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252680 2002 AX137 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
252681 2002 AV140 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252682 2002 AU160 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252683 2002 AE166 13/01/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
252684 2002 AE169 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
252685 2002 AX171 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
252686 2002 AV192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
252687 2002 AA204 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
252688 2002 BV13 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
252689 2002 BU21 25/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252690 2002 BR22 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
252691 2002 BF31 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252692 2002 BK32 17/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252693 2002 CQ 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
252694 2002 CO9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
252695 2002 CL27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252696 2002 CL33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252697 2002 CT38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252698 2002 CL54 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
252699 2002 CD57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252700 2002 CP68 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252701 2002 CD88 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252702 2002 CB91 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
252703 2002 CS97 07/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
252704 2002 CT99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252705 2002 CL101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
252706 2002 CK123 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252707 2002 CK124 07/02/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
252708 2002 CU125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252709 2002 CV133 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252710 2002 CM135 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252711 2002 CU152 10/02/2002 Socorro LINEAR L4 · 12 km MPC · JPL
252712 2002 CN153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
252713 2002 CD162 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252714 2002 CZ169 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252715 2002 CQ171 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252716 2002 CT173 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
252717 2002 CK194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
252718 2002 CQ194 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
252719 2002 CO197 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252720 2002 CE201 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
252721 2002 CV214 10/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
252722 2002 CL217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252723 2002 CU226 05/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
252724 2002 CN228 06/02/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
252725 2002 CG235 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
252726 2002 CK237 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252727 2002 CC239 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252728 2002 CR246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
252729 2002 CB257 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
252730 2002 CO263 07/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
252731 2002 CY265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
252732 2002 CO275 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
252733 2002 CB278 07/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252734 2002 CM286 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252735 2002 CK287 08/02/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
252736 2002 CL299 12/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252737 2002 CW306 07/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
252738 2002 CV310 08/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
252739 2002 CJ314 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252740 2002 CO315 14/02/2002 Kvistaberg UDAS 15 km MPC · JPL
252741 2002 CW315 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
252742 2002 DG19 24/02/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
252743 2002 EJ1 06/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 13 km MPC · JPL
252744 2002 EL3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 840 m MPC · JPL
252745 2002 EV4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,3 km MPC · JPL
252746 2002 EX5 11/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
252747 2002 EQ13 04/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
252748 2002 EB17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
252749 2002 EQ27 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
252750 2002 ED28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252751 2002 EB29 09/03/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
252752 2002 EH32 09/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
252753 2002 EW33 11/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
252754 2002 EV42 12/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
252755 2002 EJ43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252756 2002 EF45 10/03/2002 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
252757 2002 EL48 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
252758 2002 ES48 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252759 2002 EJ50 12/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
252760 2002 ET54 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
252761 2002 EM56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252762 2002 EY58 13/03/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
252763 2002 EJ67 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252764 2002 EB69 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
252765 2002 EB73 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
252766 2002 EU78 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252767 2002 EN81 13/03/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
252768 2002 EX87 09/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252769 2002 EW89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252770 2002 ED91 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252771 2002 EB95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252772 2002 EC103 09/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252773 2002 EE107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
252774 2002 EH108 09/03/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
252775 2002 EE121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
252776 2002 EO122 12/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252777 2002 EZ123 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
252778 2002 EY126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
252779 2002 EB127 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
252780 2002 EN129 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252781 2002 EW129 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
252782 2002 EO130 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252783 2002 EO132 13/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
252784 2002 EH133 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252785 2002 EJ134 13/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
252786 2002 EV137 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
252787 2002 EN143 12/03/2002 Palomar NEAT 950 m MPC · JPL
252788 2002 ER143 12/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
252789 2002 EA147 14/03/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
252790 2002 EM154 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252791 2002 EX162 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
252792 2002 EK163 10/03/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
252793 2002 FW5 20/03/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
252794 Maironis 2002 FL7 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,4 km MPC · JPL
252795 2002 FA8 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252796 2002 FK9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252797 2002 FY14 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
252798 2002 FP16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
252799 2002 FZ19 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
252800 2002 FC21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252801 2002 FH21 19/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
252802 2002 FS21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
252803 2002 FG23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
252804 2002 FH23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
252805 2002 GC1 03/04/2002 Drebach G. Lehmann 880 m MPC · JPL
252806 2002 GH4 09/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
252807 2002 GV5 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
252808 2002 GQ12 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252809 2002 GF16 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252810 2002 GL16 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
252811 2002 GQ20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252812 2002 GB34 01/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
252813 2002 GS39 04/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
252814 2002 GA43 04/04/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
252815 2002 GR44 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
252816 2002 GL46 02/04/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
252817 2002 GT46 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
252818 2002 GR47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
252819 2002 GE54 05/04/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
252820 2002 GU62 08/04/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
252821 2002 GY63 08/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
252822 2002 GF66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
252823 2002 GW70 08/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
252824 2002 GH77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
252825 2002 GW92 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
252826 2002 GF96 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
252827 2002 GJ96 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
252828 2002 GZ97 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
252829 2002 GU100 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
252830 2002 GP107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252831 2002 GJ111 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252832 2002 GQ111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252833 2002 GW114 11/04/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
252834 2002 GP116 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252835 2002 GM117 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
252836 2002 GC118 11/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252837 2002 GT119 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252838 2002 GO121 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
252839 2002 GQ121 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
252840 2002 GW121 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252841 2002 GL122 10/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
