Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/186001–187000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186001 2001 QM17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186002 2001 QO44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186003 2001 QD49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186004 2001 QM53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186005 2001 QW54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186006 2001 QF60 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186007 Guilleminet 2001 QS100 18/08/2001 Pises Pises Obs. 940 m MPC · JPL
186008 2001 QG102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186009 2001 QB112 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186010 2001 QR112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186011 2001 QE118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186012 2001 QE121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186013 2001 QN122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186014 2001 QO127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186015 2001 QF131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186016 2001 QG148 20/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186017 2001 QV150 23/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
186018 2001 QZ157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
186019 2001 QK163 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
186020 2001 QL180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186021 2001 QD184 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
186022 2001 QE196 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
186023 2001 QO201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
186024 2001 QG207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
186025 2001 QU215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
186026 2001 QZ229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
186027 2001 QN245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186028 2001 QL254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
186029 2001 QO273 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186030 2001 QL285 23/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
186031 2001 QO328 28/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
186032 2001 RA34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186033 2001 RZ44 09/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
186034 2001 RB50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186035 2001 RX80 13/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186036 2001 RA84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
186037 2001 RO99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186038 2001 RM115 12/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
186039 2001 RA116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186040 2001 RB123 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186041 2001 RU126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186042 2001 RJ155 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186043 2001 SA1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
186044 2001 SZ1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
186045 2001 SK13 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186046 2001 SK17 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186047 2001 SA18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186048 2001 SV23 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
186049 2001 SP32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186050 2001 SA40 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
186051 2001 SO50 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186052 2001 SX51 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186053 2001 ST52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186054 2001 SC54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186055 2001 ST64 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186056 2001 ST67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186057 2001 SF68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186058 2001 SP102 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186059 2001 SA125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186060 2001 SJ134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186061 2001 SG135 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186062 2001 SQ150 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
186063 2001 SC166 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
186064 2001 SS166 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186065 2001 SK167 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186066 2001 SA173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186067 2001 SQ173 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186068 2001 SU176 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186069 2001 SP177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186070 2001 SO192 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186071 2001 SF206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186072 2001 SL207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186073 2001 SA216 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186074 2001 SO219 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186075 2001 SF221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186076 2001 SL226 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186077 2001 SB227 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186078 2001 SL227 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186079 2001 SU227 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186080 2001 SO230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186081 2001 SV235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186082 2001 SQ238 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186083 2001 SU239 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186084 2001 SD245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186085 2001 SZ247 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
186086 2001 SW258 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186087 2001 SP259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186088 2001 SV276 21/09/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
186089 2001 SM288 28/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
186090 2001 SS293 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186091 2001 SD295 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
186092 2001 SK303 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186093 2001 SD313 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186094 2001 SG336 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186095 2001 SV345 23/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
186096 2001 SQ353 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186097 2001 SG354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
186098 2001 TR2 06/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
186099 2001 TY18 13/10/2001 Uenohara Uenohara Obs. 1,3 km MPC · JPL
186100 2001 TN25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186101 2001 TU31 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186102 2001 TB37 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186103 2001 TQ38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186104 2001 TZ48 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186105 2001 TF52 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
186106 2001 TW56 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
186107 2001 TG71 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
186108 2001 TB72 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
186109 2001 TH80 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
186110 2001 TB82 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186111 2001 TV92 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186112 2001 TR95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186113 2001 TP100 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186114 2001 TC109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186115 2001 TL113 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186116 2001 TV126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
186117 2001 TC128 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
186118 2001 TG138 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
186119 2001 TG139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186120 2001 TM140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
186121 2001 TU143 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
186122 2001 TH145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186123 2001 TW146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186124 2001 TF148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186125 2001 TM150 10/10/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
