Danh sách tiểu hành tinh/361001–362000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361001 2005 US475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361002 2005 UB486 23/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
361003 2005 UE512 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361004 2005 US515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
361005 2005 UW515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
361006 2005 UE519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
361007 2005 UG526 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361008 2005 VB45 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361009 2005 VU45 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361010 2005 VS49 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
361011 2005 VQ77 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361012 2005 VG92 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361013 2005 VQ102 02/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
361014 2005 VT126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
361015 2005 VU126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
361016 2005 VQ133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
361017 2005 WB11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361018 2005 WN29 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361019 2005 WN36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361020 2005 WJ39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361021 2005 WV42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
361022 2005 WQ51 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361023 2005 WV56 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
361024 2005 WQ68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
361025 2005 WK70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361026 2005 WY87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
361027 2005 WS88 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
361028 2005 WA95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361029 2005 WC95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361030 2005 WP97 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361031 2005 WD101 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
361032 2005 WL102 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361033 2005 WR110 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361034 2005 WS115 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361035 2005 WX121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361036 2005 WG140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361037 2005 WY160 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
361038 2005 WG208 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
361039 2005 XQ13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
361040 2005 XU28 02/12/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
361041 2005 XM45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361042 2005 XK48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
361043 2005 XO72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361044 2005 XG76 25/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
361045 2005 XQ78 09/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
361046 2005 XN82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361047 2005 YX4 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361048 2005 YZ12 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
361049 2005 YN18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361050 2005 YC20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
361051 2005 YF20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
361052 2005 YC43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
361053 2005 YH43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361054 2005 YZ47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
361055 2005 YK57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361056 2005 YT63 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
361057 2005 YB85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361058 2005 YT113 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
361059 2005 YQ119 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361060 2005 YN120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
361061 2005 YQ139 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
361062 2005 YR152 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361063 2005 YH167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
361064 2005 YH192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
361065 2005 YQ211 28/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
361066 2005 YO215 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
361067 2005 YX217 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361068 2005 YG232 28/12/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
361069 2005 YD265 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361070 2005 YN279 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
361071 2006 AO4 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 3,0 km MPC · JPL
361072 2006 AX46 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361073 2006 AQ47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
361074 2006 AX73 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
361075 2006 BQ12 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
361076 2006 BH24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361077 2006 BO31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361078 2006 BX45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361079 2006 BQ78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361080 2006 BA88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
361081 2006 BY88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
361082 2006 BU96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361083 2006 BU107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
361084 2006 BE118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
361085 2006 BW133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
361086 2006 BL185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361087 2006 BF189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
361088 2006 BP196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361089 2006 BN246 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361090 2006 BB248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
361091 2006 BE256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361092 2006 BN274 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361093 2006 BN279 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
361094 2006 CJ60 02/02/2006 Jarnac Jarnac Obs. 520 m MPC · JPL
361095 2006 DD 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
361096 2006 DW14 18/02/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 4,8 km MPC · JPL
361097 2006 DJ24 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
361098 2006 DL24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361099 2006 DU26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
361100 2006 DV36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361101 2006 DP59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361102 2006 DU59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361103 2006 DR70 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
361104 2006 DZ99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
361105 2006 DN118 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
361106 2006 DW123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
361107 2006 DN161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
361108 2006 DZ198 28/02/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
361109 2006 DF206 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
361110 2006 DS209 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361111 2006 DR211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
361112 2006 ER2 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361113 2006 ER8 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
361114 2006 EQ16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
361115 2006 EZ23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
361116 2006 EE40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361117 2006 FO13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
361118 2006 FZ17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
361119 2006 FN27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
361120 2006 FJ42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
361121 2006 FD44 23/03/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
361122 2006 GW1 02/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 670 m MPC · JPL
361123 2006 GW2 08/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 320 m MPC · JPL
361124 2006 GC4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
361125 2006 GP15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
