Danh sách tiểu hành tinh/225001–226000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225001 2007 EL149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
225002 2007 ED154 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
225003 2007 EC165 15/03/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
225004 2007 EM166 11/03/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
225005 2007 EW166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
225006 2007 EB167 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225007 2007 EJ167 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
225008 2007 EL167 12/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
225009 2007 ED169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
225010 2007 EA181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
225011 2007 EV181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
225012 2007 EP184 12/03/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
225013 2007 EQ188 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
225014 2007 ET188 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
225015 2007 EG196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
225016 2007 EE202 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225017 2007 EB204 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
225018 2007 EJ206 13/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
225019 2007 EO214 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
225020 2007 EX218 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225021 2007 FL 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
225022 2007 FB12 17/03/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225023 2007 FF15 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
225024 2007 FK15 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
225025 2007 FX18 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
225026 2007 FB20 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
225027 2007 FE21 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
225028 2007 FU22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225029 2007 FU24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
225030 2007 FN25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
225031 2007 FA26 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
225032 2007 FH29 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
225033 2007 FM35 23/03/2007 Moletai Molėtai Obs. 2,3 km MPC · JPL
225034 2007 FY39 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
225035 2007 FB42 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
225036 2007 FJ42 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
225037 2007 FR43 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
225038 2007 GT2 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
225039 2007 GY4 11/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
225040 2007 GO5 14/04/2007 Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
225041 2007 GR7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
225042 2007 GQ9 08/04/2007 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
225043 2007 GN11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
225044 2007 GT14 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225045 2007 GE16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225046 2007 GY16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
225047 2007 GN18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
225048 2007 GV18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
225049 2007 GV24 11/04/2007 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
225050 2007 GF41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
225051 2007 GN41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
225052 2007 GV45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
225053 2007 GP58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
225054 2007 GY61 15/04/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
225055 2007 GE73 15/04/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
225056 2007 GL73 15/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
225057 2007 HK 16/04/2007 Altschwendt W. Ries 1,8 km MPC · JPL
225058 2007 HG3 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
225059 2007 HJ3 16/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
225060 2007 HG4 16/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
225061 2007 HV10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
225062 2007 HS11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
225063 2007 HG16 20/04/2007 Lulin Observatory LUSS 5,1 km MPC · JPL
225064 2007 HS27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
225065 2007 HE33 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
225066 2007 HN44 16/04/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
225067 2007 HR47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
225068 2007 HE59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
225069 2007 HM60 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
225070 2007 HM62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
225071 2007 HE70 25/04/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,4 km MPC · JPL
225072 2007 HT84 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
225073 2007 HK90 23/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
225074 2007 HH91 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
225075 2007 HT95 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
225076 Vallemare 2007 JT2 08/05/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 5,1 km MPC · JPL
225077 2007 JA4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225078 2007 JM4 07/05/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
225079 2007 JF19 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225080 2007 JA23 13/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 5,2 km MPC · JPL
225081 2007 JH25 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
225082 2007 JL28 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
225083 2007 KZ5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
225084 2007 KK6 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
225085 2007 LB1 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
225086 2007 LB3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
225087 2007 LZ8 08/06/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
225088 Gonggong 2007 OR10 17/07/2007 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz res · 3:10 · 2120 km MPC · JPL
225089 2007 PG28 14/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 17 km MPC · JPL
225090 2007 TH10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225091 2007 TJ350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
225092 2008 AW27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
225093 2008 AF115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
225094 2008 CU25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225095 2008 CD140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
225096 2008 DU 24/02/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
225097 2008 DX14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
225098 2008 DB16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225099 2008 DM32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225100 2008 DE35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225101 2008 DS35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225102 2008 DD39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
225103 2008 DL40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225104 2008 DZ66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225105 2008 DX67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
225106 2008 DN68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225107 2008 DD69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225108 2008 DQ69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225109 2008 DC76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
225110 2008 DP82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225111 2008 ED 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
225112 2008 EH4 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
225113 2008 EL9 09/03/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
225114 2008 EY14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225115 2008 EY41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
225116 2008 EE45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
225117 2008 EX45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225118 2008 EF76 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
225119 2008 EV77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
225120 2008 EE82 05/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225121 2008 ES100 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
225122 2008 EK123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
