Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/342001–343000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342001 2008 RJ34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342002 2008 RO34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
342003 2008 RV34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342004 2008 RL35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
342005 2008 RS35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342006 2008 RS36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
342007 2008 RQ42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342008 2008 RY46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342009 2008 RJ47 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
342010 2008 RX56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342011 2008 RK63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342012 2008 RL65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342013 2008 RX69 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342014 2008 RM72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
342015 2008 RQ74 06/09/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
342016 2008 RN78 10/09/2008 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
342017 Ramonin 2008 RA80 12/09/2008 La Cañada J. Lacruz 870 m MPC · JPL
342018 2008 RY80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342019 2008 RG84 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342020 2008 RW88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342021 2008 RM93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
342022 2008 RK95 07/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342023 2008 RO96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342024 2008 RH98 07/09/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
342025 2008 RM99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
342026 2008 RY99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342027 2008 RV100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342028 2008 RX101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342029 2008 RH103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342030 2008 RE106 06/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
342031 2008 RA108 09/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342032 2008 RT110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
342033 2008 RW111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342034 2008 RF112 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
342035 2008 RR113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342036 2008 RB114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
342037 2008 RT114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
342038 2008 RG115 06/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
342039 2008 RP116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342040 2008 RT116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342041 2008 RJ117 09/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
342042 2008 RT118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342043 2008 RW119 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342044 2008 RE120 07/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
342045 2008 RD121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342046 2008 RQ125 22/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
342047 2008 RG130 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342048 2008 RX130 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
342049 2008 RN131 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342050 2008 RY134 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
342051 2008 RL135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342052 2008 RD140 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
342053 2008 RO144 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
342054 2008 RQ145 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
342055 2008 RV146 04/09/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
342056 2008 RX146 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342057 2008 SE2 20/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 910 m MPC · JPL
342058 2008 SM5 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342059 2008 SM9 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
342060 2008 SW9 10/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
342061 2008 ST13 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
342062 2008 SK17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342063 2008 SY19 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
342064 2008 SW21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
342065 2008 SG22 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
342066 2008 SJ22 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
342067 2008 SD24 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342068 2008 SL24 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
342069 2008 SE26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342070 2008 SK29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342071 2008 SU29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342072 2008 SM31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342073 2008 SN32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
342074 2008 SX33 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342075 2008 SY33 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
342076 2008 SG34 20/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
342077 2008 SH36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342078 2008 SY36 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
342079 2008 SG37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342080 2008 SA40 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342081 2008 SU40 20/09/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
342082 2008 SY40 20/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
342083 2008 SR42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342084 2008 ST43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342085 2008 SC44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342086 2008 SJ45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342087 2008 SR45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342088 2008 SQ46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342089 2008 SK48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342090 2008 SE53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
342091 2008 SO53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342092 2008 SL54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
342093 2008 SL55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342094 2008 SD56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342095 2008 ST57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342096 2008 SZ57 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342097 2008 SY60 20/09/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
342098 2008 SD61 20/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
342099 2008 SG62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
342100 2008 SZ63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342101 2008 SW64 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
342102 2008 SK65 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342103 2008 SQ65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342104 2008 SS66 21/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342105 2008 SA68 21/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342106 2008 SG68 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342107 2008 SF70 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342108 2008 SL74 23/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
342109 2008 SA80 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342110 2008 SB87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342111 2008 SJ88 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342112 2008 SO90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342113 2008 SU93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342114 2008 SF94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342115 2008 SH95 06/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
342116 2008 SD96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342117 2008 SP99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342118 2008 SA102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342119 2008 SD103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342120 2008 SU103 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342121 2008 SJ104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342122 2008 SC105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342123 2008 SW111 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342124 2008 SR116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342125 2008 SZ116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
