Danh sách tiểu hành tinh/247001–248000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247001 1999 VL60 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247002 1999 VF64 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
247003 1999 VJ79 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247004 1999 VF106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247005 1999 VQ120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247006 1999 VK127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247007 1999 VG144 11/11/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
247008 1999 VY147 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247009 1999 VG154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
247010 1999 VM178 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247011 1999 VU191 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247012 1999 VL192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247013 1999 VU197 03/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
247014 1999 VH201 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
247015 1999 VG218 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
247016 1999 WE12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
247017 1999 XQ9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247018 1999 XE48 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247019 1999 XJ55 07/12/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
247020 1999 XM108 04/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
247021 1999 XH199 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247022 1999 XW200 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
247023 1999 XG238 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
247024 1999 XR255 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247025 1999 YL7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
247026 1999 YX16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247027 2000 AV25 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247028 2000 AZ70 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247029 2000 AX92 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247030 2000 AS140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247031 2000 AW214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247032 2000 BY12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
247033 2000 BN43 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247034 2000 CH76 09/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
247035 2000 DY24 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247036 2000 EA31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247037 2000 EF72 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
247038 2000 ET83 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247039 2000 ET111 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
247040 2000 EQ116 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
247041 2000 FJ1 26/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
247042 2000 FB55 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247043 2000 GS11 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247044 2000 GA24 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
247045 2000 GL156 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247046 2000 GZ159 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247047 2000 HB51 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247048 2000 HJ101 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
247049 2000 HY101 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
247050 2000 JR31 11/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
247051 2000 LZ 02/06/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,1 km MPC · JPL
247052 2000 LP2 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
247053 2000 NV19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
247054 2000 OJ53 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247055 2000 OD56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247056 2000 QW1 22/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247057 2000 QO40 24/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
247058 2000 QV62 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247059 2000 QC80 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247060 2000 QC99 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247061 2000 QF100 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247062 2000 QN115 25/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
247063 2000 QY124 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247064 2000 QE156 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247065 2000 QZ218 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
247066 2000 RV16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247067 2000 RS25 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247068 2000 RJ28 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247069 2000 RM31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247070 2000 RN80 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
247071 2000 RG83 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247072 2000 RH87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247073 2000 RB89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247074 2000 RN104 06/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
247075 2000 SB2 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
247076 2000 SM15 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
247077 2000 SD40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247078 2000 SQ40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247079 2000 SE52 23/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
247080 2000 SV56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247081 2000 SS72 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247082 2000 ST73 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247083 2000 SQ83 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247084 2000 SB115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247085 2000 ST136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247086 2000 SZ137 23/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
247087 2000 SC145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247088 2000 SS146 24/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
247089 2000 SP163 21/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
247090 2000 SH165 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247091 2000 SX177 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247092 2000 SD187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
247093 2000 SJ223 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247094 2000 SJ249 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
247095 2000 SK262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247096 2000 ST290 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247097 2000 SL294 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247098 2000 SE299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247099 2000 SH299 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247100 2000 SE305 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247101 2000 SL314 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247102 2000 SA315 28/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
247103 2000 SL317 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
247104 2000 SY345 21/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
247105 2000 SQ348 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
247106 2000 TF6 01/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
247107 2000 TE16 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247108 2000 TG58 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247109 2000 TT59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
247110 2000 TS61 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247111 2000 TZ63 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247112 2000 UL 19/10/2000 Needville Needville Obs. 3,1 km MPC · JPL
247113 2000 UC12 18/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247114 2000 UA23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247115 2000 UY43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247116 2000 UQ52 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247117 2000 UJ63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247118 2000 UK63 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247119 2000 UP63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247120 2000 UJ70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247121 2000 UL74 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247122 2000 UF77 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247123 2000 UE96 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247124 2000 UR98 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247125 2000 UQ102 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247126 2000 UE103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247127 2000 VA12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247128 2000 VO18 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247129 2000 VQ33 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247130 2000 VW41 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247131 2000 VG43 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247132 2000 WV16 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
