Danh sách tiểu hành tinh/407001–408000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407001 2009 RF58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407002 2009 RS58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
407003 2009 RF59 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407004 2009 RH62 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407005 2009 RT65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407006 2009 RS72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
407007 2009 RT73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407008 2009 RD74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407009 2009 RZ75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407010 2009 SV5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407011 2009 SZ5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407012 2009 SW14 18/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
407013 2009 SZ14 19/09/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
407014 2009 SP15 19/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
407015 2009 SL20 22/09/2009 Marly P. Kocher 2,2 km MPC · JPL
407016 Danielerdag 2009 SZ21 18/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,4 km MPC · JPL
407017 2009 SC25 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407018 2009 SK26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407019 2009 SH27 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407020 2009 SA28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407021 2009 SN35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407022 2009 SR37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407023 2009 SG40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407024 2009 SL40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407025 2009 SS40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407026 2009 SK43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407027 2009 SG44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407028 2009 SV46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407029 2009 SR47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407030 2009 ST51 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407031 2009 SW53 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407032 2009 ST54 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407033 2009 SC56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407034 2009 SY64 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407035 2009 SA69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407036 2009 SM72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407037 2009 SQ72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407038 2009 SL81 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407039 2009 SX94 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407040 2009 SD98 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407041 2009 SQ99 20/09/2009 Vitebsk V. Nevski 3,0 km MPC · JPL
407042 2009 SF102 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407043 2009 SM107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407044 2009 SM110 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407045 2009 SU110 18/09/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
407046 2009 SG111 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407047 2009 SP111 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407048 2009 SM113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407049 2009 SR123 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407050 2009 SF132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407051 2009 SL133 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407052 2009 SZ133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407053 2009 SY136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407054 2009 SR137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407055 2009 SR138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407056 2009 SY143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407057 2009 SA145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407058 2009 SF151 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
407059 2009 SP152 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407060 2009 SK154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
407061 2009 SJ157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407062 2009 SV164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407063 2009 SB165 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407064 2009 SO166 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407065 2009 SC167 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407066 2009 SA169 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
407067 2009 SF169 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
407068 2009 SF173 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407069 2009 SV183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407070 2009 SH192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407071 2009 SK192 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407072 2009 SM194 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407073 2009 SV197 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407074 2009 SY197 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407075 2009 SV198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
407076 2009 SV205 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407077 2009 SM207 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
407078 2009 SN208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407079 2009 SX211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407080 2009 SE216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407081 2009 SH217 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407082 2009 SL222 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407083 2009 ST228 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407084 2009 SV234 31/07/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
407085 2009 SZ244 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407086 2009 SO254 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407087 2009 ST254 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407088 2009 SG255 16/09/2009 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
407089 2009 SH259 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407090 2009 SZ259 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407091 2009 SF264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407092 2009 SF268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407093 2009 SN273 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407094 2009 SB274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407095 2009 SB275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407096 2009 SE276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407097 2009 SW280 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407098 2009 SY280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407099 2009 SY282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407100 2009 SY283 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407101 2009 SL284 25/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
407102 2009 SO285 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407103 2009 SF287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407104 2009 SK287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407105 2009 SJ288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407106 2009 SY288 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407107 2009 SR289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407108 2009 SS292 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407109 2009 SS294 27/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
407110 2009 SY297 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407111 2009 SN299 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
407112 2009 SX300 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407113 2009 SM304 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407114 2009 SZ304 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407115 2009 SA307 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407116 2009 SC308 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407117 2009 SL308 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407118 2009 SE317 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407119 2009 SY317 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407120 2009 SO326 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407121 2009 SW326 18/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
407122 2009 SD327 28/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
407123 2009 SH328 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407124 2009 SA329 16/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
407125 2009 SO334 25/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
407126 2009 SH340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407127 2009 SO340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407128 2009 SC342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407129 2009 SL350 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
407130 2009 SO350 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407131 2009 SH355 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407132 2009 SH357 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407133 2009 SF359 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407134 2009 SF362 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407135 2009 SJ362 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407136 2009 SD363 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407137 2009 SH363 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
407138 2009 SW366 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407139 2009 TD2 11/10/2009 Antares ARO 2,2 km MPC · JPL
407140 2009 TN4 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
407141 2009 TG6 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407142 2009 TO10 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
407143 2009 TJ11 13/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
