Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/21001–22000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21001 Trogrlic 1987 GF 01/04/1987 Palomar A. Maury 2,7 km MPC · JPL
21002 1987 QU7 29/08/1987 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
21003 1987 YV1 17/12/1987 La Silla E. W. Elst, G. Pizarro 3,9 km MPC · JPL
21004 1988 BM4 22/01/1988 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
21005 1988 BF5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 8,2 km MPC · JPL
21006 1988 DG2 17/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
21007 1988 FD3 19/03/1988 La Silla W. Ferreri 3,4 km MPC · JPL
21008 1988 PE 09/08/1988 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
21009 Agilkia 1988 PN1 12/08/1988 Haute Provence E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
21010 Kishon 1988 PL2 13/08/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,6 km MPC · JPL
21011 1988 RP4 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 4,1 km MPC · JPL
21012 1988 RU9 08/09/1988 La Silla H. Debehogne 6,2 km MPC · JPL
21013 1988 RW10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
21014 Daishi 1988 TS1 13/10/1988 Geisei T. Seki 7,7 km MPC · JPL
21015 Shigenari 1988 UF 16/10/1988 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 9,1 km MPC · JPL
21016 Miyazawaseiroku 1988 VA 02/11/ 1988 Geisei T. Seki 3,4 km MPC · JPL
21017 1988 VP 03/11/ 1988 Yorii M. Arai, H. Mori 6,7 km MPC · JPL
21018 1988 VV1 02/11/ 1988 Gekko Y. Oshima 15 km MPC · JPL
21019 1988 VC2 02/11/ 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
21020 1988 VH2 08/11/ 1988 Okutama T. Hioki, N. Kawasato 4,7 km MPC · JPL
21021 1988 XL2 07/12/1988 Gekko Y. Oshima 15 km MPC · JPL
21022 Ike 1989 CR 02/02/1989 Geisei T. Seki 8,1 km MPC · JPL
21023 1989 DK 28/02/1989 La Silla H. Debehogne 7,3 km MPC · JPL
21024 1989 GD3 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
21025 1989 SL2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
21026 1989 SE4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
21027 1989 SR5 28/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
21028 1989 TO 04/10/1989 Palomar E. F. Helin 5,7 km MPC · JPL
21029 Adorno 1989 TA6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
21030 1989 TZ11 02/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
21031 1989 TO15 03/10/1989 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
21032 1989 TN16 04/10/1989 La Silla H. Debehogne 2,9 km MPC · JPL
21033 Akahirakiyozo 1989 UM 21/10/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,1 km MPC · JPL
21034 1989 WB3 25/11/ 1989 Gekko Y. Oshima 10 km MPC · JPL
21035 Iwabu 1990 AE 01/01/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
21036 Nakamurayoshi 1990 BA2 30/01/1990 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe 13 km MPC · JPL
21037 1990 EB 04/03/1990 Dynic A. Sugie 5,9 km MPC · JPL
21038 1990 EP3 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
21039 1990 ES4 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
21040 1990 OZ 20/07/1990 Palomar E. F. Helin 4,8 km MPC · JPL
21041 1990 QO1 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 9,1 km MPC · JPL
21042 1990 QT7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
21043 1990 RT2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,6 km MPC · JPL
21044 1990 SE1 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
21045 1990 SQ1 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 8,2 km MPC · JPL
21046 1990 SH3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 8,6 km MPC · JPL
21047 Hodierna 1990 SE5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
21048 1990 SV9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
21049 1990 SU16 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,4 km MPC · JPL
21050 Beck 1990 TG2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,5 km MPC · JPL
21051 1990 UM 20/10/1990 Oohira T. Urata 7,0 km MPC · JPL
21052 1990 UG5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21053 1990 VE 10/11/ 1990 Yakiimo A. Natori, T. Urata 5,5 km MPC · JPL
21054 Ojmjakon 1990 VL5 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
21055 1990 YR 23/12/1990 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 8,3 km MPC · JPL
21056 1991 CA1 14/02/1991 Palomar E. F. Helin 3,3 km MPC · JPL
21057 Garikisraelian 1991 GJ8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
21058 1991 GF9 10/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
21059 Penderecki 1991 GR10 09/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,8 km MPC · JPL
21060 1991 JC 02/05/1991 Oohira T. Urata 2,9 km MPC · JPL
21061 1991 JD 03/05/1991 Oohira T. Urata 3,2 km MPC · JPL
21062 Iasky 1991 JW1 13/05/1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 19 km MPC · JPL
21063 1991 JC2 08/05/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
21064 Yangliwei 1991 LY1 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
21065 Jamesmelka 1991 NM 10/07/1991 Palomar E. F. Helin 15 km MPC · JPL
21066 1991 NG5 10/07/1991 La Silla H. Debehogne 6,6 km MPC · JPL
21067 1991 PY1 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
21068 1991 PL2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21069 1991 PY3 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
21070 1991 PD6 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
21071 1991 PE7 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
21072 1991 PU8 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
21073 Darksky 1991 RE 04/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
21074 Rügen 1991 RA4 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,3 km MPC · JPL
21075 Heussinger 1991 RF4 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,6 km MPC · JPL
21076 Kokoschka 1991 RG4 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,9 km MPC · JPL
21077 1991 RG14 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,0 km MPC · JPL
21078 1991 RR16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 15 km MPC · JPL
21079 1991 RR17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
21080 1991 RD18 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 7,4 km MPC · JPL
21081 1991 RC19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 5,1 km MPC · JPL
21082 Araimasaru 1991 TG2 13/10/1991 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 3,1 km MPC · JPL
21083 1991 TH14 02/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 2,6 km MPC · JPL
21084 1991 UV3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,0 km MPC · JPL
21085 1991 UL4 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
21086 1992 AO1 10/01/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 3,8 km MPC · JPL
21087 Petsimpallas 1992 BH2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
21088 Chelyabinsk 1992 BL2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21089 Mochizuki 1992 CQ 08/02/1992 Geisei T. Seki 7,7 km MPC · JPL
21090 1992 DZ6 29/02/1992 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
21091 1992 DK8 29/02/1992 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
21092 1992 EJ6 01/03/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
21093 1992 EK6 01/03/1992 La Silla UESAC 6,6 km MPC · JPL
21094 1992 EP7 01/03/1992 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
21095 1992 EG11 06/03/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
21096 1992 EZ11 06/03/1992 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
21097 1992 ER25 08/03/1992 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
21098 1992 EB27 02/03/1992 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
21099 1992 GM2 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
21100 1992 OB 26/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 7,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21101 1992 OJ1 26/07/1992 La Silla H. Debehogne 5,2 km MPC · JPL
21102 1992 OF2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
21103 1992 OB3 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
21104 Sveshnikov 1992 PY 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
21105 1992 PU1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 10 km MPC · JPL
21106 1992 PO2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
21107 1992 PZ4 04/08/1992 Palomar H. E. Holt 7,3 km MPC · JPL
21108 1992 QT 31/08/1992 Palomar E. F. Helin 6,7 km MPC · JPL
21109 Sünkel 1992 RY 04/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 11 km MPC · JPL
21110 Karlvalentin 1992 RC1 04/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,9 km MPC · JPL
21111 1992 RP3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
21112 1992 RY3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
21113 1992 RG4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
21114 Bernson 1992 RS5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
21115 1992 RL7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
21116 1992 SO 26/09/1992 Dynic A. Sugie 3,0 km MPC · JPL
21117 Tashimaseizo 1992 SB13 30/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
21118 Hezimmermann 1992 SB17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
21119 1992 UJ 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,7 km MPC · JPL
21120 1992 WP 16/11/ 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,8 km MPC · JPL
21121 Andoshoeki 1992 WV 16/11/ 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
21122 1992 YK 23/12/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 5,6 km MPC · JPL
21123 1992 YP2 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
21124 1992 YR2 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
