Danh sách tiểu hành tinh/210001–211000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210001 2006 JV27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
210002 2006 JE29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210003 2006 JT42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
210004 2006 JN43 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210005 2006 JH44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210006 2006 JG51 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
210007 2006 JA53 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210008 2006 JW53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
210009 2006 JB58 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
210010 2006 KO 16/05/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
210011 2006 KT 18/05/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
210012 2006 KT1 21/05/2006 Catalina CSS AMO 1,7 km MPC · JPL
210013 2006 KF9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
210014 2006 KO10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
210015 2006 KS11 19/05/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
210016 2006 KF22 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
210017 2006 KO32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210018 2006 KR38 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
210019 2006 KL41 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
210020 2006 KV42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
210021 2006 KZ50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
210022 2006 KD60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210023 2006 KZ64 23/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
210024 2006 KJ67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
210025 2006 KP82 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210026 2006 KH97 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
210027 2006 KY113 22/05/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
210028 2006 KP121 27/05/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
210029 2006 LD2 05/06/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210030 Taoyuan 2006 MF13 24/06/2006 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 940 m MPC · JPL
210031 2006 MP14 30/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
210032 Enricocastellani 2006 OC 16/07/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
210033 2006 OT1 17/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
210034 2006 OU3 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
210035 Jungli 2006 OG5 18/07/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,9 km MPC · JPL
210036 2006 OC8 20/07/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
210037 2006 OY8 20/07/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
210038 2006 OO9 24/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
210039 2006 OG12 21/07/2006 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
210040 2006 OC13 21/07/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210041 2006 OP14 20/07/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
210042 2006 OQ19 20/07/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
210043 2006 OV20 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
210044 2006 OH21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
210045 2006 PL2 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
210046 2006 PA6 12/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
210047 2006 PE6 12/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
210048 2006 PM11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
210049 2006 PN12 13/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
210050 2006 PF16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
210051 2006 PT19 13/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
210052 2006 PM20 15/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
210053 2006 PG21 15/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
210054 2006 PV21 15/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
210055 2006 PO23 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
210056 2006 PU23 12/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
210057 2006 PT26 15/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
210058 2006 PA27 15/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
210059 2006 PW29 12/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
210060 2006 PV37 13/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
210061 2006 PJ39 14/08/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
210062 2006 PD42 14/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
210063 2006 PL43 13/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
210064 2006 QW2 17/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
210065 2006 QF3 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
210066 2006 QK6 17/08/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
210067 2006 QO6 17/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
210068 2006 QP7 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
210069 2006 QF9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210070 2006 QK11 19/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,1 km MPC · JPL
210071 2006 QF12 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
210072 2006 QN15 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
210073 2006 QZ18 17/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
210074 2006 QZ21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
210075 2006 QU22 19/08/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
210076 2006 QU24 17/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
210077 2006 QF25 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
210078 2006 QH26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210079 2006 QV27 20/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
210080 2006 QU34 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
210081 2006 QH36 22/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
210082 2006 QB41 17/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
210083 2006 QJ43 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
210084 2006 QD45 19/08/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
210085 2006 QW45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
210086 2006 QA51 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210087 2006 QD62 22/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
210088 2006 QE65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
210089 2006 QS68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210090 2006 QC76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
210091 2006 QO81 24/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
210092 2006 QU81 24/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
210093 2006 QL82 25/08/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210094 2006 QM82 25/08/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
210095 2006 QW87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
210096 2006 QV94 16/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
210097 2006 QA97 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210098 2006 QM104 28/08/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
210099 2006 QK116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
210100 2006 QM117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210101 2006 QU117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
210102 2006 QV117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
210103 2006 QR120 29/08/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
210104 2006 QP123 24/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
210105 2006 QW123 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
210106 2006 QV129 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
210107 Pistoletto 2006 QF137 30/08/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,5 km MPC · JPL
210108 2006 QO140 18/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
210109 2006 QD154 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210110 2006 QK161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
210111 2006 QO165 29/08/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
210112 2006 QB168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
210113 2006 QY169 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
210114 2006 RN1 09/09/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
210115 2006 RB5 14/09/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
210116 2006 RQ10 14/09/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
210117 2006 RO26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210118 2006 RG31 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210119 2006 RM31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
210120 2006 RL37 12/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
210121 2006 RV39 12/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
210122 2006 RL40 13/09/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
