Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/134001–135000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134001 2004 VL9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
134002 2004 VS9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
134003 Ingridgalinsky 2004 VD12 03/11/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
134004 2004 VN13 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
134005 2004 VQ15 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134006 2004 VY17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134007 2004 VZ18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
134008 Davidhammond 2004 VP21 04/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
134009 2004 VZ27 05/11/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
134010 2004 VW28 07/11/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
134011 2004 VO36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134012 2004 VS36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
134013 2004 VX42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134014 2004 VQ48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134015 2004 VY52 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134016 2004 VU53 07/11/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
134017 2004 VZ53 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134018 2004 VO57 05/11/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
134019 Nathanmogk 2004 VC59 09/11/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
134020 2004 VR62 06/11/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134021 2004 VY62 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134022 2004 VW63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
134023 2004 VO64 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134024 2004 VN65 09/11/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
134025 2004 VW65 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134026 2004 VC71 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134027 Deanbooher 2004 VN76 12/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
134028 Mikefitzgibbon 2004 VE77 12/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134029 2004 VJ85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134030 2004 VT90 02/11/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
134031 2004 WY 17/11/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
134032 2004 WC5 18/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134033 2004 WZ6 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134034 Bloomenthal 2004 WV7 19/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
134035 2004 WW8 18/11/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134036 Austincummings 2004 XB1 01/12/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
134037 2004 XP3 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134038 2004 XP5 02/12/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
134039 Stephaniebarnes 2004 XX8 02/12/2004 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
134040 Beaubierhaus 2004 XP9 02/12/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
134041 2004 XC12 08/12/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
134042 2004 XQ12 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134043 2004 XB13 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
134044 Chrisshinohara 2004 XA14 09/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
134045 2004 XE22 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134046 2004 XM22 08/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
134047 2004 XG23 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134048 2004 XH23 08/12/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
134049 2004 XB24 09/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
134050 Rebeccaghent 2004 XU25 09/12/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
134051 2004 XZ26 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134052 2004 XL27 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134053 2004 XQ27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134054 2004 XM28 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134055 2004 XD36 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134056 2004 XB37 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
134057 2004 XT37 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134058 2004 XX38 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134059 2004 XL43 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134060 2004 XR43 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 6,1 km MPC · JPL
134061 2004 XG45 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134062 2004 XH48 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134063 Damianhammond 2004 XP50 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
134064 2004 XF52 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134065 2004 XP55 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
134066 2004 XK60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134067 2004 XO60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134068 2004 XS61 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134069 Miyo 2004 XP63 13/12/2004 Yamagata K. Itagaki 5,1 km MPC · JPL
134070 2004 XD64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
134071 2004 XL65 02/12/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
134072 Sharonhooven 2004 XZ65 02/12/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
134073 2004 XL66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
134074 2004 XN66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
134075 2004 XE68 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134076 2004 XW69 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134077 2004 XW71 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
134078 2004 XX76 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134079 2004 XR78 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134080 2004 XE82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
134081 Johnmarshall 2004 XY87 09/12/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
134082 2004 XN89 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134083 2004 XM98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134084 2004 XH100 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134085 2004 XE102 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134086 2004 XR103 09/12/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
134087 Symeonplatts 2004 XU103 09/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
134088 Brettperkins 2004 XF104 09/12/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
134089 2004 XE105 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134090 2004 XS105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134091 Jaysoncowley 2004 XU110 14/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
134092 Lindaleematthias 2004 XD111 14/12/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
134093 2004 XP111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
134094 2004 XR119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
134095 2004 XS119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
134096 2004 XA122 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
134097 2004 XC123 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134098 2004 XN124 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134099 Rexengelhardt 2004 XC125 11/12/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
134100 2004 XH131 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134101 2004 XQ133 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134102 2004 XM134 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134103 2004 XS136 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134104 2004 XZ144 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
134105 Josephfust 2004 XY145 14/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
134106 2004 XP147 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
134107 2004 XM157 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134108 2004 XP158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
134109 Britneyburch 2004 XN159 14/12/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
134110 2004 XD162 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134111 2004 XP162 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134112 Jeremyralph 2004 XZ169 09/12/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
134113 2004 XF178 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
134114 2004 XQ181 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134115 2004 XA182 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
134116 2004 YY3 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
134117 2004 YS5 19/12/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
134118 2004 YL11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
134119 2004 YY13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
