Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/73001–74000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73001 2002 EP25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
73002 2002 EE26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
73003 2002 EJ26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
73004 2002 EC28 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73005 2002 EP29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73006 2002 ER29 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73007 2002 ET29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73008 2002 EU29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
73009 2002 EN30 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73010 2002 EU43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73011 2002 EC44 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
73012 2002 EL44 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73013 2002 EZ45 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
73014 2002 EU52 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73015 2002 ES54 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
73016 2002 ES58 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
73017 2002 EL60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73018 2002 EN66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73019 2002 ES66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73020 2002 EE68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
73021 2002 EL68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
73022 2002 EU68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73023 2002 EW68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73024 2002 EV72 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
73025 2002 ER74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73026 2002 EW74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73027 2002 EZ77 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73028 2002 EK78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73029 2002 EW78 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
73030 2002 EG79 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
73031 2002 EM80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
73032 2002 EP80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
73033 2002 EM81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73034 2002 EY82 13/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
73035 2002 EV84 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
73036 2002 EP86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73037 2002 EC87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73038 2002 EK87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73039 2002 EO91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73040 2002 EH92 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73041 2002 ES94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73042 2002 EG95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73043 2002 EC98 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73044 2002 EG99 15/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
73045 2002 EY105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
73046 Davidmann 2002 EG112 09/03/2002 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
73047 2002 EK114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
73048 2002 EA115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
73049 2002 EP115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
73050 2002 EQ121 11/03/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
73051 2002 EQ126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
73052 2002 EL127 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
73053 2002 EX133 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73054 2002 EO153 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
73055 2002 FG 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
73056 2002 FN2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
73057 2002 FS2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
73058 2002 FK4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
73059 Kaunas 2002 FO5 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,6 km MPC · JPL
73060 2002 FZ7 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73061 2002 FC9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73062 2002 FE10 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73063 2002 FG10 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73064 2002 FE11 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73065 2002 FR15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
73066 2002 FV15 16/03/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
73067 2002 FD33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73068 2002 FK33 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73069 2002 FM34 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73070 2002 FB35 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
73071 2002 FB37 23/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73072 2002 FC38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
73073 2002 GA1 04/04/2002 Emerald Lane L. Ball 2,0 km MPC · JPL
73074 2002 GF4 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73075 2002 GL4 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73076 2002 GN4 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73077 2002 GT4 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
73078 2002 GR8 04/04/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
73079 Davidbaltimore 2002 GX8 14/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
73080 2002 GJ9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
73081 2002 GD12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
73082 2002 GZ14 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73083 2002 GK15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73084 2002 GX16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73085 2002 GM17 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
73086 2002 GY17 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
73087 2002 GA18 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73088 2002 GD18 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73089 2002 GT18 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73090 2002 GT19 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73091 2002 GW19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73092 2002 GZ19 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
73093 2002 GG20 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73094 2002 GN20 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73095 2002 GS20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
73096 2002 GU20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73097 2002 GN21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73098 2002 GP21 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73099 2002 GR21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73100 2002 GT21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73101 2002 GZ21 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73102 2002 GC24 15/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73103 2002 GZ24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
73104 2002 GO25 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73105 2002 GR25 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73106 2002 GV25 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73107 2002 GL26 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73108 2002 GS36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
73109 2002 GD37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73110 2002 GT38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
73111 2002 GK40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73112 2002 GE43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73113 2002 GS43 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
73114 2002 GQ44 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
73115 2002 GP45 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
73116 2002 GD49 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
73117 2002 GF51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
73118 2002 GV53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
73119 2002 GZ53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
73120 2002 GS55 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
73121 2002 GN56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73122 2002 GO57 08/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
73123 2002 GS58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73124 2002 GB60 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
73125 2002 GJ63 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
73126 2002 GB65 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73127 2002 GD68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
