Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/200001–201000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200001 2007 JB42 11/05/2007 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
200002 Hehe 2007 JZ43 06/05/2007 XuYi PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
200003 Aokeda 2007 KP4 19/05/2007 XuYi PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
200004 2007 KY6 23/05/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
200005 2007 KT7 16/05/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
200006 2007 LG 06/06/2007 Eskridge Farpoint Obs. 2,3 km MPC · JPL
200007 2007 LD3 08/06/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
200008 2007 LT4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
200009 2007 LW4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
200010 2007 LO7 08/06/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
200011 2007 LC9 08/06/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
200012 2007 LK20 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
200013 2007 LC29 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
200014 2007 MH3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200015 2007 MN5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
200016 2007 MN11 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
200017 2007 MC12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
200018 2007 MH16 21/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
200019 2007 MG25 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
200020 Cadi Ayyad 200020|Cadi Ayyad}} 14/07/2007 Dauban C. Rinner 6,0 km MPC · JPL
200021 2007 NZ6 15/07/2007 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
200022 2007 OW5 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 17 km MPC · JPL
200023 2007 OU6 25/07/2007 OAM Mallorca Obs. 16 km MPC · JPL
200024 2007 OO7 25/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 14 km MPC · JPL
200025 Cloud Gate 200025|Cloud Gate}} 25/07/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 4,8 km MPC · JPL
200026 2007 PD2 07/08/2007 Eskridge Farpoint Obs. 4,7 km MPC · JPL
200027 2007 PM27 14/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 13 km MPC · JPL
200028 2007 PW28 12/08/2007 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
200029 2007 PH37 13/08/2007 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
200030 2007 PD39 13/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
200031 Romainmontaigut 2007 PQ43 12/08/2007 Eygalayes Obs. P. Sogorb 3,4 km MPC · JPL
200032 2007 PU43 12/08/2007 Socorro LINEAR L4 · 18 km MPC · JPL
200033 Newtaipei 2007 PX46 06/08/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 6,4 km MPC · JPL
200034 2007 RG30 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
200035 2007 RZ71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
200036 2007 RH77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
200037 2007 RW105 11/09/2007 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
200038 2007 RZ130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
200039 2007 RY156 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
200040 2007 RR162 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
200041 2007 RY216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
200042 2007 TE32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
200043 2007 TU73 13/10/2007 RAS A. Lowe 6,7 km MPC · JPL
200044 2007 TR291 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
200045 2007 TT326 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200046 2007 TP371 13/10/2007 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
200047 2007 UB130 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
200048 2008 MQ3 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200049 2008 NM2 08/07/2008 OAM Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
200050 2008 OL 25/07/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
200051 2008 OE10 28/07/2008 Dauban Chante-Perdrix Obs. 16 km MPC · JPL
200052 Sinigaglia 2008 OO13 31/07/2008 Skylive Obs. F. Tozzi, G. Sostero 1,2 km MPC · JPL
200053 2008 PK6 02/08/2008 Eygalayes Obs. Eygalayes Obs. 900 m MPC · JPL
200054 2008 PV8 06/08/2008 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
200055 2008 PO9 08/08/2008 OAM Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
200056 2008 PB15 10/08/2008 OAM Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
200057 2008 PT16 11/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 17 km MPC · JPL
200058 2008 QA4 24/08/2008 Vicques M. Ory 4,5 km MPC · JPL
200059 2008 QZ7 25/08/2008 OAM Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
200060 2008 QD8 25/08/2008 OAM Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
200061 2008 QQ8 25/08/2008 OAM Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
200062 2008 QT16 26/08/2008 OAM Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
200063 2008 QX25 24/08/2008 OAM Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
200064 2008 RZ10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
200065 2805 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
200066 2836 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
200067 4133 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
200068 4310 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
200069 Alastor 4322 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
200070 2090 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
200071 2051 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
200072 2132 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
200073 2190 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
200074 2194 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
200075 3119 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
200076 5009 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
200077 5134 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
200078 1028 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
200079 1138 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
200080 2436 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
200081 2674 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
200082 4022 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
200083 5037 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
200084 1981 EH29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
200085 1991 RR19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,5 km MPC · JPL
200086 1992 QS2 25/08/1992 Palomar A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
200087 1992 SX4 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
200088 1993 BD12 26/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200089 1993 FY9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
200090 1993 TH36 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
200091 1994 AD8 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200092 1994 JE5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
200093 1994 RJ26 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 980 m MPC · JPL
200094 1994 SA12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
200095 1994 SY12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200096 1994 TM8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200097 1994 UO6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
200098 1995 BB5 23/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
200099 1995 DG14 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
200100 1995 HG5 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200101 1995 MJ7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
200102 1995 QH3 31/08/1995 Haleakala AMOS 1,9 km MPC · JPL
200103 1995 QP16 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
200104 1995 SD 16/09/1995 Kleť M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
200105 1995 SO24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
200106 1995 SK67 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200107 1995 SG78 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
200108 1995 UE39 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200109 1995 UF43 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
200110 1995 UM50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
200111 1995 UO56 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
200112 1995 UP57 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
200113 1995 UL69 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
200114 1995 VN15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
200115 1995 WR13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200116 1996 AJ6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
200117 1996 AU7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200118 1996 AG20 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200119 1996 BD14 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
200120 1996 GQ13 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
