Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/280001–281000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280001 2001 UH156 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
280002 2001 UT157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280003 2001 UF163 23/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
280004 2001 US171 24/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
280005 2001 UP172 18/10/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
280006 2001 US195 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
280007 2001 US201 19/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
280008 2001 UR224 21/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
280009 2001 VM6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280010 2001 VQ17 09/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
280011 2001 VY53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280012 2001 VR72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
280013 2001 VM76 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
280014 2001 VK80 10/11/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
280015 2001 VO89 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280016 2001 WZ1 18/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
280017 2001 WC2 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280018 2001 WQ2 17/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
280019 2001 WD7 17/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
280020 2001 WE7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280021 2001 WG13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280022 2001 WP61 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
280023 2001 WH101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
280024 2001 XP5 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
280025 2001 XA38 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
280026 2001 XA53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280027 2001 XL124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280028 2001 XO126 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280029 2001 XW131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280030 2001 XS162 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280031 2001 XY174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280032 2001 XT192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
280033 2001 XU205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
280034 2001 XC206 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
280035 2001 XP225 15/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
280036 2001 XV252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280037 2001 YE67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280038 2001 YH89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280039 2001 YQ130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280040 2001 YF138 20/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280041 2001 YJ149 19/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280042 2002 AB 03/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
280043 2002 AC37 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280044 2002 AT54 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280045 2002 AN61 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
280046 2002 AX84 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280047 2002 AY123 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280048 2002 AT131 08/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
280049 2002 AD136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280050 2002 AO154 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
280051 2002 BA12 19/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
280052 2002 BJ13 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280053 2002 CL21 05/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
280054 2002 CM30 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
280055 2002 CW35 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280056 2002 CV54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280057 2002 CS61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
280058 2002 CA72 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
280059 2002 CG77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280060 2002 CQ81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280061 2002 CL96 07/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
280062 2002 CH111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280063 2002 CF115 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280064 2002 CY119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280065 2002 CK125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280066 2002 CB148 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280067 2002 CD150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280068 2002 CU155 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280069 2002 CB156 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
280070 2002 CR192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280071 2002 CX215 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
280072 2002 CL218 10/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
280073 2002 CQ224 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280074 2002 CP225 04/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
280075 2002 CH228 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
280076 2002 CJ237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
280077 2002 CU238 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
280078 2002 CN248 14/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
280079 2002 CG263 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
280080 2002 CY267 07/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
280081 2002 CX284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280082 2002 CE286 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280083 2002 CK294 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
280084 2002 CZ295 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280085 2002 CQ301 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280086 2002 CQ316 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280087 2002 DO8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280088 2002 DQ9 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
280089 2002 EB16 06/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
280090 2002 EH24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280091 2002 EK25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
280092 2002 EF56 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
280093 2002 EO61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280094 2002 ED64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280095 2002 EV75 14/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
280096 2002 ED105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
280097 2002 EA119 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
280098 2002 ER122 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
280099 2002 EV133 13/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280100 2002 EA141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280101 2002 FS7 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280102 2002 FG17 17/03/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
280103 2002 FD20 18/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
280104 2002 FS32 21/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280105 2002 GO52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
280106 2002 GQ59 08/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280107 2002 GD72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
280108 2002 GN75 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
280109 2002 GU82 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
280110 2002 GE89 10/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
280111 2002 GP105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
280112 2002 GG144 11/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280113 2002 GN145 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280114 2002 GC152 12/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280115 2002 GC183 11/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280116 2002 GH186 13/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
280117 2002 HN1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280118 2002 JV1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
280119 2002 JQ2 05/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280120 2002 JM5 05/05/2002 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
280121 2002 JG9 07/05/2002 Prescott P. G. Comba 2,9 km MPC · JPL
280122 2002 JO94 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
280123 2002 JM114 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
280124 2002 JW125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