225123 2008 EV131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225124 2008 EZ134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
225125 2008 EP137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
225126 2008 EE149 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225127 2008 FP10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225128 2008 FH40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
225129 2008 FR55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
225130 2008 FK59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
225131 2008 FF67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225132 2008 FC68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
225133 2008 FK69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
225134 2008 FJ70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
225135 2008 FC79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
225136 2008 FT94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225137 2008 FW94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225138 2008 FT98 30/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
225139 2008 FY99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
225140 2008 FC101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225141 2008 FX102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225142 2008 FE107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
225143 2008 FW123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
225144 2008 FT128 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
225145 2008 GC 01/04/2008 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
225146 2008 GQ1 02/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
225147 2008 GQ8 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
225148 2008 GC23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
225149 2008 GV23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
225150 2008 GR46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
225151 2008 GN47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
225152 2008 GB52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
225153 2008 GK64 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225154 2008 GK65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225155 2008 GO65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
225156 2008 GG67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225157 2008 GP69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
225158 2008 GP77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
225159 2008 GF83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
225160 2008 GL96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225161 2008 GS97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
225162 2008 GY99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225163 2008 GH102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225164 2008 GC114 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225165 2008 GZ117 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
225166 2008 GF119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225167 2008 GR121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
225168 2008 GN129 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
225169 2008 GK130 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
225170 2008 GA141 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225171 2008 HC1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225172 2008 HC3 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
225173 2008 HW3 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
225174 2008 HO5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
225175 2008 HG11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
225176 2008 HV18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
225177 2008 HP32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
225178 2008 HL33 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225179 2008 HF35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
225180 2008 HN38 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
225181 2008 HB39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
225182 2008 HU45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
225183 2008 HO46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
225184 2008 HX54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
225185 2008 HC56 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
225186 2008 HQ58 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225187 2008 HM60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
225188 2008 HG61 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
225189 2008 HG62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225190 2008 HG63 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
225191 2008 JZ1 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
225192 2008 JX5 01/05/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
225193 2008 JC12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225194 2008 JO12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
225195 2008 JY13 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
225196 2008 JK17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
225197 2008 JW18 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
225198 2008 JR25 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225199 2008 JK28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225200 2008 JT34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225201 2008 KT7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225202 2008 KE25 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
225203 2008 KM36 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
225204 2008 KN39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
225205 2008 KO41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
225206 2008 LP 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
225207 2008 LG12 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225208 2008 NM1 04/07/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
225209 2008 OT20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
225210 2008 QB31 30/08/2008 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
225211 2008 QG42 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
225212 2008 RF25 03/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 12 km MPC · JPL
225213 2008 RJ27 08/09/2008 Dauban F. Kugel 16 km MPC · JPL
225214 2008 RM58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
225215 2008 RB65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
225216 2008 RV76 06/09/2008 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
225217 2008 RA83 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
225218 2008 RD95 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
225219 2008 RO126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
225220 2008 RX128 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
225221 2008 SN22 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
225222 2008 SP32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
225223 2008 SV36 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
225224 2008 SH41 20/09/2008 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
225225 Ninagrunewald 2008 SZ82 26/09/2008 Wildberg R. Apitzsch 4,7 km MPC · JPL
225226 2008 SH213 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
225227 2008 TO65 02/10/2008 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
225228 2008 TE92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 16 km MPC · JPL
225229 2008 TB149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
225230 2008 UX4 25/10/2008 Kachina J. Hobart 15 km MPC · JPL
225231 2009 HE12 18/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
225232 Kircheva 2009 OD2 21/07/2009 Zvezdno Obshtestvo F. Fratev 1,1 km MPC · JPL
225233 2009 OJ3 20/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
225234 2009 PB1 12/08/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225235 2009 PJ12 15/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
225236 2009 PP14 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
225237 2009 PV15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225238 Hristobotev 2009 QJ5 17/08/2009 Zvezdno Obshtestvo F. Fratev 860 m MPC · JPL
225239 Ruthproell 2009 QG8 19/08/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,4 km MPC · JPL
225240 2009 QY8 20/08/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,8 km MPC · JPL
225241 2009 QO13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
225242 2009 QL14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225243 2009 QU22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
225244 2009 QE27 23/08/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
225245 2009 QC28 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
225246 2009 QX28 23/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
225247 2009 QY32 24/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
