Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/489001–490000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489001 2005 UU530 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
489002 2005 VB 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
489003 2005 VW1 29/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
489004 2005 VD11 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489005 2005 VN24 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489006 2005 VP27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489007 2005 VG31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489008 2005 VJ61 27/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
489009 2005 VO81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489010 2005 VH92 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489011 2005 VR94 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489012 2005 VN101 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489013 2005 VD114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
489014 2005 VS127 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489015 2005 WY8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
489016 2005 WZ16 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
489017 2005 WA18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489018 2005 WV18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489019 2005 WR23 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489020 2005 WX26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489021 2005 WZ27 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489022 2005 WY44 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489023 2005 WO45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489024 2005 WP66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
489025 2005 WP67 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489026 2005 WP68 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
489027 2005 WF80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489028 2005 WP85 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489029 2005 WE109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
489030 2005 WV134 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
489031 2005 WF135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
489032 2005 WA145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489033 2005 WK157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
489034 2005 WK165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
489035 2005 WG166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
489036 2005 WM181 25/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
489037 2005 XY32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489038 2005 XU59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489039 2005 XU66 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489040 2005 XN86 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489041 2005 XT86 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489042 2005 XV87 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489043 2005 YM11 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489044 2005 YW17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489045 2005 YH40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
489046 2005 YF58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489047 2005 YJ64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489048 2005 YP66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
489049 2005 YN67 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
489050 2005 YE68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489051 2005 YH69 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
489052 2005 YL81 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489053 2005 YK93 27/12/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
489054 2005 YA96 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489055 2005 YT117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489056 2005 YV122 24/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
489057 2005 YS128 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489058 2005 YU165 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489059 2005 YP170 29/12/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
489060 2005 YP187 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
489061 2005 YB190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489062 2005 YC199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
489063 2005 YQ207 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
489064 2005 YB217 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489065 2005 YO234 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
489066 2005 YB251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489067 2005 YH264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489068 2005 YC289 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
489069 2006 AF 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
489070 2006 AJ2 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
489071 2006 AX5 02/01/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
489072 2006 AK17 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
489073 2006 AS18 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489074 2006 AP19 29/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
489075 2006 AV28 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
489076 2006 AR38 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
489077 2006 AW38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489078 2006 AN50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489079 2006 AA53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489080 2006 AF53 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489081 2006 AK66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489082 2006 AY76 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
489083 2006 AZ93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
489084 2006 AF101 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489085 2006 AU104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
489086 2006 BU12 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
489087 2006 BQ21 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489088 2006 BL51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489089 2006 BN51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489090 2006 BU57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489091 2006 BL61 22/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
489092 2006 BE67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489093 2006 BP69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489094 2006 BC78 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
489095 2006 BX85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489096 2006 BX86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489097 2006 BN94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
489098 2006 BV109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489099 2006 BL182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
489100 2006 BF186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489101 2006 BJ188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
489102 2006 BB202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489103 2006 BO210 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489104 2006 BQ213 22/01/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
489105 2006 BS217 28/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
489106 2006 BG219 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
489107 2006 BS222 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
489108 2006 BD232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489109 2006 BL234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
489110 2006 BY238 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
489111 2006 BX242 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489112 2006 BM244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489113 2006 BE249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489114 2006 BF250 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
489115 2006 BZ268 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
489116 2006 BA281 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489117 2006 CC2 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489118 2006 CU9 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489119 2006 CT25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
489120 2006 CG37 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
489121 2006 CM42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489122 2006 CS46 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489123 2006 CX46 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
489124 2006 CS67 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489125 2006 DZ19 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489126 2006 DY24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489127 2006 DN27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489128 2006 DT33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489129 2006 DX38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
489130 2006 DF85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
489131 2006 DQ94 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
489132 2006 DH96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489133 2006 DV101 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
489134 2006 DG103 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489135 2006 DA107 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489136 2006 DM108 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489137 2006 DC115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489138 2006 DO123 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489139 2006 DH135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489140 2006 DV139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489141 2006 DL142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489142 2006 DB146 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489143 2006 DL152 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