210123 2006 RN47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
210124 2006 RW51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
210125 2006 RR57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210126 2006 RE63 14/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
210127 2006 RB67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
210128 2006 RC68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
210129 2006 RD73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
210130 2006 RP73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
210131 2006 RS81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
210132 2006 RP82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210133 2006 RK83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
210134 2006 RW96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
210135 2006 RZ104 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210136 2006 ST 16/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
210137 2006 SK8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
210138 2006 SW19 18/09/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
210139 2006 SY33 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
210140 2006 SK40 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
210141 2006 SN44 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
210142 2006 SY48 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
210143 2006 SG55 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
210144 2006 SZ56 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,8 km MPC · JPL
210145 2006 SG57 16/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
210146 2006 SX59 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
210147 Zalgiris 2006 SU77 21/09/2006 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,9 km MPC · JPL
210148 2006 SW101 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
210149 2006 SQ107 19/09/2006 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
210150 2006 ST108 19/09/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
210151 2006 SX126 22/09/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210152 2006 SD128 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
210153 2006 SO129 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
210154 2006 SC155 22/09/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210155 2006 SG165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
210156 2006 ST184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
210157 2006 SP199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
210158 2006 SH205 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
210159 2006 SU219 24/09/2006 Kanab E. E. Sheridan 5,9 km MPC · JPL
210160 2006 SR281 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
210161 2006 SG316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
210162 2006 SP319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
210163 2006 SH320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
210164 2006 SJ323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
210165 2006 SE341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210166 2006 SX376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
210167 2006 SF383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
210168 2006 TM18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
210169 2006 TK19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
210170 2006 TN20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
210171 2006 TB40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
210172 2006 TD74 11/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
210173 2006 TO82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
210174 Vossenkuhl 2006 US 16/10/2006 Wildberg R. Apitzsch 2,2 km MPC · JPL
210175 2006 UL13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
210176 2006 UM57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
210177 2006 UL64 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210178 2006 UH74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
210179 2006 UH114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210180 2006 UL174 19/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
210181 2006 UB200 21/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
210182 Mazzini 2006 UE215 26/10/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 6,9 km MPC · JPL
210183 2006 UZ247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
210184 2006 UD273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
210185 2006 UW332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
210186 2006 VC45 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
210187 2006 VZ64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
210188 2006 VE137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
210189 2006 VS150 09/11/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
210190 2006 WU69 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
210191 2007 OT6 22/07/2007 Siding Spring SSS 7,1 km MPC · JPL
210192 2007 PW14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210193 2007 PX19 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210194 2007 PM20 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210195 2007 PP20 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210196 2007 PV20 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210197 2007 PJ22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210198 2007 PR24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210199 2007 PU24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210200 2007 PJ25 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210201 2007 PU28 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
210202 2007 PC29 15/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
210203 2007 PP33 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210204 2007 PQ33 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
210205 2007 PA37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210206 2007 PL39 15/08/2007 OAM Mallorca Obs. 970 m MPC · JPL
210207 2007 QV 17/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
210208 2007 QX7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
210209 2007 QC8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
210210 Songjian 2007 QS12 16/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
210211 2007 QZ12 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
210212 2007 RP1 04/09/2007 RAS A. Lowe 980 m MPC · JPL
210213 Hasler-Gloor 210213|Hasler-Gloor}} 11/09/2007 Winterthur M. Griesser 1,2 km MPC · JPL
210214 2007 RB27 04/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
210215 2007 RQ30 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
210216 2007 RA32 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
210217 2007 RZ32 05/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
210218 2007 RX37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
210219 2007 RC47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
210220 2007 RN54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
210221 2007 RR60 10/09/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
210222 2007 RT89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
210223 2007 RC92 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210224 2007 RX93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
210225 2007 RA97 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
210226 2007 RZ98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210227 2007 RJ103 11/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
210228 2007 RT111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
210229 2007 RA113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
210230 Linyuanpei 2007 RF119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
210231 Wangdemin 2007 RH119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
210232 Zhangjinqiu 2007 RV119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
210233 2007 RV129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
210234 2007 RW137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
210235 2007 RC142 13/09/2007 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
210236 2007 RN146 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210237 2007 RQ154 10/09/2007 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
210238 2007 RX162 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210239 2007 RQ173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
210240 2007 RJ180 11/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
210241 2007 RM194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210242 2007 RD203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
210243 2007 RB205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210244 2007 RH209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
210245 Castets 2007 RG216 13/09/2007 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 1,0 km MPC · JPL
210246 2007 RC234 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
