Danh sách tiểu hành tinh/338001–339000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338001 2002 EK33 11/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338002 2002 EX50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
338003 2002 EK62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
338004 2002 EA73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
338005 2002 EO81 13/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338006 2002 EN106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
338007 2002 EH111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
338008 2002 EU114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
338009 2002 ED130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
338010 2002 EH140 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338011 2002 EE143 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
338012 2002 EL147 15/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338013 2002 EN161 06/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
338014 2002 ES162 14/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338015 2002 FE20 18/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
338016 2002 FT21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
338017 2002 FA30 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338018 2002 FM41 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
338019 2002 GT5 15/03/2002 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
338020 2002 GA47 04/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
338021 2002 GZ60 08/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338022 2002 GV68 08/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
338023 2002 GS93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
338024 2002 GX99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338025 2002 GU135 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
338026 2002 GR145 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338027 2002 GV148 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
338028 2002 GQ152 12/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338029 2002 GF164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338030 2002 GH172 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338031 2002 GJ179 10/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338032 2002 GZ180 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338033 2002 HW5 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
338034 2002 JK30 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338035 2002 JL53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
338036 2002 JN58 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
338037 2002 JH70 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
338038 2002 JA77 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338039 2002 JO81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
338040 2002 JD85 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
338041 2002 JW149 07/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338042 2002 LS 01/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338043 2002 LZ 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
338044 2002 LD10 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
338045 2002 LM63 12/06/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
338046 2002 LP63 12/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
338047 2002 NP 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338048 2002 NL6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
338049 2002 NY31 15/07/2002 Palomar NEAT APO 1,3 km MPC · JPL
338050 2002 NR54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338051 2002 NY69 14/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
338052 2002 NE74 14/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
338053 2002 NK74 05/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338054 2002 NN77 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
338055 2002 NU77 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338056 2002 NF78 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338057 2002 NN78 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
338058 2002 NQ79 20/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338059 2002 NW79 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
338060 2002 OS24 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
338061 2002 OD27 21/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
338062 2002 OF30 21/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
338063 2002 OF32 18/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
338064 2002 OF35 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338065 2002 OJ36 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
338066 2002 PV12 05/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
338067 2002 PT13 06/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
338068 2002 PN16 06/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
338069 2002 PR16 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338070 2002 PV20 06/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
338071 2002 PJ27 06/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
338072 2002 PM32 06/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
338073 2002 PY38 06/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
338074 2002 PA39 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338075 2002 PM55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338076 2002 PW61 08/08/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
338077 2002 PA85 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
338078 2002 PA106 12/08/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
338079 2002 PB107 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
338080 2002 PK107 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
338081 2002 PC114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
338082 2002 PU118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
338083 2002 PF119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
338084 2002 PP135 14/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
338085 2002 PH141 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338086 2002 PM169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338087 2002 PC174 08/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
338088 2002 PH174 12/08/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
338089 2002 PK176 07/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
338090 2002 PM177 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338091 2002 PB179 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
338092 2002 PJ182 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338093 2002 PE184 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
338094 2002 PP186 11/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338095 2002 PT186 11/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338096 2002 PC187 11/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
338097 2002 PP187 15/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
338098 2002 PO188 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
338099 2002 PU189 08/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
338100 2002 PY189 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338101 2002 PD196 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
338102 2002 PQ197 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
338103 2002 PV197 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
338104 2002 PP200 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338105 2002 PE201 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
338106 2002 QH7 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338107 2002 QS14 26/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
338108 2002 QQ26 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
338109 2002 QJ31 29/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
338110 2002 QW46 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338111 2002 QD48 27/08/2002 Palomar S. F. Hönig 530 m MPC · JPL
338112 2002 QJ53 17/08/2002 Palomar A. Lowe 900 m MPC · JPL
338113 2002 QJ55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
338114 2002 QG56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
338115 2002 QE58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 540 m MPC · JPL
338116 2002 QP62 28/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
338117 2002 QK63 28/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338118 2002 QZ69 28/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
338119 2002 QU70 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
338120 2002 QY70 17/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
338121 2002 QZ73 19/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
338122 2002 QE74 28/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
338123 2002 QC78 27/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
338124 2002 QV81 19/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