342126 2008 SQ117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342127 2008 SW118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342128 2008 SB119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342129 2008 SP120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342130 2008 SZ120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
342131 2008 SS122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342132 2008 SK124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342133 2008 SY124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342134 2008 SB127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342135 2008 SN127 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342136 2008 SO127 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342137 2008 SX127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342138 2008 SY127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342139 2008 SO128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342140 2008 SH129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342141 2008 SN129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342142 2008 SP129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342143 2008 SQ129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342144 2008 SE130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342145 2008 SQ131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342146 2008 SV131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
342147 2008 SM132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342148 2008 SX138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342149 2008 SN139 23/09/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
342150 2008 SW139 24/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
342151 2008 SO142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342152 2008 SR142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342153 2008 SS142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342154 2008 SD143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342155 2008 ST143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342156 2008 SZ143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342157 2008 SD144 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
342158 2008 SX147 26/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
342159 2008 SC149 29/09/2008 Desert Moon B. L. Stevens 1,8 km MPC · JPL
342160 2008 SZ149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
342161 2008 SR152 22/09/2008 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
342162 2008 SU154 22/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
342163 2008 SO156 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342164 2008 SG159 24/09/2008 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
342165 2008 SC161 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
342166 2008 SX162 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
342167 2008 SB165 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342168 2008 SC165 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
342169 2008 SL165 28/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
342170 2008 SE177 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342171 2008 SB178 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342172 2008 SL180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342173 2008 SM180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342174 2008 SB182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
342175 2008 SK182 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342176 2008 SW182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342177 2008 SE183 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
342178 2008 SJ184 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342179 2008 SF185 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342180 2008 SL185 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342181 2008 SW185 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342182 2008 SZ186 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342183 2008 SX190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
342184 2008 SO192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342185 2008 SD195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342186 2008 SN196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
342187 2008 SM198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342188 2008 SH201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342189 2008 SR201 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
342190 2008 SV202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342191 2008 SX203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342192 2008 SL204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342193 2008 SQ205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342194 2008 SO208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342195 2008 SV208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342196 2008 SK211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342197 2008 SE212 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
342198 2008 SM213 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
342199 2008 SY216 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342200 2008 SG218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342201 2008 SW218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
342202 2008 SE220 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 660 m MPC · JPL
342203 2008 SS220 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
342204 2008 SZ223 26/09/2008 Antares ARO 900 m MPC · JPL
342205 2008 ST225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
342206 2008 ST230 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342207 2008 SX230 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
342208 2008 SK236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342209 2008 SL239 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342210 2008 SD240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342211 2008 SG240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342212 2008 ST243 30/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
342213 2008 SD244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
342214 2008 SG246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
342215 2008 SV246 27/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342216 2008 SE248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342217 2008 SS248 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342218 2008 SR249 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342219 2008 SW253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342220 2008 SQ258 22/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342221 2008 SF260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342222 2008 SH260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342223 2008 SK262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342224 2008 SX262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342225 2008 SN265 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342226 2008 SE266 29/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
342227 2008 SW266 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
342228 2008 SB267 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342229 2008 SO267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342230 2008 SO268 27/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
342231 2008 SP268 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342232 2008 SC269 30/09/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
342233 2008 SW269 23/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
342234 2008 SR270 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342235 2008 SE272 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342236 2008 SU272 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
342237 2008 SZ272 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342238 2008 SA273 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342239 2008 SU274 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
342240 2008 SB275 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342241 2008 SR276 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342242 2008 SF279 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342243 2008 SA282 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
342244 2008 SU282 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342245 2008 SC283 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342246 2008 SE283 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342247 2008 ST284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342248 2008 SC285 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342249 2008 SU285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342250 2008 SQ286 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342251 2008 SU286 23/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