247133 2000 WQ38 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247134 2000 WQ39 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
247135 2000 WA72 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
247136 2000 WS82 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
247137 2000 WR92 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247138 2000 WY94 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
247139 2000 WP104 27/11/2000 Eskridge G. Hug 2,4 km MPC · JPL
247140 2000 WL114 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247141 2000 WD153 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
247142 2000 WR154 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247143 2000 WQ190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247144 2000 WV190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
247145 2000 XG7 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247146 2000 XC12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247147 2000 XX12 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
247148 2000 XR14 01/12/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
247149 2000 XM23 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
247150 2000 XP25 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247151 2000 XR44 08/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 3,2 km MPC · JPL
247152 2000 XO46 07/12/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
247153 2000 YH10 21/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
247154 2000 YA21 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
247155 2000 YL22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
247156 2000 YH29 23/12/2000 Socorro LINEAR AMO 1,7 km MPC · JPL
247157 2000 YY32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247158 2000 YW38 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247159 2000 YK51 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247160 2000 YF54 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247161 2000 YZ66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
247162 2000 YO103 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247163 2000 YS123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
247164 2000 YL131 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
247165 2000 YN134 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
247166 2000 YW135 22/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247167 2001 AT15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247168 2001 AM28 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
247169 2001 AX43 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
247170 2001 BY10 16/01/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 3,2 km MPC · JPL
247171 2001 BD15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
247172 2001 BX19 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247173 2001 BG36 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
247174 2001 BS40 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247175 2001 BP80 20/01/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
247176 2001 BF82 16/01/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
247177 2001 CF18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247178 2001 CQ32 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
247179 2001 DC9 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247180 2001 DH38 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247181 2001 DC51 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247182 2001 DT60 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247183 2001 DP87 25/02/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
247184 2001 DJ91 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247185 2001 EQ2 01/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247186 2001 EO18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
247187 2001 FK109 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247188 2001 FP115 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247189 2001 KV15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
247190 2001 KA39 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247191 2001 LY8 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247192 2001 MN31 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
247193 2001 NQ3 13/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
247194 2001 NR11 12/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
247195 2001 OB2 18/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
247196 2001 OS58 20/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
247197 2001 OV84 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
247198 2001 OM86 27/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247199 2001 OF97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
247200 2001 OZ103 30/07/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247201 2001 OO109 31/07/2001 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
247202 2001 PR 06/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247203 2001 PK4 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
247204 2001 PE20 10/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
247205 2001 PR20 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
247206 2001 PC27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247207 2001 PO27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247208 2001 PN28 13/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 3,1 km MPC · JPL
247209 2001 QU5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247210 2001 QS7 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247211 2001 QU9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247212 2001 QO49 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247213 2001 QO51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247214 2001 QE63 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247215 2001 QD90 16/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
247216 2001 QA93 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247217 2001 QT109 21/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
247218 2001 QL119 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247219 2001 QC129 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247220 2001 QJ129 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
247221 2001 QV129 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247222 2001 QQ136 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247223 2001 QV148 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
247224 2001 QG153 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
247225 2001 QW155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
247226 2001 QM159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247227 2001 QP171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247228 2001 QZ194 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247229 2001 QB195 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247230 2001 QU204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
247231 2001 QA210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
247232 2001 QS219 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247233 2001 QT221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
247234 2001 QH244 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
247235 2001 QP245 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247236 2001 QY250 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
247237 2001 QK251 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247238 2001 QW255 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247239 2001 QC259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247240 2001 QX273 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
247241 2001 QN285 23/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
247242 2001 QH287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247243 2001 RL1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247244 2001 RN3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
247245 2001 RV13 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247246 2001 RB33 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247247 2001 RT38 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247248 2001 RB40 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247249 2001 RF43 11/09/2001 Oakley Oakley Obs. 1,8 km MPC · JPL
247250 2001 RQ48 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247251 2001 RL50 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