280125 2002 JK136 09/05/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280126 2002 JA149 01/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
280127 2002 KJ5 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
280128 2002 KQ15 17/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
280129 2002 LS23 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
280130 2002 LP29 07/06/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
280131 2002 LU57 11/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280132 2002 NX27 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
280133 2002 NG53 14/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
280134 2002 NM58 08/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
280135 2002 NM68 14/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280136 2002 OM4 17/07/2002 Palomar NEAT APO 1,3 km MPC · JPL
280137 2002 OE10 21/07/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
280138 2002 OE18 18/07/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
280139 2002 PV8 05/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
280140 2002 PV10 05/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
280141 2002 PP27 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
280142 2002 PQ29 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280143 2002 PK35 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280144 2002 PL82 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
280145 2002 PC86 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280146 2002 PC92 14/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
280147 2002 PJ100 14/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280148 2002 PL101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280149 2002 PG105 12/08/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
280150 2002 PJ110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
280151 2002 PG111 14/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
280152 2002 PN138 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
280153 2002 PO161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
280154 2002 PR164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
280155 2002 PE166 08/08/2002 Palomar A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
280156 2002 PL170 07/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
280157 2002 PA179 15/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
280158 2002 PM185 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
280159 2002 PU195 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280160 2002 QA14 26/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280161 2002 QP35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
280162 2002 QZ57 16/08/2002 Palomar R. Matson 820 m MPC · JPL
280163 2002 QE68 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
280164 2002 QO74 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280165 2002 QX90 19/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280166 2002 QV98 19/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
280167 2002 QZ99 18/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280168 2002 QJ109 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
280169 2002 QO113 27/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280170 2002 RE17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
280171 2002 RD20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
280172 2002 RA38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
280173 2002 RJ38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
280174 2002 RY110 06/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280175 2002 RB117 07/09/2002 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
280176 2002 RO126 09/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
280177 2002 RH128 10/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
280178 2002 RK128 10/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
280179 2002 RB136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
280180 2002 RG172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
280181 2002 RP178 14/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
280182 2002 RP182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
280183 2002 RW183 11/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
280184 2002 RD184 12/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
280185 2002 RG184 12/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
280186 2002 RU202 13/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
280187 2002 RD240 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,3 km MPC · JPL
280188 2002 RW252 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280189 2002 SN17 26/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
280190 2002 SR21 26/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
280191 2002 SS21 26/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280192 2002 SM46 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
280193 2002 SY48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280194 2002 SH53 18/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
280195 2002 SX64 17/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
280196 2002 SG67 17/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
280197 2002 TE26 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280198 2002 TS26 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280199 2002 TU26 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
280200 2002 TN54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280201 2002 TG130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280202 2002 TX132 04/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280203 2002 TK134 04/10/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
280204 2002 TH147 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
280205 2002 TF178 12/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280206 2002 TF184 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
280207 2002 TK208 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280208 2002 TL214 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280209 2002 TB223 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
280210 2002 TB255 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280211 2002 TB261 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280212 2002 TH271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280213 2002 TC277 10/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
280214 2002 TM288 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280215 2002 TW290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280216 2002 TQ302 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
280217 2002 TT309 04/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
280218 2002 TU317 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
280219 2002 TV339 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
280220 2002 TY358 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
280221 2002 TN369 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
280222 2002 US21 30/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280223 2002 UV28 31/10/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
280224 2002 UM54 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
280225 2002 UT58 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
280226 2002 UD66 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
280227 2002 UX67 30/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
280228 2002 UF75 31/10/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
280229 2002 UK77 31/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
280230 2002 VQ8 01/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
280231 2002 VJ19 04/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280232 2002 VT22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280233 2002 VR25 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280234 2002 VM30 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
280235 2002 VN30 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
280236 2002 VQ34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280237 2002 VT39 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
280238 2002 VA74 07/11/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
280239 2002 VE79 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
280240 2002 VD99 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
280241 2002 VW141 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
280242 2002 VK142 05/11/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
280243 2002 VL145 04/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280244 2002 WP11 27/11/2002 Campo Imperatore CINEOS AMO 850 m MPC · JPL
280245 2002 WZ25 16/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
280246 2002 WS26 22/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280247 2002 WG28 16/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
280248 2002 WX28 22/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
280249 2002 XR1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
