Danh sách tiểu hành tinh/340001–341000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340001 2005 UH299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340002 2005 UL300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340003 2005 UJ305 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
340004 2005 UM308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340005 2005 UJ311 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340006 2005 UL311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340007 2005 UH312 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340008 2005 UX312 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340009 2005 UL314 28/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
340010 2005 UN318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
340011 2005 UW332 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
340012 2005 UK336 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
340013 2005 UR341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340014 2005 UF344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340015 2005 UN344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
340016 2005 UB351 29/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
340017 2005 US353 29/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
340018 2005 UO355 29/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
340019 2005 UF369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340020 2005 UE370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340021 2005 UF371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340022 2005 UE374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340023 2005 UP376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340024 2005 UO387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340025 2005 UP393 28/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
340026 2005 UT403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
340027 2005 UN412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340028 2005 UV412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
340029 2005 UU427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340030 2005 UG434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
340031 2005 UW437 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
340032 2005 UZ440 29/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340033 2005 UG444 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340034 2005 UQ454 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
340035 2005 UN459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
340036 2005 UL461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340037 2005 UX476 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
340038 2005 UU478 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
340039 2005 UH484 22/10/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
340040 2005 UN485 22/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
340041 2005 UE490 23/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340042 2005 UP490 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
340043 2005 UH508 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
340044 2005 UO508 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
340045 2005 UP509 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340046 2005 UY513 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340047 2005 UP530 25/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
340048 2005 VT5 10/11/2005 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
340049 2005 VK15 01/11/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
340050 2005 VL16 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340051 2005 VK20 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340052 2005 VC23 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340053 2005 VB24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
340054 2005 VT24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
340055 2005 VX29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
340056 2005 VG30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
340057 2005 VP31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
340058 2005 VY32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340059 2005 VX33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
340060 2005 VA40 04/11/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340061 2005 VE40 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
340062 2005 VX41 03/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340063 2005 VK47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
340064 2005 VH51 03/11/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
340065 2005 VC56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340066 2005 VD56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
340067 2005 VB67 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340068 2005 VV71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340069 2005 VW78 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340070 2005 VH81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340071 Vanmunster 2005 VF82 09/11/2005 Uccle P. De Cat 980 m MPC · JPL
340072 2005 VO107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340073 2005 VV113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340074 2005 VA118 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340075 2005 WQ5 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
340076 2005 WX6 21/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340077 2005 WP7 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
340078 2005 WM10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340079 2005 WH17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
340080 2005 WA25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340081 2005 WC25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340082 2005 WF26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
340083 2005 WK27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340084 2005 WR28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340085 2005 WZ28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340086 2005 WL33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
340087 2005 WE38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340088 2005 WV39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340089 2005 WZ42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340090 2005 WW47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340091 2005 WZ47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
340092 2005 WK55 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
340093 2005 WR56 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340094 2005 WM67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340095 2005 WY70 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340096 2005 WS73 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340097 2005 WF75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340098 2005 WQ96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340099 2005 WV100 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
340100 2005 WO105 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340101 2005 WO108 29/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
340102 2005 WS109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
340103 2005 WE116 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
340104 2005 WR117 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
340105 2005 WC118 28/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
340106 2005 WW120 30/11/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
340107 2005 WY128 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
340108 2005 WY139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340109 2005 WC147 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340110 2005 WO147 25/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
340111 2005 WZ155 29/11/2005 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
340112 2005 WY164 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340113 2005 WM168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340114 2005 WW170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340115 2005 WE176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340116 2005 WF192 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340117 2005 WT192 26/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340118 2005 WW192 26/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
340119 2005 WO193 28/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340120 2005 WL197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340121 2005 WX199 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
340122 2005 WG201 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
340123 2005 WY207 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340124 2005 XD3 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
340125 2005 XH5 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
340126 2005 XQ16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340127 2005 XG18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340128 2005 XX28 02/12/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
340129 2005 XL36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340130 2005 XK41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
340131 2005 XY51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
340132 2005 XT73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340133 2005 XD82 08/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
340134 2005 XG84 08/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
340135 2005 XH117 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340136 2005 YK6 21/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
340137 2005 YS13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340138 2005 YK24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340139 2005 YX24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
340140 2005 YW25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340141 2005 YQ33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
340142 2005 YM39 26/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