247252 2001 RB57 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247253 2001 RX59 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247254 2001 RP80 14/09/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247255 2001 RT82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
247256 2001 RR85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
247257 2001 RX88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
247258 2001 RZ93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
247259 2001 RT98 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
247260 2001 RX109 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247261 2001 RH123 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247262 2001 RM146 09/09/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
247263 2001 RD148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
247264 2001 SW8 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
247265 2001 SP13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247266 2001 SP26 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247267 2001 SV49 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247268 2001 SF62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247269 2001 SY63 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247270 2001 SG87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247271 2001 SF89 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247272 2001 SU92 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247273 2001 SX104 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247274 2001 SU116 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
247275 2001 SH119 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247276 2001 SU123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247277 2001 SK135 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247278 2001 SR144 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247279 2001 SG148 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
247280 2001 SY149 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247281 2001 SR155 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
247282 2001 SK181 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247283 2001 SC187 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
247284 2001 ST199 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247285 2001 SC205 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
247286 2001 SE206 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247287 2001 SE246 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247288 2001 SC250 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
247289 2001 SL258 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247290 2001 SS284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247291 2001 SM294 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247292 2001 SW294 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247293 2001 SR299 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247294 2001 SA305 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
247295 2001 SA344 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
247296 2001 SQ345 23/09/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
247297 2001 SH354 26/09/2001 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
247298 2001 TS24 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
247299 2001 TK49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
247300 2001 TF57 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247301 2001 TW57 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247302 2001 TY60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247303 2001 TY68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247304 2001 TW78 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247305 2001 TS84 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247306 2001 TR88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247307 2001 TA92 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247308 2001 TH121 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
247309 2001 TO121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247310 2001 TK123 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
247311 2001 TD125 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
247312 2001 TM162 11/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247313 2001 TP168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247314 2001 TE169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247315 2001 TP176 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
247316 2001 TH180 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247317 2001 TV183 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247318 2001 TM186 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247319 2001 TG199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247320 2001 TU200 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247321 2001 TG209 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
247322 2001 TA228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
247323 2001 TY232 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
247324 2001 TT248 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
247325 2001 TU249 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
247326 2001 UZ22 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247327 2001 UJ45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247328 2001 UV56 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247329 2001 UF59 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
247330 2001 UJ60 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247331 2001 UR78 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247332 2001 UK108 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247333 2001 UB112 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247334 2001 UF124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
247335 2001 UT135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247336 2001 UP145 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247337 2001 UP151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247338 2001 UJ169 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247339 2001 UP200 19/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
247340 2001 UD206 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
247341 2001 UV209 20/10/2001 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
247342 2001 UL210 21/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
247343 2001 UU219 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247344 2001 UZ220 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247345 2001 UH224 29/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247346 2001 VK 05/11/2001 Eskridge G. Hug 3,5 km MPC · JPL
247347 2001 VV16 11/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
247348 2001 VT20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247349 2001 VZ40 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
247350 2001 VP49 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
247351 2001 VB52 10/11/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
247352 2001 VR57 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247353 2001 VW59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247354 2001 VG101 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
247355 2001 VH122 13/11/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
247356 2001 VM132 12/11/2001 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
247357 2001 WW10 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247358 2001 WQ67 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
247359 2001 WC84 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247360 2001 XU 07/12/2001 Palomar NEAT APO · 510 m MPC · JPL
247361 2001 XY1 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247362 2001 XX6 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247363 2001 XG12 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247364 2001 XK36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247365 2001 XC38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247366 2001 XN38 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247367 2001 XN49 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247368 2001 XO51 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247369 2001 XH61 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247370 2001 XJ65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247371 2001 XD68 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247372 2001 XY80 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247373 2001 XG86 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247374 2001 XT110 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247375 2001 XJ169 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247376 2001 XZ197 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247377 2001 XQ221 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
