Danh sách tiểu hành tinh/315001–316000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315001 2007 AD25 15/01/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
315002 2007 AP27 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315003 2007 AS27 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315004 2007 AE28 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
315005 2007 BE 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
315006 2007 BA1 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315007 2007 BE8 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315008 2007 BP10 17/01/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
315009 2007 BL17 17/01/2007 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
315010 2007 BR23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
315011 2007 BO30 24/01/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
315012 Hutchings 2007 BD31 20/01/2007 Mauna Kea D. D. Balam 3,1 km MPC · JPL
315013 2007 BX33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315014 2007 BD35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315015 2007 BB38 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315016 2007 BX38 24/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
315017 2007 BH44 24/01/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
315018 2007 BA48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315019 2007 BW48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315020 2007 BG49 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
315021 2007 BG57 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
315022 2007 BE58 24/01/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
315023 2007 BG62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315024 2007 BA64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
315025 2007 BE66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
315026 2007 BD69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
315027 2007 BT69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
315028 2007 BK74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315029 2007 BT74 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315030 2007 BR77 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
315031 2007 BA78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
315032 2007 CF4 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
315033 2007 CE8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
315034 2007 CG17 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315035 2007 CL19 05/02/2007 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
315036 2007 CH21 06/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
315037 2007 CL22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
315038 2007 CO23 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315039 2007 CV24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
315040 2007 CR26 10/02/2007 Marly P. Kocher 3,7 km MPC · JPL
315041 2007 CF32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315042 2007 CE35 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315043 2007 CO35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315044 2007 CR44 08/02/2007 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
315045 2007 CX48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315046 Gianniferrari 2007 CG51 13/02/2007 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 3,7 km MPC · JPL
315047 2007 CW51 17/01/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
315048 2007 CG53 13/02/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
315049 2007 CX55 13/02/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
315050 2007 CR59 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
315051 2007 CW60 10/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
315052 2007 CF66 10/02/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
315053 2007 DZ 16/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,4 km MPC · JPL
315054 2007 DP12 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
315055 2007 DM13 16/02/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
315056 2007 DK14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
315057 2007 DG16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315058 2007 DS17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315059 2007 DK20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315060 2007 DL28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
315061 2007 DQ28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
315062 2007 DW30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315063 2007 DP31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315064 2007 DS32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315065 2007 DC33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315066 2007 DL35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315067 2007 DD36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315068 2007 DE36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
315069 2007 DW37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315070 2007 DH41 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
315071 2007 DY42 17/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
315072 2007 DH43 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315073 2007 DZ45 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
315074 2007 DC52 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
315075 2007 DO52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315076 2007 DS58 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
315077 2007 DT58 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
315078 2007 DQ59 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
315079 2007 DB60 22/02/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
315080 2007 DM65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315081 2007 DK69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315082 2007 DP70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315083 2007 DU70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315084 2007 DE71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
315085 2007 DS71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315086 2007 DO81 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315087 2007 DL83 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315088 Daniels 2007 DT84 21/02/2007 Astronomical Research Obs. R. Holmes 3,5 km MPC · JPL
315089 2007 DC86 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315090 2007 DS88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315091 2007 DL90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315092 2007 DJ91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
315093 2007 DK91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
315094 2007 DS91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315095 2007 DL99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315096 2007 DG112 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315097 2007 DW116 23/02/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
315098 2007 EX 10/03/2007 Siding Spring SSS ATE 990 m MPC · JPL
315099 2007 EK3 09/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
315100 2007 EA4 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315101 2007 EU5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315102 2007 EO8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315103 2007 EX8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
315104 2007 EP14 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315105 2007 ET19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315106 2007 EQ21 10/03/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
315107 2007 EX25 11/03/2007 Marly P. Kocher 2,9 km MPC · JPL
315108 2007 EY31 10/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
315109 2007 EQ36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
315110 2007 EL37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
315111 2007 EU37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
315112 2007 EB42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315113 2007 EK48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315114 2007 ED50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315115 2007 EJ51 10/03/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
315116 2007 EX51 11/03/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
315117 2007 EL53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315118 2007 EU65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315119 2007 EC69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315120 2007 EM75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315121 2007 EW79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
315122 2007 EG81 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
315123 2007 EE82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
315124 2007 EG82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
