Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/319001–320000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319001 2005 UG431 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319002 2005 UR434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
319003 2005 UE448 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
319004 2005 UB476 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
319005 2005 UY477 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319006 2005 UT478 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319007 2005 UN479 30/10/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
319008 2005 UR482 22/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
319009 Kudirka 2005 UP488 10/10/2005 Moletai Molėtai Obs. 3,3 km MPC · JPL
319010 2005 UX488 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319011 2005 UE492 24/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
319012 2005 UM497 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
319013 2005 UR497 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
319014 2005 UF500 27/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
319015 2005 UE502 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319016 2005 UK509 29/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
319017 2005 UU511 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319018 2005 UC512 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
319019 2005 UT521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
319020 2005 UN530 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319021 2005 VA1 03/11/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
319022 2005 VA5 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319023 2005 VF5 08/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
319024 2005 VZ5 11/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
319025 2005 VS14 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319026 2005 VM18 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319027 2005 VQ18 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319028 2005 VL19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319029 2005 VL25 02/11/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
319030 2005 VF26 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319031 2005 VV39 04/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
319032 2005 VQ40 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319033 2005 VD44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319034 2005 VZ49 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319035 2005 VB52 03/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
319036 2005 VN60 05/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319037 2005 VP66 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319038 2005 VD69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319039 2005 VG70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319040 2005 VH71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
319041 2005 VY71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
319042 2005 VU75 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319043 2005 VT95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319044 2005 VZ98 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319045 2005 VF104 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319046 2005 VA109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
319047 2005 VQ110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319048 2005 VH114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
319049 2005 VS123 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319050 2005 VM126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
319051 2005 VO130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
319052 2005 VT130 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319053 2005 VB134 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
319054 2005 WT7 21/11/2005 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
319055 2005 WZ7 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
319056 2005 WV11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319057 2005 WT13 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319058 2005 WE16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319059 2005 WF16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319060 2005 WZ17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319061 2005 WV20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319062 2005 WZ24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319063 2005 WT26 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
319064 2005 WL27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319065 2005 WE28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319066 2005 WC29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319067 2005 WJ34 21/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
319068 2005 WP37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319069 2005 WA39 09/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319070 2005 WO43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319071 2005 WT54 25/11/2005 Marly P. Kocher 4,8 km MPC · JPL
319072 2005 WY56 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,3 km MPC · JPL
319073 2005 WC57 28/11/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
319074 2005 WD81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
319075 2005 WE87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319076 2005 WR87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
319077 2005 WQ89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
319078 2005 WM93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319079 2005 WD94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319080 2005 WF98 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319081 2005 WA113 25/11/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
319082 2005 WJ113 25/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
319083 2005 WH115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
319084 2005 WZ118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319085 2005 WD127 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319086 2005 WL127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319087 2005 WN127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319088 2005 WS135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319089 2005 WA140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319090 2005 WQ140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319091 2005 WR146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319092 2005 WE147 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319093 2005 WH148 26/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319094 2005 WU149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319095 2005 WG150 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319096 2005 WD157 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
319097 2005 WK160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
319098 2005 WS164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
319099 2005 WZ165 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319100 2005 WN166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319101 2005 WZ171 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
319102 2005 WP173 30/11/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
319103 2005 WE183 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
319104 2005 WJ191 22/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
319105 2005 WG197 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
319106 2005 WK201 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
319107 2005 WV202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319108 2005 WE211 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
319109 2005 XG 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 830 m MPC · JPL
319110 2005 XW13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319111 2005 XU14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319112 2005 XA15 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319113 2005 XY18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319114 2005 XC27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319115 2005 XW33 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319116 2005 XF63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
319117 2005 XU63 06/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
319118 2005 XH65 07/12/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
319119 2005 XP65 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319120 2005 XV73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319121 2005 XD76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319122 2005 XL76 07/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
319123 2005 XR77 09/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
319124 2005 XR80 10/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
319125 2005 XR83 05/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
319126 2005 XP90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319127 2005 XQ105 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
319128 2005 XR116 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319129 2005 YC2 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
319130 2005 YZ2 21/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
319131 2005 YN6 21/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
319132 2005 YY7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319133 2005 YK8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319134 2005 YV8 20/12/2005 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
319135 2005 YB11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319136 2005 YJ11 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319137 2005 YM13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319138 2005 YR14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319139 2005 YP15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319140 2005 YX18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319141 2005 YJ21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
