Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/72001–73000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72001 2000 WX188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
72002 2000 WP191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
72003 2000 XP2 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72004 2000 XS3 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72005 2000 XV6 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72006 2000 XJ7 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72007 2000 XM7 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72008 2000 XV7 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
72009 2000 XF8 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72010 2000 XZ8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72011 2000 XL10 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72012 Terute 2000 XT10 04/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
72013 2000 XN11 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72014 2000 XD12 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72015 2000 XC13 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
72016 2000 XF13 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72017 2000 XK13 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72018 2000 XN13 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72019 2000 XV14 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
72020 2000 XH15 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72021 Yisunji 2000 XJ15 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,0 km MPC · JPL
72022 2000 XE22 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72023 2000 XE27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72024 2000 XY28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72025 2000 XE29 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72026 2000 XO29 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72027 2000 XX29 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72028 2000 XH30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72029 2000 XY31 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72030 2000 XK33 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72031 2000 XO34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72032 2000 XF35 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
72033 2000 XQ35 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72034 2000 XS35 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72035 2000 XR38 06/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
72036 2000 XM44 09/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
72037 Castelldefels 2000 XN44 10/12/2000 Begues J. Manteca 2,3 km MPC · JPL
72038 2000 XM48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72039 2000 XG49 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72040 2000 XH50 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72041 2000 XX53 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
72042 Dequeiroz 2000 YA1 17/12/2000 Gnosca S. Sposetti 2,2 km MPC · JPL
72043 2000 YR2 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72044 2000 YH5 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72045 2000 YJ6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72046 2000 YV6 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72047 2000 YZ6 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72048 2000 YC7 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72049 2000 YH7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72050 2000 YM7 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72051 2000 YS7 21/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72052 2000 YW7 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72053 2000 YX7 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72054 2000 YB8 21/12/2000 Farpoint G. Hug 1,6 km MPC · JPL
72055 2000 YF8 22/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
72056 2000 YT8 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
72057 2000 YS9 23/12/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,0 km MPC · JPL
72058 2000 YC15 21/12/2000 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
72059 Heojun 2000 YC16 21/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,2 km MPC · JPL
72060 Hohhot 2000 YG16 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
72061 2000 YX16 21/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72062 2000 YR17 24/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 1,9 km MPC · JPL
72063 2000 YD18 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72064 2000 YG19 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
72065 2000 YM20 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
72066 2000 YX21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
72067 2000 YX26 25/12/2000 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
72068 2000 YC29 31/12/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 2,0 km MPC · JPL
72069 2000 YD29 31/12/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 2,8 km MPC · JPL
72070 2000 YC33 31/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 1,9 km MPC · JPL
72071 Gábor 2000 YO33 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 2,0 km MPC · JPL
72072 2000 YS34 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72073 2000 YE35 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72074 2000 YV35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72075 2000 YN36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72076 2000 YO37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72077 2000 YA38 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72078 2000 YJ39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72079 2000 YR39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72080 2000 YY39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72081 2000 YZ39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72082 2000 YG40 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72083 2000 YP40 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72084 2000 YB41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72085 2000 YH41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72086 2000 YM41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72087 2000 YP41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72088 2000 YZ41 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72089 2000 YP43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72090 2000 YL45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72091 2000 YY45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72092 2000 YD46 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72093 2000 YL46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72094 2000 YM47 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72095 2000 YY47 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72096 2000 YA48 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72097 2000 YL49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72098 2000 YY49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72099 2000 YQ50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72100 2000 YA51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72101 2000 YB51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72102 2000 YB52 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72103 2000 YK52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72104 2000 YU52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72105 2000 YO53 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72106 2000 YD54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72107 2000 YL54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72108 2000 YT54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72109 2000 YF55 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72110 2000 YR55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72111 2000 YH56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72112 2000 YX57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72113 2000 YO58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72114 2000 YJ60 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72115 2000 YQ61 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72116 2000 YS62 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72117 2000 YU62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72118 2000 YK63 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72119 2000 YL63 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72120 2000 YP63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72121 2000 YT63 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72122 2000 YV63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72123 2000 YP65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