247378 2001 XW230 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247379 2001 XM231 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247380 2001 XU233 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247381 2001 XZ260 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
247382 2001 YP55 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247383 2001 YE63 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247384 2001 YQ73 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247385 2001 YD95 18/12/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
247386 2001 YH96 18/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
247387 2001 YS115 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247388 2001 YA122 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247389 2001 YX124 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247390 2001 YZ151 19/12/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247391 2002 AA22 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247392 2002 AX33 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
247393 2002 AO66 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247394 2002 AE75 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247395 2002 AF111 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247396 2002 AO139 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247397 2002 AT156 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247398 2002 AF164 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247399 2002 AX198 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
247400 2002 AL205 08/01/2002 Apache Point SDSS 8,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247401 2002 AV208 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247402 2002 BY13 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247403 2002 BL19 21/01/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247404 2002 BV21 19/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
247405 2002 CU1 03/02/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
247406 2002 CN47 03/02/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
247407 2002 CT51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
247408 2002 CQ75 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247409 2002 CF79 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
247410 2002 CW108 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247411 2002 CY108 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247412 2002 CU120 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
247413 2002 CF134 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247414 2002 CF150 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247415 2002 CH196 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247416 2002 CN212 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247417 2002 CM223 11/02/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
247418 2002 CO234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
247419 2002 CC260 07/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
247420 2002 CZ261 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 5,4 km MPC · JPL
247421 2002 CD272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
247422 2002 CQ283 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247423 2002 CW287 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
247424 2002 CD288 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
247425 2002 CH289 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247426 2002 CT289 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247427 2002 CQ291 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247428 2002 CY291 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247429 2002 CQ292 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247430 2002 CM302 12/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247431 2002 CK304 15/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247432 2002 CL307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247433 2002 DX2 21/02/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,1 km MPC · JPL
247434 2002 DG4 21/02/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
247435 2002 DP15 16/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
247436 2002 ES3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 890 m MPC · JPL
247437 2002 EJ11 12/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
247438 2002 EF23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
247439 2002 EJ61 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247440 2002 EP73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247441 2002 EG82 13/03/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
247442 2002 EN99 02/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
247443 2002 EZ117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
247444 2002 ED134 13/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
247445 2002 EP154 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247446 2002 FL13 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247447 2002 GE19 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
247448 2002 GL19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247449 2002 GF36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
247450 2002 GW36 02/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
247451 2002 GP37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
247452 2002 GK41 04/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
247453 2002 GH59 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
247454 2002 GF70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
247455 2002 GX72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
247456 2002 GY90 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
247457 2002 GA98 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247458 2002 GX102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247459 2002 GA116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247460 2002 GE118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
247461 2002 GH127 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247462 2002 GO140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
247463 2002 GQ144 11/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
247464 2002 GF167 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247465 2002 HC13 22/04/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247466 2002 JG6 05/05/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
247467 2002 JZ12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
247468 2002 JE17 07/05/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
247469 2002 JK38 09/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
247470 2002 JP41 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
247471 2002 JF51 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247472 2002 JJ61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247473 2002 JZ67 12/05/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
247474 2002 JL81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247475 2002 JF104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247476 2002 JA120 05/05/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
247477 2002 JX129 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247478 2002 JJ141 10/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
247479 2002 JO142 11/05/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
247480 2002 JY149 09/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
247481 2002 KG 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 8,3 km MPC · JPL
247482 2002 KL14 30/05/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
247483 2002 LE19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247484 2002 LC24 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247485 2002 LO35 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247486 2002 LA38 03/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
247487 2002 LJ52 09/06/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247488 2002 NL19 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247489 2002 NA30 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
247490 2002 NC37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247491 2002 NC55 05/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
247492 2002 NF65 14/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
247493 2002 NW69 12/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
247494 2002 NT70 09/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
247495 2002 NJ72 15/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
247496 2002 OP1 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247497 2002 OF14 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247498 2002 OW25 23/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
247499 2002 OD32 18/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
247500 2002 PH34 06/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247501 2002 PS40 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247502 2002 PK43 10/08/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
