Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/440001–441000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440001 2002 CS149 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440002 2002 CJ191 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440003 2002 DE15 16/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
440004 2002 EQ53 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
440005 2002 ER62 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440006 2002 EU113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440007 2002 GS174 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440008 2002 HT10 22/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440009 2002 JP2 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
440010 2002 JZ144 13/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
440011 2002 KL16 18/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
440012 2002 LE27 08/06/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
440013 2002 LF36 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
440014 2002 LE48 12/06/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
440015 2002 MK6 22/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
440016 2002 NR1 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440017 2002 NP7 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440018 2002 NP58 03/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
440019 2002 NG69 12/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
440020 2002 NO73 06/07/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
440021 2002 OL12 25/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
440022 2002 OZ16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
440023 2002 OZ17 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
440024 2002 OS25 21/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
440025 2002 OF27 29/07/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
440026 2002 PP1 04/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
440027 2002 PP7 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440028 2002 PG19 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
440029 2002 PT25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
440030 2002 PB43 11/08/2002 Needville Needville Obs. 1,7 km MPC · JPL
440031 2002 PM93 14/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
440032 2002 PO108 13/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440033 2002 PZ121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
440034 2002 PW122 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440035 2002 PV139 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440036 2002 PX141 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
440037 2002 PF142 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
440038 2002 PX151 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
440039 2002 PL158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
440040 2002 PX183 07/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440041 2002 QN15 17/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
440042 2002 QW18 26/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
440043 2002 QF24 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
440044 2002 QM56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
440045 2002 QR69 31/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
440046 2002 QY78 29/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
440047 2002 QZ80 19/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
440048 2002 QX107 27/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
440049 2002 QH112 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
440050 2002 QU113 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
440051 2002 QZ119 30/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
440052 2002 QL139 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440053 2002 QL140 19/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
440054 2002 RY16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
440055 2002 RE34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
440056 2002 RM57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
440057 2002 RL70 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
440058 2002 RM70 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440059 2002 RX99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
440060 2002 RH103 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440061 2002 RB111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440062 2002 RO112 06/09/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440063 2002 RQ116 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
440064 2002 RW184 12/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
440065 2002 RC191 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
440066 2002 RK239 14/09/2002 Palomar R. Matson 680 m MPC · JPL
440067 2002 RP241 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,9 km MPC · JPL
440068 2002 RS250 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
440069 2002 RY260 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
440070 2002 RB279 04/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
440071 2002 SV1 05/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
440072 2002 SG14 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440073 2002 SG17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
440074 2002 SZ19 06/09/2002 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
440075 2002 SV24 28/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
440076 2002 SX67 26/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
440077 2002 SL69 17/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
440078 2002 TP18 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
440079 2002 TK22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440080 2002 TC61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
440081 2002 TA68 06/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440082 2002 TL99 04/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
440083 2002 TL156 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
440084 2002 TE167 03/10/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
440085 2002 TM174 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
440086 2002 TK189 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
440087 2002 TT203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440088 2002 TG223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
440089 2002 TO232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
440090 2002 TP285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440091 2002 TC319 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
440092 2002 TH350 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
440093 2002 TE353 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
440094 2002 UR51 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
440095 2002 VC46 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
440096 2002 WK5 05/11/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440097 2002 XW 14/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
440098 2002 XC50 10/12/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
440099 2002 XO69 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440100 2002 XP120 03/12/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440101 2003 AJ17 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440102 2003 AK23 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440103 2003 AP67 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440104 2003 BL11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
440105 2003 BY37 27/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440106 2003 GJ37 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440107 2003 HC14 26/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
440108 2003 KG1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
440109 2003 KR5 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
440110 2003 QT13 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
440111 2003 RK27 05/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
440112 2003 SL24 17/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
440113 2003 SK46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
440114 2003 SV54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
440115 2003 SH58 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
440116 2003 SZ75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440117 2003 SP78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440118 2003 SX82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440119 2003 SC107 20/09/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
440120 2003 SX108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
440121 2003 SD133 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
440122 2003 SX156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
440123 2003 SF183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