72124 2000 YX67 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72125 2000 YP68 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72126 2000 YQ68 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72127 2000 YS71 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72128 2000 YW72 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72129 2000 YP73 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72130 2000 YV74 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72131 2000 YA75 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72132 2000 YY75 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72133 2000 YB77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72134 2000 YL77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72135 2000 YS79 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72136 2000 YG80 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72137 2000 YT81 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72138 2000 YQ84 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72139 2000 YS84 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
72140 2000 YD85 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
72141 2000 YL85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72142 2000 YS85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72143 2000 YQ86 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72144 2000 YZ86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72145 2000 YD87 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72146 2000 YV87 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72147 2000 YP90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72148 2000 YY91 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
72149 2000 YX92 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72150 2000 YO93 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72151 2000 YL96 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72152 2000 YY96 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72153 2000 YE97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72154 2000 YY97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72155 2000 YM98 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72156 2000 YJ99 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72157 2000 YR99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72158 2000 YU99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72159 2000 YY101 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72160 2000 YH102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72161 2000 YZ102 28/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
72162 2000 YK103 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72163 2000 YG104 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72164 2000 YL104 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72165 2000 YJ105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72166 2000 YL105 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
72167 2000 YX106 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72168 2000 YL107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72169 2000 YW107 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72170 2000 YU108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72171 2000 YW108 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72172 2000 YB109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72173 2000 YC109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72174 2000 YO109 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72175 2000 YD110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72176 2000 YQ110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72177 2000 YR110 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72178 2000 YE113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72179 2000 YH113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72180 2000 YT114 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72181 2000 YU115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72182 2000 YZ115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72183 2000 YB117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72184 2000 YH117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72185 2000 YK117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72186 2000 YH118 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72187 2000 YM120 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72188 2000 YU120 19/12/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
72189 2000 YA121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72190 2000 YG124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
72191 2000 YT125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72192 2000 YZ125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
72193 2000 YX127 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
72194 2000 YA128 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
72195 2000 YD128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
72196 2000 YO128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
72197 2000 YT128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
72198 2000 YY129 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72199 2000 YM132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
72200 2000 YQ132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72201 2000 YX132 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
72202 2000 YY132 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
72203 2000 YJ133 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
72204 2000 YV133 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
72205 2000 YO137 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72206 2000 YL139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
72207 2000 YM139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
72208 2000 YP139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72209 2000 YD143 19/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
72210 2001 AK 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
72211 2001 AS 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
72212 2001 AT 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
72213 2001 AU 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
72214 2001 AM3 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72215 2001 AJ4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72216 2001 AG5 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72217 2001 AQ5 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
72218 2001 AL6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72219 2001 AC7 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72220 2001 AJ9 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72221 2001 AY9 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72222 2001 AD10 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72223 2001 AM10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72224 2001 AN11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72225 2001 AP12 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72226 2001 AJ13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72227 2001 AA14 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72228 2001 AR14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72229 2001 AK15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72230 2001 AN15 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72231 2001 AC16 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72232 2001 AD16 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72233 2001 AJ16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72234 2001 AR16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72235 2001 AA17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72236 2001 AD19 04/01/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
72237 2001 AX20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72238 2001 AE21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72239 2001 AF21 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72240 2001 AL21 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72241 2001 AN23 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72242 2001 AT23 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72243 2001 AW24 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72244 2001 AH25 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