210247 2007 RJ234 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
210248 2007 RV235 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
210249 2007 RH241 10/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
210250 2007 RY242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210251 2007 RT243 13/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
210252 2007 RF257 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
210253 2007 RM270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
210254 2007 RG275 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
210255 2007 RY283 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
210256 2007 RO284 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
210257 2007 RK285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
210258 2007 RW285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
210259 2007 RO290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
210260 2007 RE291 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
210261 2007 RM292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
210262 2007 RP295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
210263 2007 RC303 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
210264 2007 SY2 16/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210265 2007 SM5 18/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210266 2007 SA6 21/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210267 2007 SD17 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210268 2007 ST18 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
210269 2007 SB19 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
210270 2007 TL2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
210271 Samarkand 2007 TU2 02/10/2007 Majdanak B. Khafizov, A. Sergeyev 1,5 km MPC · JPL
210272 2007 TM7 07/10/2007 OAM Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
210273 2007 TD8 07/10/2007 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
210274 2007 TH9 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210275 2007 TA12 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210276 2007 TU12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210277 2007 TW13 07/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210278 2007 TJ29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210279 2007 TS29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
210280 2007 TS39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
210281 2007 TV43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
210282 2007 TW43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
210283 2007 TX43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
210284 2007 TZ50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210285 2007 TS52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
210286 2007 TZ55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
210287 2007 TM60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
210288 2007 TN60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210289 2007 TT67 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
210290 Borsellino 2007 TE69 13/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,0 km MPC · JPL
210291 2007 TE72 14/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
210292 Mayongsheng 2007 TW79 06/10/2007 XuYi PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
210293 2007 TD80 07/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
210294 2007 TT92 05/10/2007 La Cañada J. Lacruz 2,8 km MPC · JPL
210295 2007 TM94 07/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
210296 2007 TX94 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
210297 2007 TF97 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
210298 2007 TE105 13/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,9 km MPC · JPL
210299 2007 TE109 07/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
210300 2007 TP113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210301 2007 TX123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210302 2007 TR126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210303 2007 TP141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
210304 2007 TN143 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210305 2007 TP146 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210306 2007 TQ149 08/10/2007 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
210307 2007 TJ151 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210308 2007 TX154 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210309 2007 TZ155 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210310 2007 TQ156 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210311 2007 TS156 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210312 2007 TQ160 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210313 2007 TM165 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210314 2007 TB167 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210315 2007 TW190 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
210316 2007 TZ213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
210317 2007 TM217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
210318 2007 TS218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210319 2007 TG228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
210320 2007 TM231 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
210321 2007 TG232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
210322 2007 TR239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
210323 2007 TW241 07/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,2 km MPC · JPL
210324 2007 TH245 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
210325 2007 TD246 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210326 2007 TJ255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
210327 2007 TW260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
210328 2007 TV278 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
210329 2007 TZ278 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
210330 2007 TG281 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
210331 2007 TE303 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
210332 2007 TP317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210333 2007 TC318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210334 2007 TH355 11/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
210335 2007 TT367 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
210336 2007 TT380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210337 2007 TY380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210338 2007 TQ381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210339 2007 TD382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
210340 2007 TZ382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
210341 2007 TB386 15/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
210342 2007 TS388 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
210343 2007 TX410 15/10/2007 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
210344 2007 TV428 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210345 2007 UQ 16/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
210346 2007 UM1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
210347 2007 UT1 17/10/2007 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
210348 2007 UY3 17/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
210349 2007 UJ4 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,2 km MPC · JPL
210350 Mariolisa 2007 UA7 22/10/2007 Skylive Obs. F. Tozzi 2,9 km MPC · JPL
210351 2007 UG10 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
210352 2007 UG11 18/10/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
210353 2007 US18 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
210354 2007 UV19 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
210355 2007 UF36 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
210356 2007 UP41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
210357 2007 UE47 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
210358 2007 UN48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
210359 2007 UO49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
210360 2007 UR54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210361 2007 UB60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
210362 2007 UF61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
210363 2007 UA88 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210364 2007 UX91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
210365 2007 UZ98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210366 2007 UU111 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
210367 2007 UM113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
210368 2007 UZ115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
210369 2007 UK128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
210370 2007 VV11 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210371 2007 VL25 02/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