340143 2005 YV42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340144 2005 YJ43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340145 2005 YG52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340146 2005 YH52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
340147 2005 YA54 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340148 2005 YG62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
340149 2005 YL63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340150 2005 YB71 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340151 2005 YX73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340152 2005 YV82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340153 2005 YP83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
340154 2005 YN89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340155 2005 YW92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
340156 2005 YR97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
340157 2005 YG99 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340158 2005 YD100 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340159 2005 YQ103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340160 2005 YV112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
340161 2005 YE114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340162 2005 YD120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340163 2005 YO133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340164 2005 YY138 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
340165 2005 YS140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340166 2005 YM144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
340167 2005 YE146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340168 2005 YA148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
340169 2005 YH151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340170 2005 YT151 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
340171 2005 YU153 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340172 2005 YJ166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340173 2005 YD173 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
340174 2005 YT176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340175 2005 YK178 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340176 2005 YL182 30/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340177 2005 YM182 30/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
340178 2005 YS182 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340179 2005 YN188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
340180 2005 YQ188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340181 2005 YY188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340182 2005 YO192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340183 2005 YX192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340184 2005 YN196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340185 2005 YT203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340186 2005 YX206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
340187 2005 YE219 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
340188 2005 YJ230 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340189 2005 YP230 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340190 2005 YT240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340191 2005 YS266 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340192 2005 YP267 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340193 2005 YB268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340194 2005 YE271 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340195 2005 YA275 25/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
340196 2005 YX275 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340197 2005 YL290 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340198 2005 YV291 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340199 2006 AQ5 02/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
340200 2006 AL9 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340201 2006 AB15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340202 2006 AZ15 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340203 2006 AR19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340204 2006 AD33 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
340205 2006 AE33 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
340206 2006 AF33 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
340207 2006 AA34 06/01/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340208 2006 AA40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
340209 2006 AY52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
340210 2006 AU54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340211 2006 AR61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
340212 2006 AW69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340213 2006 AK72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340214 2006 AV74 05/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
340215 2006 AO84 06/01/2006 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
340216 2006 AA93 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340217 2006 AJ96 06/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
340218 2006 AP98 07/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
340219 2006 AQ105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340220 2006 BP 20/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
340221 2006 BV11 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340222 2006 BM24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340223 2006 BS32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340224 2006 BY50 25/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
340225 2006 BR54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340226 2006 BV60 18/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340227 2006 BZ62 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340228 2006 BZ65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340229 2006 BS68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
340230 2006 BN72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340231 2006 BH74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340232 2006 BP77 23/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340233 2006 BM80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340234 2006 BH81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340235 2006 BL81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340236 2006 BE85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340237 2006 BU85 25/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
340238 2006 BL88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340239 2006 BA91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340240 2006 BJ93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340241 2006 BK93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340242 2006 BB100 22/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
340243 2006 BZ109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340244 2006 BR115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340245 2006 BW115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340246 2006 BU117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340247 2006 BP118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340248 2006 BB121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340249 2006 BG123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340250 2006 BK124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
340251 2006 BB128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340252 2006 BB130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340253 2006 BJ131 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340254 2006 BL133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340255 2006 BK136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
340256 2006 BW139 30/01/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,2 km MPC · JPL
340257 2006 BU142 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
340258 2006 BF148 22/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
340259 2006 BG151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340260 2006 BY153 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
340261 2006 BY155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340262 2006 BH156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
340263 2006 BX157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340264 2006 BU158 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340265 2006 BO161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
340266 2006 BM163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340267 2006 BW172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340268 2006 BY178 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
340269 2006 BW181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340270 2006 BL183 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
340271 2006 BY184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340272 2006 BO190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340273 2006 BP193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340274 2006 BU195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340275 2006 BY212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340276 2006 BD217 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
340277 2006 BC223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340278 2006 BK223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340279 2006 BY228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
340280 2006 BA229 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340281 2006 BL233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340282 2006 BD261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340283 2006 BG265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340284 2006 BE269 27/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
340285 2006 BZ270 26/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340286 2006 BX273 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340287 2006 BY277 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340288 2006 BD279 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