225248 2009 QJ33 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
225249 2009 QT33 26/08/2009 Zvezdno Obshtestvo Zvezdno Obshtestvo Obs. 820 m MPC · JPL
225250 Georgfranziska 2009 QU36 30/08/2009 Taunus S. Karge, U. Zimmer 2,2 km MPC · JPL
225251 2009 QF44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225252 2009 QQ47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
225253 2009 RP1 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
225254 Flury 2009 RL2 10/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,7 km MPC · JPL
225255 2009 RA3 10/09/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
225256 2009 RO3 12/09/2009 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
225257 2009 RJ5 10/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
225258 2009 RL16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
225259 2009 RH17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
225260 2009 RK17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
225261 2009 RC24 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225262 2009 RX26 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225263 2009 RQ30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
225264 2009 RT34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
225265 2009 RD47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225266 2009 RN47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225267 2009 RS47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225268 2009 RT47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225269 2009 SO15 19/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
225270 2009 SF30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225271 2009 SO61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
225272 2009 SE76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225273 2128 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
225274 6781 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
225275 6890 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
225276 Leïtos 1436 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
225277 Stino 1960 SN 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 3,1 km MPC · JPL
225278 1981 DW1 28/02/1981 Palomar S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
225279 1991 VY10 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225280 1993 FL17 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
225281 1993 FL35 19/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
225282 1993 RS7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
225283 1994 GB5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
225284 1994 JK6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
225285 1994 JT6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
225286 1994 PD5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
225287 1994 RJ8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
225288 1994 RT17 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
225289 1994 SK10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225290 1994 WK4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225291 1995 DV6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225292 1995 DS7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225293 1995 FF7 24/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225294 1995 QA6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
225295 1995 SH13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
225296 1995 SQ67 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
225297 1995 UB2 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225298 1995 UM16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
225299 1995 UV17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
225300 1995 UX76 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225301 1995 VG9 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225302 1995 VU9 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
225303 1995 VZ13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225304 1995 WH8 19/11/1995 Haleakala AMOS 1,0 km MPC · JPL
225305 1995 XX3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225306 1996 EZ9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
225307 1996 GV6 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
225308 1996 HH 17/04/1996 Haleakala AMOS 960 m MPC · JPL
225309 1996 HV14 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
225310 1996 TG67 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
225311 1996 VP17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225312 1996 XB27 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 160 m MPC · JPL
225313 1997 CD13 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
225314 1997 EZ30 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
225315 1997 LS1 02/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
225316 1997 LQ16 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
225317 1997 SK18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
225318 1997 SU32 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
225319 1997 TV19 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
225320 1997 WC11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
225321 1997 XP7 06/12/1997 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
225322 1998 BQ19 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225323 1998 FY9 24/03/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
225324 1998 FO105 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225325 1998 HP73 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225326 1998 HD154 29/04/1998 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
225327 1998 KN58 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225328 1998 MJ6 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225329 1998 QK40 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225330 1998 QZ58 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
225331 1998 QK88 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225332 1998 QA95 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225333 1998 QB105 30/08/1998 Siding Spring R. H. McNaught 1,8 km MPC · JPL
225334 1998 RX45 14/09/1998 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
225335 1998 RB46 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225336 1998 RB51 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225337 1998 RZ69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225338 1998 SA6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
225339 1998 SB12 22/09/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
225340 1998 SQ29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225341 1998 SJ42 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
225342 1998 SN78 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225343 1998 SY86 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
225344 1998 SK87 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225345 1998 SD107 26/09/1998 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
225346 1998 SQ149 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
225347 1998 SG161 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225348 1998 SY176 24/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
225349 1998 TS8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225350 1998 TO9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
225351 1998 TA20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225352 1998 US2 20/10/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
225353 1998 UF11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
225354 1998 UF49 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
225355 1998 UJ49 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
225356 1998 VX40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225357 1998 VD41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225358 1998 VV42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225359 1998 WJ24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 11 km MPC · JPL
225360 1998 WF30 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225361 1998 XD2 07/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
225362 1998 XU22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
225363 1998 XV24 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
225364 1999 BO30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
225365 1999 CM79 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
225366 1999 CC97 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
225367 1999 CQ132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225368 1999 CD136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
225369 1999 FE3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
225370 1999 FF17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225371 1999 HM4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225372 1999 JC53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