319142 2005 YG23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319143 2005 YT23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319144 2005 YJ24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319145 2005 YZ26 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319146 2005 YA28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319147 2005 YU28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319148 2005 YL30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319149 2005 YU39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319150 2005 YF53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319151 2005 YM56 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319152 2005 YX56 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319153 2005 YP61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319154 2005 YK65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319155 2005 YN66 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
319156 2005 YK67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
319157 2005 YG69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
319158 2005 YJ75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319159 2005 YT75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319160 2005 YV77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319161 2005 YB80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319162 2005 YX82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
319163 2005 YQ83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319164 2005 YB84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319165 2005 YJ85 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
319166 2005 YJ88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319167 2005 YU92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
319168 2005 YY99 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319169 2005 YR108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319170 2005 YW108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319171 2005 YS110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319172 2005 YR111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319173 2005 YS111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319174 2005 YQ114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319175 2005 YE115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319176 2005 YR116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319177 2005 YW117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319178 2005 YU118 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319179 2005 YH120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319180 2005 YU124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319181 2005 YH125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319182 2005 YO129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319183 2005 YD131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319184 2005 YY131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
319185 2005 YZ133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319186 2005 YW138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319187 2005 YL144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319188 2005 YS144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
319189 2005 YZ144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
319190 2005 YG145 29/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
319191 2005 YE149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319192 2005 YA150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
319193 2005 YV154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
319194 2005 YR156 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
319195 2005 YW160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319196 2005 YU164 29/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
319197 2005 YF165 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319198 2005 YM167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319199 2005 YY171 22/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
319200 2005 YU175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319201 2005 YK181 24/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
319202 2005 YM186 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
319203 2005 YC191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
319204 2005 YH191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319205 2005 YU194 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319206 2005 YH198 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319207 2005 YR198 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319208 2005 YY201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319209 2005 YK205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
319210 2005 YU207 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319211 2005 YN211 28/12/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
319212 2005 YH214 30/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
319213 2005 YA227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
319214 2005 YF232 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319215 2005 YP236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319216 2005 YM239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319217 2005 YX244 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319218 2005 YY244 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319219 2005 YM261 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319220 2005 YF262 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319221 2005 YD264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319222 2005 YZ272 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319223 2005 YW274 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319224 2005 YV281 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319225 2005 YX290 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319226 2006 AH8 07/01/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
319227 Erichbär 2006 AJ8 09/01/2006 Radebeul M. Fiedler 2,9 km MPC · JPL
319228 2006 AS8 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
319229 2006 AD10 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
319230 2006 AH15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319231 2006 AN17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319232 2006 AO23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319233 2006 AV23 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
319234 2006 AT24 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
319235 2006 AE27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
319236 2006 AM30 02/01/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
319237 2006 AO38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319238 2006 AV39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
319239 2006 AY40 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319240 2006 AE41 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319241 2006 AE42 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
319242 2006 AG45 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319243 2006 AL47 04/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
319244 2006 AY48 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319245 2006 AK50 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319246 2006 AB51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319247 2006 AX51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319248 2006 AY63 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319249 2006 AL66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319250 2006 AZ67 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
319251 2006 AM71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319252 2006 AD81 04/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
319253 2006 AM83 10/01/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
319254 2006 AS83 05/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
319255 2006 AT83 05/01/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
319256 2006 AM84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
319257 2006 AE87 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319258 2006 AQ92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319259 2006 AY100 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
319260 2006 AB102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319261 2006 BQ4 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319262 2006 BX5 22/01/2006 Mayhill A. Lowe 5,5 km MPC · JPL
319263 2006 BY10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319264 2006 BE12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319265 2006 BS21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
319266 2006 BL22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319267 2006 BG23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319268 2006 BH27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319269 2006 BU41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319270 2006 BA42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319271 2006 BT42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319272 2006 BR44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
319273 2006 BP45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
319274 2006 BZ47 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
319275 2006 BU50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319276 2006 BG59 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
319277 2006 BJ60 26/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
319278 2006 BY61 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
319279 2006 BR66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319280 2006 BW66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
319281 2006 BQ73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319282 2006 BY73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
319283 2006 BO76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
319284 2006 BW77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319285 2006 BS78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
