Danh sách tiểu hành tinh/419001–420000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419001 2009 OW21 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419002 2009 OS23 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419003 2009 OC24 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419004 2009 PG2 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
419005 2009 PQ4 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419006 2009 PV6 28/07/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
419007 2009 PF8 15/08/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
419008 2009 PA11 15/08/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
419009 2009 PO16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419010 2009 PY16 01/08/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
419011 2009 PB17 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
419012 2009 PY17 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419013 2009 QA3 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
419014 2009 QH5 17/08/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
419015 2009 QF6 19/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 2,2 km MPC · JPL
419016 2009 QE7 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419017 2009 QA10 21/08/2009 Sandlot G. Hug 2,4 km MPC · JPL
419018 2009 QS10 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419019 2009 QQ12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419020 2009 QH22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
419021 2009 QR22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
419022 2009 QF31 26/08/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
419023 2009 QT36 29/08/2009 Taunus S. Karge, U. Zimmer 1,3 km MPC · JPL
419024 2009 QZ36 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419025 2009 QF39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419026 2009 QJ40 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
419027 2009 QP47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
419028 2009 QY48 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
419029 2009 QA54 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419030 2009 QX54 28/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419031 2009 QB55 17/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
419032 2009 QY55 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
419033 2009 QT57 27/05/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
419034 2009 QM58 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419035 2009 QV63 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419036 2009 QF64 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
419037 2009 RH8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419038 2009 RW8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419039 2009 RW11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419040 2009 RU12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419041 2009 RX17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419042 2009 RZ17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419043 2009 RC20 14/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
419044 2009 RT27 13/09/2009 XuYi PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
419045 2009 RP28 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
419046 2009 RN36 25/08/2009 XuYi PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
419047 2009 RT36 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419048 2009 RQ41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419049 2009 RW41 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419050 2009 RJ43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419051 2009 RO46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419052 2009 RS63 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419053 2009 RP69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419054 2009 RX69 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419055 2009 RX71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419056 2009 RN72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
419057 2009 RL73 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419058 2009 RS74 14/09/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
419059 2009 ST1 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419060 2009 SL9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419061 2009 SX19 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
419062 2009 SH20 22/09/2009 Drebach Drebach Obs. 3,9 km MPC · JPL
419063 2009 SD21 17/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
419064 2009 SY23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419065 2009 SD35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419066 2009 SK45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419067 2009 SY46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419068 2009 SL49 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419069 2009 SB51 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
419070 2009 SR55 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419071 2009 SJ58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419072 2009 SY60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419073 2009 SC61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419074 2009 SL61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419075 2009 SN74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
419076 2009 SY78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
419077 2009 SN99 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419078 2009 SH106 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419079 2009 SB110 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419080 2009 SG114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419081 2009 SZ122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419082 2009 SQ124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419083 2009 SU124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419084 2009 SK125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419085 2009 SE126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419086 2009 SV127 18/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
419087 2009 SK128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419088 2009 SQ130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419089 2009 SW133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419090 2009 SF140 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419091 2009 SE141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419092 2009 SZ144 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419093 2009 SQ146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419094 2009 SQ147 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419095 2009 SQ149 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419096 2009 SX155 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419097 2009 SE156 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419098 2009 SF157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419099 2009 SW158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419100 2009 SA159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419101 2009 SX160 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419102 2009 SK165 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419103 2009 SF167 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419104 2009 SK171 28/09/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
419105 2009 SA173 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419106 2009 SG179 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419107 2009 SG180 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419108 2009 SN183 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419109 2009 SS183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419110 2009 SL185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419111 2009 SX188 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
419112 2009 SQ192 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419113 2009 SZ192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419114 2009 SA193 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
419115 2009 SU198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419116 2009 SY200 10/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419117 2009 SV201 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419118 2009 SO203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419119 2009 SB205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419120 2009 SX209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419121 2009 SL211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419122 2009 SH213 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419123 2009 SK214 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419124 2009 SO216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419125 2009 SP227 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419126 2009 SK231 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419127 2009 SX232 19/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