440124 2003 SH224 25/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 680 m MPC · JPL
440125 2003 SE254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
440126 2003 SV274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440127 2003 SG281 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
440128 2003 SX297 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
440129 2003 SN302 17/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440130 2003 SE327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440131 2003 SR329 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440132 2003 SS332 29/09/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
440133 2003 SC420 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
440134 2003 TG9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440135 2003 UJ 16/10/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
440136 2003 UH10 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440137 2003 UG33 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440138 2003 UR60 16/10/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
440139 2003 UD79 19/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
440140 2003 UQ117 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
440141 2003 UE122 22/09/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440142 2003 UE125 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
440143 2003 UN154 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440144 2003 UT155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440145 2003 UV177 21/10/2003 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
440146 2003 UP178 21/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
440147 2003 UB180 21/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440148 2003 UH211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440149 2003 UE261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440150 2003 UK268 28/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
440151 2003 UK305 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440152 2003 UG316 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440153 2003 UC332 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440154 2003 UC338 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440155 2003 VJ4 14/11/2003 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
440156 2003 VM4 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440157 2003 WM26 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
440158 2003 WH28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440159 2003 WW32 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
440160 2003 WE33 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
440161 2003 WA39 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440162 2003 WH56 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
440163 2003 WR66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440164 2003 WV67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440165 2003 WU108 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
440166 2003 WG114 20/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440167 2003 WP122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
440168 2003 WD143 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440169 2003 WL186 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
440170 2003 XW3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
440171 2003 YQ63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440172 2003 YN89 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440173 2003 YB133 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
440174 2003 YF136 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440175 2003 YH145 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
440176 2003 YB163 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440177 2004 BM8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440178 2004 BZ33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440179 2004 BF41 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440180 2004 BY64 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
440181 2004 BM113 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440182 2004 CR6 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440183 2004 CU37 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
440184 2004 CZ85 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440185 2004 CP87 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440186 2004 CE93 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
440187 2004 CD103 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
440188 2004 CL107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
440189 2004 DA72 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
440190 2004 EH38 14/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
440191 2004 FP 16/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440192 2004 FV5 20/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440193 2004 FW28 18/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440194 2004 FW43 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
440195 2004 FL110 25/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
440196 2004 FK158 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
440197 2004 GX 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440198 2004 GS2 12/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440199 2004 GP39 15/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
440200 2004 HV35 23/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440201 2004 HM41 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440202 2004 HN63 29/03/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
440203 2004 HH64 28/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
440204 2004 JA31 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
440205 2004 LL30 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440206 2004 NX9 09/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
440207 2004 NY12 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440208 2004 NQ17 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
440209 2004 NV22 11/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440210 2004 ND31 10/07/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
440211 2004 NZ32 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
440212 2004 OB 16/07/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
440213 2004 OD6 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
440214 2004 OJ10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
440215 2004 PY4 06/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
440216 2004 PQ6 06/08/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
440217 2004 PT10 07/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
440218 2004 PR21 08/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
440219 2004 PY34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
440220 2004 PO38 09/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440221 2004 PQ48 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
440222 2004 PC56 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
440223 2004 PW57 09/08/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
440224 2004 PE65 10/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
440225 2004 PK65 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
440226 2004 PN66 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
440227 2004 PJ74 08/08/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
440228 2004 PU82 27/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
440229 2004 PE104 23/06/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
440230 2004 PQ111 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
440231 2004 QG15 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440232 2004 QQ15 23/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 900 m MPC · JPL
440233 2004 QS15 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440234 2004 QE19 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440235 2004 QR19 25/08/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
440236 2004 QK20 25/08/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
440237 2004 QB26 21/08/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
440238 2004 QV28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440239 2004 RB2 06/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
440240 2004 RF2 06/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
440241 2004 RG9 07/09/2004 Eskridge Farpoint Obs. 2,8 km MPC · JPL
440242 2004 RX9 07/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440243 2004 RF10 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440244 2004 RG13 04/09/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
440245 2004 RM14 06/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
440246 2004 RY14 06/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