338125 2002 QQ83 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338126 2002 QD87 19/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338127 2002 QA89 27/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
338128 2002 QU89 12/08/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
338129 2002 QL90 19/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
338130 2002 QP90 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
338131 2002 QW90 30/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338132 2002 QS93 18/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338133 2002 QX96 18/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
338134 2002 QE98 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338135 2002 QP100 19/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338136 2002 QE101 30/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338137 2002 QR107 27/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338138 2002 QF108 17/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
338139 2002 QU108 17/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338140 2002 QE110 27/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338141 2002 QG115 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
338142 2002 QK115 18/08/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
338143 2002 QU115 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
338144 2002 QA117 26/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338145 2002 QU120 30/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
338146 2002 QA126 17/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
338147 2002 QE127 29/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
338148 2002 QO128 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338149 2002 QP128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
338150 2002 QY129 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338151 2002 QX131 30/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
338152 2002 QS132 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
338153 2002 QP136 26/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
338154 2002 QN142 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,3 km MPC · JPL
338155 2002 QU146 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
338156 2002 QG147 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338157 2002 QZ149 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
338158 2002 QX150 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
338159 2002 RY 03/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338160 2002 RP2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
338161 2002 RH6 01/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
338162 2002 RL15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
338163 2002 RT22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
338164 2002 RP35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
338165 2002 RR66 03/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338166 2002 RZ66 03/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
338167 2002 RR69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
338168 2002 RX77 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
338169 2002 RP78 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
338170 2002 RV84 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338171 2002 RL111 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338172 2002 RV112 07/09/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
338173 2002 RV115 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338174 2002 RY115 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338175 2002 RD116 20/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
338176 2002 RC118 06/09/2002 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
338177 2002 RU125 06/09/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
338178 2002 RJ126 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
338179 2002 RC132 11/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
338180 2002 RX132 09/09/2002 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
338181 2002 RE158 11/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
338182 2002 RF165 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338183 2002 RP170 13/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338184 2002 RA173 13/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338185 2002 RY182 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338186 2002 RK183 11/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
338187 2002 RK200 13/09/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
338188 2002 RW200 01/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338189 2002 RE203 13/09/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
338190 2002 RV210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338191 2002 RO240 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,7 km MPC · JPL
338192 2002 RW255 04/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
338193 2002 RQ257 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338194 2002 RM261 11/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
338195 2002 RB268 12/09/2002 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
338196 2002 RQ269 04/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338197 2002 RM270 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338198 2002 RX273 15/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
338199 2002 RS275 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338200 2002 RQ278 15/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338201 2002 RX278 12/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
338202 2002 RS289 19/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
338203 2002 RJ290 04/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
338204 2002 SS 23/09/2002 Powell Powell Obs. 3,1 km MPC · JPL
338205 2002 SQ2 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338206 2002 SC18 27/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338207 2002 SJ18 28/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
338208 2002 ST24 28/09/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
338209 2002 SF25 28/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
338210 2002 SF34 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
338211 2002 SZ34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
338212 2002 SP35 29/09/2002 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
338213 2002 SJ44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338214 2002 SO59 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
338215 2002 SA60 16/09/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
338216 2002 SE70 26/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338217 2002 TX6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
338218 2002 TR8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
338219 2002 TH9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
338220 2002 TF12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338221 2002 TM12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
338222 2002 TA17 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338223 2002 TK34 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
338224 2002 TB42 02/10/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
338225 2002 TQ43 02/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
338226 2002 TC57 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
338227 2002 TR62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
338228 2002 TS64 03/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
338229 2002 TN66 03/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
338230 2002 TD73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338231 2002 TB74 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338232 2002 TD75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
338233 2002 TY75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
338234 2002 TY77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
338235 2002 TU85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 800 m MPC · JPL
338236 2002 TZ88 03/10/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
338237 2002 TS98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338238 2002 TN105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
338239 2002 TH106 04/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
338240 2002 TW109 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
338241 2002 TL116 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
338242 2002 TJ133 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338243 2002 TG134 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338244 2002 TD149 05/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
338245 2002 TV151 05/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338246 2002 TP157 05/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
338247 2002 TC176 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