489144 2006 DG155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489145 2006 DM157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
489146 2006 DJ165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489147 2006 DJ172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489148 2006 DN172 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
489149 2006 DZ173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489150 2006 DU177 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
489151 2006 DR193 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
489152 2006 DC217 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489153 2006 EF10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489154 2006 EN11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489155 2006 EL16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489156 2006 ES23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
489157 2006 EW24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489158 2006 EC27 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
489159 2006 EE38 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489160 2006 EK38 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489161 2006 EY46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489162 2006 ET53 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
489163 2006 ET67 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489164 2006 FW2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
489165 2006 FA9 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489166 2006 FS20 24/03/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
489167 2006 FL22 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489168 2006 FU28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
489169 2006 FF30 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
489170 2006 FQ37 25/03/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
489171 2006 FT40 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
489172 2006 FX40 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
489173 2006 GA6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
489174 2006 GP18 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
489175 2006 GC27 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
489176 2006 GG27 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489177 2006 GB33 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
489178 2006 GB41 24/03/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
489179 2006 GY46 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489180 2006 GG54 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
489181 2006 HB4 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
489182 2006 HG10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489183 2006 HA14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
489184 2006 HT16 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489185 2006 HO21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
489186 2006 HZ21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489187 2006 HU23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489188 2006 HZ27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
489189 2006 HM46 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489190 2006 HM63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489191 2006 HR72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489192 2006 HF74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
489193 2006 HX74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489194 2006 HK75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489195 2006 HL75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
489196 2006 HZ75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
489197 2006 HC79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489198 2006 HF79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489199 2006 HS96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
489200 2006 HS109 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489201 2006 HS116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489202 2006 HJ154 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489203 2006 JT 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489204 2006 JP11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489205 2006 JR15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
489206 2006 JU19 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489207 2006 JG27 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489208 2006 JX42 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
489209 2006 JJ45 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489210 2006 JC50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
489211 2006 JH74 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 680 m MPC · JPL
489212 2006 JN74 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489213 2006 KX15 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489214 2006 KA17 01/05/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
489215 2006 KX17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
489216 2006 KR20 17/05/2006 Palomar NEAT 390 m MPC · JPL
489217 2006 KG46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
489218 2006 KJ47 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
489219 2006 KD50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489220 2006 KV51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
489221 2006 KT58 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489222 2006 KZ60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
489223 2006 KF62 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
489224 2006 KO62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
489225 2006 KG74 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
489226 2006 KE75 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489227 2006 KN106 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
489228 2006 KS109 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489229 2006 KB120 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
489230 2006 MT7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489231 2006 OC4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
489232 2006 PX13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
489233 2006 QP27 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
489234 2006 QY29 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
489235 2006 QA58 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 300 m MPC · JPL
489236 2006 QQ89 28/08/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
489237 2006 QN133 24/08/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
489238 2006 QA137 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489239 2006 QX164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
489240 2006 QR182 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489241 2006 QO184 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489242 2006 QA186 28/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
489243 2006 QQ187 29/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
489244 2006 RW1 13/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 620 m MPC · JPL
489245 2006 RR14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489246 2006 RY14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489247 2006 RF18 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489248 2006 RP22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
489249 2006 RZ43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489250 2006 RV53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489251 2006 RD62 12/09/2006 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
489252 2006 RJ68 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489253 2006 RZ74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489254 2006 RQ75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489255 2006 RA77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
489256 2006 RB90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489257 2006 RQ91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489258 2006 RB93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489259 2006 RV94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
489260 2006 RS101 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
489261 2006 RU107 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 650 m MPC · JPL
489262 2006 RN112 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 880 m MPC · JPL
489263 2006 RK120 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
489264 2006 RD121 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489265 2006 ST10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
489266 2006 SL16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489267 2006 SG17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
489268 2006 SB22 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
489269 2006 SO31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489270 2006 SS52 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
489271 2006 SQ58 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489272 2006 SK64 17/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
489273 2006 SQ75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489274 2006 SN93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489275 2006 SZ99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489276 2006 SL100 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489277 2006 SS106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489278 2006 SF129 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489279 2006 SF138 20/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
489280 2006 SA151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
489281 2006 SG167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
489282 2006 SO171 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489283 2006 SM177 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
489284 2006 SW185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489285 2006 SL186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489286 2006 SM188 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
