Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/413001–414000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413001 1999 UR30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413002 1999 VG22 11/11/1999 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
413003 1999 VK119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413004 1999 VY121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413005 1999 VR124 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413006 1999 VH154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413007 1999 VP181 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413008 1999 VP197 03/11/1999 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
413009 1999 VF210 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
413010 2000 CV39 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413011 2000 FY7 30/03/2000 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
413012 2000 GU149 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413013 2000 HP45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
413014 2000 NB8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413015 2000 QT114 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
413016 2000 QA221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
413017 2000 QG231 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
413018 2000 SN93 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
413019 2000 SB94 23/09/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
413020 2000 SH130 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
413021 2000 SY162 28/09/2000 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
413022 2000 SN250 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
413023 2000 TR31 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413024 2000 TS51 01/10/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
413025 2000 UA4 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413026 2000 UU38 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413027 2000 UF59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
413028 2000 UV72 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
413029 2000 UB109 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
413030 2000 WC66 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413031 2000 WQ133 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
413032 2000 XF27 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413033 Aerts 2000 XU53 04/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
413034 2000 YM23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413035 2001 AQ49 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
413036 2001 KO34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413037 2001 KN51 25/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
413038 2001 MF1 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,2 km MPC · JPL
413039 2001 NB12 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
413040 2001 OS75 24/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
413041 2001 PL35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
413042 2001 PG43 12/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
413043 2001 QM65 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413044 2001 QU108 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413045 2001 QS151 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
413046 2001 QL161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
413047 2001 QC177 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
413048 2001 QA188 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
413049 2001 QY196 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
413050 2001 QR227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
413051 2001 QT280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413052 2001 QM330 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413053 2001 RY12 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
413054 2001 RB35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413055 2001 RV48 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413056 2001 RA87 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
413057 2001 RN108 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413058 2001 RZ120 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
413059 2001 RU121 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413060 2001 RM132 12/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
413061 2001 RX145 08/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413062 2001 SA23 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
413063 2001 SC36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413064 2001 SG88 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
413065 2001 SX96 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413066 2001 SG116 18/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
413067 2001 SF117 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
413068 2001 SB121 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413069 2001 SR122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
413070 2001 SG175 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413071 2001 SR184 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413072 2001 SD248 19/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
413073 2001 SG264 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
413074 2001 SL306 20/09/2001 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
413075 2001 SW306 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413076 2001 SF312 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
413077 2001 SK321 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
413078 2001 SZ321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413079 2001 SN325 17/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
413080 2001 TH17 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413081 2001 TP23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413082 2001 TQ102 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413083 2001 TL103 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
413084 2001 TJ123 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
413085 2001 TE140 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
413086 2001 TG166 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
413087 2001 TA174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413088 2001 TE230 23/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
413089 2001 TZ254 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
413090 2001 UH11 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413091 2001 UV16 23/10/2001 Palomar NEAT AMO 810 m MPC · JPL
413092 2001 UM18 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413093 2001 UF31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
413094 2001 UK37 17/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
413095 2001 UC56 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413096 2001 UY60 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
413097 2001 UB78 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
413098 2001 UW91 18/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
413099 2001 UL96 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413100 2001 UE106 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413101 2001 UC134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
413102 2001 UK134 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413103 2001 UT142 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413104 2001 UM162 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413105 2001 UM163 23/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
413106 2001 UV176 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413107 2001 UM196 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413108 2001 VN4 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413109 2001 VZ4 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413110 2001 VZ49 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413111 2001 VS61 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
413112 2001 VA72 12/11/2001 Kvistaberg UDAS 2,5 km MPC · JPL
413113 2001 VS111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413114 2001 VF123 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413115 2001 VR133 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
413116 2001 WK7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
413117 2001 WZ18 17/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
413118 2001 WP25 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413119 2001 WL43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
413120 2001 WB44 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413121 2001 WL56 26/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
413122 2001 WB102 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413123 2001 XS1 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