200121 1996 TY15 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
200122 1997 CR6 04/02/1997 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
200123 1997 EF60 14/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200124 1997 GR2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
200125 1997 HU 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
200126 1997 HK11 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200127 1997 MO 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200128 1997 SJ15 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200129 1997 SZ30 27/09/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 5,1 km MPC · JPL
200130 1997 TP9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
200131 1997 UC6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
200132 1997 WP11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200133 1997 WZ12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
200134 1997 WN14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
200135 1997 WO14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200136 1997 WS17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
200137 1997 WV17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
200138 1997 WP18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200139 1997 WS18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
200140 1997 WH22 28/11/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
200141 1997 XZ1 03/12/1997 Chichibu N. Satō 1,6 km MPC · JPL
200142 1998 BC32 23/01/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
200143 1998 DA9 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200144 1998 DD21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
200145 1998 DJ37 28/02/1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,6 km MPC · JPL
200146 1998 FS136 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200147 1998 HC50 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200148 1998 HT143 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200149 1998 HL147 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200150 1998 LW3 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
200151 1998 QV59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
200152 1998 QF64 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
200153 1998 QY70 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
200154 1998 RJ 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,0 km MPC · JPL
200155 1998 RG20 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200156 1998 SA3 18/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
200157 1998 ST40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
200158 1998 TK7 15/10/1998 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
200159 1998 XY11 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200160 1998 YN19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
200161 1999 AG16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
200162 1999 BZ12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
200163 1999 CA7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200164 1999 CG114 12/02/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200165 1999 CH144 08/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 2,6 km MPC · JPL
200166 1999 CB146 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
200167 1999 CJ152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
200168 1999 DG 16/02/1999 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
200169 1999 FM3 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200170 1999 FL51 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200171 1999 FO61 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
200172 1999 FV79 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
200173 1999 GU13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
200174 1999 JV12 14/05/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
200175 1999 JH14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200176 1999 JR25 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200177 1999 JY30 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200178 1999 JD67 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200179 1999 JH119 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200180 1999 JU127 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
200181 1999 KQ3 19/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200182 1999 OT3 22/07/1999 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
200183 1999 RO 03/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,9 km MPC · JPL
200184 1999 RY8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
200185 1999 RQ65 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200186 1999 RY72 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200187 1999 RZ90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200188 1999 RL93 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200189 1999 RX100 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
200190 1999 RO101 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
200191 1999 RM110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
200192 1999 RT119 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200193 1999 RP135 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
200194 1999 RP144 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
200195 1999 RC188 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200196 1999 RT190 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
200197 1999 RA203 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200198 1999 RE216 02/09/1999 Kitt Peak B. Gladman 2,3 km MPC · JPL
200199 1999 RT221 05/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
200200 1999 RY234 08/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200201 1999 RY250 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200202 1999 RZ251 07/09/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
200203 1999 SJ15 30/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
200204 1999 TX4 02/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
200205 1999 TC28 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200206 1999 TS61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
200207 1999 TP87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
200208 1999 TJ99 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200209 1999 TQ111 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
200210 1999 TE121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200211 1999 TK144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200212 1999 TE152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200213 1999 TH169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
200214 1999 TX169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200215 1999 TX178 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
200216 1999 TW184 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200217 1999 TF200 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200218 1999 TU211 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200219 1999 TF220 01/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
200220 1999 TC225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200221 1999 TB229 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200222 1999 TB266 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
200223 1999 TD270 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
200224 1999 TO274 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200225 1999 TJ291 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200226 1999 UO18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
200227 1999 UU20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
200228 1999 UY20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
200229 1999 UU28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
200230 1999 UE37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
200231 1999 UF37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200232 1999 UG51 31/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
200233 1999 VV2 04/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
200234 Kumashiro 1999 VN8 04/11/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 1,7 km MPC · JPL
200235 1999 VK17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
200236 1999 VW30 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200237 1999 VT51 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200238 1999 VA55 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200239 1999 VM76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200240 1999 VS82 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
200241 1999 VY97 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200242 1999 VB114 09/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
200243 1999 VU116 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
200244 1999 VL119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
200245 1999 VM120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