21125 Orff 1992 YZ4 30/12/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,1 km MPC · JPL
21126 Katsuyoshi 1993 BJ2 19/01/1993 Geisei T. Seki 4,5 km MPC · JPL
21127 1993 BF4 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
21128 Chapuis 1993 BJ5 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 18 km MPC · JPL
21129 1993 BJ7 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
21130 1993 FN 23/03/1993 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 3,4 km MPC · JPL
21131 1993 FQ7 17/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
21132 1993 FN10 17/03/1993 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
21133 1993 FE11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
21134 1993 FE13 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
21135 1993 FL14 17/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
21136 1993 FH19 17/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
21137 1993 FX20 21/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
21138 1993 FS24 21/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
21139 1993 FP26 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
21140 1993 FN28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
21141 1993 FD30 21/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
21142 1993 FV30 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
21143 1993 FX31 19/03/1993 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
21144 1993 FA46 19/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
21145 1993 FZ57 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
21146 1993 FD67 21/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
21147 1993 FV80 18/03/1993 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
21148 Billramsey 1993 HN1 16/04/1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 9,9 km MPC · JPL
21149 Kenmitchell 1993 HY5 19/04/1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,1 km MPC · JPL
21150 1993 LF1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 5,2 km MPC · JPL
21151 1993 LO1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
21152 1993 MB1 17/06/1993 Palomar H. E. Holt 6,3 km MPC · JPL
21153 1993 MF1 18/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 6,0 km MPC · JPL
21154 1993 NS1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
21155 1993 NW1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
21156 1993 QP7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
21157 1993 RC5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
21158 1993 RP18 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
21159 1993 ST5 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
21160 Saveriolombardi 1993 TJ 10/10/1993 Stroncone A. Vagnozzi 9,3 km MPC · JPL
21161 Yamashitaharuo 1993 TR1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 19 km MPC · JPL
21162 1993 TW16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
21163 1993 TJ24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
21164 1993 UZ7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
21165 1993 VF2 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,0 km MPC · JPL
21166 Nobuyukishouji 1993 XH 06/12/1993 Geisei T. Seki 2,4 km MPC · JPL
21167 1993 XQ 09/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
21168 1994 AC8 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21169 1994 AG10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
21170 1994 AL10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21171 1994 CG1 07/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
21172 1994 CK10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
21173 1994 CU10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
21174 1994 CG12 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
21175 1994 CP12 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
21176 1994 CN13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
21177 1994 CC17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
21178 1994 CJ17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21179 1994 CL18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
21180 1994 DC 16/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21181 1994 EB2 06/03/1994 Palomar E. F. Helin 4,4 km MPC · JPL
21182 Teshiogawa 1994 EC2 12/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,2 km MPC · JPL
21183 1994 EO2 09/03/1994 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
21184 1994 EC5 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21185 1994 EH6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
21186 1994 EO6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21187 Setsuo 1994 FY 31/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,3 km MPC · JPL
21188 Kiyohiro 1994 GN 05/04/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,8 km MPC · JPL
21189 1994 JB 03/05/1994 Stroncone A. Vagnozzi 2,7 km MPC · JPL
21190 1994 JQ 10/05/1994 Stroncone A. Vagnozzi 2,6 km MPC · JPL
21191 1994 JL6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
21192 Seccisergio 1994 NA 02/07/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,5 km MPC · JPL
21193 1994 PJ1 14/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,4 km MPC · JPL
21194 1994 PN1 11/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 14 km MPC · JPL
21195 1994 PK4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
21196 1994 PU5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
21197 1994 PS7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
21198 1994 PX7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
21199 1994 PV8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
21200 1994 PU10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21201 1994 PO18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
21202 1994 PW19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
21203 1994 PP20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
21204 1994 PH26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
21205 1994 PV27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
21206 1994 PT28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
21207 1994 PH29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
21208 1994 PW29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
21209 1994 PO30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
21210 1994 PA31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
21211 1994 PP36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
21212 1994 PG39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
21213 1994 RL7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
21214 1994 RN7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
21215 1994 UQ 31/10/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
21216 1994 UZ1 31/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,3 km MPC · JPL
21217 1994 VM1 04/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
21218 1994 VP7 07/11/ 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
21219 Mascagni 1994 WV1 28/11/ 1994 Colleverde V. S. Casulli 9,4 km MPC · JPL
21220 1994 WE4 30/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
21221 1994 YM1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
21222 1995 BT 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
21223 1995 DL 21/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
21224 1995 DM6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 20 km MPC · JPL
21225 1995 GQ1 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
21226 1995 ON6 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
21227 1995 QS 16/08/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
21228 1995 SC 20/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 5,3 km MPC · JPL
21229 Sušil 1995 SM1 22/09/1995 Ondřejov L. Kotková 3,9 km MPC · JPL
21230 1995 SK3 23/09/1995 Loiano Loiano Obs. 3,0 km MPC · JPL
21231 1995 SC17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
21232 1995 SH26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
21233 1995 UU3 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
21234 Nakashima 1995 WG 16/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
21235 1995 WG2 18/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
21236 1995 WE3 20/11/ 1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,9 km MPC · JPL
21237 Suematsu 1995 WF5 18/11/ 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,8 km MPC · JPL
21238 Panarea 1995 WV7 28/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
21239 1995 WP17 17/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
21240 1995 WP22 18/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
21241 1995 WN33 20/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
21242 1995 WZ41 25/11/ 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,4 km MPC · JPL
21243 1995 XG1 15/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
21244 1995 XU1 14/12/1995 Haleakala AMOS 3,1 km MPC · JPL
21245 1995 XQ4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
21246 1995 YF1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
21247 1995 YJ1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
21248 1995 YP1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
21249 1995 YX1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
21250 Kamikouchi 1995 YQ2 17/12/1995 Chichibu N. Satō 2,9 km MPC · JPL
21251 1995 YX3 31/12/1995 Oohira T. Urata 4,0 km MPC · JPL
21252 1995 YP8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
21253 1996 AX3 13/01/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 12 km MPC · JPL
21254 Jonan 1996 BG2 24/01/1996 KCAO J. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