413124 2001 XN2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413125 2001 XH5 05/12/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
413126 2001 XU88 14/12/2001 Uccle H. Boffin 2,3 km MPC · JPL
413127 2001 XN91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
413128 2001 XL104 15/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413129 2001 XY142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413130 2001 XQ145 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413131 2001 XB188 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413132 2001 XR222 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413133 2001 YU1 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
413134 2001 YY20 20/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413135 2001 YZ25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413136 2001 YJ66 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413137 2001 YA72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413138 2001 YV90 17/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
413139 2002 AU47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413140 2002 AE156 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413141 2002 AW199 08/01/2002 Socorro LINEAR 21344| 2,1 km MPC · JPL
413142 2002 CT87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413143 2002 CH89 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413144 2002 CL89 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
413145 2002 CT142 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413146 2002 CP177 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413147 2002 CO180 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413148 2002 CQ249 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
413149 2002 CA257 05/02/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
413150 2002 ED9 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
413151 2002 ER23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413152 2002 ET67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
413153 2002 EN113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413154 2002 EA128 12/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
413155 2002 FC3 16/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413156 2002 GS45 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413157 2002 GE59 08/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
413158 2002 GE64 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
413159 2002 GK103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413160 2002 GV124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413161 2002 GB184 05/04/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
413162 2002 GW188 09/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
413163 2002 LB59 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413164 2002 NL59 13/07/2002 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
413165 2002 NZ69 02/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
413166 2002 PY161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
413167 2002 PX176 11/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
413168 2002 QA58 28/08/2002 Palomar R. Matson 2,9 km MPC · JPL
413169 2002 QL81 30/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
413170 2002 QN82 30/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
413171 2002 QP86 17/08/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
413172 2002 QJ93 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
413173 2002 QJ95 18/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
413174 2002 QA96 16/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
413175 2002 QS96 18/08/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
413176 2002 QY103 26/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
413177 2002 QM112 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
413178 2002 QS116 29/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
413179 2002 QR139 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
413180 2002 RH1 02/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
413181 2002 RX73 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
413182 2002 RS235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,9 km MPC · JPL
413183 2002 RH243 10/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
413184 2002 RR247 15/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
413185 2002 RU250 15/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
413186 2002 RZ250 01/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
413187 2002 RO282 03/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
413188 2002 TC310 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
413189 2002 TK314 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,0 km MPC · JPL
413190 2002 TE350 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
413191 2002 TO350 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
413192 2002 VY94 14/11/2002 Palomar NEAT AMO 4,0 km MPC · JPL
413193 2002 VL105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413194 2002 WA15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
413195 2002 WJ27 24/11/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
413196 2002 XU60 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413197 2002 XH78 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
413198 2002 XE119 10/12/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
413199 2002 YB 19/12/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
413200 2003 AS77 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413201 2003 AB79 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
413202 2003 AB82 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
413203 2003 AM82 13/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
413204 2003 BA14 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413205 2003 BN54 27/01/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
413206 2003 BS64 30/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
413207 2003 BW70 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413208 2003 BR83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413209 2003 FF35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413210 2003 FD93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
413211 2003 GD28 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413212 2003 GX35 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
413213 2003 GC45 08/04/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
413214 2003 HY6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413215 2003 JB1 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413216 2003 MA 16/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
413217 2003 PW3 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
413218 2003 QU41 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
413219 2003 QV72 24/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
413220 2003 QY81 23/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
413221 2003 QM87 25/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
413222 2003 QM95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413223 2003 RT3 01/09/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
413224 2003 RF9 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
413225 2003 RD10 02/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
413226 2003 RC24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
413227 2003 SP22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
413228 2003 SM25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413229 2003 SE63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413230 2003 SB76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413231 2003 SS89 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
413232 2003 SX118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413233 Várkonyiágnes 2003 SB129 26/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 750 m MPC · JPL
413234 2003 SF136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
413235 2003 SW149 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413236 2003 SQ154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
413237 2003 SQ160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413238 2003 SM176 18/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
413239 2003 SA200 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
413240 2003 SE204 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413241 2003 SD210 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
413242 2003 SU213 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
413243 2003 SC215 26/09/2003 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
413244 2003 SE218 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413245 2003 SA219 19/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
413246 2003 SO268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413247 2003 SY273 28/09/2003 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