407144 2009 TB15 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
407145 2009 TP28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407146 2009 TK32 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
407147 2009 TL34 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
407148 2009 TK35 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407149 2009 TE36 14/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
407150 2009 TW38 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407151 2009 TD39 15/10/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
407152 2009 TF41 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
407153 2009 TW44 15/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
407154 2009 UH2 18/10/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,5 km MPC · JPL
407155 2009 UY4 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407156 2009 UP6 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407157 2009 UG7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407158 2009 UY7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407159 2009 UQ18 19/10/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 2,5 km MPC · JPL
407160 2009 UX21 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
407161 2009 UM25 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407162 2009 UM26 21/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
407163 2009 UT26 21/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
407164 2009 UK29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407165 2009 UN30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407166 2009 UR34 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407167 2009 UA37 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407168 2009 UH37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
407169 2009 UU42 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407170 2009 UU46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407171 2009 UC50 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
407172 2009 UW50 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407173 2009 UJ59 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
407174 2009 UP59 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407175 2009 UY61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407176 2009 UD62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407177 2009 UW62 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407178 2009 UE63 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407179 2009 UQ67 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407180 2009 UN70 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407181 2009 UR81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407182 2009 UB83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407183 2009 UN85 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407184 2009 UR86 24/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
407185 2009 UV86 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407186 2009 UJ94 21/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
407187 2009 UM94 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407188 2009 UR97 14/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
407189 2009 US98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407190 2009 UV115 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
407191 2009 UY116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
407192 2009 US117 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407193 2009 UH118 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407194 2009 UW118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
407195 2009 UA121 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
407196 2009 UG122 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407197 2009 UX129 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
407198 2009 UG132 28/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
407199 2009 UW136 25/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
407200 2009 UF137 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407201 2009 UU142 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407202 2009 UR143 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407203 2009 UU149 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407204 2009 UQ150 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407205 2009 UY150 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407206 2009 UD153 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
407207 2009 UK154 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
407208 2009 VR1 09/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,5 km MPC · JPL
407209 2009 VA2 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
407210 2009 VS2 09/11/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
407211 2009 VF8 08/11/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
407212 2009 VD16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407213 2009 VY18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407214 2009 VV39 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407215 2009 VV42 21/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
407216 2009 VP63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407217 2009 VO73 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407218 2009 VA74 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407219 2009 VW74 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
407220 2009 VM78 09/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
407221 2009 VQ85 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407222 2009 VU87 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407223 2009 VY92 15/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
407224 2009 VB93 08/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
407225 2009 VZ95 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407226 2009 VQ106 09/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
407227 2009 WH9 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407228 2009 WY10 20/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,9 km MPC · JPL
407229 2009 WS19 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
407230 2009 WZ24 21/11/2009 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
407231 2009 WA25 21/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,5 km MPC · JPL
407232 2009 WL35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407233 2009 WU43 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
407234 2009 WM51 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
407235 2009 WO53 16/11/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
407236 2009 WR69 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407237 2009 WW81 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
407238 2009 WY84 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407239 2009 WZ95 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407240 2009 WP98 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407241 2009 WO99 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
407242 2009 WD100 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
407243 Krapivin 2009 WQ100 21/11/2009 Zelenchukskaya S T. V. Kryachko 2,1 km MPC · JPL
407244 2009 WN104 20/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
407245 2009 WL157 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407246 2009 WK164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407247 2009 WE168 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407248 2009 WB185 24/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
407249 2009 WG187 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407250 2009 WK200 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407251 2009 WD217 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407252 2009 WA221 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407253 2009 WK234 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407254 2009 WC261 16/11/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
407255 2010 AB57 01/11/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
407256 2010 AG72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
407257 2010 AX104 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
407258 2010 AU117 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407259 2010 AS137 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407260 2010 BP1 18/01/2010 Dauban F. Kugel 5,2 km MPC · JPL
407261 2010 BQ3 21/01/2010 Haleakala M. Micheli 710 m MPC · JPL
407262 2010 BX37 14/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
407263 2010 BM55 26/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
407264 2010 BM61 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407265 2010 CN35 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
407266 2010 CB43 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407267 2010 CW54 14/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
407268 2010 CX65 09/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
407269 2010 CO145 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
407270 2010 CK147 13/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
407271 2010 CZ237 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
407272 2010 DQ25 20/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
407273 2010 DU73 28/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
407274 2010 EC80 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
407275 2010 FS5 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407276 2010 FH14 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407277 2010 FB86 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
407278 2010 FM93 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
407279 2010 GR100 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407280 2010 GC113 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407281 2010 GA117 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
407282 2010 GB117 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407283 2010 GX120 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407284 2010 GG124 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
407285 2010 GO125 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