440247 2004 RT15 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440248 2004 RF22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440249 2004 RM22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
440250 2004 RN22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
440251 2004 RW41 19/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
440252 2004 RJ46 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
440253 2004 RR64 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
440254 2004 RV68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440255 2004 RD71 08/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
440256 2004 RR80 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
440257 2004 RG81 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440258 2004 RR82 09/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
440259 2004 RB88 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
440260 2004 RQ91 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440261 2004 RG94 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
440262 2004 RY99 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440263 2004 RO100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440264 2004 RX101 08/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
440265 2004 RD103 08/09/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
440266 2004 RR107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440267 2004 RQ112 06/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
440268 2004 RY113 20/08/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
440269 2004 RO114 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440270 2004 RG126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440271 2004 RS131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
440272 2004 RR138 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440273 2004 RO143 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
440274 2004 RQ143 08/09/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
440275 2004 RP155 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440276 2004 RX159 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440277 2004 RF164 10/09/2004 Altschwendt W. Ries 3,5 km MPC · JPL
440278 2004 RL169 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440279 2004 RW170 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
440280 2004 RE179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
440281 2004 RZ186 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
440282 2004 RB188 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440283 2004 RY203 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440284 2004 RR204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440285 2004 RQ213 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
440286 2004 RF214 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
440287 2004 RY216 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
440288 2004 RJ217 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
440289 2004 RY217 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440290 2004 RS220 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
440291 2004 RR224 09/09/2004 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,1 km MPC · JPL
440292 2004 RY224 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
440293 2004 RV227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440294 2004 RB232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440295 2004 RL235 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
440296 2004 RP235 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440297 2004 RN247 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
440298 2004 RA258 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
440299 2004 RA270 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440300 2004 RX272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440301 2004 RP280 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
440302 2004 RY285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440303 2004 RX307 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
440304 2004 RN318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440305 2004 RO320 13/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440306 2004 RM326 13/09/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
440307 2004 RB328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
440308 2004 RU337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
440309 2004 SC3 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
440310 2004 SR3 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
440311 2004 SO34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440312 2004 SE42 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
440313 2004 SG50 22/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440314 2004 ST50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440315 2004 SR56 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
440316 2004 TF26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440317 2004 TE33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
440318 2004 TN33 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440319 2004 TN45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
440320 2004 TC46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440321 2004 TS59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440322 2004 TK60 09/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440323 2004 TR65 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
440324 2004 TH90 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440325 2004 TV96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440326 2004 TS103 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
440327 2004 TB108 17/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440328 2004 TC112 07/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
440329 2004 TW115 15/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 860 m MPC · JPL
440330 2004 TP118 05/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
440331 2004 TA124 07/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440332 2004 TX124 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
440333 2004 TM125 07/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440334 2004 TQ126 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440335 2004 TD129 17/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440336 2004 TR162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440337 2004 TW181 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
440338 2004 TJ187 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440339 2004 TL196 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440340 2004 TM197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440341 2004 TJ209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440342 2004 TN213 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
440343 2004 TB224 18/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
440344 2004 TG226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440345 2004 TU227 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440346 2004 TN244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
440347 2004 TH265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
440348 2004 TZ275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440349 2004 TL295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440350 2004 TC296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440351 2004 TE297 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440352 2004 TC298 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
440353 2004 TR298 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440354 2004 TR350 10/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 830 m MPC · JPL
440355 2004 TB354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
440356 2004 TW361 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
440357 2004 VO2 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440358 2004 VY10 03/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
440359 2004 VC77 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
440360 2004 XC18 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
440361 2004 XA36 09/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
440362 2004 XX39 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440363 2004 XU51 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
440364 2004 XR57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440365 2004 XP58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440366 2004 XS80 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
440367 2004 XL87 09/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
440368 2004 XP103 09/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
440369 2005 AZ12 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440370 2005 AJ18 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
440371 2005 AG23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440372 2005 AJ30 09/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