361126 2006 GR15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
361127 2006 GT20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
361128 2006 GG21 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 710 m MPC · JPL
361129 2006 GQ21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
361130 2006 GJ23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
361131 2006 GH26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
361132 2006 GM28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
361133 2006 GZ36 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
361134 2006 GX44 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
361135 2006 HL9 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
361136 2006 HM40 21/04/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
361137 2006 HV43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361138 2006 HP44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361139 2006 HN57 29/04/2006 Wrightwood J. W. Young 620 m MPC · JPL
361140 2006 HL61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
361141 2006 HQ65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361142 2006 HG81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
361143 2006 HV82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
361144 2006 HK83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
361145 2006 HE84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361146 2006 HT84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
361147 2006 HN87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
361148 2006 HU95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361149 2006 HC99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
361150 2006 HL105 25/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
361151 2006 HO108 30/04/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
361152 2006 HD152 19/04/2006 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
361153 2006 HJ152 24/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 580 m MPC · JPL
361154 2006 JX1 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
361155 2006 JN13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361156 2006 JJ31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361157 2006 JF44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361158 2006 JN49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361159 2006 JU52 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
361160 2006 JP62 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
361161 2006 KS3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361162 2006 KJ7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361163 2006 KB9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
361164 2006 KK23 23/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 710 m MPC · JPL
361165 2006 KD41 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
361166 2006 KN64 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
361167 2006 KY64 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
361168 2006 KS81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
361169 2006 KC83 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
361170 2006 KN92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
361171 2006 KH107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
361172 2006 KM107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361173 2006 LZ5 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361174 2006 OF8 20/07/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
361175 2006 OV19 20/07/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
361176 2006 PF6 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361177 2006 PC16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
361178 2006 PH18 12/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
361179 2006 PJ25 13/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
361180 2006 QK3 17/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
361181 2006 QL24 17/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
361182 2006 QV32 22/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
361183 Tandon 2006 QB34 24/08/2006 Pises Pises Obs. 2,4 km MPC · JPL
361184 2006 QM38 18/08/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
361185 2006 QP38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
361186 2006 QE41 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
361187 2006 QW70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361188 2006 QD86 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361189 2006 QC133 23/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
361190 2006 QR136 29/08/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
361191 2006 QF169 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
361192 2006 QZ178 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361193 Cheungtaklung 2006 QW184 29/08/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,9 km MPC · JPL
361194 2006 RK4 12/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
361195 2006 RM5 14/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
361196 2006 RX17 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
361197 2006 RN18 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
361198 2006 RQ19 14/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
361199 2006 RR23 13/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
361200 2006 RU25 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361201 2006 RQ32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361202 2006 RZ33 12/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
361203 2006 RE39 14/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
361204 2006 RX45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361205 2006 RA75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
361206 2006 RF78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361207 2006 RZ85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361208 2006 RK89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361209 2006 RH91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361210 2006 RN94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361211 2006 RR95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361212 2006 SK1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361213 2006 SA12 16/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
361214 2006 SO18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361215 2006 SM32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361216 2006 SY39 18/09/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
361217 2006 SL44 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
361218 2006 SL50 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
361219 2006 SW70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361220 2006 SD87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361221 2006 SU88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361222 2006 SB96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361223 2006 SS98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361224 2006 SH99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361225 2006 SW106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361226 2006 SA108 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
361227 2006 SG113 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361228 2006 SH124 19/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
361229 2006 SB127 22/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
361230 2006 SB133 16/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
361231 2006 ST152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361232 2006 SL165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361233 2006 SF167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361234 2006 SO170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361235 2006 SG179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361236 2006 SM184 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361237 2006 SZ196 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361238 2006 SO207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361239 2006 SQ212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361240 2006 SR223 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
361241 2006 SG229 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
361242 2006 SV232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361243 2006 SX249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361244 2006 SO252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361245 2006 SB260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361246 2006 SE260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
361247 2006 SC262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361248 2006 SE263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361249 2006 SY263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361250 2006 SV273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