186126 2001 TT150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186127 2001 TM152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186128 2001 TP154 15/10/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
186129 2001 TO159 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
186130 2001 TL162 11/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
186131 2001 TJ164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
186132 2001 TC165 15/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
186133 2001 TF165 15/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
186134 2001 TM171 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
186135 2001 TN192 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
186136 2001 TG196 14/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
186137 2001 TZ204 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186138 2001 TK206 11/10/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
186139 2001 TE207 11/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
186140 2001 TX214 13/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186141 2001 TO217 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186142 Gillespie 2001 TO245 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
186143 2001 TB257 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186144 2001 UN9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186145 2001 US10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
186146 2001 US19 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
186147 2001 UL20 17/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186148 2001 UA29 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186149 2001 UE37 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186150 2001 UP38 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186151 2001 UW56 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186152 2001 UL61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186153 2001 UN66 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186154 2001 UW99 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186155 2001 UX102 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186156 2001 UD105 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186157 2001 UH106 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186158 2001 UF107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186159 2001 US110 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186160 2001 UL116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186161 2001 UW120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186162 2001 UT130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186163 2001 UP133 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186164 2001 UT133 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186165 2001 UG134 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186166 2001 UK137 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186167 2001 US137 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186168 2001 UO139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186169 2001 UQ143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186170 2001 UY143 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
186171 2001 UY148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186172 2001 UR150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186173 2001 UZ155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186174 2001 UL165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
186175 2001 UY166 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186176 2001 UL172 18/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
186177 2001 UH175 24/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
186178 2001 UT184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186179 2001 UA197 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
186180 2001 UZ203 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
186181 2001 UK204 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
186182 2001 UU208 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186183 2001 UZ227 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
186184 2001 VT 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186185 2001 VH8 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186186 2001 VV8 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186187 2001 VX31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186188 2001 VU48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186189 2001 VM54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186190 2001 VX75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
186191 2001 VX86 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186192 2001 VD89 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186193 2001 VF90 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186194 2001 VH91 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186195 2001 VB94 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186196 2001 VU96 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
186197 2001 VQ104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186198 2001 VP111 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
186199 2001 VT121 15/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
186200 2001 VJ124 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186201 2001 VP124 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186202 2001 VZ124 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186203 2001 WL8 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186204 2001 WT14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
186205 2001 WF25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186206 2001 WL25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186207 2001 WQ26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186208 2001 WX26 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186209 2001 WT34 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186210 2001 WH35 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186211 2001 WJ37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186212 2001 WZ37 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186213 2001 WA43 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186214 2001 WW47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
186215 2001 WE48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
186216 2001 WM48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
186217 2001 WN48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
186218 2001 WP60 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186219 2001 WQ63 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186220 2001 WS77 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
186221 2001 WC79 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186222 2001 WA81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186223 2001 WN83 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186224 2001 WF87 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186225 2001 WP87 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186226 2001 WC102 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
186227 2001 XN10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186228 2001 XK41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186229 2001 XF43 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186230 2001 XW82 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
186231 2001 XK83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186232 2001 XX83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
186233 2001 XU84 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186234 2001 XP93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186235 2001 XS102 13/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
186236 2001 XO121 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186237 2001 XC124 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186238 2001 XJ139 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186239 2001 XP140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186240 2001 XS143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186241 2001 XZ146 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186242 2001 XB156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186243 2001 XZ157 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186244 2001 XQ163 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186245 2001 XA165 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186246 2001 XD170 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
186247 2001 XY191 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
186248 2001 XS203 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186249 2001 XV208 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