200246 1999 VK125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
200247 1999 VJ130 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
200248 1999 VY137 13/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
200249 1999 VS138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
200250 1999 VV148 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200251 1999 VM152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
200252 1999 VW153 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
200253 1999 VN184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
200254 1999 VM190 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
200255 Weigle 1999 VT204 10/11/1999 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
200256 1999 VQ225 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200257 1999 VP226 02/11/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
200258 1999 VF231 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
200259 1999 WC14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
200260 1999 WW18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
200261 1999 XR 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
200262 1999 XO46 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200263 1999 XR47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200264 1999 XG48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200265 1999 XQ54 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200266 1999 XG72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200267 1999 XG109 04/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
200268 1999 XJ110 04/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
200269 1999 XO110 05/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
200270 1999 XX110 05/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
200271 1999 XA125 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
200272 1999 XA127 07/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
200273 1999 XK187 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200274 1999 XW207 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
200275 1999 XZ209 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200276 1999 XF216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
200277 1999 XY217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
200278 1999 XZ218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200279 1999 XC237 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
200280 1999 XF244 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200281 1999 XF252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
200282 1999 YB5 28/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
200283 1999 YG10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200284 1999 YE12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
200285 1999 YF12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
200286 2000 AY49 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
200287 2000 AW50 06/01/2000 Olathe Olathe 2,3 km MPC · JPL
200288 2000 AZ61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200289 2000 AT80 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200290 2000 AD108 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200291 2000 AW108 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200292 2000 AY115 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200293 2000 AG181 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
200294 2000 AT205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
200295 2000 AT213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
200296 2000 AV218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
200297 2000 AC219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200298 2000 AS229 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200299 2000 AY233 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
200300 2000 BK14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200301 2000 CS19 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
200302 2000 CW78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
200303 2000 CQ97 09/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
200304 2000 CL108 05/02/2000 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
200305 2000 CW125 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
200306 2000 CO137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
200307 2000 DD55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
200308 2000 DN57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
200309 2000 DY88 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
200310 2000 DR92 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
200311 2000 EH10 03/03/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200312 2000 ER59 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
200313 2000 EB62 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
200314 2000 ER115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
200315 2000 EH124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
200316 2000 EQ169 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
200317 2000 EW174 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
200318 2000 ER197 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200319 2000 FE20 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
200320 2000 FF69 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
200321 2000 GU4 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200322 2000 GJ20 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200323 2000 GH22 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200324 2000 GA27 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
200325 2000 GM32 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200326 2000 GZ34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200327 2000 GL63 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200328 2000 GN70 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200329 2000 GJ112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
200330 2000 GO129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
200331 2000 GR129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
200332 2000 GT135 08/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
200333 2000 GC186 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
200334 2000 HO11 30/04/2000 Eskridge Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
200335 2000 HS18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200336 2000 HN24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
200337 2000 HA41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
200338 2000 HP43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200339 2000 HX50 29/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200340 2000 HR82 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
200341 2000 HU93 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200342 2000 HT95 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
200343 2000 JV 01/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
200344 2000 JA1 01/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
200345 2000 JC1 01/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
200346 2000 JU6 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
200347 2000 JC42 11/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
200348 2000 JB64 10/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200349 2000 JN82 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
200350 2000 KV27 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200351 2000 KN34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200352 2000 KH37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
200353 2000 KR39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
200354 2000 KR42 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200355 2000 KY46 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
200356 2000 KS51 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
200357 2000 KD52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
200358 2000 OO37 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200359 2000 PB7 01/08/2000 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,1 km MPC · JPL
200360 2000 PN25 04/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200361 2000 PO32 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200362 2000 QL 21/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
200363 2000 QD2 24/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
200364 2000 QA26 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
200365 2000 QX38 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