134120 2004 YG19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
134121 2004 YE30 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
134122 2004 YY31 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
134123 2004 YA32 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
134124 Subirachs 2005 AM 02/01/2005 Begues J. Manteca 4,2 km MPC · JPL
134125 Shaundaly 2005 AH6 06/01/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
134126 2005 AN6 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134127 Basher 2005 AK7 06/01/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
134128 2005 AF8 06/01/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
134129 2005 AB9 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134130 Apáczai 2005 AP11 03/01/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 5,6 km MPC · JPL
134131 Skipowens 2005 AT11 06/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
134132 2005 AQ12 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134133 2005 AP13 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
134134 Kristoferdrozd 2005 AU21 06/01/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
134135 Steigerwald 2005 AY24 07/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
134136 2005 AR29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
134137 2005 AV29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
134138 Laurabayley 2005 AG30 09/01/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
134139 2005 AK31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134140 2005 AT32 11/01/2005 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
134141 2005 AL35 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134142 2005 AX38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134143 2005 AR43 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
134144 2005 AV46 11/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
134145 2005 AN48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
134146 Pronoybiswas 2005 AL51 13/01/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
134147 2005 AZ53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
134148 2005 AC56 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
134149 2005 AJ56 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134150 Bralower 2005 AU57 15/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
134151 2005 AL58 15/01/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
134152 2005 AF60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134153 2005 AF61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
134154 2005 AD66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
134155 2005 AJ71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
134156 2005 AL71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
134157 2005 AM71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
134158 2005 AJ75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
134159 2005 BP 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
134160 Pluis 2005 BE3 16/01/2005 Uccle P. De Cat 6,7 km MPC · JPL
134161 2005 BN3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134162 2005 BN5 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
134163 2005 BO6 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134164 2005 BK10 16/01/2005 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134165 2005 BJ18 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134166 2005 BL19 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134167 2005 BX20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
134168 2005 BG23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
134169 Davidcarte 2005 BO24 17/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
134170 2005 BS24 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134171 2005 BM25 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134172 2005 BW26 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
134173 2005 CL5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
134174 Jameschen 2005 CU9 01/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
134175 2005 CF12 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
134176 2005 CF16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134177 2005 CN16 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
134178 Markchodas 2005 CR18 02/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
134179 2005 CW21 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134180 Nirajinamdar 2005 CN22 01/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
134181 2005 CG26 01/02/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
134182 2005 CS29 01/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
134183 2005 CL33 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
134184 2005 CV39 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
134185 2005 CV43 02/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
134186 2005 CU49 02/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
134187 2005 CR50 02/02/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
134188 2005 CV52 03/02/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
134189 2005 CM57 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134190 2005 CP57 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134191 2005 CA59 02/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
134192 2005 CD63 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134193 2005 CB68 02/02/2005 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
134194 2005 CL70 08/02/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,5 km MPC · JPL
134195 2005 CX76 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
134196 2005 DW 28/02/2005 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
134197 2005 EP 01/03/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134198 2005 EL6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
134199 2005 EP12 02/03/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
134200 2005 EQ22 03/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134201 2005 EJ72 02/03/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
134202 2005 EO84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134203 2005 EK86 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
134204 2005 EJ113 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134205 2005 ET198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
134206 2005 ER214 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134207 2005 EO218 10/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
134208 2005 EY293 11/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
134209 2005 JC63 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
134210 2005 PQ21 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 168 km MPC · JPL
134211 2005 QO98 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
134212 2005 SN144 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
134213 2005 SK191 29/09/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
134214 2005 TU61 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134215 2005 TD164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
134216 2005 UO160 22/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134217 2005 UZ336 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
134218 2005 UE439 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
134219 2005 VJ120 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
134220 2005 WM46 24/11/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
134221 2005 WB147 25/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
134222 2005 WN188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134223 2005 WX193 28/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134224 2005 XY57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
134225 2005 XS61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
134226 2005 XJ64 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
134227 2005 XT80 14/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
134228 2005 XU83 06/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
134229 2005 YK30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
134230 2005 YB43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
134231 2005 YC45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134232 2005 YN46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134233 2005 YD54 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
134234 2005 YF57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
134235 2005 YL70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
134236 2005 YO89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
134237 2005 YS114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134238 2005 YX126 27/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134239 2005 YY144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
134240 2005 YQ170 27/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
134241 2005 YR219 30/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
