Danh sách tiểu hành tinh/457001–458000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457001 2008 CN54 07/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
457002 2008 CV70 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
457003 2008 CU76 06/02/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
457004 2008 CZ76 06/02/2008 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
457005 2008 CN77 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457006 2008 CO80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457007 2008 CX82 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457008 2008 CA83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457009 2008 CB87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457010 2008 CO87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457011 2008 CY92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457012 2008 CZ92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457013 2008 CY109 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457014 2008 CT115 10/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457015 2008 CY116 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457016 2008 CZ119 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457017 2008 CN120 06/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
457018 2008 CT120 06/02/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
457019 2008 CL123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457020 2008 CP131 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457021 2008 CL134 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
457022 2008 CX137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
457023 2008 CP141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457024 2008 CZ142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457025 2008 CQ144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457026 2008 CG145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457027 2008 CQ146 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457028 2008 CY148 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457029 2008 CD159 09/02/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457030 2008 CH160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457031 2008 CD166 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457032 2008 CZ169 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457033 2008 CU172 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457034 2008 CA179 06/02/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
457035 2008 CM181 13/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
457036 2008 CT186 02/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
457037 2008 CB191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457038 2008 CT193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457039 2008 CV196 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457040 2008 CR199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457041 2008 CW201 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457042 2008 CT203 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457043 2008 CV203 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457044 2008 CA206 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457045 2008 CT214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457046 2008 DD4 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457047 2008 DQ10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457048 2008 DY10 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457049 2008 DN17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
457050 2008 DJ25 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
457051 2008 DJ27 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457052 2008 DH31 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457053 2008 DA49 29/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
457054 2008 DZ49 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
457055 2008 DT50 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457056 2008 DV53 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457057 2008 DZ59 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457058 2008 DN75 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457059 2008 EG 01/03/2008 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
457060 2008 ET3 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457061 2008 EM5 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457062 2008 EJ23 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457063 2008 EC37 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457064 2008 EX44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457065 2008 EZ44 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457066 2008 EB45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457067 2008 ER47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457068 2008 EK49 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457069 2008 EJ53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457070 2008 EG54 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457071 2008 EP57 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457072 2008 EM66 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
457073 2008 EO68 11/03/2008 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
457074 2008 EE69 06/03/2008 Kleť Kleť Obs. 900 m MPC · JPL
457075 2008 EK72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457076 2008 EP77 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457077 2008 EU82 09/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
457078 2008 EN90 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457079 2008 EN92 03/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
457080 2008 EA96 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457081 2008 EZ98 04/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457082 2008 EE100 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457083 2008 EE107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457084 2008 ER111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457085 2008 EA113 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457086 2008 ES114 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457087 2008 EV117 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457088 2008 EF121 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457089 2008 ER123 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457090 2008 ET123 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457091 2008 EQ124 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457092 2008 EH127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457093 2008 ER127 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457094 2008 EL131 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
457095 2008 EW134 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457096 2008 EL136 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457097 2008 EU144 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457098 2008 EB147 07/03/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 940 m MPC · JPL
457099 2008 EN147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457100 2008 ET151 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457101 2008 EK152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457102 2008 EF157 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457103 2008 EY157 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457104 2008 EV160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457105 2008 EQ164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457106 2008 EJ167 08/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
457107 2008 FH1 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457108 2008 FR6 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457109 2008 FO11 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457110 2008 FF12 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457111 2008 FA13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457112 2008 FC13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457113 2008 FH13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457114 2008 FW15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
457115 2008 FT16 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
457116 2008 FL19 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457117 2008 FS24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457118 2008 FZ26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457119 2008 FR27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457120 2008 FB30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
457121 2008 FS33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457122 2008 FP38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457123 2008 FV49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457124 2008 FS51 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457125 2008 FF52 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
457126 2008 FJ52 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457127 2008 FF58 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457128 2008 FP58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457129 2008 FQ63 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457130 2008 FB65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457131 2008 FB68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457132 2008 FA71 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457133 2008 FG75 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457134 2008 FB80 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457135 2008 FN80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457136 2008 FD86 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
457137 2008 FA91 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
457138 2008 FW96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457139 2008 FK99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457140 2008 FF101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457141 2008 FG103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457142 2008 FP114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457143 2008 FT122 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
