Danh sách tiểu hành tinh/501001–502000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501001 2013 RD26 03/09/2013 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
501002 2013 RG28 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
501003 2013 RL28 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
501004 2013 RE29 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
501005 2013 RR31 03/09/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
501006 2013 RT31 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501007 2013 RD33 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
501008 2013 RV33 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
501009 2013 RN36 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501010 2013 RW36 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501011 2013 RL38 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501012 2013 RB39 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501013 2013 RO39 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
501014 2013 RS42 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501015 2013 RR45 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
501016 2013 RO46 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
501017 2013 RB47 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501018 2013 RE47 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
501019 2013 RK53 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
501020 2013 RG54 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
501021 2013 RW55 20/01/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
501022 2013 RY56 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
501023 2013 RE57 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501024 2013 RJ60 08/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
501025 2013 RP60 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
501026 2013 RA63 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501027 2013 RT63 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
501028 2013 RX64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501029 2013 RL67 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501030 2013 RF68 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
501031 2013 RP70 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
501032 2013 RQ70 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
501033 2013 RS70 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
501034 2013 RV70 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501035 2013 RY70 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501036 2013 RA71 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
501037 2013 RT71 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501038 2013 RX72 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501039 2013 RL74 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
501040 2013 RF78 04/11/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
501041 2013 RK79 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
501042 2013 RD82 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
501043 2013 RM82 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
501044 2013 RG83 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501045 2013 RK86 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
501046 2013 RJ87 12/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501047 2013 RN94 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501048 2013 RQ94 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
501049 2013 RT94 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
501050 2013 RD95 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501051 2013 RU96 07/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
501052 2013 RM97 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
501053 2013 RQ97 04/09/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
501054 2013 SA 14/09/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
501055 2013 SP8 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
501056 2013 SO14 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
501057 2013 SQ15 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501058 2013 SH20 14/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
501059 2013 SU25 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
501060 2013 SO27 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
501061 2013 SX27 07/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
501062 2013 SJ28 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
501063 2013 SG29 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
501064 2013 SH30 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
501065 2013 SC32 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501066 2013 SZ32 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501067 2013 SY37 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
501068 2013 SD39 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501069 2013 SC41 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
501070 2013 SL42 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501071 2013 SW45 12/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
501072 2013 SX45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501073 2013 SA46 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
501074 2013 ST47 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
501075 2013 SU49 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
501076 2013 SM50 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
501077 2013 SY50 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501078 2013 SQ53 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
501079 2013 SE54 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
501080 2013 SK55 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
501081 2013 SN55 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
501082 2013 SM56 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
501083 2013 SJ57 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501084 2013 SG58 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
501085 2013 SS62 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
501086 2013 SN64 25/01/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
501087 2013 SN66 28/01/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
501088 2013 SR68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501089 2013 SK71 24/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
501090 2013 SY71 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501091 2013 SL72 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501092 2013 SM72 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
501093 2013 SP72 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501094 2013 SW76 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
501095 2013 SH78 28/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
501096 2013 SN81 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
501097 2013 SO81 29/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
501098 2013 SP81 29/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
501099 2013 ST81 29/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
501100 2013 SV81 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501101 2013 SZ82 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501102 2013 SB83 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
501103 2013 SF83 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
501104 2013 SG85 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
501105 2013 SA87 23/09/2013 Calar Alto-CASADO S. Hellmich, S. Mottola cubewano ( 168 km MPC · JPL
501106 2013 TN1 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501107 2013 TF2 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501108 2013 TF3 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
501109 2013 TE7 28/09/2013 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
501110 2013 TJ7 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
501111 2013 TE8 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
501112 2013 TN8 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501113 2013 TL10 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
501114 2013 TG12 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
501115 2013 TU12 30/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501116 2013 TP13 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501117 2013 TA15 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501118 2013 TM18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501119 2013 TK19 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
501120 2013 TR20 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501121 2013 TN22 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501122 2013 TV23 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
501123 2013 TX23 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501124 2013 TH24 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
501125 2013 TU25 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