225373 1999 LJ15 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225374 1999 RX10 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225375 1999 RM106 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225376 1999 RR164 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225377 1999 RW216 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225378 1999 SJ13 16/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225379 1999 TC62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
225380 1999 TP64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
225381 1999 TL90 02/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
225382 1999 TK110 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225383 1999 TW161 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225384 1999 TO163 09/10/1999 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
225385 1999 TO178 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225386 1999 TA195 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225387 1999 UJ18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225388 1999 UN18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
225389 1999 UK21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225390 1999 UW28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
225391 1999 UK29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
225392 1999 UJ33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
225393 1999 UU36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
225394 1999 UP37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
225395 1999 UO48 30/10/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
225396 1999 UY50 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
225397 1999 VA49 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
225398 1999 VQ115 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
225399 1999 VE121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225400 1999 VB124 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225401 1999 VL124 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225402 1999 VZ126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
225403 1999 VH132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225404 1999 VD170 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225405 1999 VV195 03/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
225406 1999 VR211 12/11/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
225407 1999 WD20 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225408 1999 XH5 04/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
225409 1999 XL25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225410 1999 XA76 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225411 1999 XD162 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225412 1999 XR227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225413 1999 XC238 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225414 1999 XV244 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
225415 1999 XA261 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225416 1999 YC 17/12/1999 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
225417 1999 YJ10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
225418 2000 AY54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225419 2000 AW70 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
225420 2000 AU82 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
225421 2000 AR159 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225422 2000 AB178 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225423 2000 AO206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
225424 2000 AB209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
225425 2000 AK216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
225426 2000 AF253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225427 2000 BF1 28/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
225428 2000 BX19 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
225429 2000 BJ35 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
225430 2000 CG 01/02/2000 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
225431 2000 CR9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225432 2000 CJ35 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
225433 2000 CX43 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
225434 2000 CD59 06/02/2000 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
225435 2000 CL69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225436 2000 CK79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
225437 2000 CK84 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
225438 2000 CC110 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
225439 2000 CZ136 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
225440 2000 DU5 25/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225441 2000 DJ6 28/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
225442 2000 DF16 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
225443 2000 DO26 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225444 2000 DN35 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225445 2000 DO36 29/02/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
225446 2000 DA61 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
225447 2000 DX61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225448 2000 DR67 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
225449 2000 DN77 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
225450 2000 DY86 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225451 2000 ER4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225452 2000 EO10 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225453 2000 ED13 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225454 2000 EY14 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225455 2000 EQ15 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225456 2000 EK23 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
225457 2000 EG27 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225458 2000 EW35 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
225459 2000 ER44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225460 2000 EG53 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
225461 2000 EL53 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225462 2000 EV55 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225463 2000 EQ67 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225464 2000 EV75 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
225465 2000 EU144 03/03/2000 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
225466 2000 EN168 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
225467 2000 ET173 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225468 2000 ET177 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225469 2000 FT3 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
225470 2000 FA21 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225471 2000 FG24 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225472 2000 FS36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225473 2000 FK47 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225474 2000 FE59 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225475 2000 GQ48 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225476 2000 GD55 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225477 2000 GO61 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225478 2000 GV81 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225479 2000 GX89 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
225480 2000 GS112 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225481 2000 GV120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225482 2000 GS136 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225483 2000 GT145 11/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225484 2000 GY154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225485 2000 GT160 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225486 2000 HQ2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
225487 2000 HV6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225488 2000 HT15 28/04/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
225489 2000 HD26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
225490 2000 HF31 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225491 2000 HV40 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225492 2000 HT49 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225493 2000 HP63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
225494 2000 HX81 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225495 2000 HT105 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225496 2000 KX2 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225497 2000 KC40 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225498 2000 KR73 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225499 2000 LU23 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225500 2000 LK32 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225501 2000 NB19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
