Danh sách tiểu hành tinh/463001–464000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463001 2011 FF119 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
463002 2011 FL134 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463003 2011 FZ134 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463004 2011 FT139 21/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
463005 2011 FB149 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463006 2011 FZ150 01/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
463007 2011 FV151 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463008 2011 FA158 13/04/2002 Palomar Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463009 2011 GE10 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463010 2011 GX12 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463011 2011 GT14 04/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
463012 2011 GV17 24/05/2001 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
463013 2011 GZ27 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
463014 2011 GO29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463015 2011 GU33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463016 2011 GB37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463017 2011 GV38 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463018 2011 GJ49 17/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
463019 2011 GB59 11/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
463020 2011 GN62 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463021 2011 GP62 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463022 2011 GE63 12/04/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463023 2011 GR63 10/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463024 2011 GL65 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
463025 2011 GK68 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463026 2011 GT73 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463027 2011 GQ74 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463028 2011 GM76 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463029 2011 GR84 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
463030 2011 HV1 12/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
463031 2011 HW2 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463032 2011 HH8 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463033 2011 HW8 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
463034 2011 HR9 10/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
463035 2011 HW11 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463036 2011 HY12 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463037 2011 HK14 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463038 2011 HE19 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463039 2011 HJ26 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463040 2011 HZ28 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
463041 2011 HF31 24/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463042 2011 HX33 28/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
463043 2011 HN35 25/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
463044 2011 HB36 28/04/2011 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
463045 2011 HW38 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463046 2011 HS39 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
463047 2011 HW39 28/03/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463048 2011 HZ39 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463049 2011 HY40 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463050 2011 HC44 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463051 2011 HF45 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463052 2011 HK52 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
463053 2011 HC54 11/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
463054 2011 HN54 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463055 2011 HC55 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463056 2011 HN60 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
463057 2011 HM63 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463058 2011 HC64 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463059 2011 HB65 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463060 2011 HQ86 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463061 2011 HV87 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
463062 2011 HZ88 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463063 2011 HE90 13/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
463064 2011 HZ91 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463065 2011 HO95 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463066 2011 HD97 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463067 2011 JM3 05/05/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
463068 2011 JK7 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463069 2011 JS12 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
463070 2011 JE15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463071 2011 JY30 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463072 2011 JK31 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463073 2011 JL31 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
463074 2011 JT31 16/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
463075 2011 KF31 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
463076 2011 KD37 16/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
463077 2011 LP14 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
463078 2011 LW17 06/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
463079 2011 LS23 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463080 2011 OG10 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463081 2011 OA31 04/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
463082 2011 PD1 04/08/2011 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
463083 2011 QT12 23/08/2011 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
463084 2011 SU90 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463085 2011 SA175 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463086 2011 SP178 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463087 2011 SH182 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463088 2011 SR191 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
463089 2011 SZ216 01/03/2009 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
463090 2011 SF223 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463091 2011 SV273 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
463092 2011 TD17 10/10/2001 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
463093 2011 UW8 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463094 2011 UX16 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463095 2011 UK18 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463096 2011 UH22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463097 2011 UT24 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463098 2011 UC28 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463099 2011 UW30 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463100 2011 UV45 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463101 2011 UU46 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463102 2011 UG62 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463103 2011 UP66 31/12/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
463104 2011 UN67 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463105 2011 UV88 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463106 2011 UU96 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
463107 2011 UD117 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463108 2011 UX119 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463109 2011 UP127 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463110 2011 UN153 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463111 2011 UY154 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463112 2011 UN157 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463113 2011 UE159 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463114 2011 UB203 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
463115 2011 UM247 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463116 2011 UR251 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
463117 2011 UU260 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463118 2011 UD263 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
463119 2011 UX264 11/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