186250 2001 XJ213 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186251 2001 XH219 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186252 2001 XF222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186253 2001 XN234 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186254 2001 XK241 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186255 2001 XV249 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186256 2001 XV250 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186257 2001 YR4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
186258 2001 YE9 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186259 2001 YV12 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186260 2001 YZ18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186261 2001 YD22 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186262 2001 YA36 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186263 2001 YL44 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
186264 2001 YT65 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186265 2001 YS67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186266 2001 YF97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186267 2001 YB101 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186268 2001 YU114 19/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
186269 2001 YC132 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186270 2001 YR137 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186271 2001 YU138 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
186272 2001 YZ140 17/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
186273 2001 YE154 19/12/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
186274 2002 AY4 03/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,9 km MPC · JPL
186275 2002 AK31 11/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
186276 2002 AW48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186277 2002 AR57 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
186278 2002 AY96 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186279 2002 AN103 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186280 2002 AW108 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186281 2002 AZ129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,2 km MPC · JPL
186282 2002 AQ148 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
186283 2002 AT155 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186284 2002 AT158 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186285 2002 AP165 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186286 2002 AA177 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186287 2002 AU187 08/01/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
186288 2002 BS3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
186289 2002 BB19 21/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
186290 2002 BZ24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186291 2002 BT28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
186292 2002 CN41 07/02/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
186293 2002 CL47 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
186294 2002 CP62 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186295 2002 CM74 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186296 2002 CV80 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186297 2002 CV89 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
186298 2002 CG93 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
186299 2002 CA100 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186300 2002 CV100 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186301 2002 CG103 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
186302 2002 CC117 14/02/2002 Needville Needville Obs. 4,6 km MPC · JPL
186303 2002 CV124 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186304 2002 CQ125 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
186305 2002 CQ128 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186306 2002 CH136 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186307 2002 CQ161 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
186308 2002 CL184 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186309 2002 CJ190 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
186310 2002 CX190 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186311 2002 CD204 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
186312 2002 CZ204 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186313 2002 CY216 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186314 2002 CP224 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186315 2002 CZ234 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
186316 2002 CA237 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186317 2002 CF256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
186318 2002 CS256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
186319 2002 CS267 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
186320 2002 CF273 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186321 2002 CZ274 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
186322 2002 CG289 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186323 2002 DH3 21/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186324 2002 DF4 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186325 2002 DC9 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
186326 2002 DO12 22/02/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
186327 2002 DO16 20/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
186328 2002 DN17 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
186329 2002 DO18 21/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186330 2002 EX15 06/03/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
186331 2002 EU20 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
186332 2002 EL21 10/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
186333 2002 EN23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
186334 2002 EV31 09/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
186335 2002 EJ33 11/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
186336 2002 EC36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
186337 2002 ED37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
186338 2002 EO42 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
186339 2002 EC53 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
186340 2002 EO58 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
186341 2002 EC75 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
186342 2002 EA79 10/03/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
186343 2002 EA80 12/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
186344 2002 ER101 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
186345 2002 EM110 09/03/2002 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
186346 2002 EK112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
186347 2002 EY141 12/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
186348 2002 ED143 12/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
186349 2002 EQ150 15/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
186350 2002 EL161 06/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
186351 2002 FB4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
186352 2002 FJ15 16/03/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
186353 2002 FQ20 18/03/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
186354 2002 FX25 19/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
186355 2002 FM30 20/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
186356 2002 GX2 05/04/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
186357 2002 GW12 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
186358 2002 GT45 04/04/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
186359 2002 GU48 04/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
186360 2002 GU54 05/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
186361 2002 GK55 05/04/2002 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
186362 2002 GR72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
186363 2002 GE77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
186364 2002 GQ97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
186365 2002 GN103 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
186366 2002 GA107 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
186367 2002 GX107 11/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
186368 2002 GW108 11/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
186369 2002 GG113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
186370 2002 GX121 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
186371 2002 GN125 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
186372 2002 GF145 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
186373 2002 GF148 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
186374 2002 GR159 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
186375 2002 GV162 14/04/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
186376 2002 GT163 14/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
186377 2002 GD164 14/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
