Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/299001–300000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299001 2004 XH80 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
299002 2004 XN87 09/12/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
299003 2004 XP87 09/12/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
299004 2004 XD88 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299005 2004 XJ92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
299006 2004 XW96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299007 2004 XA100 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
299008 2004 XQ104 10/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
299009 2004 XD106 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
299010 2004 XT111 09/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
299011 2004 XO129 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299012 2004 XH135 15/12/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
299013 2004 XC136 15/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
299014 2004 XT143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
299015 2004 YB4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
299016 2004 YC4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299017 2004 YX6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
299018 2004 YK21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
299019 2004 YD24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299020 Chennaoui 2005 AR3 05/01/2005 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
299021 2005 AW3 01/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
299022 2005 AP12 06/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299023 2005 AO15 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
299024 2005 AU15 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
299025 2005 AK16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
299026 2005 AL17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
299027 2005 AO18 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
299028 2005 AS26 13/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
299029 2005 AU27 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
299030 2005 AJ31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
299031 2005 AQ37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299032 2005 AT37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299033 2005 AH40 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
299034 2005 AN41 15/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
299035 2005 AT51 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
299036 2005 AV52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
299037 2005 AU55 15/01/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
299038 2005 AJ58 15/01/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
299039 2005 AW61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
299040 2005 AC66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
299041 2005 AR66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299042 2005 AA80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299043 2005 BL 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
299044 2005 BC4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299045 2005 BG10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299046 2005 BP13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299047 2005 BU18 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299048 2005 BH42 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,2 km MPC · JPL
299049 2005 BL49 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
299050 2005 BS49 18/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
299051 2005 CB3 01/02/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
299052 2005 CT4 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
299053 2005 CP5 01/02/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
299054 2005 CJ8 01/02/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
299055 2005 CK8 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
299056 2005 CE13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299057 2005 CE15 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299058 2005 CW16 02/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
299059 2005 CP20 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
299060 2005 CH29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299061 2005 CE31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
299062 2005 CC34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
299063 2005 CK36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
299064 2005 CG48 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
299065 2005 CM49 02/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299066 2005 CB50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
299067 2005 CL53 03/02/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
299068 2005 CH60 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
299069 2005 CD66 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
299070 2005 CS66 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
299071 2005 CW76 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
299072 2005 DF3 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,4 km MPC · JPL
299073 2005 EK1 03/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
299074 2005 EO9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299075 2005 EX10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
299076 2005 EJ11 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299077 2005 EB12 02/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
299078 2005 ES14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299079 2005 EQ25 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
299080 2005 EG27 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
299081 2005 EK39 08/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,0 km MPC · JPL
299082 2005 EV41 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299083 2005 EV46 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299084 2005 EF47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299085 2005 EY51 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299086 2005 EJ60 04/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299087 2005 EN61 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
299088 2005 ET64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299089 2005 EZ64 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
299090 2005 EB65 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
299091 2005 ES67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
299092 2005 EV69 07/03/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
299093 2005 EJ77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299094 2005 EY79 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299095 2005 EW81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299096 2005 ET82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299097 2005 EP88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299098 2005 EJ90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
299099 2005 EQ93 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
299100 2005 EC98 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299101 2005 EW108 04/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
299102 2005 EX108 04/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
299103 2005 EZ111 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
299104 2005 ED116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299105 2005 EV118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
299106 2005 ED129 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299107 2005 EY129 30/08/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
299108 2005 EU130 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
299109 2005 EY136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
299110 2005 EU137 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
299111 2005 EZ137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299112 2005 EQ142 10/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
299113 2005 EN149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299114 2005 ER149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299115 2005 EP156 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
299116 2005 EH157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
299117 2005 EX160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
299118 2005 EG162 09/03/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
299119 2005 EL182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
299120 2005 EW184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299121 2005 ES188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
299122 2005 EC192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
299123 2005 EM197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