200366 2000 QG48 24/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200367 2000 QZ50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200368 2000 QS51 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200369 2000 QL57 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200370 2000 QX64 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200371 2000 QF66 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200372 2000 QW81 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200373 2000 QH89 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200374 2000 QK91 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200375 2000 QQ91 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200376 2000 QL99 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200377 2000 QT120 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200378 2000 QV134 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200379 2000 QW152 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200380 2000 QG160 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200381 2000 QJ167 31/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200382 2000 QV169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200383 2000 QG175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200384 2000 QY182 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200385 2000 QH194 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200386 2000 QT196 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200387 2000 QM210 31/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200388 2000 QD224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200389 2000 QH252 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200390 2000 RE18 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200391 2000 RU18 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200392 2000 RN21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200393 2000 RM25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200394 2000 RJ51 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200395 2000 RV63 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200396 2000 RJ64 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200397 2000 RR76 04/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200398 2000 RE89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200399 2000 RQ102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
200400 2000 SZ24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200401 2000 SF25 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200402 2000 SG44 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200403 2000 SV52 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200404 2000 SW59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200405 2000 SA66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200406 2000 SK74 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200407 2000 SN79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200408 2000 SH83 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200409 2000 ST91 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200410 2000 SH103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200411 2000 SW105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200412 2000 SE118 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200413 2000 SF126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200414 2000 SQ133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200415 2000 SE159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
200416 2000 SG181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
200417 2000 SO182 30/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
200418 2000 SL198 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200419 2000 SN199 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200420 2000 SX208 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
200421 2000 SW217 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200422 2000 SN230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200423 2000 SL234 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200424 2000 ST236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200425 2000 SE289 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200426 2000 SC299 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
200427 2000 SA336 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
200428 2000 SK337 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200429 2000 SF340 24/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200430 2000 TS18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200431 2000 TH24 02/10/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200432 2000 TY32 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200433 2000 TX35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
200434 2000 US33 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
200435 2000 UN34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200436 2000 UV34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200437 2000 UD45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200438 2000 UB63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200439 2000 UW74 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200440 2000 UY83 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200441 2000 UF108 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
200442 2000 VH13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200443 2000 VF14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200444 2000 VQ14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200445 2000 VU21 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
200446 2000 VG39 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200447 2000 WD9 21/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
200448 2000 WF9 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200449 2000 WY12 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200450 2000 WH16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200451 2000 WN21 21/11/2000 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
200452 2000 WE59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200453 2000 WA60 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
200454 2000 WQ60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200455 2000 WB77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200456 2000 WX93 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200457 2000 WM98 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200458 2000 WY106 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200459 2000 WY110 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200460 2000 WR112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200461 2000 WX114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200462 2000 WZ117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200463 2000 WB134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200464 2000 WD134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200465 2000 WT140 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
200466 2000 WG148 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
200467 2000 WG165 23/11/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
200468 2000 WZ188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
200469 2000 WF192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
200470 2000 XU12 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
200471 2000 XW21 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
200472 2000 XY21 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200473 2000 XW33 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200474 2000 XD46 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200475 2000 XJ47 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200476 2000 YJ1 17/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200477 2000 YY5 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200478 2000 YU11 19/12/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
200479 2000 YO12 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,8 km MPC · JPL
200480 2000 YZ16 21/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200481 2000 YX17 20/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
200482 2000 YA24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
200483 2000 YZ25 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200484 2000 YS33 24/12/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
200485 2000 YE38 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200486 2000 YK38 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200487 2000 YV39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200488 2000 YO49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200489 2000 YW52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
200490 2000 YD60 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200491 2000 YA64 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200492 2000 YZ67 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200493 2000 YW70 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200494 2000 YH74 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200495 2000 YE83 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200496 2000 YK89 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200497 2000 YJ91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200498 2000 YF120 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