315125 2007 EV84 12/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
315126 2007 EC85 12/03/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
315127 2007 ES87 12/03/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
315128 2007 EE91 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
315129 2007 ED96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315130 2007 EO98 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
315131 2007 EH100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
315132 2007 EM100 11/03/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
315133 2007 EV103 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315134 2007 EU108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315135 2007 EJ112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
315136 2007 EK113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315137 2007 EM113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315138 2007 EP122 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
315139 2007 EM126 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
315140 2007 EO129 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315141 2007 EZ144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315142 2007 EJ154 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315143 2007 EU160 14/03/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
315144 2007 EC161 14/03/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
315145 2007 EU169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315146 2007 EA171 15/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
315147 2007 EO173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315148 2007 EJ183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315149 2007 EF213 15/03/2007 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
315150 2007 EZ215 12/03/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
315151 2007 EH219 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
315152 2007 ET222 10/03/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
315153 2007 ED223 12/03/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
315154 2007 FC2 16/03/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
315155 2007 FC12 17/03/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
315156 2007 FL12 17/03/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
315157 2007 FQ13 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
315158 2007 FS18 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
315159 2007 FX22 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
315160 2007 FE23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315161 2007 FL23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315162 2007 FL24 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
315163 2007 FR30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315164 2007 FB32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315165 2007 FZ36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315166 Pawelmaksym 2007 GA4 06/04/2007 Charleston ARO 2,9 km MPC · JPL
315167 2007 GE4 11/04/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
315168 2007 GE21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315169 2007 GH33 11/04/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
315170 2007 GW37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315171 2007 GB69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315172 2007 GY74 03/01/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
315173 2007 HS4 18/04/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
315174 Sellek 2007 HG5 20/03/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
315175 2007 HW14 20/04/2007 Wildberg R. Apitzsch 740 m MPC · JPL
315176 2007 HX41 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315177 2007 HB47 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
315178 2007 HF64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315179 2007 HG78 23/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
315180 2007 HO80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315181 2007 HA90 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
315182 2007 JP36 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315183 2007 JK42 10/05/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
315184 2007 JM42 11/05/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
315185 2007 KD1 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315186 Schade 2007 LD30 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 1,1 km MPC · JPL
315187 2007 OS1 19/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
315188 2007 PZ13 08/08/2007 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
315189 2007 PQ20 09/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
315190 2007 PE22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
315191 2007 PH22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
315192 2007 PG27 10/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 900 m MPC · JPL
315193 2007 PZ36 13/08/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
315194 2007 PO37 13/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
315195 2007 PM40 13/08/2007 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
315196 2007 PG43 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
315197 2007 PF45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315198 2007 PB49 12/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 750 m MPC · JPL
315199 2007 QD 16/08/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 890 m MPC · JPL
315200 2007 QQ9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315201 2007 QX9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
315202 2007 QN12 23/08/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
315203 2007 QK15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315204 2007 QM15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315205 2007 QO15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315206 2007 RQ1 04/09/2007 Mayhill A. Lowe 880 m MPC · JPL
315207 2007 RP10 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315208 2007 RS22 03/09/2007 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
315209 2007 RC37 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
315210 2007 RO48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
315211 2007 RX52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315212 2007 RJ60 10/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
315213 2007 RL87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
315214 2007 RV95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315215 2007 RL97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315216 2007 RM105 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
315217 2007 RJ108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
315218 La Boetie 315218|La Boetie}} 13/09/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 940 m MPC · JPL
315219 2007 RX137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
315220 2007 RK140 13/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
315221 2007 RS148 12/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
315222 2007 RA149 12/09/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
315223 2007 RP154 10/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
315224 2007 RR154 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,8 km MPC · JPL
315225 2007 RO155 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315226 2007 RN175 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315227 2007 RB179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315228 2007 RC192 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315229 2007 RW206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315230 2007 RA213 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
315231 2007 RX227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315232 2007 RY227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315233 2007 RG247 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315234 2007 RP260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
315235 2007 RH261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315236 2007 RX269 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315237 2007 RW272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315238 2007 RK275 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
315239 2007 RB280 10/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
315240 2007 RP284 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 820 m MPC · JPL
315241 2007 RN290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
315242 2007 RB291 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315243 2007 RE296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315244 2007 RT296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
315245 2007 RY298 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
315246 2007 RP300 15/09/2007 Lulin Observatory LUSS 900 m MPC · JPL
315247 2007 RO311 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