73128 2002 GE68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73129 2002 GM71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
73130 2002 GW73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
73131 2002 GE74 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73132 2002 GK74 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73133 2002 GD75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73134 2002 GE75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73135 2002 GG75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73136 2002 GX75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73137 2002 GK76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
73138 2002 GO76 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73139 2002 GM84 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73140 2002 GH87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73141 2002 GK87 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73142 2002 GU87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73143 2002 GF89 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73144 2002 GP95 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73145 2002 GQ95 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73146 2002 GJ98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73147 2002 GS98 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
73148 2002 GH99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73149 2002 GC100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73150 2002 GX100 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73151 2002 GO102 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73152 2002 GV102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73153 2002 GM105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
73154 2002 GD110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73155 2002 GU110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73156 2002 GZ122 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
73157 2002 GB127 12/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
73158 2002 GN138 12/04/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
73159 2002 GY140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
73160 2002 GZ143 13/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73161 2002 GC146 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
73162 2002 GA151 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73163 2002 GK152 12/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
73164 2002 GL154 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
73165 2002 GE166 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
73166 2002 GF166 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
73167 2002 GC167 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73168 2002 GM170 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
73169 2002 GE174 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73170 2002 HQ1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73171 2002 HE2 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73172 2002 HG2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73173 2002 HV2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73174 2002 HG3 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73175 2002 HH5 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
73176 2002 HW6 18/04/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
73177 2002 HK7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
73178 2002 HH10 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73179 2002 HO10 21/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73180 2002 HY10 18/04/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
73181 2002 HB12 29/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
73182 2002 HY14 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73183 2002 HT15 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
73184 2002 JN 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
73185 2002 JP 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
73186 2002 JQ 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
73187 2002 JS 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
73188 2002 JU 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
73189 2002 JV 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
73190 2002 JJ1 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73191 2002 JY1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
73192 2002 JE3 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
73193 2002 JQ5 05/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
73194 2002 JY7 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
73195 2002 JQ10 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73196 2002 JZ10 08/05/2002 Emerald Lane L. Ball 2,2 km MPC · JPL
73197 2002 JL12 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
73198 2002 JQ12 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
73199 Orlece 2002 JY12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
73200 2002 JP13 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73201 2002 JU13 07/05/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
73202 2002 JY14 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73203 2002 JR15 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73204 2002 JZ15 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
73205 2002 JY16 07/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
73206 2002 JK18 07/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
73207 2002 JJ19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73208 2002 JK19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
73209 2002 JM19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
73210 2002 JA20 08/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73211 2002 JK21 08/05/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
73212 2002 JB22 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73213 2002 JN22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73214 2002 JQ22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73215 2002 JS22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73216 2002 JW22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
73217 2002 JX23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73218 2002 JA24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73219 2002 JB24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73220 2002 JO24 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73221 2002 JP24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73222 2002 JB25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
73223 2002 JD25 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
73224 2002 JK25 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73225 2002 JN25 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73226 2002 JW25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73227 2002 JO26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73228 2002 JA27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73229 2002 JP28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73230 2002 JS28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73231 2002 JY28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73232 2002 JC29 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73233 2002 JN30 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73234 2002 JX32 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
73235 2002 JM33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73236 2002 JR33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73237 2002 JA34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73238 2002 JL34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73239 2002 JU34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73240 2002 JB36 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73241 2002 JC36 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73242 2002 JJ36 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73243 2002 JK36 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
73244 2002 JS38 09/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
73245 2002 JU39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
73246 2002 JO40 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
73247 2002 JY40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73248 2002 JC41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73249 2002 JG41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73250 2002 JL42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73251 2002 JM42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73252 2002 JQ42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73253 2002 JF43 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