413248 2003 SX299 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413249 2003 SS311 29/09/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
413250 2003 SW318 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413251 2003 SJ319 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
413252 2003 SM322 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
413253 2003 SU325 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413254 2003 SM328 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
413255 2003 SJ393 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
413256 2003 SL400 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
413257 2003 SH428 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413258 2003 SR431 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413259 2003 SO433 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413260 2003 TL4 13/10/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
413261 2003 TJ17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
413262 2003 TS21 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
413263 2003 TM24 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
413264 2003 TY34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
413265 2003 TK36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413266 2003 TS41 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
413267 2003 TA45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413268 2003 TY47 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413269 2003 TF54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413270 2003 UR3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413271 2003 UK15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
413272 2003 UY18 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413273 2003 UM36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
413274 2003 UY47 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413275 2003 UU57 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413276 2003 UV57 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
413277 2003 UP58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413278 2003 UM65 16/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
413279 2003 UG70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413280 2003 UX78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
413281 2003 UL80 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413282 2003 UO89 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413283 2003 UX108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
413284 2003 UG110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413285 2003 UB113 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
413286 2003 UN115 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413287 2003 UE128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413288 2003 UL132 19/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
413289 2003 US155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413290 2003 UX161 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
413291 2003 UO164 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
413292 2003 UT170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
413293 2003 UR176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
413294 2003 UJ177 21/10/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
413295 2003 UN178 21/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
413296 2003 UZ178 21/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
413297 2003 UL184 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413298 2003 UE195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413299 2003 UV205 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
413300 2003 UV206 22/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413301 2003 UJ219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
413302 2003 UW222 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
413303 2003 UC223 06/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413304 2003 UR229 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413305 2003 UE230 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
413306 2003 UQ233 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
413307 2003 UF249 25/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
413308 2003 UA264 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413309 2003 UG276 29/10/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
413310 2003 UL291 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413311 2003 UM299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
413312 2003 UU300 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413313 2003 UX307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413314 2003 UF317 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
413315 2003 UL350 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
413316 2003 UV375 22/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
413317 2003 UB376 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
413318 2003 UB378 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
413319 2003 UE380 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
413320 2003 UJ389 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
413321 2003 WK2 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413322 2003 WD4 24/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
413323 2003 WL15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413324 2003 WZ28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
413325 2003 WL55 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
413326 2003 WB62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
413327 2003 WK67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
413328 2003 WV86 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
413329 2003 WT96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
413330 2003 WN108 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
413331 2003 WA113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
413332 2003 WD113 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
413333 2003 WN113 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413334 2003 WV124 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
413335 2003 WJ134 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
413336 2003 WR137 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
413337 2003 WG149 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
413338 2003 WQ158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
413339 2003 WY160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413340 2003 WB162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
413341 2003 WM180 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
413342 2003 WM183 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 690 m MPC · JPL
413343 2003 XA 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
413344 2003 XM1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
413345 2003 XN8 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
413346 2003 XB21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
413347 2003 XU23 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413348 2003 XZ35 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
413349 2003 YJ10 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
413350 2003 YZ20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
413351 2003 YW45 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
413352 2003 YQ47 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
413353 2003 YE52 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413354 2003 YP54 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
413355 2003 YD67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
413356 2003 YY67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413357 2003 YY77 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413358 2003 YP103 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
413359 2003 YB126 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
413360 2003 YN148 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
413361 2004 BG 16/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
413362 2004 BX20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413363 2004 BK26 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413364 2004 BB35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
413365 2004 BM69 27/01/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
413366 2004 BL94 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
413367 2004 BG140 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413368 2004 CD128 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413369 2004 FV135 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413370 2004 GZ9 13/04/2004 Mount Graham W. H. Ryan, Q. Jamieson 1,8 km MPC · JPL
413371 2004 GN39 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
413372 2004 GQ39 15/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