338248 2002 TJ178 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338249 2002 TX182 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338250 2002 TD186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338251 2002 TW187 04/10/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
338252 2002 TJ195 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
338253 2002 TZ198 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338254 2002 TZ206 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338255 2002 TS222 07/10/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
338256 2002 TL223 02/10/2002 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
338257 2002 TO229 09/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338258 2002 TB232 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338259 2002 TH235 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
338260 2002 TE239 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
338261 2002 TP251 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
338262 2002 TM252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
338263 2002 TA253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
338264 2002 TL253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
338265 2002 TX265 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
338266 2002 TV267 09/10/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
338267 2002 TQ271 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338268 2002 TT271 09/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
338269 2002 TE290 10/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
338270 2002 TM294 11/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
338271 2002 TO298 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
338272 2002 TE299 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
338273 2002 TY300 15/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
338274 Valancius 2002 TM303 05/10/2002 Palomar K. Černis 2,1 km MPC · JPL
338275 2002 TM307 04/10/2002 Apache Point SDSS 640 m MPC · JPL
338276 2002 TZ309 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
338277 2002 TC323 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
338278 2002 TQ327 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
338279 2002 TQ328 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
338280 2002 TG345 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
338281 2002 TS352 10/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
338282 2002 TB367 10/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
338283 2002 TQ379 06/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
338284 2002 TW381 09/10/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
338285 2002 TC383 15/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
338286 2002 UT8 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
338287 2002 UB10 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338288 2002 UG13 28/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
338289 2002 UD17 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
338290 2002 UJ23 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338291 2002 UJ27 31/10/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
338292 2002 UA31 31/10/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
338293 2002 UZ35 31/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
338294 2002 UK41 31/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338295 2002 US45 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
338296 2002 UO57 15/10/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
338297 2002 UR64 30/10/2002 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
338298 2002 UY66 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
338299 2002 UQ70 30/10/2002 Apache Point SDSS 670 m MPC · JPL
338300 2002 UX70 30/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338301 2002 UU71 31/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
338302 2002 UE74 31/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338303 2002 UN75 31/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338304 2002 US75 31/10/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
338305 2002 VO3 01/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338306 2002 VC9 01/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338307 2002 VO10 01/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
338308 2002 VB17 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
338309 2002 VR17 07/11/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
338310 2002 VA28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
338311 2002 VJ31 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
338312 2002 VK38 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338313 2002 VN44 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
338314 2002 VU53 06/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
338315 2002 VT55 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338316 2002 VY59 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
338317 2002 VU66 06/11/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
338318 2002 VG68 03/11/2002 La Palma La Palma Obs. 680 m MPC · JPL
338319 2002 VO77 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338320 2002 VN86 08/11/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
338321 2002 VR90 07/11/2002 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
338322 2002 VC94 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338323 2002 VV98 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338324 2002 VL102 12/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
338325 2002 VZ110 13/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338326 2002 VN120 12/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338327 2002 VD124 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
338328 2002 VQ127 15/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
338329 2002 VT128 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338330 2002 VT131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
338331 2002 VD132 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,4 km MPC · JPL
338332 2002 VY138 14/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338333 2002 VQ141 13/11/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
338334 2002 VH142 05/11/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
338335 2002 WA1 22/11/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
338336 2002 WB1 22/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338337 2002 WP3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
338338 2002 WJ7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338339 2002 WG8 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
338340 2002 WZ17 28/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
338341 2002 WA19 29/11/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 4,4 km MPC · JPL
338342 2002 WV19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
338343 2002 WY19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 11 km MPC · JPL
338344 2002 WX21 24/11/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
338345 2002 WM24 16/11/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
338346 2002 XV2 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338347 2002 XG4 02/12/2002 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
338348 2002 XY11 03/12/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
338349 2002 XR15 03/12/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
338350 2002 XF17 03/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338351 2002 XH19 02/12/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
338352 2002 XZ22 03/12/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
338353 2002 XE24 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338354 2002 XX27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338355 2002 XV31 06/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338356 2002 XJ35 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
338357 2002 XA39 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
338358 2002 XB41 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
338359 2002 XD48 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338360 2002 XO50 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
338361 2002 XL59 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338362 2002 XP63 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338363 2002 XV73 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338364 2002 XH98 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338365 2002 XJ98 05/12/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
338366 2002 XJ99 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338367 2002 XR106 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338368 2002 XO118 03/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338369 2002 XQ118 12/10/2005 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
338370 2002 XW118 10/12/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
338371 2002 XO119 10/12/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338372 2002 XM120 03/12/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
