Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/229001–230000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229001 2003 WL155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
229002 2003 WN169 19/11/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
229003 2003 WZ170 21/11/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
229004 2003 WL178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
229005 2003 WX188 19/11/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
229006 2003 WT192 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
229007 2003 XF11 13/12/2003 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
229008 2003 XT11 12/12/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
229009 2003 XJ22 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
229010 2003 XJ26 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
229011 2003 YF 16/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229012 2003 YD14 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
229013 2003 YR23 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
229014 2003 YN27 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
229015 2003 YV45 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
229016 2003 YW49 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
229017 2003 YS61 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
229018 2003 YT61 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
229019 2003 YD65 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
229020 2003 YU68 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229021 2003 YG92 21/12/2003 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
229022 2003 YO100 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
229023 2003 YT160 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
229024 2003 YT164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
229025 2004 BJ13 17/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
229026 2004 BS32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229027 2004 BK46 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
229028 2004 CZ3 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229029 2004 CS45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229030 2004 CQ58 10/02/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
229031 2004 DE33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229032 2004 DN34 18/02/2004 Kvistaberg UDAS 4,3 km MPC · JPL
229033 2004 DF46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
229034 2004 DP70 26/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
229035 2004 EJ3 10/03/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
229036 2004 EX55 14/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
229037 2004 EE62 12/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
229038 2004 EG63 13/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
229039 2004 EN73 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229040 2004 EC77 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229041 2004 EJ94 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229042 2004 EQ98 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229043 2004 EG102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
229044 2004 FX8 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
229045 2004 FM11 16/03/2004 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
229046 2004 FB23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229047 2004 FP28 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229048 2004 FE34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229049 2004 FH36 16/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
229050 2004 FK57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
229051 2004 FR60 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229052 2004 FH64 19/03/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
229053 2004 FS67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229054 2004 FT85 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229055 2004 FD112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229056 2004 FC126 27/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
229057 2004 FB137 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229058 2004 FR142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229059 2004 FA165 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
229060 2004 GM4 11/04/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
229061 2004 GJ12 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
229062 2004 GB24 13/04/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
229063 2004 GP31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
229064 2004 GJ33 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229065 2004 GK46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229066 2004 GM46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229067 2004 GZ59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
229068 2004 GD71 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229069 2004 GK79 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229070 2004 HJ8 16/04/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
229071 2004 HS34 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
229072 2004 HO36 21/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
229073 2004 HO57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229074 2004 JL6 09/05/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
229075 2004 JX18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
229076 2004 JO50 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229077 2004 LA13 09/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229078 2004 LY15 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
229079 2004 LH17 14/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229080 2004 LS19 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229081 2004 MV5 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229082 2004 NR6 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
229083 2004 NE11 10/07/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
229084 2004 NL11 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
229085 2004 NC13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229086 2004 NG14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229087 2004 NS16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229088 2004 NM31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
229089 2004 OG8 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
229090 2004 PQ10 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
229091 2004 PV36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
229092 2004 PL95 13/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
229093 2004 PV112 08/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
229094 2004 QT4 19/08/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
229095 2004 QC7 22/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
229096 2004 QQ7 22/08/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
229097 2004 QC9 20/08/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
229098 2004 QO18 20/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
229099 2004 RM13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 2,5 km MPC · JPL
229100 2004 RC26 04/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229101 2004 RU28 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
229102 2004 RV31 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
229103 2004 RC32 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
229104 2004 RW33 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229105 2004 RP39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229106 2004 RJ40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229107 2004 RZ49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229108 2004 RA51 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
229109 2004 RQ56 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
229110 2004 RG64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229111 2004 RR74 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
229112 2004 RV75 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
229113 2004 RN82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229114 2004 RE89 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
229115 2004 RZ96 08/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
229116 2004 RK99 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
229117 2004 RH102 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
229118 2004 RJ105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
229119 2004 RR108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229120 2004 RE121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229121 2004 RQ136 07/09/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
229122 2004 RM138 08/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
229123 2004 RC139 08/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
229124 2004 RV157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229125 2004 RE162 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