489287 2006 SD199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
489288 2006 SN199 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489289 2006 SJ204 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
489290 2006 SH207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489291 2006 SC209 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489292 2006 SJ218 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489293 2006 SY225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489294 2006 ST226 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489295 2006 SQ233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489296 2006 SU246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
489297 2006 SW248 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
489298 2006 SF255 18/09/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
489299 2006 SO257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489300 2006 SX259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489301 2006 ST261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
489302 2006 SR271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
489303 2006 SG287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
489304 2006 SE296 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489305 2006 SP310 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489306 2006 SG319 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
489307 2006 SN319 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489308 2006 ST320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
489309 2006 SN322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489310 2006 SU322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489311 2006 SL327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489312 2006 SB344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489313 2006 SS344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489314 2006 SA356 30/09/2006 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
489315 2006 SP400 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489316 2006 SP401 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
489317 2006 SB405 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489318 2006 SB408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
489319 2006 SS408 17/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
489320 2006 TO9 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
489321 2006 TO10 14/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,2 km MPC · JPL
489322 2006 TE12 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489323 2006 TJ15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
489324 2006 TY41 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489325 2006 TM45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489326 2006 TO54 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
489327 2006 TZ60 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
489328 2006 TQ65 11/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
489329 2006 TC67 28/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
489330 2006 TX74 11/10/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
489331 2006 TT81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
489332 2006 TK91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489333 2006 TZ96 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489334 2006 TA101 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
489335 2006 TD128 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
489336 2006 TR129 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
489337 2006 UM 17/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
489338 2006 UF7 16/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
489339 2006 UH14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
489340 2006 UW23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
489341 2006 UN24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
489342 2006 UQ29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489343 2006 UP37 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489344 2006 UZ39 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
489345 2006 UE41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489346 2006 US41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489347 2006 UP50 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489348 2006 UU50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
489349 2006 UB57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489350 2006 UC59 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
489351 2006 UX71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489352 2006 UP72 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489353 2006 UJ74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
489354 2006 UO81 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489355 2006 UD88 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
489356 2006 UF95 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489357 2006 UZ99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489358 2006 UH117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489359 2006 UU134 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489360 2006 UW135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489361 2006 UL136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489362 2006 UT153 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
489363 2006 UY167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489364 2006 UW170 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489365 2006 UZ170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489366 2006 UW172 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489367 2006 UT184 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
489368 2006 UT191 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
489369 2006 UM193 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
489370 2006 UT193 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
489371 2006 UO201 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489372 2006 UJ205 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489373 2006 UQ210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489374 2006 UX210 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489375 2006 UE214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
489376 2006 UX223 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
489377 2006 UR227 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
489378 2006 UG231 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489379 2006 UQ236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489380 2006 UR255 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
489381 2006 UD257 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489382 2006 UG260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
489383 2006 UU261 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
489384 2006 UZ261 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11882| 1,6 km MPC · JPL
489385 2006 UG262 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489386 2006 UC273 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489387 2006 UC277 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
489388 2006 UG279 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
489389 2006 UX284 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489390 2006 UD285 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489391 2006 UE334 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489392 2006 UF334 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
489393 2006 UG334 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
489394 2006 UN334 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
489395 2006 UX345 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
489396 2006 UQ358 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489397 2006 UX359 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489398 2006 VE2 23/10/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
489399 2006 VS3 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
489400 2006 VE7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489401 2006 VP8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489402 2006 VP10 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489403 2006 VB11 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
489404 2006 VP14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489405 2006 VY20 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
489406 2006 VN25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489407 2006 VG27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489408 2006 VL30 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489409 2006 VQ33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489410 2006 VK36 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
489411 2006 VP39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489412 2006 VF40 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489413 2006 VT53 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
489414 2006 VM55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489415 2006 VG57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489416 2006 VQ70 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
489417 2006 VM76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489418 2006 VW83 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
489419 2006 VA96 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
489420 2006 VF105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489421 2006 VC121 27/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
489422 2006 VJ121 14/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
489423 2006 VB126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489424 2006 VN127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489425 2006 VP132 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
489426 2006 VE139 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
489427 2006 VF140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489428 2006 VC171 13/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
489429 2006 WM 16/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 650 m MPC · JPL
