Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/523001–524000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523001 2016 PH121 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523002 2016 PK121 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523003 2016 PL121 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523004 2016 PM121 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
523005 2016 PO121 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
523006 2016 PP121 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
523007 2016 PX121 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
523008 2016 PY121 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523009 2016 PZ121 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
523010 2016 PR122 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
523011 2016 PS122 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523012 2016 PW122 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
523013 2016 PY122 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523014 2016 PD123 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523015 2016 PH123 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
523016 2016 PM123 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523017 2016 PW123 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
523018 2016 PX123 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523019 2016 PZ123 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
523020 2016 PE124 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523021 2016 PF124 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523022 2016 PK124 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523023 2016 PL124 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523024 2016 PP124 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523025 2016 PQ124 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523026 2016 PV124 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
523027 2016 PW124 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523028 2016 PZ124 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
523029 2016 PL125 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
523030 2016 PN125 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
523031 2016 PT125 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
523032 2016 PV125 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
523033 2016 PW125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523034 2016 PZ125 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
523035 2016 PA126 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
523036 2016 PF126 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523037 2016 PN126 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
523038 2016 PP126 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523039 2016 PU126 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523040 2016 PX126 20/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
523041 2016 PA127 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523042 2016 PG127 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523043 2016 PH127 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523044 2016 PM127 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523045 2016 PT127 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523046 2016 QN1 17/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
523047 2016 QE7 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523048 2016 QH47 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
523049 2016 QD80 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
523050 2016 QQ85 06/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
523051 2016 QP90 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523052 2016 QQ90 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
523053 2016 QR90 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
523054 2016 QS90 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523055 2016 QT90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
523056 2016 QX90 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
523057 2016 QB91 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523058 2016 QC91 03/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
523059 2016 QE91 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
523060 2016 QF91 17/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
523061 2016 QG91 21/10/2012 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
523062 2016 QH91 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523063 2016 QO91 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523064 2016 QT91 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
523065 2016 QA92 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
523066 2016 QE92 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
523067 2016 QG92 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
523068 2016 QP92 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
523069 2016 QR92 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
523070 2016 QT92 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523071 2016 QU92 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
523072 2016 QW92 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523073 2016 QX92 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523074 2016 QC93 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
523075 2016 QH93 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
523076 2016 QK93 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
523077 2016 QL93 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
523078 2016 QM93 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
523079 2016 QN93 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
523080 2016 QQ93 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
523081 2016 QW93 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
523082 2016 QX93 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
523083 2016 QA94 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523084 2016 QJ94 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
523085 2016 QQ94 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523086 2016 RV2 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
523087 2016 RF28 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
523088 2016 RS41 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
523089 2016 RO42 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
523090 2016 RF47 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
523091 2016 RH47 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523092 2016 RL47 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523093 2016 RO47 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
523094 2016 RY47 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523095 2016 RB48 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523096 2016 RD48 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523097 2016 RG48 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
523098 2016 RM48 27/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
523099 2016 RR48 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
523100 2016 RT48 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523101 2016 RW48 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
523102 2016 RY48 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
523103 2016 RZ48 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
523104 2016 RC49 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523105 2016 RR49 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523106 2016 RZ49 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
523107 2016 RA50 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
523108 2016 RG50 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
523109 2016 SP 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
523110 2016 SU51 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523111 2016 SW51 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523112 2016 SX51 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523113 2016 SF52 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523114 2016 SJ52 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
523115 2016 SK52 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523116 2016 SN52 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
523117 2016 SO52 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
523118 2016 SP52 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
523119 2016 SR52 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523120 2016 SY52 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523121 2016 SB53 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523122 2016 SD53 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
523123 2016 SL53 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
523124 2016 SM53 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
523125 2016 SN53 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523126 2016 SQ53 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523127 2016 SS53 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