200499 2000 YE132 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200500 2001 AY7 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200501 2001 AX12 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200502 2001 AD14 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200503 2001 AT25 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200504 2001 AX25 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 1,9 km MPC · JPL
200505 2001 AB36 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
200506 2001 AD52 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
200507 2001 BQ4 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
200508 2001 BR4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
200509 2001 BZ6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200510 2001 BQ10 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200511 2001 BN11 16/01/2001 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
200512 2001 BR25 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200513 2001 BC41 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200514 2001 BL53 17/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
200515 2001 BF58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200516 2001 BS64 30/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200517 2001 BM75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
200518 2001 BE78 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200519 2001 CJ 01/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200520 2001 CO8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200521 2001 CA15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200522 2001 CG19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200523 2001 CU23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
200524 2001 CL25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
200525 2001 CB27 01/02/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
200526 2001 CH35 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200527 2001 CU39 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200528 2001 CG48 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200529 2001 DA 16/02/2001 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
200530 2001 DR7 18/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
200531 2001 DH20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200532 2001 DH32 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200533 2001 DV46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200534 2001 DU73 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200535 2001 DN92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
200536 2001 DX94 19/02/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
200537 2001 DA98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
200538 2001 EH 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
200539 2001 EY11 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200540 2001 EF18 14/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200541 2001 FX 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200542 2001 FA8 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200543 2001 FH71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200544 2001 FJ86 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
200545 2001 FZ87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
200546 2001 FV138 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
200547 2001 FA148 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200548 2001 FU154 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
200549 2001 FR156 26/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
200550 2001 FL163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
200551 2001 FM186 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200552 2001 HB12 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
200553 2001 HD46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
200554 2001 KS20 16/05/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
200555 2001 KY29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200556 2001 KA42 25/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,6 km MPC · JPL
200557 2001 KH42 24/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
200558 2001 KY45 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
200559 2001 MQ1 18/06/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
200560 2001 OG5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
200561 2001 OJ16 21/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
200562 2001 OB22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
200563 2001 OJ29 18/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
200564 2001 OX40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
200565 2001 OE56 26/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
200566 2001 OT63 27/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 970 m MPC · JPL
200567 2001 OW72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
200568 2001 OK76 22/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
200569 2001 PX18 10/08/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
200570 2001 PP19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
200571 2001 PP22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
200572 2001 PK25 11/08/2001 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
200573 2001 PB33 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
200574 2001 PV34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
200575 2001 QB6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200576 2001 QY17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200577 2001 QT61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200578 Yungchuen 2001 QW94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 820 m MPC · JPL
200579 2001 QF105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200580 2001 QJ107 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200581 2001 QG140 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200582 2001 QT155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
200583 2001 QZ159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
200584 2001 QV163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
200585 2001 QE192 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
200586 2001 QA208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
200587 2001 QU212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
200588 2001 QC293 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200589 2001 RQ12 08/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
200590 2001 RU15 08/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
200591 2001 RB20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200592 2001 RR28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200593 2001 RT57 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200594 2001 RG69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200595 2001 RD70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200596 2001 RX70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200597 2001 RA77 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200598 2001 RX90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
200599 2001 RB95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
200600 2001 RX98 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200601 2001 RT109 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200602 2001 RY109 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
200603 2001 RO129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200604 2001 RH135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200605 2001 RQ139 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200606 2001 RJ142 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200607 2001 RG145 07/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
200608 2001 RW148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
200609 2001 RS151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
200610 2001 RB156 12/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
200611 2001 SS3 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
200612 2001 SH16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200613 2001 SE25 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
200614 2001 SV28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200615 2001 SA31 16/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
200616 2001 SX45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200617 2001 ST50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200618 2001 SG67 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200619 2001 ST73 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
200620 2001 SO79 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
200621 2001 SA92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200622 2001 SF101 20/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