457144 2008 FL126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457145 2008 FV126 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457146 2008 FE128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457147 2008 FZ129 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457148 2008 FP130 30/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
457149 2008 FY132 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
457150 2008 FD133 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
457151 2008 FE133 20/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 970 m MPC · JPL
457152 2008 FQ133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457153 2008 FN134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457154 2008 FW136 29/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
457155 2008 GU 03/04/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
457156 2008 GS5 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457157 2008 GT7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457158 2008 GW11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457159 2008 GY11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457160 2008 GF14 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457161 2008 GP34 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457162 2008 GV34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457163 2008 GJ38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457164 2008 GA44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457165 2008 GR52 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457166 2008 GD57 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457167 2008 GA67 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457168 2008 GE67 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457169 2008 GL69 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457170 2008 GM69 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457171 2008 GA73 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457172 2008 GY73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457173 2008 GS80 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457174 2008 GA81 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457175 2008 GO98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
457176 2008 GF100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457177 2008 GC105 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457178 2008 GU105 11/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
457179 2008 GX110 03/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
457180 2008 GD115 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457181 2008 GF115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457182 2008 GW120 30/03/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
457183 2008 GZ123 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457184 2008 GE124 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457185 2008 GW124 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457186 2008 GS137 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
457187 2008 GN139 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457188 2008 GO143 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457189 2008 GB144 03/04/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
457190 2008 GC144 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
457191 2008 GA146 14/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
457192 2008 HV 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457193 2008 HS6 04/04/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
457194 2008 HN13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457195 2008 HQ16 25/04/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457196 2008 HZ17 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
457197 2008 HJ22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457198 2008 HH25 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457199 2008 HC39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457200 2008 HC44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457201 2008 HQ44 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457202 2008 HV48 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457203 2008 HT55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457204 2008 HL62 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457205 2008 JA3 03/05/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
457206 2008 JM8 01/05/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
457207 2008 JL9 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
457208 2008 JK20 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
457209 2008 JR21 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457210 2008 JY22 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457211 2008 JD26 01/05/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
457212 2008 JR26 13/05/2008 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
457213 2008 JG29 11/05/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
457214 2008 JK30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457215 2008 JS33 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457216 2008 JM36 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457217 2008 KE2 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457218 2008 KC4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457219 2008 KM6 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457220 2008 KY6 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457221 2008 KZ8 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
457222 2008 KG14 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457223 2008 KM17 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457224 2008 KM18 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457225 2008 KN18 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457226 2008 KK23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457227 2008 KY29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457228 2008 KM33 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457229 2008 KB40 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457230 2008 KU40 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457231 2008 KM41 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
457232 2008 KF43 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457233 2008 KH43 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
457234 2008 LC7 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457235 2008 LT8 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457236 2008 LO9 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457237 2008 LJ14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457238 2008 LN14 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457239 2008 NU4 06/07/2008 Antares ARO 2,2 km MPC · JPL
457240 2008 OT6 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
457241 2008 OY8 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457242 2008 OC19 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
457243 2008 OC21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
457244 2008 OT21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457245 2008 OH22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457246 2008 PV1 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
457247 2008 PF3 31/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
457248 2008 QH 20/08/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
457249 2008 QR8 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457250 2008 QD12 31/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457251 2008 QC15 26/08/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
457252 2008 QQ28 31/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
457253 2008 QS31 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
457254 2008 QL35 25/08/2008 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
457255 2008 QQ47 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
457256 2008 RO4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
457257 2008 RR8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457258 2008 RU12 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457259 2008 RV15 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457260 2008 RY24 07/09/2008 Catalina CSS AMO 930 m MPC · JPL
457261 2008 RY25 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
457262 2008 RO32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457263 2008 RX32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457264 2008 RT33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 45637| 4,0 km MPC · JPL
457265 2008 RU39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457266 2008 RL41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
457267 2008 RP41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457268 2008 RS42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457269 2008 RC45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457270 2008 RA46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457271 2008 RG54 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457272 2008 RZ55 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457273 2008 RE64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457274 2008 RA76 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457275 2008 RK78 10/09/2008 Wrightwood J. W. Young 680 m MPC · JPL
457276 2008 RP80 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457277 2008 RZ83 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457278 2008 RN86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457279 2008 RQ86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457280 2008 RR86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457281 2008 RS86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
457282 2008 RZ99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457283 2008 RQ103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
457284 2008 RK105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
457285 2008 RK111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457286 2008 RM112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457287 2008 RU113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