229126 2004 RP176 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
229127 2004 RD178 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
229128 2004 RG178 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
229129 2004 RV187 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
229130 2004 RR191 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
229131 2004 RC206 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
229132 2004 RH218 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229133 2004 RQ218 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
229134 2004 RU218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
229135 2004 RO219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
229136 2004 RM227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
229137 2004 RK269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229138 2004 RF289 15/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
229139 2004 RF292 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
229140 2004 RQ292 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
229141 2004 RD299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229142 2004 RH311 13/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
229143 2004 RO315 15/09/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
229144 2004 RF318 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
229145 2004 RD326 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
229146 2004 SV1 16/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
229147 2004 SD13 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
229148 2004 SP17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
229149 2004 SN23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229150 2004 ST31 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
229151 2004 SY37 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
229152 2004 SY40 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
229153 2004 SZ43 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
229154 2004 SG49 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
229155 2004 SP54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
229156 2004 TU 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
229157 2004 TC2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229158 2004 TF4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229159 2004 TW14 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
229160 2004 TW42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229161 2004 TL52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
229162 2004 TU65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
229163 2004 TC67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
229164 2004 TA75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229165 2004 TK75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229166 2004 TP96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229167 2004 TM97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229168 2004 TP129 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
229169 2004 TQ130 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229170 2004 TR136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
229171 2004 TW136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
229172 2004 TR138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
229173 2004 TU145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
229174 2004 TA151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229175 2004 TV157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
229176 2004 TW157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229177 2004 TF158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229178 2004 TD160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229179 2004 TD166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229180 2004 TU177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229181 2004 TX178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229182 2004 TK187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229183 2004 TH188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229184 2004 TV196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
229185 2004 TH210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229186 2004 TO219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229187 2004 TP219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229188 2004 TF221 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229189 2004 TH222 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
229190 2004 TN225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229191 2004 TD241 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
229192 2004 TN256 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229193 2004 TE276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229194 2004 TD281 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229195 2004 TV285 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
229196 2004 TN303 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229197 2004 TV346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
229198 2004 TS357 15/10/2004 Moletai K. Černis 3,7 km MPC · JPL
229199 2004 TB368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229200 2004 UT7 21/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229201 2004 UA10 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229202 2004 VR6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
229203 2004 VA8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229204 2004 VJ14 04/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
229205 2004 VN24 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
229206 2004 VE25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
229207 2004 VW29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229208 2004 VA35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229209 2004 VL48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229210 2004 VJ52 04/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
229211 2004 VS54 05/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
229212 2004 VJ59 09/11/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
229213 2004 VF65 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229214 2004 VG67 09/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
229215 2004 VN69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
229216 2004 VK72 04/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
229217 2004 VN73 06/11/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
229218 2004 VW77 12/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
229219 2004 VW83 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
229220 2004 VA84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229221 2004 WW2 17/11/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
229222 2004 XX3 02/12/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
229223 2004 XB5 02/12/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
229224 2004 XD9 02/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
229225 2004 XU16 10/12/2004 Desert Moon B. L. Stevens 3,1 km MPC · JPL
229226 2004 XT17 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
229227 2004 XE18 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
229228 2004 XC27 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
229229 2004 XT32 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
229230 2004 XU36 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
229231 2004 XS40 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229232 2004 XV60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229233 2004 XV64 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
229234 2004 XN65 02/12/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
229235 2004 XU68 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229236 2004 XM76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229237 2004 XG79 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229238 2004 XY80 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
229239 2004 XY84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229240 2004 XB98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229241 2004 XF114 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229242 2004 XV119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229243 2004 XJ122 09/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
229244 2004 XA123 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
229245 2004 XK123 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
229246 2004 XQ126 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
229247 2004 XX131 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
229248 2004 XU135 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
229249 2004 XE157 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
229250 2004 XP170 09/12/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
229251 2004 XQ182 02/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229252 2004 YW3 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