501126 2013 TO26 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501127 2013 TO31 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
501128 2013 TX31 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
501129 2013 TL32 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
501130 2013 TW32 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
501131 2013 TE33 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
501132 Runkel 2013 TJ35 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
501133 2013 TN35 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501134 2013 TO35 28/02/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL
501135 2013 TE39 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
501136 2013 TO40 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
501137 2013 TJ43 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
501138 2013 TM43 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
501139 2013 TX44 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501140 2013 TT52 04/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
501141 2013 TS53 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
501142 2013 TV53 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
501143 2013 TB54 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
501144 2013 TT55 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
501145 2013 TL61 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501146 2013 TT61 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
501147 2013 TM62 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501148 2013 TO64 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501149 2013 TR65 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
501150 2013 TV65 14/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
501151 2013 TK70 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501152 2013 TX71 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
501153 2013 TG72 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501154 2013 TM72 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501155 2013 TP72 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501156 2013 TU73 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
501157 2013 TZ73 15/12/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
501158 2013 TM77 21/01/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
501159 2013 TQ77 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
501160 2013 TD79 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
501161 2013 TH79 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
501162 2013 TW79 30/09/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
501163 2013 TF80 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501164 2013 TU82 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501165 2013 TR83 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501166 2013 TB84 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
501167 2013 TK84 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
501168 2013 TL84 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501169 2013 TJ89 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501170 2013 TO89 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
501171 2013 TX89 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
501172 2013 TC93 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501173 2013 TM93 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501174 2013 TN94 09/11/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
501175 2013 TV94 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
501176 2013 TS95 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501177 2013 TK96 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
501178 2013 TC99 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501179 2013 TM99 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
501180 2013 TU99 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
501181 2013 TQ102 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501182 2013 TO106 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
501183 2013 TP106 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501184 2013 TT108 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
501185 2013 TW108 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
501186 2013 TH109 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
501187 2013 TM109 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501188 2013 TG110 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
501189 2013 TT110 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
501190 2013 TX112 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
501191 2013 TP113 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501192 2013 TS114 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
501193 2013 TJ115 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
501194 2013 TM116 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
501195 2013 TX123 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
501196 2013 TH124 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
501197 2013 TL124 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
501198 2013 TO126 08/11/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
501199 2013 TK127 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
501200 2013 TK128 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501201 2013 TH130 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
501202 2013 TU134 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
501203 2013 TB136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
501204 2013 TE136 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501205 2013 TT136 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
501206 2013 TZ136 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501207 2013 TO141 15/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501208 2013 TS141 17/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
501209 2013 TV141 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
501210 2013 TF142 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501211 2013 TQ143 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
501212 2013 TB145 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
501213 2013 TS145 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
501214 2013 TC146 05/10/2013 Kitt Peak M. W. Buie 222 km MPC · JPL
501215 2013 TZ153 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501216 2013 UW 05/03/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
501217 2013 UY1 20/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
501218 2013 UZ2 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
501219 2013 UP3 22/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
501220 2013 UB6 11/10/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
501221 2013 UX7 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
501222 2013 US9 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
501223 2013 UU12 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
501224 2013 UU13 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
501225 2013 UY13 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501226 2013 UH14 10/11/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
501227 2013 UO14 29/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
501228 2013 VL1 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501229 2013 VO1 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501230 2013 VB3 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501231 2013 VS3 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
501232 2013 VT3 22/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
501233 2013 VS4 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
501234 2013 VK6 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501235 2013 VM6 06/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
501236 2013 VY6 12/10/2013 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
501237 2013 VR7 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501238 2013 VG8 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
501239 2013 VK10 16/11/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
501240 2013 VN10 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
501241 2013 VA11 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501242 2013 VO12 03/10/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
501243 2013 VG13 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 160 m MPC · JPL
501244 2013 VA15 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
501245 2013 VW15 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
501246 2013 VC16 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501247 2013 VK16 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
501248 2013 VR18 22/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
501249 2013 VR19 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501250 2013 VT20 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