72245 2001 AS25 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72246 2001 AL26 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72247 2001 AH27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72248 2001 AL28 06/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72249 2001 AX28 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72250 2001 AO29 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72251 2001 AJ31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72252 2001 AQ31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72253 2001 AT31 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72254 2001 AW31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72255 2001 AZ31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72256 2001 AQ32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72257 2001 AV32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72258 2001 AW32 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72259 2001 AY32 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72260 2001 AQ33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72261 2001 AC34 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72262 2001 AD35 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72263 2001 AG35 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72264 2001 AE38 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72265 2001 AJ41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72266 2001 AL41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72267 2001 AN41 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72268 2001 AO41 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72269 2001 AQ41 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72270 2001 AQ42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
72271 2001 AS42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
72272 2001 AQ43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
72273 2001 AR44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
72274 2001 AB45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
72275 2001 AE45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
72276 2001 AN45 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72277 2001 AZ49 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
72278 2001 AZ51 12/01/2001 Kvistaberg UDAS 3,0 km MPC · JPL
72279 2001 BT 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
72280 2001 BJ2 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
72281 2001 BF4 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72282 2001 BH6 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72283 2001 BT7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72284 2001 BG8 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72285 2001 BJ9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72286 2001 BL9 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72287 2001 BA11 16/01/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
72288 2001 BC13 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72289 2001 BW14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
72290 2001 BQ15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
72291 2001 BA17 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72292 2001 BE22 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72293 2001 BH22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72294 2001 BG23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72295 2001 BO24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72296 2001 BX24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72297 2001 BV26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72298 2001 BT28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72299 2001 BC29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72300 2001 BM29 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72301 2001 BS30 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
72302 2001 BD31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72303 2001 BU31 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72304 2001 BC32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72305 2001 BB34 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72306 2001 BF34 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72307 2001 BT34 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72308 2001 BZ34 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72309 2001 BJ36 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72310 2001 BV39 23/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
72311 2001 BU40 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72312 2001 BE43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72313 2001 BM43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72314 2001 BR43 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72315 2001 BS44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72316 2001 BX44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72317 2001 BA45 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72318 2001 BN47 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72319 2001 BS47 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
72320 2001 BW47 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72321 2001 BJ48 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72322 2001 BB49 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72323 2001 BQ50 27/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
72324 2001 BM54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
72325 2001 BT55 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72326 2001 BL56 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72327 2001 BG59 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72328 2001 BP59 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72329 2001 BR59 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72330 2001 BU59 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72331 2001 BX59 26/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72332 2001 BC60 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72333 2001 BP60 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72334 2001 BX60 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72335 2001 BJ61 24/01/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
72336 2001 BY61 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72337 2001 BO62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72338 2001 BC63 29/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72339 2001 BW63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72340 2001 BO64 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72341 2001 BJ65 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72342 2001 BS66 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72343 2001 BT67 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72344 2001 BX68 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72345 2001 BC69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72346 2001 BG69 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72347 2001 BN69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72348 2001 BU69 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72349 2001 BZ70 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72350 2001 BG71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72351 2001 BJ71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72352 2001 BK72 31/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72353 2001 BW72 27/01/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
72354 2001 BR74 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
72355 2001 BW74 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
72356 2001 BY74 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72357 2001 BA75 31/01/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
72358 2001 BH76 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72359 2001 BX76 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
72360 2001 BM77 26/01/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
72361 2001 BX77 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
72362 2001 BT78 22/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
72363 2001 BQ79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72364 2001 BU79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72365 2001 BY79 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72366 2001 CO 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72367 2001 CL1 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72368 2001 CT2 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