186378 2002 GW170 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
186379 2002 GE176 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
186380 2002 HN5 17/04/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
186381 2002 HG15 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186382 2002 JZ3 05/05/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
186383 2002 JX40 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
186384 2002 JD82 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
186385 2002 JX98 13/05/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
186386 2002 JG108 14/05/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
186387 2002 JP108 14/05/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
186388 2002 JB116 05/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
186389 2002 JL117 04/05/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
186390 2002 JM117 04/05/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
186391 2002 LG17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186392 2002 NB37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186393 2002 NR39 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186394 2002 NG51 05/07/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
186395 2002 NG62 05/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
186396 2002 OG30 23/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186397 2002 PG4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186398 2002 PN29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186399 2002 PC45 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186400 2002 PJ46 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186401 2002 PR59 10/08/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
186402 2002 PS61 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186403 2002 PQ62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186404 2002 PU67 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186405 2002 PE70 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186406 2002 PO83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186407 2002 PM115 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186408 2002 PD126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186409 2002 PO129 15/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
186410 2002 PG135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186411 Margaretsimon 2002 PF152 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 840 m MPC · JPL
186412 2002 PE160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
186413 2002 QU48 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,0 km MPC · JPL
186414 2002 QH57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
186415 2002 QB91 30/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
186416 2002 QQ99 18/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186417 2002 QM117 16/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186418 2002 RA 01/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
186419 2002 RR2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
186420 2002 RG6 01/09/2002 Haleakala NEAT 840 m MPC · JPL
186421 2002 RZ6 02/09/2002 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
186422 2002 RD14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
186423 2002 RJ19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
186424 2002 RA24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
186425 2002 RX34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
186426 2002 RE51 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186427 2002 RB77 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186428 2002 RE86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186429 2002 RK91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186430 2002 RK92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186431 2002 RG98 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186432 2002 RJ104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186433 2002 RA115 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186434 2002 RS119 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186435 2002 RU124 09/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186436 2002 RG137 12/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
186437 2002 RE139 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
186438 2002 RN200 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
186439 2002 RF217 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186440 2002 RE245 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
186441 2002 RY263 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
186442 2002 SK11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186443 2002 SC12 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186444 2002 SP18 26/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186445 2002 SP22 26/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186446 2002 SM30 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
186447 2002 SP34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
186448 2002 SK40 30/09/2002 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
186449 2002 SA43 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
186450 2002 SO43 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
186451 2002 SJ45 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
186452 2002 SP49 30/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
186453 2002 SU51 17/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186454 2002 SU55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186455 2002 SS56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186456 2002 SE57 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186457 2002 SU57 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
186458 2002 SQ59 16/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
186459 2002 SF60 16/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186460 2002 SX71 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
186461 2002 TZ2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
186462 2002 TE5 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186463 2002 TD10 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186464 2002 TB14 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186465 2002 TG22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186466 2002 TE31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186467 2002 TX40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186468 2002 TO42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186469 2002 TP45 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186470 2002 TQ45 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186471 2002 TN49 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186472 2002 TY50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186473 2002 TH58 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
186474 2002 TN58 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
186475 2002 TO65 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
186476 2002 TT65 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186477 2002 TV73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
186478 2002 TX76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
186479 2002 TO78 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186480 2002 TX84 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
186481 2002 TY87 03/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
186482 2002 TX107 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
186483 2002 TX108 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
186484 2002 TE109 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
186485 2002 TQ124 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186486 2002 TQ129 04/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
186487 2002 TZ181 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186488 2002 TH195 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186489 2002 TP208 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186490 2002 TB222 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186491 2002 TE226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
186492 2002 TZ245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
186493 2002 TL265 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186494 2002 TO277 10/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186495 2002 TB287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186496 2002 TY299 15/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
186497 2002 TC300 15/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
186498 2002 TE303 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186499 2002 TD343 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
186500 2002 TR357 10/10/2002 Apache Point SDSS 720 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186501 2002 UY 25/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