501251 2013 VX20 15/02/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
501252 2013 VX21 08/10/2013 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
501253 2013 VF22 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
501254 2013 VG22 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
501255 2013 VH22 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
501256 2013 WA 28/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
501257 2013 WN1 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501258 2013 WA2 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501259 2013 WY2 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
501260 2013 WY3 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501261 2013 WB6 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
501262 2013 WU6 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501263 2013 WT9 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
501264 2013 WF11 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501265 2013 WE12 26/11/2013 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
501266 2013 WJ13 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
501267 2013 WV13 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
501268 2013 WG14 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
501269 2013 WE15 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501270 2013 WE19 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
501271 2013 WE26 14/09/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
501272 2013 WC29 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501273 2013 WZ33 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
501274 2013 WT34 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501275 2013 WN37 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
501276 2013 WH41 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501277 2013 WJ41 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
501278 2013 WZ41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
501279 2013 WA43 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
501280 2013 WO43 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
501281 2013 WJ46 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
501282 2013 WM46 25/10/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
501283 2013 WS46 06/01/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
501284 2013 WV46 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
501285 2013 WY46 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
501286 2013 WK53 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
501287 2013 WR54 06/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
501288 2013 WW54 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
501289 2013 WY54 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501290 2013 WB56 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
501291 2013 WH57 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501292 2013 WY57 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
501293 2013 WA59 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
501294 2013 WZ59 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
501295 2013 WL62 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
501296 2013 WB63 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
501297 2013 WF63 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
501298 2013 WV63 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501299 2013 WB68 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
501300 2013 WW68 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501301 2013 WZ68 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
501302 2013 WD69 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
501303 2013 WA70 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501304 2013 WM70 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501305 2013 WS71 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
501306 2013 WF72 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
501307 2013 WD74 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
501308 2013 WW78 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
501309 2013 WF83 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
501310 2013 WS85 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
501311 2013 WW85 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501312 2013 WJ86 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
501313 2013 WJ91 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
501314 2013 WV98 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
501315 2013 WD103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501316 2013 WT103 30/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
501317 2013 WU103 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
501318 2013 WB104 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501319 2013 WF104 14/09/2013 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
501320 2013 WA106 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
501321 2013 WP106 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
501322 2013 WD108 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
501323 2013 WV108 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
501324 2013 XK2 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501325 2013 XD3 24/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
501326 2013 XG5 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501327 2013 XN5 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
501328 2013 XL6 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501329 2013 XR8 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501330 2013 XP10 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501331 2013 XW10 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
501332 2013 XK12 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
501333 2013 XJ14 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501334 2013 XS16 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
501335 2013 XQ18 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
501336 2013 XT20 24/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
501337 2013 XM23 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
501338 2013 YK 26/10/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
501339 2013 YV1 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
501340 2013 YS4 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
501341 2013 YG7 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
501342 2013 YC10 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
501343 2013 YD10 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501344 2013 YH10 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501345 2013 YC11 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
501346 2013 YQ11 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
501347 2013 YN12 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
501348 2013 YS13 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501349 2013 YE15 14/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501350 2013 YO15 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
501351 2013 YV19 06/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 5,8 km MPC · JPL
501352 2013 YM20 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
501353 2013 YC25 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501354 2013 YQ26 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
501355 2013 YJ30 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
501356 2013 YU30 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501357 2013 YC31 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501358 2013 YV32 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
501359 2013 YZ32 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
501360 2013 YD33 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501361 2013 YN33 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
501362 2013 YY33 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501363 2013 YE36 26/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
501364 2013 YO40 11/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
501365 2013 YA42 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
501366 2013 YS42 26/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
501367 2013 YQ43 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
501368 2013 YU44 26/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
501369 2013 YD45 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501370 2013 YN45 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
501371 2013 YJ47 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
501372 2013 YS47 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501373 2013 YX47 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501374 2013 YW48 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
501375 2013 YT50 13/02/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
501376 2013 YS51 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
