Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/49001–50000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49001 1998 QZ54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
49002 1998 QX57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49003 1998 QC58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
49004 1998 QK61 26/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
49005 1998 QN62 27/08/1998 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
49006 1998 QL63 31/08/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
49007 1998 QF67 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
49008 1998 QY68 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49009 1998 QZ68 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49010 1998 QF72 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49011 1998 QQ72 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49012 1998 QR72 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49013 1998 QW73 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49014 1998 QQ74 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49015 1998 QG75 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49016 1998 QJ77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49017 1998 QN77 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49018 1998 QY84 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49019 1998 QF85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
49020 1998 QP86 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49021 1998 QL89 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49022 1998 QV91 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49023 1998 QQ93 28/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49024 1998 QX95 19/08/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
49025 1998 QL96 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49026 1998 QW98 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
49027 1998 QA99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
49028 1998 QM99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
49029 1998 QN102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
49030 1998 QL103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
49031 1998 QT103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
49032 1998 QS104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
49033 1998 QL105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
49034 1998 QS105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
49035 1998 QX106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
49036 Pelion 1998 QM107 21/08/1998 Mauna Kea R. J. Whiteley, D. J. Tholen 37 km MPC · JPL
49037 1998 QV107 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49038 1998 QY109 23/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49039 1998 RH 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,1 km MPC · JPL
49040 1998 RO 09/09/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
49041 1998 RW 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
49042 1998 RD2 12/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,3 km MPC · JPL
49043 1998 RG4 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49044 1998 RL15 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
49045 1998 RC17 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
49046 1998 RV18 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49047 1998 RK20 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
49048 1998 RZ21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
49049 1998 RF25 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49050 1998 RL26 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49051 1998 RW27 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49052 1998 RV32 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
49053 1998 RY33 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49054 1998 RQ34 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49055 1998 RQ35 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49056 1998 RZ39 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49057 1998 RZ41 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49058 1998 RQ42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49059 1998 RP44 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49060 1998 RJ46 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
49061 1998 RF47 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49062 1998 RR47 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49063 1998 RN48 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49064 1998 RV49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49065 1998 RE50 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49066 1998 RN53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49067 1998 RP53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49068 1998 RF54 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49069 1998 RM54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49070 1998 RV54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49071 1998 RQ56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49072 1998 RY57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49073 1998 RA58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49074 1998 RE58 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49075 1998 RJ58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49076 1998 RB59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49077 1998 RT59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49078 1998 RX59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49079 1998 RJ62 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49080 1998 RP63 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49081 1998 RA64 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
49082 1998 RB64 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
49083 1998 RS64 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49084 1998 RU65 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49085 1998 RO67 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49086 1998 RB68 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49087 1998 RC68 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49088 1998 RS68 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49089 1998 RR69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49090 1998 RV69 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49091 1998 RZ70 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49092 1998 RK71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49093 1998 RG72 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49094 1998 RQ72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
49095 1998 RT72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49096 1998 RL73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49097 1998 RU73 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49098 1998 RZ73 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49099 1998 RB74 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
49100 1998 RT74 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49101 1998 RE76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49102 1998 RQ76 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49103 1998 RE78 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49104 1998 RC79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49105 1998 RT79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49106 1998 SY 16/09/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
49107 1998 SG1 16/09/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
49108 1998 SQ1 16/09/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
49109 Agnesraab 1998 SO2 18/09/1998 Lime Creek R. Linderholm 3,0 km MPC · JPL
49110 Květafialová 1998 SU2 16/09/1998 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 4,0 km MPC · JPL
49111 1998 SE6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
49112 1998 SF6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
49113 1998 SK7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
49114 1998 ST7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
49115 1998 SL9 17/09/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
49116 1998 SX9 18/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,7 km MPC · JPL
49117 1998 SC10 16/09/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
49118 1998 SL10 19/09/1998 Caussols ODAS 6,1 km MPC · JPL
49119 1998 SX11 19/09/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
49120 1998 SJ12 17/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,3 km MPC · JPL
49121 1998 SL14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
49122 1998 SR14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49123 1998 SX16 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
49124 1998 SF17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