361251 2006 SY273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
361252 2006 SJ279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
361253 2006 SA301 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361254 2006 SN316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361255 2006 SY317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361256 2006 SK318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361257 2006 SS322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361258 2006 SY327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361259 2006 SS335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
361260 2006 SG342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361261 2006 SS353 30/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
361262 2006 SE357 30/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
361263 2006 SD366 30/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
361264 2006 SB370 18/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
361265 2006 SS372 23/09/2006 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,1 km MPC · JPL
361266 2006 SA376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
361267 ʻIʻiwi 2006 SV395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,9 km MPC · JPL
361268 2006 SU398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361269 2006 SR399 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
361270 2006 SD404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
361271 2006 SK405 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
361272 2006 SD407 18/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
361273 2006 SV407 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
361274 2006 SQ411 18/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
361275 2006 TC4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361276 2006 TA12 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361277 2006 TX12 28/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
361278 2006 TD18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361279 2006 TV18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361280 2006 TC19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361281 2006 TR29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
361282 2006 TC31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361283 2006 TP31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361284 2006 TS34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361285 2006 TY34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361286 2006 TB35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361287 2006 TX35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361288 2006 TL40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361289 2006 TV41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361290 2006 TQ47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361291 2006 TW47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361292 2006 TA49 12/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
361293 2006 TV52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361294 2006 TN55 12/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
361295 2006 TY57 15/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
361296 2006 TX58 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
361297 2006 TL63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
361298 2006 TN78 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361299 2006 TX79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361300 2006 TM80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361301 2006 TF91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361302 2006 TZ100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361303 2006 TB104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361304 2006 TV108 12/10/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
361305 2006 TH121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
361306 2006 TM122 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361307 2006 TW123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361308 2006 UV 16/10/2006 Altschwendt W. Ries 780 m MPC · JPL
361309 2006 UW4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361310 2006 UO5 16/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
361311 2006 UT6 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
361312 2006 UG10 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361313 2006 UX17 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
361314 2006 UZ19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361315 2006 UJ25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361316 2006 UH28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361317 2006 UC31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361318 2006 UU31 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361319 2006 UG34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361320 2006 UL35 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
361321 2006 UU35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361322 2006 UR38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361323 2006 UK42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361324 2006 UU42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361325 2006 UE50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
361326 2006 UL52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361327 2006 UX57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361328 2006 UK59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361329 2006 UU61 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
361330 2006 UJ65 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361331 2006 UC66 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361332 2006 UJ72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361333 2006 UJ79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361334 2006 UZ85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361335 2006 UY90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361336 2006 UK93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361337 2006 UG95 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361338 2006 UA96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361339 2006 UT100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361340 2006 UT112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361341 2006 UC124 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361342 2006 UO127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361343 2006 UF133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361344 2006 UQ134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361345 2006 UA135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361346 2006 UK154 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361347 2006 UJ157 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361348 2006 UW168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361349 2006 UW184 24/10/2006 Kitami K. Endate 2,4 km MPC · JPL
361350 2006 UQ187 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
361351 2006 UY197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361352 2006 UH200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361353 2006 UB204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
361354 2006 UX211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361355 2006 UZ211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361356 2006 UX217 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
361357 2006 UN218 30/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
361358 2006 US219 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
361359 2006 UZ223 19/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
361360 2006 UX225 20/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
361361 2006 UA238 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361362 2006 UE247 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
361363 2006 UX259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361364 2006 UJ260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361365 2006 UR263 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361366 2006 UD264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361367 2006 UC271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361368 2006 UF275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361369 2006 UB276 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361370 2006 UL281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361371 2006 UP299 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
361372 2006 UL318 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
361373 2006 UY332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
361374 2006 UY338 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361375 2006 VN3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361376 2006 VU20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361377 2006 VN23 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361378 2006 VY26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