463120 2011 UL278 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463121 2011 UJ280 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463122 2011 UP303 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463123 2011 UE336 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463124 2011 UR356 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463125 2011 UL394 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463126 2011 VB2 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463127 2011 VM6 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463128 2011 VV13 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463129 2011 VF14 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463130 2011 WP10 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463131 2011 WX13 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
463132 2011 WS44 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
463133 2011 WG50 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
463134 2011 WJ55 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463135 2011 WM65 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463136 2011 WQ88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463137 2011 WZ90 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463138 2011 WZ108 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463139 2011 WS142 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463140 2011 YP12 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463141 2011 YT20 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463142 2011 YM23 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463143 2011 YK26 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463144 2011 YP30 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463145 2011 YR37 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463146 2011 YO41 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463147 2011 YV45 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463148 2011 YD58 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463149 2011 YK61 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463150 2011 YE70 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463151 2011 YD72 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463152 2011 YX73 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463153 2012 AA2 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463154 2012 AR2 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
463155 2012 AY6 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463156 2012 AC22 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463157 2012 AR22 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463158 2012 BG3 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463159 2012 BU3 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463160 2012 BZ4 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463161 2012 BP11 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
463162 2012 BX14 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463163 2012 BJ19 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463164 2012 BP19 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463165 2012 BE28 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
463166 2012 BN40 10/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
463167 2012 BG47 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463168 2012 BY51 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463169 2012 BR52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463170 2012 BU52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463171 2012 BW70 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463172 2012 BA71 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
463173 2012 BN76 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463174 2012 BU76 12/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
463175 2012 BE82 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463176 2012 BM93 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
463177 2012 BK94 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463178 2012 BM102 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463179 2012 BG105 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463180 2012 BS106 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
463181 2012 BE107 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463182 2012 BZ107 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463183 2012 BL109 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463184 2012 BX113 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463185 2012 BC117 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463186 2012 BQ119 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463187 2012 BC120 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463188 2012 BQ120 18/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
463189 2012 BX120 29/01/2012 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
463190 2012 BL122 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463191 2012 BA126 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463192 2012 BB128 12/08/2006 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
463193 2012 BD130 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463194 2012 BA132 21/01/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
463195 2012 BV140 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463196 2012 BB152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463197 2012 BC152 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
463198 2012 CO8 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463199 2012 CL9 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463200 2012 CP15 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463201 2012 CH18 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463202 2012 CG25 21/09/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
463203 2012 CO26 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463204 2012 CO34 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463205 2012 CZ39 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
463206 2012 CJ42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463207 2012 CQ43 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463208 2012 CH47 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463209 2012 CJ47 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463210 2012 CA50 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463211 2012 CW50 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463212 2012 DY5 26/07/2006 Oukaïmeden NEAT 1,1 km MPC · JPL
463213 2012 DX7 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
463214 2012 DD18 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463215 2012 DY28 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463216 2012 DU30 23/02/2012 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
463217 2012 DQ34 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463218 2012 DW34 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463219 2012 DN39 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463220 2012 DK45 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463221 2012 DH47 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463222 2012 DA58 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463223 2012 DG58 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463224 2012 DG62 22/02/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
463225 2012 DW81 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463226 2012 DV82 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463227 2012 DK83 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
463228 2012 DA90 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463229 2012 DV92 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463230 2012 DE94 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463231 2012 DX94 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
463232 2012 DF96 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463233 2012 EH3 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
463234 2012 EL4 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463235 2012 EP6 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
463236 2012 EJ9 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463237 2012 ES11 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463238 2012 EO16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463239 2012 ED17 30/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
463240 2012 FC 14/05/2008 Piszkéstető Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463241 2012 FJ5 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463242 2012 FK13 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463243 2012 FV17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
463244 2012 FX28 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463245 2012 FE36 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463246 2012 FO36 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463247 2012 FH39 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463248 2012 FK43 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463249 2012 FM47 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463250 2012 FH50 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463251 2012 FQ58 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