523128 2016 ST53 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523129 2016 SY53 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523130 2016 SZ53 11/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523131 2016 SB54 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
523132 2016 SD54 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523133 2016 SH54 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
523134 2016 SK54 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
523135 2016 SL54 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
523136 2016 SM54 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
523137 2016 SN54 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
523138 2016 SO54 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
523139 2016 SR54 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523140 2016 SW54 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
523141 2016 SX54 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523142 2016 SY54 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
523143 2016 SZ54 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
523144 2016 SA55 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
523145 2016 SE55 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
523146 2016 SG55 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523147 2016 SK55 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523148 2016 SM55 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523149 2016 SN55 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
523150 2016 TR 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
523151 2016 TR8 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
523152 2016 TU8 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
523153 2016 TJ19 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
523154 2016 TT47 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523155 2016 TA55 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
523156 2016 TB55 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
523157 2016 TJ57 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
523158 2016 TA90 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
523159 2016 TK97 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523160 2016 TR97 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
523161 2016 TW97 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523162 2016 TX97 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
523163 2016 TB98 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523164 2016 TN98 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523165 2016 TT98 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523166 2016 TW98 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
523167 2016 TY98 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523168 2016 TB99 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523169 2016 TD99 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
523170 2016 TE99 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
523171 2016 TF99 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523172 2016 TG99 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523173 2016 TJ99 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
523174 2016 TL99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523175 2016 TM99 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523176 2016 TN99 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523177 2016 TO99 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
523178 2016 TP99 28/08/2011 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
523179 2016 TQ99 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
523180 2016 TR99 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
523181 2016 TU99 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
523182 2016 TV99 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523183 2016 TW99 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
523184 2016 TY99 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
523185 2016 TC100 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
523186 2016 UG5 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
523187 2016 UJ55 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
523188 2016 UC124 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
523189 2016 US148 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
523190 2016 UV148 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
523191 2016 UX148 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
523192 2016 UC149 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523193 2016 UD149 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523194 2016 UE149 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
523195 2016 UF149 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
523196 2016 UG149 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523197 2016 UH149 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
523198 2016 UL149 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
523199 2016 UM149 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
523200 2016 VB20 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523201 2016 VC20 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
523202 2016 VE20 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523203 2016 VF20 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
523204 2016 VG20 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
523205 2016 VH20 20/08/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523206 2016 VL20 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
523207 2016 VM20 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
523208 2016 VP20 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
523209 2016 VR20 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523210 2016 VU20 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
523211 2016 VY20 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523212 2016 VB21 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523213 2016 VC21 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
523214 2016 VE21 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
523215 2016 VF21 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523216 2016 VM21 24/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523217 2016 VP21 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523218 2016 WF11 01/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
523219 2016 WZ26 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
523220 2016 WW33 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
523221 2016 WY45 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
523222 2016 WR53 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
523223 2016 WJ57 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
523224 2016 WK57 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
523225 2016 XO2 12/05/2010 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
523226 2016 XQ4 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
523227 2016 XC14 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
523228 2016 XX24 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
523229 2016 XY24 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
523230 2016 YZ4 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
523231 2016 YF12 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523232 2016 YO13 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
523233 2016 YQ13 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
523234 2016 YU13 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
523235 2016 YY13 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
523236 2016 YZ13 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
523237 2016 YA14 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523238 2016 YD14 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523239 2016 YE14 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
523240 2016 YF14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
523241 2016 YH14 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
523242 2017 AF1 07/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
523243 2017 AW5 23/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
523244 2017 AG8 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
523245 2017 AJ8 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523246 2017 AM10 20/10/2015 XuYi PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
523247 2017 AZ12 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
523248 2017 AB22 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
523249 2017 AH22 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523250 2017 AK22 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
523251 2017 AO22 21/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
523252 2017 AQ22 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523253 2017 AR22 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523254 2017 AU22 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
523255 2017 AY22 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
523256 2017 AC23 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
523257 2017 AD23 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523258 2017 AE23 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
523259 2017 AJ23 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
