Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/451001–452000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451001 2008 TK134 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451002 2008 TU188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
451003 2008 UD1 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
451004 2008 US25 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
451005 2008 UN27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451006 2008 UX46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451007 2008 UE53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451008 2008 UX55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451009 2008 UA61 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451010 2008 UR76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451011 2008 UO83 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451012 2008 UK98 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
451013 2008 UK131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451014 2008 UG136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451015 2008 UK179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451016 2008 UN184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451017 2008 UR228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451018 2008 UP240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451019 2008 UX268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451020 2008 UY275 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
451021 2008 UH365 24/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
451022 2008 VS33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
451023 2008 VN39 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451024 2008 VF54 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451025 2008 WK20 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451026 2008 WE33 06/11/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
451027 2008 WF50 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451028 2008 WY70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451029 2008 WL76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451030 2008 WQ80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
451031 2008 WH100 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451032 2008 WX104 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451033 2008 WF111 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
451034 2008 WO114 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451035 2008 WT116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451036 2008 WT133 18/11/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
451037 2008 XN3 02/12/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
451038 2008 XV29 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451039 2008 XO46 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451040 2008 XM47 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
451041 2008 XT54 04/12/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
451042 2008 YE 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
451043 2008 YB2 19/12/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
451044 2008 YQ3 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451045 2008 YV9 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451046 2008 YR12 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451047 2008 YR83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451048 2008 YE88 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451049 2008 YO90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451050 2008 YL93 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451051 2008 YP102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451052 2008 YU104 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451053 2008 YZ107 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
451054 2008 YO108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451055 2008 YB112 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451056 2008 YW112 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
451057 2008 YY116 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451058 2008 YS123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451059 2008 YS133 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
451060 2008 YK151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451061 2008 YM155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451062 2008 YU157 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451063 2008 YY162 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
451064 2008 YC166 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
451065 2009 AJ3 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451066 2009 AU24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451067 2009 AW24 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451068 2009 AR25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451069 2009 AL33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451070 2009 BZ17 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451071 2009 BN20 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451072 2009 BO26 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451073 2009 BG30 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
451074 2009 BV31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451075 2009 BE35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
451076 2009 BG39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
451077 2009 BC63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451078 2009 BT63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451079 2009 BF70 25/01/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
451080 2009 BV84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451081 2009 BO85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451082 2009 BZ91 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451083 2009 BR100 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451084 2009 BU106 28/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
451085 2009 BW115 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451086 2009 BP123 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
451087 2009 BL126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451088 2009 BQ142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451089 2009 BV142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451090 2009 BX176 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451091 2009 BH177 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451092 2009 BC186 30/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
451093 2009 CA5 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451094 2009 CL21 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451095 2009 CS22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451096 2009 CR27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
451097 2009 CH35 02/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
451098 2009 CJ36 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451099 2009 CR47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451100 2009 CU62 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451101 2009 DR16 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451102 2009 DX51 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451103 2009 DN63 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451104 2009 DJ132 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451105 2009 EH14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451106 2009 EM15 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451107 2009 EW22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451108 2009 EV23 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451109 2009 FU9 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451110 2009 FG24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
451111 2009 FG41 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
451112 2009 FT41 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451113 2009 FA65 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451114 2009 FO69 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451115 2009 FL78 01/03/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
451116 2009 GW5 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
451117 2009 HS25 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451118 2009 HA45 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451119 2009 HP82 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
451120 2009 HU93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451121 2009 HW102 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451122 2009 JE6 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451123 2009 JZ10 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451124 2009 KC3 23/05/2009 Siding Spring SSS APO +1km · 2,2 km MPC · JPL
451125 2009 KB7 25/05/2009 Tiki N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
451126 2009 KU13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451127 2009 KK28 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451128 2009 LN5 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
451129 2009 MU9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451130 2009 NB 02/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
451131 2009 OR18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451132 2009 PR2 27/07/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
451133 2009 PW11 15/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
451134 2009 QV2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451135 2009 QS28 23/08/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,0 km MPC · JPL
451136 2009 QH30 21/08/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
451137 2009 QJ31 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
451138 Rizvanov 2009 QC37 29/08/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,2 km MPC · JPL
451139 2009 QN37 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451140 2009 QP54 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451141 2009 QZ55 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451142 2009 QY58 31/08/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