299124 2005 EL198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
299125 2005 ER199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299126 2005 ED207 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
299127 2005 EF213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
299128 2005 ET214 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
299129 2005 EA217 09/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
299130 2005 ED217 09/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
299131 2005 EM217 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
299132 2005 EH221 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
299133 2005 ER221 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
299134 Moggicecchi 2005 EB224 10/03/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,1 km MPC · JPL
299135 2005 ES237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299136 2005 EY237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299137 2005 EV239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299138 2005 EA240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299139 2005 EW241 11/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
299140 2005 EH243 11/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
299141 2005 EN246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299142 2005 EN247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299143 2005 ED260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299144 2005 EG264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299145 2005 EE266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299146 2005 EU266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299147 2005 EH270 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
299148 2005 EK273 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299149 2005 EA276 08/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
299150 2005 EM279 10/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299151 2005 EB284 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
299152 2005 EG290 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299153 2005 EX298 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
299154 2005 EQ323 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
299155 2005 EK330 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
299156 2005 FD4 18/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
299157 2005 FO11 30/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
299158 2005 GD6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299159 2005 GF7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299160 2005 GK12 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299161 2005 GL12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
299162 2005 GM12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
299163 2005 GF15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299164 2005 GD19 02/04/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299165 2005 GT20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299166 2005 GC28 03/04/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
299167 2005 GL36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
299168 2005 GJ37 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299169 2005 GR37 02/04/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
299170 2005 GX40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299171 2005 GC47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299172 2005 GR49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299173 2005 GH56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
299174 2005 GK58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
299175 2005 GT60 06/04/2005 Jarnac Jarnac Obs. 3,9 km MPC · JPL
299176 2005 GM71 04/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
299177 2005 GW74 05/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
299178 2005 GC76 05/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
299179 2005 GG77 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299180 2005 GB81 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299181 2005 GW92 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
299182 2005 GW97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299183 2005 GN105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299184 2005 GY105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299185 2005 GV109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299186 2005 GH115 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
299187 2005 GU118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
299188 2005 GO127 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299189 2005 GT127 12/04/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
299190 2005 GB134 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
299191 2005 GZ136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299192 2005 GV141 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299193 2005 GA146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299194 2005 GG146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299195 2005 GP148 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
299196 2005 GP163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
299197 2005 GJ165 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299198 2005 GQ172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299199 2005 GN206 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
299200 2005 GB219 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299201 2005 GN222 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299202 2005 HR1 16/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
299203 2005 HY2 18/04/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,1 km MPC · JPL
299204 2005 HV6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299205 2005 HN9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299206 2005 JO11 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
299207 2005 JO23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299208 2005 JG36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299209 2005 JN36 04/05/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
299210 2005 JO37 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299211 2005 JH43 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299212 2005 JN48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299213 2005 JN50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299214 2005 JO50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
299215 2005 JQ52 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299216 2005 JY62 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299217 2005 JV71 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
299218 2005 JR74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
299219 2005 JP75 09/05/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
299220 2005 JA78 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
299221 2005 JJ79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299222 2005 JZ86 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299223 2005 JD93 11/05/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
299224 2005 JG93 11/05/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
299225 2005 JL97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299226 2005 JE110 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299227 2005 JQ113 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299228 2005 JH119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299229 2005 JB123 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299230 2005 JR130 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
299231 2005 JT130 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
299232 2005 JJ132 13/05/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
299233 2005 JO150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299234 2005 KP 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299235 2005 LH14 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299236 2005 LM29 11/05/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
299237 2005 LT43 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299238 2005 LP48 14/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
299239 2005 MZ7 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299240 2005 MU15 30/06/2005 Junk Bond D. Healy 4,2 km MPC · JPL
299241 2005 ME20 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299242 2005 ME22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299243 2005 MP22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299244 2005 MY28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299245 2005 MB29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299246 2005 MR37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299247 2005 MR38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299248 2005 MW39 29/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
299249 2005 MO42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