210372 2007 VR34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
210373 2007 VX38 02/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
210374 2007 VG39 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
210375 2007 VG58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210376 2007 VV62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210377 2007 VB63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
210378 2007 VD63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
210379 2007 VN80 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
210380 2007 VB85 01/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210381 2007 VB87 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
210382 2007 VB88 02/11/2007 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
210383 2007 VF96 09/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,5 km MPC · JPL
210384 2007 VL98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210385 2007 VE110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
210386 2007 VW118 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
210387 2007 VQ129 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
210388 2007 VK130 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
210389 2007 VA149 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
210390 2007 VC149 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
210391 2007 VN164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
210392 2007 VU167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210393 2007 VN179 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
210394 2007 VQ180 07/11/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
210395 2007 VR185 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210396 2007 VY196 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
210397 2007 VH224 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
210398 2007 VM238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
210399 2007 VV240 09/11/2007 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
210400 2007 VE245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210401 2007 VY253 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
210402 2007 VJ254 15/11/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
210403 2007 VW264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210404 2007 VO299 12/11/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
210405 2007 VG300 13/11/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
210406 2007 VG308 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210407 2007 VS315 08/11/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
210408 2007 WF6 17/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210409 2007 WD7 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210410 2007 WX11 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
210411 2007 WN58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
210412 2007 WD60 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
210413 2007 XL4 03/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
210414 Gebartolomei 2007 XT4 03/12/2007 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,2 km MPC · JPL
210415 2007 XD6 04/12/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
210416 2007 XJ7 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
210417 2007 XW10 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
210418 2007 XZ12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
210419 2007 XK41 15/12/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210420 2007 XP44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210421 Freundtamás 2007 YD3 19/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
210422 2007 YP15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
210423 2007 YW51 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
210424 2008 AO7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
210425 Imogene 2008 AM31 10/01/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,2 km MPC · JPL
210426 2008 AV72 07/01/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,7 km MPC · JPL
210427 2008 EB93 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
210428 2008 SM168 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
210429 2008 UG230 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210430 2008 WO79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
210431 2008 WH82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
210432 Dietmarhopp 2008 XA7 08/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 3,5 km MPC · JPL
210433 Ullithiele 2008 YT1 21/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1,6 km MPC · JPL
210434 Fungyuancheng 2008 YH14 20/12/2008 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 5,1 km MPC · JPL
210435 2008 YD26 28/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 6,0 km MPC · JPL
210436 2008 YZ29 29/12/2008 Vicques M. Ory 1,5 km MPC · JPL
210437 2008 YR38 29/12/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
210438 2008 YW61 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
210439 2008 YO63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
210440 2008 YD104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
210441 2008 YW127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
210442 2008 YL135 30/12/2008 OAM Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
210443 2009 BN 16/01/2009 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,2 km MPC · JPL
210444 Frithjof 2009 BX 16/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 940 m MPC · JPL
210445 2009 BO1 17/01/2009 RAS A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
210446 2009 BH64 20/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
210447 2009 BE70 25/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
210448 2009 BW78 30/01/2009 Kachina Kachina Obs. 1,2 km MPC · JPL
210449 2136 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
210450 2619 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
210451 2806 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
210452 2032 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 830 m MPC · JPL
210453 2673 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
210454 4307 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
210455 1981 EY44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
210456 1991 TQ9 06/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210457 1993 FH9 17/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
210458 1993 FV42 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
210459 1993 TC26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
210460 1994 AD9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210461 1994 CN7 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
210462 1994 SS6 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210463 1994 SC10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
210464 1994 VW7 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
210465 1994 XB2 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
210466 1995 FL5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210467 1995 HW3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
210468 1995 SW8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210469 1995 SA9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
210470 1995 SO18 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210471 1995 SC19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210472 1995 SX24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
210473 1995 SQ52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
210474 1995 ST58 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
210475 1995 SC64 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
210476 1995 UF1 22/10/1995 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
210477 1995 UD18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
210478 1995 UN66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
210479 1995 XE5 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210480 1996 EH7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
210481 1996 HQ1 20/04/1996 Haleakala AMOS 980 m MPC · JPL
210482 1996 RW1 11/09/1996 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
210483 1996 RG7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
210484 1996 RG19 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
210485 1996 TK 03/10/1996 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
210486 1996 TW18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
210487 1996 VM9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
210488 1996 XT10 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210489 1997 AB22 15/01/1997 Chichibu N. Satō 5,6 km MPC · JPL
210490 1997 CN11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
210491 1997 GP2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210492 1997 ST9 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210493 1997 SO23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
210494 1997 SO34 28/09/1997 Lake Clear K. A. Williams 4,1 km MPC · JPL