229253 2004 YK4 16/12/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
229254 2004 YL14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
229255 Andrewelliott 2005 AJ 04/01/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 1,8 km MPC · JPL
229256 2005 AW2 06/01/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
229257 2005 AF13 07/01/2005 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 3,5 km MPC · JPL
229258 2005 AR13 07/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
229259 2005 AA14 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
229260 2005 AJ17 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
229261 2005 AW19 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229262 2005 AT20 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
229263 2005 AN21 06/01/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
229264 2005 AR31 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
229265 2005 AT34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229266 2005 AC36 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
229267 2005 AM38 13/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229268 2005 AF50 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
229269 2005 AJ55 15/01/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
229270 2005 AZ60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
229271 2005 AH68 13/01/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
229272 2005 AK68 13/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
229273 2005 AQ68 13/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
229274 2005 AY76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
229275 2005 AG81 15/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229276 2005 AV81 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
229277 2005 BD9 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
229278 2005 BN18 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229279 2005 BL24 17/01/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
229280 2005 BN47 16/01/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,2 km MPC · JPL
229281 2005 CE1 01/02/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
229282 2005 CT7 04/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
229283 2005 CX8 01/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
229284 2005 CJ9 01/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
229285 2005 CQ12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229286 2005 CJ35 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
229287 2005 CG36 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229288 2005 CM38 04/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229289 2005 CO57 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
229290 2005 CX60 05/02/2005 Antares ARO 3,2 km MPC · JPL
229291 2005 CY63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
229292 2005 CG69 02/02/2005 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,1 km MPC · JPL
229293 2005 CS79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
229294 2005 EH2 03/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 850 m MPC · JPL
229295 2005 EN2 03/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 4,9 km MPC · JPL
229296 2005 EQ5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229297 2005 EZ6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229298 2005 EE20 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
229299 2005 ET30 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
229300 2005 EL41 01/03/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229301 2005 ED42 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229302 2005 EF49 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
229303 2005 EE80 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
229304 2005 EX93 08/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
229305 2005 EN95 04/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,7 km MPC · JPL
229306 2005 EQ100 03/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
229307 2005 EH153 08/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
229308 2005 EN158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
229309 2005 EF196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
229310 2005 EL276 08/03/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
229311 2005 EG281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
229312 2005 GQ35 02/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
229313 2005 GK64 02/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229314 2005 GW94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
229315 2005 GK123 07/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229316 2005 JB69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
229317 2005 MJ12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229318 2005 MH15 29/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
229319 2005 ML17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
229320 2005 MZ31 28/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
229321 2005 NL2 02/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
229322 2005 NV11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
229323 2005 NL13 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
229324 2005 NV45 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
229325 2005 NL60 09/07/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
229326 2005 NM60 09/07/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229327 2005 NR74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229328 2005 NT95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229329 2005 NZ98 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
229330 2005 OS 17/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
229331 2005 OS12 29/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
229332 2005 OH27 30/07/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
229333 2005 QC2 22/08/2005 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
229334 2005 QV4 24/08/2005 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
229335 2005 QY9 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 850 m MPC · JPL
229336 2005 QW10 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229337 2005 QP12 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229338 2005 QS14 25/08/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
229339 2005 QM15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229340 2005 QQ21 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
229341 2005 QK29 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
229342 2005 QM32 24/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
229343 2005 QG33 25/08/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
229344 2005 QH38 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
229345 2005 QJ45 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
229346 2005 QF49 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
229347 2005 QC50 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
229348 2005 QH51 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229349 2005 QR52 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229350 2005 QV52 27/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
229351 2005 QE55 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229352 2005 QB57 29/08/2005 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
229353 2005 QN65 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
229354 2005 QX67 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
229355 2005 QU74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229356 2005 QA84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229357 2005 QW87 28/08/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 940 m MPC · JPL
229358 2005 QS99 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229359 2005 QX104 27/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
229360 2005 QE106 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
229361 2005 QU106 27/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
229362 2005 QW112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
229363 2005 QY156 30/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
229364 2005 QY170 29/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
229365 2005 QK171 29/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
229366 2005 QE180 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229367 2005 QM188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229368 2005 RC3 05/09/2005 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
229369 2005 RF5 03/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229370 2005 RZ7 08/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
229371 2005 RS8 08/09/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
229372 2005 RM9 03/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,1 km MPC · JPL
229373 2005 RG11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
229374 2005 RM11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