21255 1996 CD2 15/02/1996 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
21256 Robertobattiston 1996 CK7 14/02/1996 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 7,8 km MPC · JPL
21257 Jižní Čechy 1996 DS2 26/02/1996 Kleť Kleť Obs. 8,3 km MPC · JPL
21258 Huckins 1996 EH1 15/03/1996 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
21259 1996 ED4 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
21260 1996 FE 16/03/1996 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
21261 1996 FF 16/03/1996 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
21262 Kanba 1996 HA2 24/04/1996 Yatsuka R. H. McNaught, H. Abe 13 km MPC · JPL
21263 1996 HJ11 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
21264 1996 HT16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
21265 1996 HJ23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21266 1996 HL25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
21267 1996 JU5 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
21268 1996 KL1 22/05/1996 Catalina Station T. B. Spahr 10 km MPC · JPL
21269 Bechini 1996 LG 06/06/1996 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 3,3 km MPC · JPL
21270 Otokar 1996 OK 19/07/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,8 km MPC · JPL
21271 1996 RF33 15/09/1996 La Silla UDTS 21 km MPC · JPL
21272 1996 SA1 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
21273 1996 SW2 19/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
21274 1996 SG4 19/09/1996 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
21275 Tosiyasu 1996 SJ7 23/09/1996 Nanyo T. Okuni 1,8 km MPC · JPL
21276 Feller 1996 TF5 08/10/1996 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
21277 1996 TO5 09/10/1996 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
21278 1996 TG6 05/10/1996 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
21279 1996 TS10 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
21280 1996 TL11 11/10/1996 Kitami K. Endate 2,2 km MPC · JPL
21281 1996 TX14 13/10/1996 Church Stretton S. P. Laurie 2,2 km MPC · JPL
21282 Shimizuyuka 1996 TD15 14/10/1996 Geisei T. Seki 4,2 km MPC · JPL
21283 1996 TY46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
21284 Pandion 1996 TC51 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 29 km MPC · JPL
21285 1996 UZ 20/10/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
21286 1996 UB1 20/10/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
21287 1996 UU3 31/10/1996 Stroncone A. Vagnozzi 1,7 km MPC · JPL
21288 1996 VW 03/11/ 1996 Oohira T. Urata 2,0 km MPC · JPL
21289 Giacomel 1996 VB1 03/11/ 1996 Sormano F. Manca, V. Giuliani 2,0 km MPC · JPL
21290 Vydra 1996 VR1 09/11/ 1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 4,2 km MPC · JPL
21291 1996 VG6 12/11/ 1996 Campo Imperatore A. Boattini, F. Pedichini 1,6 km MPC · JPL
21292 Kanetakoichi 1996 VQ8 07/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
21293 Fujimototoyoshi 1996 VS8 07/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
21294 Yamaguchiyuko 1996 VZ8 07/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,1 km MPC · JPL
21295 1996 VN14 05/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
21296 1996 VV19 07/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
21297 1996 VW29 07/11/ 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
21298 1996 VX29 07/11/ 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,2 km MPC · JPL
21299 1996 WC 16/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
21300 1996 WA1 19/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21301 Zanin 1996 WE3 22/11/ 1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
21302 Shirakamisanchi 1996 XU 01/12/1996 Chichibu N. Satō 2,3 km MPC · JPL
21303 1996 XJ1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
21304 1996 XL1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21305 1996 XP1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
21306 Marani 1996 XF2 01/12/1996 Pianoro V. Goretti 7,9 km MPC · JPL
21307 1996 XG3 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
21308 1996 XG5 02/12/1996 Pleiade P. Antolini, F. Castellani 2,6 km MPC · JPL
21309 1996 XH5 06/12/1996 Kiso JSGA 2,8 km MPC · JPL
21310 1996 XM5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
21311 Servius 1996 XC9 04/12/1996 Colleverde V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
21312 1996 XF14 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21313 Xiuyanyu 1996 XY14 10/12/1996 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
21314 1996 XG15 10/12/1996 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
21315 1996 XN17 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
21316 1996 XY17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
21317 1996 XV18 12/12/1996 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
21318 1996 XU26 08/12/1996 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
21319 1996 XX26 08/12/1996 Xinglong SCAP 8,7 km MPC · JPL
21320 1996 XF31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
21321 1997 AN2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
21322 1997 AV2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
21323 1997 AZ3 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
21324 1997 AY5 02/01/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
21325 1997 AB6 02/01/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
21326 Nitta-machi 1997 AW6 08/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
21327 Yabuzuka 1997 AJ13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
21328 Otashi 1997 AM13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
21329 1997 AP15 12/01/1997 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
21330 Alanwhitman 1997 AT20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
21331 Lodovicoferrari 1997 BO 17/01/1997 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
21332 1997 BX 18/01/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
21333 1997 BM2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21334 1997 BO2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21335 1997 BO3 31/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
21336 Andyblanchard 1997 BU8 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
21337 1997 BN9 17/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 6,4 km MPC · JPL
21338 1997 CZ 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
21339 1997 CL1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
21340 1997 CS19 11/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
21341 1997 CV19 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
21342 1997 CS28 04/02/1997 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
21343 1997 EF 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
21344 1997 EM 02/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
21345 1997 ED3 03/03/1997 Xinglong SCAP 8,1 km MPC · JPL
21346 Marieladislav 1997 EL11 09/03/1997 Ondřejov P. Pravec 6,3 km MPC · JPL
21347 1997 EO11 03/03/1997 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
21348 Toyoteru 1997 EM25 01/03/1997 Chichibu N. Satō 3,2 km MPC · JPL
21349 Bevoke 1997 ER31 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
21350 Billgardner 1997 EN32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
21351 Bhagwat 1997 EC36 04/03/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
21352 1997 EB57 10/03/1997 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
21353 1997 FG 19/03/1997 Xinglong SCAP 13 km MPC · JPL
21354 1997 FM 21/03/1997 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
21355 Pikovskaya 1997 FZ3 31/03/1997 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
21356 Karlplank 1997 FG4 31/03/1997 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
21357 Davidying 1997 FJ4 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21358 Mijerbarany 1997 GT15 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
21359 Geng 1997 GN22 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21360 Bobduff 1997 GW30 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
21361 Carsonmark 1997 HQ 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
21362 Dickarmstrong 1997 HS3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
21363 Jotwani 1997 HX11 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
21364 Lingpan 1997 HS12 30/04/1997 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
21365 1997 JS7 03/05/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
21366 1997 JT15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
21367 Edwardpleva 1997 LU1 02/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
21368 Shiodayama 1997 LE10 06/06/1997 Nanyo T. Okuni 9,7 km MPC · JPL
21369 Gertfinger 1997 NO4 08/07/1997 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
21370 1997 TB28 01/10/1997 La Silla UDTS 29 km MPC · JPL
21371 1997 TD28 01/10/1997 La Silla UDTS 24 km MPC · JPL
21372 1997 TM28 06/10/1997 La Silla UDTS 24 km MPC · JPL
21373 1997 VF6 09/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
21374 1997 WS22 24/11/ 1997 Siding Spring M. Hartley 1,2 km MPC · JPL
21375 Fanshawe 1997 YZ17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
21376 1998 BP8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21377 1998 CO1 06/02/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
21378 1998 CJ4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
21379 1998 DU13 27/02/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
21380 Devanssay 1998 DB20 27/02/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
21381 1998 EN 02/03/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