49125 1998 SB22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,6 km MPC · JPL
49126 1998 SF22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,6 km MPC · JPL
49127 1998 ST22 24/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,4 km MPC · JPL
49128 1998 SD23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49129 1998 SW23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
49130 1998 SQ24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
49131 1998 SV24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
49132 1998 SW24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
49133 1998 SC25 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
49134 1998 SF27 18/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,7 km MPC · JPL
49135 1998 SP28 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
49136 1998 SY33 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49137 1998 SC35 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
49138 1998 SV36 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
49139 1998 SF37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49140 1998 SU40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
49141 1998 SM41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
49142 1998 SQ42 23/09/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL
49143 1998 SK43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
49144 1998 SB46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
49145 1998 SD46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
49146 1998 SN48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
49147 1998 SR48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49148 1998 SB49 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,9 km MPC · JPL
49149 1998 SD49 24/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,7 km MPC · JPL
49150 1998 SO50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
49151 1998 SM51 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
49152 1998 SQ52 29/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49153 1998 ST52 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
49154 1998 SM53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
49155 1998 SZ53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
49156 1998 SN54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
49157 1998 SQ54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
49158 1998 SB55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
49159 1998 SK55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
49160 1998 SW55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
49161 1998 SE56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
49162 1998 SO56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
49163 1998 SQ56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49164 1998 ST56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
49165 1998 SU56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49166 1998 SL57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
49167 1998 SP57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
49168 1998 SB58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
49169 1998 SL59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
49170 1998 SN59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
49171 1998 SD60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
49172 1998 SE60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
49173 1998 SQ63 29/09/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
49174 1998 SA64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
49175 1998 SG65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
49176 1998 SS65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
49177 1998 SU65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
49178 1998 SB67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
49179 1998 SC67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
49180 1998 SE67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
49181 1998 SU67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
49182 1998 SP69 19/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49183 1998 SW72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
49184 1998 SW73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
49185 1998 SA74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
49186 1998 SS75 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
49187 Zucchini 1998 SY75 18/09/1998 Bologna San Vittore Obs. 1,5 km MPC · JPL
49188 1998 SZ79 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49189 1998 SJ80 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49190 1998 SL81 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49191 1998 SN85 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49192 1998 SU89 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49193 1998 SM91 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49194 1998 SX95 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49195 1998 SG102 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
49196 1998 SU103 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49197 1998 SC104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49198 1998 SG107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49199 1998 SQ107 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
49200 1998 SW107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49201 1998 SH110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49202 1998 SE111 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49203 1998 SW115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49204 1998 SR116 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49205 1998 SZ117 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
49206 1998 SR118 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49207 1998 SV118 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49208 1998 SB119 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49209 1998 SN119 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49210 1998 ST119 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49211 1998 SX119 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49212 1998 SM121 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49213 1998 SW122 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49214 1998 SJ123 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49215 1998 SE124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49216 1998 SH124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49217 1998 SJ124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49218 1998 SQ124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49219 1998 SR124 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49220 1998 SA129 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49221 1998 SR129 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49222 1998 SM135 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49223 1998 SA136 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49224 1998 SK136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49225 1998 SV136 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49226 1998 SX136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49227 1998 SC137 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49228 1998 SK137 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
49229 1998 SB140 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49230 1998 SL140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49231 1998 ST140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49232 1998 SB143 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49233 1998 SE145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
49234 1998 SL146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
49235 1998 SZ146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
49236 1998 SK151 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49237 1998 SW153 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49238 1998 SE157 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49239 1998 SE164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
49240 1998 SF164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
49241 1998 TQ3 14/10/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49242 1998 TD5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
49243 1998 TE5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
49244 1998 TG5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
49245 1998 TS5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
49246 1998 TF6 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,1 km MPC · JPL
49247 1998 TL6 13/10/1998 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
49248 1998 TX7 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
49249 1998 TV13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
49250 1998 TD15 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