457288 2008 RL118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457289 2008 RU125 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
457290 2008 RU128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457291 2008 RA129 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
457292 2008 RY131 06/09/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
457293 2008 RK135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457294 2008 RW137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457295 2008 RX138 06/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
457296 2008 RL140 09/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
457297 2008 RT140 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457298 2008 RN142 07/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
457299 2008 RP142 07/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
457300 2008 RV142 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457301 2008 RG143 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457302 2008 RL143 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457303 2008 SC8 23/09/2008 Moletai Molėtai Obs. 620 m MPC · JPL
457304 2008 SS23 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
457305 2008 SV32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457306 2008 SN34 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457307 2008 SV34 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457308 2008 SK36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457309 2008 SN42 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457310 2008 SQ50 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
457311 2008 SO54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457312 2008 SE61 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457313 2008 SM65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457314 2008 ST65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
457315 2008 SY79 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457316 2008 SL82 22/09/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,9 km MPC · JPL
457317 2008 ST89 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457318 2008 SU89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457319 2008 SV95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457320 2008 ST100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457321 2008 SC101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457322 2008 SB115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457323 2008 SW131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457324 2008 SO138 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457325 2008 SB142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457326 2008 SJ146 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457327 2008 SX161 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457328 2008 SD162 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
457329 2008 SA166 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457330 2008 SQ168 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457331 2008 SC172 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457332 2008 SE174 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
457333 2008 SW179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457334 2008 SP181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
457335 2008 SA190 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457336 2008 SY194 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457337 2008 SZ194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457338 2008 SG203 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457339 2008 SS203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457340 2008 SU207 27/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
457341 2008 SD215 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457342 2008 SK215 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457343 2008 SY218 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457344 2008 SA220 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457345 2008 SP222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457346 2008 SZ222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457347 2008 SA223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457348 2008 SY225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457349 2008 SD234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
457350 2008 SF237 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457351 2008 SC250 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
457352 2008 SG257 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457353 2008 SA258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457354 2008 SQ259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457355 2008 SC262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457356 2008 SV263 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457357 2008 SA265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457358 2008 SC267 22/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
457359 2008 SM267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457360 2008 SN269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457361 2008 SX269 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457362 2008 SJ271 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457363 2008 SY288 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457364 2008 SZ288 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457365 2008 SU289 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457366 2008 SV290 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457367 2008 SY291 24/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
457368 2008 SC301 23/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
457369 2008 SU303 24/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
457370 2008 SA307 29/09/2008 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
457371 2008 TR11 29/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
457372 2008 TU16 01/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
457373 2008 TZ20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
457374 2008 TE24 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457375 2008 TJ24 08/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457376 2008 TO29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457377 2008 TR29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
457378 2008 TD32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457379 2008 TK34 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
457380 2008 TJ39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457381 2008 TG40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457382 2008 TW43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457383 2008 TC44 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457384 2008 TK44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
457385 2008 TX49 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457386 2008 TT52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457387 2008 TV53 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457388 2008 TZ56 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457389 2008 TV58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457390 2008 TR60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457391 2008 TW63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457392 2008 TX63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457393 2008 TB68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457394 2008 TS70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457395 2008 TA73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457396 2008 TA75 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457397 2008 TU76 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
457398 2008 TJ90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457399 2008 TA97 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457400 2008 TG100 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457401 2008 TS104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457402 2008 TQ108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457403 2008 TU115 23/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
457404 2008 TK122 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457405 2008 TP122 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457406 2008 TD124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
457407 2008 TB126 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457408 2008 TR130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457409 2008 TH136 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457410 2008 TK148 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457411 2008 TN148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457412 2008 TA155 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457413 2008 TG160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457414 2008 TE163 01/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
457415 2008 TQ163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457416 2008 TM170 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457417 2008 TU177 29/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
457418 2008 TV180 06/10/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
457419 2008 TU184 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457420 2008 TP185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457421 2008 UH8 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457422 2008 UX13 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457423 2008 UR17 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457424 2008 UB23 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457425 2008 UA28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457426 2008 UU32 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