319286 2006 BU82 24/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319287 2006 BN85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319288 2006 BD87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319289 2006 BV87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
319290 2006 BM88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319291 2006 BM89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319292 2006 BX90 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319293 2006 BG91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319294 2006 BN92 26/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
319295 2006 BG96 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319296 2006 BC103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
319297 2006 BX103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
319298 2006 BK109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319299 2006 BE110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319300 2006 BC111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319301 2006 BD113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319302 2006 BV114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319303 2006 BY117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319304 2006 BA120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319305 2006 BB124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319306 2006 BC127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319307 2006 BA134 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319308 2006 BG142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319309 2006 BR143 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319310 2006 BT143 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
319311 2006 BW146 28/01/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
319312 2006 BD149 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
319313 2006 BD152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319314 2006 BJ156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319315 2006 BF157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319316 2006 BE159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319317 2006 BV163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
319318 2006 BF164 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
319319 2006 BH166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319320 2006 BG167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
319321 2006 BX167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
319322 2006 BO172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319323 2006 BG174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319324 2006 BV174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319325 2006 BO177 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319326 2006 BD178 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319327 2006 BV180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
319328 2006 BX183 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319329 2006 BE193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319330 2006 BE204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319331 2006 BA206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319332 2006 BD210 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319333 2006 BR224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
319334 2006 BV239 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
319335 2006 BA243 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
319336 2006 BG247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319337 2006 BO257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319338 2006 BQ257 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319339 2006 BX265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319340 2006 BG266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
319341 2006 BB268 26/01/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
319342 2006 BY273 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
319343 2006 BD281 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319344 2006 BQ283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
319345 2006 CY8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319346 2006 CC13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319347 2006 CD17 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319348 2006 CS21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
319349 2006 CV23 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319350 2006 CO24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319351 2006 CO36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
319352 2006 CN39 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
319353 2006 CC49 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319354 2006 CZ51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
319355 2006 CD54 24/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
319356 2006 CX59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
319357 2006 CS61 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
319358 2006 CE64 02/02/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,9 km MPC · JPL
319359 2006 DP2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319360 2006 DZ9 21/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
319361 2006 DB19 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319362 2006 DD19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
319363 2006 DV24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319364 2006 DU29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319365 2006 DR44 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319366 2006 DU54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319367 2006 DL64 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
319368 2006 DQ67 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
319369 2006 DA70 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319370 2006 DL71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
319371 2006 DG72 22/02/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
319372 2006 DG74 23/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319373 2006 DT82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319374 2006 DX84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319375 2006 DW86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
319376 2006 DV115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319377 2006 DP119 20/02/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
319378 2006 DS138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
319379 2006 DC146 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319380 2006 DR146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319381 2006 DL147 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319382 2006 DC152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319383 2006 DS174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319384 2006 DH175 27/02/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
319385 2006 DY178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319386 2006 DH202 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
319387 2006 EO19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319388 2006 EP26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319389 2006 EK33 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319390 2006 EU37 04/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
319391 2006 EH46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
319392 2006 EL68 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
319393 2006 EV68 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
319394 2006 ET69 04/03/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
319395 2006 FP7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319396 2006 FG14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319397 2006 GU1 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
319398 2006 GJ8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319399 2006 GF13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
319400 2006 GG13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319401 2006 GG22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319402 2006 GZ23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319403 2006 GZ41 08/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319404 2006 GT42 07/04/2006 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
319405 2006 GG44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319406 2006 GG49 02/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
319407 2006 HJ8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319408 2006 HT9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319409 2006 HP18 23/04/2006 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
319410 2006 HX19 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
319411 2006 HJ25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319412 2006 HJ27 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
319413 2006 HK34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319414 2006 HV35 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319415 2006 HC37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319416 2006 HG38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319417 2006 HJ49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319418 2006 HY63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319419 2006 HC68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
319420 2006 HQ71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319421 2006 HR77 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319422 2006 HW80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319423 2006 HN86 27/04/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
319424 2006 HN88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319425 2006 HM98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
319426 2006 HO98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319427 2006 HC102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
319428 2006 HH103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
319429 2006 HM120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319430 2006 HH140 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 7,9 km MPC · JPL