134242 2005 YS270 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
134243 2005 YN275 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
134244 De Young 134244|De Young}} 06/01/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,9 km MPC · JPL
134245 2006 AG11 04/01/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
134246 2006 AR14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
134247 2006 AM18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
134248 2006 AL19 02/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134249 2006 AV21 05/01/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
134250 2006 AU32 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
134251 2006 AN34 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
134252 2006 AK41 03/01/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134253 2006 AQ71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
134254 2006 AF81 04/01/2006 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
134255 2006 AV84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
134256 2006 AE91 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
134257 2006 AY93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
134258 2006 AS97 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
134259 2006 BG6 20/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
134260 2006 BG12 21/01/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
134261 2006 BA21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
134262 2006 BX23 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
134263 2006 BB29 23/01/2006 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
134264 2006 BO30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
134265 2006 BM59 24/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134266 2006 BQ92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
134267 2006 BQ98 26/01/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
134268 2006 BJ111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134269 2006 BP114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
134270 2006 BG125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134271 2006 BO139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
134272 2006 BW145 28/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
134273 2006 BR156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134274 2006 BV159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134275 2006 BW161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
134276 2006 BE247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
134277 2006 BJ252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
134278 2006 BS256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
134279 2006 BT264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134280 2006 BR269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
134281 2006 CM8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
134282 2006 CU20 01/02/2006 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
134283 2006 CV40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
134284 2006 CC42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
134285 2006 CU43 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
134286 2006 CX48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134287 2006 CG60 01/02/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
134288 2006 CL62 10/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
134289 2006 CN62 12/02/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
134290 2006 DX2 20/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
134291 2006 DZ6 20/02/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
134292 Edwardhall 2006 DF8 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
134293 2006 DX37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
134294 2006 DE40 22/02/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
134295 2006 DB41 22/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
134296 2006 DP46 20/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134297 2006 DE59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
134298 2006 DX68 26/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
134299 2006 DW73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
134300 2109 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134301 2141 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
134302 2634 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
134303 2701 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
134304 2716 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
134305 2738 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
134306 2807 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
134307 2849 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
134308 4183 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
134309 4552 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
134310 4698 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
134311 4704 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
134312 4797 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
134313 4816 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
134314 6362 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
134315 7501 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
134316 9579 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
134317 4117 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
134318 1141 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
134319 1205 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
134320 1292 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
134321 1316 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
134322 1471 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
134323 1564 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
134324 1619 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
134325 4492 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
134326 2251 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
134327 2304 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
134328 2371 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
134329 Cycnos 2377 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
134330 3055 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
134331 3139 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
134332 3323 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
134333 3345 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
134334 3391 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
134335 4112 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
134336 4592 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
134337 4680 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
134338 5080 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 970 m MPC · JPL
134339 5628 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
134340 Pluto 23/01/1930 Flagstaff C. W. Tombaugh plutino · 2377 km MPC · JPL
134341 1979 MA 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
134342 1979 MV3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
134343 1981 EO5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
134344 1989 SG9 24/09/1989 La Silla H. Debehogne 4,3 km MPC · JPL
134345 1990 UN5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
134346 Pinatubo 1991 PT2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
134347 1992 RV3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
134348 Klemperer 1992 UX9 31/10/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,5 km MPC · JPL
134349 1993 FC19 17/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
134350 1993 FH33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
134351 1993 RC8 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
134352 1993 TS7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
134353 1993 TB30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
134354 1993 UM7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
134355 1994 JL7 05/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
134356 1994 PN6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
134357 1994 PU9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
134358 1994 PW10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
134359 1994 PP27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
134360 1994 PQ37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
134361 1994 RF 04/09/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,9 km MPC · JPL
134362 1994 TZ3 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134363 1994 VG3 07/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,1 km MPC · JPL
134364 1995 DU4 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134365 1995 GG2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134366 1995 LC 01/06/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
134367 1995 OY7 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
134368 1995 OA16 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