200623 2001 SO101 20/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
200624 2001 SJ102 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200625 2001 SH113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 770 m MPC · JPL
200626 2001 SC117 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
200627 2001 SA121 16/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
200628 2001 SL139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200629 2001 SK160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200630 2001 SM164 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200631 2001 SB167 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200632 2001 SD179 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200633 2001 SA181 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
200634 2001 SJ195 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
200635 2001 ST208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200636 2001 SD210 19/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
200637 2001 SL215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200638 2001 SF228 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200639 2001 SU238 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200640 2001 SH244 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200641 2001 SJ246 19/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
200642 2001 SN261 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200643 2001 SH283 27/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200644 2001 SS302 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200645 2001 SA313 21/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
200646 2001 SX317 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
200647 2001 SF327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
200648 2001 TU1 06/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200649 2001 TP2 06/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
200650 2001 TQ2 06/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
200651 2001 TC5 08/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
200652 2001 TY11 13/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
200653 2001 TM14 07/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
200654 2001 TN17 14/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
200655 2001 TT21 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200656 2001 TA27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200657 2001 TF27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200658 2001 TP36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200659 2001 TU39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200660 2001 TK45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
200661 2001 TD49 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
200662 2001 TL51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200663 2001 TP63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200664 2001 TZ85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200665 2001 TQ90 14/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
200666 2001 TX99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200667 2001 TF100 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
200668 2001 TG101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200669 2001 TL114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200670 2001 TN124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
200671 2001 TE127 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
200672 2001 TG128 11/10/2001 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
200673 2001 TH128 11/10/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
200674 2001 TJ145 10/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
200675 2001 TA154 15/10/2001 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
200676 2001 TZ161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
200677 2001 TV172 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200678 2001 TB179 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200679 2001 TX181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200680 2001 TB186 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200681 2001 TB189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200682 2001 TD190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200683 2001 TP201 11/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
200684 2001 TN215 13/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
200685 2001 TG219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
200686 2001 TO227 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200687 2001 TS230 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
200688 2001 UK1 19/10/2001 Nacogdoches SFA Obs. 1,0 km MPC · JPL
200689 2001 UY1 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200690 2001 UG22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200691 2001 UQ25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200692 2001 UQ31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200693 2001 UU38 17/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
200694 2001 UB58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200695 2001 UD58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200696 2001 UW59 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200697 2001 UQ69 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
200698 2001 UW70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
200699 2001 UR74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200700 2001 UC79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200701 2001 UN79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200702 2001 UT79 20/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
200703 2001 UN94 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
200704 2001 UH116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200705 2001 UL131 20/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
200706 2001 UN137 23/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
200707 2001 UC138 23/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200708 2001 UU141 23/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200709 2001 UO149 23/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
200710 2001 UN153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200711 2001 UX160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200712 2001 UG162 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200713 2001 UC163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200714 2001 UP165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
200715 2001 UO174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
200716 2001 UZ194 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
200717 2001 UT206 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200718 2001 UL219 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200719 2001 UD221 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200720 2001 UP221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200721 2001 VB5 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200722 2001 VM8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200723 2001 VO9 09/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200724 2001 VZ27 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200725 2001 VV36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200726 2001 VD41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200727 2001 VW45 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200728 2001 VF48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200729 2001 VR50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200730 2001 VV53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200731 2001 VW53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200732 2001 VE54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200733 2001 VA57 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200734 2001 VU59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200735 2001 VV64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200736 2001 VE67 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200737 2001 VH67 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200738 2001 VX70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200739 2001 VD86 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200740 2001 VG95 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200741 2001 VD103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
200742 2001 VS105 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200743 2001 VP110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200744 2001 VA112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200745 2001 VA115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200746 2001 VA118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200747 2001 VB119 12/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200748 2001 VB126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200749 2001 VF126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200750 Rix 2001 VB128 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