451143 2009 QB60 16/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451144 2009 QN61 26/08/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
451145 2009 QA63 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451146 2009 QZ63 17/08/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
451147 2009 RR12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451148 2009 RJ16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451149 2009 RL17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451150 2009 RK40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451151 2009 SR10 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451152 2009 SC23 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451153 2009 SC27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451154 2009 SZ30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451155 2009 SS76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451156 2009 SL85 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451157 2009 SQ104 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 230 m MPC · JPL
451158 2009 SD111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451159 2009 SM114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451160 2009 SU119 06/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
451161 2009 SM135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
451162 2009 SN138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451163 2009 SX146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
451164 2009 SE154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451165 2009 SX162 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451166 2009 SJ163 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451167 2009 SY182 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451168 2009 SP213 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451169 2009 SO215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451170 2009 SD218 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451171 2009 SR235 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451172 2009 SY252 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451173 2009 SB258 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451174 2009 SL268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451175 2009 SK269 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451176 2009 SK270 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451177 2009 SX277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451178 2009 SD286 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451179 2009 SZ288 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451180 2009 ST290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451181 2009 ST304 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451182 2009 SV307 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451183 2009 SB318 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451184 2009 SF322 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451185 2009 SG324 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451186 2009 SS327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451187 2009 SV331 17/08/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
451188 2009 SG332 21/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
451189 2009 SU336 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451190 2009 SC345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451191 2009 SB347 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451192 2009 SY350 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451193 2009 ST357 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451194 2009 TQ4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
451195 2009 TU17 15/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451196 2009 TS23 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451197 2009 TS32 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451198 2009 UA7 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451199 2009 UC8 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451200 2009 UB17 20/10/2009 Tzec Maun J. Sachs 5,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451201 2009 UJ24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451202 2009 UU108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451203 2009 UL131 18/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
451204 2009 VR10 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
451205 2009 VZ10 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451206 2009 VX11 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451207 2009 VV37 08/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
451208 2009 VR66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451209 2009 VZ77 09/11/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
451210 2009 VZ78 18/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
451211 2009 VU79 10/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
451212 2009 WB8 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451213 2009 WB110 17/11/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
451214 2009 WJ145 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451215 2009 WS197 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
451216 2009 WU259 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451217 2009 XE11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 2,7 km MPC · JPL
451218 2009 XL23 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
451219 2010 AB34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451220 2010 AP88 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451221 2010 BT27 18/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
451222 2010 BE67 22/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
451223 2010 CT3 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451224 2010 CC42 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451225 2010 CF80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451226 2010 CS96 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451227 2010 CG115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
451228 2010 CQ125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451229 2010 CA179 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451230 2010 CT214 03/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
451231 2010 CD249 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451232 2010 DL8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451233 2010 EL33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451234 2010 EW41 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451235 2010 EX75 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451236 2010 EM76 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451237 2010 EO79 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451238 2010 EV108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451239 2010 FA13 12/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
451240 2010 FZ29 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451241 2010 GL101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451242 2010 GO102 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451243 2010 GO107 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451244 2010 GP108 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451245 2010 GU111 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451246 2010 GK158 09/04/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
451247 2010 HZ106 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
451248 2010 JK30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451249 2010 JP36 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
451250 2010 JB79 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451251 2010 JN121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451252 2010 JP154 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
451253 2010 KD31 19/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
451254 2010 KM74 25/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
451255 2010 KW82 26/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
451256 2010 LE47 08/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
451257 2010 LR55 09/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
451258 2010 LA84 11/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
451259 2010 LX91 12/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
451260 2010 LS112 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451261 2010 MR22 18/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
451262 2010 NA14 02/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
451263 2010 NZ16 03/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
451264 2010 NK34 08/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
451265 2010 NS86 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
451266 2010 NF118 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
451267 2010 OP37 21/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
451268 2010 OW102 28/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
451269 2010 PS23 02/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
451270 2010 PL65 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451271 2010 RL3 01/09/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
451272 2010 RB9 05/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
451273 2010 RV43 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451274 2010 RB47 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451275 2010 RK61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451276 2010 RM69 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
451277 2010 RR70 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451278 2010 RQ98 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451279 2010 RA101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451280 2010 RQ102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451281 2010 RN105 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451282 2010 RU117 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451283 2010 RO128 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451284 2010 RS137 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451285 2010 RZ141 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451286 2010 RL175 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451287 2010 SM8 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451288 2010 SN34 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451289 2010 SS37 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