407286 2010 GW140 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407287 2010 GB157 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407288 2010 GS158 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407289 2010 HV63 26/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
407290 2010 HH71 27/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
407291 2010 HE104 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407292 2010 JY28 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407293 2010 JH38 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407294 2010 JT45 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407295 2010 JY108 12/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
407296 2010 JT111 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
407297 2010 JT150 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407298 2010 JF152 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407299 2010 KB88 29/07/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
407300 2010 LL53 09/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407301 2010 LE62 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407302 2010 LE67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
407303 2010 LA90 12/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
407304 2010 LM127 15/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
407305 2010 LO127 15/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
407306 2010 MJ7 16/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
407307 2010 MT72 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407308 2010 MA107 30/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
407309 2010 NS14 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
407310 2010 NW23 06/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
407311 2010 NC28 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407312 2010 NR53 10/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
407313 2010 NG58 10/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
407314 2010 NB87 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407315 2010 NC115 14/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
407316 2010 OJ3 16/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
407317 2010 OJ24 19/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
407318 2010 ON66 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
407319 2010 OR76 25/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
407320 2010 OL90 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407321 2010 OK91 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
407322 2010 OM91 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407323 2010 OM98 28/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
407324 2010 OB101 18/07/2010 WISE WISE 280 m MPC · JPL
407325 2010 OS121 31/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
407326 2010 PQ54 08/08/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
407327 2010 PT55 08/08/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
407328 2010 PL57 06/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
407329 2010 PZ60 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407330 2010 PS63 03/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
407331 2010 PR76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407332 2010 PP79 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
407333 2010 PW79 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407334 2010 QF 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
407335 2010 QZ 16/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
407336 2010 RC15 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407337 2010 RN26 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407338 2010 RQ30 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 890 m MPC · JPL
407339 2010 RV39 25/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
407340 2010 RP47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407341 2010 RW47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
407342 2010 RN48 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
407343 2010 RB51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407344 2010 RX58 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
407345 2010 RS62 03/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
407346 2010 RC64 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
407347 2010 RG78 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
407348 2010 RZ81 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407349 2010 RJ90 11/09/2010 Wildberg R. Apitzsch 820 m MPC · JPL
407350 2010 RE99 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
407351 2010 RR99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407352 2010 RB100 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
407353 2010 RL100 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407354 2010 RK101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407355 2010 RJ102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407356 2010 RP103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407357 2010 RL104 03/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407358 2010 RS104 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407359 2010 RW104 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407360 2010 RS105 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
407361 2010 RN106 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
407362 2010 RJ107 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407363 2010 RQ110 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407364 2010 RW111 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407365 2010 RV117 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407366 2010 RO118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407367 2010 RH126 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
407368 2010 RS129 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
407369 2010 RU129 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
407370 2010 RM135 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407371 2010 RK136 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407372 2010 RS139 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
407373 2010 RR146 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407374 2010 RN147 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407375 2010 RL149 16/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
407376 2010 RQ149 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407377 2010 RR150 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407378 2010 RZ151 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407379 2010 RF165 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407380 2010 RM173 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407381 2010 RY174 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407382 2010 RZ177 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407383 2010 RM179 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
407384 2010 RD180 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407385 2010 RX180 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407386 2010 RY180 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
407387 2010 SR13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407388 2010 SY13 27/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407389 2010 SK27 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
407390 2010 SC29 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407391 2010 SS32 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
407392 2010 SD33 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
407393 2010 SC34 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407394 2010 SO35 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407395 2010 TG14 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
407396 2010 TN15 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
407397 2010 TH18 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
407398 2010 TL18 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
407399 2010 TC20 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407400 2010 TK27 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407401 2010 TT28 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407402 2010 TZ30 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
407403 2010 TA32 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
407404 2010 TQ32 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407405 2010 TV40 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407406 2010 TV44 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407407 2010 TZ65 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407408 2010 TY77 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407409 2010 TQ80 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407410 2010 TZ81 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
407411 2010 TR82 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407412 2010 TR89 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407413 2010 TM91 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407414 2010 TF93 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407415 2010 TK94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407416 2010 TO94 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407417 2010 TZ94 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407418 2010 TM97 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407419 2010 TA99 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
407420 2010 TT99 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407421 2010 TA100 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407422 2010 TB100 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407423 2010 TJ100 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407424 2010 TF103 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407425 2010 TX108 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407426 2010 TM115 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407427 2010 TV126 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407428 2010 TY126 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407429 2010 TS136 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407430 2010 TR140 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407431 2010 TP141 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407432 2010 TG143 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407433 2010 TM143 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407434 2010 TG162 30/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