463252 2012 FJ59 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463253 2012 FR66 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463254 2012 FB69 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463255 2012 FT75 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463256 2012 FU80 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463257 2012 GG1 02/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
463258 2012 GJ1 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463259 2012 GL1 10/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463260 2012 GB2 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463261 2012 GT3 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463262 2012 GE7 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
463263 2012 GO7 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463264 2012 GQ7 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463265 2012 GX9 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
463266 2012 GP13 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463267 2012 GS13 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463268 2012 GT13 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463269 2012 GT23 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463270 2012 GG25 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463271 2012 GU25 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463272 2012 GT34 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
463273 2012 GU37 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463274 2012 GK38 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463275 2012 GS38 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463276 2012 GW38 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463277 2012 HW7 13/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
463278 2012 HS9 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463279 2012 HM11 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463280 2012 HZ11 07/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
463281 2012 HN14 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463282 2012 HR15 22/04/2012 Catalina CSS APO 1,4 km MPC · JPL
463283 2012 HS16 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463284 2012 HY19 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463285 2012 HY21 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463286 2012 HH27 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463287 2012 HS27 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463288 2012 HP28 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
463289 2012 HN31 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463290 2012 HE32 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463291 2012 HG32 25/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463292 2012 HR33 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463293 2012 HO40 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
463294 2012 HS47 18/04/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463295 2012 HL48 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463296 2012 HM59 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463297 2012 HV66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463298 2012 HX70 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463299 2012 HQ74 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463300 2012 HE79 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463301 2012 HU79 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
463302 2012 HS80 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463303 2012 HY82 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463304 2012 JA7 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463305 2012 JE9 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463306 2012 JF11 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463307 2012 JD20 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463308 2012 JK20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463309 2012 JO22 06/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
463310 2012 JU24 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463311 2012 JO26 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463312 2012 JT26 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463313 2012 JZ27 20/12/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
463314 2012 JD30 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463315 2012 JG34 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463316 2012 JB51 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463317 2012 JK51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463318 2012 JQ52 23/03/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
463319 2012 JA55 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463320 2012 JF60 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
463321 2012 KZ9 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463322 2012 KD21 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463323 2012 KP25 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463324 2012 KJ28 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
463325 2012 KR31 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463326 2012 KS34 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463327 2012 KP42 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463328 2012 KB43 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463329 2012 KT45 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
463330 2012 KE46 19/05/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
463331 2012 KA48 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
463332 2012 KC49 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463333 2012 KM50 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463334 2012 LO8 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
463335 2012 LO17 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
463336 2012 MF3 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463337 2012 MH5 28/03/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
463338 2012 NC1 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
463339 2012 OM2 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463340 2012 PR8 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463341 2012 PX13 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
463342 2012 PS21 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
463343 2012 PA35 11/08/2012 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
463344 2012 PR39 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463345 2012 PM42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463346 2012 QT10 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463347 2012 QT18 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463348 2012 QL21 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
463349 2012 QM36 22/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
463350 2012 QK43 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
463351 2012 QY47 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463352 2012 RF8 16/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
463353 2012 RC13 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463354 2012 RG25 29/07/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
463355 2012 RJ26 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
463356 2012 RR26 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
463357 2012 SH22 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463358 2012 ST40 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
463359 2012 SO56 14/09/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
463360 2012 TU 04/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 270 m MPC · JPL
463361 2012 TT14 13/09/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
463362 2012 TB30 15/09/2012 ESA OGS ESA OGS 3,2 km MPC · JPL
463363 2012 TR44 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
463364 2012 TR105 28/06/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
463365 2012 TU132 23/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
463366 2012 TX159 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463367 2012 UQ115 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463368 2012 VU85 14/11/2012 Mount Graham K. Černis, R. P. Boyle 154 km MPC · JPL
463369 2012 WV35 19/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
463370 2012 XW45 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
463371 2012 XT54 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463372 2013 AT 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463373 2013 AH78 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
463374 2013 AC94 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463375 2013 AX96 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