299250 2005 MZ46 28/06/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
299251 2005 MN50 30/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
299252 2005 MV53 17/06/2005 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
299253 2005 NO5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
299254 2005 NU7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299255 2005 NN8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
299256 2005 NS11 04/07/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
299257 2005 NG24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299258 2005 NK36 05/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
299259 2005 NZ42 05/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
299260 2005 NE43 05/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299261 2005 NM48 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299262 2005 NT51 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299263 2005 NF58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299264 2005 NT58 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299265 2005 NJ60 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299266 2005 NS61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
299267 2005 NZ63 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299268 2005 NS75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
299269 2005 NR78 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
299270 2005 NW82 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
299271 2005 NU85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299272 2005 NE99 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299273 2005 NQ100 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299274 2005 NO122 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
299275 2005 NT122 03/07/2005 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
299276 2005 NF123 08/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
299277 2005 NN123 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299278 2005 OD 16/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
299279 2005 OY2 30/07/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
299280 2005 OJ5 28/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299281 2005 ON16 29/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
299282 2005 OX16 30/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
299283 2005 OD18 30/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
299284 2005 OK27 30/07/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
299285 2005 OL31 27/07/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
299286 2005 PO7 04/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
299287 2005 PB10 04/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
299288 2005 PJ11 04/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
299289 2005 PV11 04/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
299290 2005 PQ14 04/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
299291 2005 PK17 13/08/2005 Wrightwood J. W. Young 5,6 km MPC · JPL
299292 2005 PZ18 01/08/2005 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
299293 2005 QJ 23/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,1 km MPC · JPL
299294 2005 QR1 22/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
299295 2005 QT1 22/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
299296 2005 QF6 24/08/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
299297 2005 QV13 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
299298 2005 QN29 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299299 2005 QL31 22/08/2005 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
299300 2005 QN34 25/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299301 2005 QX37 25/08/2005 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
299302 2005 QD41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
299303 2005 QO47 26/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
299304 2005 QX48 26/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
299305 2005 QL49 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299306 2005 QQ49 26/08/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
299307 2005 QL50 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299308 2005 QM50 26/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
299309 2005 QZ52 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299310 2005 QF63 26/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
299311 2005 QF72 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
299312 2005 QN84 30/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 5,1 km MPC · JPL
299313 2005 QZ84 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299314 2005 QH90 25/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
299315 2005 QU94 27/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
299316 2005 QY94 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299317 2005 QM96 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299318 2005 QX99 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
299319 2005 QP103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
299320 2005 QB104 27/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299321 2005 QU108 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
299322 2005 QB112 27/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
299323 2005 QX118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299324 2005 QM136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
299325 2005 QR141 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299326 2005 QV153 27/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
299327 2005 QG160 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
299328 2005 QL166 24/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
299329 2005 QE172 29/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
299330 2005 QE174 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
299331 2005 QN174 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
299332 2005 QK183 29/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
299333 2005 QF187 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299334 2005 QY187 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299335 2005 RL1 01/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
299336 2005 RG7 07/09/2005 Campo Catino CAOS 4,8 km MPC · JPL
299337 2005 RZ19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299338 2005 RN42 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299339 2005 RZ43 12/09/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
299340 2005 SP16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
299341 2005 SK18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
299342 2005 SS101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299343 2005 SH124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
299344 2005 SX141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
299345 2005 SE153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
299346 2005 SG177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299347 2005 SO177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299348 2005 SU179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
299349 2005 SG196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299350 2005 SK196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299351 2005 ST209 30/09/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
299352 2005 SQ225 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299353 2005 SR235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
299354 2005 SM242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299355 2005 SX249 23/09/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
299356 2005 SG251 24/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
299357 2005 SB252 24/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
299358 2005 SP255 22/09/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
299359 2005 SG259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
299360 2005 SR267 30/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
299361 2005 TT21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299362 Marthacole 2005 TK27 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 780 m MPC · JPL
299363 2005 TV47 05/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
299364 2005 TD83 03/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
299365 2005 TE99 07/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
299366 2005 TZ190 07/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
299367 2005 UA41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
299368 2005 UL84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299369 2005 UJ168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
299370 2005 UT193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299371 2005 UD217 27/10/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
299372 2005 UA225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