210495 1998 FK53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210496 1998 FP67 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210497 1998 HH5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
210498 1998 HZ10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210499 1998 HM21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210500 1998 HN25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210501 1998 HG50 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
210502 1998 HK53 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210503 1998 HF88 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210504 1998 HZ95 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
210505 1998 HG116 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210506 1998 KZ2 18/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
210507 1998 KL11 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
210508 1998 MV15 26/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
210509 1998 MW30 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
210510 1998 NR 11/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
210511 1998 OX11 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,9 km MPC · JPL
210512 1998 QV5 23/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
210513 1998 QR70 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210514 1998 QC86 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
210515 1998 RP15 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
210516 1998 RB49 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210517 1998 RM55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
210518 1998 SX43 26/09/1998 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
210519 1998 SX44 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210520 1998 SA85 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
210521 1998 SG115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
210522 1998 SL116 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
210523 1998 SB171 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
210524 1998 TK25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
210525 1998 UP26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
210526 1998 VC41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
210527 1998 VA47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
210528 1999 AW13 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
210529 1999 AF15 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
210530 1999 CD135 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
210531 1999 FB1 17/03/1999 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
210532 Grantmckee 1999 FA74 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
210533 Seanmisner 1999 FE74 20/03/1999 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
210534 1999 GH3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
210535 1999 GE14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
210536 1999 HY6 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210537 1999 JB123 13/05/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
210538 1999 LO3 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
210539 1999 RD 02/09/1999 Modra Modra Obs. 1,9 km MPC · JPL
210540 1999 RW 04/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
210541 1999 RN8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
210542 1999 RG57 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210543 1999 RR58 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
210544 1999 RC70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210545 1999 RM164 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210546 1999 RQ174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210547 1999 RG178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210548 1999 RY254 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
210549 1999 TG3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
210550 1999 TH3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
210551 1999 TP4 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210552 1999 TA28 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
210553 1999 TM29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210554 1999 TO40 05/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
210555 1999 TZ42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
210556 1999 TU46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
210557 1999 TO65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210558 1999 TW87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
210559 1999 TA136 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
210560 1999 TV150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210561 1999 TE168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210562 1999 TY168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210563 1999 TD176 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210564 1999 TR195 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
210565 1999 TZ201 13/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
210566 1999 TG207 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210567 1999 TV214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210568 1999 TB218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210569 1999 TG234 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
210570 1999 TK255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210571 1999 TU257 09/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210572 1999 TV312 08/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
210573 1999 UL20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210574 1999 UY22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
210575 1999 UR31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210576 1999 VW7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
210577 1999 VV31 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210578 1999 VN64 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210579 1999 VS65 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210580 1999 VN74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
210581 1999 VP102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210582 1999 VS157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210583 1999 VX182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210584 1999 VE189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210585 1999 VT191 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210586 1999 VL224 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210587 1999 XL12 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
210588 1999 XB28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210589 1999 XU40 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210590 1999 XA51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210591 1999 XH70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210592 1999 XW97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
210593 1999 XP109 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
210594 1999 XY123 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
210595 1999 XA147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
210596 1999 XC239 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210597 1999 XQ240 08/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
210598 1999 XG241 12/12/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
210599 1999 YG6 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210600 2000 AM1 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210601 2000 AJ4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210602 2000 AO21 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
210603 2000 AD48 04/01/2000 Grasslands J. McGaha 2,3 km MPC · JPL
210604 2000 AW68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210605 2000 AD79 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210606 2000 AB82 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
210607 2000 AF115 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210608 2000 AC230 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
210609 2000 AF238 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210610 2000 BQ9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
210611 2000 BH20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210612 2000 CD8 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210613 2000 CO78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210614 2000 CK81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210615 2000 DW8 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210616 2000 DO24 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
210617 2000 DG33 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
210618 2000 DN45 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
210619 2000 DQ55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