72369 2001 CC3 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72370 2001 CD3 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72371 2001 CP3 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72372 2001 CY4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72373 2001 CE5 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72374 2001 CS5 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72375 2001 CU6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72376 2001 CY6 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72377 2001 CH8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72378 2001 CZ8 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72379 2001 CR9 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72380 2001 CF10 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72381 2001 CM10 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72382 2001 CR10 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72383 2001 CF11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72384 2001 CF12 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72385 2001 CK12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72386 2001 CW12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72387 2001 CF13 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72388 2001 CC16 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72389 2001 CE16 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72390 2001 CL16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72391 2001 CB17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72392 2001 CH17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72393 2001 CH18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72394 2001 CJ19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72395 2001 CG20 03/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72396 2001 CU20 04/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
72397 2001 CV21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72398 2001 CJ22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72399 2001 CN22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
72400 2001 CX22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72401 2001 CS23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
72402 2001 CV24 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72403 2001 CZ25 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72404 2001 CG26 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72405 2001 CD27 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
72406 2001 CH27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
72407 2001 CK27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
72408 2001 CQ27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
72409 2001 CV27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
72410 2001 CD28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
72411 2001 CP28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
72412 2001 CA29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
72413 2001 CF29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
72414 2001 CT30 02/02/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
72415 2001 CV30 02/02/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
72416 2001 CG31 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72417 2001 CF32 11/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
72418 2001 CO33 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72419 2001 CJ34 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72420 2001 CY35 14/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
72421 2001 CF36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
72422 2001 CF38 15/02/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
72423 2001 CS38 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72424 2001 CC39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72425 2001 CS39 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72426 2001 CA40 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72427 2001 CO40 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72428 2001 CE41 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72429 2001 CN41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 4,7 km MPC · JPL
72430 2001 CY41 13/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72431 2001 CD42 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72432 Kimrobinson 2001 CO42 14/02/2001 Carbuncle Hill D. P. Pray 2,2 km MPC · JPL
72433 2001 CT42 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72434 2001 CV42 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72435 2001 CH43 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72436 2001 CH44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72437 2001 CV44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72438 2001 CB45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72439 2001 CE45 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72440 2001 CH45 15/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72441 2001 CD47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
72442 2001 CN47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72443 2001 CU47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72444 2001 CZ48 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72445 2001 DD 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 4,7 km MPC · JPL
72446 2001 DM 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
72447 Polińska 2001 DP 16/02/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 5,8 km MPC · JPL
72448 2001 DD2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
72449 2001 DS3 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72450 2001 DV5 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72451 2001 DW5 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72452 2001 DL6 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
72453 2001 DO6 16/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
72454 2001 DR9 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72455 2001 DX10 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72456 2001 DZ12 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
72457 2001 DB14 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72458 2001 DA16 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72459 2001 DP18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72460 2001 DU18 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72461 2001 DV18 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72462 2001 DL21 16/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72463 2001 DP21 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72464 2001 DU21 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72465 2001 DN23 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72466 2001 DS23 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72467 2001 DK24 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72468 2001 DX24 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72469 2001 DW27 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72470 2001 DT28 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72471 2001 DV30 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72472 2001 DX32 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
72473 2001 DD34 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72474 2001 DD35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72475 2001 DJ35 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72476 2001 DZ36 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
72477 2001 DQ37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72478 2001 DK38 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72479 2001 DO38 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72480 2001 DY38 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72481 2001 DN39 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72482 2001 DT39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72483 2001 DY39 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72484 2001 DQ40 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72485 2001 DS41 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
72486 2001 DT41 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72487 2001 DA43 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72488 2001 DR43 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72489 2001 DM45 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72490 2001 DW46 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72491 2001 DR49 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
72492 2001 DG54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
72493 2001 DP59 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
72494 2001 DS59 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
72495 2001 DX59 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72496 2001 DO61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72497 2001 DD62 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72498 2001 DN63 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
72499 2001 DR66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72500 2001 DT66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72501 2001 DA67 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
