Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/82001–83000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82001 2000 QF219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
82002 2000 QG219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
82003 2000 QU219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
82004 2000 QA226 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
82005 2000 RA14 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82006 2000 RA18 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
82007 2000 RU34 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82008 2000 RV35 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
82009 2000 RF68 02/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
82010 2000 RN68 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
82011 2000 RW68 02/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
82012 2000 RQ70 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82013 2000 RA88 02/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
82014 2000 RL94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
82015 2000 RK95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
82016 2000 RJ101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
82017 2000 SX6 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82018 2000 SD13 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
82019 2000 SK23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
82020 2000 SZ23 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82021 2000 SJ25 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
82022 2000 SQ29 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82023 2000 SG34 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
82024 2000 SB46 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
82025 2000 SM60 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
82026 2000 SG68 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82027 2000 SJ72 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
82028 2000 SF82 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
82029 2000 SK91 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82030 2000 SG93 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
82031 2000 SP98 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
82032 2000 SQ103 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82033 2000 SC127 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
82034 2000 SE134 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
82035 2000 SP155 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82036 2000 SF162 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
82037 2000 SJ182 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
82038 2000 SF184 20/09/2000 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
82039 2000 SG186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
82040 2000 SZ189 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
82041 2000 SL191 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
82042 2000 SR203 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
82043 2000 SN238 26/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
82044 2000 SP238 26/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
82045 2000 SB241 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
82046 2000 SA246 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
82047 2000 SX256 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82048 2000 ST274 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
82049 2000 SL291 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
82050 2000 SW312 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82051 2000 SQ314 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
82052 2000 SR349 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
82053 2000 SZ370 23/09/2000 Mauna Kea B. Gladman, J. J. Kavelaars 4,6 km MPC · JPL
82054 2000 TG39 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
82055 2000 TY40 01/10/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
82056 2000 TD50 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82057 2000 UB24 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
82058 2000 UT27 24/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
82059 2000 UM30 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82060 2000 WX8 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82061 2000 WF49 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82062 2000 WY66 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82063 2000 WE125 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
82064 2000 WZ158 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82065 2000 XB15 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82066 2000 XG15 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82067 2000 XD45 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82068 2000 XR45 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82069 2000 YW12 24/12/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
82070 2000 YT28 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82071 Debrecen 2000 YA32 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,9 km MPC · JPL
82072 2000 YJ62 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82073 2000 YP115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82074 2000 YE119 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
82075 2000 YW134 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 558 km MPC · JPL
82076 2001 AU25 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 1,2 km MPC · JPL
82077 2001 AG44 07/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82078 2001 AH46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82079 2001 BV2 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82080 2001 BH5 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82081 2001 BC40 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82082 2001 BD51 27/01/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
82083 2001 BN62 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82084 2001 BJ70 30/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82085 2001 CL20 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82086 2001 CE32 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82087 2001 DR2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
82088 2001 DP47 17/02/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
82089 2001 DM64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82090 2001 DT78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
82091 2001 DE81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
82092 Kalocsa 2001 DV86 27/02/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, A. Derekas 1,2 km MPC · JPL
82093 2001 ET12 13/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82094 2001 EN17 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82095 2001 EE23 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
82096 2001 FW6 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82097 2001 FD7 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
82098 2001 FS14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
82099 2001 FK16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82100 2001 FT17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82101 2001 FB21 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
82102 2001 FM21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
82103 2001 FB22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82104 2001 FF25 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82105 2001 FG26 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82106 2001 FG45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82107 2001 FV45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82108 2001 FA46 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82109 2001 FT46 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82110 2001 FE48 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82111 2001 FP50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82112 2001 FE55 20/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82113 2001 FG61 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82114 2001 FO66 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82115 2001 FH67 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82116 2001 FK71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
82117 2001 FM72 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82118 2001 FG73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82119 2001 FA76 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82120 2001 FG76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82121 2001 FQ77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82122 2001 FR77 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82123 2001 FY77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82124 2001 FO78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82125 2001 FM82 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82126 2001 FS86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
82127 2001 FX89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
82128 2001 FC91 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82129 2001 FW99 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82130 2001 FX99 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82131 2001 FH110 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82132 2001 FF111 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82133 2001 FD113 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
82134 2001 FL119 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
82135 2001 FU120 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82136 2001 FF121 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82137 2001 FB123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
82138 2001 FU123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82139 2001 FB124 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82140 2001 FE124 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
82141 2001 FG130 29/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82142 2001 FV130 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
82143 2001 FF134 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82144 2001 FG135 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82145 2001 FJ144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
82146 2001 FM150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82147 2001 FB156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
82148 2001 FE159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82149 2001 FG162 30/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82150 2001 FM162 30/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
82151 2001 FB165 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
82152 2001 FR169 23/03/2001 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