457427 2008 UC34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457428 2008 US37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457429 2008 UA40 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457430 2008 UE49 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457431 2008 UL53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457432 2008 UH69 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457433 2008 UT76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457434 2008 UN78 21/10/2008 Lulin Observatory LUSS 2,4 km MPC · JPL
457435 2008 US79 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457436 2008 UC80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457437 2008 UK102 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
457438 2008 UP105 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457439 2008 UB110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457440 2008 UX116 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457441 2008 UV117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457442 2008 UU121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
457443 2008 UM122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
457444 2008 UW125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457445 2008 UU126 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457446 2008 UL129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457447 2008 UV129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457448 2008 UE131 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
457449 2008 UE143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457450 2008 UU150 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457451 2008 UC152 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457452 2008 UL154 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457453 2008 UT156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
457454 2008 UP159 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
457455 2008 UK164 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457456 2008 UU167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457457 2008 UE168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457458 2008 UF168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457459 2008 UU174 24/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
457460 2008 UZ177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457461 2008 UD181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
457462 2008 UZ182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457463 2008 UO187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
457464 2008 UA207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457465 2008 UO210 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
457466 2008 UZ213 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457467 2008 UO216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
457468 2008 UY218 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
457469 2008 UF221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457470 2008 UQ221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457471 2008 UX221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457472 2008 UY229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457473 2008 UO232 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457474 2008 UC234 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457475 2008 UB239 26/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
457476 2008 UX240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457477 2008 UP247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457478 2008 UR252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457479 2008 UL269 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457480 2008 UL286 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457481 2008 UT289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457482 2008 UN292 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457483 2008 US294 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457484 2008 UF303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
457485 2008 UD315 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457486 2008 UM315 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
457487 2008 UY315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457488 2008 UK324 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457489 2008 UD330 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457490 2008 UA336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
457491 2008 UP350 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457492 2008 UX359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457493 2008 UO360 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
457494 2008 UM362 25/10/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457495 2008 UD367 24/10/2008 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
457496 2008 UQ367 25/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
457497 2008 UN369 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457498 2008 VP2 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457499 2008 VD4 04/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 680 m MPC · JPL
457500 2008 VH11 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457501 2008 VV15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457502 2008 VV22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457503 2008 VQ24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457504 2008 VN29 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
457505 2008 VY29 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457506 2008 VM36 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457507 2008 VS51 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457508 2008 VC55 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457509 2008 VV58 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457510 2008 VS61 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457511 2008 VT61 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457512 2008 VQ63 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
457513 2008 VZ65 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457514 2008 VX66 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
457515 2008 VP67 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457516 2008 VX70 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
457517 2008 WK3 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
457518 2008 WE4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
457519 2008 WE7 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457520 2008 WZ8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457521 2008 WL22 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457522 2008 WP22 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457523 2008 WK34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457524 2008 WO43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
457525 2008 WW43 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457526 2008 WX46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457527 2008 WF49 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457528 2008 WP54 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457529 2008 WE55 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457530 2008 WP66 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457531 2008 WU69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457532 2008 WT77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457533 2008 WV81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457534 2008 WS91 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457535 2008 WV99 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457536 2008 WG107 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457537 2008 WO126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457538 2008 WY126 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457539 2008 WG134 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457540 2008 WA141 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457541 2008 XV 29/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
457542 2008 XA15 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457543 2008 XL34 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457544 2008 XD43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457545 2008 XX52 04/12/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
457546 2008 YM 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457547 2008 YX18 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457548 2008 YL20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
457549 2008 YT43 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457550 2008 YN53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457551 2008 YW62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457552 2008 YX62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
457553 2008 YL64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457554 2008 YL74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457555 2008 YP80 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457556 2008 YC89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457557 2008 YG90 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457558 2008 YV90 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457559 2008 YX96 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457560 2008 YQ100 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457561 2008 YV100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
457562 2008 YL103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457563 2008 YM105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457564 2008 YU107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457565 2008 YV112 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
457566 2008 YB120 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457567 2008 YX122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457568 2008 YX123 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457569 2008 YZ124 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457570 2008 YB127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457571 2008 YL134 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457572 2008 YZ138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457573 2008 YN139 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457574 2008 YV140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457575 2008 YG143 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457576 2008 YV145 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457577 2008 YT150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