247503 2002 PV60 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247504 2002 PN70 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247505 2002 PB89 11/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
247506 2002 PQ91 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247507 2002 PV103 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
247508 2002 PL104 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
247509 2002 PN119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
247510 2002 PN121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
247511 2002 PZ123 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247512 2002 PW124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
247513 2002 PX132 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247514 2002 PV141 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
247515 2002 PL176 11/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
247516 2002 QA 16/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
247517 2002 QY6 16/08/2002 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
247518 2002 QU15 22/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
247519 2002 QV15 27/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247520 2002 QX19 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
247521 2002 QJ27 28/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
247522 2002 QA64 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
247523 2002 QU80 19/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
247524 2002 QM87 30/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247525 2002 QQ92 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
247526 2002 QO106 17/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247527 2002 QX113 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
247528 2002 QS114 28/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
247529 2002 QE121 16/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247530 2002 QL123 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
247531 2002 RX9 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247532 2002 RP12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
247533 2002 RK16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
247534 2002 RS27 03/09/2002 Needville Needville Obs. 3,2 km MPC · JPL
247535 2002 RQ36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247536 2002 RV55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
247537 2002 RV61 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
247538 2002 RF66 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247539 2002 RK70 04/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247540 2002 RN81 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247541 2002 RO110 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247542 Ripplrónai 2002 RP117 08/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
247543 2002 RO120 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
247544 2002 RT127 10/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
247545 2002 RA143 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247546 2002 RY171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247547 2002 RV180 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
247548 2002 RR183 11/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
247549 2002 RS201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247550 2002 RC218 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
247551 2002 RW218 15/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
247552 2002 RH224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
247553 Berndpauli 2002 RV234 08/09/2002 Haleakala R. Matson 6,9 km MPC · JPL
247554 2002 RE242 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,6 km MPC · JPL
247555 2002 RX263 05/09/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
247556 2002 RC273 04/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
247557 2002 RY273 04/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
247558 2002 RJ279 03/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
247559 2002 SE4 27/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
247560 2002 SE10 27/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
247561 2002 SZ11 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247562 2002 SX13 27/09/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
247563 2002 SY24 28/09/2002 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
247564 2002 SQ27 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
247565 2002 SE32 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
247566 2002 SW42 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
247567 2002 SZ51 17/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
247568 2002 SR53 20/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
247569 2002 SZ63 28/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
247570 2002 SJ66 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
247571 2002 SY71 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247572 2002 SB73 16/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
247573 2002 TJ2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247574 2002 TA18 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247575 2002 TP20 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247576 2002 TL27 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247577 2002 TR29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247578 2002 TC31 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247579 2002 TO36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247580 2002 TN44 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247581 2002 TJ46 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247582 2002 TR47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247583 2002 TW50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247584 2002 TY56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
247585 2002 TU64 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247586 2002 TA85 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
247587 2002 TW88 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247588 2002 TW92 02/10/2002 Emerald Lane L. Ball 3,7 km MPC · JPL
247589 2002 TF125 04/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
247590 2002 TN137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247591 2002 TS154 05/10/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
247592 2002 TB158 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
247593 2002 TE171 03/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247594 2002 TL177 11/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247595 2002 TR179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
247596 2002 TP185 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247597 2002 TZ185 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247598 2002 TG187 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247599 2002 TL190 11/10/2002 Powell Powell Obs. 2,5 km MPC · JPL
247600 2002 TT198 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247601 2002 TW212 07/10/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
247602 2002 TY225 08/10/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
247603 2002 TZ231 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247604 2002 TX237 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247605 2002 TP254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
247606 2002 TO267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
247607 2002 TP268 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247608 2002 TZ272 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247609 2002 TK277 10/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
247610 2002 TQ281 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247611 2002 TH288 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247612 2002 TC289 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247613 2002 TS290 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247614 2002 TT290 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247615 2002 TP292 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
247616 2002 TF300 15/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247617 2002 TP303 05/10/2002 Palomar K. Černis 5,0 km MPC · JPL
247618 2002 TH309 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
247619 2002 TC312 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
247620 2002 TX318 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
247621 2002 TQ325 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
247622 2002 TH367 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
247623 2002 TS376 05/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
247624 2002 TD384 15/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
247625 2002 UT2 28/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
247626 2002 UV5 28/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247627 2002 UF23 31/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