315248 2007 RX320 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315249 2007 SS3 16/09/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
315250 2007 SR5 19/09/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
315251 2007 SJ11 16/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 860 m MPC · JPL
315252 2007 TW7 07/10/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 820 m MPC · JPL
315253 2007 TY8 06/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
315254 2007 TK10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
315255 2007 TP10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
315256 2007 TK12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
315257 2007 TO14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 750 m MPC · JPL
315258 2007 TK18 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 900 m MPC · JPL
315259 2007 TO18 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
315260 2007 TN27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315261 2007 TM40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315262 2007 TE41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315263 2007 TA46 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
315264 2007 TQ46 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315265 2007 TL48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
315266 2007 TX57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315267 2007 TJ61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315268 2007 TR64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315269 2007 TM66 10/10/2007 Cordell-Lorenz D. T. Durig 710 m MPC · JPL
315270 2007 TP69 14/10/2007 Mayhill A. Lowe 800 m MPC · JPL
315271 2007 TA76 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315272 2007 TQ81 07/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315273 2007 TO87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315274 2007 TX87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
315275 2007 TJ90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
315276 Yurigradovsky 2007 TK91 01/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
315277 2007 TT105 15/10/2007 Taunus S. Karge, R. Kling 890 m MPC · JPL
315278 2007 TS107 04/10/2007 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
315279 2007 TP108 07/10/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
315280 2007 TD109 07/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
315281 2007 TG112 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315282 2007 TG114 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315283 2007 TM119 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
315284 2007 TW124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
315285 2007 TG125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
315286 2007 TM125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
315287 2007 TK128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
315288 2007 TL129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315289 2007 TH133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
315290 2007 TN145 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
315291 2007 TJ147 07/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
315292 2007 TM148 07/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
315293 2007 TO155 09/10/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
315294 2007 TK156 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
315295 2007 TB157 09/10/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
315296 2007 TF157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
315297 2007 TB158 09/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
315298 2007 TH160 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
315299 2007 TF163 11/10/2007 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
315300 2007 TQ169 12/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315301 2007 TA174 04/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
315302 2007 TV177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315303 2007 TM187 13/10/2007 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
315304 2007 TS199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315305 2007 TO204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
315306 2007 TN212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315307 2007 TE216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
315308 2007 TO216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315309 2007 TF233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
315310 2007 TE234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315311 2007 TX236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315312 2007 TU244 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315313 2007 TL257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
315314 2007 TC273 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315315 2007 TS290 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315316 2007 TJ296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
315317 2007 TQ299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315318 2007 TU309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
315319 2007 TH317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315320 2007 TY332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315321 2007 TW333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315322 2007 TB347 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
315323 2007 TD353 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315324 2007 TP354 10/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
315325 2007 TP367 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
315326 2007 TJ368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315327 2007 TK373 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315328 2007 TQ379 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315329 2007 TQ380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315330 2007 TC381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315331 2007 TD392 15/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
315332 2007 TW392 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
315333 2007 TK393 13/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
315334 2007 TC411 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
315335 2007 TH411 13/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315336 2007 TM418 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315337 2007 TH419 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
315338 2007 TO419 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315339 2007 TQ441 15/02/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
315340 2007 TP445 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315341 2007 TU445 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315342 2007 TF451 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315343 2007 UW2 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
315344 2007 UO4 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
315345 2007 UE10 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
315346 2007 UT10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
315347 2007 UA11 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
315348 2007 UB11 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
315349 2007 UO11 19/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
315350 2007 UN13 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315351 2007 UX14 17/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
315352 2007 UY28 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315353 2007 UL44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
315354 2007 UP45 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
315355 2007 UG46 20/10/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
315356 2007 UV54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315357 2007 UR57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315358 2007 UG58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315359 2007 UC65 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
315360 2007 UY71 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315361 2007 UY78 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315362 2007 UQ101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
315363 2007 UZ127 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315364 2007 UC142 26/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315365 2007 VB 01/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
315366 2007 VU1 01/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
315367 2007 VV1 01/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
315368 2007 VX2 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315369 2007 VG6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
315370 2007 VT9 03/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
315371 2007 VJ18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315372 2007 VQ26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