280250 2002 XY10 03/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
280251 2002 XR12 03/12/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280252 2002 XK14 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280253 2002 XM46 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
280254 2002 XP49 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
280255 2002 XJ53 10/12/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280256 2002 XL61 10/12/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280257 2002 XD74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280258 2002 XY81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280259 2002 XA94 03/12/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
280260 2002 XD95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280261 2002 XE97 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
280262 2002 XD105 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280263 2002 XR113 07/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
280264 2002 XO117 13/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
280265 2002 XU120 03/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
280266 2002 YH3 28/12/2002 Nashville R. Clingan 2,8 km MPC · JPL
280267 2003 AC25 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280268 2003 AL28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280269 2003 AK38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280270 2003 AG39 07/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
280271 2003 AW91 06/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
280272 2003 BF28 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
280273 2003 BN34 26/01/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
280274 2003 BZ65 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280275 2003 CX1 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
280276 2003 CV5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280277 2003 CD8 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280278 2003 DS1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280279 2003 EO18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
280280 2003 EB22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280281 2003 FF1 22/03/2003 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
280282 2003 FK3 24/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280283 2003 FG45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280284 2003 FS76 27/03/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
280285 2003 FQ107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280286 2003 GU1 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
280287 2003 GM22 07/04/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
280288 2003 HW14 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
280289 2003 HX44 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
280290 2003 HK50 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
280291 2003 HM58 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
280292 2003 MF10 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
280293 2003 ML10 21/06/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
280294 2003 NH10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280295 2003 OR8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
280296 2003 OQ9 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280297 2003 OQ25 24/07/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280298 2003 OV26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
280299 2003 PY6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280300 2003 QA16 20/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280301 2003 QM23 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
280302 2003 QB25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
280303 2003 QJ30 24/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
280304 2003 QM30 22/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280305 2003 QJ32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280306 2003 QQ40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280307 2003 QK49 22/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
280308 2003 QP58 23/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
280309 2003 QM66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280310 2003 QD70 27/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
280311 2003 QP77 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
280312 2003 QJ87 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
280313 2003 QA89 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
280314 2003 QP99 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
280315 2003 QS102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
280316 2003 QW119 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
280317 2003 RF1 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
280318 2003 RQ18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
280319 2003 RK19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
280320 2003 RD20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
280321 2003 RF21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
280322 2003 RX24 15/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
280323 2003 RM26 15/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280324 2003 SQ6 17/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
280325 2003 SK20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280326 2003 SN34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280327 2003 SE35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
280328 2003 SO58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
280329 2003 SQ67 19/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280330 2003 SF69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280331 2003 SF79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
280332 2003 SL79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280333 2003 SD80 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
280334 2003 SL99 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
280335 2003 SX109 20/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
280336 2003 SV129 21/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
280337 2003 SK138 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
280338 2003 SN140 19/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
280339 2003 SH153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
280340 2003 SX159 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
280341 2003 ST169 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
280342 2003 SL172 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280343 2003 SA176 18/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
280344 2003 SG197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
280345 2003 SJ210 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
280346 2003 SD224 24/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
280347 2003 SB228 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
280348 2003 SA231 24/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
280349 2003 SK255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
280350 2003 SB260 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280351 2003 SH279 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
280352 2003 SU280 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
280353 2003 SP281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280354 2003 SL296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
280355 2003 SM298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
280356 2003 SY300 17/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
280357 2003 SZ300 17/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
280358 2003 SN320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280359 2003 SO320 17/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280360 2003 SZ329 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
280361 2003 SJ332 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
280362 2003 SL388 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
280363 2003 SE391 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
280364 2003 SC430 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
280365 2003 SR430 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280366 2003 TE 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
280367 2003 TN11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
280368 2003 TB15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
280369 2003 TU46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
280370 2003 TA54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280371 2003 UV7 18/10/2003 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
280372 2003 UQ16 16/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280373 2003 UV22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
280374 2003 UR26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
280375 2003 UB27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