247628 2002 US24 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
247629 2002 UM25 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
247630 2002 UL28 30/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
247631 2002 UC47 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247632 2002 UA71 30/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
247633 2002 VY4 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
247634 2002 VM12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247635 2002 VS29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247636 2002 VV39 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
247637 2002 VZ40 01/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
247638 2002 VP44 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247639 2002 VV55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247640 2002 VM65 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247641 2002 VZ76 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247642 2002 VH92 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247643 2002 VQ114 13/11/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
247644 2002 VF120 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247645 2002 VA123 13/11/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
247646 2002 VJ131 13/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,9 km MPC · JPL
247647 2002 VX132 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247648 2002 VG135 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247649 2002 WG5 24/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247650 2002 WK6 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
247651 2002 WK15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
247652 Hajossy 2002 WO21 26/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247653 2002 WE28 24/11/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
247654 2002 XS10 03/12/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
247655 2002 XV19 02/12/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
247656 2002 XX26 05/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247657 2002 XW52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247658 2002 XN63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247659 2002 XY64 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247660 2002 XC67 11/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
247661 2002 XF69 13/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247662 2002 XU77 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247663 2002 XO83 13/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247664 2002 XU83 13/12/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247665 2002 XY89 14/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247666 2002 XT92 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
247667 2002 XS99 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247668 2002 XE103 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247669 2002 XO110 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247670 2002 XE118 03/12/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
247671 2002 YM10 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247672 2002 YD11 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
247673 2002 YS14 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
247674 2002 YM19 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247675 2002 YP28 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247676 2002 YW31 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
247677 2002 YA32 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
247678 2003 AS1 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247679 2003 AR4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 6,8 km MPC · JPL
247680 2003 AJ5 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247681 2003 AU12 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247682 2003 AU41 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
247683 2003 AE47 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247684 2003 AN64 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
247685 2003 AF67 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247686 2003 AY73 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247687 2003 AO75 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247688 2003 BQ7 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
247689 2003 BM18 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
247690 2003 BA25 25/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
247691 2003 BU27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
247692 2003 BW29 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247693 2003 BU31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247694 2003 BF36 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
247695 2003 BE37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247696 2003 BJ43 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
247697 2003 BE51 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
247698 2003 BZ51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247699 2003 BC74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
247700 2003 BC86 23/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247701 2003 CS4 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247702 2003 CC7 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247703 2003 CF8 01/02/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247704 2003 CT9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247705 2003 CF24 04/02/2003 La Silla C. Barbieri 3,4 km MPC · JPL
247706 2003 DJ4 21/02/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
247707 2003 DA7 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,0 km MPC · JPL
247708 2003 DT14 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
247709 2003 EV1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 5,0 km MPC · JPL
247710 2003 EV10 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247711 2003 EU31 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247712 2003 EE39 08/03/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
247713 2003 EA57 09/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
247714 2003 EA58 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
247715 2003 FT1 24/03/2003 Črni Vrh H. Mikuž 4,1 km MPC · JPL
247716 2003 FW17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247717 2003 FA20 23/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
247718 2003 FT22 26/03/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
247719 2003 FD43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
247720 2003 FS74 26/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
247721 2003 FX83 28/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
247722 2003 FX89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
247723 2003 FW90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
247724 2003 FM98 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
247725 2003 FC123 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
247726 2003 FM131 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
247727 2003 GC21 04/04/2003 Uccle Uccle Obs. 5,6 km MPC · JPL
247728 2003 GX23 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
247729 2003 GG30 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
247730 2003 GK51 07/04/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,6 km MPC · JPL
247731 2003 HN6 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
247732 2003 HZ18 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
247733 2003 HW19 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
247734 2003 HD27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
247735 2003 HY37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
247736 2003 HP51 30/04/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247737 2003 JD10 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247738 2003 KX1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
247739 2003 KZ34 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247740 2003 LY3 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
247741 2003 LM5 05/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247742 2003 LJ6 08/06/2003 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
247743 2003 MX7 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247744 2003 ME9 28/06/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247745 2003 NX8 04/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
247746 2003 NK10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
247747 2003 OT10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
247748 2003 OL16 27/07/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247749 2003 OT18 28/07/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
247750 2003 OW21 29/07/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
247751 2003 OG24 24/07/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