340289 2006 BB280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
340290 2006 BH282 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340291 2006 CV 03/02/2006 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
340292 2006 CD3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340293 2006 CX3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340294 2006 CO5 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340295 2006 CX7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
340296 2006 CE9 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340297 2006 CU11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340298 2006 CB29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340299 2006 CS40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
340300 2006 CT40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340301 2006 CP45 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340302 2006 CM47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340303 2006 CO50 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
340304 2006 CL52 08/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
340305 2006 CF60 01/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
340306 2006 CD69 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340307 2006 DJ 17/02/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2,6 km MPC · JPL
340308 2006 DH1 21/02/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
340309 2006 DD2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340310 2006 DR2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340311 2006 DY4 05/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
340312 2006 DK6 20/02/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340313 2006 DV7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340314 2006 DA8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340315 2006 DW11 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340316 2006 DY16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340317 2006 DK17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340318 2006 DR19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340319 2006 DT19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340320 2006 DC23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340321 2006 DW26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
340322 2006 DM28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
340323 2006 DO31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
340324 2006 DV32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
340325 2006 DB34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340326 2006 DN35 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340327 2006 DN36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
340328 2006 DX36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340329 2006 DP37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
340330 2006 DU37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340331 2006 DP38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340332 2006 DT39 22/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
340333 2006 DN40 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
340334 2006 DK43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340335 2006 DZ44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
340336 2006 DO46 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
340337 2006 DR47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
340338 2006 DQ52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
340339 2006 DR52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340340 2006 DG54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340341 2006 DP55 24/02/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
340342 2006 DD56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
340343 2006 DV57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340344 2006 DQ58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340345 2006 DY58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340346 2006 DL63 25/02/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
340347 2006 DJ67 22/02/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
340348 2006 DS70 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
340349 2006 DT73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340350 2006 DX75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
340351 2006 DH80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340352 2006 DY84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340353 2006 DP89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340354 2006 DV90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340355 2006 DM91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340356 2006 DO94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340357 2006 DP94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340358 2006 DZ94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340359 2006 DG95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340360 2006 DF98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
340361 2006 DX106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340362 2006 DE109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
340363 2006 DF116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340364 2006 DS124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340365 2006 DY124 24/02/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
340366 2006 DC126 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340367 2006 DF129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340368 2006 DC135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340369 2006 DV140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340370 2006 DN143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340371 2006 DT152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340372 2006 DQ161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340373 2006 DR168 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340374 2006 DZ181 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340375 2006 DL185 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340376 2006 DV187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340377 2006 DE189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340378 2006 DT189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340379 2006 DR190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340380 2006 DW192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340381 2006 DU197 24/02/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
340382 2006 DV197 24/02/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
340383 2006 DX203 24/02/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
340384 2006 DL207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340385 2006 DB209 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340386 2006 EU1 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
340387 2006 ES4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340388 2006 EK13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340389 2006 EQ14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340390 2006 EF15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340391 2006 ER15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340392 2006 EC17 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340393 2006 EF17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340394 2006 EH27 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
340395 2006 EJ27 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340396 2006 EU29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340397 2006 EK32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340398 2006 EJ33 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340399 2006 EX34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340400 2006 EM35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340401 2006 EU35 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340402 2006 EV48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340403 2006 EQ54 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340404 2006 EL62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
340405 2006 EM63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340406 2006 ED65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340407 2006 EZ65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340408 2006 EJ66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
340409 2006 ES72 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340410 2006 EV72 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
340411 2006 FC1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340412 2006 FY8 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340413 2006 FS9 23/03/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 920 m MPC · JPL
340414 2006 FC10 26/03/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
340415 2006 FD10 26/03/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
340416 2006 FZ12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340417 2006 FE13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340418 2006 FA14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340419 2006 FM16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340420 2006 FO17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340421 2006 FY18 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
340422 2006 FD20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
340423 2006 FQ23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340424 2006 FO24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340425 2006 FA27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
340426 2006 FX29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
340427 2006 FZ29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340428 2006 FU31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340429 2006 FB32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340430 2006 FD32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340431 2006 FM35 24/03/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
340432 2006 FP38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340433 2006 FC46 25/03/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