225502 2000 OY33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225503 2000 PY21 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225504 2000 QR15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225505 2000 QT26 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225506 2000 QJ58 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
225507 2000 QG71 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225508 2000 QY84 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
225509 2000 QY98 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225510 2000 QS107 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225511 2000 QH109 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225512 2000 QS128 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225513 2000 QA131 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225514 2000 QG138 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225515 2000 QD156 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225516 2000 QE163 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225517 2000 QX170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225518 2000 QJ179 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225519 2000 QR211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225520 2000 QD221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
225521 2000 QP223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
225522 2000 RR15 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225523 2000 RN16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225524 2000 RA26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225525 2000 RB27 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225526 2000 RH76 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225527 2000 RE82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225528 2000 RY89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225529 2000 RG96 04/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
225530 2000 RH97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
225531 2000 SF1 18/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225532 2000 SP5 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225533 2000 SL20 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225534 2000 SX25 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225535 2000 SN63 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225536 2000 SO63 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225537 2000 SZ64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225538 2000 SV65 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225539 2000 SJ90 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225540 2000 SA98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225541 2000 SV105 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225542 2000 SW124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225543 2000 SO134 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225544 2000 SV142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225545 2000 SO163 30/09/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,9 km MPC · JPL
225546 2000 SH173 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225547 2000 SN189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
225548 2000 SR194 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225549 2000 SC199 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225550 2000 SC285 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225551 2000 SG285 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225552 2000 SK286 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225553 2000 SQ302 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225554 2000 SP304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225555 2000 SJ316 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225556 2000 SV317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225557 2000 SD334 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
225558 2000 SM347 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
225559 2000 SR364 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225560 2000 SF365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
225561 2000 SB372 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
225562 2000 TJ 02/10/2000 OCA-Anza M. Collins, A. Rudd 3,1 km MPC · JPL
225563 2000 TL2 02/10/2000 Eskridge G. Hug 2,3 km MPC · JPL
225564 2000 TY8 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225565 2000 TR12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225566 2000 TP15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225567 2000 TD45 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225568 2000 TV51 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225569 2000 TZ59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
225570 2000 TL63 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225571 2000 UV1 23/10/2000 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
225572 2000 UW27 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225573 2000 UV58 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225574 2000 UQ64 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225575 2000 UM68 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225576 2000 UR78 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225577 2000 UM99 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
225578 2000 UG101 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225579 2000 UP102 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225580 2000 VH4 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225581 2000 VB53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225582 2000 VC58 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225583 2000 WS32 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225584 2000 WU39 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225585 2000 WT47 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225586 2000 WS67 27/11/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
225587 2000 WS77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225588 2000 WS81 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225589 2000 WM90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225590 2000 WE94 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
225591 2000 WL103 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225592 2000 WR117 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
225593 2000 WA134 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225594 2000 WX136 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225595 2000 WT155 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225596 2000 XK4 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225597 2000 XQ13 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
225598 2000 XN21 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225599 2000 XE31 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225600 2000 YJ2 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225601 2000 YY29 29/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
225602 2000 YS38 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225603 2000 YT39 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225604 2000 YO41 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225605 2000 YK42 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225606 2000 YM43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225607 2000 YS49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225608 2000 YB60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225609 2000 YN60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225610 2000 YJ74 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225611 2000 YY77 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225612 2000 YK82 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225613 2000 YH107 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225614 2000 YA120 19/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
225615 2000 YR124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
225616 2000 YB143 19/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225617 2001 AQ14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225618 2001 AO26 05/01/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
225619 2001 AK32 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
225620 2001 AR34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225621 2001 BD 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
225622 2001 BY3 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
225623 2001 BS16 18/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
225624 2001 BJ39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
225625 2001 BK40 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