523260 2017 AO23 01/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
523261 2017 AQ23 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
523262 2017 AT23 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
523263 2017 AV23 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523264 2017 AW23 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523265 2017 AB24 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
523266 2017 AC24 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
523267 2017 AJ24 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
523268 2017 AL24 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523269 2017 AO24 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
523270 2017 AP24 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
523271 2017 AR24 03/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
523272 2017 AW24 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523273 2017 AX24 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
523274 2017 AZ24 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
523275 2017 BB1 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523276 2017 BE8 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
523277 2017 BO10 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523278 2017 BM11 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523279 2017 BG16 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523280 2017 BY18 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
523281 2017 BY19 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
523282 2017 BR25 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
523283 2017 BP28 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
523284 2017 BM34 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523285 2017 BW36 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
523286 2017 BX37 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
523287 2017 BE39 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
523288 2017 BE40 12/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523289 2017 BJ48 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523290 2017 BT48 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
523291 2017 BD62 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
523292 2017 BC64 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
523293 2017 BY67 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
523294 2017 BB80 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523295 2017 BP80 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523296 2017 BG82 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523297 2017 BK82 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
523298 2017 BJ84 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
523299 2017 BW84 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523300 2017 BE100 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523301 2017 BA104 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523302 2017 BN104 21/02/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
523303 2017 BZ104 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
523304 2017 BH105 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523305 2017 BZ105 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
523306 2017 BC106 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
523307 2017 BS109 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
523308 2017 BD111 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523309 2017 BH111 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523310 2017 BE116 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
523311 2017 BD121 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
523312 2017 BF124 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
523313 2017 BH126 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
523314 2017 BA127 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
523315 2017 BB128 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523316 2017 BU132 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
523317 2017 BX136 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
523318 2017 BG137 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523319 2017 BV137 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
523320 2017 BG138 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
523321 2017 BJ138 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
523322 2017 BL138 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523323 2017 BO138 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523324 2017 BQ138 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
523325 2017 BT138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523326 2017 BW138 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
523327 2017 BX138 01/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523328 2017 BY138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
523329 2017 BZ138 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523330 2017 BB139 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
523331 2017 BE139 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
523332 2017 BF139 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523333 2017 BH139 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
523334 2017 BO139 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523335 2017 BU139 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523336 2017 BV139 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
523337 2017 BX139 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523338 2017 BY139 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523339 2017 BC140 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
523340 2017 BL140 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
523341 2017 BN140 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
523342 2017 BO140 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
523343 2017 BS140 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523344 2017 BT140 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523345 2017 BV140 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
523346 2017 BW140 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
523347 2017 BD141 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
523348 2017 BE141 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
523349 2017 BF141 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523350 2017 BL141 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523351 2017 BQ141 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
523352 2017 CK2 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523353 2017 CB3 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
523354 2017 CT3 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
523355 2017 CJ6 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
523356 2017 CR6 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
523357 2017 CS6 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
523358 2017 CT7 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523359 2017 CE9 21/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
523360 2017 CV11 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
523361 2017 CS20 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523362 2017 CA28 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523363 2017 CC33 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523364 2017 CE33 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
523365 2017 CE34 13/02/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
523366 2017 CO34 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523367 2017 CU34 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523368 2017 CW34 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
523369 2017 CZ34 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523370 2017 CD35 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
523371 2017 CQ35 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523372 2017 CR35 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523373 2017 CU35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
523374 2017 DH1 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523375 2017 DC2 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
523376 2017 DJ2 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
523377 2017 DN2 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523378 2017 DS5 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523379 2017 DV5 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
523380 2017 DB12 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523381 2017 DF13 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
523382 2017 DA17 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523383 2017 DE23 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
523384 2017 DL26 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
523385 2017 DF28 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523386 2017 DQ39 17/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
523387 2017 DY41 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523388 2017 DW44 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523389 2017 DD47 24/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523390 2017 DN51 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