73254 2002 JK43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73255 2002 JL43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73256 2002 JN43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73257 2002 JM44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73258 2002 JV44 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73259 2002 JY45 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
73260 2002 JP46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73261 2002 JX46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73262 2002 JK47 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73263 2002 JP47 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
73264 2002 JU47 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73265 2002 JW48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73266 2002 JN49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73267 2002 JD50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73268 2002 JN50 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73269 2002 JS50 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
73270 2002 JY50 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
73271 2002 JH51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73272 2002 JW51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
73273 2002 JZ51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
73274 2002 JU52 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73275 2002 JT53 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73276 2002 JU53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73277 2002 JP58 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
73278 2002 JU58 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73279 2002 JZ58 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73280 2002 JK59 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
73281 2002 JZ59 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
73282 2002 JH61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73283 2002 JW62 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73284 2002 JW63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73285 2002 JB64 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73286 2002 JF64 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
73287 2002 JO64 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73288 2002 JP64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73289 2002 JW64 09/05/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
73290 2002 JB65 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73291 2002 JG65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73292 2002 JU65 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
73293 2002 JH66 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73294 2002 JU66 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
73295 2002 JM67 08/05/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 11 km MPC · JPL
73296 2002 JY67 12/05/2002 Reedy Creek J. Broughton 5,5 km MPC · JPL
73297 2002 JP68 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
73298 2002 JX68 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73299 2002 JO69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73300 2002 JY69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73301 2002 JB70 07/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73302 2002 JM70 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73303 2002 JN72 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
73304 2002 JW72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73305 2002 JF73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73306 2002 JD74 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
73307 2002 JE74 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
73308 2002 JJ74 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73309 2002 JC75 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73310 2002 JE76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73311 2002 JX77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73312 2002 JN78 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
73313 2002 JR78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73314 2002 JA79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73315 2002 JP79 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
73316 2002 JP83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73317 2002 JQ83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73318 2002 JR87 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73319 2002 JK89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73320 2002 JE92 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73321 2002 JX97 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
73322 2002 JZ97 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73323 2002 JO98 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73324 2002 JX99 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73325 2002 JL101 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73326 2002 JH102 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73327 2002 JE104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73328 2002 JK105 12/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
73329 2002 JN105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
73330 2002 JS105 12/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73331 2002 JK106 15/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73332 2002 JV107 10/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
73333 2002 JT109 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73334 2002 JD110 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
73335 2002 JN110 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73336 2002 JA111 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
73337 2002 JP111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73338 2002 JS111 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73339 2002 JS112 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73340 2002 JV114 13/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73341 2002 JX114 13/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
73342 Guyunusa 2002 JX115 04/05/2002 Los Molinos Los Molinos Obs. 3,9 km MPC · JPL
73343 2002 JQ117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
73344 2002 JT119 05/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
73345 2002 JM121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
73346 2002 JV122 06/05/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
73347 2002 JS123 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73348 2002 JZ129 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73349 2002 JE131 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
73350 2002 JT131 09/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73351 2002 JO133 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73352 2002 JM134 09/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73353 2002 JW135 09/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
73354 2002 JW142 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73355 2002 JE144 13/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
73356 2002 JP146 15/05/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
73357 2002 KB 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,3 km MPC · JPL
73358 Kitwhitten 2002 KT1 17/05/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
73359 2002 KN2 17/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73360 2002 KW2 18/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
73361 2002 KD5 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
73362 2002 KP5 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73363 2002 KG6 27/05/2002 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
73364 2002 KX6 27/05/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
73365 2002 KN8 29/05/2002 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
73366 2002 KO8 29/05/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
73367 2002 KV8 29/05/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
73368 2002 KB11 16/05/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
73369 2002 KE11 17/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
73370 2002 KJ12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
73371 2002 KA13 18/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
73372 2002 KB13 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73373 2002 KU13 19/05/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
73374 2002 KC14 30/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
73375 2002 LN2 04/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
73376 2002 LO2 04/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
73377 2002 LQ4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73378 2002 LJ6 07/06/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
73379 2002 LJ7 02/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
73380 2002 LR7 02/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