457578 2008 YB155 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
457579 2008 YQ155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
457580 2008 YV162 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457581 2008 YO165 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
457582 2008 YA173 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457583 2009 AW10 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457584 2009 AY14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457585 2009 AF20 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
457586 2009 AY20 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457587 2009 AV27 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457588 2009 AM28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457589 2009 AF31 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457590 2009 AN33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457591 2009 AX40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457592 2009 AD44 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457593 2009 AH45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457594 2009 AU47 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457595 2009 BO10 22/01/2009 Mayhill A. Lowe 650 m MPC · JPL
457596 2009 BU16 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457597 2009 BA23 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457598 2009 BP31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457599 2009 BU31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457600 2009 BS35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457601 2009 BZ36 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457602 2009 BA40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457603 2009 BH40 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457604 2009 BB41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457605 2009 BB42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457606 2009 BG43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457607 2009 BX54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457608 2009 BY54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457609 2009 BC66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457610 2009 BX67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457611 2009 BF68 07/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
457612 2009 BQ68 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457613 2009 BF69 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457614 2009 BA81 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457615 2009 BD85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457616 2009 BH86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457617 2009 BK86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457618 2009 BJ89 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457619 2009 BW89 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457620 2009 BJ93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457621 2009 BZ93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457622 2009 BK94 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457623 2009 BA96 28/01/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457624 2009 BX100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457625 2009 BK104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457626 2009 BZ109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457627 2009 BS118 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457628 2009 BB123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457629 2009 BY126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457630 2009 BV129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
457631 2009 BY129 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457632 2009 BY135 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457633 2009 BF143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457634 2009 BO145 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457635 2009 BD148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457636 2009 BN155 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457637 2009 BM156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457638 2009 BH157 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
457639 2009 BQ157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457640 2009 BK174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457641 2009 BX174 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457642 2009 BZ181 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457643 2009 BW184 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457644 2009 BG185 25/01/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
457645 2009 BW189 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457646 2009 BD190 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
457647 2009 CZ 03/02/2009 Catalina CSS APO 2,0 km MPC · JPL
457648 2009 CE5 13/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 820 m MPC · JPL
457649 2009 CK8 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457650 2009 CV21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457651 2009 CW23 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457652 2009 CN28 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457653 2009 CL29 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457654 2009 CT34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457655 2009 CJ38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457656 2009 CJ41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
457657 2009 CJ42 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457658 2009 CZ46 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457659 2009 CX47 25/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
457660 2009 CR48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457661 2009 CB56 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
457662 2009 DZ 18/02/2009 Socorro LINEAR APO · 140 m MPC · JPL
457663 2009 DN1 19/02/2009 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
457664 2009 DY8 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457665 2009 DO15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
457666 2009 DQ19 29/01/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
457667 2009 DJ34 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457668 2009 DW35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457669 2009 DL43 25/02/2009 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
457670 2009 DX46 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457671 2009 DN49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
457672 2009 DP49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457673 2009 DW50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457674 2009 DP54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457675 2009 DG71 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457676 2009 DG72 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457677 2009 DA73 24/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457678 2009 DT78 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457679 2009 DM81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
457680 2009 DZ82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457681 2009 DS85 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457682 2009 DS86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457683 2009 DQ91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457684 2009 DR100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457685 2009 DB103 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457686 2009 DF112 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457687 2009 DL112 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457688 2009 DM130 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457689 2009 DT130 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457690 2009 DA137 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457691 2009 DE140 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457692 2009 EB4 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457693 2009 EL4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
457694 2009 EL13 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
457695 2009 ET13 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
457696 2009 EO14 01/02/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457697 2009 EZ16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457698 2009 ED17 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457699 2009 EB23 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457700 2009 EE25 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457701 2009 EN25 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457702 2009 EM29 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
457703 2009 FP1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
457704 2009 FO5 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457705 2009 FN6 26/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
457706 2009 FP13 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457707 2009 FJ14 19/03/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 820 m MPC · JPL
457708 2009 FO14 20/03/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 750 m MPC · JPL
457709 2009 FN22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457710 2009 FC29 22/03/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
457711 2009 FU32 02/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457712 2009 FX36 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457713 2009 FT39 27/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
457714 2009 FM45 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457715 2009 FD49 26/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457716 2009 FY49 27/03/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457717 2009 FE50 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457718 2009 FA55 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