134369 Sahara 1995 QE 17/08/1995 Colleverde V. S. Casulli 4,6 km MPC · JPL
134370 1995 QA1 19/08/1995 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
134371 1995 RH 03/09/1995 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
134372 1995 SB4 25/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 5,6 km MPC · JPL
134373 1995 SO15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134374 1995 ST15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
134375 1995 SP18 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
134376 1995 SN24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
134377 1995 SF40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
134378 1995 SX55 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
134379 1995 UZ40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134380 1995 YH4 28/12/1995 Siding Spring R. H. McNaught 7,3 km MPC · JPL
134381 1996 AF8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
134382 1996 CX5 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
134383 1996 CF8 10/02/1996 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
134384 1996 FU7 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
134385 1996 RW3 13/09/1996 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
134386 1996 SR5 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134387 1996 TB16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134388 1996 TF19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134389 1996 VP2 10/11/1996 Sudbury D. di Cicco 7,6 km MPC · JPL
134390 1996 VP15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134391 1996 XW10 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
134392 1996 XD27 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
134393 1997 AU19 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
134394 1997 BW3 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134395 1997 GA8 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134396 1997 HM9 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134397 1997 JK11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
134398 1997 JW15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
134399 1997 LK1 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
134400 1997 LK17 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134401 1997 MB10 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134402 Ieshimatoshiaki 1997 RG 01/09/1997 Yatsuka H. Abe 2,2 km MPC · JPL
134403 1997 SC 16/09/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 4,6 km MPC · JPL
134404 1997 UG8 29/10/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
134405 1997 WA29 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134406 1998 BF 17/01/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
134407 1998 BV9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
134408 1998 DA18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134409 1998 FV 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134410 1998 FF8 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
134411 1998 FH8 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
134412 1998 FR29 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134413 1998 FU76 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134414 1998 HA26 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134415 1998 HZ33 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134416 1998 HP37 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134417 1998 HR60 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134418 1998 HP130 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134419 Hippothous 1998 MV47 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
134420 1998 OA15 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
134421 1998 QT2 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
134422 1998 QM3 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134423 1998 QT4 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
134424 1998 QM43 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134425 1998 QJ68 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134426 1998 QQ105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
134427 1998 QM109 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
134428 1998 RZ3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134429 1998 RT5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
134430 1998 RK30 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134431 1998 RU34 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134432 1998 RH47 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134433 1998 RG48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134434 1998 RQ48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134435 1998 RK58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134436 1998 RH61 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134437 1998 RR62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134438 1998 RV72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134439 1998 RW74 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134440 1998 SE33 18/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134441 1998 SK36 27/09/1998 Ondřejov L. Kotková 1,9 km MPC · JPL
134442 1998 SU50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
134443 1998 SN56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
134444 1998 SV75 29/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134445 1998 SB80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134446 1998 SE80 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134447 1998 SK80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134448 1998 SX80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134449 1998 SR81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134450 1998 SC86 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134451 1998 SG98 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134452 1998 SZ104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134453 1998 SU108 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134454 1998 SG109 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134455 1998 ST116 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134456 1998 SH117 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
134457 1998 SK131 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134458 1998 SQ131 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134459 1998 SS131 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134460 1998 SA132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134461 1998 SN139 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134462 1998 ST163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
134463 1998 SG169 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
134464 1998 TQ2 13/10/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
134465 1998 TB13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134466 1998 TD19 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
134467 1998 UM7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
134468 1998 UX8 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
134469 1998 UD11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
134470 1998 UU34 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134471 1998 UW41 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134472 1998 UX41 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134473 1998 VA14 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134474 1998 VD37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134475 1998 VC39 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134476 1998 VE49 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134477 1998 VF49 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134478 1998 VN51 13/11/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
134479 1998 VJ52 13/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134480 1998 VY52 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134481 1998 VJ54 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134482 1998 WX1 17/11/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134483 1998 WK2 19/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 1,7 km MPC · JPL
134484 1998 WO15 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134485 1998 WA21 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134486 1998 XP 10/12/1998 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
134487 1998 XF4 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134488 1998 XJ22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134489 1998 XR38 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134490 1998 XF40 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
134491 1998 XK45 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134492 1998 XR53 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134493 1998 XR63 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
134494 1998 XV67 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134495 1998 YT21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
