Danh sách tiểu hành tinh/235001–236000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235001 2003 BT83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235002 2003 BK87 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235003 2003 CL7 01/02/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
235004 2003 CJ12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
235005 2003 CW17 07/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235006 2003 CX25 12/02/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
235007 2003 DD8 22/02/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
235008 2003 DQ9 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1000 m MPC · JPL
235009 2003 DB12 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
235010 2003 DV13 25/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
235011 2003 DR21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
235012 2003 EZ2 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
235013 2003 EM4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
235014 2003 ES4 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,0 km MPC · JPL
235015 2003 EC11 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235016 2003 EC18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
235017 2003 EY19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
235018 2003 EE26 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235019 2003 EF26 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235020 2003 EF31 06/03/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
235021 2003 EM32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
235022 2003 EM44 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235023 2003 EG49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
235024 2003 EM49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
235025 2003 EJ57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
235026 2003 FC2 23/03/2003 Drebach Drebach Obs. 920 m MPC · JPL
235027 Pommard 2003 FH2 23/03/2003 Vicques M. Ory 980 m MPC · JPL
235028 2003 FA6 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
235029 2003 FC6 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
235030 2003 FO6 26/03/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 980 m MPC · JPL
235031 2003 FW11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235032 2003 FH14 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
235033 2003 FT15 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235034 2003 FX17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
235035 2003 FU19 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235036 2003 FH28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
235037 2003 FD36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235038 2003 FS36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
235039 2003 FN40 25/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235040 2003 FV47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235041 2003 FA55 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
235042 2003 FS56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235043 2003 FH57 26/03/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
235044 2003 FK59 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235045 2003 FU62 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235046 2003 FG67 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
235047 2003 FS67 26/03/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
235048 2003 FF69 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235049 2003 FU69 26/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
235050 2003 FA70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235051 2003 FW70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235052 2003 FJ72 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
235053 2003 FM72 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
235054 2003 FV74 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
235055 2003 FF75 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
235056 2003 FU75 27/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235057 2003 FU77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
235058 2003 FX98 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
235059 2003 FF99 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235060 2003 FL101 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235061 2003 FL104 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
235062 2003 FX108 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235063 2003 FR116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235064 2003 FJ118 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
235065 2003 FX118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235066 2003 FU130 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
235067 2003 FN131 27/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
235068 2003 GF1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235069 2003 GF12 01/04/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
235070 2003 GU13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
235071 2003 GK14 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235072 2003 GJ16 02/04/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
235073 2003 GS23 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235074 2003 GU28 08/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
235075 2003 GF29 05/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
235076 2003 GJ32 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
235077 2003 GG35 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235078 2003 GG47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235079 2003 GT50 08/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
235080 2003 GS51 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
235081 2003 GJ52 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
235082 2003 GC56 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235083 2003 HM3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
235084 2003 HL5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235085 2003 HM11 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
235086 2003 HW11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,0 km MPC · JPL
235087 2003 HX13 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
235088 2003 HD22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
235089 2003 HG29 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235090 2003 HG39 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
235091 2003 HC46 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
235092 2003 HA58 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
235093 2003 JA7 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235094 2003 JU7 02/05/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
235095 2003 JB8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235096 2003 JT11 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235097 2003 KO5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235098 2003 KM7 24/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235099 2003 KH18 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235100 2003 KH35 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235101 2003 LK3 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
235102 2003 LO9 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235103 2003 MQ1 23/06/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235104 2003 MH8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
235105 2003 NW4 04/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
235106 2003 ON5 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
235107 2003 OF14 21/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235108 2003 OO19 30/07/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
235109 2003 OB24 24/07/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
235110 2003 OG26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
235111 2003 OS27 24/07/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
235112 2003 OJ29 24/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
235113 2003 PX 01/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
235114 2003 PV1 01/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
235115 2003 PW4 03/08/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
235116 2003 PH7 01/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
235117 2003 QL6 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
235118 2003 QU7 21/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
235119 2003 QF11 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
235120 2003 QQ12 22/08/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
235121 2003 QK21 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
235122 2003 QJ26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
235123 2003 QY26 22/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
235124 2003 QS33 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