299373 2005 UV241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299374 2005 UB261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
299375 2005 UL268 28/10/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
299376 2005 UG371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
299377 2005 UT388 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
299378 2005 UL425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
299379 2005 UR500 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
299380 2005 UT508 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
299381 2005 UP515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 5,1 km MPC · JPL
299382 2005 VF3 05/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
299383 2005 VC73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
299384 2005 VM135 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
299385 2005 WA14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
299386 2005 WP20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
299387 2005 WH28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299388 2005 WO87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299389 2005 WM88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299390 2005 WU88 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
299391 2005 WE130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
299392 2005 WY140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
299393 2005 WY142 29/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
299394 2005 WT152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299395 2005 WN163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299396 2005 XD33 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299397 2005 XP42 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
299398 2005 XV68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
299399 2005 XN90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
299400 2005 XR110 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299401 2005 YH3 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
299402 2005 YJ3 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
299403 2005 YL15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299404 2005 YV15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299405 2005 YK23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
299406 2005 YN34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
299407 2005 YA36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299408 2005 YC47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299409 2005 YO52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
299410 2005 YZ53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
299411 2005 YN58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299412 2005 YO59 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
299413 2005 YD84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299414 2005 YG84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299415 2005 YC88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
299416 2005 YW90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
299417 2005 YG91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
299418 2005 YE93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299419 2005 YS102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
299420 2005 YW105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299421 2005 YM109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299422 2005 YL161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299423 2005 YE170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299424 2005 YQ176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299425 2005 YT177 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299426 2005 YX250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299427 2005 YN271 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299428 2005 YO290 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
299429 2006 AO6 05/01/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
299430 2006 AL14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
299431 2006 AQ20 05/01/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
299432 2006 AC37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299433 2006 AS39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
299434 2006 AT46 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
299435 2006 AL53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
299436 2006 AF54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
299437 2006 AY57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
299438 2006 AN59 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
299439 2006 AW62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
299440 2006 AJ78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299441 2006 AQ78 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
299442 2006 BZ6 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
299443 2006 BK10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299444 2006 BB11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
299445 2006 BA18 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
299446 2006 BG37 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299447 2006 BY41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
299448 2006 BE45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
299449 2006 BN45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
299450 2006 BT46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
299451 2006 BC47 24/01/2006 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
299452 2006 BZ51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299453 2006 BS55 22/01/2006 Wrightwood J. W. Young 900 m MPC · JPL
299454 2006 BG56 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299455 2006 BA60 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
299456 2006 BT62 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299457 2006 BE70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299458 2006 BK71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299459 2006 BX80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
299460 2006 BQ81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299461 2006 BZ87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
299462 2006 BC94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
299463 2006 BD94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299464 2006 BS102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
299465 2006 BL103 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 8,8 km MPC · JPL
299466 2006 BG106 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299467 2006 BD115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
299468 2006 BH115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299469 2006 BO115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
299470 2006 BM119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299471 2006 BZ119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299472 2006 BF132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299473 2006 BO132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
299474 2006 BY136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
299475 2006 BQ140 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299476 2006 BP143 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
299477 2006 BU147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 730 m MPC · JPL
299478 2006 BC148 31/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 640 m MPC · JPL
299479 2006 BX160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
299480 2006 BB165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299481 2006 BZ170 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299482 2006 BX171 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299483 2006 BP182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
299484 2006 BX182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
299485 2006 BM184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
299486 2006 BP185 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 750 m MPC · JPL
299487 2006 BU188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299488 2006 BD192 30/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
299489 2006 BD194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299490 2006 BR195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
299491 2006 BY198 30/01/2006 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
299492 2006 BQ201 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299493 2006 BA202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299494 2006 BJ212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299495 2006 BC224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299496 2006 BY226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
299497 2006 BF227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
299498 2006 BH227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