451290 2010 TG8 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451291 2010 TB11 11/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
451292 2010 TC13 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451293 2010 TF18 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451294 2010 TT29 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451295 2010 TM33 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451296 2010 TO40 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451297 2010 TK54 08/10/2010 Haleakala Pan-STARRS APO · 510 m MPC · JPL
451298 2010 TD113 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451299 2010 TT113 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451300 2010 TG117 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451301 2010 TD120 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451302 2010 TT138 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451303 2010 TW141 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451304 2010 TL150 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451305 2010 TG154 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451306 2010 TS160 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451307 2010 TN173 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451308 2010 TD178 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
451309 2010 TW184 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451310 2010 UU2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451311 2010 UE11 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451312 2010 UF25 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451313 2010 UE50 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451314 2010 UW53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
451315 2010 UY53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451316 2010 UZ67 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451317 2010 UD68 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451318 2010 UM93 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451319 2010 UN98 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
451320 2010 VS48 21/07/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
451321 2010 VW48 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451322 2010 VO51 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451323 2010 VC58 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451324 2010 VL58 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
451325 2010 VY59 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451326 2010 VP60 07/08/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
451327 2010 VE62 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
451328 2010 VV81 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451329 2010 VK88 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451330 2010 VP92 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451331 2010 VH101 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451332 2010 VT101 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451333 2010 VY113 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451334 2010 VM114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451335 2010 VQ116 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451336 2010 VN119 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451337 2010 VD132 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451338 2010 VY167 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451339 2010 VB173 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451340 2010 VK180 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451341 2010 VR184 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451342 2010 VT196 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
451343 2010 VE207 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451344 2010 VS209 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451345 2010 VY210 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451346 2010 VM213 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451347 2010 VR218 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
451348 2010 WQ4 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451349 2010 WF11 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451350 2010 WW20 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451351 2010 WL23 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451352 2010 WN43 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451353 2010 WF47 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451354 2010 WD48 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451355 2010 WF51 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451356 2010 WR53 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451357 2010 WY53 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451358 2010 WX66 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451359 2010 XJ7 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451360 2010 XP10 04/12/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
451361 2010 XK12 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451362 2010 XL12 23/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
451363 2010 XN22 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451364 2010 XX25 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451365 2010 XU35 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451366 2010 XP39 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451367 2010 XP76 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451368 2010 XA79 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451369 2010 XG83 16/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
451370 2011 AK5 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 180 m MPC · JPL
451371 2011 AX19 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451372 2011 AQ21 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451373 2011 AS34 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
451374 2011 AJ35 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
451375 2011 AH60 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451376 2011 AS63 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451377 2011 AL74 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
451378 2011 AM79 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
451379 2011 BG 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451380 2011 BR2 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451381 2011 BE15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451382 2011 BJ15 25/01/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451383 2011 BA25 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
451384 2011 BA53 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451385 2011 BY57 11/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
451386 2011 BY63 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451387 2011 CQ8 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451388 2011 CG10 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451389 2011 CT40 14/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
451390 2011 CQ60 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451391 2011 CR66 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451392 2011 CJ75 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451393 2011 DQ10 13/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
451394 2011 DD11 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451395 2011 DF31 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451396 2011 ED18 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451397 2011 EZ78 15/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,3 km MPC · JPL
451398 2011 FV8 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451399 2011 FA12 02/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
451400 2011 HD73 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451401 2011 KT12 27/04/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
451402 2011 KL18 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451403 2011 MG3 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451404 2011 NJ1 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451405 2011 OA9 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451406 2011 OG13 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451407 2011 OZ16 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451408 2011 OF20 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451409 2011 OF24 28/07/2011 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
451410 2011 PP11 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451411 2011 QK27 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
451412 2011 QS28 11/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
451413 2011 QZ31 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
451414 2011 QR46 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451415 2011 QY46 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451416 2011 QR53 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
451417 2011 QY53 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451418 2011 QN56 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
451419 2011 QU68 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
451420 2011 QM73 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451421 2011 QK74 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451422 2011 QV77 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451423 2011 QL85 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
451424 2011 RH4 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451425 2011 RS4 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