319431 2006 JG7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
319432 2006 JH11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319433 2006 JP18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319434 2006 JZ39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319435 2006 JW48 10/05/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
319436 2006 JZ50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
319437 2006 JY79 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319438 2006 KD2 17/05/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
319439 2006 KN4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
319440 2006 KM33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319441 2006 KW52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
319442 2006 KA53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319443 2006 KW59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319444 2006 KL61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
319445 2006 KU61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319446 2006 KV63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
319447 2006 KJ65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319448 2006 KR66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319449 2006 KN69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319450 2006 KO69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319451 2006 KC75 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319452 2006 KH78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319453 2006 KN81 25/05/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
319454 2006 KC116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319455 2006 KB142 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,8 km MPC · JPL
319456 2006 KB145 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319457 2006 LM3 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
319458 2006 LY4 02/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319459 2006 MA6 18/06/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
319460 2006 NJ 03/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 690 m MPC · JPL
319461 2006 OP2 19/07/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
319462 2006 OB4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319463 2006 OW6 24/07/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
319464 2006 OU9 24/07/2006 Altschwendt W. Ries 3,3 km MPC · JPL
319465 2006 OR11 21/07/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
319466 2006 OA12 21/07/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319467 2006 OE16 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
319468 2006 PP1 11/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
319469 2006 PY2 12/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
319470 2006 PA7 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
319471 2006 PA8 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
319472 2006 PS11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319473 2006 PO13 14/08/2006 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
319474 2006 PS16 15/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
319475 2006 PC17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319476 2006 PO20 15/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
319477 2006 PC27 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319478 2006 PB30 12/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
319479 2006 PC30 15/08/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 860 m MPC · JPL
319480 2006 QO1 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
319481 2006 QO9 19/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319482 2006 QQ11 16/08/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
319483 2006 QV14 17/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
319484 2006 QU18 16/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
319485 2006 QH19 17/08/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
319486 2006 QF20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
319487 2006 QX22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
319488 2006 QK24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319489 2006 QZ28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
319490 2006 QL30 20/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
319491 2006 QF37 20/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
319492 2006 QT44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
319493 2006 QH45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319494 2006 QC49 21/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
319495 2006 QW59 19/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
319496 2006 QG63 24/08/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
319497 2006 QC72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
319498 2006 QP79 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
319499 2006 QP81 24/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
319500 2006 QY81 24/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319501 2006 QA92 16/08/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
319502 2006 QS92 16/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
319503 2006 QZ100 26/08/2006 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
319504 2006 QU113 24/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
319505 2006 QO117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
319506 2006 QN123 29/08/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
319507 2006 QO123 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
319508 2006 QR126 16/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
319509 2006 QA143 31/08/2006 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 850 m MPC · JPL
319510 2006 QM144 29/08/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
319511 2006 QM145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319512 2006 QW146 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319513 2006 QR148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319514 2006 QX156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
319515 2006 QC163 29/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
319516 2006 QV169 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
319517 2006 QD184 28/08/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319518 2006 QR186 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319519 2006 RJ 01/09/2006 Plana F. Fratev 3,2 km MPC · JPL
319520 2006 RT9 13/09/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
319521 2006 RC22 15/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319522 2006 RX22 15/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
319523 2006 RB39 14/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
319524 2006 RN42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319525 2006 RC44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319526 2006 RB45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319527 2006 RE47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319528 2006 RC49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319529 2006 RF49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
319530 2006 RS49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319531 2006 RN52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319532 2006 RE57 14/09/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
319533 2006 RC58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319534 2006 RJ60 14/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319535 2006 RF63 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
319536 2006 RK72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319537 2006 RG79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319538 2006 RG83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319539 2006 RN83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319540 2006 RP84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319541 2006 RB86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319542 2006 RA87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319543 2006 RA88 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319544 2006 RV90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319545 2006 RW94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
319546 2006 RE99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
319547 2006 RF104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 980 m MPC · JPL
319548 2006 RA105 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319549 2006 RP105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 750 m MPC · JPL
319550 2006 RM106 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 690 m MPC · JPL
319551 2006 RH116 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 760 m MPC · JPL
319552 2006 RL120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319553 2006 SU11 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319554 2006 SP14 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
319555 2006 SS14 17/09/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
319556 2006 SA20 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,3 km MPC · JPL
319557 2006 SO28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319558 2006 SO33 17/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319559 2006 SN34 17/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
319560 2006 ST35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
319561 2006 SP39 18/09/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
319562 2006 SW42 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319563 2006 SK44 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319564 2006 SZ44 28/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
319565 2006 ST48 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
319566 2006 SH49 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
319567 2006 ST63 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
319568 2006 SO74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319569 2006 SF86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319570 2006 SW86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319571 2006 SQ87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319572 2006 SL88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319573 2006 SZ89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319574 2006 SA90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