134496 1999 AG17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
134497 1999 BQ1 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
134498 1999 BZ7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
134499 1999 BE9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
134500 1999 BK27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134501 1999 CK45 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134502 1999 CW81 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
134503 1999 CO91 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134504 1999 CL95 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
134505 1999 CG98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
134506 1999 CZ108 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
134507 1999 CR142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
134508 1999 CA147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134509 1999 FC8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134510 1999 FT21 24/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 4,2 km MPC · JPL
134511 1999 FK35 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134512 1999 GC58 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134513 1999 JN42 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
134514 1999 JK123 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134515 1999 JL124 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134516 1999 KM10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134517 1999 NN 07/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
134518 1999 NA18 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134519 1999 NB21 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134520 1999 PK3 12/08/1999 Farpoint G. Hug 1,2 km MPC · JPL
134521 1999 RU8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134522 1999 RD13 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134523 1999 RR13 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134524 1999 RH18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134525 1999 RW21 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
134526 1999 RX22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134527 1999 RY30 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134528 1999 RQ38 12/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,7 km MPC · JPL
134529 1999 RD40 12/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
134530 1999 RN52 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134531 1999 RN54 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134532 1999 RF55 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134533 1999 RO64 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134534 1999 RN69 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134535 1999 RZ70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134536 1999 RD77 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134537 1999 RD83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134538 1999 RQ84 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134539 1999 RV89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134540 1999 RZ91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134541 1999 RD96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134542 1999 RZ101 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134543 1999 RA119 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134544 1999 RN124 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134545 1999 RP124 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134546 1999 RZ136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134547 1999 RL148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134548 1999 RY150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134549 1999 RN154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134550 1999 RF157 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134551 1999 RQ162 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134552 1999 RD165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134553 1999 RK165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134554 1999 RE169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134555 1999 RN169 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134556 1999 RV169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134557 1999 RH172 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134558 1999 RW173 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134559 1999 RB174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134560 1999 RV174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134561 1999 RM175 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134562 1999 RS177 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
134563 1999 RA179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134564 1999 RG179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134565 1999 RK208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134566 1999 RY208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134567 1999 RZ212 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134568 1999 RH215 07/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu cubewano ( 106 km MPC · JPL
134569 1999 RH222 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
134570 1999 RM241 14/09/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
134571 1999 RH246 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134572 1999 RV248 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
134573 1999 SK3 22/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134574 1999 SF14 29/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134575 1999 SL15 30/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
134576 1999 SX15 30/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
134577 1999 SY27 27/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
134578 1999 TN7 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,6 km MPC · JPL
134579 1999 TC14 13/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
134580 1999 TE19 11/10/1999 Uccle T. Pauwels 1,5 km MPC · JPL
134581 1999 TX28 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134582 1999 TZ31 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134583 1999 TA34 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134584 1999 TU44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134585 1999 TN56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134586 1999 TA61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
134587 1999 TZ62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
134588 1999 TK64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
134589 1999 TB94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134590 1999 TO96 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134591 1999 TJ104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134592 1999 TK111 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134593 1999 TR121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134594 1999 TZ121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134595 1999 TS123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134596 1999 TD125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134597 1999 TE128 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134598 1999 TQ147 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134599 1999 TF148 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134600 1999 TO149 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134601 1999 TM151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134602 1999 TX151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134603 1999 TJ171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134604 1999 TN174 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134605 1999 TF177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134606 1999 TH191 12/10/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
134607 1999 TK197 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134608 1999 TS200 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134609 1999 TO213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134610 1999 TE215 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134611 1999 TN217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134612 1999 TO218 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134613 1999 TT220 01/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
134614 1999 TB232 05/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
134615 1999 TC232 05/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
134616 1999 TP235 03/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
134617 1999 TZ242 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
134618 1999 TJ259 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134619 1999 TA260 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134620 1999 TC265 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134621 1999 TC271 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134622 1999 TT271 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134623 1999 TM272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134624 1999 TZ272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134625 1999 TM273 05/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