299499 2006 BV227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299500 2006 BX232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299501 2006 BA237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299502 2006 BO242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299503 2006 BV245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
299504 2006 BC264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299505 2006 BB269 27/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
299506 2006 CH3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299507 2006 CN5 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
299508 2006 CK6 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
299509 2006 CJ10 07/02/2006 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
299510 2006 CV12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299511 2006 CQ17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
299512 2006 CA21 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
299513 2006 CY25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299514 2006 CT27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
299515 2006 CD46 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299516 2006 CW49 03/02/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
299517 2006 CO57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299518 2006 CX63 02/02/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 860 m MPC · JPL
299519 2006 CQ66 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299520 2006 CA68 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
299521 2006 DL1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299522 2006 DY1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299523 2006 DF2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
299524 2006 DW4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
299525 2006 DQ15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299526 2006 DD17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299527 2006 DZ20 20/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
299528 2006 DF21 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
299529 2006 DS21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
299530 2006 DB26 20/02/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
299531 2006 DF31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299532 2006 DS31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
299533 2006 DD32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
299534 2006 DV33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299535 2006 DC41 22/02/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
299536 2006 DO47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
299537 2006 DC50 22/02/2006 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
299538 2006 DN50 22/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
299539 2006 DD54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299540 2006 DK58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
299541 2006 DP63 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299542 2006 DC79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
299543 2006 DE80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299544 2006 DL80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
299545 2006 DZ84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299546 2006 DD96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299547 2006 DQ99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
299548 2006 DS118 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
299549 2006 DT118 28/02/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
299550 2006 DN120 21/02/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
299551 2006 DH127 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
299552 2006 DN127 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
299553 2006 DP132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299554 2006 DG138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299555 2006 DX141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
299556 2006 DD146 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
299557 2006 DS148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299558 2006 DY151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299559 2006 DB156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299560 2006 DQ156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
299561 2006 DY171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299562 2006 DQ175 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
299563 2006 DS190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299564 2006 DX192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299565 2006 DD193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299566 2006 DG193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299567 2006 DU203 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
299568 2006 DG208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299569 2006 DM211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299570 2006 DV214 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
299571 2006 ES1 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 900 m MPC · JPL
299572 2006 EZ30 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
299573 2006 ED40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299574 2006 EY45 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
299575 2006 EE58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
299576 2006 EO63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299577 2006 FK8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
299578 2006 FX30 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299579 2006 FD39 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299580 2006 FO40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299581 2006 FU42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
299582 2006 GQ2 06/04/2006 Catalina CSS APO 620 m MPC · JPL
299583 2006 GK11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299584 2006 GY12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299585 2006 GA14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
299586 2006 GW18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
299587 2006 GT19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299588 2006 GJ25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299589 2006 GD41 07/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
299590 2006 HA11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299591 2006 HC13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299592 2006 HT28 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299593 2006 HX29 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
299594 2006 HL34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
299595 2006 HF35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
299596 2006 HR36 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299597 2006 HH42 21/04/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
299598 2006 HB45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299599 2006 HO50 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299600 2006 HM67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299601 2006 HL69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299602 2006 HC71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299603 2006 HR73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299604 2006 HL74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299605 2006 HO76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299606 2006 HS77 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299607 2006 HQ81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299608 2006 HL83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299609 2006 HJ87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299610 2006 HP88 30/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299611 2006 HZ89 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
299612 2006 HE92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299613 2006 HY93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299614 2006 HB98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299615 2006 HE110 24/04/2006 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
299616 2006 JE4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
299617 2006 JX6 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299618 2006 JR12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299619 2006 JG17 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299620 2006 JS25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
299621 2006 JW31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299622 2006 JS32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299623 2006 JH34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299624 2006 JS35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