419128 2009 SB239 16/08/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419129 2009 SU240 18/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419130 2009 SK242 08/07/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
419131 2009 SZ242 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
419132 2009 SC245 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419133 2009 SO246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419134 2009 ST250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419135 2009 SX264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
419136 2009 SR265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419137 2009 SV265 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
419138 2009 SH269 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419139 2009 SV274 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419140 2009 SZ278 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419141 2009 SD279 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419142 2009 SU282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419143 2009 SX287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419144 2009 SK288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419145 2009 SF290 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419146 2009 SC294 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419147 2009 SD294 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419148 2009 SA302 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419149 2009 SQ316 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419150 2009 SG319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419151 2009 SJ324 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419152 2009 SC325 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
419153 2009 SB329 16/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
419154 2009 SO335 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419155 2009 SD337 25/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419156 2009 SM337 27/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
419157 2009 SN337 27/09/2009 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
419158 2009 SC341 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419159 2009 ST344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
419160 2009 SZ344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419161 2009 SK354 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419162 2009 SY354 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419163 2009 SY357 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419164 2009 SU359 25/09/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
419165 2009 SA361 22/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
419166 2009 TB5 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
419167 2009 TQ5 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419168 2009 TV5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
419169 2009 TP9 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
419170 2009 TK13 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 980 m MPC · JPL
419171 2009 TG20 22/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
419172 2009 TX25 14/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419173 2009 TY29 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419174 2009 TA31 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419175 2009 TP32 14/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
419176 2009 TH33 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
419177 2009 TK33 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
419178 2009 TU33 09/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419179 2009 TJ39 15/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419180 2009 TM40 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419181 2009 TN40 15/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
419182 2009 TN42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419183 2009 TL43 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
419184 2009 TF47 14/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419185 2009 UP2 18/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
419186 2009 UY11 16/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
419187 2009 UA24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419188 2009 UP27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419189 2009 UG28 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419190 2009 UX30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419191 2009 UA33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32418| 2,9 km MPC · JPL
419192 2009 UM37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419193 2009 UT40 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419194 2009 UZ49 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419195 2009 UY50 22/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
419196 2009 UZ56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419197 2009 UA66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419198 2009 UO66 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419199 2009 UZ69 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
419200 2009 UT80 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419201 2009 UW82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419202 2009 UV84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419203 2009 UN90 16/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
419204 2009 UC96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419205 2009 UN99 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419206 2009 UQ101 06/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419207 2009 UH103 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419208 2009 UU107 17/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419209 2009 UJ110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419210 2009 UD113 22/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419211 2009 UJ113 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419212 2009 UY117 14/10/2009 XuYi PMO NEO 4,1 km MPC · JPL
419213 2009 UB130 29/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
419214 2009 UO132 16/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419215 2009 UR133 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419216 2009 UY134 06/08/2004 Zelenchukskaya NEAT 2,1 km MPC · JPL
419217 2009 UQ137 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419218 2009 UQ146 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419219 2009 UB150 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
419220 2009 UN151 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419221 2009 UY151 18/10/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
419222 2009 UV152 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419223 2009 UM154 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419224 2009 UV154 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419225 2009 VP4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419226 2009 VF7 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419227 2009 VL7 08/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
419228 2009 VT9 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419229 2009 VP11 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419230 2009 VB17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419231 2009 VO23 09/11/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
419232 2009 VT23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419233 2009 VW23 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419234 2009 VB24 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
419235 2009 VE24 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419236 2009 VN29 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
419237 2009 VX30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419238 2009 VO31 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419239 2009 VJ39 22/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
419240 2009 VY39 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
419241 2009 VW41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419242 2009 VU42 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
419243 2009 VR43 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
419244 2009 VY47 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419245 2009 VS50 15/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
419246 2009 VP52 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419247 2009 VO59 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
419248 2009 VT61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
419249 2009 VJ62 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