235125 2003 QU38 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235126 2003 QB42 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
235127 2003 QV42 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235128 2003 QL45 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235129 2003 QJ47 23/08/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
235130 2003 QY53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235131 2003 QL57 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
235132 2003 QP57 23/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
235133 2003 QN59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
235134 2003 QR60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
235135 2003 QF63 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
235136 2003 QJ63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
235137 2003 QK63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
235138 2003 QP68 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
235139 2003 QC69 26/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
235140 2003 QB71 23/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
235141 2003 QC74 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
235142 2003 QR77 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
235143 2003 QY77 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
235144 2003 QQ81 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
235145 2003 QL88 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
235146 2003 QE96 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
235147 2003 QP101 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
235148 2003 QA103 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235149 2003 QS104 29/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235150 2003 QT114 31/08/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
235151 2003 RD 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235152 2003 RE1 02/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
235153 2003 RP1 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
235154 2003 RM5 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235155 2003 RL6 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
235156 2003 RR9 04/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
235157 2003 RH23 13/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
235158 2003 SL1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235159 2003 SG3 16/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
235160 2003 SQ4 16/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235161 2003 SC6 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
235162 2003 ST7 16/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
235163 2003 SK8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235164 2003 SG11 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235165 2003 SO24 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
235166 2003 SG31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235167 2003 SC36 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235168 2003 SF43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
235169 2003 SW43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
235170 2003 SM46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
235171 2003 SH47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
235172 2003 SV51 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
235173 2003 SW60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235174 2003 SM61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235175 2003 SG62 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
235176 2003 SP64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
235177 2003 SY65 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235178 2003 SN66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
235179 2003 SH68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
235180 2003 SD71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235181 2003 SW77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
235182 2003 SV82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235183 2003 SW92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235184 2003 SL93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
235185 2003 SE94 18/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
235186 2003 SN99 19/09/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
235187 2003 SM100 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235188 2003 SF106 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
235189 2003 SW107 20/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
235190 2003 SF108 20/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
235191 2003 SG129 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
235192 2003 SK129 20/09/2003 Essen Walter Hohmann Obs. 2,8 km MPC · JPL
235193 2003 SE134 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
235194 2003 SR134 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235195 2003 SC138 21/09/2003 Črni Vrh J. Skvarč 2,0 km MPC · JPL
235196 2003 SR138 20/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
235197 2003 SF146 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
235198 2003 SL148 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
235199 2003 SQ148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235200 2003 SP154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235201 Lorántffy 2003 SG158 23/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,6 km MPC · JPL
235202 2003 SP158 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
235203 2003 SE164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
235204 2003 SH167 22/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235205 2003 SQ167 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235206 2003 SV174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235207 2003 SW175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235208 2003 SS183 21/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
235209 2003 SK186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
235210 2003 SB189 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
235211 2003 SP189 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235212 2003 SZ192 20/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235213 2003 ST201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
235214 2003 SX208 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
235215 2003 SL217 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235216 2003 SR217 27/09/2003 Sierra Nevada Sierra Nevada Obs. 2,2 km MPC · JPL
235217 2003 SZ223 30/09/2003 Drebach T. Payer 3,7 km MPC · JPL
235218 2003 SX230 24/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
235219 2003 SU231 24/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
235220 2003 SE232 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
235221 2003 SZ236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
235222 2003 SU237 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
235223 2003 SA238 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
235224 2003 SM238 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
235225 2003 SZ244 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
235226 2003 SE246 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
235227 2003 SX247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235228 2003 SK251 26/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
235229 2003 SY252 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
235230 2003 SF255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235231 2003 SU256 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235232 2003 SL258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235233 2003 SZ258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235234 2003 SV260 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
235235 2003 SB263 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235236 2003 SS267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235237 2003 SE276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235238 2003 SF280 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
235239 2003 SO290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235240 2003 ST290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235241 2003 SA301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
235242 2003 SL302 17/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235243 2003 SS302 17/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
235244 2003 ST308 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235245 2003 ST310 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
235246 2003 SD317 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235247 2003 SG319 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
235248 2003 SV319 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
235249 2003 SF320 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
235250 2003 SR320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