73381 2002 LY7 04/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73382 2002 LE8 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73383 2002 LM8 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73384 2002 LK9 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73385 2002 LP9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73386 2002 LU9 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73387 2002 LV11 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73388 2002 LN12 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73389 2002 LY12 05/06/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
73390 2002 LE14 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73391 2002 LJ14 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
73392 2002 LN14 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
73393 2002 LU15 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
73394 2002 LB16 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73395 2002 LP16 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
73396 2002 LV18 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
73397 2002 LC19 06/06/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
73398 2002 LN19 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73399 2002 LT20 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73400 2002 LF21 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73401 2002 LE22 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
73402 2002 LA23 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
73403 2002 LG23 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73404 2002 LL24 09/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
73405 2002 LE25 02/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
73406 2002 LT25 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73407 2002 LV25 05/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
73408 2002 LH26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73409 2002 LS26 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73410 2002 LV26 07/06/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
73411 2002 LW26 07/06/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
73412 2002 LC28 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
73413 2002 LE28 09/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
73414 2002 LU30 03/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
73415 2002 LZ32 03/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73416 2002 LP34 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
73417 2002 LX35 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73418 2002 LK36 09/06/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
73419 2002 LQ36 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
73420 2002 LX36 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73421 2002 LX38 07/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73422 2002 LY38 07/06/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
73423 2002 LG39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73424 2002 LV39 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73425 2002 LJ41 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73426 2002 LM41 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73427 2002 LH42 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73428 2002 LP45 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73429 2002 LY47 13/06/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
73430 2002 LX48 12/06/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
73431 2002 LU55 14/06/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
73432 2002 LD57 10/06/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
73433 2002 LJ57 11/06/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
73434 2002 LB58 14/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73435 2002 MS 18/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
73436 2002 MH2 16/06/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
73437 2002 MJ2 16/06/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
73438 2002 MM2 17/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73439 2002 MQ2 17/06/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
73440 2002 ML3 29/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
73441 2002 MU3 30/06/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
73442 Feruglio 2002 NE5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 7,4 km MPC · JPL
73443 2002 NK10 04/07/2002 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
73444 2002 NR12 04/07/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
73445 2002 NS12 04/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
73446 2002 NX12 04/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
73447 2002 NM13 04/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
73448 2002 NS13 04/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
73449 2002 NW18 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
73450 2002 NY19 09/07/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
73451 2002 NN30 06/07/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
73452 2002 NS33 13/07/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
73453 Ninomanfredi 2002 NJ34 13/07/2002 Campo Catino G. Masi, F. Mallia 5,4 km MPC · JPL
73454 2002 NB35 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73455 2002 NT36 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
73456 2002 ND38 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
73457 2002 NZ43 12/07/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
73458 2002 NZ47 04/07/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
73459 2002 NL48 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
73460 2002 NM50 14/07/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
73461 2002 NV51 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73462 2002 NA53 14/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
73463 2002 NE53 14/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
73464 2002 NY54 05/07/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
73465 Buonanno 2002 NP55 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
73466 2002 OP5 20/07/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
73467 2002 OV5 20/07/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
73468 2002 OB8 18/07/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
73469 2002 OZ12 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73470 2002 OM15 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
73471 2002 OH16 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
73472 2002 ON18 18/07/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
73473 2002 OV18 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
73474 2002 OK19 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73475 2002 PV1 05/08/2002 El Centro Desert Wanderer Obs. 12 km MPC · JPL
73476 2002 PO4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
73477 2002 PQ14 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
73478 2002 PX14 06/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
73479 2002 PM23 06/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
73480 2002 PN34 06/08/2002 Palomar NEAT 88 km MPC · JPL
73481 2002 PO69 11/08/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
73482 2002 PP71 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73483 2002 PB72 12/08/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
73484 2002 PD72 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73485 2002 PA73 12/08/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
73486 2002 PY85 13/08/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
73487 2002 PD89 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73488 2002 PO90 11/08/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
73489 2002 PE121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
73490 2002 PR123 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
73491 Robmatson 2002 PO164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
73492 2002 QE28 28/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
73493 2002 QT41 29/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
73494 2002 QF42 30/08/2002 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
73495 2002 QE43 30/08/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
73496 2002 RW10 04/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
73497 2002 RT13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
73498 2002 RP25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
73499 2002 RL53 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73500 2002 RK57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73501 2002 RG157 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
73502 2002 RE224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
73503 2002 TX52 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