419250 2009 VP62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419251 2009 VS63 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419252 2009 VD64 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419253 2009 VB68 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419254 2009 VE70 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419255 2009 VW77 09/11/2009 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
419256 2009 VP81 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
419257 2009 VK85 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419258 2009 VP87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419259 2009 VX92 11/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419260 2009 VA94 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419261 2009 VT94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419262 2009 VT99 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419263 2009 VH100 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
419264 2009 VX101 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419265 2009 VU105 15/07/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
419266 2009 VR108 09/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
419267 2009 VS109 09/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
419268 2009 VW110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
419269 2009 VU112 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419270 2009 VS114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
419271 2009 VX115 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419272 2009 WC1 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419273 2009 WN3 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419274 2009 WY3 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
419275 2009 WE10 19/11/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
419276 2009 WW10 18/11/2009 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
419277 2009 WU11 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419278 2009 WD12 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419279 2009 WL12 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419280 2009 WT12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419281 2009 WB15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419282 2009 WV15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
419283 2009 WM21 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419284 2009 WM22 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
419285 2009 WW23 16/11/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,3 km MPC · JPL
419286 2009 WN24 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419287 2009 WQ28 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419288 2009 WR30 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419289 2009 WD31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419290 2009 WB33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419291 2009 WQ33 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419292 2009 WV33 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419293 2009 WH34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419294 2009 WR34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419295 2009 WG35 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419296 2009 WX35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419297 2009 WK40 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419298 2009 WQ41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419299 2009 WX42 17/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419300 2009 WA47 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419301 2009 WG47 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
419302 2009 WE48 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419303 2009 WC49 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
419304 2009 WV50 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419305 2009 WO59 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419306 2009 WN61 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419307 2009 WL66 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419308 2009 WQ71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419309 2009 WM72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419310 2009 WN74 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419311 2009 WS75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419312 2009 WZ75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419313 2009 WZ79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419314 2009 WN82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419315 2009 WH83 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419316 2009 WJ83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419317 2009 WN85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 21885| 2,8 km MPC · JPL
419318 2009 WM87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419319 2009 WS90 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419320 2009 WY93 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
419321 2009 WG96 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419322 2009 WO101 22/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
419323 2009 WU104 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419324 2009 WV104 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
419325 2009 WY110 11/04/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419326 2009 WR119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
419327 2009 WR128 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419328 2009 WZ131 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419329 2009 WX133 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419330 2009 WO134 22/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419331 2009 WE149 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
419332 2009 WW156 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419333 2009 WW160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419334 2009 WC161 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
419335 2009 WS164 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
419336 2009 WF166 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419337 2009 WT169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
419338 2009 WN171 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419339 2009 WN172 09/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
419340 2009 WN176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419341 2009 WH177 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419342 2009 WX180 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419343 2009 WP181 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
419344 2009 WE182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419345 2009 WJ185 17/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
419346 2009 WT185 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419347 2009 WS186 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419348 2009 WS187 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
419349 2009 WO198 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419350 2009 WQ200 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419351 2009 WM208 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
419352 2009 WB209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419353 2009 WN209 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
419354 2009 WN215 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419355 2009 WE222 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419356 2009 WO224 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419357 2009 WV249 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419358 2009 WE250 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419359 2009 WA254 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419360 2009 WB257 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419361 2009 WA260 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419362 2009 WD260 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419363 2009 WL260 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
419364 2009 WE264 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
419365 2009 XF1 10/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 2,4 km MPC · JPL
419366 2009 XP1 10/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 4,8 km MPC · JPL
419367 2009 XQ3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
419368 2009 XL4 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419369 2009 XT8 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419370 2009 XU12 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419371 2009 XJ13 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419372 2009 XC14 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419373 2009 XO14 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
419374 2009 XB16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
419375 2009 XK16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419376 2009 XJ21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