280376 2003 UF46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280377 2003 UR64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
280378 2003 UE78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
280379 2003 UJ79 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
280380 2003 UZ79 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
280381 2003 UK91 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280382 2003 UM97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
280383 2003 UZ106 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280384 2003 UW118 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
280385 2003 UT120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280386 2003 UL143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
280387 2003 UJ175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
280388 2003 UO176 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
280389 2003 UF182 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
280390 2003 UH197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280391 2003 UK199 21/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280392 2003 UR238 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
280393 2003 UG249 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
280394 2003 UA269 28/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
280395 2003 UG272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
280396 2003 UP297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280397 2003 UH314 16/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280398 2003 UY317 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
280399 2003 UO324 17/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
280400 2003 UW327 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280401 2003 UB346 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
280402 2003 UF352 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
280403 2003 UT377 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
280404 2003 VS10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
280405 2003 WP13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280406 2003 WZ22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
280407 2003 WY53 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
280408 2003 WP59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280409 2003 WU85 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
280410 2003 WJ86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280411 2003 WZ95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
280412 2003 WC132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280413 2003 WH133 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
280414 2003 WP140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
280415 2003 WT156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
280416 2003 WK192 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
280417 2003 XH3 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
280418 2003 XP14 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
280419 2003 XE31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
280420 2003 YN17 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
280421 2003 YR18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
280422 2003 YA21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280423 2003 YQ24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
280424 2003 YK43 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
280425 2003 YR52 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280426 2003 YD56 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
280427 2003 YH56 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
280428 2003 YW84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
280429 2003 YX84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
280430 2003 YO93 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
280431 2003 YQ104 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
280432 2003 YF106 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280433 2003 YV120 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
280434 2003 YH134 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
280435 2003 YZ140 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
280436 2003 YE141 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
280437 2003 YU141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280438 2003 YR164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
280439 2003 YP169 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280440 2004 AF7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
280441 2004 BS72 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
280442 2004 BA86 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280443 2004 BO96 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
280444 2004 BG119 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
280445 2004 BJ125 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280446 2004 CO39 14/02/2004 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 5,1 km MPC · JPL
280447 2004 CU73 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280448 2004 CL75 11/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280449 2004 CO106 14/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280450 2004 CB129 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
280451 2004 DJ11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
280452 2004 DX25 16/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
280453 2004 DG26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
280454 2004 EO 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280455 2004 EA17 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280456 2004 EG49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280457 2004 EV57 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
280458 2004 ER69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
280459 2004 EG86 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280460 2004 EH86 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280461 2004 FQ12 16/03/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
280462 2004 FY52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280463 2004 FW78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280464 2004 FV91 22/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280465 2004 FT92 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280466 2004 FL93 21/03/2004 Nogales Tenagra II Obs. 1,2 km MPC · JPL
280467 2004 FS95 23/03/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
280468 2004 FN97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280469 2004 GL10 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280470 2004 GF25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280471 2004 GT25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280472 2004 GL46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280473 2004 GG71 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280474 2004 HY2 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280475 2004 HW6 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280476 2004 HJ17 16/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280477 2004 HU25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280478 2004 HB36 21/04/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
280479 2004 HG41 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280480 2004 HN45 21/04/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
280481 2004 HL48 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
280482 2004 HK59 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280483 2004 JM12 13/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
280484 2004 JO35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280485 2004 LA15 11/06/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
280486 2004 LM20 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280487 2004 LO29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
280488 2004 LL31 12/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
280489 2004 ML5 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
280490 2004 MO6 25/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280491 2004 MO7 16/06/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 560 m MPC · JPL
280492 2004 NG2 09/07/2004 Siding Spring SSS 830 m MPC · JPL
280493 2004 NF5 09/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
280494 2004 NN9 09/07/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
280495 2004 NV14 11/07/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
280496 2004 NS20 14/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280497 2004 NE21 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
280498 2004 NF23 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280499 2004 NU32 11/07/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
280500 2004 OZ3 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280501 2004 OB10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 790 m MPC · JPL