457719 2009 FT55 16/03/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
457720 2009 FP60 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457721 2009 FT60 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
457722 2009 FD63 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457723 2009 FM63 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457724 2009 FP65 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457725 2009 FE66 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457726 2009 FA68 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457727 2009 FG68 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
457728 2009 FS69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457729 2009 FD70 19/03/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
457730 2009 FH70 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457731 2009 FB74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
457732 2009 GT3 15/04/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
457733 2009 HS 16/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
457734 2009 HJ3 16/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457735 2009 HA12 22/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457736 2009 HY12 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
457737 2009 HW13 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
457738 2009 HE14 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457739 2009 HJ14 17/04/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
457740 2009 HR15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
457741 2009 HK16 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457742 2009 HG19 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457743 Balklavs 2009 HW20 18/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 630 m MPC · JPL
457744 2009 HG24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457745 2009 HU40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457746 2009 HT43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
457747 2009 HB49 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457748 2009 HK54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457749 2009 HZ58 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
457750 2009 HE62 30/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457751 2009 HB68 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457752 2009 HK68 27/04/2009 Tzec Maun E. Schwab 650 m MPC · JPL
457753 2009 HU69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457754 2009 HD77 28/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
457755 2009 HL80 28/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
457756 2009 HL83 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457757 2009 HP88 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
457758 2009 HV95 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457759 2009 HY99 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457760 2009 HN105 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457761 2009 JT3 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457762 2009 JX8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
457763 2009 JD9 20/04/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
457764 2009 JS11 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457765 2009 JD18 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457766 2009 KT2 20/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
457767 2009 KF4 24/05/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457768 2009 KN4 23/05/2009 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
457769 2009 KZ4 22/05/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 690 m MPC · JPL
457770 2009 KA6 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
457771 2009 KD11 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457772 2009 KQ37 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457773 2009 LK4 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457774 2009 MP1 16/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
457775 2009 MG8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
457776 2009 NE2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457777 2009 OA1 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
457778 2009 OQ3 22/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
457779 2009 OE21 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
457780 2009 OD25 29/07/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
457781 2009 PP9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457782 2009 PR9 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457783 2009 PS9 28/07/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457784 2009 PL10 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
457785 2009 PJ15 15/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
457786 2009 PQ16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457787 2009 QB 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
457788 2009 QU2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457789 2009 QC4 17/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
457790 2009 QE20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
457791 2009 QM23 15/08/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
457792 2009 QC24 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
457793 2009 QR28 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457794 2009 QS30 21/08/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
457795 2009 QX30 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
457796 2009 QB33 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
457797 2009 QR36 27/05/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
457798 2009 QH38 29/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 780 m MPC · JPL
457799 2009 QP60 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457800 2009 QT60 19/08/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457801 2009 RC3 17/08/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
457802 2009 RY6 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457803 2009 RS7 11/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
457804 2009 RV8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457805 2009 RA11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457806 2009 RT11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457807 2009 RK14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457808 2009 RY21 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457809 2009 RF26 13/09/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
457810 2009 RF27 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457811 2009 RM30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457812 2009 RL49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457813 2009 RD50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457814 2009 RK53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457815 2009 RZ53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457816 2009 RS54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457817 2009 RB55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457818 2009 RB58 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 1,9 km MPC · JPL
457819 2009 SY11 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457820 2009 SU46 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457821 2009 SW47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457822 2009 SB48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457823 2009 SP52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
457824 2009 SW55 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457825 2009 SV59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457826 2009 SW59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457827 2009 SF60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457828 2009 SX61 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457829 2009 ST65 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457830 2009 SB72 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457831 2009 SX75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457832 2009 SM76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
457833 2009 SN79 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457834 2009 SQ86 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457835 2009 ST90 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457836 2009 SF92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
457837 2009 SS92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457838 2009 SW97 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457839 2009 SX100 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
457840 2009 SW107 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457841 2009 SZ113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457842 2009 SD123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457843 2009 SK123 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457844 2009 SX123 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457845 2009 SH128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457846 2009 SK136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457847 2009 SA142 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457848 2009 SS147 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457849 2009 SX149 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457850 2009 SR153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457851 2009 SY154 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457852 2009 SJ164 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457853 2009 SE168 17/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
457854 2009 SQ170 17/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
457855 2009 SH172 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457856 2009 SR173 18/09/2009 Catalina CSS 18466| 2,8 km MPC · JPL