229375 2005 RG25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
229376 2005 SP 22/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,2 km MPC · JPL
229377 2005 SJ6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229378 2005 SN8 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229379 2005 SZ9 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229380 2005 SX10 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229381 2005 SR14 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229382 2005 SE50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229383 2005 SV52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229384 2005 SB60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229385 2005 SV61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229386 2005 SL68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229387 2005 SG70 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
229388 2005 SU70 27/09/2005 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
229389 2005 SY79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
229390 2005 SH88 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229391 2005 SA91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
229392 2005 SA103 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229393 2005 SW117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
229394 2005 SF123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
229395 2005 SK124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229396 2005 SA129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
229397 2005 SM134 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
229398 2005 SL140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229399 2005 SP149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229400 2005 SW149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229401 2005 SU152 25/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229402 2005 SJ195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229403 2005 SB209 30/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
229404 2005 SU213 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
229405 2005 SL215 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
229406 2005 SX221 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229407 2005 SU224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
229408 2005 SS229 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
229409 2005 SB237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229410 2005 SD238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229411 2005 SD243 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229412 2005 SM249 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
229413 2005 SE257 22/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
229414 2005 SS264 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229415 2005 SP278 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229416 2005 TT3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
229417 2005 TN10 02/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
229418 2005 TY10 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
229419 2005 TZ17 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229420 2005 TH23 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
229421 2005 TT26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
229422 2005 TJ39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
229423 2005 TG41 02/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229424 2005 TT48 08/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
229425 Grosspointner 2005 TW50 11/10/2005 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
229426 2005 TB52 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229427 2005 TT52 10/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
229428 2005 TP71 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229429 2005 TA72 03/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
229430 2005 TP99 07/10/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
229431 2005 TY105 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229432 2005 TQ106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
229433 2005 TJ138 07/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229434 2005 TH143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229435 2005 TO161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229436 2005 TL166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229437 2005 TZ170 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
229438 2005 TQ171 10/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
229439 2005 TA180 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
229440 Filimon 2005 UE6 27/10/2005 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
229441 2005 UJ8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,0 km MPC · JPL
229442 2005 UC14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229443 2005 UA51 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229444 2005 UF54 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
229445 2005 UH59 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
229446 2005 UZ70 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229447 2005 UH72 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
229448 2005 UW97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
229449 2005 UY110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229450 2005 UK115 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229451 2005 UH148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229452 2005 UT161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229453 2005 UJ162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
229454 2005 UQ162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
229455 2005 UM180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229456 2005 UN190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
229457 2005 UZ191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
229458 2005 UC196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229459 2005 UM196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229460 2005 UO196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
229461 2005 UG217 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
229462 2005 UU217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229463 2005 UZ221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
229464 2005 UK226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229465 2005 UB250 23/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229466 2005 UO252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229467 2005 UT252 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
229468 2005 UE253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229469 2005 UV253 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229470 2005 UT267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
229471 2005 UX272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229472 2005 UA275 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229473 2005 UV278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229474 2005 UB288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
229475 2005 UY293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
229476 2005 UU296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229477 2005 UX297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229478 2005 UN299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229479 2005 UJ302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229480 2005 UU318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229481 2005 UM323 28/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
229482 2005 UD337 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229483 2005 UY349 27/10/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
229484 2005 UU369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229485 2005 UN386 30/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
229486 2005 UC387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
229487 2005 UQ403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
229488 2005 UX438 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
229489 2005 UR445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
229490 2005 UD452 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
229491 2005 UR456 30/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
229492 2005 UU461 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229493 2005 UX483 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229494 2005 US499 27/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229495 2005 UG508 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 2,9 km MPC · JPL
229496 2005 UH509 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229497 2005 VW4 06/11/2005 Nogales M. Ory 860 m MPC · JPL
229498 2005 VX13 03/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229499 2005 VW47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229500 2005 VZ50 03/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229501 2005 VY55 04/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