280502 2004 PD3 03/08/2004 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
280503 2004 PY3 03/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
280504 2004 PK5 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280505 2004 PA6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280506 2004 PK6 06/08/2004 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
280507 2004 PN6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280508 2004 PU11 07/08/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
280509 2004 PN14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280510 2004 PT23 08/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
280511 2004 PV23 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280512 2004 PE27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
280513 2004 PD28 05/08/2004 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
280514 2004 PM50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280515 2004 PQ64 10/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
280516 2004 PW69 07/08/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
280517 2004 PD71 08/08/2004 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
280518 2004 PY75 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280519 2004 PQ76 09/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
280520 2004 PY82 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280521 2004 PY83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
280522 2004 PF86 11/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
280523 2004 PM92 12/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280524 2004 PR97 09/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
280525 2004 PD108 07/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
280526 2004 PE109 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280527 2004 QS3 21/08/2004 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
280528 2004 QV12 21/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
280529 2004 QJ21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
280530 2004 QE27 18/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
280531 2004 RN12 08/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
280532 2004 RG15 06/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 660 m MPC · JPL
280533 2004 RG25 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
280534 2004 RK26 06/09/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280535 2004 RO40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
280536 2004 RE49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280537 2004 RL50 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
280538 2004 RH51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280539 2004 RE53 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
280540 2004 RM58 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
280541 2004 RH68 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280542 2004 RL86 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
280543 2004 RZ94 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
280544 2004 RG95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280545 2004 RO126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
280546 2004 RJ138 08/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
280547 2004 RJ166 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
280548 2004 RC187 10/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
280549 2004 RJ203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280550 2004 RX215 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
280551 2004 RC224 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280552 2004 RT230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
280553 2004 RA259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280554 2004 RX260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280555 2004 RJ278 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280556 2004 RH293 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280557 2004 RR306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280558 2004 RU309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280559 2004 RQ311 14/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280560 2004 RF317 11/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
280561 2004 RD330 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
280562 2004 RU339 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
280563 2004 SJ14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
280564 2004 TE2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280565 2004 TG2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280566 2004 TC4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280567 2004 TK13 08/10/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
280568 2004 TN24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
280569 2004 TH33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280570 2004 TP41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280571 2004 TJ44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
280572 2004 TS44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280573 2004 TG55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280574 2004 TN92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280575 2004 TX131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
280576 2004 TN133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
280577 2004 TM176 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280578 2004 TD195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280579 2004 TY196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280580 2004 TK203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280581 2004 TB216 06/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280582 2004 TM225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280583 2004 TR242 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280584 2004 TT303 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280585 2004 TE323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280586 2004 TO328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280587 2004 TO345 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280588 2004 TB346 15/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280589 2004 TX348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280590 2004 UU 18/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 900 m MPC · JPL
280591 2004 VD10 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
280592 2004 VV12 03/11/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
280593 2004 VP19 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
280594 2004 VU19 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
280595 2004 VW26 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
280596 2004 VF34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280597 2004 VP35 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
280598 2004 VW41 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280599 2004 VB51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280600 2004 VN53 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280601 2004 VO76 12/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
280602 2004 VU77 12/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
280603 2004 VN92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280604 2004 VJ95 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280605 2004 WX1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
280606 2004 WT8 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
280607 2004 WY9 30/11/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280608 2004 XE 01/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280609 2004 XR5 07/12/2004 Nakagawa Nakagawa Obs. 3,1 km MPC · JPL
280610 2004 XJ8 02/12/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
280611 2004 XW14 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280612 2004 XF20 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
280613 2004 XQ23 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280614 2004 XY24 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280615 2004 XB50 12/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280616 2004 XC56 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
280617 2004 XC63 15/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,4 km MPC · JPL
280618 2004 XU64 02/12/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
280619 2004 XY77 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280620 2004 XT83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
280621 2004 XC84 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280622 2004 XM86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280623 2004 XZ93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
280624 2004 XH99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280625 2004 XT103 09/12/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