134626 1999 TM274 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134627 1999 TA281 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134628 1999 TR283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134629 1999 TK286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134630 1999 TC315 09/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134631 1999 TX322 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
134632 1999 UG7 30/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134633 1999 UG8 29/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134634 1999 UH12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134635 1999 UY15 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
134636 1999 UB20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134637 1999 UD24 28/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134638 1999 UD37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134639 1999 UH38 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
134640 1999 UV42 28/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
134641 1999 UA43 28/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134642 1999 UV44 30/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
134643 1999 UU47 30/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
134644 1999 VV4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
134645 1999 VZ4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
134646 1999 VN7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
134647 1999 VM9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
134648 1999 VN22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
134649 1999 VR28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134650 1999 VS29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134651 1999 VQ37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134652 1999 VT37 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
134653 1999 VJ38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134654 1999 VK40 13/11/1999 Uenohara N. Kawasato 1,9 km MPC · JPL
134655 1999 VR51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134656 1999 VV68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134657 1999 VG79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134658 1999 VS85 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134659 1999 VX88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134660 1999 VR112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134661 1999 VT112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134662 1999 VQ128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134663 1999 VM135 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
134664 1999 VE144 11/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134665 1999 VR148 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134666 1999 VM156 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134667 1999 VQ164 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134668 1999 VX169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134669 1999 VC186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134670 1999 VF189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134671 1999 VF193 01/11/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134672 1999 VE205 11/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
134673 1999 VM211 14/11/1999 Uccle E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
134674 1999 VO225 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134675 1999 WR6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
134676 1999 WN11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
134677 1999 WD14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134678 1999 WZ16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
134679 1999 XX4 04/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134680 1999 XX24 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134681 1999 XC25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134682 1999 XM27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134683 1999 XO28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134684 1999 XM32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134685 1999 XJ43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134686 1999 XP50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134687 1999 XL56 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
134688 1999 XS58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134689 1999 XO61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134690 1999 XP61 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
134691 1999 XR61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134692 1999 XV66 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134693 1999 XP67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134694 1999 XX72 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134695 1999 XR82 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134696 1999 XZ96 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134697 1999 XG105 08/12/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
134698 1999 XY115 05/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
134699 1999 XX118 05/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134700 1999 XB120 05/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134701 1999 XT122 07/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
134702 1999 XQ125 07/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134703 1999 XM137 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
134704 1999 XS156 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134705 1999 XA186 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134706 1999 XK202 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134707 1999 XD212 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134708 1999 XR215 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134709 1999 XT228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134710 1999 XR230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
134711 1999 XV241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
134712 1999 XZ248 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134713 1999 XC251 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134714 1999 XJ254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134715 1999 YJ14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134716 1999 YL16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134717 2000 AO1 02/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
134718 2000 AP12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134719 2000 AF14 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134720 2000 AX29 03/01/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
134721 2000 AE32 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134722 2000 AL37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134723 2000 AV38 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134724 2000 AE40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134725 2000 AX52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
134726 2000 AJ67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134727 2000 AR68 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134728 2000 AN77 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134729 2000 AP92 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134730 2000 AX97 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134731 2000 AU101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134732 2000 AW122 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134733 2000 AA130 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
134734 2000 AQ130 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134735 2000 AV144 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
134736 2000 AS151 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134737 2000 AO155 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134738 2000 AM168 13/01/2000 Kleť Kleť Obs. 3,3 km MPC · JPL
134739 2000 AZ171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134740 2000 AX187 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
134741 2000 AM195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
134742 2000 AK204 14/01/2000 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
134743 2000 AY230 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
134744 2000 AM232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134745 2000 AW247 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134746 2000 BO6 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134747 2000 BR10 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
134748 2000 BF14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 1,7 km MPC · JPL