299625 2006 JT43 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299626 2006 JH50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299627 2006 JK54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299628 2006 JB56 01/05/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299629 2006 JD61 02/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
299630 2006 JF68 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
299631 2006 JP68 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 780 m MPC · JPL
299632 2006 KU2 18/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
299633 2006 KK3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
299634 2006 KC8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299635 2006 KH16 20/05/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
299636 2006 KR18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299637 2006 KX28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
299638 2006 KC30 20/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
299639 2006 KW35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299640 2006 KW36 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299641 2006 KR52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299642 2006 KP60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299643 2006 KE61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299644 2006 KG65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299645 2006 KO73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299646 2006 KG84 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299647 2006 KR84 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
299648 2006 KC89 27/05/2006 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
299649 2006 KT93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299650 2006 KG97 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299651 2006 KO103 29/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
299652 2006 KE116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
299653 2006 KG121 23/05/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
299654 2006 LV1 04/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299655 2006 MG 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299656 2006 MP3 16/06/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
299657 2006 ME7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299658 2006 OV 18/07/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
299659 2006 OR18 20/07/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
299660 2006 OK20 31/07/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
299661 2006 OX20 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
299662 2006 OE21 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299663 2006 OO21 29/07/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
299664 2006 PS4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
299665 2006 PE7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
299666 2006 PY11 13/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
299667 2006 PC40 14/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299668 2006 QV1 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
299669 2006 QW6 17/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299670 2006 QU7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299671 2006 QQ13 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
299672 2006 QG15 17/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299673 2006 QG16 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
299674 2006 QM21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
299675 2006 QT27 20/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
299676 2006 QE32 19/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
299677 2006 QQ42 17/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299678 2006 QG46 20/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
299679 2006 QN61 22/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299680 2006 QB67 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299681 2006 QN74 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299682 2006 QQ79 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
299683 2006 QW81 24/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299684 2006 QB90 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299685 2006 QQ93 16/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299686 2006 QP94 16/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
299687 2006 QB96 16/08/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
299688 2006 QN100 24/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
299689 2006 QY100 26/08/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
299690 2006 QT104 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
299691 2006 QX106 28/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
299692 2006 QE107 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
299693 2006 QZ110 30/08/2006 Wrightwood J. W. Young 5,3 km MPC · JPL
299694 2006 QU120 29/08/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
299695 2006 QB137 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
299696 2006 QJ139 17/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
299697 2006 QK139 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
299698 2006 QC145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299699 2006 QG148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299700 2006 QA149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299701 2006 QW151 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299702 2006 QG156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299703 2006 QH156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299704 2006 QS156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299705 2006 QS161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299706 2006 QW163 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299707 2006 QF164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
299708 2006 QB165 29/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
299709 2006 QH166 29/08/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
299710 2006 QT169 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
299711 2006 QS176 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299712 2006 QQ182 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299713 2006 QO183 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
299714 2006 QQ184 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299715 2006 QG187 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
299716 2006 RN6 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
299717 2006 RF7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299718 2006 RH15 14/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
299719 2006 RU15 14/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
299720 2006 RL19 14/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
299721 2006 RH21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299722 2006 RP26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299723 2006 RB27 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299724 2006 RG33 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
299725 2006 RY33 12/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299726 2006 RN38 14/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
299727 2006 RX41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299728 2006 RT48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
299729 2006 RA49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299730 2006 RZ51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299731 2006 RC52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
299732 2006 RN54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299733 2006 RE56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299734 2006 RJ58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299735 2006 RC59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299736 2006 RV63 14/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
299737 2006 RT68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299738 2006 RA70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299739 2006 RB71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299740 2006 RA73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299741 2006 RX75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299742 2006 RO79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299743 2006 RY80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299744 2006 RB83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299745 2006 RJ84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299746 2006 RS84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299747 2006 RY86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299748 2006 RP93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299749 2006 RB94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299750 2006 RU94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299751 2006 RX96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299752 2006 RM100 14/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