280626 2004 XO104 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280627 2004 XR122 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
280628 2004 XY126 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
280629 2004 XK128 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280630 2004 XJ142 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280631 2004 XN145 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
280632 2004 XN157 14/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
280633 2004 XH162 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
280634 2004 XE177 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
280635 2004 YO1 19/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,2 km MPC · JPL
280636 2004 YO13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
280637 2004 YD14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
280638 2004 YB33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
280639 2005 AH 04/01/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 1,4 km MPC · JPL
280640 Ruetsch 2005 AV 04/01/2005 Vicques M. Ory 1,5 km MPC · JPL
280641 Edosara 2005 AT3 06/01/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,9 km MPC · JPL
280642 Doubs 2005 AR27 13/01/2005 Vicques M. Ory 3,2 km MPC · JPL
280643 2005 AY37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
280644 2005 AN65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
280645 2005 AE77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
280646 2005 BD3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280647 2005 BD12 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
280648 2005 BR19 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280649 2005 BJ21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
280650 2005 BM27 18/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
280651 2005 BE33 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,4 km MPC · JPL
280652 Aimaku 2005 CQ 02/02/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 780 m MPC · JPL
280653 2005 CC23 01/02/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
280654 2005 CX31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280655 2005 CS39 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280656 2005 EB3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280657 2005 ED8 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280658 2005 EU18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280659 2005 EZ20 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
280660 2005 EO24 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
280661 2005 ET36 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
280662 2005 EY43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280663 2005 EU55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280664 2005 ES63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
280665 2005 EC66 04/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
280666 2005 EG91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
280667 2005 EA137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
280668 2005 EV149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
280669 2005 EL150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280670 2005 ES153 09/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
280671 2005 EC157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
280672 2005 EK159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
280673 2005 EL162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
280674 2005 EB172 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
280675 2005 ED177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
280676 2005 EE185 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
280677 2005 EL185 09/03/2005 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
280678 2005 EO194 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
280679 2005 EG200 12/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
280680 2005 EG220 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
280681 2005 ET226 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
280682 2005 EF233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
280683 2005 EZ234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
280684 2005 EA243 11/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
280685 2005 EQ246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
280686 2005 EU249 13/03/2005 Moletai Molėtai Obs. 3,7 km MPC · JPL
280687 2005 EB268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
280688 2005 EP276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
280689 2005 ET282 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
280690 2005 EQ317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
280691 2005 EL330 04/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
280692 2005 EU330 01/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
280693 2005 EW330 15/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
280694 2005 FX4 30/03/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
280695 2005 FX14 18/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
280696 2005 GL2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280697 2005 GE23 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
280698 2005 GP23 01/04/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
280699 2005 GD26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
280700 2005 GS28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280701 2005 GC37 02/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
280702 2005 GQ39 04/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
280703 2005 GC50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
280704 2005 GN54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
280705 2005 GJ56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
280706 2005 GL58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
280707 2005 GV59 06/04/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,9 km MPC · JPL
280708 2005 GH65 02/04/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
280709 2005 GN68 02/04/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
280710 2005 GH80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280711 2005 GJ80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
280712 2005 GB88 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
280713 2005 GQ89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
280714 2005 GW104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
280715 2005 GD107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
280716 2005 GY112 06/04/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
280717 2005 GC116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280718 2005 GQ124 09/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
280719 2005 GV128 10/04/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
280720 2005 GA139 12/04/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
280721 2005 GX139 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
280722 2005 GW161 13/04/2005 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
280723 2005 GD172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280724 2005 GY179 06/04/2005 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
280725 2005 GV180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
280726 2005 GD181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
280727 2005 GU192 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
280728 2005 GH220 04/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
280729 2005 HE1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280730 2005 HS3 27/04/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 5,4 km MPC · JPL
280731 2005 JQ4 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
280732 2005 JE20 04/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
280733 2005 JB72 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
280734 2005 JY87 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
280735 2005 JB92 11/05/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280736 2005 JT99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
280737 2005 JX103 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
280738 2005 JA130 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
280739 2005 JK142 15/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
280740 2005 KC4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
280741 2005 LC1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
280742 2005 LY42 08/06/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 570 m MPC · JPL
280743 2005 LM51 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280744 2005 MA41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
280745 2005 NF2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
280746 2005 NJ42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
280747 2005 NM78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
280748 2005 NO94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
280749 2005 OL1 26/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280750 2005 PD14 04/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