315373 2007 VS38 02/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315374 2007 VN39 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
315375 2007 VV42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315376 2007 VM49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315377 2007 VO50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315378 2007 VC54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
315379 2007 VU54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
315380 2007 VE55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
315381 2007 VN63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315382 2007 VQ64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315383 2007 VX66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315384 2007 VP72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315385 2007 VM83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315386 2007 VY86 02/11/2007 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
315387 2007 VG89 04/11/2007 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
315388 2007 VP91 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 830 m MPC · JPL
315389 2007 VT97 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315390 2007 VH105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315391 2007 VX107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
315392 2007 VN111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
315393 2007 VH114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315394 2007 VY118 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
315395 2007 VU121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
315396 2007 VJ125 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
315397 2007 VS135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315398 2007 VR138 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
315399 2007 VE141 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315400 2007 VE143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315401 2007 VU144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315402 2007 VZ153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
315403 2007 VM168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
315404 2007 VM181 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315405 2007 VZ183 12/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
315406 2007 VF185 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315407 2007 VE192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315408 2007 VJ193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315409 2007 VS194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315410 2007 VE197 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315411 2007 VJ198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315412 2007 VQ198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315413 2007 VE219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
315414 2007 VH227 12/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315415 2007 VC233 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315416 2007 VK233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
315417 2007 VZ237 12/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315418 2007 VE241 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315419 2007 VW244 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 780 m MPC · JPL
315420 2007 VU245 08/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
315421 2007 VY247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315422 2007 VY251 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
315423 2007 VQ252 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315424 2007 VU254 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
315425 2007 VZ255 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315426 2007 VZ259 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315427 2007 VS263 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315428 2007 VJ286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
315429 2007 VG291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
315430 2007 VQ292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315431 2007 VX292 15/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315432 2007 VX294 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315433 2007 VM295 13/11/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
315434 2007 VD299 11/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
315435 2007 VQ301 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
315436 2007 VA311 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315437 2007 VZ312 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315438 2007 VP326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315439 2007 VN335 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
315440 2007 WX1 17/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
315441 2007 WD11 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
315442 2007 WJ15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
315443 2007 WL24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315444 2007 WV25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315445 2007 WM41 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315446 2007 WQ54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315447 2007 WS59 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
315448 2007 WZ60 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315449 2007 XD3 03/12/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
315450 2007 XQ5 04/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
315451 2007 XF9 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315452 2007 XJ12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
315453 2007 XL13 04/12/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
315454 2007 XE15 05/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
315455 2007 XY20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
315456 2007 XB22 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
315457 2007 XC28 14/12/2007 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
315458 2007 XC30 15/12/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
315459 2007 XM32 15/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
315460 2007 XZ32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315461 2007 XN37 13/12/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
315462 2007 XM42 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
315463 2007 XP51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315464 2007 XA53 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315465 2007 XV53 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315466 2007 XY53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315467 2007 XW54 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315468 2007 XZ56 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
315469 2007 XX58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315470 2007 YR3 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315471 2007 YY7 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315472 2007 YC10 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315473 2007 YQ12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315474 2007 YR15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315475 2007 YG16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315476 2007 YC21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315477 2007 YP33 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315478 2007 YH34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315479 2007 YQ38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
315480 2007 YK50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315481 2007 YP58 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315482 2007 YL63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315483 2007 YV63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315484 2007 YD66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315485 2007 YS67 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315486 2007 YK71 16/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
315487 2007 YS71 18/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
315488 2007 YZ71 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315489 2007 YF72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
315490 2008 AF 01/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
315491 2008 AL 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315492 2008 AV 04/01/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,1 km MPC · JPL
315493 Zimin 2008 AE2 06/01/2008 Zelenchukskaya S. Korotkiy, T. V. Kryachko 1,1 km MPC · JPL
315494 2008 AQ2 07/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
315495 2008 AQ3 10/01/2008 Badlands F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
315496 2008 AW3 06/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