235251 2003 SU320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235252 2003 SN321 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
235253 2003 SU321 22/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
235254 2003 SH322 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
235255 2003 SR323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235256 2003 SS353 21/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
235257 2003 SR354 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
235258 2003 ST378 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
235259 2003 SV414 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
235260 2003 SE415 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
235261 2003 SU420 29/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
235262 2003 SB428 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235263 2003 SN428 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235264 2003 TD4 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235265 2003 TY8 03/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
235266 2003 TD9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
235267 2003 TU11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
235268 2003 TK12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
235269 2003 TA21 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
235270 2003 TN31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
235271 2003 TX37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
235272 2003 TK44 02/10/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
235273 2003 TA50 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
235274 2003 TE50 03/10/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
235275 2003 TO57 06/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
235276 2003 TR58 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235277 2003 UO8 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
235278 2003 UE11 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
235279 2003 UL17 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
235280 2003 UU17 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235281 Jackwilliamson 2003 UV17 18/10/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 5,4 km MPC · JPL
235282 2003 UO19 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,0 km MPC · JPL
235283 2003 UC29 22/10/2003 Kvistaberg UDAS 5,3 km MPC · JPL
235284 2003 UF32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235285 2003 UF34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
235286 2003 UQ36 16/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
235287 2003 UL41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235288 2003 UQ43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235289 2003 UJ49 16/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
235290 2003 UU50 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
235291 2003 UY56 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
235292 2003 UG58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235293 2003 UK66 16/10/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
235294 2003 UC69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235295 2003 UU71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235296 2003 UW73 28/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
235297 2003 UN80 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235298 2003 UQ80 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235299 2003 UO83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
235300 2003 UN86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235301 2003 UP91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235302 2003 UD93 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
235303 2003 UK94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235304 2003 UA96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235305 2003 UE97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
235306 2003 UM109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
235307 2003 UX112 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
235308 2003 UO114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235309 2003 UL122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
235310 2003 UC126 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235311 2003 UY128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235312 2003 UL133 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
235313 2003 UJ134 20/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
235314 2003 UV140 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
235315 2003 UP144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
235316 2003 UV144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
235317 2003 UK165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235318 2003 UD171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235319 2003 UG173 20/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
235320 2003 UA175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235321 2003 UA178 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
235322 2003 UM178 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235323 2003 UU181 21/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
235324 2003 UM185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235325 2003 UF186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235326 2003 UY189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235327 2003 UY191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
235328 2003 UA195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
235329 2003 UG196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235330 2003 UJ197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
235331 2003 UM198 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
235332 2003 UT199 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235333 2003 UE201 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
235334 2003 UK203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235335 2003 UO207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235336 2003 UT210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235337 2003 UY215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
235338 2003 UL216 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
235339 2003 UG222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235340 2003 UP224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235341 2003 UB238 23/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
235342 2003 UF242 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
235343 2003 UR242 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
235344 2003 UC248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235345 2003 UL255 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
235346 2003 UH259 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235347 2003 UP260 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235348 2003 UQ266 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
235349 2003 UM268 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235350 2003 UW268 28/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235351 2003 UD273 29/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235352 2003 UN282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
235353 2003 UZ303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235354 2003 UP315 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
235355 2003 UE323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
235356 2003 UZ329 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235357 2003 UH337 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
235358 2003 UJ343 19/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
235359 2003 US343 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235360 2003 UE359 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
235361 2003 UT365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235362 2003 UQ378 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
235363 2003 VU2 06/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
235364 2003 WU6 18/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
235365 2003 WF9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
235366 2003 WN11 18/11/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
235367 2003 WL20 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
235368 2003 WY23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
235369 2003 WZ23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235370 2003 WX24 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235371 2003 WS27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235372 2003 WP37 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
235373 2003 WU38 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
235374 2003 WE39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235375 2003 WJ42 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235376 2003 WK44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235377 2003 WL44 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