407435 2010 TO168 29/08/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
407436 2010 TU168 09/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407437 2010 TG170 08/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
407438 2010 TO171 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407439 2010 TN174 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
407440 2010 TB179 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407441 2010 TQ181 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407442 2010 TH182 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407443 2010 TT186 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407444 2010 TS187 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407445 2010 UR 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
407446 2010 UY 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407447 2010 UP1 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407448 2010 UE10 13/10/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
407449 2010 UO19 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407450 2010 US21 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
407451 2010 UQ26 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407452 2010 UW27 03/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
407453 2010 UV30 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407454 2010 US35 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407455 2010 UK37 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407456 2010 UV39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407457 2010 UT43 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407458 2010 UQ44 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
407459 2010 UO49 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407460 2010 UR50 17/01/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
407461 2010 UT56 01/05/2008 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
407462 2010 UH60 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407463 2010 UC62 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
407464 2010 UC64 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
407465 2010 UF64 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407466 2010 UB72 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407467 2010 UN72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407468 2010 UK76 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
407469 2010 UJ79 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407470 2010 UG80 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407471 2010 UX81 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407472 2010 UX84 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
407473 2010 UG93 08/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
407474 2010 UP93 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407475 2010 UQ95 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
407476 2010 UV95 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407477 2010 UZ95 15/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
407478 2010 UG100 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407479 2010 UO100 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
407480 2010 UW101 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407481 2010 UU102 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407482 2010 UU104 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407483 2010 UM106 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407484 2010 VL12 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407485 2010 VB15 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407486 2010 VF19 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407487 2010 VK21 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
407488 2010 VG34 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
407489 2010 VN48 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407490 2010 VN52 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407491 2010 VB55 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407492 2010 VQ58 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407493 2010 VZ64 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407494 2010 VR73 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407495 2010 VJ76 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
407496 2010 VE77 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407497 2010 VV83 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407498 2010 VC84 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407499 2010 VM84 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
407500 2010 VZ85 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407501 2010 VF89 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407502 2010 VD90 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407503 2010 VP91 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407504 2010 VL95 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407505 2010 VZ97 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
407506 2010 VH98 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407507 2010 VQ101 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407508 2010 VJ103 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407509 2010 VZ104 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407510 2010 VD105 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407511 2010 VL114 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407512 2010 VS114 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407513 2010 VS115 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407514 2010 VL128 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407515 2010 VR134 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407516 2010 VU134 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,5 km MPC · JPL
407517 2010 VV135 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407518 2010 VQ136 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407519 2010 VZ140 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407520 2010 VW150 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407521 2010 VC158 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407522 2010 VS161 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407523 2010 VU172 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407524 2010 VA174 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407525 2010 VY174 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407526 2010 VT191 16/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
407527 2010 VG192 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
407528 2010 VM196 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407529 2010 VL200 16/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
407530 2010 VG201 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407531 2010 VH203 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407532 2010 VV205 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
407533 2010 VP207 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407534 2010 VQ211 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407535 2010 VQ217 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407536 2010 WB7 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407537 2010 WO8 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407538 2010 WX13 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407539 2010 WJ15 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407540 2010 WP21 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407541 2010 WH27 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407542 2010 WV27 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407543 2010 WF30 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407544 2010 WT32 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407545 2010 WL48 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407546 2010 WA50 13/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
407547 2010 WD52 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407548 2010 WD55 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407549 2010 WP64 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407550 2010 WK71 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407551 2010 WW73 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
407552 2010 XR9 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407553 2010 XD30 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407554 2010 XM30 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407555 2010 XW33 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407556 2010 XJ36 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407557 2010 XK45 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407558 2010 XE62 22/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
407559 2010 XA65 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
407560 2010 XN65 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407561 2010 XE66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407562 2010 XT75 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407563 2010 XA78 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407564 2010 XG79 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
407565 2010 XG86 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
407566 2010 XH86 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
407567 2010 XJ86 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407568 2010 YR2 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407569 2010 YA3 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
407570 2010 YU3 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
407571 2011 AY4 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
407572 2011 AY6 22/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