21382 1998 EB8 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
21383 1998 EC9 02/03/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
21384 1998 EB10 01/03/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
21385 1998 FV8 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
21386 1998 FC9 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
21387 Wafakhalil 1998 FW16 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21388 Moyanodeburt 1998 FJ25 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21389 Pshenichka 1998 FX27 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21390 Shindo 1998 FV28 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21391 Rotanner 1998 FY31 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21392 Helibrochier 1998 FH32 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21393 Kalygeringer 1998 FF34 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21394 Justinbecker 1998 FY35 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21395 Albertofilho 1998 FJ41 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21396 Fisher-Ives 1998 FC52 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21397 Leontovich 1998 FJ54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21398 Zengguoshou 1998 FX55 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21399 Bateman 1998 FG57 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21400 Ahdout 1998 FM57 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21401 Justinkovac 1998 FC58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21402 Shanhuang 1998 FE58 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
21403 Haken 1998 FN58 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
21404 Atluri 1998 FD61 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
21405 Sagarmehta 1998 FU61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21406 Jimyang 1998 FZ63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21407 Jessicabaker 1998 FL64 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
21408 Lyrahaas 1998 FZ64 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21409 Forbes 1998 FC65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21410 Cahill 1998 FH65 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
21411 Abifraeman 1998 FY66 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
21412 Sinchanban 1998 FJ67 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21413 Albertsao 1998 FS68 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21414 Blumenthal 1998 FQ69 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21415 Nicobrenner 1998 FM70 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21416 Sisichen 1998 FN70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21417 Kelleyharris 1998 FF71 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21418 Bustos 1998 FY71 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
21419 Devience 1998 FP72 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21420 1998 FL74 21/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
21421 Nealwadhwa 1998 FJ78 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21422 Alexacarey 1998 FL78 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
21423 Credo 1998 FJ79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21424 Faithchang 1998 FU79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21425 Cordwell 1998 FR90 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
21426 Davidbauer 1998 FP93 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21427 Ryanharrison 1998 FK97 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21428 Junehokim 1998 FR103 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21429 Gulati 1998 FG104 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
21430 Brubrew 1998 FG107 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21431 Amberhess 1998 FR113 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21432 Polingloh 1998 FJ115 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21433 Stekramer 1998 FO115 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21434 Stanchiang 1998 FG116 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21435 Aharon 1998 FH116 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21436 Chaoyichi 1998 FL116 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21437 Georgechen 1998 FG117 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
21438 Camibarnett 1998 FP122 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21439 Robenzing 1998 FN123 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21440 Elizacollins 1998 FB125 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21441 Stevencondie 1998 FC144 29/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21442 1998 GF1 04/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
21443 1998 HN8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
21444 1998 HT8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
21445 Pegconnolly 1998 HG17 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21446 Tedflint 1998 HV18 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21447 Yungchieh 1998 HZ18 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21448 Galindo 1998 HE21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
21449 Hemmick 1998 HQ22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21450 Kissel 1998 HD23 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21451 Fisher 1998 HS23 28/04/1998 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
21452 1998 HA29 23/04/1998 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
21453 Victorlevine 1998 HA33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21454 Chernoby 1998 HE40 20/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
21455 Mcfarland 1998 HH41 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21456 Myers 1998 HM46 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21457 Fevig 1998 HD51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
21458 Susank 1998 HN51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
21459 Chrisrussell 1998 HS51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
21460 Ryozo 1998 HP52 30/04/1998 Nanyo T. Okuni 2,8 km MPC · JPL
21461 Alexchernyak 1998 HS60 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21462 Karenedbal 1998 HC78 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
21463 Nickerson 1998 HX78 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21464 Chinaroonchai 1998 HH88 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21465 Michelepatt 1998 HG90 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
21466 Franpelrine 1998 HZ91 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21467 Rosenstein 1998 HX93 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21468 Saylor 1998 HD97 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21469 Robschum 1998 HO97 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
21470 Frankchuang 1998 HV97 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
21471 Pavelchvykov 1998 HA98 21/04/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
21472 Stimson 1998 HU98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21473 Petesullivan 1998 HH99 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21474 Pamelatsai 1998 HO99 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
21475 Jasonclain 1998 HQ100 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21476 Petrie 1998 HW101 28/04/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
21477 Terikdaly 1998 HX112 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21478 Maggiedelano 1998 HW118 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
21479 Marymartha 1998 HN124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21480 Jilltucker 1998 HO125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21481 Johnwarren 1998 HP125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21482 Patashnick 1998 HQ132 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21483 Abdulrasool 1998 HJ134 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21484 Eppard 1998 HR134 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21485 Ash 1998 HV137 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21486 1998 HA148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
21487 1998 HV148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
21488 Danyellelee 1998 HT150 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21489 1998 JU 01/05/1998 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
21490 1998 JW 01/05/1998 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
21491 1998 JL1 01/05/1998 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
21492 1998 JQ1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
21493 1998 JA2 01/05/1998 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
21494 1998 JE2 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
21495 Feaga 1998 JP2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
21496 Lijianyang 1998 JQ2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
21497 Alicehine 1998 JJ3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
21498 Keenanferar 1998 KQ2 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21499 Perillat 1998 KS4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
21500 Vazquez 1998 KS6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21501 Acevedo 1998 KC8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
21502 Cruz 1998 KB9 24/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
21503 Beksha 1998 KL18 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21504 Caseyfreeman 1998 KS19 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21505 Bernert 1998 KG28 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