49251 1998 TR17 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
49252 1998 TZ18 14/10/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
49253 1998 TF21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
49254 1998 TQ25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
49255 1998 TJ29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
49256 1998 TA31 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
49257 1998 TJ31 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
49258 1998 TM32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
49259 1998 TF33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
49260 1998 TU33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
49261 1998 TW33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
49262 1998 TY34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
49263 1998 TJ36 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
49264 1998 UC 16/10/1998 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
49265 1998 UM3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
49266 1998 UW5 22/10/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
49267 1998 UU6 18/10/1998 Gekko T. Kagawa 4,9 km MPC · JPL
49268 1998 UV7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
49269 1998 UW7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
49270 1998 UB9 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
49271 1998 UG15 20/10/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,3 km MPC · JPL
49272 Bryce Canyon 1998 UT16 27/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
49273 1998 UY18 27/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
49274 1998 UB20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
49275 1998 UO20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
49276 1998 UA21 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
49277 1998 UK22 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49278 1998 UO22 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49279 1998 UP22 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49280 1998 UT22 28/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
49281 1998 UX22 30/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
49282 1998 UA24 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49283 1998 UG29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
49284 1998 US29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
49285 1998 UT29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
49286 1998 UC30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
49287 1998 US31 22/10/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
49288 1998 UD33 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49289 1998 UH40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49290 1998 UV41 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49291 1998 VJ 08/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 5,6 km MPC · JPL
49292 1998 VA1 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49293 1998 VK1 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49294 1998 VG2 10/11/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
49295 1998 VJ2 10/11/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
49296 1998 VD3 10/11/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
49297 1998 VY4 11/11/1998 Zeno T. Stafford 2,5 km MPC · JPL
49298 1998 VS5 02/11/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 3,0 km MPC · JPL
49299 1998 VU5 11/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
49300 1998 VZ5 13/11/1998 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49301 1998 VD6 11/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,6 km MPC · JPL
49302 1998 VW7 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49303 1998 VN9 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49304 1998 VT9 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49305 1998 VQ13 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49306 1998 VS13 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49307 1998 VJ15 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
49308 1998 VV15 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49309 1998 VB16 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49310 1998 VD17 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49311 1998 VZ17 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49312 1998 VA18 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49313 1998 VM18 10/11/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
49314 1998 VN19 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49315 1998 VP21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49316 1998 VX23 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
49317 1998 VN24 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
49318 1998 VE25 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49319 1998 VT25 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49320 1998 VJ26 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49321 1998 VY28 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49322 1998 VN29 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49323 1998 VN30 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49324 1998 VX30 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49325 1998 VK31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
49326 1998 VL31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
49327 1998 VZ33 11/11/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
49328 1998 VL35 01/11/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
49329 1998 VQ35 09/11/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
49330 1998 VE36 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49331 1998 VZ37 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
49332 1998 VC44 15/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
49333 1998 VP45 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
49334 1998 VU45 14/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
49335 1998 VV45 14/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
49336 1998 VC49 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49337 1998 VN50 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49338 1998 VR51 13/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49339 1998 VH54 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49340 1998 WG 16/11/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,1 km MPC · JPL
49341 1998 WW2 17/11/1998 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
49342 1998 WE3 18/11/1998 Gekko T. Kagawa 6,5 km MPC · JPL
49343 1998 WH3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
49344 1998 WC4 20/11/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,8 km MPC · JPL
49345 1998 WH4 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,1 km MPC · JPL
49346 1998 WK4 21/11/1998 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
49347 1998 WQ4 18/11/1998 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
49348 1998 WO6 23/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
49349 1998 WW6 24/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 3,8 km MPC · JPL
49350 Katheynix 1998 WQ8 27/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 3,4 km MPC · JPL
49351 1998 WE9 27/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 8,2 km MPC · JPL
49352 1998 WS9 28/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
49353 1998 WY9 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49354 1998 WP11 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49355 1998 WH12 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49356 1998 WT13 21/11/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49357 1998 WG14 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
49358 1998 WZ14 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49359 1998 WB15 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49360 1998 WM15 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49361 1998 WN15 21/11/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49362 1998 WW16 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49363 1998 WZ16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49364 1998 WG17 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49365 1998 WR18 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
49366 1998 WY18 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49367 1998 WK19 23/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49368 1998 WN19 23/11/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
49369 1998 WO19 23/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49370 1998 WS21 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
49371 1998 WZ21 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49372 1998 WL30 26/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
49373 1998 WO35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
49374 1998 WD36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