463376 2013 AT105 10/01/2013 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
463377 2013 BH16 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463378 2013 BK25 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463379 2013 BJ45 29/06/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
463380 2013 BY45 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
463381 2013 BM62 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463382 2013 BE64 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463383 2013 CK23 07/05/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
463384 2013 CM33 17/01/2013 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
463385 2013 CT35 20/09/2006 Nogales LONEOS 820 m MPC · JPL
463386 2013 CC55 29/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463387 2013 CT82 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
463388 2013 CL181 11/02/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
463389 2013 ED5 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
463390 2013 EX23 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
463391 2013 EA115 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463392 2013 FF25 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463393 2013 GN28 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463394 2013 GV28 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463395 2013 GH34 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
463396 2013 GS34 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463397 2013 GU41 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463398 2013 GD79 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463399 2013 GD89 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463400 2013 GP109 17/05/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463401 2013 GL123 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
463402 2013 GP135 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463403 2013 HG10 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463404 2013 HU11 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
463405 2013 HF15 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463406 2013 HU17 18/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463407 2013 HX36 10/08/2010 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
463408 2013 HX38 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463409 2013 HK43 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
463410 2013 HJ44 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463411 2013 HF60 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463412 2013 HY67 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463413 2013 HJ73 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463414 2013 HS78 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463415 2013 HV85 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463416 2013 HT86 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
463417 2013 HO89 13/03/2013 Cerro Tololo-DECam Spacewatch 540 m MPC · JPL
463418 2013 HU111 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463419 2013 HQ118 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
463420 2013 HD128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463421 2013 JH6 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
463422 2013 JG13 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463423 2013 JL25 07/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
463424 2013 JF41 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
463425 2013 JH46 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
463426 2013 KB1 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463427 2013 KB14 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463428 2013 KY16 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463429 2013 LV12 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463430 2013 LL16 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463431 2013 LJ22 03/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463432 2013 LJ23 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463433 2013 LV25 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
463434 2013 LC35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463435 2013 LF35 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463436 2013 MN4 10/10/2002 Apache Point SDSS 690 m MPC · JPL
463437 2013 MO4 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463438 2013 ML5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463439 2013 MQ5 25/08/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
463440 2013 MR5 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463441 2013 MR9 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463442 2013 NW7 29/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
463443 2013 NS10 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463444 2013 NE12 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
463445 2013 NN13 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
463446 2013 NQ19 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463447 2013 NX19 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463448 2013 NA20 28/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
463449 2013 NE20 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463450 2013 OJ4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
463451 2013 OB5 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463452 2013 OU7 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463453 2013 OQ9 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463454 2013 PB1 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463455 2013 PS3 27/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
463456 2013 PV3 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463457 2013 PX10 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463458 2013 PP15 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463459 2013 PR15 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463460 2013 PN16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463461 2013 PS19 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
463462 2013 PV20 31/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
463463 2013 PV24 07/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463464 2013 PC25 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463465 2013 PA29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463466 2013 PY29 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463467 2013 PX30 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
463468 2013 PB31 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463469 2013 PR32 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463470 2013 PP35 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
463471 2013 PS35 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463472 2013 PO40 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463473 2013 PA43 26/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
463474 2013 PD50 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
463475 2013 PW52 17/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
463476 2013 PQ57 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463477 2013 PX57 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463478 2013 PE65 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463479 2013 PH66 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463480 2013 PC74 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463481 2013 QK5 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463482 2013 QR12 03/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
463483 2013 QV13 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463484 2013 QG14 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
463485 2013 QW23 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463486 2013 QN26 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463487 2013 QE29 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463488 2013 QG29 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
463489 2013 QF30 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
463490 2013 QG30 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463491 2013 QH37 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
463492 2013 QD38 18/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
463493 2013 QV41 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463494 2013 QM42 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463495 2013 QX48 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463496 2013 QN50 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463497 2013 QW53 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463498 2013 QO54 06/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
463499 2013 QA55 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
463500 2013 QH55 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463501 2013 QA57 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