21506 Betsill 1998 KH30 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21507 Bhasin 1998 KZ30 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21508 Benbrewer 1998 KU33 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21509 Lucascavin 1998 KL35 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21510 Chemnitz 1998 KF36 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
21511 Chiardola 1998 KT36 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21512 Susieclary 1998 KE40 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21513 Bethcochran 1998 KM46 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21514 Gamalski 1998 KS48 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
21515 Gavini 1998 KR50 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21516 Mariagodinez 1998 KS51 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
21517 Dobi 1998 KS52 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21518 Maysunhasan 1998 KO53 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
21519 Josephhenry 1998 KR54 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21520 Dianaeheart 1998 KR55 23/05/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
21521 Hippalgaonkar 1998 KU55 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
21522 Entwisle 1998 MX11 19/06/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21523 GONG 1998 MW15 26/06/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
21524 1998 MB16 21/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
21525 1998 MP23 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
21526 Mirano 1998 MS24 30/06/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,1 km MPC · JPL
21527 Horton 1998 MV27 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
21528 Chrisfaust 1998 MU33 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21529 Johnjames 1998 MF37 26/06/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
21530 Despiau 1998 MB38 26/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
21531 Billcollin 1998 OS 20/07/1998 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
21532 1998 OY 20/07/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
21533 1998 OR12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
21534 1998 OV12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
21535 1998 OX13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
21536 1998 OV14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
21537 Fréchet 1998 PQ 15/08/1998 Prescott P. G. Comba 7,3 km MPC · JPL
21538 1998 QN1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 9,7 km MPC · JPL
21539 Josefhlávka 1998 QO4 20/08/1998 Ondřejov P. Pravec 12 km MPC · JPL
21540 Itthipanyanan 1998 QE11 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
21541 Friskop 1998 QP16 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
21542 Kennajeannet 1998 QA22 17/08/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
21543 Jessop 1998 QQ24 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
21544 Hermainkhan 1998 QL33 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
21545 Koirala 1998 QO33 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
21546 Konermann 1998 QH34 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
21547 Kottapalli 1998 QK38 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
21548 Briekugler 1998 QX38 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
21549 Carolinelang 1998 QJ44 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
21550 Laviolette 1998 QS44 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
21551 Geyang 1998 QH45 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
21552 Richardlee 1998 QC52 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
21553 Monchicourt 1998 QT55 26/08/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
21554 Leechaohsi 1998 QR69 24/08/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
21555 Levary 1998 QF70 24/08/1998 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
21556 Christineli 1998 QE71 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
21557 Daniellitt 1998 QE73 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
21558 Alisonliu 1998 QW77 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
21559 Jingyuanluo 1998 QE78 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
21560 Analyons 1998 QC91 28/08/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
21561 Masterman 1998 QR93 28/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
21562 Chrismessick 1998 QZ94 19/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21563 Chetgervais 1998 QW95 19/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
21564 Widmanstätten 1998 QQ101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 18 km MPC · JPL
21565 1998 QZ102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
21566 1998 QM103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
21567 1998 RB2 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
21568 Evanmorikawa 1998 RM3 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
21569 1998 RX12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
21570 Muralidhar 1998 RK33 14/09/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
21571 Naegeli 1998 RD51 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
21572 Nguyen-McCarty 1998 RQ52 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21573 1998 RP70 14/09/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
21574 Ouzan 1998 RZ71 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21575 Padmanabhan 1998 RB80 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
21576 McGivney 1998 SH4 19/09/1998 Needville W. G. Dillon 8,9 km MPC · JPL
21577 Negron 1998 SU24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
21578 1998 SN27 24/09/1998 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
21579 1998 SK45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
21580 Portalatin 1998 SY57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
21581 Ernestoruiz 1998 SD58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
21582 Arunvenkataraman 1998 SE58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
21583 Caropietsch 1998 SQ108 26/09/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
21584 Polepeddi 1998 SK121 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
21585 Polmear 1998 SX126 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
21586 Pourkaviani 1998 SU129 26/09/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
21587 Christopynn 1998 SE132 26/09/1998 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
21588 Gianelli 1998 SK157 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
21589 Rafes 1998 SR162 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21590 1998 TK 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
21591 1998 TA6 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
21592 1998 VJ5 08/11/ 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 9,1 km MPC · JPL
21593 1998 VL27 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
21594 1998 VP31 13/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,8 km MPC · JPL
21595 1998 WJ5 18/11/ 1998 Catalina CSS 35 km MPC · JPL
21596 1998 WG7 23/11/ 1998 Oohira T. Urata 7,3 km MPC · JPL
21597 1998 WA8 18/11/ 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
21598 1998 WP9 28/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
21599 1998 WA15 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
21600 1998 XL5 07/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21601 1998 XO89 15/12/1998 Socorro LINEAR 55 km MPC · JPL
21602 Ialmenus 1998 YW1 17/12/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 16 km MPC · JPL
21603 1999 BY 17/01/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
21604 1999 BS3 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
21605 Reynoso 1999 CL81 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
21606 1999 FH6 17/03/1999 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
21607 Robel 1999 GG34 06/04/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
21608 Gloyna 1999 GQ35 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21609 Williamcaleb 1999 JQ41 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
21610 Rosengard 1999 JE48 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
21611 Rosoff 1999 JV50 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
21612 Chelsagloria 1999 JS57 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
21613 Schlecht 1999 JF68 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21614 Grochowski 1999 JW75 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21615 Guardamano 1999 JQ76 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
21616 Guhagilford 1999 JQ82 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21617 Johnhagen 1999 JO119 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21618 Sheikh 1999 JT122 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21619 Johnshopkins 1999 JN136 09/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
21620 1999 KU 16/05/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
21621 Sherman 1999 KR4 20/05/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
21622 Victorshia 1999 LV22 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
21623 Albertshieh 1999 LS24 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21624 1999 NA1 11/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,3 km MPC · JPL
21625 Seira 1999 NN2 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21626 Matthewhall 1999 NP2 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