49375 1998 WW36 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
49376 1998 WB41 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49377 1998 WP41 24/11/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
49378 1998 XU2 07/12/1998 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
49379 1998 XF3 08/12/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
49380 1998 XU4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
49381 1998 XX4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
49382 Lynnokamoto 1998 XG5 12/12/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,7 km MPC · JPL
49383 1998 XP6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
49384 Hubertnaudot 1998 XX9 12/12/1998 Blauvac R. Roy 3,6 km MPC · JPL
49385 1998 XA12 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49386 1998 XH12 04/12/1998 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
49387 1998 XH16 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49388 1998 XR20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
49389 1998 XS20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
49390 1998 XO21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
49391 1998 XH25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49392 1998 XD26 15/12/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
49393 1998 XC28 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49394 1998 XT29 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49395 1998 XW32 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49396 1998 XG40 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49397 1998 XU40 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
49398 1998 XO41 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
49399 1998 XK44 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49400 1998 XS44 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49401 1998 XT44 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49402 1998 XZ44 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
49403 1998 XE45 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
49404 1998 XN45 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49405 1998 XW46 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49406 1998 XP47 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
49407 1998 XC50 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49408 1998 XL50 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49409 1998 XS50 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
49410 1998 XR51 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49411 1998 XT51 14/12/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49412 1998 XV55 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
49413 1998 XZ62 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
49414 1998 XT65 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
49415 1998 XE68 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49416 1998 XG73 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
49417 1998 XM73 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49418 1998 XP73 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49419 1998 XJ74 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
49420 1998 XK74 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
49421 1998 XC77 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
49422 1998 XM77 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49423 1998 XR77 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49424 1998 XC80 15/12/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
49425 1998 XE80 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49426 1998 XP80 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49427 1998 XE86 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49428 1998 XL94 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
49429 1998 XZ95 02/12/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
49430 1998 XZ96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 4,0 km MPC · JPL
49431 1998 XB99 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
49432 1998 YD 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
49433 1998 YS 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
49434 1998 YB1 16/12/1998 Gekko T. Kagawa 7,0 km MPC · JPL
49435 1998 YH1 16/12/1998 Gekko T. Kagawa 6,1 km MPC · JPL
49436 1998 YX2 17/12/1998 Ondřejov P. Pravec, U. Babiaková 2,4 km MPC · JPL
49437 1998 YY3 17/12/1998 Gekko T. Kagawa 2,5 km MPC · JPL
49438 1998 YD4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
49439 1998 YC5 17/12/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
49440 Kenzotange 1998 YP5 21/12/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 7,0 km MPC · JPL
49441 Scerbanenco 1998 YM6 22/12/1998 Bologna San Vittore Obs. 2,2 km MPC · JPL
49442 1998 YD7 20/12/1998 Uto F. Uto 7,5 km MPC · JPL
49443 Marcobondi 1998 YN7 22/12/1998 Montelupo D. Guidetti, E. Masotti 6,3 km MPC · JPL
49444 1998 YO7 22/12/1998 Gekko T. Kagawa 3,3 km MPC · JPL
49445 1998 YS8 17/12/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
49446 1998 YO9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,1 km MPC · JPL
49447 1998 YW11 26/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
49448 Macocha 1998 YJ12 21/12/1998 Ondřejov P. Pravec 3,6 km MPC · JPL
49449 1998 YN13 17/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
49450 1998 YD14 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
49451 1998 YH18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
49452 1998 YV18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49453 1998 YD19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
49454 1998 YH22 30/12/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., T. Martin 1,7 km MPC · JPL
49455 1998 YO22 29/12/1998 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
49456 1998 YD28 21/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49457 1998 YC30 19/12/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
49458 1999 AH2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
49459 1999 AJ2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
49460 1999 AT4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
49461 1999 AK5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,5 km MPC · JPL
49462 1999 AS6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
49463 1999 AZ6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,1 km MPC · JPL
49464 1999 AO7 11/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
49465 1999 AT8 10/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 4,0 km MPC · JPL
49466 Huanglin 1999 AX8 06/01/1999 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
49467 1999 AC16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
49468 1999 AE24 15/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
49469 Emilianomazzoni 1999 AL25 15/01/1999 Monte Agliale S. Donati 8,6 km MPC · JPL
49470 1999 AZ26 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
49471 1999 AX27 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
49472 1999 AR30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
49473 1999 AT32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
49474 1999 BL 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
49475 1999 BH3 19/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,0 km MPC · JPL
49476 1999 BA6 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
49477 1999 BA8 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
49478 1999 BY8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
49479 1999 BH9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
49480 1999 BX9 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,0 km MPC · JPL
49481 Gisellarubini 1999 BJ12 24/01/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 7,0 km MPC · JPL
49482 1999 BV12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
49483 1999 BP13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
49484 1999 BP15 27/01/1999 High Point D. K. Chesney 9,6 km MPC · JPL
49485 1999 BL16 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49486 1999 BU18 16/01/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49487 1999 BM22 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49488 1999 BZ23 18/01/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49489 1999 BQ24 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49490 1999 BX24 18/01/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
49491 1999 BW25 18/01/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49492 1999 BC26 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
49493 1999 CD 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
49494 1999 CJ1 06/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
49495 1999 CU1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
49496 1999 CC2 08/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
49497 1999 CM3 08/02/1999 Uto F. Uto 9,5 km MPC · JPL