73504 2002 TO110 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
73505 2002 TD124 04/10/2002 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
73506 2002 TJ144 05/10/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
73507 2002 TN220 06/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
73508 2002 TQ220 06/10/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
73509 2002 TG260 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
73510 2002 UQ 22/10/2002 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
73511 Lovas 2002 YD3 25/12/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 8,8 km MPC · JPL
73512 2003 AL11 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73513 2003 BK10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
73514 2003 BB48 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73515 2003 EU5 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73516 2003 EY45 07/03/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73517 Cranbrook 2003 FG78 27/03/2003 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
73518 2003 HW46 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73519 2003 JF10 01/05/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
73520 Boslough 2003 MB1 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
73521 2003 MD1 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
73522 2003 MK2 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
73523 2003 MQ3 25/06/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
73524 2003 MO6 26/06/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
73525 2003 MP8 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73526 2003 NU 01/07/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
73527 2003 NC3 02/07/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
73528 2003 NU8 05/07/2003 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
73529 Giorgiopalumbo 2003 OF1 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
73530 2003 OL2 22/07/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
73531 2003 OE5 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
73532 2003 OF5 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
73533 Alonso 2003 OC6 25/07/2003 Majorca Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
73534 Liviasavioli 2003 OD7 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
73535 2003 OB14 28/07/2003 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
73536 2003 OX14 22/07/2003 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
73537 2003 OC15 22/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
73538 2003 OD15 22/07/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
73539 Carmenperrella 2003 OW18 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 9,2 km MPC · JPL
73540 2003 OZ20 23/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73541 2003 OE22 29/07/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73542 2003 OJ23 29/07/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
73543 2003 OB30 24/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
73544 2003 OZ30 30/07/2003 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
73545 2003 OB31 30/07/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
73546 2003 OM31 30/07/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73547 2003 PW 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
73548 2003 PM3 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
73549 2003 PL8 03/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
73550 2003 PG9 04/08/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
73551 Dariocastellano 2003 QV 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
73552 2003 QK12 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
73553 2003 QH30 22/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
73554 2124 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
73555 2129 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
73556 2130 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,5 km MPC · JPL
73557 2131 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
73558 2567 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
73559 2665 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
73560 2737 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
73561 2803 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
73562 2810 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
73563 3009 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
73564 4051 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
73565 4252 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
73566 4259 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
73567 4509 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
73568 4656 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
73569 4659 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
73570 4736 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
73571 4755 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
73572 4765 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
73573 4766 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
73574 4783 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
73575 4789 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
73576 4812 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
73577 4818 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
73578 6277 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
73579 6284 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
73580 6285 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
73581 6772 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
73582 2249 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
73583 3092 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
73584 3228 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
73585 3339 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
73586 4141 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
73587 1020 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
73588 1067 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
73589 1114 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
73590 1258 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
73591 1359 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
73592 1401 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
73593 1806 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
73594 2014 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
73595 2129 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
73596 2147 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
73597 2188 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
73598 2912 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
73599 3012 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
73600 3020 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73601 3045 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
73602 3053 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
73603 3214 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
73604 4039 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
73605 4041 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
73606 4079 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
73607 4092 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
73608 4155 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
73609 5114 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
73610 Klyuchevskaya 1054 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
73611 2127 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
73612 2178 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
73613 2213 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
73614 2229 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
73615 2353 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
73616 2383 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
73617 2437 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
73618 2458 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
73619 3322 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
73620 3346 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
73621 3381 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
73622 3418 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
73623 3477 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
73624 3481 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
73625 3524 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
73626 3939 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
73627 4040 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
73628 4170 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
73629 4303 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
73630 4352 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
73631 4367 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