72502 2001 DK67 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72503 2001 DT68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72504 2001 DA69 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72505 2001 DP69 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72506 2001 DV69 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72507 2001 DX69 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72508 2001 DY70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72509 2001 DJ73 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72510 2001 DS73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72511 2001 DW73 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72512 2001 DR75 20/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72513 2001 DW78 18/02/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
72514 2001 DC79 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
72515 2001 DD79 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72516 2001 DC81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
72517 2001 DK81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
72518 2001 DP86 25/02/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,7 km MPC · JPL
72519 2001 DR87 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72520 2001 DB88 24/02/2001 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
72521 2001 DE89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
72522 2001 DZ89 22/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
72523 2001 DC91 20/02/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
72524 2001 DB92 20/02/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
72525 2001 DL92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
72526 2001 DV92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
72527 2001 DK94 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72528 2001 DH95 18/02/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
72529 2001 DT96 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72530 2001 DJ98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72531 2001 DV98 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
72532 2001 DD99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72533 2001 DL99 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72534 2001 DZ99 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
72535 2001 DX100 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72536 2001 DM102 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72537 2001 DP102 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72538 2001 DR102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72539 2001 DW103 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
72540 2001 DE104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
72541 2001 DO104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
72542 2001 DE105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
72543 Simonemarchi 2001 DN106 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 2,2 km MPC · JPL
72544 2001 DG108 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
72545 Robbiiwessen 2001 EP 03/03/2001 Farpoint G. Hug 5,7 km MPC · JPL
72546 2001 ES 04/03/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,8 km MPC · JPL
72547 2001 ET 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72548 2001 EF1 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72549 2001 EG1 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72550 2001 EJ1 01/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
72551 2001 EQ1 01/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72552 2001 EK2 01/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72553 2001 EY2 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
72554 2001 ET3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
72555 2001 EM4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
72556 2001 EY4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
72557 2001 EN5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
72558 2001 ER5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
72559 2001 EZ5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
72560 2001 ES6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
72561 2001 EX6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
72562 2001 EM7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72563 2001 EN7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
72564 2001 EM8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
72565 2001 ET8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
72566 2001 EC9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
72567 2001 EX10 02/03/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
72568 2001 EZ12 05/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72569 2001 EC13 14/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72570 2001 EB14 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72571 2001 ED14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
72572 2001 EL14 15/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72573 2001 EE16 15/03/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
72574 2001 EJ16 15/03/2001 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
72575 2001 ET16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
72576 2001 EN18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72577 2001 ER18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
72578 2001 EW18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
72579 2001 EU19 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
72580 2001 ET21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
72581 2001 EE22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
72582 2001 EH27 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
72583 2001 FV 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
72584 2001 FO1 19/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
72585 2001 FT1 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
72586 2001 FY1 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72587 2001 FP2 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72588 2001 FR3 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72589 2001 FY3 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72590 2001 FF5 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72591 2001 FO5 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72592 2001 FQ5 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72593 2001 FA6 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72594 2001 FG6 19/03/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
72595 2001 FW7 20/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72596 Zilkha 2001 FF9 21/03/2001 Needville J. Dellinger, K. Rivich 2,8 km MPC · JPL
72597 2001 FW10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
72598 2001 FM11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
72599 2001 FE12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
72600 2001 FS12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72601 2001 FH13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
72602 2001 FC14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
72603 2001 FG15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
72604 2001 FK15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
72605 2001 FQ15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
72606 2001 FD16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
72607 2001 FH17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72608 2001 FL17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
72609 2001 FN17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
72610 2001 FJ18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
72611 2001 FO18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
72612 2001 FT19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
72613 2001 FK20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
72614 2001 FU20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
72615 2001 FK21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
72616 2001 FO21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
72617 2001 FY21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
72618 2001 FC23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
72619 2001 FO23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72620 2001 FG25 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72621 2001 FJ25 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
72622 2001 FE26 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
72623 2001 FK26 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72624 2001 FH27 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
72625 2001 FP27 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72626 2001 FR27 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72627 2001 FZ27 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72628 2001 FR29 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
72629 2001 FZ29 20/03/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
72630 2001 FO30 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