342252 2008 SV288 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342253 2008 SR289 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342254 2008 SZ295 28/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342255 2008 SL296 29/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342256 2008 SK298 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342257 2008 SW298 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342258 2008 SN300 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342259 2008 SB301 23/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
342260 2008 SP301 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342261 2008 SX302 24/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
342262 2008 SS305 28/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
342263 2008 SP306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342264 2008 SP307 29/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342265 2008 SG308 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342266 2008 SS309 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342267 2008 ST309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342268 2008 SV309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342269 2008 SX309 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342270 2008 SC310 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342271 2008 TJ5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
342272 2008 TN6 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342273 2008 TY6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
342274 2008 TZ7 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
342275 2008 TZ8 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
342276 2008 TW9 05/10/2008 Hibiscus N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
342277 2008 TE10 08/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 980 m MPC · JPL
342278 2008 TN14 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342279 2008 TF17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342280 2008 TO19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342281 2008 TV19 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342282 2008 TO21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342283 2008 TS21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342284 2008 TN22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342285 2008 TV22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342286 2008 TT23 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
342287 2008 TX24 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342288 2008 TT25 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342289 2008 TH27 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342290 2008 TS32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342291 2008 TL33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342292 2008 TR33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342293 2008 TZ35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342294 2008 TP38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342295 2008 TX44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342296 2008 TK45 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342297 2008 TL46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342298 2008 TU47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342299 2008 TC48 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342300 2008 TD50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342301 2008 TC53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342302 2008 TL53 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
342303 2008 TQ54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342304 2008 TU55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342305 2008 TM60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342306 2008 TN61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342307 2008 TX64 02/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342308 2008 TG65 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342309 2008 TZ65 02/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
342310 2008 TO66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342311 2008 TQ66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342312 2008 TT67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
342313 2008 TF69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342314 2008 TU70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342315 2008 TS71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342316 2008 TF72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342317 2008 TL74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342318 2008 TQ77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
342319 2008 TS79 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342320 2008 TD80 22/08/2004 Siding Spring SSS 830 m MPC · JPL
342321 2008 TJ83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342322 2008 TJ84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342323 2008 TL89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342324 2008 TK92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 660 m MPC · JPL
342325 2008 TQ94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
342326 2008 TT102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
342327 2008 TQ104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342328 2008 TL105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
342329 2008 TS105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
342330 2008 TC111 06/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
342331 2008 TJ111 06/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
342332 2008 TL111 06/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
342333 2008 TL114 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342334 2008 TN114 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342335 2008 TV117 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342336 2008 TJ119 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342337 2008 TS119 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
342338 2008 TE121 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342339 2008 TN122 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342340 2008 TH126 06/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
342341 2008 TD129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342342 2008 TM132 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
342343 2008 TV137 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342344 2008 TD157 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342345 2008 TZ157 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
342346 2008 TT158 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342347 2008 TS160 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342348 2008 TN162 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
342349 2008 TD166 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342350 2008 TL168 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342351 2008 TF169 07/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
342352 2008 TZ169 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342353 2008 TG170 08/10/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
342354 2008 TU170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342355 2008 TD177 09/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342356 2008 TB178 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,8 km MPC · JPL
342357 2008 TY180 08/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
342358 2008 TW181 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
342359 2008 TB182 01/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
342360 2008 TF182 01/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342361 2008 TW183 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342362 2008 TH185 06/10/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
342363 2008 TK185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342364 2008 TR185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342365 2008 TX187 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
342366 2008 TZ188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342367 2008 TK189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
342368 2008 UJ2 20/10/2008 Majdanak Majdanak Obs. 1,2 km MPC · JPL
342369 2008 UF4 24/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
342370 2008 UL4 24/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
342371 2008 UO5 25/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,5 km MPC · JPL
342372 2008 UQ5 25/10/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
342373 2008 UR9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342374 2008 UH13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