225626 2001 BQ52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225627 2001 BJ57 20/01/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
225628 2001 CS14 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225629 2001 DN51 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225630 2001 DR77 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225631 2001 ER15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
225632 2001 EX19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
225633 2001 FF15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
225634 2001 FU49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225635 2001 FY54 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
225636 2001 FD59 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
225637 2001 FL60 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225638 2001 FF72 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
225639 2001 FS78 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225640 2001 FP84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225641 2001 FO89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225642 2001 FY89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
225643 2001 FN96 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225644 2001 FZ98 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225645 2001 FW107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
225646 2001 FN115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
225647 2001 FU119 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225648 2001 FA123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
225649 2001 FF126 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
225650 2001 FA146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
225651 2001 FK147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
225652 2001 FD148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
225653 2001 FC178 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225654 2001 FR189 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
225655 2001 HR28 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225656 2001 HW33 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
225657 2001 JX1 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
225658 2001 KX43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225659 2001 KH47 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225660 2001 KB62 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
225661 2001 KH71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
225662 2001 KG74 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
225663 2001 LH16 13/06/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
225664 2001 MJ7 21/06/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225665 2001 NU8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
225666 2001 NE10 14/07/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
225667 2001 ND15 13/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
225668 2001 OU2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225669 2001 OE11 20/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
225670 2001 OP11 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
225671 2001 OY19 21/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
225672 2001 OE20 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
225673 2001 OV76 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
225674 2001 OA96 29/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 870 m MPC · JPL
225675 2001 PA 01/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
225676 2001 PZ15 09/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
225677 2001 PY21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
225678 2001 PC43 12/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
225679 2001 PG50 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
225680 2001 PO60 13/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
225681 2001 PL61 13/08/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
225682 2001 PA66 15/08/2001 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
225683 2001 QQ8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225684 2001 QC33 17/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
225685 2001 QW41 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225686 2001 QE60 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225687 2001 QG68 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 3,0 km MPC · JPL
225688 2001 QQ88 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
225689 2001 QR116 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225690 2001 QS119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225691 2001 QU124 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225692 2001 QJ146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225693 2001 QS146 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
225694 2001 QP158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225695 2001 QX162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
225696 2001 QU169 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225697 2001 QB170 23/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
225698 2001 QM185 21/08/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
225699 2001 QF186 21/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
225700 2001 QH193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225701 2001 QH203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
225702 2001 QH215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
225703 2001 QQ222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
225704 2001 QY229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225705 2001 QJ231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
225706 2001 QE242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225707 2001 QN242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225708 2001 QH246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225709 2001 QA252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225710 2001 QX278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225711 Danyzy 2001 QT288 17/08/2001 Pises Pises Obs. 900 m MPC · JPL
225712 2001 RN1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225713 2001 RE9 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225714 2001 RP20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225715 2001 RW21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225716 2001 RH23 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
225717 2001 RX32 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225718 2001 RL56 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225719 2001 RS58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225720 2001 RJ59 12/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
225721 2001 RJ85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
225722 2001 RR86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
225723 2001 RS92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
225724 2001 RD97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225725 2001 RY99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225726 2001 RE100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225727 2001 RU106 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225728 2001 RE107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225729 2001 RA109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225730 2001 RR110 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225731 2001 RD113 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
225732 2001 RM130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225733 2001 RA131 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
225734 2001 RQ141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225735 2001 RA150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
225736 2001 RB150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
225737 2001 RS154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
225738 2001 SL5 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225739 2001 SO5 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225740 2001 SK15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225741 2001 SP15 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
225742 2001 SO29 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
225743 2001 SM36 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225744 2001 SF37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225745 2001 SY41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225746 2001 SC42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225747 2001 SF75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
225748 2001 SG82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225749 2001 SQ100 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225750 2001 SF130 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