247752 2003 OE31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247753 2003 PE 01/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
247754 2003 PU 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247755 2003 PA1 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247756 2003 PH5 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
247757 2003 PM8 03/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
247758 2003 QH4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
247759 2003 QE5 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
247760 2003 QN5 21/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247761 2003 QC11 20/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
247762 2003 QF15 20/08/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
247763 2003 QX17 22/08/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
247764 2003 QL26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
247765 2003 QU40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247766 2003 QJ52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247767 2003 QN52 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247768 2003 QB54 23/08/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
247769 2003 QE66 22/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
247770 2003 QA74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247771 2003 QO87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247772 2003 QM90 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247773 2003 QM100 28/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
247774 2003 QZ101 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
247775 2003 QW105 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
247776 2003 QL107 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247777 2003 QR110 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247778 2003 RF 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247779 2003 RU 02/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
247780 2003 RA1 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247781 2003 RQ4 03/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247782 2003 RZ7 03/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
247783 2003 RE11 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
247784 2003 RR13 15/09/2003 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
247785 2003 RK17 15/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
247786 2003 SR8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
247787 2003 SL13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
247788 2003 SE28 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
247789 2003 SL38 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
247790 2003 SZ38 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
247791 2003 SK39 16/09/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
247792 2003 SM40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
247793 2003 SR43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247794 2003 SR46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247795 2003 SX54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
247796 2003 SL59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247797 2003 SN60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
247798 2003 SR60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
247799 2003 SR69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
247800 2003 SF72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247801 2003 SF74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
247802 2003 SD76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
247803 2003 SD89 18/09/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
247804 2003 SS90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247805 2003 SF96 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247806 2003 SV105 20/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247807 2003 SD110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
247808 2003 SS110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
247809 2003 SN111 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
247810 2003 SE117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
247811 2003 SY121 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
247812 2003 SB124 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
247813 2003 SW137 21/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247814 2003 SF141 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
247815 2003 SS142 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247816 2003 SQ144 19/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
247817 2003 SF147 20/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
247818 2003 SX150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247819 2003 SM154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247820 2003 SC156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
247821 2003 SN170 22/09/2003 Uccle T. Pauwels 5,7 km MPC · JPL
247822 2003 SH180 19/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
247823 2003 SG185 21/09/2003 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
247824 2003 SD187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
247825 2003 SF190 24/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
247826 2003 SC193 20/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
247827 2003 SN198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
247828 2003 SD208 23/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
247829 2003 SQ217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
247830 2003 SG218 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247831 2003 SP232 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
247832 2003 SW245 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247833 2003 SO251 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247834 2003 SF254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247835 2003 ST255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247836 2003 SA258 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247837 2003 SV266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247838 2003 SF275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247839 2003 SJ280 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247840 2003 SK282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
247841 2003 SQ283 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
247842 2003 SM292 25/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
247843 2003 ST318 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
247844 2003 SZ318 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
247845 2003 SA322 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
247846 2003 SS350 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247847 2003 SH352 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
247848 2003 SF369 26/09/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
247849 2003 SX412 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247850 2003 SX418 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
247851 2003 TY5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247852 2003 TY11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
247853 2003 TN18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
247854 2003 TV19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
247855 2003 UC4 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
247856 2003 UR7 18/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 6,3 km MPC · JPL
247857 2003 UN36 16/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247858 2003 UA38 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247859 2003 UJ47 20/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
247860 2003 UM47 20/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
247861 2003 UB53 18/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
247862 2003 UL55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
247863 2003 UQ74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247864 2003 UC76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
247865 2003 UD80 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
247866 2003 UH82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
247867 2003 UU94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
247868 2003 UY98 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
247869 2003 UW108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
247870 2003 UU110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247871 2003 UA121 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
247872 2003 UH135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
247873 2003 UH141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
247874 2003 UJ145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
247875 2003 UO145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
247876 2003 UP151 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247877 2003 UU152 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247878 2003 UX153 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