134749 2000 BT24 29/01/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
134750 2000 BE26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134751 2000 BJ34 30/01/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
134752 2000 BQ35 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
134753 2000 CY1 03/02/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,6 km MPC · JPL
134754 2000 CP7 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134755 2000 CZ9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134756 2000 CP11 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134757 2000 CM27 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134758 2000 CZ29 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
134759 2000 CJ33 01/02/2000 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
134760 2000 CT60 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
134761 2000 CN77 08/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
134762 2000 CU87 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
134763 2000 CY89 05/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134764 2000 CJ91 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134765 2000 CX93 08/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134766 2000 CY102 05/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134767 2000 CS113 11/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
134768 2000 CC125 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134769 2000 DB1 25/02/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
134770 2000 DP10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
134771 2000 DA20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134772 2000 DY25 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134773 2000 DS27 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134774 2000 DA30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134775 2000 DT34 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134776 2000 DN52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134777 2000 DB64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134778 2000 DW67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134779 2000 DZ69 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134780 2000 DL72 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134781 2000 DB77 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134782 2000 DR78 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134783 2000 DZ90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
134784 2000 DO93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134785 2000 DK107 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134786 2000 DH109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134787 2000 DY111 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134788 2000 DJ117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134789 2000 EC3 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134790 2000 EH4 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
134791 2000 EQ7 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
134792 2000 EH13 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134793 2000 EH15 05/03/2000 Gnosca S. Sposetti 3,8 km MPC · JPL
134794 2000 EW17 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
134795 2000 EV18 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134796 2000 ER19 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134797 2000 EE25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
134798 2000 EN30 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134799 2000 ES30 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134800 2000 EJ31 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134801 2000 ES40 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134802 2000 EW87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
134803 2000 ER95 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134804 2000 EP98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134805 2000 EV114 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
134806 2000 EM162 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134807 2000 EJ164 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134808 2000 EO165 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134809 2000 EO169 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
134810 2000 EB182 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
134811 2000 EU185 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
134812 2000 EA192 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134813 2000 FB3 27/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
134814 2000 FQ23 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
134815 2000 FA30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
134816 2000 GQ4 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134817 2000 GB11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134818 2000 GH18 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134819 2000 GW20 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134820 2000 GE82 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134821 2000 GR107 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
134822 2000 GK110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
134823 2000 GR119 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
134824 2000 GT148 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
134825 2000 GL153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
134826 2000 HD2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134827 2000 HP5 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
134828 2000 HU40 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
134829 2000 HV41 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
134830 2000 HU55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
134831 2000 HO60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
134832 2000 HT61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
134833 2000 HM68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
134834 2000 HO73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
134835 2000 HX76 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
134836 2000 HB85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
134837 2000 JF7 01/05/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
134838 2000 JF20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134839 2000 JN25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134840 2000 JT55 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
134841 2000 JL57 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
134842 2000 JJ65 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
134843 2000 JG79 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
134844 2000 JX80 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
134845 2000 KO4 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134846 2000 KN13 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
134847 2000 KF48 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
134848 2000 KE54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
134849 2000 KO65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
134850 2000 KJ83 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
134851 2000 LG28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
134852 2000 MM 24/06/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
134853 2000 NW10 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
134854 2000 OC18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
134855 2000 OK21 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
134856 2000 OY26 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134857 2000 OD27 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134858 2000 OW54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
134859 2000 OF60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
134860 2000 OJ67 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern cubewano (cold) · 267 km MPC · JPL
134861 2000 OT68 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
134862 2000 PE2 01/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
134863 2000 PX5 02/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
134864 2000 PA15 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
134865 2000 QO5 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
134866 2000 QG16 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134867 2000 QA18 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134868 2000 QE21 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
134869 2000 QZ23 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
134870 2000 QQ82 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134871 2000 QT84 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
134872 2000 QV85 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
134873 2000 QR89 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
134874 2000 QA111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134875 2000 QE112 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134876 2000 QB117 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