338373 Fonóalbert 2002 YG3 25/12/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 3,9 km MPC · JPL
338374 2002 YB5 28/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
338375 2002 YK8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338376 2002 YR9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338377 2002 YR14 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338378 2002 YM21 31/12/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
338379 2002 YD22 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338380 2002 YD27 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338381 2002 YD30 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
338382 2002 YO34 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
338383 2002 YU36 27/12/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
338384 2003 AA1 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338385 2003 AL1 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338386 2003 AJ4 03/01/2003 Nashville R. Clingan 710 m MPC · JPL
338387 2003 AL5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
338388 2003 AA14 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
338389 2003 AW21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338390 2003 AP33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338391 2003 AN40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338392 2003 AO40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
338393 2003 AG52 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338394 2003 AV53 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
338395 2003 AL61 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
338396 2003 AG67 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338397 2003 AW77 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
338398 2003 AS86 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
338399 2003 AP90 05/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
338400 2003 BK 20/01/2003 Wrightwood J. W. Young 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338401 2003 BZ4 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,4 km MPC · JPL
338402 2003 BH6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 4,4 km MPC · JPL
338403 2003 BJ11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 990 m MPC · JPL
338404 2003 BK14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
338405 2003 BB19 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
338406 2003 BG21 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338407 2003 BS21 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
338408 2003 BL28 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
338409 2003 BQ29 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
338410 2003 BB32 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
338411 2003 BH33 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
338412 2003 BD41 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338413 2003 BL48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
338414 2003 BA50 27/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
338415 2003 BD50 27/01/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
338416 2003 BH57 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338417 2003 BY59 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
338418 2003 BC60 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338419 2003 BR60 27/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338420 2003 BQ62 28/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338421 2003 BV64 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
338422 2003 BT77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
338423 2003 BZ84 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338424 2003 BX90 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
338425 2003 CM1 01/02/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
338426 2003 CO2 01/02/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
338427 2003 CV4 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
338428 2003 CA8 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
338429 2003 CB10 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338430 2003 CZ13 04/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338431 2003 CP14 03/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338432 2003 CU17 07/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338433 2003 CK25 01/02/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
338434 2003 CN25 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
338435 2003 CC26 02/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
338436 2003 DR9 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
338437 2003 DF17 24/02/2003 Needville W. G. Dillon, J. Dellinger 4,6 km MPC · JPL
338438 2003 EH15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338439 2003 ER15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338440 2003 EA18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
338441 2003 EO31 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338442 2003 EQ33 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
338443 2003 EU40 08/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
338444 2003 ED41 08/03/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
338445 2003 ET47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
338446 2003 EV47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
338447 2003 ER49 10/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338448 2003 EX49 10/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338449 2003 EY50 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
338450 2003 EG55 09/03/2003 Kitt Peak DLS 2,9 km MPC · JPL
338451 2003 EO62 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338452 2003 FO2 23/03/2003 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
338453 2003 FY3 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338454 2003 FE5 24/03/2003 Nashville R. Clingan 3,7 km MPC · JPL
338455 2003 FS5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
338456 2003 FO8 31/03/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
338457 2003 FG13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
338458 2003 FE20 23/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338459 2003 FO26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
338460 2003 FL27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338461 2003 FE34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
338462 2003 FS48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
338463 2003 FX60 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338464 2003 FP63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338465 2003 FV67 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
338466 2003 FT68 26/03/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
338467 2003 FX69 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338468 2003 FP75 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
338469 2003 FY76 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
338470 2003 FC83 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338471 2003 FV86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338472 2003 FU101 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338473 2003 FG112 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
338474 2003 FR127 31/03/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
338475 2003 FF131 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
338476 2003 GF40 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338477 2003 GQ49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
338478 2003 GS53 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
338479 2003 HO 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
338480 2003 HD2 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
338481 2003 HA4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
338482 2003 HH4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
338483 2003 HY10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
338484 2003 HO14 26/04/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
338485 2003 HU38 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
338486 2003 HY38 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
338487 2003 HZ38 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
338488 2003 HF43 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338489 2003 JZ4 01/05/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
338490 2003 KS12 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338491 2003 KA19 31/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
338492 2003 KC31 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
338493 2003 LL9 06/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
338494 2003 MD6 26/06/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