186502 2002 UL6 28/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186503 2002 UH15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186504 2002 UX15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186505 2002 UB19 30/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
186506 2002 UK28 30/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186507 2002 UE59 29/10/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
186508 2002 UO59 29/10/2002 Apache Point SDSS 970 m MPC · JPL
186509 2002 VG2 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
186510 2002 VA8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186511 2002 VE12 02/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
186512 2002 VA23 05/11/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
186513 2002 VZ23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186514 2002 VC24 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186515 2002 VN26 05/11/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
186516 2002 VH31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186517 2002 VM32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186518 2002 VZ34 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
186519 2002 VZ37 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186520 2002 VU38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186521 2002 VV43 04/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186522 2002 VG45 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186523 2002 VZ48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
186524 2002 VU50 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
186525 2002 VG56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
186526 2002 VK56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
186527 2002 VL59 03/11/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
186528 2002 VN65 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186529 2002 VO67 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186530 2002 VX78 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
186531 2002 VD80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186532 2002 VV84 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186533 2002 VR86 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186534 2002 VX88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
186535 2002 VM101 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186536 2002 VQ105 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186537 2002 VZ108 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186538 2002 VP109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186539 2002 VR114 13/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
186540 2002 VO127 15/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186541 2002 WJ1 23/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186542 2002 WA11 25/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186543 2002 WU15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
186544 2002 WT23 24/11/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
186545 2002 XY3 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186546 2002 XL6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
186547 2002 XM8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186548 2002 XQ8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186549 2002 XM9 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186550 2002 XP10 03/12/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186551 2002 XQ11 03/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
186552 2002 XJ13 03/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
186553 2002 XA26 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186554 2002 XW28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186555 2002 XD33 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186556 2002 XB54 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186557 2002 XK55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186558 2002 XW92 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186559 2002 YD1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
186560 2002 YR6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
186561 2002 YA7 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
186562 2002 YZ10 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186563 2002 YY12 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186564 2002 YX13 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186565 2002 YQ16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186566 2002 YL19 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186567 2002 YG25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186568 2002 YP27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186569 2002 YR27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186570 2002 YX27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186571 2003 AM7 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186572 2003 AW11 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186573 2003 AG22 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186574 2003 AY41 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
186575 2003 AA46 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186576 2003 AL46 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186577 2003 AE52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186578 2003 AN56 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186579 2003 AL57 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
186580 2003 AE62 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186581 2003 AS68 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186582 2003 AK69 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186583 2003 AO69 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
186584 2003 AS69 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186585 2003 AE75 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186586 2003 AK78 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
186587 2003 AZ79 12/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186588 2003 AE85 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186589 2003 BJ2 25/01/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
186590 2003 BJ20 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186591 2003 BZ23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186592 2003 BH25 25/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186593 2003 BB26 26/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
186594 2003 BP35 28/01/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
186595 2003 BS57 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186596 2003 BX57 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186597 2003 BJ62 28/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
186598 2003 BD70 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
186599 2003 BO71 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186600 2003 BN82 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186601 2003 BN86 25/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186602 2003 BY89 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186603 2003 BF90 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186604 2003 BP92 28/01/2003 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
186605 2003 CN1 01/02/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
186606 2003 CB15 04/02/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186607 2003 CZ15 04/02/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
186608 2003 CK18 08/02/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
186609 2003 DA22 28/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186610 2003 EF7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
186611 2003 EH14 07/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
186612 2003 EJ21 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186613 2003 EM25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
186614 2003 EY31 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186615 2003 EF34 07/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
186616 2003 EL39 08/03/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
186617 2003 EZ51 11/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
186618 2003 EC56 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
186619 2003 FU33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
186620 2003 FY37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
186621 2003 FD41 25/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
186622 2003 FQ45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
186623 2003 FG52 25/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
186624 2003 FL96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
186625 2003 FQ103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
186626 2003 FA105 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
186627 2003 FY107 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
186628 2003 FO112 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