229502 2005 VS80 05/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
229503 2005 WX1 19/11/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229504 2005 WA4 23/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,4 km MPC · JPL
229505 2005 WQ38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229506 2005 WO64 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229507 2005 WF72 22/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
229508 2005 WC80 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229509 2005 WM86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
229510 2005 WO88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
229511 2005 WX97 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229512 2005 WU113 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
229513 2005 WZ123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
229514 2005 WB148 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229515 2005 WO159 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
229516 2005 WE170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
229517 2005 WS170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229518 2005 WZ173 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
229519 2005 WM178 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
229520 2005 WY185 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
229521 2005 WG195 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229522 2005 XQ2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229523 2005 XF7 04/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
229524 2005 XG11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229525 2005 XY14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229526 2005 XK21 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229527 2005 XN24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
229528 2005 XK38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229529 2005 XO43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229530 2005 XT65 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229531 2005 XE79 05/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
229532 2005 YN26 24/12/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
229533 2005 YZ33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229534 2005 YO36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229535 2005 YQ36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
229536 2005 YC37 26/12/2005 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
229537 2005 YU42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229538 2005 YM75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229539 2005 YA79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229540 2005 YP86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229541 2005 YA110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229542 2005 YP113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
229543 2005 YJ115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229544 2005 YP118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229545 2005 YU121 28/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229546 2005 YQ124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229547 2005 YM138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229548 2005 YD141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
229549 2005 YG150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229550 2005 YP162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
229551 2005 YP173 24/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
229552 2005 YP189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229553 2005 YT191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229554 2005 YR195 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229555 2005 YD202 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229556 2005 YO217 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229557 2005 YE227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
229558 2005 YV230 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229559 2005 YX240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229560 2005 YV272 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
229561 2005 YA287 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
229562 2006 AX8 02/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
229563 2006 AA9 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229564 2006 AK28 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
229565 2006 AF30 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
229566 2006 AP32 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229567 2006 AR33 06/01/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
229568 2006 AA41 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229569 2006 AL43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229570 2006 AA45 02/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
229571 2006 AH49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229572 2006 AG73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
229573 2006 AX77 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
229574 2006 AX95 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229575 2006 BA1 18/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
229576 2006 BV17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229577 2006 BZ19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
229578 2006 BD38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229579 2006 BU79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
229580 2006 BT81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229581 2006 BW89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229582 2006 BD92 26/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
229583 2006 BF96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229584 2006 BR114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229585 2006 BP127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229586 2006 BN145 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229587 2006 BA147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
229588 2006 BL148 21/01/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
229589 2006 BW148 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229590 2006 BU162 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229591 2006 BX176 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
229592 2006 BE183 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
229593 2006 BX189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229594 2006 BL204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229595 2006 BE214 23/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
229596 2006 BX219 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229597 2006 BV220 30/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
229598 2006 BQ251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229599 2006 BM252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229600 2006 BW270 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229601 2006 BE276 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229602 2006 CO 01/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
229603 2006 CG10 06/02/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
229604 2006 CF22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229605 2006 CR37 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
229606 2006 DM1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229607 2006 DD10 21/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
229608 2006 DQ20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229609 2006 DQ27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
229610 2006 DR32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
229611 2006 DZ32 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229612 2006 DS36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229613 2006 DP53 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
229614 Womack 2006 DF59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
229615 2006 DZ66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
229616 2006 DK68 23/02/2006 Wrightwood J. W. Young 5,0 km MPC · JPL
229617 2006 DY74 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229618 2006 DT75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229619 2006 DH82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229620 2006 DZ83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
229621 2006 DQ96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229622 2006 DQ121 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
229623 2006 DD128 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229624 2006 DN133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229625 2006 DR143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