72631 2001 FW30 21/03/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
72632 Coralina 2001 FF31 23/03/2001 Gnosca S. Sposetti 7,1 km MPC · JPL
72633 Randygroth 2001 FJ31 22/03/2001 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
72634 2001 FF33 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72635 2001 FM34 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72636 2001 FB35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72637 2001 FA36 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
72638 2001 FK36 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72639 2001 FX36 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72640 2001 FQ37 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72641 2001 FT37 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72642 2001 FC40 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72643 2001 FJ40 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72644 2001 FC41 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72645 2001 FX41 18/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
72646 2001 FB42 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72647 2001 FO42 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72648 2001 FY42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72649 2001 FU43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72650 2001 FP44 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72651 2001 FU44 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72652 2001 FZ44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72653 2001 FA45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72654 2001 FD46 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72655 2001 FK46 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
72656 2001 FL46 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72657 2001 FM46 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
72658 2001 FS46 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72659 2001 FV46 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72660 2001 FA47 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
72661 2001 FB48 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
72662 2001 FT48 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72663 2001 FD49 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
72664 2001 FH49 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72665 2001 FQ49 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72666 2001 FU50 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72667 2001 FY50 18/03/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
72668 2001 FG51 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72669 2001 FF52 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
72670 2001 FL52 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72671 2001 FS52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72672 2001 FG53 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72673 2001 FW53 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
72674 2001 FB54 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72675 2001 FP54 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72676 2001 FM56 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72677 2001 FA60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72678 2001 FY60 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72679 2001 FF61 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72680 2001 FJ62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
72681 2001 FO62 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72682 2001 FV63 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
72683 2001 FS64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72684 2001 FX65 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72685 2001 FG66 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72686 2001 FQ67 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72687 2001 FW68 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72688 2001 FG69 19/03/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
72689 2001 FD70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72690 2001 FX71 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72691 2001 FA72 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72692 2001 FN72 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72693 2001 FS72 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72694 2001 FT72 19/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72695 2001 FN73 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72696 2001 FJ74 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72697 2001 FX75 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72698 2001 FZ75 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72699 2001 FN76 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72700 2001 FC77 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72701 2001 FZ77 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
72702 2001 FQ78 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
72703 2001 FM79 21/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72704 2001 FX79 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72705 2001 FO80 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72706 2001 FU80 21/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72707 2001 FX80 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72708 2001 FS81 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72709 2001 FP82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72710 2001 FV82 23/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
72711 2001 FW82 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72712 2001 FT84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
72713 2001 FQ86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
72714 2001 FV86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
72715 2001 FW86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
72716 2001 FQ87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
72717 2001 FA88 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
72718 2001 FJ90 24/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72719 2001 FT90 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72720 2001 FB91 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72721 2001 FX91 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72722 2001 FA92 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72723 2001 FH93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72724 2001 FV93 16/03/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
72725 2001 FP94 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72726 2001 FY94 16/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72727 2001 FP96 16/03/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
72728 2001 FQ96 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
72729 2001 FY96 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72730 2001 FR99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72731 2001 FM100 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72732 2001 FR101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72733 2001 FT101 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
72734 2001 FA102 17/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72735 2001 FM102 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
72736 2001 FM103 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72737 2001 FF104 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72738 2001 FG104 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72739 2001 FU105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
72740 2001 FZ105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
72741 2001 FN106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
72742 2001 FY108 18/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72743 2001 FS115 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72744 2001 FF116 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
72745 2001 FU117 19/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
72746 2001 FN120 26/03/2001 [Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72747 2001 FR121 24/03/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
72748 2001 FR126 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72749 2001 FX126 26/03/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
72750 2001 FH127 29/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
72751 2001 FW128 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72752 2001 FR129 28/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72753 2001 FK130 29/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72754 2001 FC131 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
72755 2001 FO132 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
72756 2001 FA135 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