225751 2001 SB148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225752 2001 ST152 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225753 2001 SF156 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225754 2001 SL159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225755 2001 SJ160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225756 2001 SW161 17/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
225757 2001 SV165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225758 2001 SE167 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225759 2001 SB174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225760 2001 SK195 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
225761 2001 SH207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225762 2001 SJ229 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225763 2001 SH231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225764 2001 SG235 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225765 2001 SD255 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
225766 2001 ST259 20/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
225767 2001 SL283 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225768 2001 SQ289 25/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
225769 2001 SA299 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225770 2001 SZ349 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225771 2001 SR354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225772 2001 TL6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
225773 2001 TQ16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225774 2001 TB21 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225775 2001 TY48 15/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
225776 2001 TG82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225777 2001 TH148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
225778 2001 TB151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
225779 2001 TW151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
225780 2001 TL154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
225781 2001 TT155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
225782 2001 TW162 11/10/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
225783 2001 TP180 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225784 2001 TW183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225785 2001 TP200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225786 2001 UP8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225787 2001 UV43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225788 2001 UF44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225789 2001 UJ107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225790 2001 UY111 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225791 2001 UV138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225792 2001 UQ187 17/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
225793 2001 UQ222 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225794 2001 VO8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225795 2001 VZ26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225796 2001 VY30 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
225797 2001 VM33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225798 2001 VS33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225799 2001 VN41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225800 2001 VR41 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225801 2001 VN50 10/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
225802 2001 VC71 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225803 2001 VS77 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
225804 2001 VK78 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225805 2001 VN78 15/11/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
225806 2001 VC82 09/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
225807 2001 VS87 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225808 2001 VQ98 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225809 2001 VX104 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225810 2001 VG106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225811 2001 VF113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225812 2001 VF115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225813 2001 VS120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225814 2001 WD1 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225815 2001 WP8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225816 2001 WZ9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225817 2001 WJ32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225818 2001 WV56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225819 2001 WW81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225820 2001 WZ87 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225821 2001 WO103 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225822 2001 XL 04/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225823 2001 XR4 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225824 2001 XT6 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225825 2001 XQ26 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225826 2001 XV26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225827 2001 XB38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225828 2001 XE44 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225829 2001 XA46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225830 2001 XA57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225831 2001 XN64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225832 2001 XF66 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225833 2001 XR68 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225834 2001 XE79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225835 2001 XT80 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225836 2001 XE87 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225837 2001 XZ91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225838 2001 XM94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225839 2001 XQ97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225840 2001 XC103 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
225841 2001 XB109 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225842 2001 XQ117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225843 2001 XS123 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225844 2001 XP131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225845 2001 XW133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225846 2001 XS135 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225847 2001 XE136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225848 2001 XO146 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225849 2001 XS159 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225850 2001 XX159 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225851 2001 XR161 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225852 2001 XK166 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225853 2001 XX171 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225854 2001 XB172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225855 2001 XZ172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225856 2001 XN175 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225857 2001 XA177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225858 2001 XK177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225859 2001 XC182 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225860 2001 XT188 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225861 2001 XS191 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225862 2001 XR201 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225863 2001 XF205 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225864 2001 XX205 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225865 2001 XS215 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225866 2001 XM223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225867 2001 XM226 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225868 2001 XE229 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
225869 2001 XA234 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225870 2001 XU239 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225871 2001 XC246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225872 2001 XG260 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225873 2001 YL4 22/12/2001 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,6 km MPC · JPL
225874 2001 YS4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,0 km MPC · JPL
225875 2001 YS25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225876 2001 YM27 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225877 2001 YG52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225878 2001 YB62 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225879 2001 YS65 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