235378 2003 WT48 19/11/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
235379 2003 WY57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235380 2003 WL62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235381 2003 WK66 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
235382 2003 WV77 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
235383 2003 WE80 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
235384 2003 WQ81 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
235385 2003 WB83 20/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
235386 2003 WL83 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
235387 2003 WC96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
235388 2003 WG96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
235389 2003 WV96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
235390 2003 WG99 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
235391 2003 WT101 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
235392 2003 WS125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
235393 2003 WF130 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
235394 2003 WX134 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
235395 2003 WS151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235396 2003 WH155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
235397 2003 WD161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235398 2003 WV162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235399 2003 WN163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235400 2003 WE169 19/11/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235401 2003 WL169 19/11/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
235402 2003 WR173 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
235403 2003 WM185 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
235404 2003 XU1 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
235405 2003 XK2 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235406 2003 XX14 15/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
235407 2003 XX18 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235408 2003 XF20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235409 2003 XS22 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
235410 2003 XR33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235411 2003 XJ34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235412 2003 XM38 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
235413 2003 YY2 19/12/2003 Nashville R. Clingan 3,5 km MPC · JPL
235414 2003 YM11 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
235415 2003 YL16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
235416 2003 YO19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235417 2003 YF24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235418 2003 YB31 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
235419 2003 YJ31 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
235420 2003 YA34 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
235421 2003 YW37 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235422 2003 YQ41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235423 2003 YQ45 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
235424 2003 YF51 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
235425 2003 YA69 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
235426 2003 YH70 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
235427 2003 YP70 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
235428 2003 YK71 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
235429 2003 YM79 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
235430 2003 YL81 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235431 2003 YW87 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
235432 2003 YF92 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
235433 2003 YW93 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
235434 2003 YM97 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235435 2003 YP106 22/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
235436 2003 YS109 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235437 2003 YZ111 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
235438 2003 YG112 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235439 2003 YN115 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
235440 2003 YK120 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235441 2003 YV123 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235442 2003 YZ131 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
235443 2003 YE132 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
235444 2003 YF132 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
235445 2003 YF134 28/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
235446 2003 YT139 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
235447 2003 YB141 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
235448 2003 YH141 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235449 2003 YZ145 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
235450 2003 YB147 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
235451 2003 YL148 29/12/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
235452 2003 YZ148 29/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
235453 2003 YN149 29/12/2003 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
235454 2003 YA150 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
235455 2003 YS150 29/12/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
235456 2003 YC151 29/12/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
235457 2003 YP153 29/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
235458 2003 YZ156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
235459 2003 YP162 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235460 2003 YS162 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
235461 2003 YG164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235462 2003 YN165 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235463 2003 YQ165 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235464 2003 YS165 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
235465 2003 YL174 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235466 2003 YB182 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235467 2004 AA3 05/01/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
235468 2004 AB3 11/01/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
235469 2004 AH14 13/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
235470 2004 AF22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
235471 2004 BZ15 18/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
235472 2004 BX17 18/01/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
235473 2004 BY17 18/01/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
235474 2004 BH18 18/01/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
235475 2004 BK25 19/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
235476 2004 BG32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235477 2004 BZ35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235478 2004 BM36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235479 2004 BF38 19/01/2004 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
235480 2004 BL42 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235481 2004 BM45 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235482 2004 BS46 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
235483 2004 BQ51 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
235484 2004 BE53 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
235485 2004 BD56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
235486 2004 BT64 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
235487 2004 BC67 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
235488 2004 BJ67 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235489 2004 BJ73 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
235490 2004 BV73 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
235491 2004 BX86 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
235492 2004 BK89 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
235493 2004 BP91 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
235494 2004 BZ91 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
235495 2004 BE92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
235496 2004 BN93 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
235497 2004 BP94 28/01/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
235498 2004 BH97 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
235499 2004 BQ101 28/01/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
235500 2004 BU101 29/01/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235501 2004 BK103 31/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