134877 2000 QN135 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134878 2000 QS195 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134879 2000 QZ214 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134880 2000 QF223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
134881 2000 QL223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
134882 2000 RH31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134883 2000 RE36 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134884 2000 RY79 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
134885 2000 SZ38 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134886 2000 SR62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134887 2000 SL103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134888 2000 SG128 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134889 2000 SU191 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
134890 2000 SO215 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134891 2000 SA223 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
134892 2000 SY256 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
134893 2000 SA258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134894 2000 SM259 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134895 2000 UC13 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134896 2000 WH13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134897 2000 WM13 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134898 2000 WT75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134899 2000 WV106 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134900 2000 WT120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134901 2000 WY156 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134902 2000 WU159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
134903 2000 XZ9 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134904 2000 XR17 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134905 2000 XA26 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134906 2000 XO33 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134907 2000 YL13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134908 2000 YM32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134909 2000 YC37 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
134910 2000 YL39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134911 2000 YM42 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134912 2000 YC44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134913 2000 YZ45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134914 2000 YC51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134915 2000 YV51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134916 2000 YP53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134917 2000 YS53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134918 2000 YE55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134919 2000 YM59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134920 2000 YU92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134921 2000 YD98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134922 2000 YV104 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
134923 2000 YQ111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134924 2000 YC115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134925 2000 YO117 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134926 2000 YS117 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134927 2000 YB132 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134928 2001 AG2 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
134929 2001 AT16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134930 2001 AH26 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134931 2001 AN33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134932 2001 BQ5 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134933 2001 BZ5 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134934 2001 BT9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134935 2001 BL11 21/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 3,2 km MPC · JPL
134936 2001 BV13 22/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,8 km MPC · JPL
134937 2001 BH21 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134938 2001 BW29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134939 2001 BY35 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134940 2001 BR37 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134941 2001 BM47 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134942 2001 BO53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
134943 2001 BB54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134944 2001 BY57 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134945 2001 BN60 25/01/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
134946 2001 BH62 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
134947 2001 BD74 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134948 2001 BL82 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
134949 2001 CR 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134950 2001 CX5 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134951 2001 CK7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134952 2001 CB12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134953 2001 CV20 04/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134954 2001 CL27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
134955 2001 CQ39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134956 2001 DJ8 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
134957 2001 DN18 16/02/2001 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
134958 2001 DX27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134959 2001 DU34 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134960 2001 DW37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134961 2001 DN41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134962 2001 DB64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134963 2001 DM78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134964 2001 DB97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134965 2001 DQ99 17/02/2001 Haleakala NEAT 19 km MPC · JPL
134966 2001 DO102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134967 2001 DR103 16/02/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
134968 2001 DJ107 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134969 2001 EL1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134970 2001 EZ9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
134971 2001 EE21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
134972 2001 EV24 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134973 2001 FA 16/03/2001 Badlands Badlands Obs. 1,3 km MPC · JPL
134974 2001 FS3 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134975 2001 FJ10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
134976 2001 FL30 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
134977 2001 FX30 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
134978 2001 FH40 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134979 2001 FF53 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134980 2001 FT54 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134981 2001 FK57 21/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
134982 2001 FZ66 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134983 2001 FP69 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134984 2001 FU71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134985 2001 FY80 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134986 2001 FE100 17/03/2001 Farpoint Farpoint Obs. 4,8 km MPC · JPL
134987 2001 FA114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
134988 2001 FX115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
134989 2001 FG123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
134990 2001 FM131 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
134991 2001 FG138 21/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
134992 2001 FP138 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
134993 2001 FX146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
134994 2001 FW151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
134995 2001 FZ155 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134996 2001 FD158 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
134997 2001 FE195 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134998 2001 GU9 15/04/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
134999 2001 HC9 16/04/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
135000 2001 HT13 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

130.000s  • 131.000s  • 132.000s  • 133.000s  • 134.000s  • 135.000s  • 136.000s  • 137.000s  • 138.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001