49498 1999 CO5 12/02/1999 Gekko T. Kagawa 6,7 km MPC · JPL
49499 1999 CJ8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
49500 Ishitoshi 1999 CP9 14/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49501 Basso 1999 CN10 13/02/1999 Ceccano G. Masi 7,6 km MPC · JPL
49502 1999 CK14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,1 km MPC · JPL
49503 1999 CX16 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
49504 1999 CA17 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49505 1999 CF19 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49506 1999 CE20 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49507 1999 CF20 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49508 1999 CG22 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49509 1999 CM22 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49510 1999 CX22 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49511 1999 CT25 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
49512 1999 CJ27 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49513 1999 CK28 10/02/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
49514 1999 CM31 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49515 1999 CP31 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49516 1999 CJ32 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49517 1999 CK32 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
49518 1999 CN32 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49519 1999 CU33 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49520 1999 CX33 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49521 1999 CC36 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49522 1999 CK37 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49523 1999 CL38 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49524 1999 CJ39 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49525 1999 CO40 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49526 1999 CP40 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49527 1999 CR44 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49528 1999 CN46 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
49529 1999 CF48 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49530 1999 CC50 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
49531 1999 CR51 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49532 1999 CJ54 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
49533 1999 CN54 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
49534 1999 CO56 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
49535 1999 CB57 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
49536 1999 CS60 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
49537 1999 CY60 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49538 1999 CH61 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
49539 1999 CQ62 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49540 1999 CU63 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49541 1999 CO66 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
49542 1999 CT70 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
49543 1999 CD76 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49544 1999 CA77 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49545 1999 CJ77 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49546 1999 CG79 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
49547 1999 CY82 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
49548 1999 CP83 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
49549 1999 CL84 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
49550 1999 CO84 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49551 1999 CV84 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49552 1999 CF85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49553 1999 CB87 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49554 1999 CG87 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
49555 1999 CK88 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
49556 1999 CJ91 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
49557 1999 CQ91 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
49558 1999 CN92 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49559 1999 CU92 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49560 1999 CQ93 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
49561 1999 CA98 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
49562 1999 CF100 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49563 1999 CQ100 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49564 1999 CN103 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49565 1999 CK104 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
49566 1999 CM106 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
49567 1999 CP107 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
49568 1999 CT107 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49569 1999 CH109 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
49570 1999 CQ110 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
49571 1999 CA113 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
49572 1999 CE114 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49573 1999 CB118 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49574 1999 CO119 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49575 1999 CX119 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49576 1999 CN121 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
49577 1999 CB124 11/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
49578 1999 CD124 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49579 1999 CL124 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49580 1999 CL126 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49581 1999 CO127 11/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49582 1999 CB128 11/02/1999 Outside Phoenix, Arizona LINEAR 5,0 km MPC · JPL
49583 1999 CU132 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
49584 1999 CE133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
49585 1999 CO137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
49586 1999 CD138 11/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
49587 1999 CL145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
49588 1999 CJ149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
49589 1999 CQ149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
49590 1999 DZ1 18/02/1999 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
49591 1999 DO2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 18 km MPC · JPL
49592 1999 DD7 25/02/1999 Uccle T. Pauwels 10 km MPC · JPL
49593 1999 DX7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
49594 1999 EM13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
49595 1999 FG 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 7,3 km MPC · JPL
49596 1999 FT4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
49597 1999 FY12 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
49598 1999 FU17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
49599 1999 FM18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
49600 1999 FN18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49601 1999 FG22 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
49602 1999 FH24 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49603 1999 FC25 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
49604 1999 FP25 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
49605 1999 FE26 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
49606 1999 FU27 19/03/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
49607 1999 FC28 19/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49608 1999 FX28 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49609 1999 FO29 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
49610 1999 FY29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49611 1999 FV30 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49612 1999 FA31 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
49613 1999 FS32 23/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
49614 1999 FB39 20/03/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
49615 1999 FW41 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49616 1999 FY42 20/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49617 1999 FJ43 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49618 1999 FC44 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
49619 1999 FU46 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
49620 1999 FH51 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
49621 1999 GL 06/04/1999 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
49622 1999 GO3 09/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
49623 1999 GB5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,9 km MPC · JPL