235502 2004 BV105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
235503 2004 BL106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
235504 2004 BH114 29/01/2004 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
235505 2004 BY115 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
235506 2004 BC119 30/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
235507 2004 BO120 31/01/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
235508 2004 BG132 17/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235509 2004 BH138 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235510 2004 BD146 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
235511 2004 BP147 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235512 2004 BM148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
235513 2004 BM152 20/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
235514 2004 BX152 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235515 2004 BL154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235516 2004 BC158 28/01/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
235517 2004 BU161 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235518 2004 CE2 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
235519 2004 CA3 09/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
235520 2004 CC3 09/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
235521 2004 CR4 10/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
235522 2004 CJ6 10/02/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
235523 2004 CG20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235524 2004 CR21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
235525 2004 CJ32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235526 2004 CJ51 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
235527 2004 CJ60 11/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
235528 2004 CJ62 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235529 2004 CA63 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
235530 2004 CP63 12/02/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
235531 2004 CS67 10/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
235532 2004 CD68 10/02/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
235533 2004 CJ70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235534 2004 CS70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235535 2004 CU70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
235536 2004 CT82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
235537 2004 CW94 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
235538 2004 CY101 12/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
235539 2004 CX105 14/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
235540 2004 CE108 14/02/2004 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
235541 2004 CS112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
235542 2004 DL4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235543 2004 DG15 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
235544 2004 DH15 17/02/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
235545 2004 DR19 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
235546 2004 DR26 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
235547 2004 DA27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235548 2004 DY28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
235549 2004 DV65 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
235550 2004 EW11 11/03/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
235551 2004 EW18 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
235552 2004 EC50 12/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
235553 2004 ED63 13/03/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
235554 2004 EO85 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
235555 2004 EA114 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
235556 2004 FV21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235557 2004 FW26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235558 2004 FD51 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
235559 2004 FL92 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
235560 2004 FU98 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235561 2004 FU158 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
235562 2004 GW1 11/04/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
235563 2004 GE12 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
235564 2004 GS17 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
235565 2004 GU39 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
235566 2004 GP73 14/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
235567 2004 HK15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
235568 2004 HN33 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
235569 2004 HC53 25/04/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
235570 2004 HW55 24/04/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
235571 2004 JC35 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
235572 2004 JN45 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
235573 2004 KB8 21/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235574 2004 KO8 18/05/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
235575 2004 KP10 22/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235576 2004 LN18 12/06/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
235577 2004 LO28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
235578 2004 MP2 18/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
235579 2004 MR2 18/06/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
235580 2004 NX27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235581 2004 NB33 10/07/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
235582 2004 NP33 10/07/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
235583 2004 OG7 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235584 2004 OY12 16/07/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
235585 2004 PY1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
235586 2004 PG3 03/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
235587 2004 PD8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235588 2004 PF8 06/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
235589 2004 PC13 07/08/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
235590 2004 PS16 07/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
235591 2004 PR25 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235592 2004 PQ28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
235593 2004 PZ28 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
235594 2004 PX40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235595 2004 PZ44 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
235596 2004 PP46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
235597 2004 PJ49 08/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235598 2004 PB50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235599 2004 PB52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235600 2004 PV55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235601 2004 PW56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235602 2004 PM59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
235603 2004 PP60 09/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
235604 2004 PQ61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235605 2004 PN64 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235606 2004 PA70 07/08/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
235607 2004 PA73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235608 2004 PC79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
235609 2004 PQ81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235610 2004 PH92 12/08/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
235611 2004 PU99 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235612 2004 PC101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235613 2004 PO102 12/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
235614 2004 PX103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235615 2004 PS104 13/08/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,1 km MPC · JPL
235616 2004 PV105 15/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
235617 2004 PB106 15/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
235618 2004 QU7 22/08/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
235619 2004 QF27 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
235620 2004 RQ2 05/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 860 m MPC · JPL
235621 Kratochvíle 2004 RK3 05/09/2004 Kleť KLENOT 820 m MPC · JPL
235622 2004 RU12 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
235623 2004 RV12 04/09/2004 Needville Needville Obs. 2,1 km MPC · JPL
235624 2004 RS13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