252842 2002 GQ122 10/04/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
252843 2002 GB125 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252844 2002 GL128 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
252845 2002 GN128 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
252846 2002 GD129 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
252847 2002 GZ129 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
252848 2002 GL134 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
252849 2002 GA139 13/04/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
252850 2002 GF142 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
252851 2002 GO147 13/04/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
252852 2002 GY147 13/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
252853 2002 GT148 14/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
252854 2002 GR149 14/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252855 2002 GS151 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252856 2002 GO157 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252857 2002 GO169 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252858 2002 GP178 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
252859 2002 GZ178 10/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252860 2002 GB179 08/04/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
252861 2002 GE183 04/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
252862 2002 GN185 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
252863 2002 HS1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252864 2002 HS10 22/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
252865 2002 HA15 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
252866 2002 HJ17 20/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
252867 2002 JG5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
252868 2002 JR5 05/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
252869 2002 JE21 08/05/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
252870 2002 JD22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252871 2002 JA23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252872 2002 JE25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252873 2002 JF32 09/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
252874 2002 JJ37 07/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
252875 2002 JD42 08/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252876 2002 JN53 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
252877 2002 JO57 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252878 2002 JF58 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252879 2002 JE60 10/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
252880 2002 JA62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252881 2002 JF63 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
252882 2002 JM68 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252883 2002 JY76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252884 2002 JV78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252885 2002 JU80 11/05/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
252886 2002 JE81 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252887 2002 JJ81 11/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
252888 2002 JV83 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
252889 2002 JM84 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
252890 2002 JX85 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252891 2002 JC86 11/05/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
252892 2002 JB87 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
252893 2002 JK88 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
252894 2002 JA90 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
252895 2002 JT102 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
252896 2002 JG104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252897 2002 JE105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252898 2002 JO112 13/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252899 2002 JF118 04/05/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
252900 2002 JD121 05/05/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
252901 2002 JW123 06/05/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
252902 2002 JX127 07/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252903 2002 JK129 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
252904 2002 JN131 09/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
252905 2002 JP132 09/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252906 2002 JB134 09/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
252907 2002 JE136 09/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
252908 2002 JC142 11/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252909 2002 KV3 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252910 2002 LO4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
252911 2002 LE17 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
252912 2002 LT17 06/06/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
252913 2002 LO38 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
252914 2002 LK49 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
252915 2002 LW50 08/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
252916 2002 LC55 11/06/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
252917 2002 LL63 13/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252918 2002 NG18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252919 2002 NY21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
252920 2002 NU28 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252921 2002 NX33 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
252922 2002 NA35 09/07/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252923 2002 NU40 14/07/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
252924 2002 NZ46 12/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252925 2002 NB49 14/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
252926 2002 NS59 09/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
252927 2002 NE62 05/07/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
252928 2002 NH62 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252929 2002 NJ65 04/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
252930 2002 NV65 04/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252931 2002 OV10 22/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252932 2002 OC21 22/07/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
252933 2002 PJ6 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
252934 2002 PQ7 06/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
252935 2002 PG10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252936 2002 PD13 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252937 2002 PR14 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252938 2002 PQ15 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252939 2002 PD21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
252940 2002 PP21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
252941 2002 PC23 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252942 2002 PZ24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252943 2002 PH38 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252944 2002 PA43 11/08/2002 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
252945 2002 PY51 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
252946 2002 PE58 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
252947 2002 PL68 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
252948 2002 PC75 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
252949 2002 PB76 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252950 2002 PX77 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
252951 2002 PW78 11/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
252952 2002 PK89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
252953 2002 PB91 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
252954 2002 PZ97 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
252955 2002 PQ107 13/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
252956 2002 PS111 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
252957 2002 PL113 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
252958 2002 PM116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
252959 2002 PU117 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
252960 2002 PK118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
252961 2002 PA119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
252962 2002 PS127 14/08/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
252963 2002 PS135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
252964 2002 PU137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
252965 2002 PA139 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252966 2002 PJ139 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
252967 2002 PR141 15/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
252968 2002 PM155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
252969 2002 PM158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 830 m MPC · JPL
252970 2002 PB159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
252971 2002 PL163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 960 m MPC · JPL
252972 2002 PZ165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
252973 2002 PQ177 08/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
252974 2002 PE182 15/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252975 2002 QV21 26/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
252976 2002 QB23 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252977 2002 QF23 27/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
252978 2002 QM24 29/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
252979 2002 QE29 29/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
252980 2002 QA30 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252981 2002 QA35 29/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
252982 2002 QB63 27/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
252983 2002 QG72 27/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
252984 2002 QK78 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
252985 2002 QQ80 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252986 2002 QP89 27/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
252987 2002 QA91 19/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
252988 2002 QL97 18/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252989 2002 QJ99 19/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
252990 2002 QN99 18/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
252991 2002 QN100 19/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
252992 2002 QE102 20/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
252993 2002 QR102 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252994 2002 QE105 27/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
252995 2002 QJ105 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
252996 2002 QK111 27/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252997 2002 QK114 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252998 2002 QU126 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
252999 2002 QM134 30/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
253000 2002 RO26 04/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

248.000s  • 249.000s  • 250.000s  • 251.000s  • 252.000s  • 253.000s  • 254.000s  • 255.000s  • 256.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001