489430 2006 WH28 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489431 2006 WE32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489432 2006 WB33 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489433 2006 WB53 16/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
489434 2006 WC71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
489435 2006 WF73 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489436 2006 WW86 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489437 2006 WR95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489438 2006 WN99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489439 2006 WS175 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489440 2006 WK193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489441 2006 WW198 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
489442 2006 XM13 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489443 2006 XW33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489444 2006 XL62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489445 2006 XY63 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489446 2006 YN5 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489447 2006 YT28 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
489448 2006 YL48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489449 2006 YM54 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489450 2007 AN13 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
489451 2007 BZ2 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489452 2007 BS21 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
489453 2007 BX48 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 340 m MPC · JPL
489454 2007 BY60 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489455 2007 BV79 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489456 2007 BC81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489457 2007 BW99 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489458 2007 CJ1 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
489459 2007 CS27 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
489460 2007 CE37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489461 2007 CY64 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489462 2007 CV73 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
489463 2007 DX8 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489464 2007 DP16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489465 2007 DY27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489466 2007 DD31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489467 2007 DO38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489468 2007 DN62 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489469 2007 DF67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489470 2007 DK71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489471 2007 DS75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
489472 2007 DH83 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489473 2007 DW95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489474 2007 DL115 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489475 2007 ER4 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489476 2007 EU9 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
489477 2007 EU47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
489478 2007 ET89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489479 2007 EL136 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489480 2007 EF151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
489481 2007 EZ161 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489482 2007 ED162 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489483 2007 EC190 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489484 2007 EJ219 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489485 2007 FQ31 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489486 2007 GS3 11/04/2007 Siding Spring SSS APO · PHA · 470 m MPC · JPL
489487 2007 GV38 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
489488 2007 GE46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
489489 2007 GN59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489490 2007 GA62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
489491 2007 GJ64 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
489492 2007 GW75 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489493 2007 HL20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
489494 2007 HW73 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489495 2007 JA7 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489496 2007 JS8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
489497 2007 JM14 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489498 2007 JP45 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
489499 2007 LG10 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
489500 2007 LY11 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489501 2007 LD17 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
489502 2007 LF22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489503 2007 LR28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489504 2007 MU8 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489505 2007 MK14 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489506 2007 ME24 26/06/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
489507 2007 NJ6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
489508 2007 OL10 19/07/2007 Siding Spring SSS 520 m MPC · JPL
489509 2007 PH1 05/08/2007 Altschwendt W. Ries 1,6 km MPC · JPL
489510 2007 PS8 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
489511 2007 PM21 09/08/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
489512 2007 PT22 11/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
489513 2007 PC35 19/07/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
489514 2007 PY48 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489515 2007 PJ49 08/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
489516 2007 PP49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489517 2007 PF50 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
489518 2007 QS6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
489519 2007 QZ8 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489520 2007 RG9 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
489521 2007 RN27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489522 2007 RR31 05/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
489523 2007 RD42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
489524 2007 RF42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
489525 2007 RG50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489526 2007 RR51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
489527 2007 RR56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489528 2007 RV64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
489529 2007 RX71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489530 2007 RU73 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
489531 2007 RG81 10/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
489532 2007 RX127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
489533 2007 RH132 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
489534 2007 RG147 05/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
489535 2007 RS153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
489536 2007 RK157 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489537 2007 RK164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
489538 2007 RT166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489539 2007 RJ167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489540 2007 RO172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489541 2007 RL204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489542 2007 RM220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489543 2007 RD221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
489544 2007 RM234 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489545 2007 RW258 05/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
489546 2007 RB259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489547 2007 RD264 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489548 2007 RC271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489549 2007 RT286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
489550 2007 RT288 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489551 2007 RZ289 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489552 2007 RH292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
489553 2007 RF297 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489554 2007 RZ298 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
489555 2007 RM311 13/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
489556 2007 RN323 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
489557 2007 SP11 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
489558 2007 SW21 20/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
489559 2007 TV2 02/10/2007 Majdanak Majdanak Obs. 2,1 km MPC · JPL
489560 2007 TG11 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
489561 2007 TA18 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489562 2007 TU21 04/10/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
489563 2007 TB27 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489564 2007 TY28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489565 2007 TZ29 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
489566 2007 TK30 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
489567 2007 TE34 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
489568 2007 TR37 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489569 2007 TU38 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
489570 2007 TR58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
489571 2007 TC60 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489572 2007 TK61 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
489573 2007 TM61 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