72757 2001 FP135 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
72758 2001 FB136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
72759 2001 FF139 21/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
72760 2001 FZ139 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
72761 2001 FS142 23/03/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
72762 2001 FT142 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72763 2001 FT143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
72764 2001 FA144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
72765 2001 FK144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
72766 2001 FS144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
72767 2001 FJ145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
72768 2001 FD146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
72769 2001 FQ147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
72770 2001 FR147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
72771 2001 FT147 24/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72772 2001 FU147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
72773 2001 FL150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
72774 2001 FV150 24/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
72775 2001 FJ152 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72776 2001 FL152 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
72777 2001 FJ154 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72778 2001 FV157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
72779 2001 FA159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
72780 2001 FW163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
72781 2001 FG166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
72782 2001 FF167 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72783 2001 FX168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
72784 2001 FA170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
72785 2001 FB170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
72786 2001 FZ170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
72787 2001 FB171 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
72788 2001 FV171 24/03/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
72789 2001 FG173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
72790 2001 FR175 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72791 2001 FW175 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72792 2001 FD176 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72793 2001 FF176 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72794 2001 FA178 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72795 2001 FJ179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
72796 2001 FR179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
72797 2001 FU180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
72798 2001 FL186 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
72799 2001 FC188 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72800 2001 FR188 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72801 Manzanera 2001 FE192 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 7,7 km MPC · JPL
72802 Wetton 2001 FT192 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
72803 2001 GD 01/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
72804 Caldentey 2001 GQ 11/04/2001 Majorca S. Sánchez 4,1 km MPC · JPL
72805 2001 GN1 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72806 2001 GA5 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72807 2001 GG5 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72808 2001 GS5 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
72809 2001 GW5 13/04/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
72810 2001 GJ7 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72811 2001 GN7 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
72812 2001 GB8 15/04/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72813 2001 GP8 15/04/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
72814 2001 GX8 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
72815 2001 GY8 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72816 2001 GJ9 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
72817 2001 GH11 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72818 2001 HM 16/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
72819 Brunet 2001 HX 18/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 7,5 km MPC · JPL
72820 2001 HR1 17/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
72821 2001 HW2 17/04/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72822 2001 HF3 17/04/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
72823 2001 HO3 17/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72824 2001 HG4 19/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
72825 2001 HZ5 18/04/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
72826 2001 HD7 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
72827 Maxaub 2001 HT8 23/04/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,7 km MPC · JPL
72828 2001 HG10 16/04/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72829 2001 HQ11 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72830 2001 HL13 18/04/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
72831 2001 HJ14 23/04/2001 Prescott P. G. Comba 8,2 km MPC · JPL
72832 2001 HW14 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
72833 2001 HL15 21/04/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
72834 Guywells 2001 HQ16 25/04/2001 Emerald Lane L. Ball 2,9 km MPC · JPL
72835 2001 HE19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
72836 2001 HF22 23/04/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
72837 2001 HQ24 24/04/2001 Farpoint Farpoint Obs. 3,6 km MPC · JPL
72838 2001 HM29 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
72839 2001 HS31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
72840 2001 HW31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 10 km MPC · JPL
72841 2001 HC32 27/04/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 5,3 km MPC · JPL
72842 2001 HY32 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
72843 2001 HP33 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72844 2001 HL34 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72845 2001 HP34 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72846 2001 HY35 29/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72847 2001 HD36 29/04/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
72848 2001 HV36 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72849 2001 HK40 27/04/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72850 2001 HV40 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72851 2001 HW41 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72852 2001 HD42 16/04/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
72853 2001 HE42 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
72854 2001 HK43 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
72855 2001 HX43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
72856 2001 HB45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
72857 2001 HL46 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
72858 2001 HO46 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
72859 2001 HS46 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
72860 2001 HL48 21/04/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
72861 2001 HN49 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
72862 2001 HE50 21/04/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
72863 2001 HJ51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72864 2001 HD54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
72865 2001 HK58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
72866 2001 HQ58 25/04/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
72867 2001 HU58 25/04/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
72868 2001 HE59 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72869 2001 HE62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
72870 2001 HT65 30/04/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
72871 2001 JM3 15/05/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
72872 2001 JT3 15/05/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
72873 2001 JX4 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
72874 2001 JF6 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
72875 2001 JC8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
72876 Vauriot 2001 KH2 20/05/2001 Pises Pises Obs. 3,8 km MPC · JPL
72877 2001 KL2 21/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,3 km MPC · JPL
72878 2001 KD4 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72879 2001 KR5 17/05/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