340434 2006 FH46 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
340435 2006 FB50 31/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
340436 2006 FG54 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340437 2006 FH54 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340438 2006 GA2 03/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,5 km MPC · JPL
340439 2006 GA16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340440 2006 GY18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340441 2006 GU21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340442 2006 GK23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340443 2006 GU23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340444 2006 GA25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340445 2006 GS26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340446 2006 GR32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340447 2006 GX34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340448 2006 GA36 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340449 2006 GE39 09/04/2006 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
340450 2006 GX39 03/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
340451 2006 GQ40 06/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
340452 2006 GS42 07/04/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
340453 2006 GB44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340454 2006 GN47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340455 2006 GZ47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340456 2006 GK52 02/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
340457 2006 HY1 18/04/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
340458 2006 HF7 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
340459 2006 HA9 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340460 2006 HD9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340461 2006 HJ15 19/04/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
340462 2006 HW16 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340463 2006 HH19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340464 2006 HZ23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340465 2006 HN26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340466 2006 HB27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340467 2006 HO29 23/04/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
340468 2006 HU29 18/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
340469 2006 HY33 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340470 2006 HW34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340471 2006 HK36 20/04/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
340472 2006 HP43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
340473 2006 HB46 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
340474 2006 HB47 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340475 2006 HY47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340476 2006 HZ47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340477 2006 HV53 19/04/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
340478 2006 HC57 23/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
340479 Broca 2006 HO57 28/04/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 1,7 km MPC · JPL
340480 2006 HA67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340481 2006 HO67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340482 2006 HP67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340483 2006 HW73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340484 2006 HG77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340485 2006 HN78 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
340486 2006 HM79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340487 2006 HV81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
340488 2006 HQ84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340489 2006 HV85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340490 2006 HD87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340491 2006 HC91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
340492 2006 HP96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340493 2006 HU96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340494 2006 HE97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340495 2006 HS99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340496 2006 HG101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340497 2006 HT106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340498 2006 HG116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340499 2006 HH116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340500 2006 HB117 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340501 2006 HT118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340502 2006 HW120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340503 2006 HC151 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340504 2006 HZ152 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340505 2006 HG153 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340506 2006 HL153 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340507 2006 JT6 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340508 2006 JJ7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340509 2006 JT8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340510 2006 JB12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340511 2006 JO13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340512 2006 JT13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340513 2006 JC15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
340514 2006 JG19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340515 2006 JA20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340516 2006 JT21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340517 2006 JH23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340518 2006 JU25 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340519 2006 JC26 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
340520 2006 JY27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340521 2006 JO31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340522 2006 JO33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340523 2006 JV33 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340524 2006 JL34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340525 2006 JO35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340526 2006 JD37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340527 2006 JN37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340528 2006 JV37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340529 2006 JU38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340530 2006 JR48 08/05/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
340531 2006 JZ49 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340532 2006 JS50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340533 2006 JM51 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340534 2006 JY51 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340535 2006 JX53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
340536 2006 JA54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
340537 2006 JX54 08/05/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
340538 2006 JJ73 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,3 km MPC · JPL
340539 2006 JR81 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340540 2006 KL4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
340541 2006 KS4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340542 2006 KB8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
340543 2006 KJ14 20/05/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
340544 2006 KJ16 20/05/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
340545 2006 KB18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340546 2006 KN22 20/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
340547 2006 KM28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340548 2006 KW31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
340549 2006 KU34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340550 2006 KL35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340551 2006 KU44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340552 2006 KL48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340553 2006 KP48 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340554 2006 KC50 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
340555 2006 KO54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340556 2006 KH63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340557 2006 KH64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340558 2006 KA66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
340559 2006 KN66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340560 2006 KY76 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
340561 2006 KR78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
340562 2006 KC81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
340563 2006 KH92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340564 2006 KH95 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
340565 2006 KS96 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
340566 2006 KB100 29/05/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
340567 2006 KA105 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340568 2006 KS108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340569 2006 KK115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340570 2006 KY115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340571 2006 KG123 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
340572 2006 KM123 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340573 2006 MF3 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340574 2006 MG12 21/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
340575 2006 MO14 29/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
340576 2006 OO3 21/07/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
340577 2006 OY5 18/07/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
340578 2006 OB12 21/07/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