407573 2011 AE8 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407574 2011 AX8 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407575 2011 AS9 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407576 2011 AH11 17/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
407577 2011 AT20 25/08/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
407578 2011 AA31 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407579 2011 AU32 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407580 2011 AZ33 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
407581 2011 AW39 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407582 2011 AQ44 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407583 2011 AE46 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407584 2011 AL47 11/01/2011 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
407585 2011 AA48 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407586 2011 AD48 21/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
407587 2011 AF55 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407588 2011 AE56 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407589 2011 AG61 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
407590 2011 AU65 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407591 2011 AF68 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407592 2011 AK72 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
407593 2011 AH75 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
407594 2011 AT75 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
407595 2011 AR76 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
407596 2011 AL78 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407597 2011 AQ79 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407598 2011 BP9 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407599 2011 BQ10 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407600 2011 BV27 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407601 2011 BO32 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407602 2011 BL52 27/02/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
407603 2011 BA54 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407604 2011 BS56 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
407605 2011 BB60 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407606 2011 BR80 16/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
407607 2011 BD83 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407608 2011 BB96 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407609 2011 BY100 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407610 2011 BZ102 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407611 2011 BH115 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407612 2011 BX116 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407613 2011 BC118 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407614 2011 BB120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407615 2011 BH122 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407616 2011 CP1 22/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
407617 2011 CG4 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
407618 2011 CR7 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407619 2011 CZ15 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407620 2011 CP16 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407621 2011 CN23 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407622 2011 CD33 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407623 2011 CU47 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407624 2011 CF49 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
407625 2011 CU70 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
407626 2011 CL74 12/02/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
407627 2011 CO74 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407628 2011 CY75 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407629 2011 CA76 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407630 2011 CF76 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407631 2011 CP83 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407632 2011 CZ91 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407633 2011 DF 28/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
407634 2011 DJ6 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407635 2011 DB9 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
407636 2011 DV24 05/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
407637 2011 DQ31 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407638 2011 DP41 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407639 2011 DZ49 02/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
407640 2011 EM 16/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
407641 2011 EF16 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407642 2011 EQ54 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
407643 2011 EK63 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407644 2011 EL63 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
407645 2011 EF76 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
407646 2011 FB3 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
407647 2011 FM17 20/04/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
407648 2011 FU47 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407649 2011 FK70 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
407650 2011 FV123 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407651 2011 GJ56 09/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
407652 2011 GK88 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
407653 2011 QF3 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS APO 1,4 km MPC · JPL
407654 2011 SP37 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
407655 2011 SF100 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407656 2011 SL102 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch AMO 810 m MPC · JPL
407657 2011 SM139 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407658 2011 SS159 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
407659 2011 SU163 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407660 2011 SD166 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
407661 2011 SV166 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407662 2011 SR177 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407663 2011 SO179 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
407664 2011 SG181 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407665 2011 SN182 19/09/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
407666 2011 SL183 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407667 2011 SY185 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407668 2011 SE189 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407669 2011 SA220 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
407670 2011 SC228 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
407671 2011 SA253 20/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
407672 2011 SR260 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407673 2011 SL274 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
407674 2011 UV14 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
407675 2011 UG27 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
407676 2011 UX27 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407677 2011 UQ28 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
407678 2011 UE38 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
407679 2011 UD42 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
407680 2011 UT42 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407681 2011 UC47 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407682 2011 UN49 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407683 2011 UJ54 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
407684 2011 UG55 20/01/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
407685 2011 UW59 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
407686 2011 UE69 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407687 2011 UD83 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407688 2011 UE84 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407689 2011 UO84 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407690 2011 UK86 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
407691 2011 UJ87 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
407692 2011 UV91 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
407693 2011 UN96 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
407694 2011 UD100 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407695 2011 UG102 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
407696 2011 UV102 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407697 2011 UC114 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
407698 2011 UA121 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
407699 2011 UL123 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
407700 2011 UT123 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407701 2011 UH128 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407702 2011 UV134 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407703 2011 UG136 05/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
407704 2011 UW149 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
407705 2011 UB153 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
407706 2011 UG155 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407707 2011 UN164 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407708 2011 UO194 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407709 2011 UY196 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407710 2011 UA202 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
407711 2011 UF213 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407712 2011 UE251 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407713 2011 UB258 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
407714 2011 UV265 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