247879 2003 UR161 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
247880 2003 UW162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247881 2003 UG169 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247882 2003 UN171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
247883 2003 UF178 21/10/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
247884 2003 UV183 21/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
247885 2003 UU184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
247886 2003 UR191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
247887 2003 UK195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247888 2003 UJ207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
247889 2003 UA210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
247890 2003 UY216 21/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
247891 2003 UB222 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
247892 2003 UA226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
247893 2003 UX228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
247894 2003 UN236 22/10/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
247895 2003 UC243 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247896 2003 UG243 24/10/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
247897 2003 UD244 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247898 2003 UV246 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247899 2003 UV249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247900 2003 UL275 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247901 2003 UF277 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
247902 2003 UJ281 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247903 2003 UO296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
247904 2003 UC315 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
247905 2003 UE338 18/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
247906 2003 UR353 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
247907 2003 UE373 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
247908 2003 VS 05/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
247909 2003 VA5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
247910 2003 VC11 15/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
247911 2003 VO12 04/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247912 2003 WO22 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247913 2003 WA27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
247914 2003 WN29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
247915 2003 WT29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247916 2003 WO34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
247917 2003 WJ38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247918 2003 WB47 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
247919 2003 WK57 18/11/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
247920 2003 WF65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
247921 2003 WA67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
247922 2003 WO67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
247923 2003 WF71 20/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
247924 2003 WH74 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247925 2003 WD87 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247926 2003 WU100 21/11/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
247927 2003 WR101 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247928 2003 WT125 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
247929 2003 WZ132 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247930 2003 WK136 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247931 2003 WG146 23/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
247932 2003 WB159 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
247933 2003 WL162 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247934 2003 WJ189 20/11/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
247935 2003 WS190 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247936 2003 XJ1 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247937 2003 XQ14 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247938 2003 XK16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
247939 2003 XW17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
247940 2003 XX21 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
247941 2003 XN42 15/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247942 2003 XM43 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247943 2003 YH7 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
247944 2003 YO10 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
247945 2003 YU12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
247946 2003 YE20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
247947 2003 YP20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
247948 2003 YD28 17/12/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
247949 2003 YN33 17/12/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
247950 2003 YE40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
247951 2003 YR43 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247952 2003 YE46 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247953 2003 YF63 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247954 2003 YP67 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247955 2003 YW70 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247956 2003 YC77 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247957 2003 YH79 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247958 2003 YH99 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247959 2003 YX106 22/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
247960 2003 YL117 27/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
247961 2003 YA123 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247962 2003 YZ130 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247963 2003 YY136 27/12/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
247964 2003 YF139 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247965 2003 YO148 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247966 2003 YQ148 29/12/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
247967 2003 YD149 29/12/2003 Catalina CSS 21 km MPC · JPL
247968 2003 YN150 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247969 2004 AG17 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
247970 2004 AJ20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
247971 2004 BA48 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
247972 2004 BB73 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247973 2004 BJ84 25/01/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
247974 2004 BR101 29/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247975 2004 BZ101 29/01/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247976 2004 BF102 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247977 2004 BK104 23/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
247978 2004 BJ105 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247979 2004 CM5 10/02/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
247980 2004 CF14 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
247981 2004 CT16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247982 2004 CE18 10/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
247983 2004 CZ32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
247984 2004 CL71 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
247985 2004 CB72 13/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
247986 2004 CU77 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
247987 2004 CV77 11/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
247988 2004 CF78 11/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247989 2004 CW91 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
247990 2004 CG118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
247991 2004 CA122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
247992 2004 CF122 12/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
247993 2004 CL123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
247994 2004 CO128 14/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
247995 2004 DJ10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
247996 2004 DV12 16/02/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
247997 2004 DT22 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247998 2004 DS46 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
247999 2004 DN55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
248000 2004 DX59 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

243.000s  • 244.000s  • 245.000s  • 246.000s  • 247.000s  • 248.000s  • 249.000s  • 250.000s  • 251.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001