340579 2006 PY 06/08/2006 Dax Dax Obs. 5,1 km MPC · JPL
340580 2006 PS3 12/08/2006 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
340581 2006 PL5 12/08/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
340582 2006 PD7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
340583 2006 PG9 13/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
340584 2006 PP10 13/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
340585 2006 PH17 15/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
340586 2006 PL20 14/08/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
340587 2006 PW21 15/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
340588 2006 PJ23 12/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
340589 2006 PB29 10/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
340590 2006 PT32 15/08/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
340591 2006 PZ36 12/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
340592 2006 PA38 13/08/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
340593 2006 PQ39 14/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
340594 2006 QH1 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
340595 2006 QB2 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
340596 2006 QE17 17/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
340597 2006 QN21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
340598 2006 QG22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
340599 2006 QF32 19/08/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
340600 2006 QW32 21/07/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340601 2006 QQ39 20/08/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
340602 2006 QX43 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340603 2006 QG44 19/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
340604 2006 QW44 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
340605 2006 QN48 21/08/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
340606 2006 QG52 23/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
340607 2006 QK54 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
340608 2006 QA55 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
340609 2006 QC55 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
340610 2006 QL59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
340611 2006 QS61 22/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
340612 2006 QN63 24/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
340613 2006 QO65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340614 2006 QN66 21/08/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
340615 2006 QO71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340616 2006 QL88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340617 2006 QH93 16/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
340618 2006 QR98 22/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
340619 2006 QR99 24/08/2006 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
340620 2006 QW102 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340621 2006 QW106 28/08/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
340622 2006 QN114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
340623 2006 QF115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
340624 2006 QT118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
340625 2006 QL120 29/08/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
340626 2006 QT121 29/08/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
340627 2006 QP122 29/08/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
340628 2006 QV124 16/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
340629 2006 QB125 16/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
340630 2006 QG125 16/08/2006 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
340631 2006 QG128 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
340632 2006 QG129 17/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
340633 2006 QL134 25/08/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
340634 2006 QU134 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
340635 2006 QU139 17/08/2006 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
340636 2006 QC148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340637 2006 QB155 18/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
340638 2006 QG155 18/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
340639 2006 QC158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340640 2006 QS158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
340641 2006 QO159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340642 2006 QX162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
340643 2006 QZ163 29/08/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
340644 2006 QV166 29/08/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
340645 2006 QX167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
340646 2006 QH169 31/08/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
340647 2006 QK173 22/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
340648 2006 QF183 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340649 2006 QK183 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340650 2006 QQ185 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
340651 2006 RQ1 12/09/2006 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
340652 2006 RD5 14/09/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
340653 2006 RM7 11/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
340654 2006 RZ11 13/09/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
340655 2006 RC12 13/09/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
340656 2006 RE13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340657 2006 RW15 14/09/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
340658 2006 RA17 14/09/2006 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
340659 2006 RF17 14/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
340660 2006 RR25 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
340661 2006 RW26 14/09/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
340662 2006 RT28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340663 2006 RO29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
340664 2006 RD30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340665 2006 RA35 14/09/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
340666 2006 RO36 15/09/2006 Socorro LINEAR ATE 980 m MPC · JPL
340667 2006 RX36 12/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
340668 2006 RE37 12/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
340669 2006 RD39 14/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
340670 2006 RH39 14/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
340671 2006 RZ41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340672 2006 RJ42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340673 2006 RV42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340674 2006 RG43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340675 2006 RQ54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
340676 2006 RY57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340677 2006 RD65 14/09/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
340678 2006 RH67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
340679 2006 RM69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340680 2006 RW77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340681 2006 RN78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340682 2006 RM81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340683 2006 RS83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
340684 2006 RE94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340685 2006 RD100 14/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
340686 2006 RX101 14/09/2006 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
340687 2006 RA108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 5,2 km MPC · JPL
340688 2006 RY120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340689 2006 RY121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340690 2006 RH122 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340691 2006 RT122 06/09/2006 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
340692 2006 SN 16/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
340693 2006 SC2 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
340694 2006 SW8 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
340695 2006 SL9 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
340696 2006 SM11 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
340697 2006 SY17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
340698 2006 SF21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
340699 2006 SM21 16/09/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
340700 2006 SC23 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340701 2006 SA27 16/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
340702 2006 SU32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
340703 2006 SJ33 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
340704 2006 SR33 17/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
340705 2006 SK36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
340706 2006 SU38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
340707 2006 SN39 18/09/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
340708 2006 SQ39 18/09/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
340709 2006 SJ45 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340710 2006 SB47 19/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
340711 2006 SF47 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
340712 2006 ST52 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
340713 2006 SV55 18/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
340714 2006 SQ57 20/09/2006 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
340715 2006 SE58 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340716 2006 SE64 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,1 km MPC · JPL
340717 2006 SA66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340718 2006 SQ68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