73632 4432 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
73633 4702 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
73634 5077 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
73635 5105 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
73636 5727 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
73637 Guneus 1973 SX1 19/09/1973 Palomar PLS 17 km MPC · JPL
73638 Likhanov 1975 VC9 08/11/1975 Nauchnyj N. S. Chernykh 10 km MPC · JPL
73639 1977 EL7 12/03/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 6,1 km MPC · JPL
73640 Biermann 1977 RM 05/09/1977 La Silla H.-E. Schuster 6,1 km MPC · JPL
73641 1977 UK3 18/10/1977 Palomar S. J. Bus 15 km MPC · JPL
73642 1978 RV9 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,8 km MPC · JPL
73643 1978 UA5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,4 km MPC · JPL
73644 1978 UD7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 3,4 km MPC · JPL
73645 1978 VX2 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
73646 1978 VT3 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
73647 1978 VL9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
73648 1979 ME6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
73649 1979 MA9 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
73650 1981 DN 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
73651 1981 EJ2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
73652 1981 EN3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
73653 1981 EN6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
73654 1981 ET6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 14 km MPC · JPL
73655 1981 EL9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 10 km MPC · JPL
73656 1981 EW12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
73657 1981 EJ13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
73658 1981 EU14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
73659 1981 ER16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
73660 1981 EZ19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
73661 1981 EW25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
73662 1981 ES27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
73663 1981 EL31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
73664 1981 EE34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
73665 1981 EX42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
73666 1981 EH45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
73667 1981 ER45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
73668 1981 EG48 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
73669 1981 WL2 25/11/1981 Palomar C. T. Kowal 2,0 km MPC · JPL
73670 Kurthopf 1982 QP 19/08/1982 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 4,7 km MPC · JPL
73671 1984 BH6 26/01/1984 Palomar E. Bowell 2,4 km MPC · JPL
73672 1986 QR 26/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
73673 1986 RX1 06/09/1986 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
73674 1988 BN5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 6,4 km MPC · JPL
73675 1988 CF 08/02/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,6 km MPC · JPL
73676 1988 CD5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
73677 1988 SA3 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 25 km MPC · JPL
73678 1988 TY 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,0 km MPC · JPL
73679 1989 SQ2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
73680 1989 SP10 28/09/1989 La Silla H. Debehogne 2,0 km MPC · JPL
73681 1989 TL18 02/10/1989 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 1,9 km MPC · JPL
73682 1990 HU5 29/04/1990 Siding Spring A. Żytkow, M. J. Irwin 7,7 km MPC · JPL
73683 1990 RV3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
73684 1990 SV 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
73685 1990 SE9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
73686 Nussdorf 1990 TV1 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,0 km MPC · JPL
73687 Thomas Aquinas 1990 TQ2 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,3 km MPC · JPL
73688 1990 VA5 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
73689 1991 FK 17/03/1991 Kiyosato S. Otomo, O. Muramatsu 1,9 km MPC · JPL
73690 1991 PU2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
73691 1991 PB3 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
73692 Gürtler 1991 RL3 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,9 km MPC · JPL
73693 Dorschner 1991 RQ3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,6 km MPC · JPL
73694 1991 RL15 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
73695 1991 RL17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
73696 1991 RQ19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,4 km MPC · JPL
73697 1991 RT29 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
73698 1991 TE 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 10 km MPC · JPL
73699 Landaupfalz 1991 TH3 04/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,8 km MPC · JPL
73700 von Kues 1991 TW4 05/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73701 Siegfriedbauer 1991 TU5 03/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
73702 1991 TQ10 10/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
73703 Billings 1991 TL15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
73704 Hladiuk 1991 TW15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
73705 1991 UR2 31/10/1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
73706 1991 VC9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73707 1991 VS10 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
73708 1992 DV 25/02/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,2 km MPC · JPL
73709 1992 DV7 29/02/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
73710 1992 EL21 04/03/1992 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
73711 1992 EW24 04/03/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
73712 1992 RB4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
73713 1992 RW6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
73714 1992 SW14 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
73715 1992 SC21 22/09/1992 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
73716 1992 YT3 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
73717 1993 BV4 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
73718 1993 BL5 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
73719 1993 FT 22/03/1993 Stroncone A. Vagnozzi 2,0 km MPC · JPL
73720 1993 FR9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
73721 1993 FZ14 17/03/1993 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
73722 1993 FK18 17/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
73723 1993 FJ20 19/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
73724 1993 FA25 21/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
73725 1993 FC27 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
73726 1993 FD29 21/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
73727 1993 FT39 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
73728 1993 FP40 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
73729 1993 FH41 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
73730 1993 FL46 19/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
73731 1993 FS47 19/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
73732 1993 FH60 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
73733 1993 FD83 19/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
73734 1993 OT12 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
73735 1993 QE3 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
73736 1993 QT6 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
73737 1993 RH4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
73738 1993 RK6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
73739 1993 SV5 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
73740 1993 TZ14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
73741 1993 TY15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
73742 1993 TB19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
73743 1993 TS19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
73744 1993 TJ22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
73745 1993 TH23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
73746 1993 TY24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
73747 1993 TX25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
73748 1993 TF26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
73749 1993 TG37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
73750 1993 TT41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
73751 1993 UK8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
73752 1994 AD1 07/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
73753 1994 AQ5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