407715 2011 UD268 18/04/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
407716 2011 UK269 04/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
407717 2011 US269 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
407718 2011 UM271 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
407719 2011 UX274 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
407720 2011 UE294 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
407721 2011 UN295 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407722 2011 UW297 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
407723 2011 UF302 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407724 2011 UQ306 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
407725 2011 UZ307 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407726 2011 UQ308 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
407727 2011 UG319 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
407728 2011 UG320 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
407729 2011 UH328 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
407730 2011 UV337 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
407731 2011 UP338 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
407732 2011 UH343 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
407733 2011 UO346 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
407734 2011 US356 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407735 2011 UJ366 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
407736 2011 UX369 16/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
407737 2011 UZ382 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407738 2011 UN398 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407739 2011 UV401 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
407740 2011 UX401 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
407741 2011 VH8 02/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
407742 2011 VH12 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
407743 2011 VQ16 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
407744 2011 VS16 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
407745 2011 VQ20 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
407746 2011 VO21 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
407747 2011 WM1 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
407748 2011 WZ10 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407749 2011 WG13 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
407750 2011 WE17 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407751 2011 WM22 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
407752 2011 WB27 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407753 2011 WR33 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
407754 2011 WQ35 15/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407755 2011 WO42 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407756 2011 WM48 16/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
407757 2011 WW54 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
407758 2011 WE57 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407759 2011 WZ60 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407760 2011 WH63 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407761 2011 WE68 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
407762 2011 WL70 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
407763 2011 WE76 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407764 2011 WM76 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407765 2011 WK79 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
407766 2011 WB82 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
407767 2011 WU88 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
407768 2011 WT89 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
407769 2011 WX89 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407770 2011 WD93 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
407771 2011 WD109 18/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
407772 2011 WS110 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407773 2011 WV114 07/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
407774 2011 WE115 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407775 2011 WY116 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
407776 2011 WK121 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407777 2011 WL128 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407778 2011 WA129 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407779 2011 WP147 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
407780 2011 WQ153 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407781 2011 YU1 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
407782 2011 YW2 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407783 2011 YM4 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
407784 2011 YS5 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407785 2011 YX5 07/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
407786 2011 YD6 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407787 2011 YQ7 28/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
407788 2011 YA9 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407789 2011 YT17 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
407790 2011 YL18 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407791 2011 YT19 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
407792 2011 YX19 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407793 2011 YF20 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
407794 2011 YH21 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407795 2011 YJ25 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407796 2011 YO33 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
407797 2011 YS35 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407798 2011 YV46 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407799 2011 YS50 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407800 2011 YV51 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407801 2011 YF54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
407802 2011 YA61 10/02/2008 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
407803 2011 YJ67 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407804 2011 YB68 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407805 2011 YY72 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
407806 2011 YQ73 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407807 2011 YP75 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407808 2012 AK3 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
407809 2012 AC4 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
407810 2012 AN4 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407811 2012 AZ5 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
407812 2012 AP6 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
407813 2012 AE7 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407814 2012 AP8 02/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
407815 2012 AY8 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407816 2012 AR9 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407817 2012 AW13 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407818 2012 AG14 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407819 2012 AU18 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407820 2012 AR21 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
407821 2012 BS 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407822 2012 BT 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
407823 2012 BR4 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
407824 2012 BF5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407825 2012 BZ12 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407826 2012 BG13 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
407827 2012 BR15 19/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
407828 2012 BX15 21/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
407829 2012 BS17 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407830 2012 BG18 01/10/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
407831 2012 BN18 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407832 2012 BF19 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407833 2012 BJ24 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
407834 2012 BL24 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
407835 2012 BT24 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407836 2012 BV24 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407837 2012 BD25 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407838 2012 BC26 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407839 2012 BC29 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407840 2012 BS29 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
407841 2012 BJ30 10/03/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
407842 2012 BL32 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
407843 2012 BU32 18/01/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
407844 2012 BF33 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407845 2012 BH35 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407846 2012 BW44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
407847 2012 BT52 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407848 2012 BZ52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407849 2012 BC54 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407850 2012 BL54 04/12/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
407851 2012 BW54 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407852 2012 BV55 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407853 2012 BC60 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
407854 2012 BF62 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407855 2012 BV64 29/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