315497 2008 AN4 09/01/2008 Lulin LUSS 1,7 km MPC · JPL
315498 2008 AO14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315499 2008 AX14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315500 2008 AD16 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315501 2008 AM20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315502 2008 AC23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315503 2008 AV25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315504 2008 AJ28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315505 2008 AM28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315506 2008 AH29 10/01/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
315507 2008 AE30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
315508 2008 AB31 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
315509 2008 AS34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315510 2008 AB44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
315511 2008 AY47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315512 2008 AR54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315513 2008 AS57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315514 2008 AW60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315515 2008 AH67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
315516 2008 AE68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315517 2008 AW68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315518 2008 AC69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315519 2008 AA71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315520 2008 AH71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315521 2008 AX72 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315522 2008 AN81 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315523 2008 AZ88 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315524 2008 AT99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315525 2008 AL105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
315526 2008 AB108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315527 2008 AO114 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315528 2008 AA118 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315529 2008 AN120 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 940 m MPC · JPL
315530 2008 AP129 11/01/2008 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown 509 km MPC · JPL
315531 2008 AR129 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315532 2008 AB135 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315533 2008 AV137 11/01/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
315534 2008 BH5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315535 2008 BS9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315536 2008 BS12 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315537 2008 BY15 28/01/2008 Lulin LUSS 1,3 km MPC · JPL
315538 2008 BA17 27/01/2008 Marly P. Kocher 900 m MPC · JPL
315539 2008 BE23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
315540 2008 BT34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
315541 2008 BU38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315542 2008 BW38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315543 2008 BR40 31/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
315544 2008 BS43 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
315545 2008 BJ46 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
315546 2008 BQ47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315547 2008 BV48 30/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
315548 2008 BK49 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315549 2008 BB52 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315550 2008 BR52 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315551 2008 CL4 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
315552 2008 CM5 05/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
315553 2008 CM9 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315554 2008 CE14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315555 2008 CZ15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315556 2008 CB20 06/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315557 2008 CT22 07/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
315558 2008 CA24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315559 2008 CR27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315560 2008 CU28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315561 2008 CZ32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315562 2008 CV36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315563 2008 CW38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315564 2008 CY38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315565 2008 CS40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315566 2008 CS43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315567 2008 CP46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315568 2008 CA47 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315569 2008 CE48 03/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
315570 2008 CY50 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
315571 2008 CX53 07/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
315572 2008 CV55 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315573 2008 CT58 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315574 2008 CX58 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315575 2008 CP59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315576 2008 CY66 08/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
315577 Carmenchu 2008 CB70 09/02/2008 La Cañada J. Lacruz 1,2 km MPC · JPL
315578 2008 CT73 06/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
315579 2008 CH74 10/02/2008 Uccle P. De Cat 1,1 km MPC · JPL
315580 2008 CL75 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315581 2008 CP76 06/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315582 2008 CV76 06/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
315583 2008 CF86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315584 2008 CM86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315585 2008 CJ88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315586 2008 CQ88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315587 2008 CM90 08/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
315588 2008 CJ103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315589 2008 CC117 12/02/2008 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
315590 2008 CZ117 12/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,5 km MPC · JPL
315591 2008 CM119 13/02/2008 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 3,1 km MPC · JPL
315592 2008 CU124 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315593 2008 CY126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315594 2008 CL130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
315595 2008 CK131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315596 2008 CG132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
315597 2008 CO140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315598 2008 CG150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315599 2008 CF152 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315600 2008 CG154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315601 2008 CS157 09/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315602 2008 CN160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315603 2008 CJ163 10/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
315604 2008 CK168 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
315605 2008 CX175 06/02/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
315606 2008 CU178 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315607 2008 CL179 06/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
315608 2008 CY179 08/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315609 2008 CN180 09/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315610 2008 CP180 09/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
315611 2008 CS180 09/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
315612 2008 CX181 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
315613 2008 CN182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315614 2008 CZ182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315615 2008 CZ184 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315616 2008 CP192 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315617 2008 CW194 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315618 2008 CD199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315619 2008 CE199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315620 2008 CM199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315621 2008 CQ199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315622 2008 CW199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315623 2008 CZ200 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315624 2008 CF204 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315625 2008 CS205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315626 2008 CY205 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315627 2008 CV209 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315628 2008 CD210 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315629 2008 CE213 09/02/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