73754 1994 AG12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
73755 1994 CX 07/02/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,4 km MPC · JPL
73756 1994 CS9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
73757 1994 CH10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL
73758 1994 CB11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
73759 1994 CQ15 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
73760 1994 CT17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
73761 1994 GP5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
73762 1994 LS 03/06/1994 Palomar T. B. Spahr 3,7 km MPC · JPL
73763 1994 LQ1 02/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
73764 1994 NB2 04/07/1994 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
73765 1994 PA9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
73766 1994 PH9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
73767 Bibiandersson 1994 PQ9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
73768 1994 PO10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
73769 Delphi 1994 PN12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
73770 1994 PG14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
73771 1994 PR14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
73772 1994 PM15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
73773 1994 PZ18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
73774 1994 PH19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
73775 1994 PB24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
73776 1994 PJ27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
73777 1994 PD34 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
73778 1994 PP37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
73779 1994 RM2 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73780 1994 RR22 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
73781 1994 TW2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,5 km MPC · JPL
73782 Yanagida 1994 TD15 14/10/1994 Yanagida A. Tsuchikawa, O. Muramatsu 6,3 km MPC · JPL
73783 1994 UK6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
73784 1994 VP2 08/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
73785 1994 WJ1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
73786 1994 WX2 30/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
73787 1994 WL4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
73788 1995 AB1 06/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
73789 1995 BO6 28/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
73790 1995 BM12 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
73791 1995 CO6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
73792 1995 DB6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
73793 1995 FK1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
73794 1995 FE5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
73795 1995 FH8 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 20 km MPC · JPL
73796 1995 FL21 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
73797 1995 KD4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
73798 1995 MW2 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
73799 1995 MO6 28/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
73800 1995 ML7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73801 1995 QA4 17/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
73802 1995 QC4 17/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
73803 1995 QT5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
73804 1995 RG 03/09/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
73805 1995 SC8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
73806 1995 SL21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73807 1995 SZ29 22/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,3 km MPC · JPL
73808 1995 SL32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
73809 1995 SS48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
73810 1995 UW2 24/10/1995 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
73811 1995 UN15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
73812 1995 US18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
73813 1995 UZ57 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
73814 1995 VO8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
73815 1995 VY10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
73816 1995 VJ11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
73817 1995 VN16 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
73818 1995 WP1 17/11/1995 Church Stretton S. P. Laurie 3,7 km MPC · JPL
73819 Isaootuki 1995 WV6 16/11/1995 Nanyo T. Okuni 2,0 km MPC · JPL
73820 1995 WR8 29/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
73821 1995 WY15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
73822 1995 WM31 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
73823 1995 WQ40 24/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
73824 1995 YK1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
73825 1995 YQ1 22/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
73826 1995 YX4 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
73827 Nakanohoshinokai 1996 AB3 12/01/1996 Kiso I. Satō, M. Abe 3,8 km MPC · JPL
73828 1996 AD6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
73829 1996 AT12 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
73830 1996 AU13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
73831 1996 BC5 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
73832 1996 BE12 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
73833 1996 CP2 12/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
73834 1996 EE9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
73835 1996 EN15 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
73836 1996 FJ7 18/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
73837 1996 FM12 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
73838 1996 GR5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
73839 1996 GN8 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
73840 1996 GO13 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
73841 1996 HY17 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
73842 1996 HO22 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
73843 1996 JW9 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
73844 1996 PF4 09/08/1996 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
73845 1996 RF3 06/09/1996 Mallorca M. Blasco 6,9 km MPC · JPL
73846 1996 RB12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
73847 1996 RA19 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
73848 1996 SC1 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
73849 1996 TF18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
73850 1996 TF33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
73851 1996 TK62 06/10/1996 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
73852 1996 VB4 07/11/1996 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
73853 1996 VV18 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73854 1996 VW23 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
73855 1996 VE30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
73856 1996 WF 16/11/1996 Sudbury D. di Cicco 3,3 km MPC · JPL
73857 Hitaneichi 1996 WA3 16/11/1996 Nanyo T. Okuni 2,3 km MPC · JPL
73858 1996 XL3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73859 1996 XK5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
73860 1996 XR5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
73861 1996 XN19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
73862 Mochigasechugaku 1996 XN32 15/12/1996 Saji Saji Obs. 1,4 km MPC · JPL
73863 1996 XH33 08/12/1996 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
73864 1996 YS2 29/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
73865 1997 AW 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
73866 1997 AB1 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
73867 1997 AH1 02/01/1997 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
73868 1997 AD6 01/01/1997 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
73869 1997 AM11 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
73870 1997 AC16 13/01/1997 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
73871 1997 AP16 14/01/1997 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
73872 Stefanoragazzi 1997 AO17 07/01/1997 Colleverde V. S. Casulli 1,6 km MPC · JPL
73873 1997 BF1 28/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
73874 1997 BX1 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
73875 1997 BS4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73876 1997 CT 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
73877 1997 CS6 04/02/1997 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