72880 2001 KP7 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72881 2001 KU7 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
72882 2001 KM9 18/05/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
72883 2001 KJ12 18/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72884 2001 KK12 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
72885 2001 KJ14 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72886 2001 KC18 21/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
72887 2001 KE19 18/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72888 2001 KW25 17/05/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
72889 2001 KG26 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72890 2001 KF29 21/05/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
72891 2001 KL31 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72892 2001 KH38 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72893 2001 KG43 22/05/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
72894 2001 KE45 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
72895 2001 KA52 16/05/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
72896 2001 KA54 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72897 2001 KM55 22/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72898 2001 KO56 23/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72899 2001 KA61 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
72900 2001 KB61 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72901 2001 KJ69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
72902 2001 KE71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
72903 2001 KO71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
72904 2001 KM74 26/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
72905 2001 LX 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72906 2001 LQ1 13/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
72907 2001 MY1 16/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
72908 2001 MC11 21/06/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
72909 2001 NH 10/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
72910 2001 ND16 14/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
72911 2001 OC32 23/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 16 km MPC · JPL
72912 2001 OA84 18/07/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 4,6 km MPC · JPL
72913 2001 OA95 29/07/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
72914 2001 PS14 14/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,3 km MPC · JPL
72915 2001 PK24 11/08/2001 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
72916 2001 QR53 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72917 2001 QX87 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
72918 2001 RB134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72919 2001 SJ45 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72920 2001 SK79 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72921 2001 UU36 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72922 2001 UL213 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72923 2001 VM32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72924 2001 WM66 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72925 2001 XJ90 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72926 2001 XB128 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72927 2001 XX155 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72928 2002 AD5 08/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 4,0 km MPC · JPL
72929 2002 AV8 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
72930 2002 AE10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
72931 2002 AJ14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
72932 2002 AB62 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72933 2002 AS90 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72934 2002 AZ134 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72935 2002 AG154 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72936 2002 AR167 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72937 2002 AR174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72938 2002 BB21 25/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72939 2002 BA24 23/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
72940 2002 BC30 21/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
72941 2002 CD8 04/02/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
72942 2002 CU9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
72943 2002 CU10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72944 2002 CX15 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
72945 2002 CJ16 07/02/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,1 km MPC · JPL
72946 2002 CY16 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72947 2002 CZ19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
72948 2002 CC39 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72949 2002 CC43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
72950 2002 CF44 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72951 2002 CC52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
72952 2002 CE57 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72953 2002 CJ59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
72954 2002 CF84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72955 2002 CV95 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72956 2002 CU100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72957 2002 CZ100 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72958 2002 CP104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72959 2002 CK105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72960 2002 CZ110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72961 2002 CJ112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72962 2002 CN112 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72963 2002 CC113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72964 2002 CP117 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72965 2002 CR133 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72966 2002 CG140 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72967 2002 CH141 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72968 2002 CK151 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72969 2002 CD152 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72970 2002 CZ174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72971 2002 CR195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72972 2002 CL210 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72973 2002 CU217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72974 2002 CE221 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72975 2002 CB232 07/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72976 2002 CQ235 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72977 2002 CT236 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72978 2002 CU236 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72979 2002 CN239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72980 2002 CJ243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72981 2002 CV246 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
72982 2002 CC248 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72983 2002 CG248 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72984 2002 CB253 05/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
72985 2002 DK2 19/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
72986 2002 DQ8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72987 2002 DL18 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72988 2002 EP 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
72989 2002 EW1 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72990 2002 EK6 12/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
72991 2002 EW7 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
72992 2002 EM10 15/03/2002 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
72993 Hannahlivsey 2002 ES10 15/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,7 km MPC · JPL
72994 2002 EZ10 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72995 2002 ER12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
72996 2002 EZ12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
72997 2002 EF15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
72998 2002 EC16 06/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
72999 2002 EN20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73000 2002 ER20 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL

68.000s  • 69.000s  • 70.000s  • 71.000s  • 72.000s  • 73.000s  • 74.000s  • 75.000s  • 76.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001