315630 2008 CU215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315631 2008 DV5 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315632 2008 DC14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
315633 2008 DC15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315634 2008 DL18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315635 2008 DN20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
315636 2008 DF26 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
315637 2008 DN26 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315638 2008 DG28 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
315639 2008 DK30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315640 2008 DD32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315641 2008 DG32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315642 2008 DS33 27/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
315643 2008 DV33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315644 2008 DL34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
315645 2008 DS34 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315646 2008 DP37 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315647 2008 DX37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315648 2008 DR38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315649 2008 DF44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
315650 2008 DA46 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315651 2008 DH46 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315652 2008 DZ46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315653 2008 DO47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315654 2008 DX47 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
315655 2008 DR48 25/04/2004 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
315656 2008 DO53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315657 2008 DR55 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315658 2008 DU56 29/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
315659 2008 DX57 28/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315660 2008 DE58 29/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
315661 2008 DH60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315662 2008 DO60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315663 2008 DW60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315664 2008 DD61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315665 2008 DN61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315666 2008 DT72 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315667 2008 DR73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315668 2008 DA77 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315669 2008 DH79 27/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315670 2008 DS79 29/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
315671 2008 DF83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315672 2008 DJ88 21/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315673 2008 EO4 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315674 2008 EA5 03/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,9 km MPC · JPL
315675 2008 EJ7 05/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 2,3 km MPC · JPL
315676 2008 ER8 06/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
315677 2008 EV10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
315678 2008 EA11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315679 2008 EL11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315680 2008 EW15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315681 2008 EC19 02/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315682 2008 EL23 03/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
315683 2008 EQ26 04/03/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
315684 2008 EP28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315685 2008 EJ29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
315686 2008 EP33 01/03/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
315687 2008 EE34 02/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
315688 2008 EK36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315689 2008 EF37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315690 2008 EM41 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315691 2008 EV42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315692 2008 EG47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315693 2008 EU51 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315694 2008 ED55 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315695 2008 EH55 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315696 2008 EW56 07/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
315697 2008 EW60 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315698 2008 EJ73 07/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315699 2008 EF74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315700 2008 EX81 04/03/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315701 2008 EE83 08/03/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
315702 2008 EX83 08/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315703 2008 ET85 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315704 2008 EY85 07/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315705 2008 EB90 11/03/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
315706 2008 EP90 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315707 2008 EC95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315708 2008 ED95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
315709 2008 EP98 03/03/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
315710 2008 EL99 04/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315711 2008 EB105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
315712 2008 EF109 07/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
315713 2008 EH111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315714 2008 EN111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315715 2008 EC112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315716 2008 EL113 08/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
315717 2008 ER115 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315718 2008 EJ117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315719 2008 ET119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315720 2008 EF120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
315721 2008 EC122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315722 2008 EY125 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315723 2008 EB131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315724 2008 EX131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315725 2008 EB135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315726 2008 EF135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315727 2008 EV136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315728 2008 EN139 11/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
315729 2008 ES141 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315730 2008 EK143 13/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315731 2008 EM148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
315732 2008 EH150 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315733 2008 EY150 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315734 2008 EZ152 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
315735 2008 EN156 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
315736 2008 EG160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315737 2008 EL165 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315738 2008 EG167 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
315739 2008 EK168 08/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
315740 2008 FK2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315741 2008 FN2 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315742 2008 FC4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315743 2008 FV4 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
315744 2008 FQ7 30/03/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
315745 2008 FS10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
315746 2008 FZ10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315747 2008 FK14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315748 2008 FM14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315749 2008 FD15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