451426 2011 RM5 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451427 2011 RN6 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451428 2011 RH9 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451429 2011 RL16 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451430 2011 SK2 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
451431 2011 SA3 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451432 2011 SV3 27/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
451433 2011 SK11 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451434 2011 SL30 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451435 2011 SW33 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
451436 2011 SU39 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451437 2011 SD52 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451438 2011 SA80 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
451439 2011 SZ90 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451440 2011 SY102 20/09/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
451441 2011 SL103 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451442 2011 SM105 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451443 2011 SL128 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
451444 2011 SO129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451445 2011 SV134 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451446 2011 SO139 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451447 2011 SD169 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
451448 2011 SL175 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451449 2011 SP175 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451450 2011 SF204 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451451 2011 SH205 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
451452 2011 SN208 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451453 2011 SN218 07/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
451454 2011 SO232 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451455 2011 SV242 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
451456 2011 SS247 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451457 2011 SC255 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451458 2011 SD263 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451459 2011 TW7 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
451460 2011 TS10 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451461 2011 UU7 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451462 2011 UE8 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
451463 2011 UF8 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451464 2011 UA16 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
451465 2011 UK16 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
451466 2011 UM22 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451467 2011 UR24 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
451468 2011 UA25 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451469 2011 UV27 01/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
451470 2011 UB32 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451471 2011 UP38 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451472 2011 UB46 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
451473 2011 UA49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451474 2011 UO50 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451475 2011 UL51 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451476 2011 UU52 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451477 2011 UC56 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451478 2011 UF56 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
451479 2011 UK65 02/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
451480 2011 UX66 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451481 2011 UP77 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451482 2011 UN88 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451483 2011 UM89 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451484 2011 UP103 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451485 2011 UQ103 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451486 2011 UK142 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
451487 2011 UA155 14/08/2007 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
451488 2011 UB176 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451489 2011 UJ178 16/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
451490 2011 UW182 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451491 2011 US186 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451492 2011 UP187 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451493 2011 UC198 30/12/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
451494 2011 UQ198 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451495 2011 UY198 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451496 2011 UL209 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451497 2011 UN234 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451498 2011 UL239 08/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
451499 2011 UP242 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451500 2011 UA248 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451501 2011 UP252 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451502 2011 UM258 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451503 2011 UH262 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451504 2011 UZ262 23/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
451505 2011 UX273 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451506 2011 UW305 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451507 2011 UM312 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451508 2011 UD316 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451509 2011 UQ317 16/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
451510 2011 UE331 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451511 2011 UC339 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451512 2011 UD340 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
451513 2011 UA345 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451514 2011 UZ349 13/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
451515 2011 UY361 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451516 2011 UA367 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451517 2011 UP385 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451518 2011 UE386 29/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
451519 2011 UK392 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451520 2011 UW396 23/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
451521 2011 UZ398 16/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
451522 2011 VC6 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
451523 2011 VG7 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451524 2011 VA16 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451525 2011 WV3 12/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
451526 2011 WH6 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451527 2011 WM11 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
451528 2011 WN11 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
451529 2011 WJ20 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451530 2011 WZ30 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451531 2011 WM34 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
451532 2011 WU34 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451533 2011 WY34 30/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
451534 2011 WO35 22/11/2011 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
451535 2011 WW40 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451536 2011 WX49 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451537 2011 WJ52 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451538 2011 WJ63 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451539 2011 WE70 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
451540 2011 WP73 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451541 2011 WF84 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451542 2011 WU90 28/08/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
451543 2011 WY96 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
451544 2011 WV107 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
451545 2011 WG112 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451546 2011 WJ112 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451547 2011 WQ114 27/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
451548 2011 WE116 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451549 2011 WH118 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451550 2011 WV122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451551 2011 WF124 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451552 2011 WU125 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451553 2011 WV130 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451554 2011 WJ135 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451555 2011 WK135 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
451556 2011 WR135 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451557 2011 WW140 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451558 2011 YK1 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
451559 2011 YW7 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451560 2011 YJ17 26/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451561 2011 YT27 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451562 2011 YM32 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451563 2011 YB45 27/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
451564 2011 YT50 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451565 2011 YD53 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451566 2011 YJ68 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451567 2011 YR68 03/09/2010 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
451568 2011 YM69 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451569 2011 YJ74 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
451570 2011 YZ76 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