523391 2017 DC56 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523392 2017 DK58 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
523393 2017 DZ61 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523394 2017 DL62 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
523395 2017 DS65 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
523396 2017 DA80 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
523397 2017 DA83 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523398 2017 DX84 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523399 2017 DH100 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
523400 2017 DX104 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523401 2017 DU109 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523402 2017 DU113 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
523403 2017 DL114 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
523404 2017 DB116 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
523405 2017 DC116 18/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
523406 2017 DL118 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
523407 2017 DG121 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
523408 2017 DV121 28/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523409 2017 DZ121 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523410 2017 DD122 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523411 2017 DE122 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
523412 2017 DJ122 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523413 2017 DN122 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
523414 2017 DQ122 20/09/2014 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
523415 2017 DR122 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
523416 2017 DU122 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523417 2017 DW122 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
523418 2017 DX122 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523419 2017 DZ122 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523420 2017 EP4 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523421 2017 EC5 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
523422 2017 EW5 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
523423 2017 EE12 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
523424 2017 EE13 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523425 2017 EW13 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
523426 2017 EE14 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523427 2017 EH19 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
523428 2017 EH24 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
523429 2017 EJ24 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
523430 2017 EK24 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
523431 2017 EL24 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
523432 2017 ES24 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523433 2017 ET24 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523434 2017 EW24 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
523435 2017 EZ24 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
523436 2017 EE25 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523437 2017 EF25 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523438 2017 EG25 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
523439 2017 EH25 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523440 2017 EJ25 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523441 2017 FM5 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
523442 2017 FL7 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
523443 2017 FE9 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523444 2017 FJ9 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
523445 2017 FV10 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
523446 2017 FK11 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523447 2017 FZ14 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
523448 2017 FR24 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
523449 2017 FX24 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
523450 2017 FO42 26/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
523451 2017 FE58 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
523452 2017 FQ58 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
523453 2017 FU58 10/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
523454 2017 FH68 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523455 2017 FM68 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
523456 2017 FC69 07/02/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
523457 2017 FR75 30/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
523458 2017 FX79 18/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
523459 2017 FN83 07/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
523460 2017 FU84 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523461 2017 FM85 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
523462 2017 FT92 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
523463 2017 FG94 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
523464 2017 FK104 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
523465 2017 FD107 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
523466 2017 FX107 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
523467 2017 FX117 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523468 2017 FK120 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
523469 2017 FP126 08/08/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
523470 2017 FA162 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
523471 2017 FB162 18/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
523472 2017 FJ162 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523473 2017 FK162 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523474 2017 FL162 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
523475 2017 FM162 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
523476 2017 FO162 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
523477 2017 FQ162 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
523478 2017 FR162 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
523479 2017 FS162 25/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
523480 2017 FT162 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523481 2017 FU162 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
523482 2017 FW162 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
523483 2017 FX162 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
523484 2017 GG3 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
523485 2017 GV9 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
523486 2017 GY9 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523487 2017 GF10 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
523488 2017 GL10 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
523489 2017 GM10 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
523490 2017 GR10 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523491 2017 GV10 04/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
523492 2017 HQ8 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523493 2017 HM16 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
523494 2017 HQ23 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523495 2017 HE25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
523496 2017 HX40 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
523497 2017 HG62 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523498 2017 HH62 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
523499 2017 HJ62 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
523500 2017 HL62 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523501 2017 HP62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
523502 2017 HS62 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523503 2017 HW62 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
523504 2017 JV3 03/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
523505 2017 JM4 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
523506 2017 JK6 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
523507 2017 KO36 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523508 2017 KP37 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
523509 2017 LJ 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
523510 2017 NB1 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
523511 2017 NT2 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523512 2017 NQ4 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
523513 2017 OE6 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
523514 2017 OW9 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
523515 2017 OG10 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523516 2017 OD15 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
523517 2017 OY24 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
523518 2017 OS29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523519 2017 OZ34 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
523520 2017 OY36 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