361379 2006 VK38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361380 2006 VF39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361381 2006 VA49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361382 2006 VS51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361383 2006 VY53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361384 2006 VL56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361385 2006 VT60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361386 2006 VO70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361387 2006 VN72 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361388 2006 VD85 13/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
361389 2006 VX91 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361390 2006 VY103 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361391 2006 VL105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361392 2006 VF119 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361393 2006 VQ121 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
361394 2006 VX126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361395 2006 VM140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361396 2006 VC142 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361397 2006 WL21 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361398 2006 WM27 17/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
361399 2006 WO31 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361400 2006 WZ31 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361401 2006 WL37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361402 2006 WQ37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361403 2006 WK38 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361404 2006 WJ66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
361405 2006 WC69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361406 2006 WZ75 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361407 2006 WL86 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
361408 2006 WC94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361409 2006 WK99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361410 2006 WN104 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
361411 2006 WO106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361412 2006 WY123 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361413 2006 WQ130 17/11/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
361414 2006 WD141 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361415 2006 WN152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361416 2006 WE161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361417 2006 WQ163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361418 2006 WB165 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361419 2006 WR175 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
361420 2006 WE181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361421 2006 WL183 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361422 2006 XS3 12/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
361423 2006 XC7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361424 2006 XJ8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
361425 2006 XU18 11/12/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
361426 2006 XZ27 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361427 2006 XK28 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361428 2006 XD56 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361429 2006 YQ2 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361430 2006 YU16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361431 2006 YP18 23/12/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
361432 2006 YE25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
361433 2006 YO53 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361434 2007 AS8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,4 km MPC · JPL
361435 2007 AY8 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361436 2007 AT17 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
361437 2007 AQ20 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361438 2007 AJ21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361439 2007 BP2 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361440 2007 BN13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361441 2007 BA14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361442 2007 BX15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361443 2007 BL24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361444 2007 BG30 24/01/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
361445 2007 BA40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361446 2007 BC48 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361447 2007 BD66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361448 2007 BB71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
361449 2007 BD71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361450 Houellebecq 2007 BM73 21/01/2007 Nogales J.-C. Merlin 3,4 km MPC · JPL
361451 2007 BD79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361452 2007 BF102 28/01/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
361453 2007 CE5 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361454 2007 CF5 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361455 2007 CQ18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361456 2007 CN19 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361457 2007 CG27 05/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
361458 2007 CY27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361459 2007 CO33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361460 2007 CP33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361461 2007 CK44 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
361462 2007 CQ47 10/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
361463 2007 CC60 10/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
361464 2007 CC63 15/02/2007 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
361465 2007 CZ71 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,9 km MPC · JPL
361466 2007 DV14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
361467 2007 DJ26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
361468 2007 DO28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361469 2007 DD29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
361470 2007 DF31 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
361471 2007 DK39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
361472 2007 DM43 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
361473 2007 DD44 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361474 2007 DZ48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
361475 2007 DW49 21/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
361476 2007 DR52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
361477 2007 DB55 21/02/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
361478 2007 DF70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361479 2007 DO79 28/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
361480 2007 DY82 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
361481 2007 DW85 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
361482 2007 DP86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361483 2007 DG87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361484 2007 DR92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361485 2007 DH98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361486 2007 DO99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
361487 2007 DG103 21/02/2007 Kitt Peak M. W. Buie 4,1 km MPC · JPL
361488 2007 DH110 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361489 2007 DK112 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361490 2007 DT116 17/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
361491 2007 DP117 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
361492 2007 EA12 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
361493 2007 ET12 09/03/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
361494 2007 EU18 14/08/2004 Cerro Tololo L. H. Wasserman 3,7 km MPC · JPL
361495 2007 EN28 09/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
361496 2007 EH31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361497 2007 EM31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361498 2007 EZ37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
361499 2007 EH60 10/03/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
361500 2007 ER75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361501 2007 EF78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361502 2007 ES91 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361503 2007 EO104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361504 2007 EK110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361505 2007 EO114 13/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