342375 2008 UO14 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342376 2008 UX15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342377 2008 UD19 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342378 2008 UY26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342379 2008 UB29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342380 2008 UU29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342381 2008 UT30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342382 2008 UF31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342383 2008 UL32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342384 2008 UV32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342385 2008 UA34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342386 2008 UK34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342387 2008 UN34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342388 2008 UT34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342389 2008 UT38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342390 2008 UP40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342391 2008 UG41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342392 2008 UK41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342393 2008 UV42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342394 2008 UR48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
342395 2008 UU48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342396 2008 UV50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
342397 2008 UB51 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342398 2008 UL52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342399 2008 US52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342400 2008 UO53 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342401 2008 UG54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
342402 2008 UY54 20/10/2008 Lulin LUSS 1,7 km MPC · JPL
342403 2008 UD56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342404 2008 UQ56 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342405 2008 UX56 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
342406 2008 UL57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342407 2008 UG58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342408 2008 UM58 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342409 2008 UP58 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342410 2008 UD59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342411 2008 UJ65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342412 2008 UL65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342413 2008 UH66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342414 2008 UW66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
342415 2008 UP67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
342416 2008 UM70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342417 2008 UO70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342418 2008 UG71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342419 2008 UK72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342420 2008 UM72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342421 2008 UW73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342422 2008 US75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342423 2008 UG76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342424 2008 UB77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342425 2008 UP77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342426 2008 UA80 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342427 2008 UM84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342428 2008 UG87 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342429 2008 UP87 23/10/2008 Lulin LUSS 1,3 km MPC · JPL
342430 2008 UN89 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342431 Hilo 2008 UQ90 25/10/2008 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,3 km MPC · JPL
342432 2008 UC91 29/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
342433 2008 UU92 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
342434 2008 UE93 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342435 2008 UL93 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
342436 2008 UT93 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
342437 2008 UA94 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342438 2008 UH94 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342439 2008 UN94 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342440 2008 UR94 28/10/2008 Kachina J. Hobart 1,8 km MPC · JPL
342441 2008 UR95 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342442 2008 UY95 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342443 2008 UE98 26/10/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
342444 2008 UJ98 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
342445 2008 UR98 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
342446 2008 UU98 25/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
342447 2008 UA99 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
342448 2008 UA100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
342449 2008 UE101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342450 2008 UF110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342451 2008 US110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
342452 2008 UW110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
342453 2008 UA111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342454 2008 UG111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342455 2008 UA112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342456 2008 UP112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342457 2008 UQ112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342458 2008 UF115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342459 2008 UO115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342460 2008 UE116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342461 2008 UH119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
342462 2008 UH121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342463 2008 UK122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342464 2008 UY122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342465 2008 UB123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342466 2008 UC123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342467 2008 UD124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342468 2008 UU124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342469 2008 UH125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342470 2008 UM126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342471 2008 UU127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342472 2008 UE129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342473 2008 UB137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
342474 2008 UJ140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342475 2008 UB142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342476 2008 UA143 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342477 2008 UR144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342478 2008 UD147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342479 2008 UG147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342480 2008 UL147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342481 2008 UG148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342482 2008 UX148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342483 2008 UP150 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342484 2008 UG151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342485 2008 UN153 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342486 2008 UC158 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342487 2008 UP158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342488 2008 UW158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342489 2008 UV159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342490 2008 UM160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342491 2008 UK162 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342492 2008 UM163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342493 2008 UB166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342494 2008 UW169 24/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
342495 2008 UD170 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
342496 2008 UQ171 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342497 2008 UL172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342498 2008 UQ172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342499 2008 UD173 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342500 2008 UX173 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342501 2008 UT174 24/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