413373 2004 GQ52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413374 2004 GH78 09/04/2004 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
413375 2004 HA3 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413376 2004 HT10 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413377 2004 HE22 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413378 2004 HY45 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
413379 2004 HD67 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413380 2004 JB3 09/05/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
413381 2004 JD36 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413382 2004 JR45 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
413383 2004 NS27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413384 2004 PN41 07/08/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
413385 2004 PM65 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
413386 2004 PL111 15/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 650 m MPC · JPL
413387 2004 QS18 21/08/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
413388 2004 RX49 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413389 2004 RH83 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
413390 2004 RG96 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
413391 2004 RZ152 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
413392 2004 RA156 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
413393 2004 RB164 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413394 2004 RX173 21/08/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
413395 2004 RV206 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
413396 2004 RS256 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413397 2004 RC258 10/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
413398 2004 RA318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413399 2004 RB325 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
413400 2004 RV343 13/09/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413401 2004 RW346 13/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
413402 2004 SM3 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
413403 2004 TT2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413404 2004 TZ32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413405 2004 TC53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413406 2004 TU81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413407 2004 TK94 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413408 2004 TP139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
413409 2004 TX149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413410 2004 TR152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413411 2004 TR175 09/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413412 2004 TG177 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
413413 2004 TW187 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413414 2004 TT192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413415 2004 TD212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413416 2004 TL219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413417 2004 TH235 08/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413418 2004 TA244 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413419 2004 TB253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413420 2004 TC342 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413421 2004 VA15 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,9 km MPC · JPL
413422 2004 VF40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413423 2004 VW45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413424 2004 WL 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
413425 2004 XC20 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
413426 2004 XT49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413427 2004 XB81 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
413428 2004 XH146 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
413429 2004 XN147 12/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413430 2004 XT160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413431 2004 YB19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413432 2004 YL19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
413433 2004 YB22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
413434 2005 AB14 07/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
413435 2005 AW34 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
413436 2005 AB68 06/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
413437 2005 AP69 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
413438 2005 BN 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 620 m MPC · JPL
413439 2005 BH7 16/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413440 2005 BG16 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413441 2005 BT24 17/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413442 2005 CJ22 01/02/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
413443 2005 CX26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
413444 2005 CC32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413445 2005 CK44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
413446 2005 CP44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
413447 2005 CA50 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
413448 2005 CD55 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413449 2005 CS64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
413450 2005 EO6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413451 2005 EW27 03/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
413452 2005 EE34 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413453 2005 EZ65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413454 2005 EF117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
413455 2005 EY146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
413456 2005 ER151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413457 2005 EN153 08/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413458 2005 EN161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
413459 2005 EH169 11/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
413460 2005 EB190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
413461 2005 EX201 08/03/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
413462 2005 ER212 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
413463 2005 EX256 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
413464 2005 EL260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
413465 2005 EH299 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413466 2005 EA313 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
413467 2005 GL31 04/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413468 2005 GY41 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
413469 2005 GN75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
413470 2005 GM110 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
413471 2005 GZ115 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413472 2005 GZ117 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413473 2005 GZ125 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
413474 2005 GW150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
413475 2005 GP161 13/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
413476 2005 GS180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413477 2005 GR182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413478 2005 JL2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413479 2005 JO22 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413480 2005 JO28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413481 2005 JH84 18/03/2005 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
413482 2005 JU145 12/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
413483 2005 JB152 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
413484 2005 LQ28 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
413485 2005 ME30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413486 2005 MW38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413487 2005 NG5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
413488 2005 NU35 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413489 2005 NO40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413490 2005 NR67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
413491 2005 NK70 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
413492 2005 OZ17 30/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
413493 2005 OA22 29/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
413494 2005 PU11 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
413495 2005 QZ3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
413496 2005 QQ5 06/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413497 2005 QZ5 24/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