319575 2006 SD90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319576 2006 SY94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319577 2006 SC96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319578 2006 SW96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
319579 2006 SS97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319580 2006 SG101 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319581 2006 SL107 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
319582 2006 SW108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319583 2006 SB116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
319584 2006 SD119 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319585 2006 SG119 18/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
319586 2006 SQ122 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
319587 2006 SA126 20/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319588 2006 SN130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
319589 2006 SG149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319590 2006 SA157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319591 2006 SU162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
319592 2006 SY163 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
319593 2006 SP165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
319594 2006 ST173 25/09/2006 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
319595 2006 SZ178 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319596 2006 SS179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319597 2006 SB184 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319598 2006 SJ184 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
319599 2006 ST187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319600 2006 SW192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319601 2006 SP197 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,1 km MPC · JPL
319602 2006 SB200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319603 2006 SD201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319604 2006 SN212 26/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
319605 2006 SB217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319606 2006 SA226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
319607 2006 SS226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319608 2006 SS235 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
319609 2006 SE238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319610 2006 SU241 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
319611 2006 SF253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319612 2006 SL261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319613 2006 SJ268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319614 2006 SW273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319615 2006 SW277 28/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
319616 2006 SN279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319617 2006 SU279 28/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
319618 2006 SG280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
319619 2006 SY284 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
319620 2006 SP288 26/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319621 2006 SC297 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319622 2006 SM301 26/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319623 2006 ST303 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
319624 2006 SU306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
319625 2006 SV311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319626 2006 SC328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
319627 2006 SE332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
319628 2006 SR335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319629 2006 SG353 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
319630 2006 SA360 30/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319631 2006 SS360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319632 2006 SN361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319633 2006 SJ366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319634 2006 SR366 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319635 2006 SC367 25/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319636 2006 SE368 23/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,5 km MPC · JPL
319637 2006 SM376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
319638 2006 SL388 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
319639 2006 SU390 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
319640 2006 SV391 19/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319641 2006 SY391 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
319642 2006 SO393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319643 2006 SM399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319644 2006 SB400 18/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319645 2006 SN403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319646 2006 SL404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319647 2006 SW410 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319648 2006 SA412 30/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319649 2006 SC412 08/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
319650 2006 SR412 25/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319651 2006 TO7 10/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 940 m MPC · JPL
319652 2006 TE13 10/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
319653 2006 TG14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319654 2006 TA16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319655 2006 TR22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319656 2006 TO25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
319657 2006 TZ25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319658 2006 TA26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319659 2006 TV27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319660 2006 TH30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319661 2006 TP32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
319662 2006 TZ34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319663 2006 TS35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319664 2006 TA41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319665 2006 TJ42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319666 2006 TD43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319667 2006 TO45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319668 2006 TS46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319669 2006 TY47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319670 2006 TJ51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319671 2006 TV51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319672 2006 TQ61 12/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
319673 2006 TZ66 14/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319674 2006 TX71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
319675 2006 TH74 11/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
319676 2006 TX75 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
319677 2006 TL76 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319678 2006 TE77 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319679 2006 TT78 12/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319680 2006 TV80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319681 2006 TU86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319682 2006 TL88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319683 2006 TL89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319684 2006 TU89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319685 2006 TB91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319686 2006 TS92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319687 2006 TL94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
319688 2006 TL95 03/10/2006 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
319689 2006 TH100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319690 2006 TF102 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319691 2006 TS103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319692 2006 TJ105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319693 2006 TL110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319694 2006 TN110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319695 2006 TF115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
319696 2006 TC118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
319697 2006 TR125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319698 2006 TJ129 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319699 2006 UF3 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319700 2006 UZ4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319701 2006 UQ6 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
319702 2006 UQ22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319703 2006 UA23 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
319704 2006 UT24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319705 2006 UF25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319706 2006 UN27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319707 2006 UL28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319708 2006 UV30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319709 2006 UU34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
319710 2006 UJ38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319711 2006 UD41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319712 2006 UN44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319713 2006 UV45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
319714 2006 UP48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319715 2006 UM50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319716 2006 UR52 17/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