523521 2017 OA43 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
523522 2017 OC44 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523523 2017 OR45 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
523524 2017 OA51 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
523525 2017 OJ59 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523526 2017 OB60 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
523527 2017 OH61 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
523528 2017 OR64 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
523529 2017 OR65 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523530 2017 OA66 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
523531 2017 OR66 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523532 2017 PY5 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
523533 2017 PA6 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
523534 2017 PA7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523535 2017 PC21 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
523536 2017 PZ23 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523537 2017 QT3 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
523538 2017 QA21 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
523539 2017 QJ22 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
523540 2017 SP22 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523541 2017 SJ29 07/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
523542 2017 SN30 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523543 2017 SF34 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
523544 2017 SC37 10/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523545 2017 UH30 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
523546 2017 VP9 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
523547 2017 VH11 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523548 2017 VN21 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523549 2017 VK24 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523550 2017 VC27 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
523551 2017 VJ31 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
523552 2017 WP25 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
523553 2017 XH3 21/09/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
523554 2017 XS12 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
523555 2017 XV17 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523556 2017 XY21 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
523557 2017 XZ28 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523558 2017 XQ30 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
523559 2017 XM45 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
523560 2017 XM55 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
523561 2017 YH2 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
523562 2017 YR9 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
523563 2017 YM11 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523564 2018 AF14 16/10/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
523565 2018 CA6 05/03/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
523566 2018 CS11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
523567 2018 CW15 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523568 2018 CD16 12/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523569 2018 DH2 09/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
523570 2018 DL2 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523571 2018 DY2 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523572 2018 DD3 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
523573 2018 EM6 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523574 2018 EX6 09/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
523575 2018 EY6 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
523576 2018 ED7 23/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
523577 2018 EW7 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
523578 2018 EO8 10/03/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
523579 2018 EN9 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
523580 2018 FP 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
523581 2018 FL5 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523582 2018 FN5 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
523583 2018 FZ21 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
523584 2018 FE27 19/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
523585 1998 MW5 24/06/1998 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
523586 1999 LK1 04/06/1999 Catalina CSS 140 m MPC · JPL
523587 1999 VQ11 08/11/1999 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
523588 2000 CN105 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 336 km MPC · JPL
523589 2001 HA4 16/04/2001 Socorro LINEAR APO 1,9 km MPC · JPL
523590 2001 QC96 19/08/2001 Socorro LINEAR 230 m MPC · JPL
523591 2001 QD298 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 233 km MPC · JPL
523592 2001 SK276 27/09/2001 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
523593 2001 TZ1 11/10/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
523594 2001 YO3 18/12/2001 Socorro LINEAR 98 m MPC · JPL
523595 2002 OS4 19/07/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
523596 2002 PH80 12/08/2002 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
523597 2002 QX47 26/08/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 77 km MPC · JPL
523598 2003 ED50 11/03/2003 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
523599 2003 RM 02/09/2003 Haleakala NEAT 430 m MPC · JPL
523600 2003 RC2 02/09/2003 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523601 2003 UY413 19/10/2003 Palomar Palomar Obs. 352 km MPC · JPL
523602 2004 LH 09/06/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
523603 2004 QJ7 23/08/2004 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
523604 2004 QB17 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
523605 2004 RX10 08/09/2004 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
523606 2005 CJ 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
523607 2005 CS6 02/02/2005 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
523608 2005 EZ29 04/03/2005 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
523609 2005 PJ2 04/08/2005 Palomar NEAT APO · 470 m MPC · JPL
523610 2005 TG 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 850 m MPC · JPL
523611 2005 UY5 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
523612 2006 BH 29/12/2005 Catalina CSS AMO 810 m MPC · JPL
523613 2006 SJ198 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
523614 2006 TH7 21/09/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
523615 2006 UO321 19/10/2006 Kitt Peak Kitt Peak Obs. cubewano ( 140 km MPC · JPL
523616 2007 LC15 11/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
523617 2007 PS45 12/08/2007 Palomar Palomar Obs. 336 km MPC · JPL
523618 2007 RT15 11/09/2007 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz 193 km MPC · JPL
523619 2007 RX19 14/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
523620 2007 RH283 15/09/2007 Palomar Palomar Obs. 81 km MPC · JPL
523621 2007 TK8 07/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 200 m MPC · JPL
523622 2007 TG422 03/10/2007 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 178 km MPC · JPL
523623 2008 CB22 08/02/2008 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
523624 2008 CT190 09/02/2008 Palomar Palomar Obs. SDO · 307 km MPC · JPL
523625 2008 DG17 29/02/2008 Catalina CSS APO · 430 m MPC · JPL
523626 2008 PH9 06/08/2008 Siding Spring SSS AMO 1,7 km MPC · JPL
523627 2008 QB43 25/08/2008 Palomar Palomar Obs. cubewano ( 280 km MPC · JPL
523628 2008 RT26 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
523629 2008 SP266 26/09/2008 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz cubewano ( 293 km MPC · JPL
523630 2009 OG 17/07/2009 Siding Spring SSS APO 2,0 km MPC · JPL
523631 2009 SX1 18/09/2009 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
523632 2009 UX17 22/10/2009 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
523633 2009 XR2 13/12/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
523634 2010 AH2 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 307 km MPC · JPL
523635 2010 DN93 26/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 486 km MPC · JPL
523636 2010 EX119 13/03/2010 WISE WISE 550 m MPC · JPL
523637 2010 LT108 13/06/2010 WISE WISE 600 m MPC · JPL
523638 2010 MQ1 19/02/2010 WISE WISE 300 m MPC · JPL
523639 2010 RE64 11/07/2010 Haleakala Pan-STARRS 584 km MPC · JPL
523640 2010 RO64 04/08/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 404 km MPC · JPL
523641 2010 RO82 10/09/2010 Siding Spring SSS APO 1,4 km MPC · JPL
523642 2010 SS43 17/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 293 km MPC · JPL
523643 2010 TY53 04/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 321 km MPC · JPL
523644 2010 VX11 06/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 233 km MPC · JPL
523645 2010 VK201 01/11/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 443 km MPC · JPL
523646 2010 VL201 29/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 293 km MPC · JPL