235625 2004 RH17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235626 2004 RO17 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235627 2004 RN20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235628 2004 RJ32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235629 2004 RH33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235630 2004 RX38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235631 2004 RK40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
235632 2004 RV49 08/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
235633 2004 RF52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235634 2004 RG52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235635 2004 RN65 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
235636 2004 RB68 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
235637 2004 RP70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235638 2004 RJ74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235639 2004 RR75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235640 2004 RS81 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235641 2004 RL90 08/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
235642 2004 RM91 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235643 2004 RP98 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
235644 2004 RO99 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
235645 2004 RE106 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
235646 2004 RD112 06/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
235647 2004 RH118 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235648 2004 RA147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235649 2004 RK148 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235650 2004 RP148 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235651 2004 RB149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235652 2004 RW150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235653 2004 RC155 10/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
235654 2004 RO157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235655 2004 RR169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235656 2004 RB171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235657 2004 RJ172 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235658 2004 RC180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235659 2004 RE181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235660 2004 RH191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235661 2004 RB221 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
235662 2004 RZ227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235663 2004 RG228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235664 2004 RY229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
235665 2004 RJ230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
235666 2004 RW231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235667 2004 RH239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
235668 2004 RB244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
235669 2004 RT245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235670 2004 RP250 13/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
235671 2004 RU253 06/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
235672 2004 RR259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235673 2004 RO264 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
235674 2004 RR279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
235675 2004 RA282 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235676 2004 RZ287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
235677 2004 RN305 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235678 2004 RY312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235679 2004 RL313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
235680 2004 RD316 08/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 910 m MPC · JPL
235681 2004 RF333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
235682 2004 RM333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235683 2004 RT336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235684 2004 RO337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235685 2004 SR12 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235686 2004 SG13 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
235687 2004 SU15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235688 2004 SM17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
235689 2004 SL20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
235690 2004 SR22 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235691 2004 SE24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235692 2004 SP25 20/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
235693 2004 SL31 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235694 2004 SB32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235695 2004 SR32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235696 2004 SO39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235697 2004 SP51 17/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
235698 2004 TY4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235699 2004 TP5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235700 2004 TR13 10/10/2004 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235701 2004 TO32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235702 2004 TB44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235703 2004 TC45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
235704 2004 TN48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235705 2004 TT49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
235706 2004 TW50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235707 2004 TE55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235708 2004 TD56 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235709 2004 TV59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235710 2004 TQ66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
235711 2004 TL69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
235712 2004 TH96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235713 2004 TZ102 06/10/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
235714 2004 TD112 07/10/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
235715 2004 TG122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
235716 2004 TK124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235717 2004 TQ127 07/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
235718 2004 TH129 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
235719 2004 TJ142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
235720 2004 TS160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235721 2004 TH161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235722 2004 TJ164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235723 2004 TT168 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235724 2004 TR169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235725 2004 TF170 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
235726 2004 TX171 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
235727 2004 TL175 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235728 2004 TB188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235729 2004 TQ205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235730 2004 TY206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235731 2004 TK220 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235732 2004 TC229 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235733 2004 TR237 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235734 2004 TJ244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235735 2004 TU244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235736 2004 TP250 08/10/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
235737 2004 TH264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
235738 2004 TC265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235739 2004 TF277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235740 2004 TO283 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235741 2004 TH286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235742 2004 TH297 11/10/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
235743 2004 TU303 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235744 2004 TW306 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235745 2004 TS308 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
235746 2004 TC312 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235747 2004 TY332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235748 2004 TQ340 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
235749 2004 TT348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235750 2004 TU353 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
235751 2004 TM366 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235752 2004 TN366 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