338495 2003 NU1 02/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338496 2003 NJ12 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338497 2003 OC12 22/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338498 2003 OD14 29/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338499 2003 OT14 22/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338500 2003 OO16 26/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338501 2003 OW24 24/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
338502 2003 PJ9 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338503 2003 PO11 05/08/2003 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
338504 2003 PW11 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
338505 2003 PB12 02/08/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
338506 2003 QO5 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
338507 2003 QV7 21/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338508 2003 QS14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338509 2003 QN17 22/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338510 2003 QY21 20/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338511 2003 QS22 20/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
338512 2003 QL29 23/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
338513 2003 QD32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338514 2003 QR41 01/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338515 2003 QU48 21/08/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
338516 2003 QT49 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
338517 2003 QP53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338518 2003 QG60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
338519 2003 QE61 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338520 2003 QN66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338521 2003 QV81 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338522 2003 QS85 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338523 2003 QR89 27/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
338524 2003 QB97 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338525 2003 QX108 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
338526 2003 QD115 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
338527 2003 QH115 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338528 2003 RG2 03/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
338529 2003 RO14 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
338530 2003 RO16 15/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
338531 2003 RX16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338532 2003 RO19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338533 2003 RJ22 15/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
338534 2003 RJ23 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
338535 2003 RC25 15/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
338536 2003 RH25 15/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338537 2003 SX4 16/09/2003 Kleť M. Tichý 3,4 km MPC · JPL
338538 2003 SW7 16/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338539 2003 SD8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
338540 2003 SR10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338541 2003 SE12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
338542 2003 SO22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338543 2003 SZ23 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
338544 2003 SW28 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338545 2003 ST34 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338546 2003 SB35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
338547 2003 SF35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
338548 2003 SR40 16/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
338549 2003 SV40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338550 2003 SW47 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338551 2003 SR49 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338552 2003 SJ53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
338553 2003 SK53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338554 2003 SD57 03/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
338555 2003 SJ58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338556 2003 SF59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
338557 2003 SJ59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
338558 2003 SA60 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
338559 2003 SW61 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
338560 2003 SD62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338561 2003 SF65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
338562 2003 SQ65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
338563 2003 SH71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338564 2003 SR73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338565 2003 SN81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338566 2003 SW81 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338567 2003 SJ84 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
338568 2003 SD85 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338569 2003 ST85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338570 2003 SD86 16/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338571 2003 SR86 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338572 2003 SJ92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
338573 2003 SL94 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
338574 2003 SZ104 20/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338575 2003 SV107 20/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338576 2003 SK108 20/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
338577 2003 SS111 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338578 2003 SU111 20/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 900 m MPC · JPL
338579 2003 SB112 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
338580 2003 SX120 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338581 2003 SE121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
338582 2003 SJ125 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338583 2003 SO126 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
338584 2003 SA134 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
338585 2003 SR139 18/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338586 2003 ST139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338587 2003 SZ142 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
338588 2003 SA144 21/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338589 2003 SP144 19/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338590 2003 SK145 20/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338591 2003 SW145 20/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
338592 2003 SA148 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
338593 2003 SH150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338594 2003 SM150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338595 2003 SO150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338596 2003 SB157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
338597 2003 SB159 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
338598 2003 SZ165 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,7 km MPC · JPL
338599 2003 SX168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
338600 2003 ST170 21/09/2003 Uccle T. Pauwels 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338601 2003 SS173 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
338602 2003 SX174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338603 2003 ST180 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
338604 2003 SM187 21/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
338605 2003 SO187 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338606 2003 SM189 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338607 2003 SQ189 23/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
338608 2003 SN197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
338609 2003 SF198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
338610 2003 ST198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
338611 2003 SW202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
338612 2003 SY208 21/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338613 2003 SQ209 24/09/2003 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
338614 2003 SF211 24/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
338615 2003 SX211 25/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
338616 2003 SX221 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
338617 2003 SQ226 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
338618 2003 SX226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338619 2003 SU229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
338620 2003 SF241 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338621 2003 SL242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338622 2003 SE247 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338623 2003 SA248 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