419377 2009 YR2 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419378 2009 YP5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419379 2009 YN9 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
419380 2009 YT9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
419381 2009 YX11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
419382 2009 YM12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
419383 2009 YO12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419384 2009 YU12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419385 2009 YA21 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419386 2009 YM21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419387 2009 YT21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
419388 2009 YM22 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419389 2010 AA6 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
419390 2010 AT10 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419391 2010 AO11 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
419392 2010 AA12 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
419393 2010 AO13 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419394 2010 AN22 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419395 2010 AA26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419396 2010 AZ30 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419397 2010 AD32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419398 2010 AV33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419399 2010 AK35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
419400 2010 AE38 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419401 2010 AU38 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419402 2010 AY39 07/01/2010 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
419403 2010 AY41 06/01/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
419404 2010 AM44 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419405 2010 AX48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419406 2010 AG55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419407 2010 AC59 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
419408 2010 AS59 06/01/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
419409 2010 AT64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
419410 2010 AR66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
419411 2010 AV66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
419412 2010 AM67 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
419413 2010 AK70 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
419414 2010 AS74 13/01/2010 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
419415 2010 AF78 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
419416 2010 AN79 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
419417 2010 AY79 13/01/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419418 2010 AF81 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
419419 2010 AR103 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
419420 2010 AY103 12/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
419421 2010 AC116 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419422 2010 BA 16/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
419423 2010 BA3 19/01/2010 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
419424 2010 BB6 20/01/2010 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
419425 2010 BC6 20/01/2010 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
419426 2010 BU6 16/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
419427 2010 BD8 16/01/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
419428 2010 BR59 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419429 2010 BW62 21/10/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
419430 2010 CD5 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419431 2010 CC33 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
419432 2010 CN33 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419433 2010 CL35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419434 2010 CY42 09/02/2010 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
419435 2010 CW43 14/02/2010 Nogales J.-C. Merlin 4,0 km MPC · JPL
419436 2010 CT56 13/02/2010 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
419437 2010 CV58 13/02/2010 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
419438 2010 CP73 23/09/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
419439 2010 CP74 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419440 2010 CQ75 13/02/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419441 2010 CS76 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
419442 2010 CN82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419443 2010 CS82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419444 2010 CN85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
419445 2010 CF99 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
419446 2010 CZ100 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
419447 2010 CX117 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419448 2010 CO124 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419449 2010 CE128 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419450 2010 CW128 09/02/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
419451 2010 CJ129 11/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
419452 2010 CC138 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419453 2010 CN139 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419454 2010 CX141 06/01/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
419455 2010 CY141 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419456 2010 CJ142 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419457 2010 CQ144 13/02/2010 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
419458 2010 CC146 15/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
419459 2010 CX147 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419460 2010 CJ148 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419461 2010 CJ153 14/02/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
419462 2010 CW157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419463 2010 CX157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419464 2010 CC180 12/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
419465 2010 CK180 15/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
419466 2010 CO181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
419467 2010 CA182 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419468 2010 CS183 18/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
419469 2010 CA184 15/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
419470 2010 CE185 15/02/2010 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
419471 2010 CQ204 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
419472 2010 DW1 17/02/2010 Socorro LINEAR 460 m MPC · JPL
419473 2010 DS5 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419474 2010 DN32 18/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
419475 2010 DE37 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
419476 2010 DY40 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
419477 2010 DD42 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
419478 2010 DN43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419479 2010 DS49 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419480 2010 DC52 21/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
419481 2010 DE61 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
419482 2010 DW66 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
419483 2010 DA75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
419484 2010 EJ7 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
419485 2010 EK9 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
419486 2010 EK16 06/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
419487 2010 EM29 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419488 2010 EB30 05/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
419489 2010 EH36 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
419490 2010 ET43 12/03/2010 Dauban F. Kugel 3,8 km MPC · JPL
419491 2010 EY45 14/03/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
419492 2010 ES75 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419493 2010 EF105 05/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
419494 2010 EF108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419495 2010 EJ124 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
419496 2010 ES124 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
419497 2010 EC126 13/03/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
419498 2010 ES126 15/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
419499 2010 EV127 14/03/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