501377 2013 YX53 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501378 2013 YE56 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501379 2013 YH59 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
501380 2013 YS59 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
501381 2013 YG64 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
501382 2013 YH65 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
501383 2013 YM65 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
501384 2013 YC66 04/12/2013 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
501385 2013 YT68 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
501386 2013 YU68 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
501387 2013 YA69 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
501388 2013 YS74 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
501389 2013 YD75 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
501390 2013 YM75 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501391 2013 YR75 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
501392 2013 YW75 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
501393 2013 YF76 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
501394 2013 YQ78 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
501395 2013 YE83 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
501396 2013 YH83 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
501397 2013 YR83 06/08/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
501398 2013 YF90 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
501399 2013 YH92 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
501400 2013 YQ92 27/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501401 2013 YO93 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
501402 2013 YU93 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
501403 2013 YG94 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
501404 2013 YE95 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
501405 2013 YU96 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
501406 2013 YD107 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
501407 2013 YY108 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
501408 2013 YL109 22/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
501409 2013 YJ111 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501410 2013 YQ113 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
501411 2013 YT116 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
501412 2013 YV120 29/01/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
501413 2013 YN124 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
501414 2013 YA125 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
501415 2013 YS128 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
501416 2013 YP130 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
501417 2013 YQ130 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
501418 2013 YD131 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
501419 2013 YJ131 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501420 2013 YD132 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
501421 2013 YK132 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
501422 2013 YG133 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
501423 2013 YS138 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
501424 2013 YU139 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501425 2013 YW139 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
501426 2013 YQ141 06/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
501427 2013 YP146 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
501428 2013 YF149 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
501429 2013 YH149 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
501430 2013 YD150 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
501431 2013 YL150 13/02/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
501432 2013 YP150 19/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
501433 2014 AV 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
501434 2014 AA1 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
501435 2014 AO4 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501436 2014 AG10 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
501437 2014 AA19 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
501438 2014 AO19 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501439 2014 AC20 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
501440 2014 AW22 10/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
501441 2014 AQ23 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
501442 2014 AW23 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
501443 2014 AB27 06/08/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
501444 2014 AG27 23/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,8 km MPC · JPL
501445 2014 AH27 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
501446 2014 AJ28 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
501447 2014 AW29 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
501448 2014 AX33 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
501449 2014 AA35 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501450 2014 AM36 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
501451 2014 AP38 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
501452 2014 AM40 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501453 2014 AZ40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
501454 2014 AL41 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
501455 2014 AW42 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
501456 2014 AK43 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
501457 2014 AY45 14/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
501458 2014 AU46 26/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
501459 2014 AL47 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
501460 2014 AS47 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
501461 2014 AS49 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
501462 2014 BD7 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
501463 2014 BE10 15/09/2012 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
501464 2014 BC11 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
501465 2014 BY14 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501466 2014 BR16 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
501467 2014 BZ17 23/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
501468 2014 BU18 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
501469 2014 BV19 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
501470 2014 BM20 15/12/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
501471 2014 BR30 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
501472 2014 BE36 09/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
501473 2014 BJ39 07/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
501474 2014 BQ44 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
501475 2014 BQ48 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501476 2014 BV52 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
501477 2014 BW54 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
501478 2014 BT58 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
501479 2014 BD60 11/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
501480 2014 BD62 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
501481 2014 BW62 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
501482 2014 CO2 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
501483 2014 CU2 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
501484 2014 CR4 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
501485 2014 CW4 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
501486 2014 CK5 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501487 2014 CL6 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
501488 2014 CN12 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501489 2014 CW12 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
501490 2014 CJ16 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
501491 2014 CM17 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
501492 2014 DW 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501493 2014 DP1 18/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
501494 2014 DV1 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
501495 2014 DO8 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501496 2014 DF9 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
501497 2014 DW23 17/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
501498 2014 DP28 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
501499 2014 DB29 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
501500 2014 DZ30 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501501 2014 DG35 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
501502 2014 DE36 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