413498 2005 QZ15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
413499 2005 QR35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
413500 2005 QS38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413501 2005 QU64 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
413502 2005 QY72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
413503 2005 QM84 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
413504 2005 QC126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413505 2005 QB128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413506 2005 QB129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
413507 2005 QD130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413508 2005 QF132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413509 2005 QB175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413510 2005 RP9 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413511 2005 RS24 11/09/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
413512 2005 RT44 02/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
413513 2005 RR47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
413514 2005 RX47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
413515 2005 SH6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413516 2005 SS16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,4 km MPC · JPL
413517 2005 SU23 13/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
413518 2005 SD28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413519 2005 SA31 09/09/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
413520 2005 SB32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413521 2005 SY39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413522 2005 SE40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413523 2005 SX40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413524 2005 SC44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413525 2005 SK54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413526 2005 SX58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413527 2005 SW63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413528 2005 SO76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413529 2005 SX83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413530 2005 SQ85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413531 2005 SW88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413532 2005 SS93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413533 2005 SC100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413534 2005 SC104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413535 2005 SU109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413536 2005 SQ121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413537 2005 SU129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
413538 2005 SJ131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413539 2005 SO131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413540 2005 SO142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413541 2005 SX146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
413542 2005 SM159 23/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
413543 2005 SQ161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413544 2005 SW174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413545 2005 SL176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413546 2005 SC178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413547 2005 SS178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
413548 2005 SJ180 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413549 2005 SJ182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413550 2005 SG189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413551 2005 SZ208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413552 2005 SV218 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32418| 2,7 km MPC · JPL
413553 2005 SR221 30/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
413554 2005 SY232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
413555 2005 SO236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413556 2005 SZ247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413557 2005 SJ255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
413558 2005 ST266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
413559 2005 SN271 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413560 2005 SD284 24/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
413561 2005 SB290 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413562 2005 TU36 01/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
413563 2005 TG45 05/10/2005 Catalina CSS ATI 1,1 km MPC · JPL
413564 2005 TW53 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
413565 2005 TY55 06/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
413566 2005 TH86 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413567 2005 TY91 06/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
413568 2005 TC103 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
413569 2005 TA119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413570 2005 TD122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413571 2005 TF126 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
413572 2005 TO139 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413573 2005 TT157 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413574 2005 TX159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
413575 2005 TQ178 26/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
413576 2005 UZ2 25/10/2005 La Silla R. Behrend, C. Vuissoz 2,1 km MPC · JPL
413577 2005 UL5 27/10/2005 Socorro LINEAR ATE · 310 m MPC · JPL
413578 2005 UM6 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
413579 2005 UB14 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
413580 2005 UV21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413581 2005 UX43 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413582 2005 UY44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413583 2005 UN49 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
413584 2005 UG60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
413585 2005 UT61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413586 2005 UF70 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
413587 2005 UO83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413588 2005 UP83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413589 2005 UE87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413590 2005 UF98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413591 2005 UX104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413592 2005 UU108 05/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
413593 2005 US109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413594 2005 UO111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413595 2005 UH113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413596 2005 UK117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413597 2005 UO117 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413598 2005 UY122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413599 2005 UU167 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413600 2005 UU171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413601 2005 UW171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413602 2005 UZ171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413603 2005 UU184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
413604 2005 UM195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413605 2005 UB203 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413606 2005 UG204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413607 2005 UK212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413608 2005 UB222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413609 2005 UP225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413610 2005 UH228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413611 2005 UJ233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,1 km MPC · JPL
413612 2005 UV233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413613 2005 UR257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413614 2005 UJ261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
413615 2005 UD262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413616 2005 UW262 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413617 2005 UU275 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413618 2005 UO282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413619 2005 UY288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413620 2005 US293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413621 2005 UE296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413622 2005 UG307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