419500 2010 EP140 15/03/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419501 2010 FZ25 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419502 2010 FY27 20/03/2010 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
419503 2010 FE83 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
419504 2010 FG83 19/03/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
419505 2010 FG98 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419506 2010 GE11 02/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
419507 2010 GW27 05/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
419508 2010 GR62 12/04/2010 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
419509 2010 GB66 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419510 2010 GB113 31/12/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419511 2010 GR116 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419512 2010 GV145 17/03/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
419513 2010 GY163 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
419514 2010 GY172 21/12/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
419515 2010 HS10 17/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
419516 2010 HN14 18/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
419517 2010 HU22 25/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
419518 2010 HS27 19/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
419519 2010 HZ100 30/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
419520 2010 JG1 05/05/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
419521 Meursault 2010 JQ34 07/05/2010 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 680 m MPC · JPL
419522 2010 JU38 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
419523 2010 JA65 08/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
419524 2010 JV80 10/05/2010 WISE WISE 8,1 km MPC · JPL
419525 2010 JD82 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419526 2010 JH123 13/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
419527 2010 KN4 16/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
419528 2010 KA33 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
419529 2010 KL73 25/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
419530 2010 KF78 25/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
419531 2010 KT88 27/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
419532 2010 KM94 27/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
419533 2010 KJ104 29/05/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
419534 2010 KT117 17/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
419535 2010 LS4 01/06/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
419536 2010 LE82 11/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
419537 2010 MO6 16/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
419538 2010 MF14 17/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
419539 2010 MA65 25/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
419540 2010 NO3 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
419541 2010 NH6 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419542 2010 NX21 06/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
419543 2010 OC4 16/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
419544 2010 OX34 20/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
419545 2010 OS50 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
419546 2010 OG64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
419547 2010 OV74 18/01/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
419548 2010 OR81 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419549 2010 OZ83 26/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
419550 2010 OM90 27/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
419551 2010 OM106 29/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
419552 2010 OF118 30/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
419553 2010 PA25 07/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
419554 2010 PA52 08/08/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
419555 2010 PJ62 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419556 2010 PO73 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
419557 2010 PC77 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419558 2010 PO77 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419559 2010 QA1 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
419560 2010 QX3 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419561 2010 RL4 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
419562 2010 RF5 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 1,0 km MPC · JPL
419563 2010 RS7 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419564 2010 RM9 02/09/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
419565 2010 RT10 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419566 2010 RN12 01/09/2010 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
419567 2010 RX18 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419568 2010 RS47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419569 2010 RQ48 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419570 2010 RY48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419571 2010 RL50 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419572 2010 RQ50 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
419573 2010 RE52 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419574 2010 RE53 06/09/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
419575 2010 RH53 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419576 2010 RY58 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
419577 2010 RB65 13/10/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
419578 2010 RV67 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
419579 2010 RL71 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
419580 2010 RA79 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419581 2010 RD80 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419582 2010 RQ81 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
419583 2010 RY81 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
419584 2010 RC94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419585 2010 RN96 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419586 2010 RE98 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
419587 2010 RK98 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419588 2010 RA102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
419589 2010 RS103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419590 2010 RD105 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
419591 2010 RC107 18/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
419592 2010 RX110 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419593 2010 RV111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
419594 2010 RS112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419595 2010 RW112 20/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
419596 2010 RB113 19/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
419597 2010 RH113 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419598 2010 RO115 11/09/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
419599 2010 RT117 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
419600 2010 RT118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419601 2010 RE119 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419602 2010 RT120 11/09/2010 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
419603 2010 RO121 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
419604 2010 RF125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419605 2010 RJ125 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419606 2010 RQ128 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419607 2010 RJ136 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419608 2010 RM140 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419609 2010 RX140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419610 2010 RL141 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419611 2010 RH142 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419612 2010 RJ146 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419613 2010 RY149 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419614 2010 RA152 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419615 2010 RS164 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419616 2010 RT166 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419617 2010 RS173 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
419618 2010 RE175 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419619 2010 RC182 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
419620 2010 RK182 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419621 2010 SN 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
419622 2010 SQ11 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419623 2010 SR14 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419624 2010 SO16 17/09/2010 WISE WISE APO · 360 m MPC · JPL