235753 2004 UZ2 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235754 2004 UP3 19/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235755 2004 US8 21/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235756 2004 VC 01/11/2004 Siding Spring SSS APO · 1,1 km MPC · JPL
235757 2004 VN2 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235758 2004 VX3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
235759 2004 VY3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235760 2004 VE5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
235761 2004 VL7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
235762 2004 VP7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235763 2004 VS8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
235764 2004 VN11 03/11/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235765 2004 VW11 03/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
235766 2004 VV15 01/11/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
235767 2004 VK17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235768 2004 VV20 04/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
235769 2004 VJ21 04/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
235770 2004 VX22 04/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
235771 2004 VC23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
235772 2004 VZ23 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
235773 2004 VD24 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
235774 2004 VS29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235775 2004 VZ31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
235776 2004 VR42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
235777 2004 VU47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235778 2004 VA74 12/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
235779 2004 VO75 04/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235780 2004 VJ86 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235781 2004 VT88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235782 2004 WH5 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
235783 2004 WT7 19/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
235784 2004 WU9 30/11/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
235785 2004 WV10 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235786 2004 XB2 01/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
235787 2004 XZ2 02/12/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
235788 2004 XP6 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235789 2004 XY9 02/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
235790 2004 XS11 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235791 2004 XP12 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
235792 2004 XS12 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
235793 2004 XZ13 09/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
235794 2004 XD14 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235795 2004 XP18 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
235796 2004 XH19 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
235797 2004 XS22 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235798 2004 XJ23 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
235799 2004 XN23 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
235800 2004 XX24 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235801 2004 XT25 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
235802 2004 XY33 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
235803 2004 XE39 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235804 2004 XE43 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235805 2004 XH43 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235806 2004 XP44 02/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
235807 2004 XH46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235808 2004 XY55 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235809 2004 XJ58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235810 2004 XK58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235811 2004 XT58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
235812 2004 XW60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
235813 2004 XA66 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
235814 2004 XZ75 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235815 2004 XS82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235816 2004 XB85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235817 2004 XN86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
235818 2004 XB89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
235819 2004 XA92 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
235820 2004 XP92 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
235821 2004 XD97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
235822 2004 XJ102 11/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
235823 2004 XH111 14/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
235824 2004 XL124 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235825 2004 XK127 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235826 2004 XU130 14/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
235827 2004 XL137 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
235828 2004 XZ141 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235829 2004 XE144 12/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
235830 2004 XB152 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
235831 2004 XR160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235832 2004 XQ163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
235833 2004 XS164 01/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
235834 2004 XX164 01/12/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
235835 2004 XH184 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235836 2004 XP191 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235837 2004 YP1 19/12/2004 Needville Needville Obs. 4,9 km MPC · JPL
235838 2004 YF2 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235839 2004 YH11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
235840 2004 YP11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
235841 2004 YC12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
235842 2004 YU23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
235843 2004 YD36 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
235844 2004 YH36 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
235845 2005 AL1 01/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
235846 2005 AY6 06/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
235847 2005 AX7 06/01/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
235848 2005 AC8 06/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
235849 2005 AE15 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
235850 2005 AN16 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
235851 2005 AF25 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
235852 2005 AX27 14/01/2005 Uccle E. W. Elst, T. Pauwels 2,6 km MPC · JPL
235853 2005 AJ28 13/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
235854 2005 AQ29 08/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235855 2005 AO30 09/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
235856 2005 AV33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
235857 2005 AP35 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
235858 2005 AW37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235859 2005 AE39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
235860 2005 AD42 15/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
235861 2005 AV42 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
235862 2005 AU44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235863 2005 AY53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
235864 2005 AR57 15/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
235865 2005 AM58 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
235866 2005 AC61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
235867 2005 AS77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
235868 2005 AP80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
235869 2005 AH82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
235870 2005 BY6 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
235871 2005 BA10 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
235872 2005 BZ10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235873 2005 BA13 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
235874 2005 BZ14 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
235875 2005 BK16 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235876 2005 BQ25 18/01/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
235877 2005 BW27 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235878 2005 BR29 31/01/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