49624 1999 GR10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
49625 1999 GS10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
49626 1999 GL16 09/04/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49627 1999 GP16 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49628 1999 GV16 15/04/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49629 1999 GF20 15/04/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
49630 1999 GB21 15/04/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
49631 1999 GA23 06/04/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
49632 1999 GV37 12/04/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
49633 1999 GC38 12/04/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
49634 1999 GS41 12/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
49635 1999 GA47 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
49636 1999 HJ1 16/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49637 1999 HO8 16/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
49638 1999 HK9 17/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49639 1999 JJ17 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
49640 1999 JH19 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49641 1999 JX25 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49642 1999 JK26 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49643 1999 JH31 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
49644 1999 JJ33 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
49645 1999 JU34 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49646 1999 JX34 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
49647 1999 JW37 10/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
49648 1999 JR45 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
49649 1999 JC46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49650 1999 JH61 10/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
49651 1999 JR66 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
49652 1999 JW81 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49653 1999 JO85 15/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49654 1999 JV85 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49655 1999 JY87 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49656 1999 JK92 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
49657 1999 JH99 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49658 1999 JK105 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
49659 1999 JC118 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49660 1999 JU130 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49661 1999 JH138 08/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
49662 1999 KC3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
49663 1999 LV4 08/06/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
49664 1999 MV 22/06/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
49665 1999 NL2 12/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
49666 1999 NZ57 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49667 1999 OM2 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49668 1999 OP2 22/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49669 1999 RZ30 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49670 1999 RZ33 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
49671 1999 RP46 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49672 1999 RM103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49673 1999 RA215 13/09/1999 Kitt Peak D. Davis, B. Gladman, C. Neese 128 km MPC · JPL
49674 1999 SB5 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49675 1999 SW27 18/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49676 1999 TZ2 02/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
49677 1999 TB3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
49678 1999 TQ7 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
49679 1999 TZ7 06/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
49680 1999 TN9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,1 km MPC · JPL
49681 1999 TN25 03/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49682 1999 TT29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
49683 1999 TX70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
49684 1999 TH137 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49685 1999 TT145 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49686 1999 TP154 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49687 1999 TQ178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49688 1999 TO198 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49689 1999 TM200 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49690 1999 TB212 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49691 1999 TJ230 03/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
49692 1999 UB7 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49693 1999 UR10 31/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49694 1999 US41 18/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
49695 1999 UF42 20/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
49696 1999 UW42 28/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
49697 1999 UK52 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
49698 Váchal 1999 VA 01/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,3 km MPC · JPL
49699 Hidetakasato 1999 VZ 03/11/1999 Yatsuka H. Abe 5,2 km MPC · JPL
49700 Mather 1999 VN1 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49701 1999 VZ1 05/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,7 km MPC · JPL
49702 Koikeda 1999 VC2 04/11/1999 Yanagida A. Tsuchikawa 3,3 km MPC · JPL
49703 1999 VT12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,1 km MPC · JPL
49704 1999 VR15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
49705 1999 VC19 11/11/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 2,2 km MPC · JPL
49706 1999 VB21 10/11/1999 Gekko T. Kagawa 3,9 km MPC · JPL
49707 1999 VZ23 13/11/1999 Uto F. Uto 3,1 km MPC · JPL
49708 1999 VH26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49709 1999 VJ26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49710 1999 VC27 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49711 1999 VB29 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49712 1999 VP29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49713 1999 VB34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49714 1999 VP34 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
49715 1999 VZ34 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49716 1999 VZ35 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
49717 1999 VR36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49718 1999 VP39 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
49719 1999 VE50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49720 1999 VV52 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49721 1999 VX52 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49722 1999 VS63 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49723 1999 VX64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49724 1999 VQ66 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49725 1999 VD67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49726 1999 VF67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
49727 1999 VG69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49728 1999 VE72 11/11/1999 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
49729 1999 VB73 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49730 1999 VQ78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49731 1999 VR80 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49732 1999 VX85 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49733 1999 VB103 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49734 1999 VR106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49735 1999 VX106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49736 1999 VU109 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49737 1999 VS112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49738 1999 VP113 04/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
49739 1999 VZ121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
49740 1999 VV123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
49741 1999 VW124 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49742 1999 VS129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
49743 1999 VP143 11/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
49744 1999 VO145 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49745 1999 VM153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
49746 1999 VG156 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49747 1999 VK161 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