463502 2013 QG57 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463503 2013 QA58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463504 2013 QL58 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463505 2013 QC59 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463506 2013 QT59 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463507 2013 QU59 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463508 2013 QN60 04/03/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
463509 2013 QE61 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463510 2013 QS61 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463511 2013 QZ62 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463512 2013 QN64 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463513 2013 QK66 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463514 2013 QT67 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463515 2013 QB68 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
463516 2013 QT68 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463517 2013 QB71 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463518 2013 QC71 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463519 2013 QL73 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
463520 2013 QX75 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463521 2013 QZ88 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
463522 2013 QU90 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
463523 2013 QD92 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463524 2013 QK95 11/07/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
463525 2013 RM1 31/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
463526 2013 RP1 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463527 2013 RH2 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463528 2013 RX10 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
463529 2013 RC15 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463530 2013 RP15 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463531 2013 RT17 28/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463532 2013 RW21 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463533 2013 RS22 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463534 2013 RQ23 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463535 2013 RJ24 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463536 2013 RB28 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463537 2013 RU29 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
463538 2013 RV32 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
463539 2013 RZ33 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463540 2013 RM39 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463541 2013 RW40 26/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
463542 2013 RH44 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
463543 2013 RJ44 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
463544 2013 RM44 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
463545 2013 RA45 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
463546 2013 RL48 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463547 2013 RN48 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463548 2013 RU48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463549 2013 RM49 30/07/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
463550 2013 RA50 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463551 2013 RH50 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463552 2013 RX50 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
463553 2013 RD51 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463554 2013 RL53 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463555 2013 RZ54 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463556 2013 RF58 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463557 2013 RG58 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463558 2013 RZ58 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463559 2013 RU59 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
463560 2013 RZ60 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463561 2013 RY65 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463562 2013 RE68 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463563 2013 RJ71 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463564 2013 RC75 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
463565 2013 RT75 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463566 2013 RE76 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
463567 2013 RS78 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463568 2013 RN79 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463569 2013 RS79 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463570 2013 RH80 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463571 2013 RW82 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
463572 2013 RH88 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463573 2013 RK90 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463574 2013 RN92 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463575 2013 RK94 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463576 2013 SZ13 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463577 2013 SH14 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463578 2013 SL14 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
463579 2013 SZ15 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463580 2013 ST17 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463581 2013 SX18 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463582 2013 SL21 19/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
463583 2013 SB22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463584 2013 SD23 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463585 2013 SD30 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463586 2013 SG30 07/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
463587 2013 SZ31 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463588 2013 SG33 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
463589 2013 SR34 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463590 2013 SS34 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463591 2013 SE35 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463592 2013 ST35 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463593 2013 SY36 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
463594 2013 SP38 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463595 2013 SB39 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463596 2013 SJ40 26/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
463597 2013 SM40 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
463598 2013 SP44 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463599 2013 SC47 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463600 2013 SP48 01/10/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463601 2013 SP50 03/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
463602 2013 SZ51 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463603 2013 SA58 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
463604 2013 SQ60 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
463605 2013 SN61 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463606 2013 SS61 21/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
463607 2013 SS67 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463608 2013 SO72 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463609 2013 SG73 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463610 2013 SL76 12/09/2013 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
463611 2013 SR76 11/10/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
463612 2013 SZ79 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463613 2013 SA85 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463614 2013 SF86 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463615 2013 TQ8 11/05/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
463616 2013 TS8 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463617 2013 TD9 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463618 2013 TD13 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463619 2013 TJ13 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463620 2013 TQ13 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463621 2013 TZ20 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463622 2013 TO23 13/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
463623 2013 TX24 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463624 2013 TY27 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463625 2013 TE30 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463626 2013 TD33 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463627 2013 TQ33 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463628 2013 TN36 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