440373 2005 AE74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440374 2005 BY28 31/01/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
440375 2005 BD49 16/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
440376 2005 CN18 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440377 2005 CC36 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
440378 2005 CN47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
440379 2005 CS47 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
440380 2005 CD61 03/02/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,7 km MPC · JPL
440381 2005 EN91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
440382 2005 ET122 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440383 2005 EK126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
440384 2005 EO238 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440385 2005 ED243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440386 2005 EP251 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
440387 2005 GO36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
440388 2005 GM57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
440389 2005 GP68 02/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
440390 2005 GG176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
440391 2005 GF198 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
440392 2005 GO200 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
440393 2005 JQ20 04/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
440394 2005 JN32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
440395 2005 JH120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440396 2005 JO156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
440397 2005 LU20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440398 2005 MN14 28/06/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
440399 2005 NW3 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440400 2005 NQ19 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440401 2005 NS28 05/07/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
440402 2005 NO41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
440403 2005 ND45 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440404 2005 NT64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
440405 2005 NW67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
440406 2005 OK1 19/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
440407 2005 OU21 29/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
440408 2005 PM3 06/08/2005 Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,7 km MPC · JPL
440409 2005 QZ4 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
440410 2005 QA25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440411 2005 QS28 26/08/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
440412 2005 QG32 24/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
440413 2005 QD34 25/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
440414 2005 QY62 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
440415 2005 QR68 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
440416 2005 QR80 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
440417 2005 QS80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
440418 2005 QL83 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440419 2005 QE114 27/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
440420 2005 QW129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440421 2005 QT170 29/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
440422 2005 QX180 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440423 2005 RB15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440424 2005 RM22 31/08/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440425 2005 RG33 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440426 2005 RC45 08/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
440427 2005 RF48 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
440428 2005 RU51 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440429 2005 SK8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440430 2005 SO8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440431 2005 SF21 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440432 2005 SR21 27/09/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
440433 2005 SA22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440434 2005 SL22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440435 2005 SZ22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440436 2005 SB31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440437 2005 SM32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440438 2005 SS38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440439 2005 SA40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440440 2005 SO43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440441 2005 SJ45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440442 2005 SP45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440443 2005 SN47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440444 2005 SU48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440445 2005 SG59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440446 2005 SS74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440447 2005 SD75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440448 2005 SH76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440449 2005 SJ76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440450 2005 SE88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440451 2005 SD92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440452 2005 SL92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440453 2005 SP97 25/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
440454 2005 SO98 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440455 2005 SZ132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440456 2005 SR149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
440457 2005 SG151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440458 2005 SW158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440459 2005 SB160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440460 2005 ST174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440461 2005 SY175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440462 2005 SC176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
440463 2005 SN182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
440464 2005 SH198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
440465 2005 ST200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440466 2005 SH208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440467 2005 SS221 30/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
440468 2005 SM240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440469 2005 SU241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440470 2005 SF242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440471 2005 SA243 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
440472 2005 SA257 22/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
440473 2005 SO263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440474 2005 SU263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440475 2005 SB269 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440476 2005 SQ271 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
440477 2005 SK288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
440478 2005 ST288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
440479 2005 TX6 01/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
440480 2005 TU13 01/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
440481 2005 TX13 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440482 2005 TY16 01/10/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440483 2005 TY45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440484 2005 TO47 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440485 2005 TR47 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440486 2005 TB50 30/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
440487 2005 TS60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440488 2005 TE84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440489 2005 TT85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440490 2005 TM101 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
440491 2005 TA102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
440492 2005 TK106 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440493 2005 TU110 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440494 2005 TW111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440495 2005 TZ112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440496 2005 TA134 10/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