361506 2007 EK126 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
361507 2007 EB136 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361508 2007 EX136 10/03/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
361509 2007 EP145 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
361510 2007 ET157 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361511 2007 EZ181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
361512 2007 EE200 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
361513 2007 ER202 09/03/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
361514 2007 EA212 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
361515 2007 EJ216 13/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
361516 2007 EO220 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361517 2007 EZ220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
361518 2007 FD 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch APO 1,4 km MPC · JPL
361519 2007 FO1 17/01/2007 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
361520 2007 FE12 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
361521 2007 FG20 25/03/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,8 km MPC · JPL
361522 2007 FR24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361523 2007 FN34 25/03/2007 Altschwendt W. Ries 3,5 km MPC · JPL
361524 Klimka 2007 FN35 24/03/2007 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,6 km MPC · JPL
361525 2007 FO42 17/03/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
361526 2007 FG46 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361527 2007 GL30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
361528 2007 GK35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361529 2007 GT51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361530 Victorfranzhess 2007 HN16 22/04/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,1 km MPC · JPL
361531 2007 HQ16 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
361532 2007 HF44 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
361533 2007 HM68 15/04/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
361534 2007 HD88 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
361535 2007 HY94 16/04/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
361536 2007 JE7 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
361537 2007 JH16 11/05/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
361538 2007 JZ20 11/05/2007 Socorro LINEAR 480 m MPC · JPL
361539 2007 KN3 23/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
361540 2007 PP7 09/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
361541 2007 PF9 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
361542 2007 PL24 12/08/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
361543 2007 PQ24 12/08/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
361544 2007 PA27 07/08/2007 Palomar Palomar Obs. 780 m MPC · JPL
361545 2007 PS27 08/08/2007 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
361546 2007 PP35 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361547 2007 PM37 13/08/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
361548 2007 PS42 15/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
361549 2007 PL50 08/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
361550 2007 QF6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
361551 2007 QN7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
361552 2007 QJ8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
361553 2007 QM10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
361554 2007 QT13 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
361555 2007 QP16 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
361556 2007 RJ 01/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 820 m MPC · JPL
361557 2007 RS2 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361558 2007 RM4 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
361559 2007 RD10 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361560 2007 RX14 11/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 860 m MPC · JPL
361561 2007 RH37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
361562 2007 RN41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
361563 2007 RZ50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361564 2007 RP53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361565 2007 RB55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361566 2007 RH84 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
361567 2007 RF92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
361568 2007 RL93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
361569 2007 RJ97 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
361570 2007 RM98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
361571 2007 RP98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361572 2007 RG128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
361573 2007 RB137 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361574 2007 RO142 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
361575 2007 RO143 14/09/2007 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
361576 2007 RQ148 12/09/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
361577 2007 RF166 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361578 2007 RS174 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361579 2007 RY174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361580 2007 RW184 13/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
361581 2007 RE208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
361582 2007 RS208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
361583 2007 RF228 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361584 2007 RA233 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
361585 2007 RT238 14/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
361586 2007 RB240 14/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
361587 2007 RS240 10/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
361588 2007 RU242 15/09/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
361589 2007 RB244 15/09/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
361590 2007 RJ245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361591 2007 RX247 13/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
361592 2007 RO260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
361593 2007 RE277 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
361594 2007 RM288 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
361595 2007 RR289 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
361596 2007 RY290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361597 2007 RH293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361598 2007 RH295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
361599 2007 RQ311 02/09/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
361600 2007 RU316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361601 2007 RY323 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361602 2007 RX324 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361603 2007 RJ325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361604 2007 SK4 20/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
361605 2007 SU17 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
361606 2007 SS23 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361607 2007 SY23 24/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
361608 2007 TK3 03/10/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,4 km MPC · JPL
361609 2007 TS7 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,7 km MPC · JPL
361610 2007 TH18 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
361611 2007 TY18 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch AMO 810 m MPC · JPL
361612 2007 TO30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
361613 2007 TZ44 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361614 2007 TO47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
361615 2007 TT55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
361616 2007 TS64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
361617 2007 TD75 03/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
361618 2007 TG76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
361619 2007 TJ80 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
361620 2007 TK82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
361621 2007 TZ86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
361622 2007 TB92 04/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
361623 2007 TD114 08/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
361624 2007 TN114 08/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