419625 2010 SQ18 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419626 2010 SY18 10/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
419627 2010 SM22 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419628 2010 SL23 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419629 2010 SS29 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419630 2010 SK34 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419631 2010 SD42 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419632 2010 TO3 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
419633 2010 TU3 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419634 2010 TK5 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
419635 2010 TG9 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419636 2010 TF13 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419637 2010 TY13 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419638 2010 TO17 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419639 2010 TU19 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419640 2010 TL22 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
419641 2010 TP22 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419642 2010 TY25 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419643 2010 TA26 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
419644 2010 TU28 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
419645 2010 TP29 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419646 2010 TT35 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419647 2010 TV35 13/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
419648 2010 TW37 17/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
419649 2010 TX41 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419650 2010 TG49 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419651 2010 TJ58 19/08/2010 XuYi PMO NEO 710 m MPC · JPL
419652 2010 TG62 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419653 2010 TT62 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419654 2010 TW69 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419655 2010 TC73 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
419656 2010 TC79 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419657 2010 TZ84 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419658 2010 TG88 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419659 2010 TH92 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419660 2010 TN101 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419661 2010 TM102 23/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
419662 2010 TV102 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419663 2010 TG104 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419664 2010 TE110 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419665 2010 TS113 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419666 2010 TZ137 25/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
419667 2010 TT141 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419668 2010 TN142 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419669 2010 TC144 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419670 2010 TD148 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419671 2010 TP153 10/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
419672 2010 TB168 28/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
419673 2010 TC170 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419674 2010 TD172 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
419675 2010 TW172 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419676 2010 TQ173 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419677 2010 TJ179 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419678 2010 TJ180 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
419679 2010 TV183 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419680 2010 TP185 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419681 2010 TR185 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419682 2010 TF187 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419683 2010 UV 27/08/2006 Pla D'Arguines Spacewatch 660 m MPC · JPL
419684 2010 UZ 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419685 2010 UT3 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419686 2010 UY11 16/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
419687 2010 UC12 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419688 2010 UV12 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419689 2010 UJ15 25/10/1995 Xinglong SCAP 900 m MPC · JPL
419690 2010 UW21 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419691 2010 UP31 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419692 2010 UP37 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
419693 2010 UY40 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
419694 2010 UC41 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419695 2010 UO41 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419696 2010 UV41 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419697 2010 UU44 09/03/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
419698 2010 UO50 12/03/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
419699 2010 UF55 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419700 2010 UY58 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419701 2010 UE59 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419702 2010 UV59 21/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419703 2010 UG63 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419704 2010 UH69 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419705 2010 UX70 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
419706 2010 UU74 22/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
419707 2010 UV75 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419708 2010 UM76 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
419709 2010 UN76 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419710 2010 UN79 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419711 2010 UW80 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419712 2010 UO88 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419713 2010 UO93 09/03/2008 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
419714 2010 UK98 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
419715 2010 UW100 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
419716 2010 UL105 30/10/2002 Mauna Kea SDSS 710 m MPC · JPL
419717 2010 VC14 30/10/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
419718 2010 VR17 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
419719 2010 VB18 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419720 2010 VY19 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419721 2010 VT23 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419722 2010 VP24 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419723 2010 VE25 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419724 2010 VU25 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
419725 2010 VX25 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
419726 2010 VM26 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419727 2010 VU28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
419728 2010 VR29 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419729 2010 VX31 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
419730 2010 VF36 23/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
419731 2010 VS46 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419732 2010 VW46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419733 2010 VY46 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419734 2010 VS51 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419735 2010 VY51 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419736 2010 VB52 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419737 2010 VZ60 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419738 2010 VW66 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
419739 2010 VY70 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419740 2010 VN72 16/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
419741 2010 VT73 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419742 2010 VG74 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
419743 2010 VN74 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419744 2010 VP77 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419745 2010 VH80 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419746 2010 VT81 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419747 2010 VW83 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419748 2010 VD85 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419749 2010 VA86 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419750 2010 VB87 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