49748 1999 VD166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49749 1999 VQ166 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49750 1999 VV167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49751 1999 VL168 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49752 1999 VP169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49753 1999 VD172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49754 1999 VL172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49755 1999 VO172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49756 1999 VJ177 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49757 1999 VO183 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49758 1999 VY188 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49759 1999 VX189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49760 1999 VK190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49761 1999 VU201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49762 1999 VQ207 13/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
49763 1999 VO210 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
49764 1999 VE212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49765 1999 VB217 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49766 1999 WS 18/11/1999 Oohira T. Urata 2,4 km MPC · JPL
49767 1999 WK2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
49768 1999 WP3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
49769 1999 WZ6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
49770 1999 WC7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
49771 1999 WP7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
49772 1999 WT7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
49773 1999 WJ8 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
49774 1999 WT9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
49775 1999 WO13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
49776 1999 WG18 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
49777 Cappi 1999 XS 02/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
49778 1999 XT 02/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49779 1999 XG3 04/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
49780 1999 XG6 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
49781 1999 XT7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
49782 1999 XK9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
49783 1999 XW9 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
49784 1999 XA10 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
49785 1999 XB10 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
49786 1999 XE11 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
49787 1999 XY11 06/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
49788 1999 XA13 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49789 1999 XY15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
49790 1999 XF20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49791 1999 XF31 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49792 1999 XO31 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49793 1999 XX31 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49794 1999 XH32 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49795 1999 XJ32 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49796 1999 XS32 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49797 1999 XC33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49798 1999 XL33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49799 1999 XB34 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49800 1999 XL34 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49801 1999 XP34 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
49802 1999 XA35 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49803 1999 XG35 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49804 1999 XM35 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
49805 1999 XC36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
49806 1999 XL38 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49807 1999 XL39 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49808 1999 XD40 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49809 1999 XC42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49810 1999 XH43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49811 1999 XT44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49812 1999 XH46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49813 1999 XQ46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49814 1999 XL47 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49815 1999 XK56 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49816 1999 XZ57 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49817 1999 XC58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49818 1999 XT58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49819 1999 XA59 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49820 1999 XS64 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49821 1999 XA70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49822 1999 XD70 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49823 1999 XV71 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49824 1999 XV73 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49825 1999 XW73 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49826 1999 XN74 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49827 1999 XM77 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49828 1999 XE82 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
49829 1999 XA83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49830 1999 XP83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49831 1999 XT83 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49832 1999 XA84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49833 1999 XB84 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49834 1999 XC84 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49835 1999 XK84 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49836 1999 XD85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49837 1999 XN85 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49838 1999 XS86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49839 1999 XY87 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49840 1999 XQ89 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49841 1999 XN90 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49842 1999 XS90 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49843 1999 XP92 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49844 1999 XR92 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49845 1999 XA93 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49846 1999 XE93 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49847 1999 XO93 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49848 1999 XG94 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49849 1999 XK94 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49850 1999 XM94 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49851 1999 XM95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
49852 1999 XA96 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
49853 1999 XG96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49854 1999 XB98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49855 1999 XV98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49856 1999 XC99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49857 1999 XD99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49858 1999 XZ99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49859 1999 XB100 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
49860 1999 XO100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49861 1999 XG101 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49862 1999 XC104 09/12/1999 Gekko T. Kagawa 2,1 km MPC · JPL
49863 1999 XK104 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49864 1999 XS104 10/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
49865 1999 XF108 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
49866 1999 XG111 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
49867 1999 XL111 08/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
49868 1999 XF112 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49869 1999 XG115 12/12/1999 Calgary G. W. Billings 2,1 km MPC · JPL
49870 1999 XK118 05/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
49871 1999 XY118 05/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
49872 1999 XT124 07/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
49873 1999 XZ124 07/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
49874 1999 XW129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49875 1999 XR130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49876 1999 XG131 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49877 1999 XD133 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