501503 2014 DS39 09/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
501504 2014 DA40 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
501505 2014 DP49 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
501506 2014 DV68 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
501507 2014 DC74 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
501508 2014 DU109 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
501509 2014 DZ109 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
501510 2014 DH115 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
501511 2014 DC116 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
501512 2014 DE116 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501513 2014 DQ119 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
501514 2014 DT121 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
501515 2014 DB127 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
501516 2014 DG127 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
501517 2014 DQ127 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
501518 2014 DB128 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
501519 2014 DR134 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
501520 2014 EE19 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
501521 2014 EW27 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
501522 2014 EG29 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
501523 2014 EX29 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
501524 2014 EA31 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
501525 2014 EF50 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
501526 2014 EF51 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
501527 2014 FR3 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
501528 2014 FV5 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
501529 2014 FA8 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501530 2014 FH8 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501531 2014 FP19 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
501532 2014 FR21 26/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
501533 2014 FV39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
501534 2014 FQ55 11/03/2008 XuYi PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
501535 2014 HY35 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
501536 2014 HQ122 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501537 2014 HH161 05/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
501538 2014 HM168 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
501539 2014 JZ2 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
501540 2014 JF25 05/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
501541 2014 JJ40 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501542 2014 JE56 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
501543 2014 JG56 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
501544 2014 JH56 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501545 2014 JC66 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
501546 2014 JJ80 09/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 352 km MPC · JPL
501547 2014 KN21 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
501548 2014 KX81 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501549 2014 KC85 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
501550 2014 KJ85 22/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
501551 2014 KS86 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
501552 2014 LQ9 13/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
501553 2014 LB16 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
501554 2014 LN24 06/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
501555 2014 LX25 09/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501556 2014 LF26 21/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
501557 2014 LX26 30/01/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
501558 2014 LD27 28/02/2011 La Sagra Mallorca Obs. 570 m MPC · JPL
501559 2014 MO18 25/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
501560 2014 MD37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501561 2014 MG37 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
501562 2014 MA55 06/02/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
501563 2014 NA19 02/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501564 2014 NT28 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
501565 2014 NQ59 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
501566 2014 NV62 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
501567 2014 NF63 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 220 m MPC · JPL
501568 2014 OC 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
501569 2014 OE5 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
501570 2014 OQ43 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
501571 2014 OQ97 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
501572 2014 OP127 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
501573 2014 OV143 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501574 2014 OO195 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
501575 2014 OB232 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 340 m MPC · JPL
501576 2014 OA296 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501577 2014 OG296 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
501578 2014 OX296 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
501579 2014 OE366 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
501580 2014 OZ390 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
501581 2014 OB394 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 267 km MPC · JPL
501582 2014 PN21 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
501583 2014 QS2 22/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501584 2014 QZ21 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
501585 2014 QA43 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 23 km MPC · JPL
501586 2014 QG119 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
501587 2014 QE124 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501588 2014 QX136 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
501589 2014 QY140 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 410 m MPC · JPL
501590 2014 QN141 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
501591 2014 QF166 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501592 2014 QK166 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
501593 2014 QY198 04/12/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
501594 2014 QA224 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
501595 2014 QO226 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
501596 2014 QX237 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
501597 2014 QH240 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
501598 2014 QD241 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
501599 2014 QA300 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501600 2014 QT300 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501601 2014 QV306 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
501602 2014 QS322 30/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
501603 2014 QT328 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
501604 2014 QQ336 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501605 2014 QU357 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501606 2014 QC369 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
501607 2014 QL382 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501608 2014 QU390 14/01/2013 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
501609 2014 QU403 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
501610 2014 QG417 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501611 2014 QW438 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501612 2014 RE 20/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
501613 2014 RV30 15/09/2014 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
501614 2014 RP41 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501615 2014 SQ36 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
501616 2014 SN48 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
501617 2014 SL58 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
501618 2014 SL93 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
501619 2014 SQ96 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
501620 2014 SF143 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
501621 2014 SG144 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
501622 2014 SU147 05/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
501623 2014 SD156 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
501624 2014 SG157 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
501625 2014 SZ164 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