440497 2005 TX141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440498 2005 TO144 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440499 2005 TZ146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440500 2005 TP162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440501 2005 TX166 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440502 2005 TG187 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440503 2005 TW193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
440504 2005 TY193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
440505 2005 TC194 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440506 2005 TC196 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440507 2005 UF25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440508 2005 UW27 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440509 2005 UW30 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440510 2005 UD35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440511 2005 UM35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440512 2005 UZ35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440513 2005 UB36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440514 2005 US39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440515 2005 UT41 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
440516 2005 US56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
440517 2005 UQ60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
440518 2005 UQ70 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
440519 2005 UT72 23/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
440520 2005 UP82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
440521 2005 UW84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440522 2005 UQ87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
440523 2005 UH88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440524 2005 UA89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440525 2005 UX89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440526 2005 UD92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
440527 2005 UJ95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440528 2005 UN99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440529 2005 UB100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440530 2005 UU101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
440531 2005 UX105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440532 2005 UE120 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440533 2005 UD129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440534 2005 UA136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
440535 2005 UA147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440536 2005 UL152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440537 2005 UK158 10/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
440538 2005 UJ165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440539 2005 UA177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440540 2005 UR180 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
440541 2005 UH186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
440542 2005 UW195 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
440543 2005 UQ196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440544 2005 UU218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440545 2005 UQ222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440546 2005 UT224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440547 2005 UJ225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440548 2005 UD236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440549 2005 UN237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440550 2005 UX253 28/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
440551 2005 US254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440552 2005 UF261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
440553 2005 UH261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
440554 2005 UP263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440555 2005 UX264 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
440556 2005 UD265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440557 2005 UG278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440558 2005 UN297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440559 2005 UO299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440560 2005 UA311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
440561 2005 UM324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
440562 2005 UD325 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440563 2005 US327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440564 2005 UX329 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440565 2005 UX331 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440566 2005 UG332 29/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
440567 2005 UK355 29/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
440568 2005 UP360 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440569 2005 UX382 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
440570 2005 UJ385 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440571 2005 UX395 30/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
440572 2005 UG404 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
440573 2005 UL407 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
440574 2005 UE422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
440575 2005 UG424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440576 2005 UN427 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440577 2005 UL446 29/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
440578 2005 UT467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440579 2005 UW467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440580 2005 UG473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
440581 2005 UM477 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
440582 2005 UU484 22/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
440583 2005 UA489 10/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
440584 2005 UH501 27/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
440585 2005 UT502 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
440586 2005 UN508 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
440587 2005 UU510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
440588 2005 UV511 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
440589 2005 UM519 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440590 2005 UQ523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
440591 2005 UP525 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
440592 2005 UE526 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440593 2005 UW526 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
440594 2005 UH529 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440595 2005 VG8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440596 2005 VY10 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440597 2005 VY25 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440598 2005 VR31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440599 2005 VC32 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
440600 2005 VD32 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440601 2005 VC33 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440602 2005 VT54 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440603 2005 VQ62 01/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
440604 2005 VC66 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440605 2005 VS67 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440606 2005 VK72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
440607 2005 VB76 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
440608 2005 VM80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440609 2005 VQ95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440610 2005 VJ101 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
440611 2005 VO112 08/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
440612 2005 VJ114 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
440613 2005 VD117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440614 2005 VM117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440615 2005 VW117 01/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
440616 2005 VA130 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440617 2005 WQ2 22/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
440618 2005 WJ3 20/11/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
440619 2005 WS9 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 780 m MPC · JPL
440620 2005 WG10 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
440621 2005 WV12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440622 2005 WV22 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
440623 2005 WH27 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