186629 2003 FN130 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
186630 2003 GB37 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
186631 2003 GA41 09/04/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186632 2003 GF41 09/04/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
186633 2003 GP44 09/04/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
186634 2003 GA45 08/04/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
186635 2003 GW54 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
186636 2003 HE50 28/04/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
186637 2003 HQ53 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
186638 2003 JJ4 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186639 2003 KP8 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
186640 2003 KR16 27/05/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
186641 2003 LL4 03/06/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186642 2003 MK7 29/06/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
186643 2003 MS7 28/06/2003 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
186644 2003 ML8 28/06/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
186645 2003 NW8 10/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
186646 2003 QW64 23/08/2003 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
186647 2003 RB11 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
186648 2003 SN115 16/09/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
186649 2003 TK15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
186650 2003 UN74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
186651 2003 UX85 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186652 2003 UY106 18/10/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
186653 2003 UP164 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186654 2003 WZ65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
186655 2003 WY86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186656 2003 WA104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186657 2003 WN138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186658 2003 WD193 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
186659 2003 XF12 14/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186660 2003 XH15 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
186661 2003 XY38 04/12/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
186662 2003 YF9 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
186663 2003 YH9 16/12/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
186664 2003 YA30 18/12/2003 Uccle Uccle Obs. 1,1 km MPC · JPL
186665 2003 YJ37 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
186666 2003 YH59 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186667 2003 YK64 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186668 2003 YL64 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186669 2003 YY76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186670 2003 YP77 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186671 2003 YK82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186672 2003 YX98 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186673 2003 YE101 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186674 2003 YL112 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186675 2003 YM112 23/12/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
186676 2003 YD116 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186677 2003 YT127 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186678 2003 YB129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186679 2003 YQ129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186680 2003 YH137 27/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
186681 2003 YC140 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186682 2003 YT141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186683 2003 YU145 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186684 2003 YY155 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186685 2003 YB169 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186686 2004 AZ5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
186687 2004 AW9 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
186688 2004 BJ2 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186689 2004 BF6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
186690 2004 BB12 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186691 2004 BT15 17/01/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
186692 2004 BD17 17/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186693 2004 BF22 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186694 2004 BD29 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186695 2004 BK29 18/01/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
186696 2004 BM31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
186697 2004 BK38 19/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
186698 2004 BU41 19/01/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
186699 2004 BD43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186700 2004 BM43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186701 2004 BT45 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186702 2004 BZ53 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186703 2004 BO54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186704 2004 BO59 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186705 2004 BG67 24/01/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
186706 2004 BF72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186707 2004 BR72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186708 2004 BU72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186709 2004 BV74 25/01/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
186710 2004 BD75 22/01/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
186711 2004 BU87 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186712 2004 BF88 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186713 2004 BT88 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186714 2004 BV88 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186715 2004 BW91 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
186716 2004 BQ93 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186717 2004 BN96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186718 2004 BG97 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186719 2004 BA105 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186720 2004 BN106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
186721 2004 BE108 28/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
186722 2004 BT108 28/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
186723 2004 BA119 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186724 2004 BT120 31/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186725 2004 BV134 18/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
186726 2004 BY146 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186727 2004 CR 09/02/2004 Črni Vrh Črni Vrh 2,7 km MPC · JPL
186728 2004 CH2 12/02/2004 Wrightwood J. W. Young 2,7 km MPC · JPL
186729 2004 CE4 10/02/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
186730 2004 CH4 10/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
186731 2004 CP5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186732 2004 CR10 11/02/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
186733 2004 CB11 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186734 2004 CU16 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186735 2004 CK18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186736 2004 CB21 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
186737 2004 CP26 11/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
186738 2004 CN37 12/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
186739 2004 CL39 13/02/2004 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 1,0 km MPC · JPL
186740 2004 CR39 14/02/2004 Jornada D. S. Dixon 1,7 km MPC · JPL
186741 2004 CE42 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186742 2004 CZ42 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186743 2004 CW49 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186744 2004 CY53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
186745 2004 CG56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
186746 2004 CX58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186747 2004 CM61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
186748 2004 CV65 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186749 2004 CQ67 10/02/2004 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
186750 2004 CY67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186751 2004 CZ69 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
186752 2004 CB71 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
186753 2004 CK72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