413623 2005 UM310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413624 2005 UB314 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413625 2005 UP315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413626 2005 UQ323 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413627 2005 UK350 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413628 2005 UV353 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
413629 2005 UD367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413630 2005 UK374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413631 2005 UE379 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413632 2005 UA383 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413633 2005 UC388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413634 2005 UQ391 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413635 2005 UX416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413636 2005 UL417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413637 2005 UL424 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413638 2005 UH439 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
413639 2005 UR442 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413640 2005 UW442 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413641 2005 UO475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413642 2005 UC483 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413643 2005 UX491 24/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
413644 2005 UZ498 27/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
413645 2005 UV519 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
413646 2005 VR4 07/11/2005 Marly Naef Obs. 2,7 km MPC · JPL
413647 2005 VS7 12/11/2005 Wrightwood J. W. Young 3,2 km MPC · JPL
413648 2005 VZ7 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413649 2005 VU12 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
413650 2005 VF14 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413651 2005 VA19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413652 2005 VW19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413653 2005 VP22 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413654 2005 VB35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413655 2005 VP35 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413656 2005 VU53 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413657 2005 VW57 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413658 2005 VW58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413659 2005 VL61 05/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
413660 2005 VO74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
413661 2005 VQ74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413662 2005 VL76 04/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
413663 2005 VP92 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413664 2005 VA99 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413665 2005 VD99 05/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
413666 2005 VJ119 07/11/2005 Mauna Kea F. Bernardi 29 km MPC · JPL
413667 2005 VK127 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
413668 2005 VG128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 11882| 1,7 km MPC · JPL
413669 2005 WK19 24/11/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
413670 2005 WS21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413671 2005 WN31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413672 2005 WP33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413673 2005 WD34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413674 2005 WG47 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413675 2005 WR67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413676 2005 WW76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413677 2005 WF79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413678 2005 WD80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413679 2005 WR88 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413680 2005 WK114 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413681 2005 WC136 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413682 2005 WM152 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413683 2005 WR170 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413684 2005 WL173 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
413685 2005 WL211 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413686 2005 XR23 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
413687 2005 XR34 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413688 2005 XF43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413689 2005 XB52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413690 2005 XS58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413691 2005 XP63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
413692 2005 XX64 07/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
413693 2005 XX83 06/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
413694 2005 XA111 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
413695 2005 YH2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413696 2005 YP2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
413697 2005 YA14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413698 2005 YS23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413699 2005 YW23 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413700 2005 YH32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413701 2005 YR34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
413702 2005 YY44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413703 2005 YQ59 03/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
413704 2005 YW68 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413705 2005 YK75 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413706 2005 YK85 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
413707 2005 YU143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
413708 2005 YV162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
413709 2005 YW165 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 3,1 km MPC · JPL
413710 2005 YA169 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413711 2005 YG192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
413712 2005 YM237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
413713 2005 YX237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413714 2005 YC282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413715 2006 AB18 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
413716 2006 AO51 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
413717 2006 AV100 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
413718 2006 AH104 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
413719 2006 BF26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
413720 2006 BH36 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413721 2006 BF67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413722 2006 BO70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
413723 2006 BK74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413724 2006 BY80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413725 2006 BV108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413726 2006 BF113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413727 2006 BK117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413728 2006 BD121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413729 2006 BX127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413730 2006 BD139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413731 2006 BF155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413732 2006 BX162 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413733 2006 BM175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413734 2006 BY180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413735 2006 BO205 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
413736 2006 BT208 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
413737 2006 BL216 26/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
413738 2006 BU229 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413739 2006 BO232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
413740 2006 BG236 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
413741 2006 BN243 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413742 2006 BZ247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413743 2006 BK250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
413744 2006 BP264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413745 2006 BS270 31/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
413746 2006 BE279 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413747 2006 CP5 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413748 2006 CS14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
413749 2006 CN24 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
413750 2006 CS34 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