463629 2013 TP36 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463630 2013 TD51 27/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
463631 2013 TK52 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463632 2013 TW67 28/05/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
463633 2013 TZ87 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463634 2013 TE89 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463635 2013 TG102 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463636 2013 TH106 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463637 2013 TR107 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463638 2013 TA110 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
463639 2013 TC112 30/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463640 2013 TH113 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463641 2013 TA114 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463642 2013 TD115 01/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
463643 2013 TD126 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463644 2013 TO130 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463645 2013 TE132 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
463646 2013 TG134 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463647 2013 TG136 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
463648 2013 TD140 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463649 2013 TO143 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
463650 2013 TP144 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
463651 2013 TX144 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
463652 2013 TG145 28/08/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
463653 2013 TP146 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
463654 2013 US6 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
463655 2013 UH13 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
463656 2013 VA7 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463657 2013 WA24 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
463658 2013 WR35 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463659 2013 WC67 21/07/2012 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
463660 2013 WB89 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463661 2013 WC108 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463662 2013 YO24 18/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
463663 2014 HY123 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 24 km MPC · JPL
463664 2014 JY24 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
463665 2014 LC16 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463666 2014 LH26 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463667 2014 LG27 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
463668 2014 MV51 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463669 2014 NB41 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463670 2014 NL46 26/08/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
463671 2014 OJ2 27/10/2011 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
463672 2014 OR32 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463673 2014 OM45 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463674 2014 OC84 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463675 2014 OX85 17/09/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
463676 2014 OJ91 10/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
463677 2014 OY97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
463678 2014 OP98 07/10/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
463679 2014 OS118 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463680 2014 OX126 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463681 2014 OJ187 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463682 2014 OQ187 29/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
463683 2014 OQ188 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
463684 2014 OU188 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
463685 2014 OY190 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463686 2014 OA192 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463687 2014 OE198 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
463688 2014 OV230 04/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463689 2014 OS244 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463690 2014 OG295 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463691 2014 OJ296 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463692 2014 OQ296 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463693 2014 ON298 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463694 2014 OY360 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463695 2014 OS383 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463696 2014 PO5 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
463697 2014 PA15 13/01/2013 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
463698 2014 PU23 16/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
463699 2014 PD30 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
463700 2014 PP30 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463701 2014 PY37 20/10/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
463702 2014 PU41 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463703 2014 PL65 23/09/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
463704 2014 QW22 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463705 2014 QM101 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463706 2014 QJ135 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463707 2014 QQ151 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
463708 2014 QC167 27/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
463709 2014 QW167 19/09/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
463710 2014 QF168 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
463711 2014 QO171 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463712 2014 QM176 06/08/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
463713 2014 QO176 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463714 2014 QN179 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463715 2014 QK205 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463716 2014 QP211 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
463717 2014 QP213 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463718 2014 QV225 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463719 2014 QY233 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463720 2014 QK235 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463721 2014 QW260 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
463722 2014 QY267 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
463723 2014 QW284 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463724 2014 QR292 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
463725 2014 QL297 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463726 2014 QA307 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463727 2014 QK316 29/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
463728 2014 QE320 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463729 2014 QX322 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463730 2014 QW329 27/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463731 2014 QQ330 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
463732 2014 QE348 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463733 2014 QH354 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463734 2014 QJ354 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463735 2014 QA355 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
463736 2014 QQ368 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
463737 2014 QU373 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
463738 2014 QL378 26/02/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
463739 2014 QP385 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
463740 2014 QA396 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463741 2014 QP397 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463742 2014 QU398 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
463743 2014 QY400 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463744 2014 QK410 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463745 2014 QT423 06/11/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
463746 2014 QD424 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463747 2014 QF432 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463748 2014 QO432 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463749 2014 RV12 26/07/2011 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