419751 2010 VB89 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419752 2010 VN90 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419753 2010 VP90 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419754 2010 VF95 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419755 2010 VU96 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
419756 2010 VX98 17/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419757 2010 VW103 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419758 2010 VY105 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419759 2010 VS110 25/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
419760 2010 VA112 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419761 2010 VK114 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
419762 2010 VO114 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419763 2010 VQ114 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419764 2010 VP120 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419765 2010 VX122 09/02/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
419766 2010 VA131 11/10/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
419767 2010 VC132 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419768 2010 VF133 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419769 2010 VO133 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419770 2010 VC134 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
419771 2010 VF137 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
419772 2010 VO146 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419773 2010 VR147 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419774 2010 VT147 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
419775 2010 VW151 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419776 2010 VF161 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419777 2010 VG165 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419778 2010 VZ170 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
419779 2010 VL172 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419780 2010 VQ173 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
419781 2010 VP178 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419782 2010 VF182 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
419783 2010 VM185 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
419784 2010 VN196 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419785 2010 VQ198 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
419786 2010 VY199 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419787 2010 VP203 14/09/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
419788 2010 VZ204 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419789 2010 VB206 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
419790 2010 VX208 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
419791 2010 VQ210 04/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
419792 2010 VV216 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
419793 2010 VD217 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419794 2010 VT218 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
419795 2010 VR219 16/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
419796 2010 WU3 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419797 2010 WP13 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419798 2010 WK15 02/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
419799 2010 WP29 14/11/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
419800 2010 WH30 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419801 2010 WM48 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
419802 2010 WT48 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
419803 2010 WH50 12/02/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
419804 2010 WC54 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419805 2010 WW54 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419806 2010 WN55 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419807 2010 WU56 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419808 2010 WD59 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419809 2010 WD62 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419810 2010 WE64 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419811 2010 WD67 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
419812 2010 WL69 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419813 2010 WS70 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419814 2010 WT74 10/11/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
419815 2010 XB5 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419816 2010 XO8 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419817 2010 XZ9 03/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
419818 2010 XH12 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419819 2010 XJ13 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419820 2010 XN14 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
419821 2010 XG19 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419822 2010 XE23 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
419823 2010 XZ37 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
419824 2010 XC42 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419825 2010 XH42 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419826 2010 XL42 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
419827 2010 XE43 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419828 2010 XX45 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419829 2010 XK52 10/12/2010 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
419830 2010 XM54 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419831 2010 XH57 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
419832 2010 XE59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
419833 2010 XZ60 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419834 2010 XW66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419835 2010 XU68 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419836 2010 XJ71 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
419837 2010 XW79 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
419838 2010 XR82 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419839 2010 XK84 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
419840 2010 XA85 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419841 2010 XB85 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419842 2010 XN87 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419843 2010 YX2 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419844 2010 YP5 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419845 2011 AO 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419846 2011 AH4 08/12/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
419847 2011 AO5 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
419848 2011 AO7 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
419849 2011 AO8 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419850 2011 AT9 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419851 2011 AY9 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419852 2011 AG10 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
419853 2011 AM10 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419854 2011 AQ10 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419855 2011 AW11 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419856 2011 AX11 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419857 2011 AB12 25/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
419858 Abecheng 2011 AC13 01/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
419859 2011 AU14 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419860 2011 AX14 31/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
419861 2011 AD15 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419862 2011 AP15 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
419863 2011 AW15 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419864 2011 AV20 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419865 2011 AR21 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419866 2011 AB22 23/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
419867 2011 AF24 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419868 2011 AG24 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419869 2011 AL27 31/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419870 2011 AP27 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419871 2011 AV27 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
419872 2011 AW27 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419873 2011 AK32 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
419874 2011 AL32 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