299753 2006 RR100 14/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
299754 2006 RX104 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299755 Ericmontellese 2006 RB106 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,4 km MPC · JPL
299756 Kerryaileen 2006 RO109 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,5 km MPC · JPL
299757 2006 RR120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299758 2006 RZ120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299759 2006 RE122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299760 2006 SS4 16/09/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
299761 2006 SM6 16/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299762 2006 SR8 16/09/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
299763 2006 SE12 16/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
299764 2006 SX13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299765 2006 SC15 17/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
299766 2006 SX20 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
299767 2006 SK21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
299768 2006 SO24 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299769 2006 SH30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299770 2006 SW31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299771 2006 SC32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299772 2006 SZ38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299773 2006 SD39 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
299774 2006 SF40 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
299775 2006 ST45 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
299776 2006 SK57 18/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
299777 2006 SN63 21/09/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,2 km MPC · JPL
299778 2006 SO64 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
299779 2006 SN65 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
299780 2006 SK72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299781 2006 SE73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299782 2006 SG74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299783 2006 SV74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299784 2006 SD75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299785 2006 SC77 22/09/2006 Vallemare Borbon V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
299786 2006 SU81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299787 2006 SE83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299788 2006 SZ83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299789 2006 SE87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
299790 2006 SV89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
299791 2006 SL93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299792 2006 SY93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299793 2006 SR94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299794 2006 SC95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299795 2006 SE95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299796 2006 SY96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299797 2006 SA97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299798 2006 SD99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299799 2006 SA102 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
299800 2006 SP106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299801 2006 SD108 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
299802 2006 SV108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299803 2006 SF109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299804 2006 SF114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299805 2006 ST118 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
299806 2006 SQ120 18/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299807 2006 SS120 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
299808 2006 SZ120 18/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
299809 2006 SS125 20/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
299810 2006 SD129 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299811 2006 SH129 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299812 2006 SA132 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
299813 2006 SG132 16/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299814 2006 SC134 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
299815 2006 SM143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299816 2006 SA150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299817 2006 SQ154 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
299818 2006 SP156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299819 2006 SJ157 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299820 2006 SO157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299821 2006 SW158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299822 2006 SB161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299823 2006 SF161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299824 2006 SY162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
299825 2006 SR166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
299826 2006 SC168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
299827 2006 ST170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299828 2006 SM173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299829 2006 SF176 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299830 2006 SX178 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299831 2006 SF183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
299832 2006 SB188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299833 2006 SE191 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
299834 2006 SH195 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
299835 2006 ST195 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
299836 2006 SH196 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
299837 2006 SX199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299838 2006 SO200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299839 2006 SY200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299840 2006 SO203 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
299841 2006 SQ203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299842 2006 SL204 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299843 2006 SK216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299844 2006 SW220 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
299845 2006 SX221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
299846 2006 SE227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299847 2006 SK228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299848 2006 SC238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299849 2006 SD240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299850 2006 ST244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299851 2006 SP245 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299852 2006 SC254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299853 2006 ST254 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299854 2006 SM256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299855 2006 SW258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299856 2006 SU259 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
299857 2006 SW261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
299858 2006 SP262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299859 2006 SX262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299860 2006 SK267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
299861 2006 SK268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299862 2006 SC269 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299863 2006 SP273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
299864 2006 ST273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
299865 2006 SX273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299866 2006 SF275 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299867 2006 SN282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
299868 2006 SR289 26/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
299869 2006 SA290 27/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
299870 2006 SY292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299871 2006 SL293 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299872 2006 SB294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299873 2006 SM297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
299874 2006 SU297 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
299875 2006 SV297 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
299876 2006 SR302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