73878 1997 CX6 06/02/1997 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
73879 1997 CT7 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
73880 1997 CC21 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73881 1997 CD22 13/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
73882 1997 CZ25 11/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
73883 Asteraude 1997 DQ 16/02/1997 Castres A. Klotz 2,3 km MPC · JPL
73884 1997 EG 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
73885 Kalaymoodley 1997 EV 01/03/1997 Campo Imperatore A. Boattini 3,3 km MPC · JPL
73886 1997 EY5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
73887 1997 ED7 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73888 1997 EK12 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
73889 1997 EN12 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
73890 1997 EK16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73891 Pietromennea 1997 ED23 10/03/1997 Colleverde V. S. Casulli 2,3 km MPC · JPL
73892 1997 ER25 05/03/1997 Oohira T. Urata 2,3 km MPC · JPL
73893 1997 ET33 04/03/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73894 1997 EL34 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
73895 1997 EE35 04/03/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73896 1997 EG35 04/03/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73897 1997 EN39 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73898 1997 ES42 10/03/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73899 1997 EV49 05/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
73900 1997 FD 19/03/1997 Cloudcroft W. Offutt 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73901 1997 FD5 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
73902 1997 GX5 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73903 1997 GZ9 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73904 1997 GM10 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73905 1997 GB12 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
73906 1997 GE15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73907 1997 GG15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73908 1997 GS18 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73909 1997 GW18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73910 1997 GU20 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73911 1997 GD22 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73912 1997 GV28 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
73913 1997 GZ35 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73914 1997 GN40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
73915 1997 GD43 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73916 1997 HD1 27/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
73917 1997 HS1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
73918 1997 HA10 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
73919 1997 HV10 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73920 1997 HE12 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
73921 1997 LT4 07/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
73922 1997 LZ12 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
73923 1997 MU1 30/06/1997 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
73924 1997 MN3 28/06/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73925 1997 MS6 28/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
73926 1997 ML9 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
73927 1997 MK11 28/06/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73928 1997 NK2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
73929 1997 OK1 28/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
73930 1997 PV 03/08/1997 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
73931 1997 PK3 03/08/1997 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
73932 1997 QD5 25/08/1997 Reedy Creek J. Broughton 10 km MPC · JPL
73933 1997 RW1 03/09/1997 Caussols ODAS 7,7 km MPC · JPL
73934 1997 SO2 24/09/1997 Ondřejov L. Kotková 6,2 km MPC · JPL
73935 1997 SH3 26/09/1997 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
73936 Takeyamamoto 1997 SF4 24/09/1997 Moriyama Y. Ikari 8,3 km MPC · JPL
73937 1997 SV6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
73938 1997 SH7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
73939 1997 SG10 26/09/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
73940 1997 SX10 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
73941 1997 SN11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
73942 1997 SN12 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
73943 1997 SE15 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
73944 1997 SG24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
73945 1997 SS28 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
73946 1997 SD32 24/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,2 km MPC · JPL
73947 1997 TV3 03/10/1997 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
73948 1997 TK12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
73949 1997 TT12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
73950 1997 TE13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
73951 1997 UK8 21/10/1997 Church Stretton S. P. Laurie 7,5 km MPC · JPL
73952 1997 UQ17 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
73953 1997 UN20 27/10/1997 Haleakala AMOS 5,5 km MPC · JPL
73954 1997 UR20 20/10/1997 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
73955 Asaka 1997 UE21 22/10/1997 Saji Saji Obs. 6,6 km MPC · JPL
73956 1997 VQ6 05/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,2 km MPC · JPL
73957 1997 VF7 02/11/1997 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
73958 1997 WN 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
73959 1997 WV11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
73960 1997 WE21 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
73961 1997 WP25 30/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
73962 1997 WN40 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
73963 1997 WO41 29/11/1997 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
73964 1997 WK42 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73965 1997 XF5 06/12/1997 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
73966 1997 XG10 06/12/1997 Cloudcroft W. Offutt 4,0 km MPC · JPL
73967 1997 XX10 04/12/1997 Xinglong SCAP 7,8 km MPC · JPL
73968 1997 YQ4 24/12/1997 Chichibu N. Satō 9,9 km MPC · JPL
73969 1997 YK12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
73970 1998 AX6 05/01/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
73971 1998 BN8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
73972 1998 BA18 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
73973 1998 BF22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
73974 1998 BT26 29/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 10 km MPC · JPL
73975 1998 BD34 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
73976 1998 BE35 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
73977 1998 BT42 20/01/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
73978 1998 DU6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
73979 1998 DF8 21/02/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
73980 1998 DV8 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
73981 1998 DE16 25/02/1998 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
73982 1998 DB17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
73983 1998 DS19 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
73984 Claudebernard 1998 DJ20 26/02/1998 Blauvac R. Roy 2,7 km MPC · JPL
73985 1998 DH28 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73986 1998 DR29 28/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73987 1998 EA2 02/03/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
73988 1998 EJ11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
73989 1998 ED12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
73990 1998 EU12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
73991 1998 FP 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
73992 1998 FK1 20/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
73993 1998 FZ4 22/03/1998 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
73994 1998 FM21 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73995 1998 FQ25 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
73996 1998 FU28 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
73997 1998 FB38 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73998 1998 FR40 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73999 1998 FP43 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74000 1998 FM44 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

69.000s  • 70.000s  • 71.000s  • 72.000s  • 73.000s  • 74.000s  • 75.000s  • 76.000s  • 77.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001