21627 Sillis 1999 NZ3 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
21628 Lucashof 1999 ND4 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21629 Siperstein 1999 NT8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21630 Wootensmith 1999 NM9 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21631 Stephenhonan 1999 NU10 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
21632 Suwanasri 1999 NR11 13/07/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
21633 Hsingpenyuan 1999 NW11 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
21634 Huangweikang 1999 NB18 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21635 Micahtoll 1999 NU19 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21636 Huertas 1999 NS34 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
21637 Ninahuffman 1999 NH36 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21638 Nicjachowski 1999 NA39 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21639 Davidkaufman 1999 ND39 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
21640 Petekirkland 1999 NX39 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21641 Tiffanyko 1999 NC40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21642 Kominers 1999 NH41 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21643 Kornev 1999 NJ42 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21644 Vinay 1999 NA50 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21645 Chentsaiwei 1999 NZ50 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21646 Joshuaturner 1999 NK53 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21647 Carlturner 1999 NE54 12/07/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
21648 Gravanschaik 1999 NB57 12/07/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
21649 Vardhana 1999 NQ59 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21650 Tilgner 1999 OB1 17/07/1999 Gnosca S. Sposetti 2,1 km MPC · JPL
21651 Mission Valley 1999 OF1 19/07/1999 Farpoint G. Bell 3,7 km MPC · JPL
21652 Vasishtha 1999 OQ2 22/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
21653 Davidwang 1999 OH3 22/07/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
21654 1999 PZ 05/08/1999 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 3,7 km MPC · JPL
21655 Niklauswirth 1999 PC1 08/08/1999 Ondřejov L. Kotková 6,6 km MPC · JPL
21656 Knuth 1999 PX1 09/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 6,3 km MPC · JPL
21657 1999 PZ1 10/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
21658 1999 PA2 10/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
21659 Fredholm 1999 PR3 13/08/1999 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
21660 Velenia 1999 QZ1 20/08/1999 Ondřejov P. Pravec 6,0 km MPC · JPL
21661 Olgagermani 1999 RA 01/09/1999 Ceccano G. Masi 5,7 km MPC · JPL
21662 Benigni 1999 RC 01/09/1999 Stroncone Santa Lucia Obs. 4,9 km MPC · JPL
21663 Banat 1999 RM 03/09/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 11 km MPC · JPL
21664 Konradzuse 1999 RG1 04/09/1999 Ondřejov L. Kotková 4,2 km MPC · JPL
21665 Frege 1999 RR1 05/09/1999 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
21666 1999 RW1 05/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
21667 1999 RB3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
21668 1999 RS6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
21669 1999 RF8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21670 Kuan 1999 RD11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21671 Warrener 1999 RP12 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
21672 Laichunju 1999 RK14 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21673 Leatherman 1999 RL15 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21674 Renaldowebb 1999 RG18 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21675 Kaitlinmaria 1999 RM22 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21676 Maureenanne 1999 RB23 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
21677 Tylerlyon 1999 RO23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21678 Lindner 1999 RK27 05/09/1999 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 3,7 km MPC · JPL
21679 Bettypalermiti 1999 RD28 08/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
21680 Richardschwartz 1999 RS31 09/09/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,5 km MPC · JPL
21681 1999 RN32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,5 km MPC · JPL
21682 Peštafrantišek 1999 RT32 09/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,5 km MPC · JPL
21683 Segal 1999 RL33 09/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
21684 Alinafiocca 1999 RR33 04/09/1999 Anza M. White, M. Collins 2,7 km MPC · JPL
21685 Francomallia 1999 RL35 11/09/1999 Ceccano G. Masi 4,5 km MPC · JPL
21686 Koschny 1999 RB36 11/09/1999 Drebach A. Knöfel 1,9 km MPC · JPL
21687 Filopanti 1999 RB37 11/09/1999 Bologna San Vittore Obs. 4,0 km MPC · JPL
21688 1999 RK37 11/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
21689 1999 RL38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
21690 1999 RA39 13/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,9 km MPC · JPL
21691 1999 RC42 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
21692 1999 RH44 15/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
21693 1999 RT44 14/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
21694 Allisowilson 1999 RL48 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
21695 Hannahwolf 1999 RG49 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21696 Ermalmquist 1999 RC52 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
21697 Mascharak 1999 RW54 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21698 McCarron 1999 RD56 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
21699 Wolpert 1999 RE64 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
21700 Caseynicole 1999 RD72 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21701 Gabemendoza 1999 RP72 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21702 Prisymendoza 1999 RA73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21703 Shravanimikk 1999 RM73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21704 Mikkilineni 1999 RD85 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
21705 Subinmin 1999 RA86 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21706 Robminehart 1999 RM87 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
21707 Johnmoore 1999 RY88 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21708 Mulhall 1999 RV90 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
21709 Sethmurray 1999 RK92 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21710 Nijhawan 1999 RS92 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
21711 Wilfredwong 1999 RE95 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21712 Obaid 1999 RL96 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21713 Michaelolson 1999 RW97 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21714 Geoffreywoo 1999 RX109 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
21715 Palaniappan 1999 RA110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21716 Panchamia 1999 RX113 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21717 Pang 1999 RO114 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
21718 Cheonghapark 1999 RO115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21719 Pasricha 1999 RR115 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21720 Pilishvili 1999 RQ119 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
21721 Feiniqu 1999 RY119 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21722 Rambhia 1999 RX120 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21723 Yinyinwu 1999 RT128 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
21724 Ratai 1999 RA132 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21725 Zhongyuechen 1999 RB132 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
21726 Rezvanian 1999 RB134 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21727 Rhines 1999 RY135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21728 Zhuzhirui 1999 RH136 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21729 Kimrichards 1999 RE137 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21730 Ignaciorod 1999 RG138 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21731 Zhuruochen 1999 RT142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
21732 Rumery 1999 RW142 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21733 Schlottmann 1999 RX145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21734 1999 RM146 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
21735 Nissaschmidt 1999 RV146 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21736 Samaschneid 1999 RW149 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
21737 Stephenshulz 1999 RV151 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
21738 Schwank 1999 RB153 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21739 Annekeschwob 1999 RN157 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21740 1999 RR159 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
21741 1999 RN162 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
21742 Rachaelscott 1999 RU163 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21743 Michaelsegal 1999 RB164 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
21744 Meliselinger 1999 RF168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21745 Shadfan 1999 RX168 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