340719 2006 SH70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
340720 2006 SR76 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340721 2006 SB85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340722 2006 SC85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340723 2006 SE114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340724 2006 SM131 26/09/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,1 km MPC · JPL
340725 2006 SV133 17/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
340726 2006 SH137 20/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
340727 2006 SP140 22/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
340728 2006 SM142 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
340729 2006 SL143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
340730 2006 SZ143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340731 2006 SQ155 22/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 5,1 km MPC · JPL
340732 2006 SK163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340733 2006 SO164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
340734 2006 SF165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340735 2006 SX165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
340736 2006 SD172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340737 2006 SN179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340738 2006 SJ190 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
340739 2006 SL194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340740 2006 SW198 23/09/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
340741 2006 SA200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
340742 2006 SY206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
340743 2006 SC208 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340744 2006 SS210 26/09/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
340745 2006 SC215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
340746 2006 SO232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340747 2006 SE241 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340748 2006 SL243 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340749 2006 SK264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
340750 2006 SG270 29/08/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
340751 2006 SB276 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
340752 2006 SC276 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
340753 2006 SY282 26/09/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
340754 2006 SV283 26/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
340755 2006 SD287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
340756 2006 ST289 26/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
340757 2006 SQ294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340758 2006 SH298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
340759 2006 SX300 26/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
340760 2006 SY307 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
340761 2006 SL310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
340762 2006 SJ318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340763 2006 SH323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340764 2006 SS324 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
340765 2006 SY324 27/09/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
340766 2006 SF327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
340767 2006 SN329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340768 2006 SS333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340769 2006 SM334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340770 2006 SW335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340771 2006 SF336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340772 2006 SP347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340773 2006 SR351 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340774 2006 SR353 30/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
340775 2006 SO358 30/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
340776 2006 SG366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
340777 2006 SM368 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
340778 2006 SL375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
340779 2006 SD379 19/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,3 km MPC · JPL
340780 2006 SA380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,3 km MPC · JPL
340781 2006 SM382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
340782 2006 SM383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
340783 2006 SV383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,3 km MPC · JPL
340784 2006 SW391 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
340785 2006 SY394 28/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
340786 2006 SZ394 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340787 2006 SN395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 4,2 km MPC · JPL
340788 2006 SD403 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340789 2006 SE403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
340790 2006 SJ405 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340791 2006 TE10 16/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
340792 2006 TW15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
340793 2006 TZ15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340794 2006 TG16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340795 2006 TT44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
340796 2006 TB60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340797 2006 TB65 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
340798 2006 TF66 11/10/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
340799 2006 TL66 11/10/2006 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
340800 2006 TT68 11/10/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340801 2006 TZ68 11/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
340802 2006 TD70 11/10/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
340803 2006 TC71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
340804 2006 TR78 12/10/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
340805 2006 TY98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
340806 2006 TQ103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
340807 2006 TO105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340808 2006 TF111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
340809 2006 UA3 16/10/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
340810 2006 UY4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340811 2006 UR11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
340812 2006 UM20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340813 2006 UD26 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
340814 2006 UR29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340815 2006 UW55 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340816 2006 UE56 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
340817 2006 UE80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
340818 2006 UQ82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
340819 2006 UT87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
340820 2006 UU96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340821 2006 UQ110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
340822 2006 UT125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
340823 2006 UY131 19/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
340824 2006 UN147 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
340825 2006 UL148 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
340826 2006 UF152 20/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
340827 2006 UR175 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
340828 2006 UW175 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
340829 2006 UD209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
340830 2006 UU241 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340831 2006 UO242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
340832 2006 UE262 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340833 2006 UU270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
340834 2006 UP306 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
340835 2006 VO4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
340836 2006 VO13 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340837 2006 VC96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340838 2006 VL129 15/11/2006 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
340839 2006 VB139 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
340840 2006 WF11 16/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340841 2006 WJ39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
340842 2006 WT69 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340843 2006 WJ89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
340844 2006 WK139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
340845 2006 WY150 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
340846 2006 XH22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340847 2006 XY26 12/12/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
340848 2006 XO27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340849 2006 XJ31 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340850 2006 XN37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340851 2006 YZ29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340852 2006 YP34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340853 2006 YP46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
340854 2006 YN54 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340855 2007 AB8 11/01/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 980 m MPC · JPL
340856 2007 AS23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340857 2007 AL28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340858 2007 BQ5 17/01/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
340859 2007 BQ7 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340860 2007 BL10 17/01/2007 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