361625 2007 TP142 13/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,3 km MPC · JPL
361626 2007 TP145 06/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
361627 2007 TG148 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
361628 2007 TO157 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
361629 2007 TD164 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
361630 2007 TF175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
361631 2007 TL176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361632 2007 TE181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
361633 2007 TP182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
361634 2007 TY185 13/10/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
361635 2007 TF200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
361636 2007 TP212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361637 2007 TP217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361638 2007 TX218 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
361639 2007 TO243 08/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
361640 2007 TH244 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
361641 2007 TR251 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361642 2007 TE256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361643 2007 TB260 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
361644 2007 TH299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361645 2007 TE301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
361646 2007 TU303 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
361647 2007 TJ316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
361648 2007 TZ317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361649 2007 TO318 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
361650 2007 TR320 13/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
361651 2007 TO326 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361652 2007 TS328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361653 2007 TX330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361654 2007 TK338 13/10/2007 Lulin Observatory LUSS 1,1 km MPC · JPL
361655 2007 TL338 13/10/2007 Lulin LUSS 780 m MPC · JPL
361656 2007 TG353 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361657 2007 TP356 12/10/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
361658 2007 TE357 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
361659 2007 TS380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361660 2007 TB383 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361661 2007 TH386 15/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
361662 2007 TB391 14/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
361663 2007 TS407 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361664 2007 TS409 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361665 2007 TH410 13/10/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
361666 2007 TF419 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361667 2007 TX422 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
361668 2007 TQ424 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361669 2007 TN430 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361670 2007 TR450 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361671 2007 TU450 13/10/2007 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
361672 2007 TW451 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
361673 2007 UU1 17/10/2007 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
361674 2007 UB5 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
361675 2007 UA6 21/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
361676 2007 UH31 19/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
361677 2007 UJ31 19/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
361678 2007 UP33 09/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
361679 2007 UC38 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
361680 2007 UG38 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361681 2007 UO46 20/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
361682 2007 UY50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361683 2007 UO91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
361684 2007 UJ114 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361685 2007 UL114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361686 2007 UP114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361687 2007 UX128 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
361688 2007 UN129 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361689 2007 VY7 04/11/2007 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
361690 Laurelanmaurer 2007 VN8 05/11/2007 Wiggins Observatory P. Wiggins 870 m MPC · JPL
361691 2007 VZ45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
361692 2007 VU51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361693 2007 VO101 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361694 2007 VL102 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361695 2007 VE108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361696 2007 VM125 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
361697 2007 VS153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361698 2007 VT155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361699 2007 VD162 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
361700 2007 VA165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361701 2007 VZ171 24/11/2003 Kitt Peak DES 1,5 km MPC · JPL
361702 2007 VN195 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
361703 2007 VO202 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
361704 2007 VZ206 09/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
361705 2007 VC245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
361706 2007 VY250 09/11/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
361707 2007 VU251 10/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
361708 2007 VG258 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
361709 2007 VP267 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361710 2007 VB290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361711 2007 VA295 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
361712 2007 VX295 05/11/2007 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
361713 2007 VL303 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
361714 2007 VL307 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361715 2007 VO313 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
361716 2007 VM321 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
361717 2007 VX322 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
361718 2007 VA324 05/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
361719 2007 VJ329 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
361720 2007 VZ334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361721 2007 WS9 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
361722 2007 WF19 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361723 2007 WO27 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361724 2007 WK31 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361725 2007 WF33 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361726 2007 WS43 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
361727 2007 WY49 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361728 2007 WT50 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361729 2007 WU52 17/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
361730 2007 WS55 29/11/2007 Lulin LUSS 1,5 km MPC · JPL
361731 2007 WN61 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
361732 2007 WN62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
361733 2007 XF3 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361734 2007 XQ10 05/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,5 km MPC · JPL
361735 2007 XJ11 19/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
361736 2007 XQ12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
361737 2007 XQ14 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361738 2007 XR17 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
361739 2007 XV18 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361740 2007 XH22 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
361741 2007 XQ23 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361742 2007 XW28 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361743 2007 XG33 09/12/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,7 km MPC · JPL
361744 2007 XV36 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
361745 2007 XU39 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
361746 2007 XD41 14/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
361747 2007 XZ50 06/12/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
361748 2007 XH52 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361749 2007 XW52 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