338624 2003 SC256 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338625 2003 SR260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
338626 2003 SA262 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
338627 2003 SC262 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
338628 2003 SN262 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
338629 2003 SN271 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
338630 2003 SJ272 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338631 2003 SF278 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
338632 2003 SM278 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
338633 2003 SS278 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
338634 2003 SE283 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338635 2003 SO283 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338636 2003 SH289 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
338637 2003 SY295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
338638 2003 SL297 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
338639 2003 SU298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
338640 2003 SV300 17/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
338641 2003 SV301 17/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
338642 2003 SW303 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338643 2003 SV305 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
338644 2003 SC308 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
338645 2003 SM308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
338646 2003 SZ316 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338647 2003 SM318 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338648 2003 SQ324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338649 2003 SO326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
338650 2003 SH329 22/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
338651 2003 SD330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
338652 2003 SG330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
338653 2003 SW330 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
338654 2003 SB333 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338655 2003 SA334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338656 2003 SH338 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
338657 2003 SV340 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338658 2003 SM342 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338659 2003 SS342 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
338660 2003 SD349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338661 2003 ST349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
338662 2003 SJ350 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338663 2003 SZ352 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
338664 2003 SA354 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338665 2003 SG359 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
338666 2003 SN359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
338667 2003 SW361 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338668 2003 SE365 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
338669 2003 SJ391 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
338670 2003 ST391 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
338671 2003 SM392 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
338672 2003 SD421 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
338673 2003 SJ423 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
338674 2003 SN429 25/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338675 2003 SX429 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
338676 2003 SK431 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
338677 2003 TX4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338678 2003 TZ4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338679 2003 TH5 02/10/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
338680 2003 TM8 02/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338681 2003 TP9 14/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
338682 2003 TW17 15/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
338683 2003 TL19 15/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
338684 2003 TM29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
338685 2003 TZ35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
338686 2003 TQ36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338687 2003 TF38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338688 2003 TE39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338689 2003 TW47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338690 2003 TL56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338691 2003 TQ58 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
338692 2003 US6 18/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338693 2003 US7 18/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,8 km MPC · JPL
338694 2003 UF13 19/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
338695 2003 UY13 16/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338696 2003 US15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
338697 2003 UV18 20/10/2003 Nashville R. Clingan 2,8 km MPC · JPL
338698 2003 UV19 21/10/2003 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
338699 2003 UZ24 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,2 km MPC · JPL
338700 2003 UL32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338701 2003 UT32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
338702 2003 UX37 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338703 2003 UQ38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338704 2003 UY43 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338705 2003 UE46 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
338706 2003 UU51 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
338707 2003 UJ54 18/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338708 2003 UK54 18/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338709 2003 UW56 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
338710 2003 UG59 16/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
338711 2003 UD60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
338712 2003 UC62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
338713 2003 UD67 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338714 2003 UE70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338715 2003 UH76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
338716 2003 UC77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
338717 2003 UH78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
338718 2003 UU79 19/10/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
338719 2003 UA81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
338720 2003 UG83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
338721 2003 UX87 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338722 2003 UK88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
338723 2003 UL93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338724 2003 UF94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338725 2003 UH100 19/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338726 2003 UY103 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
338727 2003 UT107 19/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338728 2003 UE109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338729 2003 UH111 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338730 2003 UQ113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338731 2003 UD116 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338732 2003 UO117 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338733 2003 UO118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
338734 2003 UD121 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
338735 2003 UW124 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338736 2003 UX128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338737 2003 UK136 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338738 2003 UZ138 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
338739 2003 UX142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
338740 2003 UZ148 19/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
338741 2003 UC158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338742 2003 UG158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338743 2003 UC161 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338744 2003 UF161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
338745 2003 UY161 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
338746 2003 UP166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338747 2003 UR166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
338748 2003 UB167 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338749 2003 UV167 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338750 2003 UV169 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338751 2003 UF170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