440624 2005 WS33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440625 2005 WA34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440626 2005 WG38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440627 2005 WS45 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
440628 2005 WL48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440629 2005 WC51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
440630 2005 WH59 25/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
440631 2005 WD65 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
440632 2005 WN69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
440633 2005 WC71 21/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
440634 2005 WN71 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440635 2005 WM72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
440636 2005 WM75 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440637 2005 WJ82 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440638 2005 WS83 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
440639 2005 WP87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
440640 2005 WM90 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
440641 2005 WK106 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
440642 2005 WP107 25/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
440643 2005 WL108 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440644 2005 WT116 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
440645 2005 WB117 21/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
440646 2005 WM127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
440647 2005 WY135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440648 2005 WB164 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440649 2005 WO164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
440650 2005 WL166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
440651 2005 WN177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440652 2005 WE178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
440653 2005 WK178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440654 2005 WB184 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
440655 2005 WQ207 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
440656 2005 WJ208 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440657 2005 XM1 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
440658 2005 XN14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
440659 2005 XF25 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440660 2005 XM28 01/12/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
440661 2005 XG34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440662 2005 XB36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440663 2005 XO58 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
440664 2005 XV61 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440665 2005 XT62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
440666 2005 XH63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
440667 2005 XV67 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
440668 2005 XU81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440669 2005 XJ82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
440670 2005 YL4 22/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 780 m MPC · JPL
440671 2005 YV16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
440672 2005 YU17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440673 2005 YC19 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440674 2005 YJ19 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440675 2005 YP20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440676 2005 YE27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440677 2005 YJ31 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
440678 2005 YU33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
440679 2005 YV36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440680 2005 YW36 23/12/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,5 km MPC · JPL
440681 2005 YG37 21/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
440682 2005 YX41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440683 2005 YG56 21/12/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
440684 2005 YC59 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
440685 2005 YU61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440686 2005 YJ62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440687 2005 YV62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440688 2005 YF64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440689 2005 YK68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
440690 2005 YO73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440691 2005 YP73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440692 2005 YY73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440693 2005 YJ81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440694 2005 YF82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
440695 2005 YV83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
440696 2005 YM93 10/12/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
440697 2005 YD94 26/12/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
440698 2005 YK94 22/12/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
440699 2005 YD96 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440700 2005 YV100 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440701 2005 YW123 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440702 2005 YO125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
440703 2005 YF132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
440704 2005 YZ141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
440705 2005 YT153 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440706 2005 YS158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440707 2005 YK173 24/12/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440708 2005 YG190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
440709 2005 YL190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440710 2005 YV190 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
440711 2005 YS195 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440712 2005 YR200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440713 2005 YX200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440714 2005 YK219 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440715 2005 YX231 27/12/2005 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 900 m MPC · JPL
440716 2005 YP247 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440717 2005 YV248 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
440718 2005 YA269 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440719 2005 YT286 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
440720 2006 AZ24 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
440721 2006 AR27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440722 2006 AV35 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
440723 2006 AT37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440724 2006 AS43 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
440725 2006 AC44 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
440726 2006 AN49 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440727 2006 AY54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440728 2006 AO58 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
440729 2006 AA71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
440730 2006 AJ88 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440731 2006 BA6 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
440732 2006 BP8 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
440733 2006 BS34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
440734 2006 BC35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
440735 2006 BY48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
440736 2006 BF52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440737 2006 BA57 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
440738 2006 BK59 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
440739 2006 BT88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440740 2006 BL118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440741 2006 BM135 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440742 2006 BN146 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440743 2006 BF153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440744 2006 BS228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440745 2006 BQ254 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
440746 2006 BV255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440747 2006 BP269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
440748 2006 DX3 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
440749 2006 DC5 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440750 2006 DP32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