489574 2007 TP65 09/10/2007 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
489575 2007 TT66 08/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
489576 2007 TW75 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
489577 2007 TE83 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489578 2007 TF84 08/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
489579 2007 TH88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
489580 2007 TZ94 07/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
489581 2007 TB100 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489582 2007 TM103 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
489583 2007 TK105 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
489584 2007 TS110 08/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
489585 2007 TG122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489586 2007 TP122 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489587 2007 TC126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489588 2007 TD126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489589 2007 TW129 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489590 2007 TW136 08/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
489591 2007 TM137 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489592 2007 TP140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
489593 2007 TJ148 11/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
489594 2007 TA150 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
489595 2007 TT152 01/08/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
489596 2007 TN160 08/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
489597 2007 TV161 11/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
489598 2007 TK163 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
489599 2007 TN165 10/10/2007 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
489600 2007 TR168 12/10/2007 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489601 2007 TQ170 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
489602 2007 TT175 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
489603 Kurtschreckling 2007 TU184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 1,8 km MPC · JPL
489604 2007 TR190 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
489605 2007 TR194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
489606 2007 TP195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489607 2007 TY197 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489608 2007 TL202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
489609 2007 TJ215 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
489610 2007 TP219 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489611 2007 TO224 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489612 2007 TV225 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489613 2007 TN234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489614 2007 TO242 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
489615 2007 TZ246 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
489616 2007 TJ256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
489617 2007 TY268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489618 2007 TB277 07/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
489619 2007 TC278 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
489620 2007 TO281 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489621 2007 TW300 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
489622 2007 TS308 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489623 2007 TR310 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489624 2007 TE318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
489625 2007 TU323 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
489626 2007 TE324 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
489627 2007 TJ334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489628 2007 TV335 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489629 2007 TZ345 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489630 2007 TE355 11/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
489631 2007 TN361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
489632 2007 TE367 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
489633 2007 TE369 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489634 2007 TR386 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489635 2007 TO391 08/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
489636 2007 TN395 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
489637 2007 TA413 14/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
489638 2007 TY417 15/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
489639 2007 TC424 07/10/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
489640 2007 TT425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489641 2007 TO427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
489642 2007 TQ427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
489643 2007 TH436 18/09/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
489644 2007 TP437 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489645 2007 TL443 07/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
489646 2007 TD444 04/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
489647 2007 UA10 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
489648 2007 US13 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
489649 2007 UG17 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489650 2007 UX19 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
489651 2007 UB23 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
489652 2007 UP25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489653 2007 UD36 19/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
489654 2007 UA38 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
489655 2007 UY52 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
489656 2007 UP53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489657 2007 UH69 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489658 2007 UK87 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489659 2007 UB90 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489660 2007 UQ97 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
489661 2007 UF98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489662 2007 UG104 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
489663 2007 UH105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
489664 2007 UW115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
489665 2007 UW121 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489666 2007 UL122 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
489667 2007 UQ122 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489668 2007 UU128 23/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
489669 2007 UG129 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489670 2007 UJ135 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489671 2007 UO141 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489672 2007 VH10 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489673 2007 VE15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
489674 2007 VB28 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
489675 2007 VH34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489676 2007 VT46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489677 2007 VH47 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
489678 2007 VZ47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489679 2007 VK48 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489680 2007 VQ56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489681 2007 VS56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489682 2007 VV64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
489683 2007 VG74 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489684 2007 VH77 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489685 2007 VY85 09/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
489686 2007 VH88 02/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
489687 2007 VU89 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489688 2007 VY94 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
489689 2007 VS96 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
489690 2007 VP98 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
489691 2007 VW99 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
489692 2007 VK106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489693 2007 VH107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489694 2007 VN108 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
489695 2007 VA113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489696 2007 VC119 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
489697 2007 VK120 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
489698 2007 VY123 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489699 2007 VG124 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489700 2007 VK125 05/11/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489701 2007 VV135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489702 2007 VL155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489703 2007 VR157 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
489704 2007 VY158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489705 2007 VK160 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489706 2007 VG171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
489707 2007 VQ177 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
489708 2007 VL183 08/11/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
489709 2007 VH202 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
489710 2007 VK213 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
489711 2007 VU215 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489712 2007 VY230 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
489713 2007 VD237 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489714 2007 VR237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