21746 Carrieshaw 1999 RZ169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21747 Justsolomon 1999 RD170 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
21748 Srinivasan 1999 RH170 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21749 1999 RM172 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
21750 Tartakahashi 1999 RG173 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
21751 Jennytaylor 1999 RT176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21752 Johnthurmon 1999 RC179 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21753 Trudel 1999 RJ180 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21754 Tvaruzkova 1999 RZ183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21755 1999 RE190 10/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
21756 1999 RB192 13/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21757 1999 RQ194 07/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
21758 Adrianveres 1999 RT196 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21759 1999 RG197 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21760 1999 RM199 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
21761 1999 RB201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21762 1999 RD201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21763 1999 RR201 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
21764 1999 RY205 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
21765 1999 RU206 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
21766 1999 RW208 08/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
21767 1999 RB209 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21768 1999 RL210 08/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
21769 1999 RS210 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21770 Wangyiran 1999 RF211 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21771 1999 RQ211 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
21772 1999 RU211 08/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
21773 1999 RH216 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
21774 O'Brien 1999 RR217 03/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
21775 Tsiganis 1999 RC221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
21776 Kryszczyńska 1999 RE221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
21777 1999 RS221 05/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
21778 Andrewarren 1999 RF225 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21779 1999 RE231 08/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
21780 1999 RY237 08/09/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
21781 1999 RE239 08/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
21782 Davemcdonald 1999 RV239 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
21783 1999 RR248 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
21784 1999 SO1 17/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
21785 Méchain 1999 SS2 21/09/1999 Kleť M. Tichý 4,5 km MPC · JPL
21786 1999 SB4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
21787 1999 SG4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
21788 1999 SZ5 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21789 Frankwasser 1999 SH7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21790 1999 SN7 29/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
21791 Mattweegman 1999 SR7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
21792 1999 ST7 29/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
21793 1999 SG8 29/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
21794 1999 SK8 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
21795 Masi 1999 SN9 29/09/1999 Campo Catino F. Mallia 3,2 km MPC · JPL
21796 1999 SH11 30/09/1999 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
21797 1999 SW11 30/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
21798 Mitchweegman 1999 SZ16 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21799 Ciociaria 1999 TP 01/10/1999 Campo Catino F. Mallia, G. Masi 9,5 km MPC · JPL
21800 1999 TM1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21801 Ančerl 1999 TW3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 4,1 km MPC · JPL
21802 Svoreň 1999 TE6 06/10/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 3,3 km MPC · JPL
21803 1999 TC7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,9 km MPC · JPL
21804 Václavneumann 1999 TC8 04/10/1999 Ondřejov L. Kotková 9,6 km MPC · JPL
21805 1999 TQ9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 8,2 km MPC · JPL
21806 1999 TE14 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,6 km MPC · JPL
21807 1999 TH14 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 11 km MPC · JPL
21808 1999 TR18 14/10/1999 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
21809 1999 TG19 15/10/1999 High Point D. K. Chesney 4,7 km MPC · JPL
21810 1999 TK19 09/10/1999 Uto F. Uto 3,7 km MPC · JPL
21811 Burroughs 1999 TR20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,4 km MPC · JPL
21812 1999 TZ22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
21813 Danwinegar 1999 TK25 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
21814 Shanawolff 1999 TQ27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21815 Fanyang 1999 TF29 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
21816 1999 TE31 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
21817 Yingling 1999 TG32 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
21818 Yurkanin 1999 TJ32 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
21819 1999 TX32 04/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
21820 1999 TQ34 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21821 Billryan 1999 TN36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
21822 Degiorgi 1999 TX36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
21823 1999 TX72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
21824 1999 TD75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
21825 Zhangyizhong 1999 TR88 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
21826 Youjiazhong 1999 TJ91 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21827 Chingzhu 1999 TS91 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21828 1999 TN92 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
21829 Kaylacornale 1999 TZ92 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21830 1999 TW93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
21831 1999 TX93 02/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
21832 1999 TZ93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21833 1999 TE95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21834 1999 TL96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21835 1999 TN96 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
21836 1999 TX96 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
21837 1999 TL97 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21838 1999 TM99 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21839 1999 TP100 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
21840 Ghoshchoudhury 1999 TT101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21841 1999 TE102 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
21842 1999 TH102 02/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
21843 1999 TF105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21844 1999 TN112 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
21845 1999 TC113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21846 Wojakowski 1999 TT114 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
21847 1999 TA116 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
21848 1999 TO116 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21849 1999 TA141 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21850 Abshir 1999 TF142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21851 1999 TO142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
21852 Bolander 1999 TR143 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
21853 Kelseykay 1999 TU146 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
21854 Brendandwyer 1999 TJ147 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21855 1999 TG150 07/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
21856 Heathermaria 1999 TR150 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21857 1999 TJ154 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
21858 Gosal 1999 TY155 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
21859 1999 TF172 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21860 Joannaguy 1999 TX180 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
21861 Maryhedberg 1999 TU189 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
21862 Joshuajones 1999 TV189 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21863 1999 TC194 12/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
21864 1999 TD238 04/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
21865 1999 TD246 08/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
21866 1999 TP247 08/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
21867 1999 TQ251 09/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
21868 1999 TK291 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
21869 1999 TE296 01/10/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
21870 1999 UD1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
21871 1999 UK2 17/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
21872 1999 UP3 18/10/1999 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
21873 Jindřichůvhradec 1999 UU3 29/10/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,2 km MPC · JPL