463750 2014 RB26 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463751 2014 RL29 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463752 2014 RJ32 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463753 2014 RW35 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463754 2014 RX48 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463755 2014 RR60 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
463756 2014 RP61 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463757 2014 ST 11/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
463758 2014 SC5 27/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
463759 2014 SD24 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
463760 2014 SM92 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463761 2014 SA96 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463762 2014 SL96 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463763 2014 SG98 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
463764 2014 SZ108 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463765 2014 SU111 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463766 2014 SX139 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463767 2014 SK154 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463768 2014 SK158 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
463769 2014 SW163 04/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
463770 2014 SX179 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463771 2014 ST180 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463772 2014 SK183 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463773 2014 SW188 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463774 2014 SN191 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463775 2014 SO205 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463776 2014 SB207 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463777 2014 SY208 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463778 2014 SC213 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463779 2014 SL218 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463780 2014 SD221 06/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
463781 2014 SM222 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463782 2014 SV227 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 680 m MPC · JPL
463783 2014 SS228 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
463784 2014 SZ231 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
463785 2014 SR232 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463786 2014 SP235 12/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
463787 2014 SP253 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463788 2014 SW254 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463789 2014 SG258 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463790 2014 SP266 22/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
463791 2014 SF280 09/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
463792 2014 SE286 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463793 2014 SL291 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
463794 2014 SQ291 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463795 2014 SE292 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463796 2014 SG300 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463797 2014 SM301 10/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
463798 2014 SN304 30/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
463799 2014 SD309 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
463800 2014 SV320 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463801 2014 SM326 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463802 2014 SG328 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463803 2014 SC333 22/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
463804 2014 SV333 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463805 2014 SY335 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463806 2014 SN336 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463807 2014 SS336 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463808 2014 SD339 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463809 2014 SF341 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463810 2014 SG343 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463811 2014 SP346 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463812 2014 TM3 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463813 2014 TS4 27/03/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
463814 2014 TZ4 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463815 2014 TO5 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463816 2014 TW15 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
463817 2014 TY20 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463818 2014 TX22 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
463819 2014 TV30 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463820 2014 TD34 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
463821 2014 TW41 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463822 2014 TN44 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463823 2014 TK47 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
463824 2014 TQ49 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463825 2014 TM50 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463826 2014 TF53 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
463827 2014 TA54 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463828 2014 TD55 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463829 2014 TU55 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463830 2014 TK59 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463831 2014 TB61 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463832 2014 TN61 23/02/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
463833 2014 TD62 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463834 2014 TM62 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463835 2014 TW67 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463836 2014 TZ68 06/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
463837 2014 TO70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463838 2014 TX73 08/11/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
463839 2014 TX74 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463840 2014 TB75 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
463841 2014 TY75 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463842 2014 TN79 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463843 2014 TP81 28/01/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
463844 2014 TV84 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463845 2014 UK1 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463846 2014 UL1 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463847 2014 UU1 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463848 2014 UB5 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463849 2014 UU8 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463850 2014 UO12 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463851 2014 UP12 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463852 2014 US12 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
463853 2014 UZ12 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
463854 2014 UL13 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463855 2014 UX15 08/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
463856 2014 UN17 05/02/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
463857 2014 UO18 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463858 2014 UT19 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463859 2014 UV19 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463860 2014 UL20 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463861 2014 UC22 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463862 2014 UD22 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463863 2014 UH23 11/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
463864 2014 UP23 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
463865 2014 UX23 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463866 2014 US28 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
463867 2014 UR30 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463868 2014 US31 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463869 2014 UT32 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463870 2014 UK41 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463871 2014 UT41 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463872 2014 UN42 28/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 900 m MPC · JPL
463873 2014 UX43 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463874 2014 UM44 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463875 2014 UO46 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463876 2014 UG47 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463877 2014 UD48 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463878 2014 UP50 20/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