340861 2007 BN17 17/01/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
340862 2007 BG23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340863 2007 BH24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
340864 2007 BM24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
340865 2007 BY26 24/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340866 2007 BF27 24/01/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
340867 2007 BM49 22/01/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
340868 2007 BC63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340869 2007 BJ69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
340870 2007 BA70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340871 2007 BU75 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
340872 2007 BR76 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
340873 2007 BX76 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340874 2007 BE79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340875 2007 BW101 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340876 2007 CY2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340877 2007 CR10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340878 2007 CE16 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
340879 2007 CF21 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
340880 2007 CE25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340881 2007 CZ25 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340882 2007 CH36 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340883 2007 CC39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
340884 2007 CA42 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340885 2007 CQ42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
340886 2007 CR45 08/02/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
340887 2007 CQ49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340888 2007 CY52 13/02/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
340889 2007 CL53 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340890 2007 CQ53 15/02/2007 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
340891 Londoncommorch 2007 CO54 14/02/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-S. Lin 1,1 km MPC · JPL
340892 2007 CN57 09/02/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
340893 2007 CQ57 09/02/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
340894 2007 CG60 10/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340895 2007 CH63 15/02/2007 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
340896 2007 CJ63 15/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
340897 2007 CQ64 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340898 2007 DV3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340899 2007 DA15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
340900 2007 DB21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340901 2007 DU25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340902 2007 DK26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340903 2007 DX26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340904 2007 DE33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340905 2007 DT33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
340906 2007 DB37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
340907 2007 DC38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340908 2007 DM38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
340909 2007 DP38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
340910 2007 DZ46 21/02/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
340911 2007 DB52 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
340912 2007 DX53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
340913 2007 DH64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340914 2007 DU72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340915 2007 DW75 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
340916 2007 DM80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340917 2007 DP91 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
340918 2007 DZ95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340919 2007 DU96 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340920 2007 DM105 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
340921 2007 DB111 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
340922 2007 DY111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340923 2007 DE112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340924 2007 DD114 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340925 2007 DG115 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340926 2007 EP 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340927 2007 EK2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
340928 2007 EU4 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340929 Bourgelat 2007 ET9 09/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 650 m MPC · JPL
340930 2007 EF11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340931 2007 EH12 09/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
340932 2007 EE17 23/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340933 2007 EQ20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
340934 2007 EJ21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340935 2007 EP21 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340936 2007 EF25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340937 2007 EV34 10/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
340938 2007 EF37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340939 2007 EP39 12/03/2007 Marly P. Kocher 1,0 km MPC · JPL
340940 2007 EK41 09/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
340941 2007 EY43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340942 2007 EB45 09/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
340943 2007 EC45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
340944 2007 EO45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340945 2007 EA49 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340946 2007 EO56 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
340947 2007 EJ58 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
340948 2007 ES66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
340949 2007 EO68 10/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
340950 2007 EV70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340951 2007 ER71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
340952 2007 EN75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340953 2007 EU77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
340954 2007 EL79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340955 2007 EY81 11/03/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
340956 2007 EK85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340957 2007 ER88 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
340958 2007 ET88 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340959 2007 EZ89 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340960 2007 EH92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340961 2007 EW92 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
340962 2007 ET98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340963 2007 EH101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
340964 2007 EJ101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340965 2007 EA105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340966 2007 EG106 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340967 2007 EA111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340968 2007 EL112 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340969 2007 EF116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340970 2007 EP117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340971 2007 EY117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340972 2007 EM130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340973 2007 EF137 10/02/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340974 2007 EW137 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
340975 2007 EG141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340976 2007 EH167 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
340977 2007 EK167 12/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
340978 2007 ET167 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340979 2007 EF169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
340980 Bad Vilbel 340980|Bad Vilbel}} 15/03/2007 Bergen-Enkheim U. Süßenberger 940 m MPC · JPL
340981 2007 EC175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340982 2007 EB176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
340983 2007 EC181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340984 2007 EW182 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
340985 2007 ED183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
340986 2007 ET185 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
340987 2007 EY191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
340988 2007 EM192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340989 2007 EU192 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340990 2007 EB198 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340991 2007 EH198 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340992 2007 EJ198 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
340993 2007 EL199 13/03/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
340994 2007 EA210 08/03/2007 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
340995 2007 EK212 08/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
340996 2007 EL214 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340997 2007 EO215 12/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340998 2007 EP215 12/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
340999 2007 EV216 15/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
341000 2007 EK220 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

336.000s  • 337.000s  • 338.000s  • 339.000s  • 340.000s  • 341.000s  • 342.000s  • 343.000s  • 344.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001