210620 2000 DJ115 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210621 2000 EB16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210622 2000 EB18 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210623 2000 EN28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210624 2000 EX43 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210625 2000 EC94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210626 2000 ET100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210627 2000 EC102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210628 2000 EG150 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
210629 2000 EQ153 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
210630 2000 EJ163 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210631 2000 EZ199 01/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
210632 2000 FF33 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
210633 2000 FK41 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210634 2000 FM47 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210635 2000 GQ7 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
210636 2000 GT12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210637 2000 GL16 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
210638 2000 GT31 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210639 2000 GU50 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210640 2000 GW61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210641 2000 GA116 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210642 2000 GL137 14/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
210643 2000 GM151 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210644 2000 HS10 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
210645 2000 HH20 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
210646 2000 HM23 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210647 2000 HZ61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
210648 2000 HL75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210649 2000 HG80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
210650 2000 JO6 04/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210651 2000 JX7 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210652 2000 JL83 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210653 2000 KX8 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210654 2000 KS13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210655 2000 NQ7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210656 2000 OA23 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210657 2000 OL34 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
210658 2000 PQ21 01/08/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
210659 2000 QG11 24/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210660 2000 QG23 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210661 2000 QG26 26/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
210662 2000 QU31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210663 2000 QS66 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210664 2000 QB68 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210665 2000 QG83 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210666 2000 QW94 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
210667 2000 QG100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210668 2000 QS100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210669 2000 QK117 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210670 2000 QW166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210671 2000 QR172 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210672 2000 QZ188 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
210673 2000 QQ198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210674 2000 QO205 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210675 2000 QF213 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
210676 2000 QB217 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210677 2000 RB4 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
210678 2000 RK37 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210679 2000 RV40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
210680 2000 RK64 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210681 2000 RD74 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
210682 2000 RQ78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
210683 2000 RL85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
210684 2000 RX91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210685 2000 RE92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210686 Scottnorris 2000 RR107 03/09/2000 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
210687 2000 SO 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
210688 2000 SZ26 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
210689 2000 SG30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210690 2000 SV38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210691 2000 SB59 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210692 2000 SU60 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210693 2000 SV60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210694 2000 SK62 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
210695 2000 SY74 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
210696 2000 SD78 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
210697 2000 SQ80 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
210698 2000 SM94 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
210699 2000 SX101 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
210700 2000 SQ105 24/09/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210701 2000 SA116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210702 2000 SQ124 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210703 2000 SS139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210704 2000 SB146 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
210705 2000 SY155 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210706 2000 SR157 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210707 2000 SD159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
210708 2000 SU164 28/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
210709 2000 SH190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
210710 2000 SD194 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210711 2000 SB200 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
210712 2000 SB201 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210713 2000 SQ204 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210714 2000 SW212 25/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
210715 2000 SU214 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210716 2000 SP246 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
210717 2000 SR250 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210718 2000 ST252 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
210719 2000 SW277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210720 2000 SA286 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
210721 2000 SQ303 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210722 2000 SZ306 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210723 2000 SQ308 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210724 2000 SE335 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
210725 2000 SG335 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210726 2000 SN337 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
210727 2000 SF364 20/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210728 2000 TL6 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
210729 2000 TG8 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
210730 2000 TS14 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210731 2000 TZ16 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
210732 2000 TF23 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210733 2000 TZ23 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
210734 2000 TJ36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
210735 2000 TA38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210736 2000 TQ65 01/10/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
210737 2000 UC1 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
210738 2000 US15 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210739 2000 UD17 24/10/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
210740 2000 UA43 24/10/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
210741 2000 UW65 25/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
210742 2000 UV66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210743 2000 UX71 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210744 2000 UE75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210745 2000 UY91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210746 2000 US104 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
210747 2000 UD112 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
210748 2000 UT114 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210749 2000 VL8 01/11/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