200751 2001 WE6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200752 2001 WG6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200753 2001 WW6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200754 2001 WA25 27/11/2001 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
200755 2001 WX25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200756 2001 WR32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200757 2001 WO39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200758 2001 WE43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200759 2001 WM47 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
200760 2001 WE72 20/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200761 2001 WL92 21/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
200762 2001 XX 04/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200763 2001 XY2 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200764 2001 XP3 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200765 2001 XW3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200766 2001 XY4 08/12/2001 Uccle H. Boffin 1,8 km MPC · JPL
200767 2001 XM9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200768 2001 XM15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200769 2001 XY15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200770 2001 XY18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200771 2001 XK19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200772 2001 XJ23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200773 2001 XL32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200774 2001 XT36 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200775 2001 XE37 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200776 2001 XE42 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200777 2001 XX44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200778 2001 XG49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200779 2001 XZ49 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200780 2001 XL50 10/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
200781 2001 XS54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200782 2001 XA55 10/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200783 2001 XK60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200784 2001 XF65 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200785 2001 XU65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200786 2001 XZ75 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200787 2001 XG82 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200788 2001 XZ82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200789 2001 XV85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200790 2001 XD88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
200791 2001 XS91 10/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
200792 2001 XH92 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200793 2001 XK97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200794 2001 XC100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200795 2001 XH102 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200796 2001 XG104 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200797 2001 XW110 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200798 2001 XD116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200799 2001 XU117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200800 2001 XY120 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200801 2001 XD133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200802 2001 XU135 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200803 2001 XJ142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200804 2001 XO143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200805 2001 XZ150 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200806 2001 XU151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200807 2001 XZ163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200808 2001 XD166 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200809 2001 XL173 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200810 2001 XR173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200811 2001 XO174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200812 2001 XG178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200813 2001 XE179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200814 2001 XJ179 14/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
200815 2001 XF181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200816 2001 XQ181 14/12/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
200817 2001 XO187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200818 2001 XD188 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200819 2001 XF189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200820 2001 XM189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200821 2001 XM208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200822 2001 XG210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200823 2001 XS211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200824 2001 XL216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200825 2001 XN219 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200826 2001 XM220 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200827 2001 XU220 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200828 2001 XE223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200829 2001 XB225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200830 2001 XK232 15/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200831 2001 XL234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200832 2001 XC238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200833 2001 XY238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200834 2001 XZ238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200835 2001 XF239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200836 2001 XW239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200837 2001 XQ242 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200838 2001 XG245 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200839 2001 XO247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200840 2001 XN254 09/12/2001 Mauna Kea S. S. Sheppard AMO 1,1 km MPC · JPL
200841 2001 XD256 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
200842 2001 XR264 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200843 2001 XD266 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
200844 2001 YW9 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200845 2001 YW10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200846 2001 YG14 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200847 2001 YW14 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200848 2001 YT16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200849 2001 YH18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200850 2001 YX20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200851 2001 YK30 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200852 2001 YD35 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200853 2001 YP44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200854 2001 YG54 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200855 2001 YB58 18/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
200856 2001 YF62 18/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200857 2001 YD63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200858 2001 YR63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200859 2001 YG69 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200860 2001 YB70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200861 2001 YW70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200862 2001 YY70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200863 2001 YT72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200864 2001 YC75 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200865 2001 YH78 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
200866 2001 YA80 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200867 2001 YA83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200868 2001 YU84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200869 2001 YV84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200870 2001 YU86 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200871 2001 YW88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200872 2001 YX89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200873 2001 YS98 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200874 2001 YV104 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200875 2001 YL106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200876 2001 YV106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200877 2001 YC108 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200878 2001 YQ116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200879 2001 YC125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200880 2001 YD126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200881 2001 YG126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200882 2001 YT127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200883 2001 YJ131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200884 2001 YS135 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200885 2001 YX147 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