413751 2006 CT41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413752 2006 DB14 22/02/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
413753 2006 DT23 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413754 2006 DK26 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
413755 2006 DS30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
413756 2006 DW99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413757 2006 DM103 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
413758 2006 DN113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413759 2006 DZ119 20/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
413760 2006 DR131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413761 2006 DL156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413762 2006 DK166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413763 2006 DX183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413764 2006 DT195 20/02/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
413765 2006 DN205 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
413766 2006 DD215 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413767 2006 EY2 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
413768 2006 EL15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
413769 2006 EV40 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413770 2006 FA20 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413771 2006 FW27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413772 2006 FU29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
413773 2006 GU33 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
413774 2006 GM46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413775 2006 GF51 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
413776 2006 GS54 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413777 2006 HU5 19/04/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
413778 2006 HZ6 09/04/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
413779 2006 HR15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
413780 2006 HS25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413781 2006 HY27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
413782 2006 HG28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
413783 2006 HX32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413784 2006 HA45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413785 2006 HE46 25/04/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
413786 2006 HA53 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
413787 2006 HH68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413788 2006 HE72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413789 2006 HP87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413790 2006 HZ87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413791 2006 HK88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413792 2006 HU101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413793 2006 HU103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
413794 2006 HS107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
413795 2006 HB119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
413796 2006 HH151 30/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
413797 2006 HG152 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
413798 2006 HQ153 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413799 2006 JN1 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
413800 2006 JK3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413801 2006 JG10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413802 2006 JT12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413803 2006 JE31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
413804 2006 JW33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413805 2006 JC44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
413806 2006 JH49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413807 2006 KQ18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
413808 2006 KX30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413809 2006 KF45 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
413810 2006 KZ68 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
413811 2006 KA76 24/05/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
413812 2006 KN87 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413813 2006 KM100 29/05/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 680 m MPC · JPL
413814 2006 LF3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
413815 2006 PO8 13/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
413816 2006 PE11 13/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
413817 2006 PN16 15/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
413818 2006 QC7 17/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
413819 2006 QU17 17/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
413820 2006 QR89 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
413821 2006 QY104 28/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413822 2006 QO133 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413823 2006 QJ134 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413824 2006 QH146 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413825 2006 QN147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413826 2006 QR162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
413827 2006 RH25 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413828 2006 RS33 12/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
413829 2006 RK58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
413830 2006 RV67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
413831 2006 RG80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413832 2006 RR122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413833 2006 SJ20 19/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
413834 2006 SR22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
413835 2006 SC26 29/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413836 2006 SK31 17/09/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413837 2006 SH87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch SHU · 4,6 km MPC · JPL
413838 2006 SF92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413839 2006 SK108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413840 2006 SS115 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
413841 2006 SY116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413842 2006 SU186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
413843 2006 SF201 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413844 2006 SA210 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413845 2006 SN235 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413846 2006 SB247 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413847 2006 SQ343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413848 2006 ST354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
413849 2006 SL361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
413850 2006 SY392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413851 2006 SD399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413852 2006 SX399 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413853 2006 SA407 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
413854 2006 TL38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413855 2006 TM38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413856 2006 TS48 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
413857 2006 TW80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413858 2006 TT104 30/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
413859 2006 UO40 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
413860 2006 UJ41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413861 2006 UY50 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
413862 2006 UY54 17/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
413863 2006 UE75 17/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
413864 2006 UJ99 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
413865 2006 UV113 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413866 2006 UV115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
413867 2006 UW126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
413868 2006 UE142 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
413869 2006 UZ150 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
413870 2006 UN208 23/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413871 2006 UU208 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413872 2006 UY218 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
413873 2006 UA255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
413874 2006 UQ262 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413875 2006 UP265 27/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
413876 2006 UM269 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