361750 2007 XP55 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
361751 2007 XO59 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361752 2007 YZ3 19/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
361753 2007 YJ21 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361754 2007 YV29 28/12/2007 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
361755 2007 YN54 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361756 2007 YZ55 30/12/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
361757 2007 YZ60 16/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
361758 2007 YC62 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
361759 2007 YM63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361760 2007 YF65 16/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
361761 2007 YE66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361762 2007 YR67 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361763 2007 YN73 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361764 Antonbuslov 2008 AK2 06/01/2008 Zelenchukskaya Zelenchukskaya Stn. 940 m MPC · JPL
361765 2008 AE5 09/01/2008 Lulin LUSS 3,1 km MPC · JPL
361766 2008 AR6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
361767 2008 AF8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361768 2008 AD11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
361769 2008 AG17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361770 2008 AC21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
361771 2008 AV27 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361772 2008 AY29 10/01/2008 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
361773 2008 AM34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
361774 2008 AF38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361775 2008 AK42 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
361776 2008 AK56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361777 2008 AT57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361778 2008 AM68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
361779 2008 AA81 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361780 2008 AW84 11/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
361781 2008 AF87 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361782 2008 AW88 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361783 2008 AU90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361784 2008 AN97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361785 2008 AR99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
361786 2008 AG102 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361787 2008 AZ112 05/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
361788 2008 AM129 11/01/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
361789 2008 BV3 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361790 2008 BE5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361791 2008 BP31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361792 2008 BM38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361793 2008 BR39 30/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
361794 2008 BS40 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361795 2008 BN50 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
361796 2008 BX53 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
361797 2008 BA54 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
361798 2008 CK16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361799 2008 CR18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361800 2008 CH20 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361801 2008 CR20 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361802 2008 CS20 04/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
361803 2008 CD24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
361804 2008 CD25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361805 2008 CG30 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361806 2008 CA36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361807 2008 CZ37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361808 2008 CL38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361809 2008 CD48 03/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
361810 2008 CN50 06/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
361811 2008 CT52 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361812 2008 CY58 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361813 2008 CN71 06/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
361814 2008 CL73 06/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
361815 2008 CB77 06/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
361816 2008 CW90 13/01/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
361817 2008 CC94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
361818 2008 CF101 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
361819 2008 CE104 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361820 2008 CG108 30/01/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
361821 2008 CK128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361822 2008 CF137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361823 2008 CL147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361824 2008 CG157 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361825 2008 CV165 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361826 2008 CB177 10/02/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
361827 2008 CF178 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
361828 2008 CX178 06/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
361829 2008 CH187 03/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
361830 2008 CO194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361831 2008 CU200 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361832 2008 CS206 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361833 2008 CP212 08/02/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
361834 2008 DW4 27/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
361835 2008 DK8 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
361836 2008 DE11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361837 2008 DK13 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361838 2008 DU14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361839 2008 DL31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361840 2008 DY33 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361841 2008 DG38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361842 2008 DE39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
361843 2008 DR44 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361844 2008 DD47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361845 2008 DL48 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361846 2008 DC52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361847 2008 DW56 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
361848 2008 DX60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361849 2008 DF62 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361850 2008 DR70 13/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
361851 2008 DG71 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361852 2008 DT77 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
361853 2008 DQ82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361854 2008 DM88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361855 2008 EX1 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361856 2008 EO13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361857 2008 EK23 03/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
361858 2008 EH47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
361859 2008 ET57 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361860 2008 ED60 08/03/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
361861 2008 ED69 11/03/2008 Catalina CSS APO 1,4 km MPC · JPL
361862 2008 EF71 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361863 2008 EH76 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
361864 2008 EZ86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361865 2008 ES93 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361866 2008 EA109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361867 2008 EC126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361868 2008 EB149 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361869 2008 EY166 07/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
361870 2008 FL9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361871 2008 FJ12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
361872 2008 FR14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361873 2008 FD16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361874 2008 FX17 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361875 2008 FU22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361876 2008 FG29 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