440751 2006 DW32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
440752 2006 DA42 24/02/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
440753 2006 DF83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440754 2006 DV151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440755 2006 DG168 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
440756 2006 DC216 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440757 2006 DE216 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
440758 2006 EV10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440759 2006 ED20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440760 2006 EX41 04/03/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
440761 2006 EX44 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
440762 2006 FJ15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
440763 2006 FE20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
440764 2006 FA54 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
440765 2006 GV 02/04/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
440766 2006 GK5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440767 2006 GR54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440768 2006 HY8 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
440769 2006 HS23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
440770 2006 HH28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440771 2006 HJ28 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440772 2006 HY37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440773 2006 HN38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440774 2006 HO59 23/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
440775 2006 HX69 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440776 2006 HD84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440777 2006 HH97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440778 2006 HB154 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440779 2006 JV24 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
440780 2006 JX80 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
440781 2006 KT18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
440782 2006 KU18 20/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
440783 2006 KD45 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440784 2006 KR69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440785 2006 KQ73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440786 2006 KO75 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440787 2006 KF83 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440788 2006 KX91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440789 2006 KK92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
440790 2006 KP123 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
440791 2006 MV7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440792 2006 MA11 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
440793 2006 OK10 25/07/2006 Ottmarsheim C. Rinner 2,2 km MPC · JPL
440794 2006 OO14 28/07/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,8 km MPC · JPL
440795 2006 OK16 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
440796 2006 OB22 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,4 km MPC · JPL
440797 2006 PO6 12/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
440798 2006 PZ7 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
440799 2006 PZ9 13/08/2006 Palomar NEAT 310 m MPC · JPL
440800 2006 PA16 15/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440801 2006 PZ18 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
440802 2006 PZ24 13/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
440803 2006 QL4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440804 2006 QO15 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
440805 2006 QE50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
440806 2006 QF56 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440807 2006 QV57 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
440808 2006 QC62 22/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
440809 2006 QM83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440810 2006 QK90 19/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
440811 2006 QE104 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440812 2006 QB108 28/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
440813 2006 QN119 28/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
440814 2006 QX122 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
440815 2006 QE125 16/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
440816 2006 QF134 24/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
440817 2006 QK149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440818 2006 QS152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440819 2006 QD177 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440820 2006 RY 03/09/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,1 km MPC · JPL
440821 2006 RZ3 12/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
440822 2006 RZ4 14/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
440823 2006 RP8 12/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
440824 2006 RX8 12/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
440825 2006 RX35 14/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
440826 2006 RD36 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
440827 2006 RB38 12/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
440828 2006 RU41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440829 2006 RQ44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
440830 2006 RQ62 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 13314| 2,2 km MPC · JPL
440831 2006 RM70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440832 2006 RG76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440833 2006 RB116 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,3 km MPC · JPL
440834 2006 RJ122 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440835 2006 SE3 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
440836 2006 SP16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440837 2006 SA32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440838 2006 SV43 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
440839 2006 SA45 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440840 2006 SM65 18/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
440841 2006 SR79 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
440842 2006 SE84 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
440843 2006 SD103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440844 2006 SF105 19/09/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
440845 2006 SK109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
440846 2006 SP115 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440847 2006 SY126 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
440848 2006 SJ139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
440849 2006 SW139 22/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
440850 2006 SB160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440851 2006 SX175 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440852 2006 SF187 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440853 2006 ST192 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440854 2006 SM197 25/09/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
440855 2006 SF202 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440856 2006 SZ213 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
440857 2006 SC260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440858 2006 SS277 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440859 2006 ST286 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
440860 2006 SK290 30/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
440861 2006 SF296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440862 2006 SM329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440863 2006 SN342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440864 2006 SC355 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
440865 2006 SF378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
440866 2006 SA385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
440867 2006 SV394 25/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
440868 2006 ST405 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440869 2006 SE411 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440870 2006 TB12 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440871 2006 TM12 10/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440872 2006 TL25 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
440873 2006 TB29 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
440874 2006 TR34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440875 2006 TX40 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440876 2006 TD46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440877 2006 TF56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