299877 2006 SB304 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299878 2006 SH312 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
299879 2006 SU313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299880 2006 SP314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299881 2006 SQ319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299882 2006 SV325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299883 2006 SL332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
299884 2006 SP332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
299885 2006 SE333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299886 2006 SG333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299887 2006 ST335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299888 2006 SL339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299889 2006 SC341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299890 2006 SD341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299891 2006 SN345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299892 2006 SF346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299893 2006 SP348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299894 2006 SZ351 30/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
299895 2006 SN352 30/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
299896 2006 SP360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
299897 2006 SE369 23/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,4 km MPC · JPL
299898 2006 SB373 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299899 2006 SH373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
299900 2006 SJ373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299901 2006 SJ374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
299902 2006 SR374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
299903 2006 SJ375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
299904 2006 SJ377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
299905 2006 SM380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,7 km MPC · JPL
299906 2006 SO380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
299907 2006 SX382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
299908 2006 ST390 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299909 2006 SZ391 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
299910 2006 SB394 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299911 2006 SV397 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
299912 2006 SK398 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299913 2006 SZ400 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299914 2006 SW404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
299915 2006 SD405 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
299916 2006 SG406 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299917 2006 SR407 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299918 2006 SQ409 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299919 2006 TZ 03/10/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,8 km MPC · JPL
299920 2006 TZ2 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299921 2006 TM4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
299922 2006 TY6 04/10/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,2 km MPC · JPL
299923 2006 TP8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
299924 2006 TW8 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299925 2006 TW10 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299926 2006 TE11 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299927 2006 TC15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299928 2006 TQ18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299929 2006 TG21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299930 2006 TZ23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299931 2006 TH27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299932 2006 TF33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299933 2006 TJ34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299934 2006 TH35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
299935 2006 TH38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299936 2006 TU38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299937 2006 TU39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299938 2006 TP40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299939 2006 TP42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299940 2006 TG43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299941 2006 TK43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299942 2006 TB48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
299943 2006 TX50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299944 2006 TD52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
299945 2006 TU53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
299946 2006 TR54 12/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
299947 2006 TC55 12/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
299948 2006 TT56 14/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,6 km MPC · JPL
299949 2006 TD59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299950 2006 TQ59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299951 2006 TM60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299952 2006 TS60 14/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
299953 2006 TP63 10/10/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
299954 2006 TX65 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299955 2006 TC68 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299956 2006 TD71 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299957 2006 TB72 11/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
299958 2006 TB73 11/10/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
299959 2006 TM76 11/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
299960 2006 TY77 12/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
299961 2006 TU78 12/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299962 2006 TV78 12/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
299963 2006 TH79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
299964 2006 TQ79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299965 2006 TK81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299966 2006 TS82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
299967 2006 TS90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299968 2006 TV90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299969 2006 TL93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299970 2006 TG95 13/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,0 km MPC · JPL
299971 2006 TS95 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299972 2006 TP96 12/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
299973 2006 TG100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299974 2006 TQ102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299975 2006 TF110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299976 2006 TT111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
299977 2006 TA112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
299978 2006 TH112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
299979 2006 TT119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
299980 2006 TD121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
299981 2006 TM121 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299982 2006 TC124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299983 2006 TW125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299984 2006 TC126 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299985 2006 UQ8 16/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
299986 2006 UN9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
299987 2006 UW11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
299988 2006 UT13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299989 2006 UF14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
299990 2006 UE15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
299991 2006 UV15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
299992 2006 UY15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
299993 2006 US19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299994 2006 UK20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299995 2006 UJ24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299996 2006 UL26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299997 2006 UE27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299998 2006 UU28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299999 2006 UE30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300000 2006 UW30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

295.000s  • 296.000s  • 297.000s  • 298.000s  • 299.000s  • 300.000s  • 301.000s  • 302.000s  • 303.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001