342502 2008 UN176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342503 2008 UE181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342504 2008 UB183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342505 2008 UW183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342506 2008 UL185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342507 2008 UP185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342508 2008 UW185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342509 2008 UC186 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342510 2008 UH186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342511 2008 UQ186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342512 2008 UE191 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342513 2008 UF191 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342514 2008 UE197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342515 2008 UL198 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342516 2008 UA199 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
342517 2008 UM199 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
342518 2008 UY199 31/10/2008 Sandlot G. Hug 2,9 km MPC · JPL
342519 2008 UA201 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
342520 2008 UW201 31/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
342521 2008 UA203 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342522 2008 UX203 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
342523 2008 UK204 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342524 2008 UQ204 27/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
342525 2008 UG205 27/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
342526 2008 UZ205 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
342527 2008 UH206 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342528 2008 UW208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342529 2008 UH209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342530 2008 UK214 24/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
342531 2008 UB215 10/10/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
342532 2008 UF216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342533 2008 UU217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342534 2008 UE218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342535 2008 UO218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342536 2008 UQ218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342537 2008 UR219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342538 2008 UT220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342539 2008 UR222 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342540 2008 UA223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342541 2008 UC223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
342542 2008 UY225 25/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
342543 2008 UC227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342544 2008 UD227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342545 2008 US227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342546 2008 UG228 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342547 2008 UR230 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342548 2008 US232 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342549 2008 UM233 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342550 2008 UO236 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
342551 2008 UA239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342552 2008 UV240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342553 2008 UV241 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342554 2008 UN242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342555 2008 UO242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342556 2008 UT244 26/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
342557 2008 UN245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342558 2008 UW245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342559 2008 UT247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342560 2008 UG248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342561 2008 UL250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342562 2008 UB251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342563 2008 UG251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342564 2008 US251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342565 2008 UP252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342566 2008 UM254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342567 2008 UW254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342568 2008 UK255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
342569 2008 UX255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342570 2008 UY257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342571 2008 UH259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342572 2008 UQ259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342573 2008 UN261 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342574 2008 UB262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342575 2008 UC264 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342576 2008 UP264 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342577 2008 UV266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342578 2008 UW266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342579 2008 UR267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342580 2008 UK268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342581 2008 UG269 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342582 2008 UP270 28/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
342583 2008 UF273 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342584 2008 UG277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342585 2008 UO278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342586 2008 UQ279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342587 2008 UU283 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342588 2008 UQ288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
342589 2008 UH289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342590 2008 UB292 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342591 2008 UH300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342592 2008 UP300 29/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
342593 2008 UF301 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342594 2008 UF302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342595 2008 UM302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342596 2008 UP302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
342597 2008 UQ303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342598 2008 UE308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342599 2008 UT308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342600 2008 UW310 30/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342601 2008 UW313 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
342602 2008 UF315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342603 2008 UW315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342604 2008 UY320 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342605 2008 UC321 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342606 2008 UA322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342607 2008 UV322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342608 2008 UM323 31/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
342609 2008 UL324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342610 2008 UO325 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
342611 2008 UE327 25/10/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
342612 2008 UN327 30/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
342613 2008 UO331 31/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342614 2008 UH335 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342615 2008 UN336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342616 2008 UJ338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342617 2008 UF339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342618 2008 UV339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342619 2008 UR340 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
342620 Beita 2008 UL341 25/10/2008 La Cañada J. Lacruz 3,4 km MPC · JPL
342621 2008 UR341 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342622 2008 UV341 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342623 2008 UC342 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342624 2008 UM342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342625 2008 UP342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342626 2008 UL343 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