489715 2007 VP239 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489716 2007 VX242 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489717 2007 VA243 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
489718 2007 VK245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 750 m MPC · JPL
489719 2007 VH253 02/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
489720 2007 VE278 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489721 2007 VD290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
489722 2007 VP290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489723 2007 VS314 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489724 2007 VU314 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489725 2007 VH315 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489726 2007 VT320 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
489727 2007 VB325 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489728 2007 WT14 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489729 2007 WS32 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
489730 2007 WM58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489731 2007 WP61 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
489732 2007 WX61 17/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
489733 2007 WJ62 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489734 2007 WB63 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489735 2007 XH7 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
489736 2007 XB17 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489737 2007 XG17 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489738 2007 XJ18 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
489739 2007 XE40 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
489740 2007 XB42 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
489741 2007 XO49 15/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
489742 2007 XJ51 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489743 2007 XP58 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489744 2007 XA59 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489745 2007 YC1 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489746 2007 YU5 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
489747 2007 YT22 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489748 2007 YR33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489749 2007 YX42 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489750 2007 YG49 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489751 2007 YK49 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489752 2007 YK62 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489753 2007 YQ66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489754 2007 YP67 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489755 2007 YA71 16/12/2007 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
489756 2008 AX3 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489757 2008 AK16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
489758 2008 AW26 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489759 2008 AW35 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489760 2008 AW38 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
489761 2008 AV43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489762 2008 AQ46 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489763 2008 AG54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489764 2008 AY54 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489765 2008 AU59 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489766 2008 AL66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489767 2008 AZ71 10/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
489768 2008 AQ90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489769 2008 AS91 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489770 2008 AY97 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489771 2008 AV107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489772 2008 AK108 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489773 2008 AB109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489774 2008 AG138 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
489775 2008 BU1 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
489776 2008 BV7 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489777 2008 BW51 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489778 2008 CD7 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489779 2008 CL7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489780 2008 CC30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489781 2008 CH34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489782 2008 CD40 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489783 2008 CH40 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489784 2008 CJ43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
489785 2008 CP43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489786 2008 CR62 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489787 2008 CT81 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489788 2008 CX84 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489789 2008 CF94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489790 2008 CX99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489791 2008 CT112 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489792 2008 CV141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489793 2008 CK143 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
489794 2008 CY144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489795 2008 CP146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489796 2008 CF148 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489797 2008 CZ154 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489798 2008 CZ155 09/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
489799 2008 CK156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489800 2008 CQ159 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489801 2008 CW169 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489802 2008 CS181 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
489803 2008 CB182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
489804 2008 CB186 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489805 2008 CS191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
489806 2008 CG193 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
489807 2008 CN197 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
489808 2008 CE209 02/02/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
489809 2008 CK209 02/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
489810 2008 DF12 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489811 2008 DM12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
489812 2008 DY27 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
489813 2008 DE29 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489814 2008 DS82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489815 2008 DK85 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
489816 2008 DQ85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489817 2008 DM86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
489818 2008 EB2 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489819 2008 EC5 01/03/2008 Kanab E. E. Sheridan 1,7 km MPC · JPL
489820 2008 EX17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
489821 2008 EN33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489822 2008 EO33 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489823 2008 EJ38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489824 2008 EV40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489825 2008 ER50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489826 2008 EP52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489827 2008 ES68 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
489828 2008 EV73 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489829 2008 EH79 14/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
489830 2008 EK82 10/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
489831 2008 EM84 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489832 2008 ET88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
489833 2008 ED92 06/02/2008 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
489834 2008 ER94 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489835 2008 EJ107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
489836 2008 EA119 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489837 2008 EY126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489838 2008 EJ143 03/03/2008 XuYi PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
489839 2008 ES156 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489840 2008 ES160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489841 2008 EX167 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
489842 2008 FB10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489843 2008 FD14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489844 2008 FQ27 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
489845 2008 FC37 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489846 2008 FW40 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489847 2008 FL48 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489848 2008 FX53 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489849 2008 FZ70 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
489850 2008 FK73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489851 2008 FV78 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489852 2008 FS80 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
489853 2008 FJ98 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
489854 2008 FO103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489855 2008 FP112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489856 2008 FX115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489857 2008 FA122 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
489858 2008 FA128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489859 2008 FU133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