186754 2004 CP74 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
186755 2004 CJ76 11/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
186756 2004 CA78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
186757 2004 CG78 11/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
186758 2004 CX94 12/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
186759 2004 CN95 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
186760 2004 CS98 14/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
186761 2004 CS99 15/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
186762 2004 CB108 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
186763 2004 CC108 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
186764 2004 CC120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
186765 2004 CS122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186766 2004 DG 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
186767 2004 DY8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
186768 2004 DS11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
186769 2004 DT15 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186770 2004 DE18 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186771 2004 DQ18 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
186772 2004 DQ20 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186773 2004 DJ21 17/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
186774 2004 DC22 17/02/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
186775 2004 DL24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186776 2004 DH32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186777 2004 DY32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186778 2004 DW33 18/02/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
186779 2004 DB35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186780 2004 DQ40 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
186781 2004 DE43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186782 2004 DT47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186783 2004 DT48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186784 2004 DB53 26/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
186785 2004 DG62 23/02/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
186786 2004 DX62 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
186787 2004 DS63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186788 2004 EP1 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186789 2004 EF8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
186790 2004 EK12 11/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
186791 2004 ER13 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186792 2004 EK17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186793 2004 ES31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
186794 2004 EO33 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186795 2004 ER38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
186796 2004 EZ38 14/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
186797 2004 ED39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
186798 2004 EK39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
186799 2004 ER51 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186800 2004 EJ52 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186801 2004 EF54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
186802 2004 EA58 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186803 2004 EH59 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
186804 2004 EU59 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186805 2004 EW61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186806 2004 EE76 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186807 2004 EF76 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186808 2004 EQ76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
186809 2004 EJ82 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186810 2004 EB86 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186811 2004 EG94 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
186812 2004 EE115 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
186813 2004 FT7 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186814 2004 FB10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
186815 2004 FJ12 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186816 2004 FR17 26/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
186817 2004 FM19 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186818 2004 FN23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186819 2004 FQ23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
186820 2004 FA26 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186821 2004 FH26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
186822 2004 FE31 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch APO 930 m MPC · JPL
186823 2004 FN32 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
186824 2004 FC35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
186825 2004 FD37 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 910 m MPC · JPL
186826 2004 FH37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186827 2004 FA43 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186828 2004 FY51 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186829 2004 FJ59 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186830 2004 FW61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186831 2004 FS62 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186832 Mosser 2004 FD76 17/03/2004 Valmeca C. Demeautis, D. Matter 1,0 km MPC · JPL
186833 2004 FF85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186834 2004 FJ86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186835 Normanspinrad 2004 FE92 27/03/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 1,0 km MPC · JPL
186836 2004 FU93 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186837 2004 FY108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
186838 2004 FG109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
186839 2004 FY127 27/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
186840 2004 FZ129 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
186841 2004 FK133 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186842 2004 FU140 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186843 2004 GV 09/04/2004 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
186844 2004 GA1 11/04/2004 Reedy Creek J. Broughton APO 1,2 km MPC · JPL
186845 2004 GV2 12/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186846 2004 GP8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
186847 2004 GN21 11/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
186848 2004 GF22 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186849 2004 GK22 12/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
186850 2004 GT34 13/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186851 2004 GF38 15/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
186852 2004 GH38 15/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
186853 2004 GY40 12/04/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
186854 2004 GE42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
186855 2004 GL43 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
186856 2004 GE44 12/04/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
186857 2004 GF45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
186858 2004 GA54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
186859 2004 GW56 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
186860 2004 GV60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186861 2004 GD86 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
186862 2004 HG4 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186863 2004 HH18 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186864 2004 HN23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
186865 2004 HO24 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186866 2004 HE26 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186867 2004 HS26 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186868 2004 HW30 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186869 2004 HX31 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186870 2004 HM33 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186871 2004 HE41 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
186872 2004 HE44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186873 2004 HS47 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
186874 2004 HD60 25/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186875 2004 HG61 25/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186876 2004 HR61 29/04/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
186877 2004 HA64 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186878 2004 HD66 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186879 2004 JD4 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186880 2004 JJ9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