523647 2010 VV224 14/10/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 280 km MPC · JPL
523648 2010 WP8 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
523649 2010 XZ78 24/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 10 km MPC · JPL
523650 2011 GQ61 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
523651 2011 GA62 11/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
523652 2011 LZ28 15/06/2010 Haleakala Pan-STARRS 168 km MPC · JPL
523653 2011 OA60 09/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 423 km MPC · JPL
523654 2011 SR5 19/09/2011 Catalina CSS 260 m MPC · JPL
523655 2011 VJ24 16/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 293 km MPC · JPL
523656 2011 WO4 17/11/2011 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
523657 2012 DJ4 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 300 m MPC · JPL
523658 2012 DW98 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 280 km MPC · JPL
523659 2012 HG84 20/04/2010 Haleakala Pan-STARRS 369 km MPC · JPL
523660 2012 KY41 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS AMO 850 m MPC · JPL
523661 2012 LF11 14/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 250 m MPC · JPL
523662 2012 MU2 18/06/2012 Catalina CSS APO · 250 m MPC · JPL
523663 2012 OZ 18/07/2012 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
523664 2012 OD1 19/07/2012 La Sagra Mallorca Obs. ATE · 350 m MPC · JPL
523665 2012 RF15 13/09/2012 Siding Spring SSS 370 m MPC · JPL
523666 2012 RS16 14/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 200 m MPC · JPL
523667 2012 TM139 10/10/2012 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
523668 2012 UV27 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
523669 2012 XS134 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
523670 2013 EP41 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
523671 2013 FZ27 16/03/2013 Cerro Tololo S. S. Sheppard 584 km MPC · JPL
523672 2013 FJ28 16/03/2013 Cerro Tololo S. S. Sheppard 106 km MPC · JPL
523673 2013 MZ11 04/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 111 km MPC · JPL
523674 2013 MA12 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 336 km MPC · JPL
523675 2013 PV74 06/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 336 km MPC · JPL
523676 2013 UL10 18/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
523677 2013 UF15 19/07/2010 Haleakala Pan-STARRS 255 km MPC · JPL
523678 2013 XB26 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 386 km MPC · JPL
523679 2013 YB38 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 980 m MPC · JPL
523680 2013 YJ151 10/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 336 km MPC · JPL
523681 2014 BV64 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 509 km MPC · JPL
523682 2014 CN23 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 77 km MPC · JPL
523683 2014 CP23 29/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 267 km MPC · JPL
523684 2014 CQ23 13/03/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 321 km MPC · JPL
523685 2014 DN112 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS APO · 340 m MPC · JPL
523686 2014 DB143 12/04/2010 Haleakala Pan-STARRS 67 km MPC · JPL
523687 2014 DF143 12/04/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 352 km MPC · JPL
523688 2014 DK143 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 352 km MPC · JPL
523689 2014 DL143 12/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 255 km MPC · JPL
523690 2014 DN143 05/01/2012 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 386 km MPC · JPL
523691 2014 DO143 15/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 321 km MPC · JPL
523692 2014 EZ51 18/04/2010 Haleakala Pan-STARRS 770 km MPC · JPL
523693 2014 FT71 24/03/2014 Cerro Tololo S. S. Sheppard cubewano ( 443 km MPC · JPL
523694 2014 GF50 08/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 260 m MPC · JPL
523695 2014 GS53 12/04/2010 Haleakala Pan-STARRS 233 km MPC · JPL
523696 2014 GW53 02/02/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 352 km MPC · JPL
523697 2014 GY53 21/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 193 km MPC · JPL
523698 2014 GD54 13/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 212 km MPC · JPL
523699 2014 GH54 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 267 km MPC · JPL
523700 2014 GM54 25/03/2010 Haleakala Pan-STARRS 168 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523701 2014 HT199 06/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
523702 2014 HW199 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 280 km MPC · JPL
523703 2014 HX199 04/04/2010 Haleakala Pan-STARRS 168 km MPC · JPL
523704 2014 HB200 02/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 140 km MPC · JPL
523705 2014 HE200 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 222 km MPC · JPL
523706 2014 HF200 20/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 293 km MPC · JPL
523707 2014 JM25 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 200 m MPC · JPL
523708 2014 JB80 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 29 km MPC · JPL
523709 2014 JD80 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 64 km MPC · JPL
523710 2014 JF80 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 70 km MPC · JPL
523711 2014 JH80 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 185 km MPC · JPL
523712 2014 JS80 09/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 307 km MPC · JPL
523713 2014 JX80 09/05/2010 Haleakala Pan-STARRS res · 255 km MPC · JPL
523714 2014 KR101 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 23 km MPC · JPL
523715 2014 KU101 12/04/2010 Haleakala Pan-STARRS 255 km MPC · JPL
523716 2014 KW101 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 280 km MPC · JPL
523717 2014 KY101 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 233 km MPC · JPL
523718 2014 KZ101 09/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 186 km MPC · JPL
523719 2014 LM28 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 37 km MPC · JPL
523720 2014 LN28 11/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 97 km MPC · JPL
523721 2014 LR28 05/08/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 386 km MPC · JPL
523722 2014 LV28 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 321 km MPC · JPL
523723 2014 MY69 18/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 307 km MPC · JPL
523724 2014 MA70 14/06/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 404 km MPC · JPL
523725 2014 MC70 18/08/2010 Haleakala Pan-STARRS res · 255 km MPC · JPL
523726 2014 MJ70 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 204 km MPC · JPL
523727 2014 NW65 14/07/2010 Haleakala Pan-STARRS 212 km MPC · JPL
523728 2014 ON344 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 110 m MPC · JPL
523729 2014 OX393 03/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 27 km MPC · JPL
523730 2014 OH394 19/07/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 267 km MPC · JPL
523731 2014 OK394 08/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 255 km MPC · JPL
523732 2014 PG51 04/08/2014 La Sagra Mallorca Obs. 270 m MPC · JPL
523733 2014 PR70 18/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 35 km MPC · JPL
523734 2014 QV441 31/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 81 km MPC · JPL
523735 2014 QX441 12/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 352 km MPC · JPL
523736 2014 QA442 08/09/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 352 km MPC · JPL
523737 2014 RC11 01/09/2014 Catalina CSS 270 m MPC · JPL
523738 2014 SH349 02/09/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 369 km MPC · JPL
523739 2014 TZ33 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 24 km MPC · JPL
523740 2014 TV85 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 53 km MPC · JPL
523741 2014 TY85 08/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 212 km MPC · JPL
523742 2014 TZ85 31/10/2012 Haleakala Pan-STARRS res · 486 km MPC · JPL
523743 2014 TA86 21/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 280 km MPC · JPL
523744 2014 TC86 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 307 km MPC · JPL
523745 2014 TD86 06/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 369 km MPC · JPL
523746 2014 UT114 17/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 70 km MPC · JPL
523747 2014 US192 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
523748 2014 UP224 11/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 280 km MPC · JPL
523749 2014 UR224 29/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 352 km MPC · JPL
523750 2014 US224 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 443 km MPC · JPL
523751 2014 UU224 02/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 168 km MPC · JPL
523752 2014 VU37 10/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 423 km MPC · JPL
523753 2014 WV508 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 58 km MPC · JPL
523754 2014 WX508 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 27 km MPC · JPL
523755 2014 WZ508 03/03/2010 Haleakala Pan-STARRS 122 km MPC · JPL
523756 2014 WD509 08/10/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano (cold) · 293 km MPC · JPL