319717 2006 UW56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319718 2006 UX56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319719 2006 UX60 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319720 2006 UF61 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
319721 2006 UN71 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
319722 2006 UO75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
319723 2006 UX80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319724 2006 UY80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319725 2006 UT81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
319726 2006 UO87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319727 2006 UG93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319728 2006 UV95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319729 2006 UK104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319730 2006 UP108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319731 2006 UF112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319732 2006 UB115 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319733 2006 UA117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319734 2006 UN118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319735 2006 UU120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319736 2006 UV120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319737 2006 UP124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319738 2006 UY127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319739 2006 UU128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319740 2006 UP134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319741 2006 UP135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319742 2006 UU136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319743 2006 UA137 19/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
319744 2006 UT140 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319745 2006 UL143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
319746 2006 UO143 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319747 2006 UP147 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319748 2006 UP152 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319749 2006 UW164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319750 2006 UF172 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319751 2006 UG174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
319752 2006 UW177 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
319753 2006 UU178 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
319754 2006 UZ178 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319755 2006 UC181 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319756 2006 UY183 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
319757 2006 UB184 19/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
319758 2006 UK191 19/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319759 2006 UX191 19/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319760 2006 US196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319761 2006 UY203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
319762 2006 UG207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319763 2006 UQ208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319764 2006 UP211 23/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
319765 2006 UJ214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319766 2006 UT214 24/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
319767 2006 UZ214 24/10/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,2 km MPC · JPL
319768 2006 UW226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319769 2006 UD229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319770 2006 UH229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
319771 2006 UY255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319772 2006 UG258 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
319773 2006 UM264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
319774 2006 UJ265 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
319775 2006 UC267 27/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319776 2006 UH272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319777 2006 UF273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319778 2006 UX278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319779 2006 UZ282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319780 2006 UA283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319781 2006 UK284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319782 2006 UV286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319783 2006 UU289 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319784 2006 US305 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
319785 2006 UG328 17/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
319786 2006 UE332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
319787 2006 UD333 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
319788 2006 UM333 22/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
319789 2006 UJ336 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319790 2006 UL336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
319791 2006 UB337 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319792 2006 UG338 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
319793 2006 UL361 23/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319794 2006 VW3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
319795 2006 VJ5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319796 2006 VK6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319797 2006 VH14 15/11/2006 Remanzacco Remanzacco Obs. 2,5 km MPC · JPL
319798 2006 VJ14 15/11/2006 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
319799 2006 VS16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319800 2006 VE21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319801 2006 VS30 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319802 2006 VY34 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319803 2006 VV36 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
319804 2006 VR45 11/11/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
319805 2006 VZ47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319806 2006 VY48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319807 2006 VJ50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319808 2006 VN50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319809 2006 VX50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319810 2006 VQ52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319811 2006 VB54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319812 2006 VA60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319813 2006 VE61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319814 2006 VB66 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319815 2006 VV67 11/11/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
319816 2006 VS80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319817 2006 VH83 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319818 2006 VK83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319819 2006 VN92 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
319820 2006 VD99 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
319821 2006 VT104 13/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
319822 2006 VA105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319823 2006 VH105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319824 2006 VC110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319825 2006 VQ110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319826 2006 VM115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319827 2006 VW115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319828 2006 VU117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319829 2006 VT122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319830 2006 VO123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319831 2006 VE127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319832 2006 VN132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319833 2006 VU134 15/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
319834 2006 VD137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319835 2006 VO151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
319836 2006 VG155 13/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
319837 2006 VQ169 13/11/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
319838 2006 VX169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319839 2006 VB171 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319840 2006 WJ 17/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319841 2006 WB2 18/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
319842 2006 WY4 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319843 2006 WT11 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319844 2006 WA12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319845 2006 WT16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319846 2006 WT17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319847 2006 WM18 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319848 2006 WO19 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319849 2006 WK22 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319850 2006 WB23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
319851 2006 WG31 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319852 2006 WP32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319853 2006 WY33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319854 2006 WD34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319855 2006 WE39 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
319856 2006 WD46 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319857 2006 WA47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319858 2006 WM48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319859 2006 WF49 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