342627 2008 UR343 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342628 2008 UT344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342629 2008 UD346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342630 2008 UL346 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
342631 2008 UN346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
342632 2008 UV349 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342633 2008 UB352 30/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342634 2008 UU352 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342635 2008 UF353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342636 2008 UR353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
342637 2008 UR354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342638 2008 UW355 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
342639 2008 UZ355 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342640 2008 UD356 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
342641 2008 UM356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342642 2008 UA358 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342643 2008 UG360 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342644 2008 UZ363 26/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
342645 2008 UV364 29/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
342646 2008 UE367 24/10/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
342647 2008 UM368 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
342648 2008 UP369 29/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
342649 2008 UP370 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342650 2008 VQ1 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
342651 2008 VR1 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
342652 2008 VW2 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
342653 2008 VG3 06/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
342654 2008 VJ3 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342655 2008 VO3 03/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
342656 2008 VV3 04/11/2008 Jarnac Jarnac Obs. 2,8 km MPC · JPL
342657 2008 VW3 04/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,8 km MPC · JPL
342658 2008 VC4 04/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
342659 2008 VP4 04/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,3 km MPC · JPL
342660 2008 VW4 06/11/2008 Nazaret G. Muler 3,7 km MPC · JPL
342661 2008 VK6 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342662 2008 VR10 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342663 2008 VB12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342664 2008 VZ12 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342665 2008 VB13 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342666 2008 VC13 06/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,9 km MPC · JPL
342667 2008 VM13 02/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
342668 2008 VZ14 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342669 2008 VP15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342670 2008 VQ15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342671 2008 VQ16 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342672 2008 VY25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342673 2008 VD31 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342674 2008 VE35 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342675 2008 VU35 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342676 2008 VD36 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342677 2008 VC38 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
342678 2008 VV38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342679 2008 VL39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342680 2008 VN41 03/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342681 2008 VT46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342682 2008 VT50 04/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
342683 2008 VW52 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342684 2008 VB53 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342685 2008 VL53 06/11/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
342686 2008 VX57 06/11/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
342687 2008 VL59 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
342688 2008 VZ60 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
342689 2008 VZ61 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342690 2008 VK64 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
342691 2008 VQ64 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
342692 2008 VT66 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
342693 2008 VV67 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342694 2008 VQ69 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342695 2008 VD71 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342696 2008 VR71 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342697 2008 VS71 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
342698 2008 VB72 03/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
342699 2008 VO72 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
342700 2008 VH73 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342701 2008 VH75 03/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342702 2008 VW77 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342703 2008 VP78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342704 2008 VJ79 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342705 2008 VS79 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
342706 2008 VD80 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
342707 2008 VJ80 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342708 2008 WG1 17/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
342709 2008 WW1 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
342710 2008 WR2 18/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
342711 2008 WH3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342712 2008 WC10 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342713 2008 WP12 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342714 2008 WF13 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
342715 2008 WU13 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342716 2008 WU14 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
342717 2008 WB15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342718 2008 WE16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342719 2008 WW16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342720 2008 WQ21 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342721 2008 WC23 18/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
342722 2008 WJ23 18/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
342723 2008 WL23 18/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
342724 2008 WA24 18/11/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
342725 2008 WL25 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342726 2008 WQ25 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342727 2008 WP32 20/11/2008 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
342728 2008 WD34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342729 2008 WG34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342730 2008 WB39 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342731 2008 WD40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342732 2008 WW41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342733 2008 WO42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342734 2008 WF43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342735 2008 WZ44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342736 2008 WK46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342737 2008 WV48 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
342738 2008 WB49 18/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
342739 2008 WS49 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342740 2008 WM51 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342741 2008 WK54 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342742 2008 WU54 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
342743 2008 WT60 19/11/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
342744 2008 WD61 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
342745 2008 WT61 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
342746 2008 WV62 21/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
342747 2008 WK63 20/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
342748 2008 WU65 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342749 2008 WU66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342750 2008 WN67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342751 2008 WW67 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342752 2008 WY68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342753 2008 WU73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