451571 2011 YG77 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
451572 2011 YC78 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451573 2011 YS78 16/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
451574 2012 AU 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
451575 2012 AC2 28/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
451576 2012 AU5 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451577 2012 AR13 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451578 2012 AE14 23/03/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
451579 2012 AV20 10/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
451580 2012 AC21 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
451581 2012 BH2 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451582 2012 BQ4 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451583 2012 BE9 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
451584 2012 BW10 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
451585 2012 BD29 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451586 2012 BM30 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451587 2012 BF43 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451588 2012 BO58 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451589 2012 BM59 30/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
451590 2012 BC67 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451591 2012 BY71 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451592 2012 BJ78 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451593 2012 BQ98 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451594 2012 BV119 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451595 2012 BQ132 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451596 2012 BF140 31/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
451597 2012 CP9 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451598 2012 CF21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451599 2012 CS36 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451600 2012 CC37 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451601 2012 CD47 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451602 2012 CC57 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451603 2012 DQ2 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451604 2012 DM10 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451605 2012 DN12 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451606 2012 DR13 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451607 2012 DY14 22/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
451608 2012 DH17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451609 2012 DG18 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451610 2012 DW24 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451611 2012 DV39 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451612 2012 DJ51 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451613 2012 DM57 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451614 2012 DH77 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451615 2012 DX84 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451616 2012 DR88 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451617 2012 DK96 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451618 2012 EQ5 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451619 2012 FQ14 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
451620 2012 FR21 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451621 2012 FA33 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
451622 2012 FJ45 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451623 2012 FW58 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451624 2012 FY67 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451625 2012 FR68 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
451626 2012 FN69 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451627 2012 FV78 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451628 2012 FX79 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451629 2012 GH8 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451630 2012 GR12 03/12/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
451631 2012 GL13 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451632 2012 GB21 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451633 2012 GR26 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
451634 2012 GR27 20/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
451635 2012 GD29 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451636 2012 HP18 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451637 2012 HW34 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451638 2012 HF56 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451639 2012 HR63 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
451640 2012 HT64 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451641 2012 HX71 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451642 2012 HO82 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451643 2012 HA83 09/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451644 2012 JJ16 20/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
451645 2012 JE25 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
451646 2012 JX60 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
451647 2012 JA66 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
451648 2012 KA37 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451649 2012 PW18 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
451650 2012 SE16 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451651 2012 SU30 16/09/2012 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
451652 2012 TG129 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
451653 2012 UO57 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451654 2012 UN151 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
451655 2012 VY75 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451656 2012 WF29 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451657 2012 WD36 19/11/2012 Cerro Tololo Obs. CTIO-DECam 193 km MPC · JPL
451658 2012 XT67 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451659 2012 XG105 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451660 2012 XS151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
451661 2012 XM152 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451662 2013 AH9 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451663 2013 AU12 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451664 2013 AV31 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451665 2013 AV38 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451666 2013 AS58 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451667 2013 AA59 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451668 2013 AW70 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
451669 2013 AR80 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451670 2013 AE89 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451671 2013 AT89 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451672 2013 AG99 20/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
451673 2013 AE100 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
451674 2013 AQ104 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451675 2013 AZ106 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451676 2013 AC116 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
451677 2013 AO126 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451678 2013 AT136 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451679 2013 AZ166 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451680 2013 BN9 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451681 2013 BJ12 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451682 2013 BK22 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451683 2013 BA49 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451684 2013 BV63 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451685 2013 BK66 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451686 2013 BR67 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451687 2013 BF68 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451688 2013 BV71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451689 2013 BB76 22/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
451690 2013 CC6 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451691 2013 CG6 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
451692 2013 CO9 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451693 2013 CO11 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451694 2013 CG22 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451695 2013 CL29 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451696 2013 CH34 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451697 2013 CC39 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451698 2013 CZ41 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451699 2013 CX49 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451700 2013 CY60 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451701 2013 CL65 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451702 2013 CN66 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451703 2013 CC67 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
451704 2013 CL72 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
451705 2013 CN73 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451706 2013 CN89 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451707 2013 CL106 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451708 2013 CZ107 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451709 2013 CN116 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451710 2013 CF118 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451711 2013 CC119 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451712 2013 CB127 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451713 2013 CE132 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451714 2013 CO147 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451715 2013 CV161 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451716 2013 CE171 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451717 2013 CZ175 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451718 2013 CB179 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451719 2013 CC179 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451720 2013 CL184 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451721 2013 CO186 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