419875 2011 AP33 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419876 2011 AT33 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419877 2011 AY33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419878 2011 AF35 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
419879 2011 AO35 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419880 2011 AH37 07/01/2011 WISE WISE 980 m MPC · JPL
419881 2011 AW38 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419882 2011 AS39 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419883 2011 AO40 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
419884 2011 AL41 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
419885 2011 AG42 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419886 2011 AQ43 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
419887 2011 AL45 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419888 2011 AW45 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419889 2011 AX45 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
419890 2011 AY49 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419891 2011 AW52 13/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
419892 2011 AS53 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419893 2011 AE54 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419894 2011 AU54 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419895 2011 AV60 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419896 2011 AQ61 10/03/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
419897 2011 AY61 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419898 2011 AO65 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
419899 2011 AG66 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419900 2011 AN67 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419901 2011 AQ67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419902 2011 AT67 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419903 2011 AG74 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419904 2011 AW74 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419905 2011 AY74 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419906 2011 AW79 17/01/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
419907 2011 BQ1 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419908 2011 BB6 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419909 2011 BC6 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419910 2011 BD7 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419911 2011 BM8 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419912 2011 BR9 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419913 2011 BM10 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419914 2011 BK12 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419915 2011 BU12 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419916 2011 BC13 26/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
419917 2011 BA14 10/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
419918 2011 BQ16 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419919 2011 BF19 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419920 2011 BN21 23/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419921 2011 BB23 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419922 2011 BJ24 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,0 km MPC · JPL
419923 2011 BF27 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419924 2011 BT29 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419925 2011 BO31 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419926 2011 BD33 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419927 2011 BW33 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419928 2011 BE35 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 940 m MPC · JPL
419929 2011 BL44 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419930 2011 BO51 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419931 2011 BP51 08/02/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
419932 2011 BC52 25/03/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
419933 2011 BQ54 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419934 2011 BE55 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419935 2011 BG55 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419936 2011 BK62 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419937 2011 BQ62 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419938 2011 BG68 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419939 2011 BL75 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,8 km MPC · JPL
419940 2011 BC79 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419941 2011 BB80 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419942 2011 BD82 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419943 2011 BL82 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419944 2011 BQ82 11/01/2011 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
419945 2011 BW82 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419946 2011 BX82 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419947 2011 BJ84 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
419948 2011 BY86 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419949 2011 BB89 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419950 2011 BE89 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
419951 2011 BA90 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419952 2011 BW94 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419953 2011 BF96 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419954 2011 BH96 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
419955 2011 BV96 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419956 2011 BM99 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419957 2011 BW99 16/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
419958 2011 BM100 13/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
419959 2011 BO100 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419960 2011 BW100 01/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
419961 2011 BL102 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419962 2011 BT102 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
419963 2011 BH114 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419964 2011 BW117 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419965 2011 BU118 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419966 2011 BY140 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419967 2011 BO154 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
419968 2011 BN161 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419969 2011 BZ161 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419970 2011 BC162 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419971 2011 BJ162 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419972 2011 CO 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419973 2011 CQ 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419974 2011 CK3 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419975 2011 CM3 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
419976 2011 CD4 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
419977 2011 CL5 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419978 2011 CN9 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419979 2011 CP10 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419980 2011 CX14 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
419981 2011 CU15 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419982 2011 CZ16 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419983 2011 CV19 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419984 2011 CP22 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
419985 2011 CG23 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
419986 2011 CE26 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419987 2011 CK27 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
419988 2011 CK29 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419989 2011 CS29 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419990 2011 CF32 14/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
419991 2011 CH32 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419992 2011 CU32 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419993 2011 CW32 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
419994 2011 CB33 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419995 2011 CT35 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
419996 2011 CC38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419997 2011 CX38 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419998 2011 CE40 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419999 2011 CW42 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420000 2011 CU45 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

415.000s  • 416.000s  • 417.000s  • 418.000s  • 419.000s  • 420.000s  • 421.000s  • 422.000s  • 423.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001