319860 2006 WH53 16/11/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
319861 2006 WJ54 16/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
319862 2006 WS54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319863 2006 WJ56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319864 2006 WA62 17/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319865 2006 WC67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319866 2006 WY70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319867 2006 WE73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319868 2006 WT73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
319869 2006 WS74 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319870 2006 WH77 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319871 2006 WZ89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319872 2006 WW91 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
319873 2006 WC101 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
319874 2006 WF102 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
319875 2006 WE106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319876 2006 WA108 19/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319877 2006 WD109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319878 2006 WN111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319879 2006 WW111 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
319880 2006 WV112 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319881 2006 WQ115 20/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
319882 2006 WB123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
319883 2006 WC124 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319884 2006 WQ126 22/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
319885 2006 WH129 26/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 680 m MPC · JPL
319886 2006 WX132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319887 2006 WO148 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319888 2006 WX156 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319889 2006 WE157 22/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
319890 2006 WN157 22/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319891 2006 WH164 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319892 2006 WK174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319893 2006 WB176 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319894 2006 WG185 23/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
319895 2006 WJ187 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319896 2006 WY188 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319897 2006 WZ192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319898 2006 WL193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319899 2006 WR201 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319900 2006 WB202 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319901 2006 WW203 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
319902 2006 WE204 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319903 2006 WK205 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319904 2006 XC4 14/12/2006 Kitami K. Endate 1,5 km MPC · JPL
319905 2006 XR6 09/12/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
319906 2006 XN8 09/12/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
319907 2006 XP15 10/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
319908 2006 XC23 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319909 2006 XE31 15/12/2006 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
319910 2006 XM31 15/12/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
319911 2006 XG34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319912 2006 XD38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319913 2006 XL38 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319914 2006 XN46 13/12/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
319915 2006 XF49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319916 2006 XC58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319917 2006 XZ64 12/12/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
319918 2006 XL69 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319919 2006 XP69 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319920 2006 XS71 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319921 2006 XO73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319922 2006 YV11 18/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
319923 2006 YE17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319924 2006 YR17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319925 2006 YZ19 27/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
319926 2006 YH20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319927 2006 YX22 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319928 2006 YB26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319929 2006 YF26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319930 2006 YH35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319931 2006 YD38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319932 2006 YL41 22/12/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
319933 2006 YQ42 23/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319934 2006 YS45 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319935 2006 YS48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319936 2006 YE50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
319937 2006 YB53 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319938 2006 YD53 21/12/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
319939 2007 AR2 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319940 2007 AQ15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319941 2007 BP8 16/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
319942 2007 BM9 17/01/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
319943 2007 BE11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319944 2007 BR16 17/01/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
319945 2007 BE17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319946 2007 BG20 23/01/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
319947 2007 BU26 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
319948 2007 BZ27 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
319949 2007 BC28 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319950 2007 BJ32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
319951 2007 BE34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
319952 2007 BN36 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
319953 2007 BY37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
319954 2007 BW39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
319955 2007 BG47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319956 2007 BM57 24/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
319957 2007 BL64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
319958 2007 BD65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
319959 2007 BO70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319960 2007 BB74 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319961 2007 BX74 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319962 2007 BP75 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319963 2007 BT76 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319964 2007 BH78 24/01/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319965 2007 BC99 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319966 2007 BT99 16/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
319967 2007 BP100 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319968 2007 BC102 17/01/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
319969 2007 CX2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319970 2007 CK3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319971 2007 CU6 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319972 2007 CC9 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319973 2007 CQ15 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319974 2007 CB17 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
319975 2007 CB18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319976 2007 CA28 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319977 2007 CP28 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
319978 2007 CH29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
319979 2007 CV30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
319980 2007 CX30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319981 2007 CW39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319982 2007 CN50 08/02/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
319983 2007 CL54 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
319984 2007 CB59 10/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319985 2007 CU60 10/02/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
319986 2007 CW62 15/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
319987 2007 CY79 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319988 2007 DK 17/02/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
319989 2007 DW1 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
319990 2007 DO2 16/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
319991 2007 DY7 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319992 2007 DY9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319993 2007 DD17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319994 2007 DO21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319995 2007 DS21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319996 2007 DP24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319997 2007 DE27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319998 2007 DH27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319999 2007 DM27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320000 2007 DQ27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

315.000s  • 316.000s  • 317.000s  • 318.000s  • 319.000s  • 320.000s  • 321.000s  • 322.000s  • 323.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001