315750 2008 FR24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315751 2008 FP26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315752 2008 FE27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315753 2008 FB35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315754 2008 FG38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315755 2008 FO38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
315756 2008 FH42 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315757 2008 FH50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
315758 2008 FL52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315759 2008 FK55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
315760 2008 FD57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315761 2008 FY59 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315762 2008 FS63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315763 2008 FK64 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315764 2008 FP65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315765 2008 FW68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
315766 2008 FU69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315767 2008 FY69 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315768 2008 FM75 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315769 2008 FA76 31/03/2008 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
315770 2008 FG76 30/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
315771 2008 FV80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315772 2008 FK87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315773 2008 FR94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315774 2008 FU96 29/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315775 2008 FP102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315776 2008 FT103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315777 2008 FO104 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315778 2008 FU104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315779 2008 FO105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315780 2008 FG109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315781 2008 FR109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315782 2008 FO114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
315783 2008 FV115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315784 2008 FY115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315785 2008 FJ116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315786 2008 FM123 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
315787 2008 FN125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315788 2008 FO129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315789 2008 FC130 29/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
315790 2008 FF131 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315791 2008 FM131 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315792 2008 FV133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
315793 2008 GK1 03/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
315794 2008 GA2 05/04/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
315795 2008 GW3 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315796 2008 GA7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315797 2008 GN7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315798 2008 GU7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315799 2008 GE8 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315800 2008 GS15 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315801 2008 GT16 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315802 2008 GH23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
315803 2008 GS23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315804 2008 GA27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315805 2008 GV31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315806 2008 GX38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
315807 2008 GU42 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315808 2008 GC55 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315809 2008 GZ59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315810 2008 GO62 05/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
315811 2008 GR64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315812 2008 GL72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
315813 2008 GE73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315814 2008 GL78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
315815 2008 GV81 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315816 2008 GF82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
315817 2008 GJ83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315818 2008 GS88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
315819 2008 GV92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315820 2008 GF93 06/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
315821 2008 GP95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315822 2008 GU95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315823 2008 GX96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315824 2008 GZ96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
315825 2008 GT97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315826 2008 GP100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315827 2008 GH103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315828 2008 GB106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315829 2008 GY112 13/04/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
315830 2008 GE118 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
315831 2008 GY123 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315832 2008 GA124 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
315833 2008 GG127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
315834 2008 GD129 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315835 2008 GV131 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315836 2008 GW133 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
315837 2008 GZ141 12/04/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
315838 2008 HD1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315839 2008 HU5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315840 2008 HU8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315841 2008 HW8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315842 2008 HP11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
315843 2008 HE12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315844 2008 HF12 24/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
315845 2008 HE13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315846 2008 HF13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315847 2008 HP15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315848 2008 HD19 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315849 2008 HW19 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315850 2008 HA26 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315851 2008 HT27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
315852 2008 HY32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315853 2008 HQ33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315854 2008 HJ34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
315855 2008 HP34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315856 2008 HO36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
315857 2008 HK42 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315858 2008 HZ42 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315859 2008 HL47 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315860 2008 HN47 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315861 2008 HC49 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
315862 2008 HV50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315863 2008 HX55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315864 2008 HN57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315865 2008 HR59 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315866 2008 HW61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
315867 2008 HN66 26/04/2008 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
315868 2008 HJ67 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315869 2008 HH70 17/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
315870 2008 JD9 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
315871 2008 JE9 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315872 2008 JP10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315873 2008 JJ12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
315874 2008 JX12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315875 2008 JB21 09/05/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
315876 2008 JA24 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315877 2008 JB28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315878 2008 JJ29 12/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