457857 2009 SL175 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457858 2009 SU179 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457859 2009 SL190 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457860 2009 SO192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457861 2009 SX192 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457862 2009 SO194 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457863 2009 SB201 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457864 2009 SM215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457865 2009 SD219 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457866 2009 SB220 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457867 2009 SC222 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457868 2009 SC223 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457869 2009 SY240 18/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
457870 2009 SK243 15/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
457871 2009 SX248 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457872 2009 SF252 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457873 2009 SG254 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457874 2009 SQ261 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457875 2009 SN278 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457876 2009 SA281 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457877 2009 SO287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457878 2009 SD288 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457879 2009 SE289 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457880 2009 SF303 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
457881 2009 SG322 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457882 2009 SH327 25/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
457883 2009 SS338 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457884 2009 SE339 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
457885 2009 SJ344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457886 2009 SP347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457887 2009 SG350 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457888 2009 SM354 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457889 2009 SJ357 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457890 2009 TZ3 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457891 2009 TR12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457892 2009 TE14 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457893 2009 TJ19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457894 2009 TY23 14/10/2009 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 860 m MPC · JPL
457895 2009 TK25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457896 2009 TW30 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457897 2009 TC32 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
457898 2009 TD32 13/10/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
457899 2009 TJ33 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457900 2009 TE37 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457901 2009 TM42 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
457902 2009 TD46 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
457903 2009 TG48 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457904 2009 UA6 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457905 2009 UG6 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457906 2009 UR7 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
457907 2009 UD10 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
457908 2009 UA13 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
457909 2009 UY14 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457910 2009 UH16 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
457911 2009 UT17 19/10/2009 Mayhill A. Lowe 2,8 km MPC · JPL
457912 2009 UW18 23/10/2009 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
457913 2009 UN27 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457914 2009 UP28 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
457915 2009 UU28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
457916 2009 UU34 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457917 2009 UH43 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457918 2009 UZ45 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457919 2009 UR46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457920 2009 UT47 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457921 2009 UN56 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457922 2009 UQ75 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457923 2009 UO79 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457924 2009 UU82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457925 2009 UJ90 26/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
457926 2009 UX92 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
457927 2009 UA101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457928 2009 UU103 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457929 2009 UC110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457930 2009 UY113 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457931 2009 UV123 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
457932 2009 UE128 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
457933 2009 UE133 21/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
457934 2009 UO139 20/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
457935 2009 UN142 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457936 2009 UW150 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457937 2009 UL151 17/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
457938 2009 UL154 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457939 2009 VG1 09/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,9 km MPC · JPL
457940 2009 VD2 09/11/2009 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
457941 2009 VX2 09/11/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
457942 2009 VC9 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
457943 2009 VW11 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457944 2009 VY15 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457945 2009 VO28 24/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
457946 2009 VQ31 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457947 2009 VK32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457948 2009 VB33 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
457949 2009 VT38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
457950 2009 VY38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
457951 2009 VB40 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
457952 2009 VG40 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457953 2009 VF46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457954 2009 VX53 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457955 2009 VH54 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457956 2009 VJ63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457957 2009 VE65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457958 2009 VN65 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457959 2009 VK67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
457960 2009 VU67 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
457961 2009 VV69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457962 2009 VQ70 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457963 2009 VL78 09/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
457964 2009 VM79 10/11/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
457965 2009 VB80 25/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
457966 2009 VQ83 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
457967 2009 VZ83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457968 2009 VR85 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457969 2009 VE88 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457970 2009 VH88 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457971 2009 VV88 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457972 2009 VO94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457973 2009 VV94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
457974 2009 VX95 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457975 2009 VG96 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
457976 2009 VX104 18/10/2009 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
457977 2009 VB107 08/11/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
457978 2009 VE107 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457979 2009 VD109 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457980 2009 VK110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
457981 2009 VS111 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457982 2009 VY113 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457983 2009 VD114 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457984 2009 VC116 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
457985 2009 WG3 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
457986 2009 WU9 19/11/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
457987 2009 WC10 19/11/2009 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
457988 2009 WF11 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
457989 2009 WV19 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457990 2009 WS28 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457991 2009 WT31 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457992 2009 WF32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457993 2009 WZ35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457994 2009 WP37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457995 2009 WB39 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457996 2009 WP42 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
457997 2009 WN62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
457998 2009 WK63 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
457999 2009 WK65 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458000 2009 WP65 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

453.000s  • 454.000s  • 455.000s  • 456.000s  • 457.000s  • 458.000s  • 459.000s  • 460.000s  • 461.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001