21874 1999 UB6 18/10/1999 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
21875 1999 UD6 22/10/1999 Xinglong SCAP 9,5 km MPC · JPL
21876 1999 UL9 29/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
21877 1999 UL12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
21878 1999 UF13 29/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
21879 1999 UH13 29/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
21880 1999 UF14 29/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
21881 1999 UK15 29/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
21882 1999 UL16 29/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
21883 1999 UC25 28/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
21884 1999 UO26 30/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
21885 1999 UY27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
21886 1999 UZ35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
21887 Dipippo 1999 UH42 20/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
21888 Ďurech 1999 UL44 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
21889 1999 UJ47 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
21890 1999 UG50 30/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
21891 Andreabocelli 1999 VZ2 01/11/ 1999 Monte Agliale S. Donati 2,9 km MPC · JPL
21892 1999 VM3 01/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
21893 1999 VL4 01/11/ 1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
21894 1999 VQ4 01/11/ 1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
21895 1999 VA5 05/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
21896 1999 VM6 07/11/ 1999 Oohira T. Urata 8,1 km MPC · JPL
21897 1999 VG7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
21898 1999 VJ7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
21899 1999 VU8 08/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
21900 Orus 1999 VQ10 09/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 51 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21901 1999 VZ11 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,4 km MPC · JPL
21902 1999 VD12 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
21903 Wallace 1999 VE12 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
21904 1999 VV12 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 15 km MPC · JPL
21905 1999 VX14 02/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
21906 1999 VH20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
21907 1999 VM20 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
21908 1999 VQ21 12/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
21909 1999 VR21 12/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
21910 1999 VT23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,7 km MPC · JPL
21911 1999 VW23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,4 km MPC · JPL
21912 1999 VL24 15/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
21913 Taylorjones 1999 VK28 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21914 Melakabinoff 1999 VX34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21915 Lavins 1999 VE35 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
21916 1999 VU37 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
21917 1999 VY37 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
21918 1999 VN45 04/11/ 1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
21919 Luga 1999 VV47 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
21920 1999 VZ47 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
21921 Camdenmiller 1999 VE49 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21922 Mocz 1999 VK49 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21923 1999 VT52 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
21924 Alyssaovaitt 1999 VN53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21925 Supasternak 1999 VW53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21926 Jacobperry 1999 VH54 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
21927 Sarahpierz 1999 VB55 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
21928 Prabakaran 1999 VX55 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
21929 Nileshraval 1999 VP56 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
21930 1999 VP61 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
21931 1999 VB64 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21932 Rios 1999 VP65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
21933 Aaronrozon 1999 VL70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
21934 1999 VY71 07/11/ 1999 Xinglong SCAP 6,9 km MPC · JPL
21935 1999 VZ77 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
21936 Ryan 1999 VH79 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21937 Basheehan 1999 VV80 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21938 1999 VE81 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
21939 Kasmith 1999 VJ89 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21940 1999 VU91 07/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21941 1999 VU92 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21942 Subramanian 1999 VN106 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21943 1999 VG114 09/11/ 1999 Catalina CSS 8,9 km MPC · JPL
21944 1999 VA118 09/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
21945 Kleshchonok 1999 VL135 13/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
21946 1999 VD138 09/11/ 1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
21947 1999 VG141 10/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
21948 1999 VY149 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21949 Tatulian 1999 VA156 12/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21950 1999 VS158 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
21951 1999 VE159 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
21952 Terry 1999 VD165 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
21953 1999 VB176 02/11/ 1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
21954 1999 VU178 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
21955 1999 VW178 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
21956 Thangada 1999 VE179 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
21957 1999 VU179 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
21958 Tripuraneni 1999 VU185 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21959 1999 VM186 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
21960 1999 VH189 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
21961 1999 VE203 08/11/ 1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
21962 Scottsandford 1999 VS203 09/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
21963 1999 VP207 13/11/ 1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
21964 Kevinhousen 1999 VK213 13/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
21965 Dones 1999 VO213 13/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
21966 Hamadori 1999 WJ9 27/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
21967 1999 WS9 30/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 20 km MPC · JPL
21968 1999 WE10 30/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
21969 1999 WJ17 30/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21970 Tyle 1999 XC 01/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
21971 1999 XG 01/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
21972 1999 XU 02/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
21973 1999 XP1 02/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21974 1999 XV1 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
21975 1999 XR2 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
21976 1999 XV2 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
21977 1999 XW2 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
21978 1999 XW3 04/12/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
21979 1999 XQ4 04/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
21980 1999 XA5 04/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
21981 1999 XX5 04/12/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
21982 1999 XL8 04/12/1999 Gekko T. Kagawa 6,4 km MPC · JPL
21983 1999 XB12 06/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
21984 1999 XC12 06/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
21985 Šejna 1999 XG15 02/12/1999 Ondřejov L. Kotková 7,3 km MPC · JPL
21986 Alexanduribe 1999 XO17 02/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21987 1999 XH18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
21988 1999 XQ20 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
21989 Werntz 1999 XU20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21990 Garretyazzie 1999 XH22 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
21991 Zane 1999 XM23 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
21992 1999 XZ23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21993 1999 XH26 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21994 1999 XU26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21995 1999 XL29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
21996 1999 XP31 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
21997 1999 XP36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,0 km MPC · JPL
21998 1999 XH37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
21999 Disora 1999 XS38 07/12/1999 Campo Catino F. Mallia 5,5 km MPC · JPL
22000 1999 XF40 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL

17.000s  • 18.000s  • 19.000s  • 20.000s  • 21.000s  • 22.000s  • 23.000s  • 24.000s  • 25.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001