501626 2014 SZ171 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
501627 2014 SD206 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501628 2014 SU206 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
501629 2014 SA208 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501630 2014 SD208 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501631 2014 SS208 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
501632 2014 SZ208 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501633 2014 SZ209 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
501634 2014 SH213 22/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
501635 2014 SC214 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
501636 2014 SM214 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
501637 2014 SZ215 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501638 2014 SD216 07/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
501639 2014 SE216 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501640 2014 SK216 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
501641 2014 SR216 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
501642 2014 SD217 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
501643 2014 SZ217 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501644 2014 SB219 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
501645 2014 SJ221 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501646 2014 SC223 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501647 2014 SD224 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 120 m MPC · JPL
501648 2014 SB227 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
501649 2014 SS233 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501650 2014 SA271 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
501651 2014 SZ281 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
501652 2014 SA293 02/02/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
501653 2014 SO297 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
501654 2014 SD299 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
501655 2014 SS300 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501656 2014 SG305 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
501657 2014 SU319 19/09/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
501658 2014 SA333 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501659 2014 SC335 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
501660 2014 SJ336 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
501661 2014 ST336 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501662 2014 SZ337 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
501663 2014 SF338 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
501664 2014 SK339 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
501665 2014 SD343 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
501666 2014 SJ348 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
501667 2014 TG4 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501668 2014 TB6 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
501669 2014 TB14 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501670 2014 TE16 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
501671 2014 TT19 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501672 2014 TT22 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501673 2014 TD28 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
501674 2014 TU28 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
501675 2014 TS29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501676 2014 TA35 20/09/2014 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
501677 2014 TG42 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501678 2014 TB45 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
501679 2014 TX45 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
501680 2014 TE47 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
501681 2014 TF48 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
501682 2014 TG48 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
501683 2014 TY53 14/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501684 2014 TO54 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
501685 2014 TV54 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
501686 2014 TQ58 13/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501687 2014 TM60 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
501688 2014 TB65 26/09/1998 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
501689 2014 TL69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501690 2014 TD74 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501691 2014 TJ74 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501692 2014 UW 02/01/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
501693 2014 UW1 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501694 2014 UB4 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501695 2014 UC4 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501696 2014 UA5 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501697 2014 UQ6 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
501698 2014 UE7 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
501699 2014 UN9 12/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
501700 2014 UL10 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501701 2014 UC11 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501702 2014 UD12 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501703 2014 UA13 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501704 2014 UK13 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501705 2014 UG18 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
501706 2014 UV21 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
501707 2014 UL22 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
501708 2014 UW22 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
501709 2014 UF23 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501710 2014 UY23 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
501711 2014 UB25 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501712 2014 UP27 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501713 2014 UH28 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
501714 2014 UT37 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501715 2014 UG39 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
501716 2014 UN40 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
501717 2014 US41 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501718 2014 UL42 02/10/1997 Caussols ODAS 570 m MPC · JPL
501719 2014 UX42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501720 2014 UT43 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
501721 2014 UC48 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
501722 2014 UW48 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
501723 2014 UJ50 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501724 2014 UG51 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
501725 2014 UC54 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501726 2014 UH54 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
501727 2014 UF55 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501728 2014 UB68 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501729 2014 UD78 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
501730 2014 UG82 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
501731 2014 UG84 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501732 2014 UZ84 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
501733 2014 UC87 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
501734 2014 UO90 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
501735 2014 UX91 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501736 2014 UU93 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
501737 2014 UN95 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
501738 2014 UF96 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
501739 2014 UM96 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501740 2014 UV98 15/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
501741 2014 UF106 16/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501742 2014 UN112 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501743 2014 UM116 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501744 2014 UZ118 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501745 2014 UB124 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
501746 2014 UL129 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
501747 2014 UM134 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
501748 2014 UT134 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501749 2014 UD135 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
501750 2014 UU135 31/01/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