463879 2014 UE51 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463880 2014 UT51 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463881 2014 UG53 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463882 2014 UN53 25/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
463883 2014 UQ65 27/02/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
463884 2014 UX66 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463885 2014 UY76 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463886 2014 UO84 22/02/2001 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1,6 km MPC · JPL
463887 2014 UJ85 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463888 2014 UA89 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463889 2014 UD90 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463890 2014 UY91 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463891 2014 UZ93 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
463892 2014 UB96 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463893 2014 UY97 23/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463894 2014 UA99 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463895 2014 UW99 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463896 2014 UM100 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
463897 2014 UK103 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463898 2014 UH108 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
463899 2014 US108 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463900 2014 UT108 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463901 2014 UM112 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463902 2014 UB117 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463903 2014 UD118 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
463904 2014 UN118 08/11/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
463905 2014 UR119 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463906 2014 UR120 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463907 2014 US120 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
463908 2014 UO121 03/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
463909 2014 US124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463910 2014 UN126 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463911 2014 UW130 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463912 2014 UA132 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463913 2014 UP132 16/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
463914 2014 UL135 16/05/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
463915 2014 UR136 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463916 2014 UL137 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
463917 2014 UY138 15/08/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
463918 2014 UN142 25/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
463919 2014 UN143 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463920 2014 UU147 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463921 2014 UD149 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463922 2014 UR150 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463923 2014 US153 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463924 2014 UG156 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463925 2014 UV157 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463926 2014 UY162 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463927 2014 UP163 10/01/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463928 2014 UF167 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
463929 2014 UU169 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
463930 2014 UA180 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463931 2014 UB183 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463932 2014 UB184 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463933 2014 UE185 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463934 2014 UJ187 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
463935 2014 UZ189 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463936 2014 UV192 27/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
463937 2014 UT193 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463938 2014 UE195 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463939 2014 UD197 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463940 2014 UE198 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463941 2014 UK198 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463942 2014 UV201 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463943 2014 UM203 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463944 2014 UM204 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463945 2014 UC208 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463946 2014 UV209 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463947 2014 UN214 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463948 2014 UT214 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
463949 2014 US215 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463950 2014 VH 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463951 2014 VV 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
463952 2014 VX3 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
463953 2014 VQ5 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463954 2014 VY5 24/09/2003 Haleakala NEAT 660 m MPC · JPL
463955 2014 VW7 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463956 2014 VC9 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
463957 2014 VC12 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463958 2014 VU13 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
463959 2014 VE14 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
463960 2014 VS17 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463961 2014 VC22 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463962 2014 VL23 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
463963 2014 VX24 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463964 2014 VY24 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
463965 2014 VA27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463966 2014 VN27 23/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
463967 2014 VS31 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463968 2014 VQ32 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
463969 2014 WR 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463970 2014 WW2 28/03/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
463971 2014 WS3 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463972 2014 WB5 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
463973 2014 WF5 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463974 2014 WY9 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463975 2014 WO16 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
463976 2014 WN17 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463977 2014 WW20 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463978 2014 WM26 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463979 2014 WF35 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463980 2014 WN40 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463981 2014 WK41 14/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463982 2014 WR41 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463983 2014 WE42 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463984 2014 WZ46 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463985 2014 WU47 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463986 2014 WN48 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463987 2014 WC50 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
463988 2014 WE50 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463989 2014 WH50 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463990 2014 WZ50 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463991 2014 WB51 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463992 2014 WK51 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463993 2014 WL51 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463994 2014 WX57 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463995 2014 WY59 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463996 2014 WL61 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463997 2014 WY65 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463998 2014 WB67 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
463999 2014 WC67 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464000 2014 WG69 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

459.000s  • 460.000s  • 461.000s  • 462.000s  • 463.000s  • 464.000s  • 465.000s  • 466.000s  • 467.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001