451722 2013 CA209 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451723 2013 CD216 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451724 2013 CS219 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451725 2013 DE10 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451726 2013 DH14 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451727 2013 EY6 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
451728 2013 EP7 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451729 2013 ED8 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451730 2013 EZ14 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451731 2013 EZ19 13/01/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
451732 2013 EX20 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
451733 2013 EP21 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451734 2013 EC23 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451735 2013 EQ24 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451736 2013 ES24 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451737 2013 EH25 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451738 2013 EP26 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451739 2013 EH32 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
451740 2013 EA38 16/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451741 2013 EO38 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451742 2013 ER40 26/01/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
451743 2013 EO45 20/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
451744 2013 EG58 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451745 2013 EA64 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
451746 2013 EH67 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451747 2013 EE75 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
451748 2013 EC83 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451749 2013 EQ85 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451750 2013 EG88 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451751 2013 EM92 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451752 2013 EF93 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451753 2013 EP97 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451754 2013 EG101 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451755 2013 ET104 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451756 2013 EL105 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451757 2013 ER106 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451758 2013 EW113 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
451759 2013 EH121 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451760 2013 ED122 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
451761 2013 FE1 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451762 2013 FA7 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451763 2013 FO11 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451764 2013 FK18 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451765 2013 FU21 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451766 2013 FY24 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
451767 2013 FP26 15/12/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
451768 2013 FU26 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451769 2013 GB4 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451770 2013 GB13 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
451771 2013 GJ19 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
451772 2013 GP24 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451773 2013 GU36 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451774 2013 GL62 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451775 2013 GA64 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451776 2013 GN71 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451777 2013 GW85 17/04/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
451778 2013 GM91 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
451779 2013 GG92 17/03/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
451780 2013 GP92 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
451781 2013 GC97 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451782 2013 GJ100 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
451783 2013 GW100 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451784 2013 GK109 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451785 2013 GJ113 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451786 2013 GR123 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
451787 2013 GD124 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451788 2013 GV124 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451789 2013 GN129 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451790 2013 GY132 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451791 2013 GH136 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451792 2013 HC5 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
451793 2013 HG9 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451794 2013 HA10 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451795 2013 HS17 12/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451796 2013 HU19 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451797 2013 HH21 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
451798 2013 HT23 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
451799 2013 HP27 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451800 2013 HJ29 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451801 2013 HA30 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451802 2013 HM30 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451803 2013 HM32 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451804 2013 HT42 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451805 2013 HB43 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451806 2013 HH43 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
451807 2013 HQ43 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451808 2013 HM46 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
451809 2013 HX47 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451810 2013 HQ55 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451811 2013 HD56 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451812 2013 HK56 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451813 2013 HH61 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451814 2013 HM61 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451815 2013 HO61 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451816 2013 HL67 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451817 2013 HZ88 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451818 2013 HW90 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451819 2013 HR95 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451820 2013 HJ104 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
451821 2013 HK115 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451822 2013 HY116 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451823 2013 HL117 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451824 2013 HL119 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451825 2013 HA122 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451826 2013 HL131 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451827 2013 HY132 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451828 2013 HC150 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451829 2013 JG5 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
451830 2013 JC8 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451831 2013 JB9 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
451832 2013 JU11 04/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451833 2013 JF13 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451834 2013 JO18 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451835 2013 JL20 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
451836 2013 JW29 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
451837 2013 JV32 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
451838 2013 JL36 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451839 2013 JT40 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451840 2013 JM41 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451841 2013 KR2 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451842 2013 KV9 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451843 2013 KD11 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
451844 2013 KL14 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451845 2013 LW3 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451846 2013 LK5 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451847 2013 LQ10 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
451848 2013 LG18 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451849 2013 MD2 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451850 2014 AT32 20/02/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
451851 2014 BK38 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451852 2014 CE9 26/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
451853 2014 DF11 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451854 2014 DR50 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451855 2014 DD74 23/04/2001 Prescott P. G. Comba 900 m MPC · JPL
451856 2014 DM110 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
451857 2014 FM 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451858 2014 FB56 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451859 2014 FD68 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