338752 2003 UY174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338753 2003 UB178 21/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
338754 2003 UH184 21/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338755 2003 UD187 22/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338756 2003 UX188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
338757 2003 UA190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338758 2003 UK197 25/08/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
338759 2003 UZ197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
338760 2003 UZ205 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
338761 2003 UU210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
338762 2003 UA220 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338763 2003 UM229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
338764 2003 UW233 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
338765 2003 UZ234 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338766 2003 UF243 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338767 2003 UF248 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338768 2003 UA249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338769 2003 UB249 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
338770 2003 UO249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
338771 2003 UJ250 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338772 2003 UQ251 25/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,2 km MPC · JPL
338773 2003 UQ254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338774 2003 UL258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338775 2003 UJ267 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
338776 2003 UZ269 24/10/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
338777 2003 US271 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
338778 2003 UK272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
338779 2003 UQ280 27/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338780 2003 UG286 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
338781 2003 UU293 18/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
338782 2003 UA296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
338783 2003 UF298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338784 2003 UL298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
338785 2003 UA300 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338786 2003 UY305 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338787 2003 UO306 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
338788 2003 UO308 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338789 2003 UZ316 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
338790 2003 UV317 18/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
338791 2003 UD332 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
338792 2003 UP338 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338793 2003 UH344 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
338794 2003 UD348 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
338795 2003 US349 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
338796 2003 UH351 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338797 2003 UK375 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
338798 2003 UV378 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
338799 2003 UW391 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
338800 2003 UM400 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338801 2003 UE401 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
338802 2003 UZ401 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
338803 2003 UR414 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338804 2003 VX5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338805 2003 VA9 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338806 2003 WE9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338807 2003 WM9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
338808 2003 WZ12 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
338809 2003 WT14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338810 2003 WV15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338811 2003 WH17 18/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
338812 2003 WU18 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
338813 2003 WB38 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
338814 2003 WM40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
338815 2003 WL52 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338816 2003 WK60 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338817 2003 WG61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
338818 2003 WX65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
338819 2003 WO69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338820 2003 WU71 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338821 2003 WM74 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
338822 2003 WK77 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
338823 2003 WC79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
338824 2003 WJ82 19/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338825 2003 WK82 19/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338826 2003 WN86 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338827 2003 WS89 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338828 2003 WV95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
338829 2003 WR99 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
338830 2003 WV106 22/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338831 2003 WJ107 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338832 2003 WK107 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338833 2003 WF111 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
338834 2003 WK122 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338835 2003 WV127 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338836 2003 WE143 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
338837 2003 WJ149 24/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338838 2003 WD152 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
338839 2003 WN152 25/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 4,4 km MPC · JPL
338840 2003 WG163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338841 2003 WV164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338842 2003 XE1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
338843 2003 XH2 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
338844 2003 XX5 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
338845 2003 XW7 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338846 2003 XD9 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338847 2003 XZ21 14/12/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
338848 2003 XD26 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338849 2003 XX28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338850 2003 XS33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
338851 2003 YD 16/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338852 2003 YU6 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
338853 2003 YH21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338854 2003 YB22 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338855 2003 YL23 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
338856 2003 YJ25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
338857 2003 YE30 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338858 2003 YP40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
338859 2003 YL97 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338860 2003 YN105 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338861 2003 YH116 22/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
338862 2003 YO130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
338863 2003 YX136 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338864 2003 YY138 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338865 2003 YQ139 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338866 2003 YR158 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
338867 2003 YT174 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
338868 2004 AD6 14/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
338869 2004 AA8 13/01/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338870 2004 AA23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338871 2004 BQ9 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338872 2004 BB10 16/01/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
338873 2004 BT12 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
338874 2004 BE18 18/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338875 2004 BM50 21/01/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
338876 2004 BB57 23/01/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