342754 2008 WJ75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
342755 2008 WG78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
342756 2008 WK79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342757 2008 WX81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342758 2008 WF83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342759 2008 WD85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342760 2008 WV88 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
342761 2008 WL92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
342762 2008 WW94 26/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
342763 2008 WD95 21/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,2 km MPC · JPL
342764 Alantitus 2008 WL95 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342765 2008 WB97 28/11/2008 Piszkéstető K. Sárneczky, C. Orgel 1,0 km MPC · JPL
342766 2008 WC97 17/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
342767 2008 WU97 19/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342768 2008 WL98 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342769 2008 WS98 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
342770 2008 WV98 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
342771 2008 WH101 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
342772 2008 WK101 27/11/2008 Antares ARO 2,8 km MPC · JPL
342773 2008 WM101 27/11/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
342774 2008 WP101 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
342775 2008 WO102 19/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342776 2008 WN103 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342777 2008 WH106 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342778 2008 WN107 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342779 2008 WG108 30/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
342780 2008 WN109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342781 2008 WO109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342782 2008 WT110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342783 2008 WE113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342784 2008 WW113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342785 2008 WG114 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342786 2008 WR117 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342787 2008 WA120 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
342788 2008 WL120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342789 2008 WH122 30/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342790 2008 WW122 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342791 2008 WJ125 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342792 2008 WT126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
342793 2008 WR129 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342794 2008 WA134 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342795 2008 WJ134 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
342796 2008 WD135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342797 2008 WU135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342798 2008 WW135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
342799 2008 WV136 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342800 2008 WO137 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342801 2008 WH139 30/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
342802 2008 WQ139 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
342803 2008 WH140 17/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
342804 2008 WX140 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342805 2008 WO141 12/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342806 2008 WU141 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342807 2008 XO1 02/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
342808 2008 XV1 04/12/2008 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
342809 2008 XK3 04/12/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,1 km MPC · JPL
342810 2008 XQ3 02/12/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
342811 2008 XW3 02/12/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
342812 2008 XR4 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
342813 2008 XE6 04/12/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
342814 2008 XR6 04/12/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
342815 2008 XU6 03/12/2008 Marly P. Kocher 1,5 km MPC · JPL
342816 2008 XV6 06/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
342817 2008 XQ8 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342818 2008 XD14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342819 2008 XJ16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342820 2008 XP16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342821 2008 XQ20 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342822 2008 XO21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
342823 2008 XQ29 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342824 2008 XB30 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
342825 2008 XS30 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342826 2008 XE31 11/04/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
342827 2008 XL35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
342828 2008 XP35 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342829 2008 XG36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342830 2008 XQ36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342831 2008 XG37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342832 2008 XR38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342833 2008 XJ40 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
342834 2008 XQ42 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342835 2008 XX46 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
342836 2008 XN47 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342837 2008 XA49 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342838 2008 XM49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
342839 2008 XD55 07/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
342840 2008 XU55 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342841 2008 YG 17/12/2008 Hibiscus N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
342842 2008 YB3 18/12/2008 Siding Spring SSS 67 km MPC · JPL
342843 Davidbowie 2008 YN3 21/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
342844 2008 YA4 22/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1,1 km MPC · JPL
342845 2008 YF4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
342846 2008 YV4 20/12/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
342847 2008 YL5 22/12/2008 Mayhill A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
342848 2008 YQ5 22/12/2008 Marly P. Kocher 3,7 km MPC · JPL
342849 2008 YF10 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342850 2008 YB11 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
342851 2008 YV12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342852 2008 YX12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
342853 2008 YA14 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
342854 2008 YF14 20/12/2008 Lulin Observatory LUSS 2,3 km MPC · JPL
342855 2008 YL15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342856 2008 YM15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342857 2008 YN17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342858 2008 YF18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342859 2008 YF23 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
342860 2008 YL23 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
342861 2008 YF24 22/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
342862 2008 YL27 22/12/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
342863 2008 YO30 30/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
342864 2008 YF32 31/12/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 4,4 km MPC · JPL
342865 2008 YN32 20/12/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
342866 2008 YU32 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 340 m MPC · JPL
342867 2008 YP34 31/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
342868 2008 YJ35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342869 2008 YJ38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342870 2008 YY38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342871 2008 YE40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
342872 2008 YQ40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
342873 2008 YS40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342874 2008 YP42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342875 2008 YP49 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342876 2008 YG52 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342877 2008 YV52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342878 2008 YP54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342879 2008 YV54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