451860 2014 GY11 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451861 2014 GM17 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451862 2014 GN38 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451863 2014 HX1 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
451864 2014 HZ2 04/12/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
451865 2014 HB14 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451866 2014 HE15 03/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
451867 2014 HP17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451868 2014 HU19 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451869 2014 HV21 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
451870 2014 HK23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451871 2014 HP32 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451872 2014 HS33 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451873 2014 HS37 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451874 2014 HH41 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451875 2014 HS41 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
451876 2014 HR44 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451877 2014 HF45 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451878 2014 HH45 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451879 2014 HL76 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451880 2014 HD77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
451881 2014 HO103 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
451882 2014 HF186 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451883 2014 HO188 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451884 2014 JD3 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451885 2014 JO7 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451886 2014 JZ19 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451887 2014 JT22 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451888 2014 JU30 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451889 2014 JO36 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451890 2014 JP36 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
451891 2014 JB37 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451892 2014 JS39 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451893 2014 JU41 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451894 2014 JU43 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
451895 2014 JG52 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451896 2014 JN54 07/10/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
451897 2014 JP55 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451898 2014 JY62 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451899 2014 JM65 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
451900 2014 JD66 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451901 2014 JG73 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451902 2014 JZ75 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451903 2014 JS77 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451904 2014 KF6 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451905 2014 KE8 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
451906 2014 KV8 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451907 2014 KO18 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451908 2014 KU21 10/02/2011 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
451909 2014 KW24 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451910 2014 KG26 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451911 2014 KQ27 31/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
451912 2014 KQ33 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451913 2014 KY33 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
451914 2014 KU38 15/06/2010 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
451915 2014 KV53 02/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451916 2014 KE55 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451917 2014 KZ61 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451918 2014 KM64 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
451919 2014 KY65 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451920 2014 KD75 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451921 2014 KF76 13/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
451922 2014 KJ80 12/03/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
451923 2014 KK81 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451924 2014 KP85 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
451925 2014 KK89 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
451926 2014 KP90 22/10/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
451927 2014 KX93 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451928 2014 LO4 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451929 2014 LF12 11/03/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
451930 2014 LC18 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451931 2014 LR18 22/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451932 2014 LX18 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451933 2014 LC23 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451934 2014 LQ23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451935 2014 LD24 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451936 2014 LN27 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451937 2014 LA28 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451938 2014 MF 02/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
451939 2014 MQ1 28/07/2011 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
451940 2014 MX6 04/09/2010 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
451941 2014 MH7 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
451942 2014 MQ8 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451943 2014 MR13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451944 2014 MY13 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451945 2014 MU14 13/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
451946 2014 MW19 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451947 2014 MR24 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451948 2014 MF26 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451949 2014 MH26 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451950 2014 MZ27 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451951 2014 MH31 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451952 2014 MS37 13/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
451953 2014 MZ40 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451954 2014 ML43 22/09/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
451955 2014 MR46 08/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
451956 2014 MG52 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451957 2014 MR53 15/11/2009 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
451958 2014 MB58 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
451959 2014 MN59 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451960 2014 MR59 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451961 2014 MS60 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451962 2014 MO61 21/01/2012 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451963 2014 MR61 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451964 2014 NR3 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451965 2014 NS9 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451966 2014 NC16 28/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
451967 2014 NV20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
451968 2014 NP21 24/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451969 2014 NS22 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
451970 2014 NF24 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451971 2014 NT26 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451972 2014 NM28 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451973 2014 NF29 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451974 2014 NO30 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451975 2014 NP34 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451976 2014 NU35 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451977 2014 NT39 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451978 2014 NN42 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451979 2014 NY43 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451980 2014 NT44 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451981 2014 NS49 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451982 2014 NN55 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451983 2014 NS56 22/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
451984 2014 NP58 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451985 2014 NS60 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
451986 2014 NC62 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451987 2014 NL62 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451988 2014 NM62 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451989 2014 NR62 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451990 2014 OU12 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451991 2014 OX13 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
451992 2014 OX14 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451993 2014 OZ19 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451994 2014 OH20 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451995 2014 OM26 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451996 2014 OG30 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451997 2014 OR35 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
451998 2014 OH37 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451999 2014 OA39 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452000 2014 OQ45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

447.000s  • 448.000s  • 449.000s  • 450.000s  • 451.000s  • 452.000s  • 453.000s  • 454.000s  • 455.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001