49878 1999 XF134 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49879 1999 XH135 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49880 1999 XP135 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49881 1999 XO138 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
49882 1999 XO140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
49883 1999 XW140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
49884 1999 XA144 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49885 1999 XG146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
49886 1999 XX151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
49887 1999 XH156 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49888 1999 XQ156 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49889 1999 XA158 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49890 1999 XE158 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49891 1999 XF158 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49892 1999 XG159 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49893 1999 XF160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49894 1999 XJ160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49895 1999 XK160 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49896 1999 XN160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49897 1999 XY160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49898 1999 XZ160 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
49899 1999 XA163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
49900 1999 XV163 08/12/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49901 1999 XK164 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49902 1999 XS164 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49903 1999 XK165 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49904 1999 XN165 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
49905 1999 XU165 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49906 1999 XX165 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49907 1999 XZ165 09/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49908 1999 XZ168 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49909 1999 XB169 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49910 1999 XS169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49911 1999 XT169 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
49912 1999 XY170 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49913 1999 XE171 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49914 1999 XG171 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
49915 1999 XU171 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49916 1999 XV171 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49917 1999 XG172 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49918 1999 XX172 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49919 1999 XY172 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49920 1999 XV173 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49921 1999 XL174 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
49922 1999 XP174 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49923 1999 XQ174 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49924 1999 XY174 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
49925 1999 XJ175 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49926 1999 XK175 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49927 1999 XG176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49928 1999 XN176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49929 1999 XU176 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49930 1999 XZ176 10/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49931 1999 XL177 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49932 1999 XK178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49933 1999 XD179 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49934 1999 XU179 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49935 1999 XV179 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49936 1999 XD180 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49937 1999 XO180 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49938 1999 XS180 10/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49939 1999 XV180 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49940 1999 XZ186 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49941 1999 XN187 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49942 1999 XL188 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49943 1999 XW192 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49944 1999 XQ193 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49945 1999 XC201 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
49946 1999 XD204 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49947 1999 XY204 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
49948 1999 XF205 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49949 1999 XG207 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49950 1999 XJ207 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49951 1999 XT211 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49952 1999 XH212 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49953 1999 XL215 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49954 1999 XL216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
49955 1999 XU216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
49956 1999 XZ220 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49957 1999 XQ221 15/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49958 1999 XC223 15/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49959 1999 XJ225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
49960 1999 XN225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
49961 1999 XZ226 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
49962 1999 XU227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
49963 1999 XH228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
49964 1999 XQ228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
49965 1999 XA231 07/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
49966 1999 XT231 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
49967 1999 XC235 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
49968 1999 XN243 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
49969 1999 XS247 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49970 1999 XD249 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49971 1999 XZ249 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49972 1999 XL255 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
49973 1999 YQ 16/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49974 1999 YT2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
49975 1999 YZ2 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49976 1999 YR4 28/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,4 km MPC · JPL
49977 1999 YS4 28/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,3 km MPC · JPL
49978 1999 YT5 28/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49979 1999 YB8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
49980 1999 YQ10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
49981 1999 YJ13 30/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
49982 1999 YP22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
49983 1999 YX22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
49984 2000 AA1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
49985 2000 AX1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
49986 2000 AF2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
49987 Bonata 2000 AB5 03/01/2000 San Marcello L. Tesi, G. Forti 3,3 km MPC · JPL
49988 2000 AE5 03/01/2000 Gekko T. Kagawa 2,0 km MPC · JPL
49989 2000 AJ5 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
49990 2000 AK5 04/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
49991 2000 AZ5 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
49992 2000 AQ7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49993 2000 AH8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49994 2000 AR9 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49995 2000 AG11 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49996 2000 AP11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49997 2000 AZ12 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49998 2000 AA13 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49999 2000 AW14 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50000 Quaoar 2002 LM60 04/06/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 1470 km MPC · JPL

45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s  • 49.000s  • 50.000s  • 51.000s  • 52.000s  • 53.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001