338877 2004 BM58 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338878 2004 BF63 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338879 2004 BR79 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
338880 2004 BR90 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
338881 2004 BM99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
338882 2004 BY100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
338883 2004 BM115 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338884 2004 BW117 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
338885 2004 BE137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338886 2004 BY140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
338887 2004 BU144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338888 2004 BC150 17/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
338889 2004 BV151 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338890 2004 CS3 10/02/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
338891 2004 CW5 10/02/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
338892 2004 CB16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338893 2004 CJ27 11/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
338894 2004 CP27 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338895 2004 CD48 14/02/2004 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
338896 2004 CJ50 13/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338897 2004 CW54 11/02/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
338898 2004 CT75 11/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
338899 2004 CF93 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338900 2004 CS93 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338901 2004 CP99 15/02/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
338902 2004 CH100 15/02/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
338903 2004 CX128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
338904 2004 DN1 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
338905 2004 DB10 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
338906 2004 DL26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
338907 2004 DJ27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338908 2004 DH33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
338909 2004 DM35 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
338910 2004 DW38 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
338911 2004 DE45 17/02/2004 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
338912 2004 DJ56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
338913 2004 DS56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
338914 2004 DU56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338915 2004 DM66 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
338916 2004 ED1 14/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338917 2004 EN2 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338918 2004 EO3 10/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338919 2004 ES4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
338920 2004 EU8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338921 2004 EQ12 11/03/2004 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
338922 2004 EJ13 11/03/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
338923 2004 EK13 11/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338924 2004 EO19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338925 2004 EZ27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338926 2004 EL35 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338927 2004 EO36 13/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
338928 2004 EJ39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338929 2004 EM40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
338930 2004 ED41 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
338931 2004 EU41 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338932 2004 EH42 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
338933 2004 EY46 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338934 2004 EU48 15/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
338935 2004 EY52 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
338936 2004 EG53 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338937 2004 EQ53 15/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338938 2004 EF59 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338939 2004 EN60 11/03/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
338940 2004 EU61 12/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
338941 2004 EJ63 13/03/2004 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
338942 2004 EC64 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
338943 2004 EL64 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338944 2004 ER66 14/03/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
338945 2004 EL69 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338946 2004 ET70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338947 2004 EN74 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338948 2004 ER75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
338949 2004 EW75 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338950 2004 EA76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
338951 2004 EQ85 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
338952 2004 EL88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338953 2004 EL101 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338954 2004 ED104 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
338955 2004 EM111 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
338956 2004 ET112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
338957 2004 EH113 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
338958 2004 EU113 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338959 2004 FO6 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338960 2004 FH18 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338961 2004 FB20 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338962 2004 FC23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338963 2004 FC26 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338964 2004 FX33 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338965 2004 FG41 18/03/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
338966 2004 FU42 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338967 2004 FK46 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338968 2004 FA50 18/03/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
338969 2004 FR53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338970 2004 FF54 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338971 2004 FQ56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
338972 2004 FG65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
338973 2004 FN74 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338974 2004 FN77 18/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
338975 2004 FS84 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338976 2004 FC89 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338977 2004 FW101 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
338978 2004 FT104 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338979 2004 FC105 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338980 2004 FZ111 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338981 2004 FM112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
338982 2004 FV112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
338983 2004 FV126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
338984 2004 FF128 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
338985 2004 FQ130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
338986 2004 FE135 27/03/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
338987 2004 FZ136 28/03/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
338988 2004 FU142 27/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
338989 2004 FO145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
338990 2004 GS 09/04/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
338991 2004 GC3 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
338992 2004 GN5 11/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338993 2004 GK8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
338994 2004 GH12 09/04/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
338995 2004 GU15 09/04/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
338996 2004 GQ28 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338997 2004 GO30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
338998 2004 GD31 13/04/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338999 2004 GF32 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339000 2004 GK38 15/04/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

334.000s  • 335.000s  • 336.000s  • 337.000s  • 338.000s  • 339.000s  • 340.000s  • 341.000s  • 342.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001