315879 2008 JT29 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315880 2008 JP40 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315881 2008 KZ 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315882 2008 KL7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
315883 2008 KU8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315884 2008 KM14 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315885 2008 KL17 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
315886 2008 KZ20 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315887 2008 KV26 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315888 2008 KG29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315889 2008 KH31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315890 2008 KJ37 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
315891 2008 KA38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315892 2008 KU42 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315893 2008 LJ3 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
315894 2008 LB4 02/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
315895 2008 LJ7 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
315896 2008 LZ9 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315897 2008 QZ2 24/08/2008 Dauban F. Kugel 900 m MPC · JPL
315898 2008 QD4 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 24 km MPC · JPL
315899 2008 QG20 30/08/2008 Alter Satzberg M. Pietschnig 4,0 km MPC · JPL
315900 2008 QX20 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315901 2008 QY36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
315902 2008 QS40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
315903 2008 QJ42 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315904 2008 RD1 02/09/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 5,8 km MPC · JPL
315905 2008 RC2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
315906 2008 RD4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
315907 2008 RF20 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315908 2008 RX33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
315909 2008 RO63 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315910 2008 RH64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
315911 2008 RH67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
315912 2008 RT85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
315913 2008 RP109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
315914 2008 RE113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
315915 2008 RB123 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
315916 2008 RO124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,8 km MPC · JPL
315917 2008 RO125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
315918 2008 RT126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
315919 2008 RG127 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
315920 2008 RG145 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315921 2008 SL23 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315922 2008 SW28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
315923 2008 SM39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
315924 2008 SX85 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
315925 2008 SE96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
315926 2008 SW149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 12 km MPC · JPL
315927 2008 SS150 28/09/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
315928 2008 SP198 25/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 11 km MPC · JPL
315929 2008 SQ219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,7 km MPC · JPL
315930 2008 SG221 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
315931 2008 SY233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315932 2008 SX274 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315933 2008 SR275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315934 2008 SV279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315935 2008 TK15 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
315936 2008 TD29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
315937 2008 TE49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
315938 2008 TV49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315939 2008 TN59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
315940 2008 TJ85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315941 2008 TE91 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 8,1 km MPC · JPL
315942 2008 TG101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315943 2008 TY116 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
315944 2008 TN118 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315945 2008 TR118 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
315946 2008 TL121 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
315947 2008 TL122 07/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
315948 2008 TL125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
315949 2008 TJ126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
315950 2008 TT127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
315951 2008 TL144 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
315952 2008 TO148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315953 2008 TK150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
315954 2008 TJ176 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
315955 2008 UJ4 24/10/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
315956 2008 UJ9 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315957 2008 UO9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
315958 2008 UR59 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315959 2008 US83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315960 2008 UB190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
315961 2008 UO202 26/10/2008 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
315962 2008 UY202 28/10/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
315963 2008 VV2 02/11/2008 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
315964 2008 WH17 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
315965 2008 WA90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315966 2008 WA97 18/11/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
315967 2008 XJ15 02/12/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
315968 2008 YG24 19/12/2008 Hibiscus N. Teamo 3,3 km MPC · JPL
315969 2009 AB33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315970 2009 AP33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315971 2009 BY110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315972 2009 BA113 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
315973 2009 BJ145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315974 2009 BR156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315975 2009 BX156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
315976 2009 CN11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
315977 2009 CW11 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
315978 2009 CQ14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315979 2009 CC23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
315980 2009 CY35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
315981 2009 CY43 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315982 2009 CZ58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
315983 2009 CB60 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315984 2009 CO64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315985 2009 CE65 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315986 2009 DU5 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315987 2009 DA16 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
315988 2009 DR31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315989 2009 DU42 21/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
315990 2009 DZ50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315991 2009 DA64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315992 2009 DN64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315993 2009 DQ77 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315994 2009 DT86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315995 2009 DG97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315996 2009 DW116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315997 2009 DQ117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
315998 2009 DG125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315999 2009 DP127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
316000 2009 DF128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

311.000s  • 312.000s  • 313.000s  • 314.000s  • 315.000s  • 316.000s  • 317.000s  • 318.000s  • 319.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001