235879 2005 BX34 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,6 km MPC · JPL
235880 2005 BM48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235881 2005 CL2 01/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
235882 2005 CM5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
235883 2005 CV8 01/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
235884 2005 CC9 01/02/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
235885 2005 CK10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235886 2005 CR23 02/02/2005 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
235887 2005 CB30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
235888 2005 CM36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
235889 2005 CU43 02/02/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
235890 2005 CG45 02/02/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
235891 2005 CA49 02/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
235892 2005 CB57 02/02/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
235893 2005 CJ59 02/02/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
235894 2005 CD62 14/02/2005 Mayhill A. Lowe 4,7 km MPC · JPL
235895 2005 CR63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
235896 2005 CZ63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
235897 2005 CW68 04/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
235898 2005 CL69 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235899 2005 CY73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235900 2005 CY75 02/02/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235901 2005 CV80 01/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
235902 2005 DC 16/02/2005 Sandlot G. Hug 2,4 km MPC · JPL
235903 2005 EG 01/03/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
235904 2005 EZ3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235905 2005 EV9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235906 2005 EH17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235907 2005 EJ19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235908 2005 EY22 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
235909 2005 EA25 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
235910 2005 EO25 03/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,0 km MPC · JPL
235911 2005 EM34 03/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
235912 2005 EL36 04/03/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
235913 2005 EU39 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
235914 2005 EL43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235915 2005 EO44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
235916 2005 EF45 03/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
235917 2005 EW45 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
235918 2005 EH49 03/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
235919 2005 EV51 03/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
235920 2005 EY54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
235921 2005 EN58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
235922 2005 ET67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
235923 2005 EZ71 02/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
235924 2005 EF84 04/03/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
235925 2005 EA96 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
235926 2005 EL97 03/03/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
235927 2005 EL100 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
235928 2005 EO101 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
235929 2005 EX101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
235930 2005 EO104 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
235931 2005 EU113 04/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
235932 2005 EE116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
235933 2005 EP119 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235934 2005 EA120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
235935 2005 EO126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
235936 2005 EJ127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235937 2005 EY132 09/03/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
235938 2005 EZ135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
235939 2005 EC137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
235940 2005 EA139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
235941 2005 EP139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
235942 2005 EU139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
235943 2005 EF141 10/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
235944 2005 EH143 10/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
235945 2005 EV143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
235946 2005 EY145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
235947 2005 ET147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235948 2005 EW156 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
235949 2005 EE159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
235950 2005 EY159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
235951 2005 EL160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
235952 2005 EX165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
235953 2005 EN176 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
235954 2005 EX180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
235955 2005 EW183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
235956 2005 ET188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
235957 2005 EP194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
235958 2005 ET194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
235959 2005 EO203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235960 2005 EJ204 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235961 2005 EX205 13/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
235962 2005 ER216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
235963 2005 EU216 08/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
235964 2005 EX217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
235965 2005 EG218 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235966 2005 EB220 10/03/2005 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
235967 2005 EK221 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
235968 2005 EY236 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235969 2005 EK239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235970 2005 EH240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235971 2005 EE248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235972 2005 EH250 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
235973 2005 EJ250 15/03/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
235974 2005 EL256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
235975 2005 EX257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
235976 2005 EA260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235977 2005 ER260 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235978 2005 ER262 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235979 2005 EJ269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
235980 2005 EA272 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
235981 2005 EM282 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
235982 2005 EE293 10/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
235983 2005 EH306 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
235984 2005 ET315 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235985 2005 ER317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
235986 2005 EY326 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235987 2005 ET327 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
235988 2005 EJ330 02/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
235989 2005 EO330 15/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
235990 Laennec 2005 FP2 16/03/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 3,9 km MPC · JPL
235991 2005 FD7 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
235992 2005 FC10 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235993 2005 FQ12 16/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
235994 2005 GY1 01/04/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
235995 2005 GA9 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
235996 2005 GF9 02/04/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
235997 2005 GQ18 02/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
235998 2005 GZ21 04/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
235999 Bucciantini 2005 GA22 04/04/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 4,2 km MPC · JPL
236000 2005 GK22 04/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

231.000s  • 232.000s  • 233.000s  • 234.000s  • 235.000s  • 236.000s  • 237.000s  • 238.000s  • 239.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001