229626 2006 DQ148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229627 2006 DF160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229628 2006 DA164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229629 2006 DF191 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229630 2006 DR201 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
229631 Cluny 2006 ER 04/03/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,3 km MPC · JPL
229632 2006 ED32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
229633 2006 ED39 04/03/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229634 2006 EE43 04/03/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
229635 2006 EC59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229636 2006 FS2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229637 2006 FU4 23/03/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
229638 2006 FN8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
229639 2006 FZ8 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229640 2006 FD11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
229641 2006 FJ16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
229642 2006 FU20 24/03/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,7 km MPC · JPL
229643 2006 FC38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229644 2006 FO42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
229645 2006 FH49 25/03/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229646 2006 FD50 18/03/2006 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
229647 2006 FF53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229648 2006 GG2 04/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 5,1 km MPC · JPL
229649 2006 GC5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229650 2006 GY22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229651 2006 GR36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229652 2006 HX1 18/04/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
229653 2006 HQ6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
229654 2006 HE18 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
229655 2006 HO32 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
229656 2006 HH34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
229657 2006 HT39 21/04/2006 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
229658 2006 HV41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
229659 2006 HK49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229660 2006 HB110 21/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
229661 2006 JV46 01/05/2006 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
229662 2006 KV12 20/05/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
229663 2006 KX20 20/05/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
229664 2006 KV40 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
229665 2006 MC2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
229666 2006 QF33 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229667 2006 SQ182 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
229668 2006 SQ408 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
229669 2006 TF41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229670 2006 TP58 12/10/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
229671 2006 VT87 14/11/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
229672 2006 WR1 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch APO 930 m MPC · JPL
229673 2006 WQ123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
229674 2006 YK23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229675 2007 BH2 16/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229676 2007 BR4 16/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229677 2007 BY19 23/01/2007 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
229678 2007 BY21 24/01/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
229679 2007 BO69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
229680 2007 CX11 06/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229681 2007 CL52 10/02/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
229682 2007 CN52 10/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
229683 2007 CR62 15/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229684 2007 DQ11 20/02/2007 Vicques M. Ory 1,3 km MPC · JPL
229685 2007 DK25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
229686 2007 DP36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229687 2007 DO48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
229688 2007 DL51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
229689 2007 DQ57 21/02/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
229690 2007 DS70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
229691 2007 DX78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
229692 2007 DP82 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
229693 2007 DC88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229694 2007 DE97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229695 2007 DH105 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229696 2007 DT106 22/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229697 2007 EZ12 09/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229698 2007 EL16 09/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229699 2007 EW25 10/03/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
229700 2007 EQ29 09/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229701 2007 EP41 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
229702 2007 EO48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
229703 2007 EP69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
229704 2007 EJ76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
229705 2007 EX78 10/03/2007 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
229706 2007 EV85 12/03/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
229707 2007 EE117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
229708 2007 ED119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
229709 2007 EZ119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
229710 2007 ET120 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
229711 2007 EH133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229712 2007 EZ133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
229713 2007 EJ141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
229714 2007 EH147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
229715 2007 EY167 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
229716 2007 ER169 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
229717 2007 EC172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
229718 2007 EA179 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
229719 2007 EN210 08/03/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
229720 2007 EK219 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229721 2007 FC38 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229722 2007 GE 06/04/2007 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
229723 2007 GG2 11/04/2007 Altschwendt W. Ries 3,2 km MPC · JPL
229724 2007 GQ7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
229725 2007 GX16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229726 2007 GH17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229727 2007 GZ19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229728 2007 GX30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
229729 2007 GB35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229730 2007 GP37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
229731 2007 GN42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
229732 2007 GY47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
229733 2007 GK53 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
229734 2007 GT53 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229735 2007 HK1 16/04/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
229736 2007 HK3 16/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
229737 Porthos 2007 HO4 19/04/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 3,2 km MPC · JPL
229738 2007 HW21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229739 2007 HB22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229740 2007 HO53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
229741 2007 HM58 23/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
229742 2007 HV82 22/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229743 2007 JA5 07/05/2007 XuYi PMO NEO 7,0 km MPC · JPL
229744 2007 JQ8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
229745 2007 JA15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229746 2007 JF17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229747 2007 JV18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
229748 2007 JZ19 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
229749 2007 JH21 11/05/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
229750 2007 JC23 13/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
229751 2007 JK27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
229752 2007 JL36 14/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