440878 2006 TC62 09/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
440879 2006 TP74 11/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
440880 2006 TY76 11/10/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
440881 2006 TL91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440882 2006 TJ103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440883 2006 TX110 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
440884 2006 TQ115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
440885 2006 TT124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
440886 2006 US16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
440887 2006 UV49 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440888 2006 UA70 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
440889 2006 UL72 17/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
440890 2006 UO84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
440891 2006 UM113 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440892 2006 UE114 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440893 2006 UE144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440894 2006 UM166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
440895 2006 UL170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
440896 2006 UN187 17/09/2006 Catalina CSS 18466| 2,7 km MPC · JPL
440897 2006 UF221 17/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
440898 2006 UQ224 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
440899 2006 UU229 21/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
440900 2006 UC283 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440901 2006 UJ288 29/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
440902 2006 UF337 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
440903 2006 UP345 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
440904 2006 VA 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
440905 2006 VV1 02/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440906 2006 VO6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440907 2006 VA35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
440908 2006 VY56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
440909 2006 VP63 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440910 2006 VB72 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
440911 2006 VN77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
440912 2006 VZ79 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
440913 2006 VR81 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
440914 2006 VJ85 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
440915 2006 VK113 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
440916 2006 VD129 15/11/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
440917 2006 VM141 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440918 2006 VH154 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440919 2006 WG59 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
440920 2006 WF70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440921 2006 WO79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440922 2006 WO81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440923 2006 WF88 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
440924 2006 WT200 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
440925 2006 WO205 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440926 2006 XM6 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
440927 2006 XY6 26/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440928 2006 XE16 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
440929 2006 XD18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440930 2006 XA21 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440931 2006 XK39 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440932 2006 XE51 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
440933 2006 XG52 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440934 2006 XB70 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
440935 2006 XP70 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440936 2006 XB71 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
440937 2006 XW71 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
440938 2006 YE4 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
440939 2006 YA11 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
440940 2006 YG25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440941 2006 YO33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440942 2006 YK35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440943 2006 YE53 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
440944 2007 AH 08/01/2007 Eskridge G. Hug 4,4 km MPC · JPL
440945 2007 AH5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
440946 2007 AW6 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
440947 2007 AG19 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
440948 2007 AA26 15/01/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
440949 2007 AP28 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
440950 2007 AG31 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440951 2007 BQ11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440952 2007 BX12 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
440953 2007 BH14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440954 2007 BF15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
440955 2007 BH22 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440956 2007 BV23 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,1 km MPC · JPL
440957 2007 BL27 24/01/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
440958 2007 BU27 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
440959 2007 BN32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
440960 2007 BF36 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
440961 2007 BC45 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440962 2007 BJ45 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
440963 2007 BN57 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
440964 2007 BG63 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
440965 2007 BZ70 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
440966 2007 BQ78 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440967 2007 BV78 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440968 2007 BG79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440969 2007 BR94 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,4 km MPC · JPL
440970 2007 BG102 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
440971 2007 CB3 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
440972 2007 CU7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440973 2007 CH8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
440974 2007 CX14 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
440975 2007 CY20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
440976 2007 CV22 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
440977 2007 CL28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440978 2007 CP30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
440979 2007 CN31 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
440980 2007 CQ36 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440981 2007 CO37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
440982 2007 CR37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
440983 2007 CR42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
440984 2007 CZ51 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440985 2007 CS78 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440986 2007 DX4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440987 2007 DH6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440988 2007 DJ6 17/02/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
440989 2007 DO10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
440990 2007 DZ10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440991 2007 DH12 16/02/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
440992 2007 DR17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440993 2007 DG18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440994 2007 DF27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440995 2007 DV31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440996 2007 DX33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440997 2007 DR35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440998 2007 DM40 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
440999 2007 DH42 16/02/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
441000 2007 DT46 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

436.000s  • 437.000s  • 438.000s  • 439.000s  • 440.000s  • 441.000s  • 442.000s  • 443.000s  • 444.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001