501751 2014 UJ136 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501752 2014 UT138 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501753 2014 UJ140 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501754 2014 UE148 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
501755 2014 UB154 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
501756 2014 UU154 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501757 2014 UB157 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
501758 2014 UL159 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
501759 2014 UW161 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501760 2014 UE171 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
501761 2014 UN171 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
501762 2014 UC172 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501763 2014 UP172 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501764 2014 UX173 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
501765 2014 UY179 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
501766 2014 UT181 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
501767 2014 UA184 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
501768 2014 UQ190 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
501769 2014 UP200 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501770 2014 UO201 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
501771 2014 UQ204 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501772 2014 UT206 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501773 2014 UY206 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501774 2014 UG207 06/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
501775 2014 UG210 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
501776 2014 VH4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
501777 2014 VF5 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
501778 2014 VA6 20/01/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
501779 2014 VB10 28/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
501780 2014 VY10 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
501781 2014 VB11 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501782 2014 VV14 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501783 2014 VL16 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
501784 2014 VO17 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
501785 2014 VR18 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501786 2014 VQ21 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
501787 2014 VV21 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501788 2014 VK22 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
501789 2014 VZ23 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501790 2014 VB25 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
501791 2014 VV28 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
501792 2014 VO30 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
501793 2014 VV30 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
501794 2014 VZ30 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
501795 2014 VG31 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
501796 2014 VH35 08/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
501797 2014 VJ36 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501798 2014 VN36 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501799 2014 WV11 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501800 2014 WE24 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501801 2014 WU24 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
501802 2014 WB25 08/10/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
501803 2014 WA34 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
501804 2014 WL37 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
501805 2014 WM46 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
501806 2014 WV49 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501807 2014 WV50 03/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501808 2014 WS51 19/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
501809 2014 WD52 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
501810 2014 WR53 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
501811 2014 WU54 07/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
501812 2014 WC56 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501813 2014 WH56 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
501814 2014 WB59 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
501815 2014 WL60 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
501816 2014 WE61 30/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501817 2014 WV61 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
501818 2014 WE66 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
501819 2014 WA67 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501820 2014 WA71 02/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
501821 2014 WB78 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
501822 2014 WF78 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
501823 2014 WY84 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501824 2014 WT91 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
501825 2014 WJ94 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501826 2014 WX101 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
501827 2014 WY104 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
501828 2014 WJ106 10/12/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
501829 2014 WV107 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501830 2014 WG109 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501831 2014 WT122 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
501832 2014 WN125 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
501833 2014 WP127 20/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
501834 2014 WQ128 07/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
501835 2014 WM134 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
501836 2014 WJ135 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
501837 2014 WL135 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501838 2014 WZ135 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501839 2014 WP137 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
501840 2014 WT138 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
501841 2014 WT139 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501842 2014 WK141 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
501843 2014 WF145 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
501844 2014 WQ160 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
501845 2014 WF161 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
501846 2014 WH165 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501847 2014 WB184 14/12/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
501848 2014 WR187 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501849 2014 WA190 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501850 2014 WG190 05/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501851 2014 WJ194 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
501852 2014 WL212 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
501853 2014 WS212 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
501854 2014 WH214 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
501855 2014 WA223 20/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
501856 2014 WY223 29/02/2008 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
501857 2014 WU230 22/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
501858 2014 WN234 28/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501859 2014 WO240 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
501860 2014 WB260 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
501861 2014 WD263 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
501862 2014 WW269 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
501863 2014 WV272 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
501864 2014 WX274 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
501865 2014 WT279 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501866 2014 WH283 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
501867 2014 WX285 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
501868 2014 WC286 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
501869 2014 WV286 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
501870 2014 WP296 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
501871 2014 WS322 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
501872 2014 WM339 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501873 2014 WA349 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501874 2014 WO349 11/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
501875 2014 WM350 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
501876 2014 WO355 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