229753 2007 KA4 23/05/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
229754 2007 KO6 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
229755 2007 LW3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
229756 2007 LC8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
229757 2007 MU9 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229758 2007 NG 07/07/2007 Sandlot G. Hug 3,7 km MPC · JPL
229759 2007 NZ2 14/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,6 km MPC · JPL
229760 2007 RM225 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
229761 2007 RC288 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
229762 Gǃkúnǁʼhòmdímà 2007 UK126 19/10/2007 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz SDO · 969 km MPC · JPL
229763 2008 FZ52 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
229764 2008 FE88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
229765 2008 FT95 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
229766 2008 GX76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
229767 2008 HA33 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
229768 2008 HT68 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229769 2008 JX19 06/05/2008 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
229770 2008 JX30 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
229771 2008 JQ32 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229772 2008 KX10 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
229773 2008 LW10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229774 2008 LY14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
229775 2008 LM15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229776 2008 ME2 24/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
229777 ENIAC 2008 MX4 28/06/2008 La Cañada J. Lacruz 3,9 km MPC · JPL
229778 2008 NX4 10/07/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
229779 2008 ON20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
229780 2008 OJ21 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
229781 Arthurmcdonald 2008 PS1 03/08/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 5,5 km MPC · JPL
229782 2008 PZ3 04/08/2008 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
229783 2008 PG17 11/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
229784 2008 PM18 13/08/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
229785 2008 QR2 23/08/2008 Marly P. Kocher 3,4 km MPC · JPL
229786 2008 QU8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
229787 2008 QV22 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
229788 2008 QV41 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229789 2008 RH10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
229790 2008 RH30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229791 2008 RP43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229792 2008 RD79 09/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
229793 2008 RB90 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
229794 2008 RR99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229795 2008 RM100 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
229796 2008 RC122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229797 2008 RT130 08/09/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
229798 2008 SK15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229799 2008 SN18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229800 2008 ST35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229801 2008 SN37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229802 2008 SP51 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229803 2008 SL57 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229804 2008 SO60 20/09/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
229805 2008 SC69 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229806 2008 SX112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229807 2008 ST145 21/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
229808 2008 SB148 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
229809 2008 SA164 28/09/2008 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
229810 2008 SE164 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
229811 2008 ST187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
229812 2008 SC201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229813 2008 SW223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
229814 2008 SQ246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
229815 2008 SX256 21/09/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
229816 2008 SY261 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
229817 2008 SK285 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229818 2008 TP4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
229819 2008 TK13 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
229820 2008 TA84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229821 2008 TQ105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
229822 2008 TA112 06/10/2008 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
229823 2008 TA152 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
229824 2008 UQ1 21/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
229825 2008 UB5 25/10/2008 Wildberg R. Apitzsch 5,3 km MPC · JPL
229826 2008 UK8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
229827 2008 UC56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229828 2008 UH124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
229829 2008 UG134 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
229830 2008 US357 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
229831 2008 VH72 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
229832 2008 WQ33 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
229833 2009 BQ25 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
229834 2009 FM59 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229835 2009 QA31 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
229836 Wladimarinello 2009 QR34 28/08/2009 Lumezzane M. Micheli, G. P. Pizzetti 3,4 km MPC · JPL
229837 2009 RL10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229838 2009 RV16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229839 2009 SB46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229840 2009 SF99 22/09/2009 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
229841 2009 SO114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229842 2009 SF143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229843 2009 SF147 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229844 2009 ST204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
229845 2009 ST229 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229846 2009 SZ230 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
229847 2009 SR234 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
229848 2009 SW251 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
229849 2009 SK253 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229850 2009 SP255 20/09/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
229851 2009 SQ267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
229852 2009 SH275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
229853 2009 SN275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229854 2009 SD276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229855 2009 ST288 25/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
229856 2009 SU339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
229857 2009 SM346 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
229858 2009 TZ5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
229859 2009 TD6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
229860 2009 TA12 14/10/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
229861 2009 TL17 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
229862 2009 TY17 15/10/2009 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
229863 2009 TC20 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
229864 Sichouzhilu 2009 TC26 14/10/2009 XuYi PMO NEO 5,7 km MPC · JPL
229865 2009 TQ26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
229866 2009 TV27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
229867 2009 TS29 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229868 2009 TS35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
229869 2009 UZ4 20/10/2009 Mayhill A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
229870 2009 UD12 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
229871 2009 UO26 21/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
229872 2009 UB30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
229873 2009 UD30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
229874 2009 UC31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
229875 2009 UR33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
229876 2009 UT34 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
229877 2009 UR35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