342880 2008 YX56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342881 2008 YC58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342882 2008 YO58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342883 2008 YG64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342884 2008 YE71 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
342885 2008 YK74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342886 2008 YM83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342887 2008 YT84 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
342888 2008 YK85 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342889 2008 YM85 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342890 2008 YJ94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342891 2008 YF95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342892 2008 YG99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342893 2008 YG100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342894 2008 YP100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342895 2008 YT100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
342896 2008 YW101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342897 2008 YM107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342898 2008 YZ110 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342899 2008 YW113 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342900 2008 YZ117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342901 2008 YO120 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342902 2008 YM121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342903 2008 YP123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
342904 2008 YL125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342905 2008 YP126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342906 2008 YE127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342907 2008 YN127 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342908 2008 YP133 29/12/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342909 2008 YK134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342910 2008 YM146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342911 2008 YG149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342912 2008 YZ151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342913 2008 YM153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342914 2008 YT153 21/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
342915 2008 YA154 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
342916 2008 YN155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342917 2008 YA156 25/12/2008 Lulin LUSS 5,5 km MPC · JPL
342918 2008 YP156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342919 2008 YY156 21/12/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
342920 2008 YW157 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
342921 2008 YM158 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
342922 2008 YE167 01/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
342923 2008 YN168 31/12/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
342924 2008 YT168 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
342925 2008 YO169 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
342926 2008 YX169 21/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
342927 2008 YA171 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342928 2008 YJ171 29/12/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
342929 2008 YW171 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342930 2009 AV1 03/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
342931 2009 AF12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
342932 2009 AY18 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
342933 2009 AH21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342934 2009 AR21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342935 2009 AV21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342936 2009 AS22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342937 2009 AJ23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
342938 2009 AX23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342939 2009 AA24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342940 2009 AH24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
342941 2009 AU30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342942 2009 AY31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342943 2009 AO32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342944 2009 AX32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342945 2009 AK35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342946 2009 AY36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342947 2009 AS37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
342948 2009 AZ37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342949 2009 AQ38 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
342950 2009 AD39 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342951 2009 AE44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342952 2009 AD45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342953 2009 AE47 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
342954 2009 AS48 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
342955 2009 AN49 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
342956 2009 AX49 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342957 2009 BH 17/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
342958 2009 BL 16/01/2009 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL
342959 2009 BM 16/01/2009 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
342960 2009 BP 16/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,4 km MPC · JPL
342961 2009 BB1 16/01/2009 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
342962 2009 BU6 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
342963 2009 BY6 18/01/2009 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
342964 2009 BF7 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
342965 2009 BG8 17/01/2009 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
342966 2009 BA10 18/01/2009 Sandlot G. Hug 2,2 km MPC · JPL
342967 2009 BT10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
342968 2009 BQ13 25/01/2009 Hibiscus N. Teamo 2,4 km MPC · JPL
342969 2009 BK15 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
342970 2009 BY16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342971 2009 BX21 17/01/2009 Sierra Stars W. G. Dillon 1,5 km MPC · JPL
342972 2009 BE24 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
342973 2009 BH24 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342974 2009 BW25 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342975 2009 BV27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342976 2009 BO36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
342977 2009 BU39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342978 2009 BQ40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342979 2009 BK42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342980 2009 BN42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
342981 2009 BJ43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342982 2009 BV45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
342983 2009 BN46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
342984 2009 BM47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342985 2009 BY48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
342986 2009 BN49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342987 2009 BL50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342988 2009 BT51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
342989 2009 BL52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
342990 2009 BP54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342991 2009 BU54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
342992 2009 BA58 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342993 2009 BW60 17/01/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
342994 2009 BC62 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342995 2009 BB65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342996 2009 BN68 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
342997 2009 BB69 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342998 2009 BF71 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
342999 2009 BP72 28/01/2009 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
343000 Ijontichy 2009 BH73 29/01/2009 Taunus E. Schwab, U. Zimmer 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

338.000s  • 339.000s  • 340.000s  • 341.000s  • 342.000s  • 343.000s  • 344.000s  • 345.000s  • 346.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001