413877 2006 UL271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
413878 2006 UL283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413879 2006 UN335 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413880 2006 VX6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413881 2006 VX30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413882 2006 VX49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413883 2006 VQ59 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413884 2006 VR63 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
413885 2006 VW68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
413886 2006 VK77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
413887 2006 VT81 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
413888 2006 VH94 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413889 2006 VX104 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
413890 2006 VN109 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
413891 2006 VV119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413892 2006 VC124 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
413893 2006 VV135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413894 2006 VH139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413895 2006 VW143 29/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
413896 2006 VU145 15/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
413897 2006 VO169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413898 2006 WM5 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413899 2006 WN5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413900 2006 WO6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413901 2006 WS7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413902 2006 WL16 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413903 2006 WQ22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
413904 2006 WU23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413905 2006 WX26 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413906 2006 WF27 18/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
413907 2006 WO29 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
413908 2006 WK40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413909 2006 WX40 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413910 2006 WD50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413911 2006 WT61 17/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
413912 2006 WN69 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413913 2006 WL74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413914 2006 WB91 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413915 2006 WM95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413916 2006 WT96 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
413917 2006 WD103 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413918 2006 WA115 20/11/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
413919 2006 WP126 22/11/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
413920 2006 WD135 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413921 2006 WK151 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413922 2006 WC152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
413923 2006 WJ155 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413924 2006 WU166 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
413925 2006 WJ171 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
413926 2006 WU181 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413927 2006 WW192 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413928 2006 XV2 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413929 2006 XE10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413930 2006 XW10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413931 2006 XB16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413932 2006 XL35 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413933 2006 XR38 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413934 2006 XD39 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413935 2006 XS49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413936 2006 XO51 21/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
413937 2006 XN70 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413938 2006 XS70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413939 2006 YY6 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413940 2006 YA13 25/12/2006 Desert Moon B. L. Stevens 1,7 km MPC · JPL
413941 2006 YP19 24/12/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 770 m MPC · JPL
413942 2006 YW21 14/12/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413943 2006 YD35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413944 2006 YE46 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413945 2006 YG47 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
413946 2006 YW48 26/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413947 2007 AD 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413948 2007 AK7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
413949 2007 AH14 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413950 2007 AS29 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413951 2007 BF12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413952 2007 BP14 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413953 2007 BP40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413954 2007 BF43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413955 2007 BZ45 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
413956 2007 BA47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413957 2007 BJ50 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
413958 2007 BM97 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,5 km MPC · JPL
413959 2007 BS101 25/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
413960 2007 BB102 28/01/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
413961 2007 CU 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
413962 2007 CP21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
413963 2007 CL27 05/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
413964 2007 CB29 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413965 2007 CG30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413966 2007 CC32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413967 2007 CM38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413968 2007 CM40 07/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
413969 2007 DN7 19/02/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
413970 2007 DM19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413971 2007 DP23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413972 2007 DB28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413973 2007 DR29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413974 2007 DX42 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
413975 2007 DL54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413976 2007 DQ58 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413977 2007 DV58 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413978 2007 DH74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
413979 2007 DX98 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413980 2007 DK109 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
413981 2007 DG116 16/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
413982 2007 EV14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413983 2007 EA28 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413984 2007 ES30 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413985 2007 ED44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413986 2007 EY57 09/03/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
413987 2007 EZ75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413988 2007 EV76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413989 2007 EL88 14/03/2007 Siding Spring SSS 560 m MPC · JPL
413990 2007 EZ107 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413991 2007 EW108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413992 2007 EH114 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
413993 2007 EC125 13/03/2007 Gnosca S. Sposetti 2,7 km MPC · JPL
413994 2007 EE150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413995 2007 EW157 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413996 2007 EA158 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413997 2007 EJ168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413998 2007 EU222 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413999 2007 ED224 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414000 2007 FU6 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

409.000s  • 410.000s  • 411.000s  • 412.000s  • 413.000s  • 414.000s  • 415.000s  • 416.000s  • 417.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001