280751 2005 QR19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
280752 2005 QP21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
280753 2005 QR25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280754 2005 QB29 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280755 2005 QN70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280756 2005 QU72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280757 2005 QP80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
280758 2005 QG84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
280759 2005 QX96 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280760 2005 QB165 31/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280761 2005 QH166 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
280762 2005 QM178 27/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280763 2005 RU2 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280764 2005 RE14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280765 2005 RY41 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
280766 2005 RQ44 01/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
280767 2005 SQ7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280768 2005 SE13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
280769 2005 SJ20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280770 2005 SW20 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
280771 2005 SZ20 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
280772 2005 SJ37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280773 2005 SF50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280774 2005 SM63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280775 2005 SR68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280776 2005 SP69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280777 2005 SU72 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
280778 2005 SB112 26/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280779 2005 SE118 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280780 2005 SC124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
280781 2005 SO129 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
280782 2005 SA130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
280783 2005 SV139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
280784 2005 SG149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
280785 2005 SB158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280786 2005 SJ175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
280787 2005 ST179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
280788 2005 SK187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
280789 2005 ST204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
280790 2005 SP210 30/09/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
280791 2005 SL239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280792 2005 SM263 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
280793 2005 SC266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
280794 2005 TV3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
280795 2005 TY17 01/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280796 2005 TV24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
280797 2005 TP26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
280798 2005 TU27 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
280799 2005 TB56 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
280800 2005 TZ71 03/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280801 2005 TK72 05/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280802 2005 TN104 08/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280803 2005 TC107 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
280804 2005 TR132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280805 2005 TP143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280806 2005 TK147 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
280807 2005 TN164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
280808 2005 TC168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280809 2005 TE172 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280810 2005 TT177 15/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
280811 2005 TC186 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
280812 2005 TL191 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
280813 2005 UQ7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 850 m MPC · JPL
280814 2005 UZ8 20/10/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280815 2005 US17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280816 2005 UY19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280817 2005 UZ23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280818 2005 UM37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
280819 2005 UD40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280820 2005 UE49 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
280821 2005 UM53 23/10/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
280822 2005 UP53 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
280823 2005 UG55 23/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
280824 2005 UB56 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
280825 2005 UF63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
280826 2005 UH66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
280827 2005 UT68 23/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
280828 2005 UF74 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
280829 2005 UG97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
280830 2005 US106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280831 2005 UY106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280832 2005 UP109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280833 2005 UG116 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
280834 2005 UE119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
280835 2005 UM132 24/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280836 2005 UD144 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280837 2005 UU150 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280838 2005 UX153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
280839 2005 UL160 22/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
280840 2005 UF161 22/10/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
280841 2005 UX163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280842 2005 UH167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280843 2005 UT168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280844 2005 UO189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
280845 2005 UD197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280846 2005 US213 22/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
280847 2005 UM216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280848 2005 UR223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280849 2005 UW252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
280850 2005 UU267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280851 2005 UO270 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
280852 2005 UB271 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
280853 2005 UY282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
280854 2005 UL283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
280855 2005 UH298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280856 2005 UU298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280857 2005 UW300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280858 2005 UN314 28/10/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
280859 2005 UU330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
280860 2005 UH347 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280861 2005 UP363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280862 2005 UE372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280863 2005 UZ392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
280864 2005 UT425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
280865 2005 UT458 30/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
280866 2005 UH461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
280867 2005 UQ484 22/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280868 2005 UA494 25/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
280869 2005 UP511 27/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
280870 2005 UA512 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
280871 2005 VY12 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
280872 2005 VW14 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
280873 2005 VQ28 04/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
280874 2005 VG71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
280875 2005 VA76 03/11/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