501877 2014 WH357 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501878 2014 WF365 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS APO 2,2 km MPC · JPL
501879 2014 WV378 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501880 2014 WK382 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
501881 2014 WG388 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
501882 2014 WL397 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
501883 2014 WQ399 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
501884 2014 WY399 24/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501885 2014 WN407 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
501886 2014 WG408 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501887 2014 WG419 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
501888 2014 WB420 11/03/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
501889 2014 WF421 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
501890 2014 WR422 26/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
501891 2014 WX425 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501892 2014 WZ427 06/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
501893 2014 WE428 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
501894 2014 WS428 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
501895 2014 WX428 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
501896 2014 WE429 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
501897 2014 WL429 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
501898 2014 WR429 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501899 2014 WM435 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
501900 2014 WJ437 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
501901 2014 WE443 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
501902 2014 WG454 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501903 2014 WE463 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
501904 2014 WV464 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
501905 2014 WH467 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
501906 2014 WO467 19/08/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
501907 2014 WY467 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
501908 2014 WF468 10/03/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
501909 2014 WP468 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
501910 2014 WY468 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501911 2014 WD476 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
501912 2014 WU477 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
501913 2014 WP478 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
501914 2014 WY478 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
501915 2014 WJ479 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501916 2014 WN479 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
501917 2014 WX479 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
501918 2014 WY479 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
501919 2014 WL480 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
501920 2014 WJ481 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
501921 2014 WU481 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
501922 2014 WA482 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501923 2014 WG485 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501924 2014 WK487 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
501925 2014 WP487 05/03/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
501926 2014 WH490 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
501927 2014 WE494 06/02/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
501928 2014 WL494 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
501929 2014 WS494 24/09/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
501930 2014 WT494 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
501931 2014 WJ496 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501932 2014 WX504 06/12/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
501933 2014 WC506 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501934 2014 XT3 19/09/2007 Catalina CSS AMO 980 m MPC · JPL
501935 2014 XO6 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
501936 2014 XE13 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
501937 2014 XZ14 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
501938 2014 XB17 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
501939 2014 XB29 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
501940 2014 XE37 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
501941 2014 XA38 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
501942 2014 XL38 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501943 2014 XU38 01/11/2010 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
501944 2014 XF39 02/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
501945 2014 YR2 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501946 2014 YH3 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
501947 2014 YO3 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501948 2014 YU3 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
501949 2014 YV3 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501950 2014 YN4 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
501951 2014 YA5 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501952 2014 YP5 23/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
501953 2014 YA7 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
501954 2014 YB7 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
501955 2014 YF8 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
501956 2014 YC10 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
501957 2014 YK10 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
501958 2014 YY10 17/01/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
501959 2014 YB11 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
501960 2014 YW11 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
501961 2014 YD13 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
501962 2014 YZ15 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
501963 2014 YJ16 15/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
501964 2014 YE20 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
501965 2014 YQ20 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
501966 2014 YJ21 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
501967 2014 YP21 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
501968 2014 YD22 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501969 2014 YG22 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
501970 2014 YY22 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
501971 2014 YY23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
501972 2014 YE24 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
501973 2014 YG24 11/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
501974 2014 YX24 15/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
501975 2014 YT28 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
501976 2014 YV28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
501977 2014 YE31 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
501978 2014 YL31 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
501979 2014 YN38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
501980 2014 YR38 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
501981 2014 YT38 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
501982 2014 YN40 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
501983 2014 YJ41 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
501984 2014 YN41 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
501985 2014 YV42 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
501986 2014 YM43 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
501987 2014 YU45 21/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
501988 2014 YE48 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
501989 2015 AS2 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
501990 2015 AP3 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
501991 2015 AW9 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
501992 2015 AJ10 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
501993 2015 AF18 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
501994 2015 AW21 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
501995 2015 AP28 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
501996 2015 AY28 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
501997 2015 AZ28 14/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
501998 2015 AV29 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
501999 2015 AN30 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502000 2015 AA33 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

497.000s  • 498.000s  • 499.000s  • 500.000s  • 501.000s  • 502.000s  • 503.000s  • 504.000s  • 505.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001