225880 2001 YM67 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225881 2001 YW68 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
225882 2001 YS70 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225883 2001 YH71 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225884 2001 YN81 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
225885 2001 YY88 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225886 2001 YQ89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225887 2001 YP108 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225888 2001 YD111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
225889 2001 YK115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225890 2001 YY115 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225891 2001 YC116 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225892 2001 YM123 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225893 2001 YE127 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225894 2001 YV145 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225895 2001 YJ153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
225896 2001 YG154 19/12/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
225897 2001 YH155 20/12/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
225898 2002 AA1 06/01/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
225899 2002 AS2 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225900 2002 AF3 07/01/2002 Socorro LINEAR APO 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225901 2002 AR16 04/01/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
225902 2002 AF22 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225903 2002 AH24 08/01/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
225904 2002 AN25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
225905 2002 AW29 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225906 2002 AO36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225907 2002 AX39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225908 2002 AC47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225909 2002 AM51 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225910 2002 AS55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225911 2002 AA56 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225912 2002 AW63 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225913 2002 AM73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225914 2002 AR80 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225915 2002 AA85 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225916 2002 AX86 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225917 2002 AR88 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225918 2002 AZ96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225919 2002 AL102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225920 2002 AE105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225921 2002 AE106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225922 2002 AH107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225923 2002 AK109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225924 2002 AE116 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225925 2002 AG131 12/01/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
225926 2002 AL137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225927 2002 AU138 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225928 2002 AM140 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225929 2002 AQ144 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225930 2002 AL161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225931 2002 AS170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225932 2002 AT170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225933 2002 AJ171 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
225934 2002 AT175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225935 2002 AV175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225936 2002 AT176 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225937 2002 AA180 06/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225938 2002 AV184 08/01/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
225939 2002 AH185 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225940 2002 AE187 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225941 2002 AQ198 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
225942 2002 AK202 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225943 2002 AM203 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225944 2002 BX3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
225945 2002 BE21 25/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225946 2002 BT23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225947 2002 BN27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
225948 2002 BJ29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
225949 2002 BT29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
225950 2002 CC2 03/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
225951 2002 CF5 04/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
225952 2002 CO5 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
225953 2002 CK24 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
225954 2002 CD27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225955 2002 CK27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225956 2002 CG31 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225957 2002 CT33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225958 2002 CL60 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225959 2002 CM62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225960 2002 CY64 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225961 2002 CC71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225962 2002 CN87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225963 2002 CQ89 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225964 2002 CG96 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
225965 2002 CM100 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225966 2002 CK104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225967 2002 CS113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225968 2002 CF116 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
225969 2002 CJ116 11/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 3,7 km MPC · JPL
225970 2002 CD121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225971 2002 CL135 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225972 2002 CB141 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225973 2002 CR142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
225974 2002 CG160 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225975 2002 CW160 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225976 2002 CU164 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225977 2002 CP180 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
225978 2002 CF186 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
225979 2002 CP189 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225980 2002 CL196 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225981 2002 CQ215 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225982 2002 CR222 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225983 2002 CH225 15/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
225984 2002 CJ228 06/02/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
225985 2002 CP235 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
225986 2002 CY237 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
225987 2002 CT251 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
225988 2002 CC254 05/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
225989 2002 CE259 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
225990 2002 CM259 06/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
225991 2002 CK261 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
225992 2002 CL289 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225993 2002 CF309 10/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
225994 2002 CF310 06/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
225995 2002 DS 17/02/2002 Needville Needville Obs. 2,6 km MPC · JPL
225996 2002 DO6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
225997 2002 DO7 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225998 2002 DA8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225999 2002 D8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
226000 2002 DK11 20/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

221.000s  • 222.000s  • 223.000s  • 224.000s  • 225.000s  • 226.000s  • 227.000s  • 228.000s  • 229.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001