186881 2004 JV14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
186882 2004 JA16 10/05/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
186883 2004 JV19 13/05/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
186884 2004 JD27 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186885 2004 JY27 15/05/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
186886 2004 JH29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186887 2004 JM29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186888 2004 JL33 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186889 2004 JH36 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
186890 2004 JG38 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
186891 2004 JX41 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186892 2004 JT42 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186893 2004 JD46 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
186894 2004 KS2 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
186895 2004 KK3 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186896 2004 KX4 18/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186897 2004 KG8 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186898 2004 KW14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
186899 2004 KN17 30/05/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
186900 2004 LR1 05/06/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186901 2004 LS6 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
186902 2004 LV6 11/06/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186903 2004 LH15 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186904 2004 LQ15 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186905 2004 LR15 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186906 2004 LC20 11/06/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186907 2004 LO20 12/06/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186908 2004 LO21 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186909 2004 LC24 11/06/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
186910 2004 LV25 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
186911 2004 LS27 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186912 2004 ME2 17/06/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
186913 2004 MS2 19/06/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
186914 2004 NS7 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186915 2004 NP8 10/07/2004 Needville J. Dellinger, M. Eastman 1,8 km MPC · JPL
186916 2004 NB19 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186917 2004 NC21 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186918 2004 PT13 07/08/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
186919 2004 PU22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186920 2004 PM27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
186921 2004 PM36 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186922 2004 PL45 07/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
186923 2004 PS51 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
186924 2004 PD60 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186925 2004 PC61 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186926 2004 PG67 05/08/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
186927 2004 PJ72 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186928 2004 PV72 08/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
186929 2004 PG77 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186930 2004 PX79 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
186931 2004 PQ82 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
186932 2004 PC85 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186933 2004 PO94 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
186934 2004 PS103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186935 2004 PV104 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
186936 2004 PA106 15/08/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
186937 2004 PF107 15/08/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
186938 2004 QS 18/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
186939 2004 QK1 19/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,5 km MPC · JPL
186940 2004 QZ8 19/08/2004 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
186941 2004 QH11 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
186942 2004 QQ12 21/08/2004 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
186943 2004 QT12 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
186944 2004 QW27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
186945 2004 RX4 04/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
186946 2004 RB12 07/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,9 km MPC · JPL
186947 2004 RE31 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186948 2004 RF45 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186949 2004 RW47 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186950 2004 RC51 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186951 2004 RO52 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
186952 2004 RD57 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
186953 2004 RP69 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186954 2004 RG74 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186955 2004 RY76 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
186956 2004 RC77 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
186957 2004 RS77 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186958 2004 RT83 07/09/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
186959 2004 RN87 07/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
186960 2004 RW105 08/09/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
186961 2004 RN107 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186962 2004 RK108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
186963 2004 RV140 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
186964 2004 RV141 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
186965 2004 RX143 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186966 2004 RA144 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
186967 2004 RY150 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
186968 2004 RX154 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186969 2004 RN161 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186970 2004 RR176 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
186971 2004 RW176 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
186972 2004 RB177 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
186973 2004 RY184 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
186974 2004 RK188 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
186975 2004 RY209 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
186976 2004 RX221 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186977 2004 RT226 09/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
186978 2004 RL257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
186979 2004 RT257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
186980 2004 RW292 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
186981 2004 RD329 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
186982 2004 RS340 07/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
186983 2004 RW340 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186984 2004 SV16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
186985 2004 SN47 18/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
186986 2004 SQ48 20/09/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
186987 2004 SD58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
186988 2004 TM6 02/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
186989 2004 TX6 03/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
186990 2004 TD7 05/10/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
186991 2004 TS8 06/10/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
186992 2004 TZ8 07/10/2004 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
186993 2004 TB13 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
186994 2004 TC14 10/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,9 km MPC · JPL
186995 2004 TE66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
186996 2004 TK68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
186997 2004 TX77 02/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
186998 2004 TW87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
186999 2004 TN97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
187000 2004 TQ106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL

182.000s  • 183.000s  • 184.000s  • 185.000s  • 186.000s  • 187.000s  • 188.000s  • 189.000s  • 190.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001