210750 2000 VO12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210751 2000 VZ23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210752 2000 VV47 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210753 2000 VU51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210754 2000 VF57 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210755 2000 WE15 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210756 2000 WT15 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210757 2000 WK26 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210758 2000 WR73 20/11/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
210759 2000 WW77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210760 2000 WW88 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210761 2000 WT92 21/11/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
210762 2000 WY97 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210763 2000 WL111 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210764 2000 WZ134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210765 2000 WS160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
210766 2000 WU188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
210767 2000 XY20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
210768 2000 XR53 04/12/2000 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
210769 2000 YC43 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210770 2000 YL65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
210771 2000 YP128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
210772 2001 AN8 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210773 2001 AL19 04/01/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
210774 2001 AO31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210775 2001 AS43 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210776 2001 BV21 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210777 2001 BU24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210778 2001 BJ37 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210779 2001 BF59 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210780 2001 BK82 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
210781 2001 CP21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
210782 2001 DK1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
210783 2001 DK22 16/02/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
210784 2001 DZ33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210785 2001 DX39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210786 2001 DP60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210787 2001 DJ77 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
210788 2001 DW77 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
210789 2001 DH88 24/02/2001 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
210790 2001 DE96 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210791 2001 EL5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
210792 2001 EA11 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
210793 2001 EC17 14/03/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
210794 2001 ES18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
210795 2001 FL 16/03/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
210796 2001 FC6 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210797 2001 FS7 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210798 2001 FW27 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210799 2001 FK29 21/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210800 2001 FB76 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210801 2001 FS110 18/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210802 2001 FG137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
210803 2001 FM167 19/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210804 2001 FZ189 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
210805 2001 GO7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210806 2001 HN40 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210807 2001 HQ40 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210808 2001 HO66 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
210809 2001 JQ9 15/05/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
210810 2001 KS 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210811 2001 KC14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210812 2001 KW19 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210813 2001 KV22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210814 2001 KZ31 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
210815 2001 KM43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210816 2001 KH62 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
210817 2001 KY74 28/05/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
210818 2001 LL7 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210819 2001 MH10 18/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
210820 2001 NY3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
210821 2001 NN5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
210822 2001 NJ11 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
210823 2001 NV17 14/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
210824 2001 NJ18 12/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
210825 2001 NL18 12/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
210826 2001 OV17 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
210827 2001 OL22 19/07/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 4,2 km MPC · JPL
210828 2001 OP37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
210829 2001 OV45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
210830 2001 OZ52 21/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
210831 2001 OB84 17/07/2001 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
210832 2001 PG5 09/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
210833 2001 PQ5 10/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
210834 2001 PR39 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
210835 2001 PO41 11/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
210836 2001 PB46 12/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
210837 2001 PT46 13/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
210838 2001 PR62 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
210839 2001 QY15 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
210840 2001 QQ87 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
210841 2001 QE107 23/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
210842 2001 QJ126 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210843 2001 QE146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210844 2001 QK184 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210845 2001 QA192 22/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
210846 2001 QF211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
210847 2001 QY214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
210848 2001 QD241 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210849 2001 QD253 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210850 2001 QX267 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210851 2001 QD275 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
210852 2001 QN283 18/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
210853 2001 QJ290 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210854 2001 QE317 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
210855 2001 RU24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210856 2001 RN30 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210857 2001 RU36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210858 2001 RM41 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
210859 2001 RQ41 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210860 2001 RV41 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210861 2001 RF46 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
210862 2001 RF53 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210863 2001 RS60 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210864 2001 RG62 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
210865 2001 RM84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
210866 2001 RB85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
210867 2001 RM99 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210868 2001 RO108 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210869 2001 RE112 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210870 2001 RE118 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210871 2001 RY124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210872 2001 RL126 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210873 2001 RN138 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210874 2001 RH155 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
210875 2001 SK5 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210876 2001 SY13 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