200886 2002 AJ9 10/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,4 km MPC · JPL
200887 2002 AY11 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
200888 2002 AJ12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 690 m MPC · JPL
200889 2002 AS12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
200890 2002 AS15 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
200891 2002 AE17 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200892 2002 AU22 05/01/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
200893 2002 AQ28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
200894 2002 AM34 10/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
200895 2002 AR38 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200896 2002 AA41 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200897 2002 AM41 09/01/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
200898 2002 AR41 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
200899 2002 AJ43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200900 2002 AV43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200901 2002 AM44 09/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200902 2002 AT47 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
200903 2002 AW47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200904 2002 AX49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200905 2002 AG53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200906 2002 AJ53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200907 2002 AR53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200908 2002 AZ67 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200909 2002 AM70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200910 2002 AF72 08/01/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
200911 2002 AP78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200912 2002 AY88 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200913 2002 AN93 08/01/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
200914 2002 AL96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200915 2002 AH98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200916 2002 AH99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200917 2002 AP100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200918 2002 AS104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200919 2002 AU104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200920 2002 AK106 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200921 2002 AC112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200922 2002 AK114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200923 2002 AB117 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200924 2002 AP119 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200925 2002 AP121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200926 2002 AS132 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200927 2002 AA134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200928 2002 AY151 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200929 2002 AT159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200930 2002 AG160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200931 2002 AN161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200932 2002 AA162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200933 2002 AU163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200934 2002 AL164 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200935 2002 AO164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200936 2002 AC168 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200937 2002 AM168 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200938 2002 AN172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200939 2002 AF173 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200940 2002 AB175 14/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200941 2002 AP176 14/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200942 2002 AQ176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200943 2002 AK194 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
200944 2002 AV199 08/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200945 2002 AJ203 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
200946 2002 BF10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200947 2002 BK12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200948 2002 BE13 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
200949 2002 BR13 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200950 2002 BW14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200951 2002 BN15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200952 2002 BR18 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200953 2002 BJ20 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200954 2002 BB22 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200955 2002 BT26 17/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
200956 2002 BH28 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200957 2002 CF11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
200958 2002 CX13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
200959 2002 CQ19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
200960 2002 CR27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200961 2002 CB28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200962 2002 CE29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200963 2002 CW33 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
200964 2002 CM36 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200965 2002 CA49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
200966 2002 CP63 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200967 2002 CE67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200968 2002 CT68 07/02/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
200969 2002 CN74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200970 2002 CP90 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200971 2002 CD94 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200972 2002 CT94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200973 2002 CM95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200974 2002 CH98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200975 2002 CY110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200976 2002 CD114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200977 2002 CV115 13/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200978 2002 CA119 07/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
200979 2002 CD120 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200980 2002 CJ120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200981 2002 CZ121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200982 2002 CQ122 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200983 2002 CS125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200984 2002 CX125 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200985 2002 CH130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200986 2002 CF133 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200987 2002 CQ133 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200988 2002 CC136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200989 2002 CV137 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200990 2002 CD140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200991 2002 CQ144 09/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200992 2002 CU144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200993 2002 CE145 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
200994 2002 CZ151 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200995 2002 CH155 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
200996 2002 CN155 06/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200997 2002 CC157 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200998 2002 CF159 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200999 2002 CB160 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201000 2002 CA165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

196.000s  • 197.000s  • 198.000s  • 199.000s  • 200.000s  • 201.000s  • 202.000s  • 203.000s  • 204.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001