489860 2008 GG1 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489861 2008 GK6 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489862 2008 GJ8 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
489863 2008 GU28 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
489864 2008 GN32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489865 2008 GS33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489866 2008 GJ51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
489867 2008 GB54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489868 2008 GP67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489869 2008 GM68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489870 2008 GU74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489871 2008 GJ76 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
489872 2008 GC78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489873 2008 GK78 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
489874 2008 GT105 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489875 2008 GM106 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489876 2008 GY106 12/04/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
489877 2008 GJ131 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489878 2008 GV138 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
489879 2008 GA139 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
489880 2008 GF144 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489881 2008 HQ1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489882 2008 HM6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489883 2008 HP8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
489884 2008 HR19 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489885 2008 HY37 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
489886 2008 HN41 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489887 2008 HT46 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
489888 2008 HZ55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
489889 2008 HT56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489890 2008 HU62 11/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
489891 2008 HV68 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489892 2008 HL69 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
489893 2008 JM12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489894 2008 JG18 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
489895 2008 JS21 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489896 2008 JN23 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
489897 2008 JW25 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489898 2008 JJ28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
489899 2008 JT40 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
489900 2008 KP 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
489901 2008 KA17 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
489902 2008 KA27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489903 2008 KL30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
489904 2008 KM31 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
489905 2008 KX38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489906 2008 LU5 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489907 2008 OW7 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
489908 2008 OP14 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
489909 2008 OF20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489910 2008 OP20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489911 2008 OQ21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
489912 2008 OY23 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32418| 2,8 km MPC · JPL
489913 2008 PG5 01/08/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
489914 2008 PU8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
489915 2008 PF15 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
489916 2008 QF8 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
489917 2008 QH11 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
489918 2008 QO12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
489919 2008 QC21 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
489920 2008 QG22 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
489921 2008 QD23 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
489922 2008 QB35 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 490 m MPC · JPL
489923 2008 QM38 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
489924 2008 QX40 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
489925 2008 QL46 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
489926 2008 RF4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489927 2008 RV4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489928 2008 RM17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
489929 2008 RQ17 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489930 2008 RP24 05/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
489931 2008 RJ30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489932 2008 RG44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489933 2008 RY45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489934 2008 RG46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
489935 2008 RQ65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489936 2008 RU85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
489937 2008 RY87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
489938 2008 RH89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489939 2008 RV90 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
489940 2008 RB91 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489941 2008 RO91 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
489942 2008 RY102 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489943 2008 RP103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
489944 2008 RT103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489945 2008 RY109 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489946 2008 RC112 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
489947 2008 RL112 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
489948 2008 RO112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
489949 2008 RS112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
489950 2008 RD114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489951 2008 RJ121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
489952 2008 RA123 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
489953 2008 RH127 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
489954 2008 RR127 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
489955 2008 RJ135 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
489956 2008 RC137 05/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
489957 2008 RK137 05/09/2008 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
489958 2008 RX139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
489959 2008 SN6 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
489960 2008 SG8 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
489961 2008 SN27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
489962 2008 SE37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
489963 2008 SS40 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489964 2008 SC41 06/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
489965 2008 SA43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489966 2008 SA45 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
489967 2008 SA46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
489968 2008 SC54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
489969 2008 SE54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17392| 1,3 km MPC · JPL
489970 2008 SR56 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
489971 2008 SN62 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
489972 2008 SU62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
489973 2008 SJ77 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489974 2008 SG88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
489975 2008 SF93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
489976 2008 SX93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
489977 2008 SC104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489978 2008 SL105 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
489979 2008 SC112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
489980 2008 SA117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
489981 2008 SE118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
489982 2008 SA119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
489983 2008 SN120 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
489984 2008 SL125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
489985 2008 ST127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
489986 2008 SN142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
489987 2008 SN145 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
489988 2008 SP151 29/09/2008 Kachina J. Hobart 780 m MPC · JPL
489989 2008 SX152 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
489990 2008 SA156 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
489991 2008 SJ161 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
489992 2008 SQ164 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
489993 2008 SD168 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
489994 2008 SV176 23/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
489995 2008 SN184 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
489996 2008 ST186 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
489997 2008 SR191 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
489998 2008 SH194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
489999 2008 ST199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
490000 2008 SG201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

485.000s  • 486.000s  • 487.000s  • 488.000s  • 489.000s  • 490.000s  • 491.000s  • 492.000s  • 493.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001