361877 2008 FT36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361878 2008 FN54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361879 2008 FQ54 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
361880 2008 FF55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361881 2008 FJ58 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
361882 2008 FE65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361883 2008 FP66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361884 2008 FM70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361885 2008 FF75 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361886 2008 FD79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361887 2008 FZ81 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361888 2008 FP89 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361889 2008 FV89 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361890 2008 FV93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361891 2008 FP100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361892 2008 FO116 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361893 2008 FF121 06/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
361894 2008 FP124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361895 2008 FS130 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361896 2008 FU134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361897 2008 GN2 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361898 2008 GN5 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361899 2008 GW14 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
361900 2008 GC17 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361901 2008 GX19 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
361902 2008 GJ31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361903 2008 GH33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361904 2008 GJ36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361905 2008 GE38 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361906 2008 GV40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361907 2008 GK42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361908 2008 GR47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361909 2008 GY59 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361910 2008 GL67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
361911 2008 GK68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361912 2008 GP92 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361913 2008 GE97 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361914 2008 GH97 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361915 2008 GW97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361916 2008 GE98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361917 2008 GQ102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
361918 2008 GV102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361919 2008 GK103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361920 2008 GM110 01/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
361921 2008 GV112 13/04/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
361922 2008 GL121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
361923 2008 GS126 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
361924 2008 GW127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361925 2008 GL132 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
361926 2008 GU132 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361927 2008 GD133 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361928 2008 GC134 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361929 2008 GA135 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361930 2008 GR140 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361931 2008 GE146 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361932 2008 HK5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361933 2008 HP7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
361934 2008 HD16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
361935 2008 HF18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361936 2008 HO24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361937 2008 HJ27 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
361938 2008 HS33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361939 2008 HY38 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361940 2008 HF44 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
361941 2008 HK50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361942 2008 HC52 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
361943 2008 HW52 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361944 2008 HL53 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361945 2008 HO57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361946 2008 HV58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361947 2008 HE62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361948 2008 HK62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361949 2008 HM62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361950 2008 HD64 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
361951 2008 JO2 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361952 2008 JM5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361953 2008 JY5 01/05/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
361954 2008 JV6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361955 2008 JB9 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
361956 2008 JW12 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361957 2008 JC15 03/05/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
361958 2008 JR17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361959 2008 JT17 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361960 2008 JC18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361961 2008 JK18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361962 2008 JY21 05/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
361963 2008 JZ21 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361964 2008 JC30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361965 2008 JC31 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
361966 2008 JE32 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361967 2008 JG33 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361968 2008 JN36 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361969 2008 JF37 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
361970 2008 JV37 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
361971 2008 KY1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361972 2008 KE7 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361973 2008 KC11 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361974 2008 KM12 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361975 2008 KP15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361976 2008 KO16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361977 2008 KS16 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361978 2008 KO19 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361979 2008 KB31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361980 2008 KA39 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361981 2008 KL42 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361982 2008 LD6 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361983 2008 LR11 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361984 2008 LK12 09/06/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 710 m MPC · JPL
361985 2008 LW13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361986 2008 LR14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
361987 2008 MB 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361988 2008 NA4 11/07/2008 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
361989 2008 QQ15 27/08/2008 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
361990 2008 RA25 02/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
361991 2008 RY123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
361992 2008 SM89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361993 2008 SS127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
361994 2008 SO204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361995 2008 SQ226 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
361996 2008 SP270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
361997 2008 SP302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
361998 2008 TS91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
361999 2008 TV96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
362000 2008 TR117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

357.000s  • 358.000s  • 359.000s  • 360.000s  • 361.000s  • 362.000s  • 363.000s  • 364.000s  • 365.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001