523757 2014 WH509 16/12/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 404 km MPC · JPL
523758 2014 WJ509 06/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 336 km MPC · JPL
523759 2014 WK509 14/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 584 km MPC · JPL
523760 2014 WQ509 01/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 321 km MPC · JPL
523761 2014 WU509 11/11/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 293 km MPC · JPL
523762 2014 WX509 05/06/2010 Haleakala Pan-STARRS 255 km MPC · JPL
523763 2014 WZ509 23/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 352 km MPC · JPL
523764 2014 WC510 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 161 km MPC · JPL
523765 2014 WD510 10/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 280 km MPC · JPL
523766 2014 WF510 25/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 176 km MPC · JPL
523767 2014 WH510 03/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 212 km MPC · JPL
523768 2014 WQ510 27/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 336 km MPC · JPL
523769 2014 WS510 06/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 336 km MPC · JPL
523770 2014 XO40 20/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 111 km MPC · JPL
523771 2014 XP40 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 135 km MPC · JPL
523772 2014 XR40 27/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 404 km MPC · JPL
523773 2014 XS40 15/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 369 km MPC · JPL
523774 2014 XV40 10/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 267 km MPC · JPL
523775 2014 YB35 27/12/2014 Catalina CSS APO · 280 m MPC · JPL
523776 2014 YB50 06/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 267 km MPC · JPL
523777 2014 YF50 21/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 369 km MPC · JPL
523778 2014 YK50 27/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 235 km MPC · JPL
523779 2015 AX16 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS AMO 890 m MPC · JPL
523780 2015 AN281 24/01/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 404 km MPC · JPL
523781 2015 BV92 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
523782 2015 BD518 16/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 58 km MPC · JPL
523783 2015 BG518 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 18 km MPC · JPL
523784 2015 BJ518 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 97 km MPC · JPL
523785 2015 CM3 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
523786 2015 DP 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
523787 2015 DV224 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 128 km MPC · JPL
523788 2015 FP118 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS APO · 470 m MPC · JPL
523789 2015 FN345 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 255 km MPC · JPL
523790 2015 HP9 01/06/2010 Haleakala Pan-STARRS 37 km MPC · JPL
523791 2015 HT171 16/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 15 km MPC · JPL
523792 2015 MR101 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
523793 2015 OV79 24/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 280 km MPC · JPL
523794 2015 RR245 09/09/2015 Mauna Kea OSSOS 770 km MPC · JPL
523795 2015 TQ178 24/07/1993 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
523796 2016 LE51 11/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 360 m MPC · JPL
523797 2016 NM56 01/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 23 km MPC · JPL
523798 2017 CX33 11/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 25 km MPC · JPL
523799 2017 DO36 10/11/2016 Haleakala Pan-STARRS AMO 1,0 km MPC · JPL
523800 2017 KZ31 23/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 40 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523801 1993 TQ2 11/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
523802 1998 KH9 27/05/1998 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
523803 1999 RV2 05/09/1999 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
523804 2000 YF29 22/12/2000 Haleakala NEAT 310 m MPC · JPL
523805 2001 QA143 25/08/2001 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
523806 2002 WW17 28/11/2002 Haleakala NEAT AMO 1,2 km MPC · JPL
523807 2003 LG 02/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
523808 2007 ML24 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey ATE · 490 m MPC · JPL
523809 2007 TV18 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 62 m MPC · JPL
523810 2008 RG98 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch APO 1,4 km MPC · JPL
523811 2008 TQ2 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 230 m MPC · JPL
523812 2008 TY3 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 59 m MPC · JPL
523813 2008 VB1 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 280 m MPC · JPL
523814 2008 WN2 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 260 m MPC · JPL
523815 2009 HW44 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,1 km MPC · JPL
523816 2009 ST103 26/09/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
523817 2009 TK 08/10/2009 Siding Spring SSS 120 m MPC · JPL
523818 2010 SH13 27/09/2010 Kitt Peak Spacewatch AMO · 200 m MPC · JPL
523819 2010 VB72 08/11/2010 Catalina CSS 230 m MPC · JPL
523820 2011 GN44 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
523821 2011 RF 01/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 280 m MPC · JPL
523822 2012 DG61 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS APO 810 m MPC · JPL
523823 2015 BG311 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
523824 2016 RO1 03/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
523825 1977 RS 08/09/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
523826 1990 UP 24/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
523827 1990 XD1 11/12/1990 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523828 1992 BC 24/01/1992 Palomar K. J. Lawrence, E. F. Helin 390 m MPC · JPL
523829 1993 BJ9 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
523830 1993 RS1 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523831 1994 AQ7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523832 1994 GD2 03/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523833 1994 RE3 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
523834 1994 RK7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523835 1994 UQ5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
523836 1994 WU12 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523837 1995 BE8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
523838 1995 BQ13 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
523839 1995 CE9 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
523840 1995 FJ2 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
523841 1995 MS2 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
523842 1995 ON11 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
523843 1995 OK14 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523844 1995 OQ15 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523845 1995 SO8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523846 1995 SA21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523847 1995 SW26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
523848 1995 SV38 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523849 1995 SA47 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523850 1995 SQ55 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
523851 1995 SX63 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523852 1995 SK79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523853 1995 SV80 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523854 1995 SW81 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
523855 1995 SK87 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523856 1995 SL87 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
523857 1995 TW4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523858 1995 UL21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523859 1995 UV27 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523860 1995 UU36 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
523861 1995 UZ52 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
523862 1995 UX66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523863 1995 UG74 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523864 1995 UY74 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
523865 1995 UK77 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523866 1995 UT80 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523867 1995 VW8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
523868 1995 VE9 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523869 1995 WD11 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
523870 1995 WO25 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
523871 1995 WC36 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
523872 1995 YM19 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
523873 1996 AA18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523874 1996 CP3 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523875 1996 EE6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523876 1996 JX8 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