407856 2012 BS66 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407857 2012 BM68 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407858 2012 BN69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407859 2012 BJ70 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407860 2012 BS70 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407861 2012 BG71 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407862 2012 BC72 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407863 2012 BM72 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407864 2012 BR72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
407865 2012 BX72 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407866 2012 BJ73 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
407867 2012 BH81 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407868 2012 BG82 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407869 2012 BS85 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
407870 2012 BQ86 16/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
407871 2012 BB90 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407872 2012 BM90 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407873 2012 BM91 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407874 2012 BN91 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407875 2012 BD92 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
407876 2012 BL93 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407877 2012 BT93 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
407878 2012 BN100 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407879 2012 BD103 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
407880 2012 BE103 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407881 2012 BP103 22/02/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
407882 2012 BG104 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
407883 2012 BQ104 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
407884 2012 BL106 04/12/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
407885 2012 BR107 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
407886 2012 BF110 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
407887 2012 BW110 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407888 2012 BE111 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
407889 2012 BM111 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407890 2012 BR111 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
407891 2012 BA112 13/12/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
407892 2012 BM117 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
407893 2012 BH122 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407894 2012 BW124 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407895 2012 BP125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407896 2012 BW125 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407897 2012 BG127 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407898 2012 BZ128 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
407899 2012 BQ136 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407900 2012 BV136 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407901 2012 BN142 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407902 2012 BR142 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
407903 2012 BO143 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407904 2012 BK144 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407905 2012 BB145 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407906 2012 BG145 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407907 2012 BJ149 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407908 2012 BK149 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407909 2012 BT150 13/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
407910 2012 BU152 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
407911 2012 CF6 31/01/2012 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
407912 2012 CV6 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407913 2012 CC7 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407914 2012 CC8 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407915 2012 CR8 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407916 2012 CA9 25/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407917 2012 CH10 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407918 2012 CU11 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407919 2012 CR12 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407920 2012 CJ15 25/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407921 2012 CJ16 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407922 2012 CP18 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407923 2012 CC19 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
407924 2012 CM24 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407925 2012 CO24 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407926 2012 CT27 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407927 2012 CD28 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407928 2012 CP29 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407929 2012 CP31 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407930 2012 CP32 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407931 2012 CZ32 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407932 2012 CC34 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407933 2012 CV34 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407934 2012 CF37 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407935 2012 CY37 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407936 2012 CV40 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
407937 2012 CZ40 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407938 2012 CH42 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407939 2012 CN42 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407940 2012 CZ44 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407941 2012 CA45 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407942 2012 CG45 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407943 2012 CE50 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407944 2012 CJ51 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
407945 2012 DA 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407946 2012 DF 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
407947 2012 DH 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407948 2012 DF5 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407949 2012 DJ5 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407950 2012 DM6 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407951 2012 DU6 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407952 2012 DC8 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407953 2012 DC9 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 2,0 km MPC · JPL
407954 2012 DQ9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407955 2012 DB10 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407956 2012 DM12 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407957 2012 DF15 28/10/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
407958 2012 DP17 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407959 2012 DQ18 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407960 2012 DA20 28/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
407961 2012 DR21 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407962 2012 DO22 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
407963 2012 DV23 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407964 2012 DX23 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407965 2012 DH24 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407966 2012 DO25 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407967 2012 DT29 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407968 2012 DJ33 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407969 2012 DY35 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
407970 2012 DK37 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407971 2012 DH39 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407972 2012 DP40 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407973 2012 DV40 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407974 2012 DO43 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407975 2012 DS43 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407976 2012 DB45 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407977 2012 DV47 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407978 2012 DW47 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407979 2012 DW48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
407980 2012 DT49 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407981 2012 DT52 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407982 2012 DV53 21/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
407983 2012 DL55 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
407984 2012 DB60 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407985 2012 DG60 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407986 2012 DA65 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407987 2012 DH65 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407988 2012 DH70 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407989 2012 DO70 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407990 2012 DW70 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407991 2012 DU71 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407992 2012 DS72 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407993 2012 DA75 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407994 2012 DZ76 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407995 2012 DX77 02/03/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
407996 2012 DG78 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407997 2012 DS78 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407998 2012 DK80 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407999 2012 DP82 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408000 2012 DJ83 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

403.000s  • 404.000s  • 405.000s  • 406.000s  • 407.000s  • 408.000s  • 409.000s  • 410.000s  • 411.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001