280876 2005 VK81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280877 2005 VD82 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280878 2005 VW92 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280879 2005 WB4 23/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,4 km MPC · JPL
280880 2005 WG6 21/11/2005 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
280881 2005 WJ16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280882 2005 WM17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
280883 2005 WJ26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280884 2005 WX44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280885 2005 WG89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
280886 2005 WW92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
280887 2005 WG100 28/11/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
280888 2005 WV106 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
280889 2005 WF112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
280890 2005 WT130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
280891 2005 WF137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
280892 2005 WK161 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
280893 2005 WZ170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280894 2005 WB174 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
280895 2005 WU181 25/11/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
280896 2005 WL187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280897 2005 WV189 21/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
280898 2005 XG1 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280899 2005 XQ3 01/12/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
280900 2005 XV31 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280901 2005 XX57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280902 2005 XK62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
280903 2005 XR81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280904 2005 XD113 07/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
280905 2005 XR114 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
280906 2005 YE18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
280907 2005 YX21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
280908 2005 YM36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
280909 2005 YM41 21/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
280910 2005 YB60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
280911 2005 YJ60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280912 2005 YS64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280913 2005 YS84 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280914 2005 YA85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
280915 2005 YK92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280916 2005 YS170 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
280917 2005 YM174 29/12/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280918 2005 YJ179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280919 2005 YD211 25/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
280920 2005 YT245 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280921 2006 AZ7 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
280922 2006 AX13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
280923 2006 AT16 05/01/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280924 2006 AP22 05/01/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
280925 2006 AA47 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
280926 2006 AZ49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280927 2006 AK59 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
280928 2006 AB61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280929 2006 AS67 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
280930 2006 AH84 06/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
280931 2006 AF96 05/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
280932 2006 BJ27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
280933 2006 BT28 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280934 2006 BU45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
280935 2006 BC50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280936 2006 BB59 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
280937 2006 BY62 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280938 2006 BG73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280939 2006 BB89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280940 2006 BX93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280941 2006 BM96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280942 2006 BO96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
280943 2006 BC109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280944 2006 BC120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280945 2006 BK141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
280946 2006 BZ142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280947 2006 BZ144 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280948 2006 BH148 26/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
280949 2006 BP154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280950 2006 BB156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280951 2006 BM156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
280952 2006 BS181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280953 2006 BM189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
280954 2006 BK200 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
280955 2006 BY217 26/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
280956 2006 BF224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280957 2006 BE233 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
280958 2006 BF233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280959 2006 BR241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280960 2006 BJ250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280961 2006 BM267 26/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
280962 2006 BC268 26/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
280963 2006 CJ23 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280964 2006 CV36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
280965 2006 CV49 03/02/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280966 2006 CP60 02/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
280967 2006 DF 20/02/2006 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
280968 2006 DJ1 20/02/2006 Mayhill iTelescope Obs. 1,5 km MPC · JPL
280969 2006 DZ4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
280970 2006 DN7 20/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
280971 2006 DH11 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
280972 2006 DH15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280973 2006 DF25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
280974 2006 DE31 20/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
280975 2006 DP40 22/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
280976 2006 DQ46 20/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
280977 2006 DU49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
280978 2006 DG53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
280979 2006 DJ54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280980 2006 DB57 24/02/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280981 2006 DW65 21/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
280982 2006 DO68 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
280983 2006 DW71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
280984 2006 DQ84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280985 2006 DK87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
280986 2006 DD88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280987 2006 DQ88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
280988 2006 DW90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280989 2006 DQ91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280990 2006 DZ93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280991 2006 DJ103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
280992 2006 DS106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280993 2006 DE108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280994 2006 DF113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280995 2006 DM117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
280996 2006 DE118 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280997 2006 DS122 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
280998 2006 DB126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
280999 2006 DK131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281000 2006 DQ133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

276.000s  • 277.000s  • 278.000s  • 279.000s  • 280.000s  • 281.000s  • 282.000s  • 283.000s  • 284.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001