523877 1996 JU14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
523878 1996 JY14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523879 1996 RT9 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523880 1996 RJ22 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523881 1996 TU16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
523882 1996 TK27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
523883 1996 TY31 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523884 1996 TF32 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
523885 1996 TY36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
523886 1996 TS43 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523887 1996 TZ44 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523888 1996 VU9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
523889 1996 VW10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523890 1996 VJ12 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
523891 1996 VL17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523892 1996 VX31 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523893 1996 VB32 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
523894 1996 VR35 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
523895 1996 VQ36 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523896 1996 XR27 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523897 1996 XG35 11/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523898 1997 AN11 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
523899 1997 CV29 06/02/1997 Mauna Kea J. Chen, C. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu cubewano ( 154 km MPC · JPL
523900 1997 ET5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
523901 1997 EB11 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
523902 1997 FH5 30/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
523903 1997 GT2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
523904 1997 JF7 05/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
523905 1997 MV5 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
523906 1997 QR4 31/08/1997 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
523907 1997 SF7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523908 1997 SO8 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
523909 1997 SJ9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523910 1997 SY14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
523911 1997 SN15 27/09/1997 Caussols ODAS 940 m MPC · JPL
523912 1997 SV26 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
523913 1997 ST32 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523914 1997 UE17 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523915 1997 VM4 06/11/1997 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
523916 1997 VE9 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
523917 1997 WY3 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
523918 1997 WF13 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
523919 1997 WB17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
523920 1997 YO19 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
523921 1998 AQ3 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
523922 1998 BV5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
523923 1998 BU13 24/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
523924 1998 BR22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
523925 1998 BQ28 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523926 1998 BD40 31/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523927 1998 DH17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
523928 1998 DA26 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523929 1998 DN30 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
523930 1998 EC6 03/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523931 1998 EC7 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523932 1998 ET22 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
523933 1998 FS 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
523934 1998 FF14 24/03/1998 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
523935 1998 FJ73 29/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
523936 1998 GE13 04/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
523937 1998 HV 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
523938 1998 HX1 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
523939 1998 HB12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
523940 1998 HW15 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
523941 1998 HK49 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 120 m MPC · JPL
523942 1998 KG42 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
523943 1998 KV58 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
523944 1998 QZ111 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523945 1998 RN1 14/09/1998 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
523946 1998 RT43 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
523947 1998 RO81 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
523948 1998 ST6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523949 1998 SY11 19/09/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
523950 1998 SZ27 21/09/1998 Socorro LINEAR ATE · 320 m MPC · JPL
523951 1998 SR51 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
523952 1998 TB23 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523953 1998 UA3 20/10/1998 Caussols ODAS 680 m MPC · JPL
523954 Guman 1998 UF23 22/10/1998 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 490 m MPC · JPL
523955 1998 UU43 22/10/1998 Kitt Peak M. W. Buie 147 km MPC · JPL
523956 1998 UB46 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523957 1998 UZ46 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523958 1998 UD51 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
523959 1998 UE51 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523960 1998 VB44 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
523961 1998 VO47 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
523962 1998 VQ48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
523963 1998 WL36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
523964 1998 WP45 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
523965 1998 XY95 12/12/1998 La Palma A. Fitzsimmons, E. Fletcher 233 km MPC · JPL
523966 1998 YF10 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 270 m MPC · JPL
523967 1998 YR11 23/12/1998 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
523968 1998 YP15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
523969 1999 AU15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
523970 1999 AP30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523971 1999 AJ39 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 200 m MPC · JPL
523972 1999 CW8 12/02/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
523973 1999 CD139 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
523974 1999 CD145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523975 1999 CG145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
523976 1999 CS148 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523977 1999 ET2 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
523978 1999 EZ10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
523979 1999 FS15 20/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
523980 1999 GY55 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
523981 1999 NE51 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
523982 1999 RY5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523983 1999 RY214 06/09/1999 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu, C. Trujillo cubewano ( 147 km MPC · JPL
523984 1999 RA251 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
523985 1999 TX45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
523986 1999 TO53 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
523987 1999 TO58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
523988 1999 TN59 06/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
523989 1999 TP68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
523990 1999 TA70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
523991 1999 TA74 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
523992 1999 TO74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
523993 1999 TU77 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
523994 1999 TF80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523995 1999 TT81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
523996 1999 TL128 05/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
523997 1999 TJ132 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
523998 1999 TK135 06/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
523999 1999 TN182 10/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
524000 1999 TV303 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

519.000s  • 520.000s  • 521.000s  • 522.000s  • 523.000s  • 524.000s  • 525.000s  • 526.000s  • 527.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001