229878 2009 UE40 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 10 km MPC · JPL
229879 2009 UZ46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
229880 2009 UM71 22/10/2009 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
229881 2009 US71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
229882 2009 UT71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
229883 2009 UV72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
229884 2009 UL82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229885 2009 UV82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
229886 2009 UZ84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
229887 2009 UA85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229888 2009 UZ88 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229889 2009 UX102 24/10/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
229890 2009 UH110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
229891 2009 UF111 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
229892 2009 UW127 28/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
229893 2009 UJ128 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229894 2009 UC130 29/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
229895 2009 VK1 09/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,7 km MPC · JPL
229896 2009 VE3 10/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 940 m MPC · JPL
229897 2009 VL22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
229898 2009 VG23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
229899 2009 VW25 11/11/2009 Tzec Maun F. Tozzi 5,6 km MPC · JPL
229900 Emmagreaves 2009 VO42 14/11/2009 Mayhill N. Falla 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229901 2009 VD61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229902 2009 VA81 15/11/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
229903 2009 WH14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
229904 2009 WO19 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
229905 2009 WC33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
229906 2009 WE85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
229907 4513 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
229908 6005 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
229909 6201 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
229910 6798 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
229911 2107 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
229912 4378 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
229913 4503 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
229914 5104 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
229915 1990 SH 17/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,4 km MPC · JPL
229916 1995 CA4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
229917 1995 CQ7 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229918 1995 CJ10 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229919 1995 FN5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
229920 1995 FB19 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229921 1995 SC43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229922 1995 ST60 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
229923 1995 UQ40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
229924 1995 UA59 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229925 1996 EM11 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229926 1996 FB11 21/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
229927 1996 TN9 13/10/1996 Sudbury D. di Cicco 3,4 km MPC · JPL
229928 1997 AB21 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229929 1997 GL5 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229930 1997 ST16 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229931 1997 SL31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
229932 1997 TY1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
229933 1997 TG27 04/10/1997 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
229934 1998 BS22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229935 1998 KB43 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229936 1998 QL21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229937 1998 RZ6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229938 1998 SJ87 26/09/1998 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
229939 1998 SM95 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229940 1998 SU115 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229941 1998 SV152 26/09/1998 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
229942 1998 SJ173 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
229943 1998 TH 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
229944 1998 UW 17/10/1998 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
229945 1998 US8 17/10/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
229946 1998 UZ9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229947 1998 VJ41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229948 1998 WC19 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229949 1998 WV26 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
229950 1998 XD5 12/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
229951 1998 XU21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
229952 1998 XM25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229953 1998 YB17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229954 1999 BC5 19/01/1999 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
229955 1999 BS30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
229956 1999 CS115 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
229957 1999 KF7 17/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
229958 1999 RD43 13/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 1,0 km MPC · JPL
229959 1999 RV172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
229960 1999 RP227 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
229961 1999 TS12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
229962 1999 TS125 04/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
229963 1999 TX146 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
229964 1999 TA158 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
229965 1999 TY185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
229966 1999 TH203 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
229967 1999 TU225 02/10/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
229968 1999 TB235 03/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
229969 1999 TN249 09/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
229970 1999 TR250 09/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
229971 1999 UX11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229972 1999 UO16 29/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
229973 1999 UX26 30/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
229974 1999 UR36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229975 1999 VC40 12/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
229976 1999 VP55 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
229977 1999 VM62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
229978 1999 VW119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
229979 1999 VJ129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229980 1999 VV141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229981 1999 VC182 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
229982 1999 WG17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
229983 1999 WU23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
229984 1999 XN63 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
229985 1999 XQ78 07/12/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
229986 1999 XZ121 07/12/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
229987 1999 XU194 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
229988 1999 XO225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229989 1999 YR2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229990 1999 YB15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
229991 2000 AH207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229992 2000 AW207 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229993 2000 AK218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229994 2000 BJ9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229995 2000 CE15 02/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
229996 2000 CS17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229997 2000 CU74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229998 2000 CG106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 13 km MPC · JPL
229999 2000 DG42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230000 2000 DW43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

225.000s  • 226.000s  • 227.000s  • 228.000s  • 229.000s  • 230.000s  • 231.000s  • 232.000s  • 233.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001