210877 2001 SR14 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
210878 2001 SH32 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210879 2001 ST38 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210880 2001 SH51 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
210881 2001 SN61 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210882 2001 SE72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210883 2001 SE78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210884 2001 SF82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210885 2001 SO86 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
210886 2001 SO87 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210887 2001 SL93 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210888 2001 SA94 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210889 2001 SR105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210890 2001 SN126 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
210891 2001 SV128 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210892 2001 ST132 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210893 2001 SP133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210894 2001 SZ134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210895 2001 SN154 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210896 2001 SD162 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
210897 2001 SB166 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210898 2001 SA167 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
210899 2001 SY171 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210900 2001 SL177 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210901 2001 SY189 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210902 2001 SO201 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
210903 2001 SD205 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210904 2001 SR218 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210905 2001 SL219 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210906 2001 SQ219 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
210907 2001 SG220 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210908 2001 SS229 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
210909 2001 SX229 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
210910 2001 SB240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210911 2001 SJ242 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
210912 2001 SR243 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
210913 2001 SU250 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
210914 2001 SS251 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
210915 2001 SL257 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
210916 2001 SP258 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210917 2001 SE263 25/09/2001 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
210918 2001 SP273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
210919 2001 SS301 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210920 2001 SV313 21/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
210921 2001 SA328 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
210922 2001 SO336 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210923 2001 SQ336 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
210924 2001 ST353 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
210925 2001 TD5 08/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
210926 2001 TM10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210927 2001 TH22 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
210928 2001 TN29 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210929 2001 TP74 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
210930 2001 TR101 15/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
210931 2001 TZ125 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
210932 2001 TY160 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
210933 2001 TV163 11/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
210934 2001 TX172 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210935 2001 TU174 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210936 2001 TU182 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210937 2001 TH184 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210938 2001 TS188 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
210939 Bödök 2001 TR197 10/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
210940 2001 TR199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210941 2001 TF205 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
210942 2001 TT209 12/10/2001 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
210943 2001 TJ228 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
210944 2001 TO230 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
210945 2001 TC241 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
210946 2001 TL241 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
210947 2001 TE256 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210948 2001 UP21 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
210949 2001 UT26 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
210950 2001 UK43 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210951 2001 UE45 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
210952 2001 UR45 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
210953 2001 UQ46 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210954 2001 UM60 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210955 2001 UU80 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
210956 2001 UG92 18/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
210957 2001 UM102 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210958 2001 UL104 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210959 2001 UD128 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210960 2001 UG128 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210961 2001 UD140 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
210962 2001 UZ140 23/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
210963 2001 UT158 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210964 2001 UK164 18/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
210965 2001 UL179 26/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
210966 2001 UJ191 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
210967 2001 UQ208 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210968 2001 UP210 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
210969 2001 VH 05/11/2001 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
210970 2001 VP7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210971 2001 VS7 09/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
210972 2001 VN58 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210973 2001 VZ59 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
210974 2001 VZ60 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210975 2001 VE61 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210976 2001 VK68 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
210977 2001 VV83 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210978 2001 VW83 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
210979 2001 VG86 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210980 2001 VP107 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
210981 2001 VW109 12/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
210982 2001 VZ125 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
210983 Wadeparker 2001 VM131 11/11/2001 Apache Point SDSS 5,6 km MPC · JPL
210984 2001 WM 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
210985 2001 WE42 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210986 2001 WZ53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210987 2001 WM57 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
210988 2001 WP57 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
210989 2001 WP63 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210990 2001 WN77 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210991 2001 WK90 21/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
210992 2001 WY92 21/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
210993 2001 XH8 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
210994 2001 XV8 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
210995 2001 XB10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210996 2001 XY19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210997 Guenat 2001 XA32 14/12/2001 Vicques M. Ory 1,9 km MPC · JPL
210998 2001 XF46 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210999 2001 XR49 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
211000 2001 XF121 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

206.000s  • 207.000s  • 208.000s  • 209.000s  • 210.000s  • 211.000s  • 212.000s  • 213.000s  • 214.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001