82153 Alemigliorini 2001 FT169 23/03/2001 Cima Ekar ADAS 4,6 km MPC · JPL
82154 2001 FS170 24/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82155 2001 FZ173 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 267 km MPC · JPL
82156 2001 FJ175 31/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82157 2001 FM185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 185 km MPC · JPL
82158 2001 FP185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 255 km MPC · JPL
82159 2001 FY192 27/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
82160 2001 FF195 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82161 2001 GC4 14/04/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
82162 2001 GO6 14/04/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
82163 2001 GA11 15/04/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
82164 2001 GF11 01/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
82165 2001 HC1 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
82166 2001 HA2 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82167 2001 HV2 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82168 2001 HW3 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
82169 2001 HY3 18/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
82170 2001 HR7 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
82171 2001 HO9 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82172 2001 HP9 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82173 2001 HS10 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82174 2001 HC11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
82175 2001 HV11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82176 2001 HA12 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82177 2001 HJ12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82178 2001 HB14 18/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
82179 2001 HE16 22/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
82180 2001 HJ16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
82181 2001 HV19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
82182 2001 HN22 22/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
82183 2001 HR22 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
82184 2001 HW22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
82185 2001 HD23 27/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
82186 2001 HX24 28/04/2001 Farpoint G. Hug 1,2 km MPC · JPL
82187 2001 HJ27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82188 2001 HN27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82189 2001 HN28 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82190 2001 HY29 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82191 2001 HA30 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82192 2001 HX31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
82193 2001 HA34 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82194 2001 HC34 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82195 2001 HJ34 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82196 2001 HU34 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82197 2001 HH35 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
82198 2001 HC36 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82199 2001 HG36 29/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82200 2001 HO36 29/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82201 2001 HU36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82202 2001 HB37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82203 2001 HH38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
82204 2001 HL39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
82205 2001 HW39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
82206 2001 HY40 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
82207 2001 HH41 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82208 2001 HP42 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82209 2001 HA45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
82210 2001 HH45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
82211 2001 HG46 17/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
82212 2001 HZ46 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
82213 2001 HK49 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82214 2001 HZ52 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82215 2001 HE53 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82216 2001 HL53 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82217 2001 HU53 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
82218 2001 HW53 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
82219 2001 HA55 24/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
82220 2001 HH55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82221 2001 HO55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82222 2001 HV55 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82223 2001 HN56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82224 2001 HC59 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82225 2001 HO59 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82226 2001 HD61 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82227 2001 HS62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82228 2001 HU64 27/04/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82229 2001 HW64 27/04/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
82230 2001 HL65 30/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82231 2001 HO67 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82232 Heuberger 2001 JU 11/05/2001 Winterthur M. Griesser 1,3 km MPC · JPL
82233 2001 JF1 02/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
82234 2001 JT1 11/05/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82235 2001 JE3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
82236 2001 JF3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
82237 2001 JF4 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
82238 2001 JN4 15/05/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82239 2001 JD5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82240 2001 JQ6 14/05/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82241 2001 JR6 14/05/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82242 2001 JO8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
82243 2001 JN9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82244 2001 JO9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
82245 2001 JM10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82246 2001 JP10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
82247 2001 JR10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
82248 2001 KM1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82249 2001 KO1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82250 2001 KW2 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82251 2001 KZ3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82252 2001 KY4 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82253 2001 KM6 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82254 2001 KL7 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82255 2001 KX7 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82256 2001 KM8 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82257 2001 KW8 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
82258 2001 KG10 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82259 2001 KP10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82260 2001 KZ10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82261 2001 KZ12 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82262 2001 KG13 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82263 2001 KH13 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82264 2001 KB14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82265 2001 KO14 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
82266 2001 KB15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82267 2001 KP15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82268 2001 KO16 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82269 2001 KV16 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82270 2001 KZ16 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82271 2001 KL19 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82272 2001 KV20 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82273 2001 KG21 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
82274 2001 KJ22 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82275 2001 KM22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82276 2001 KH23 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82277 2001 KC24 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82278 2001 KE25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82279 2001 KE26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82280 2001 KY26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82281 2001 KN27 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82282 2001 KY28 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82283 2001 KT29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82284 2001 KJ30 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82285 2001 KS31 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82286 2001 KE34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82287 2001 KM35 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82288 2001 KV35 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82289 2001 KW35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82290 2001 KL36 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82291 2001 KB37 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82292 2001 KE37 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82293 2001 KJ38 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82294 2001 KO38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82295 2001 KR39 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82296 2001 KA40 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82297 2001 KB40 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82298 2001 KL40 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82299 2001 KB43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82300 2001 KE43 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82301 2001 KR43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82302 2001 KW43 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82303 2001 KV44 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82304 2001 KM45 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82305 2001 KP45 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82306 2001 KN48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82307 2001 KX48 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82308 2001 KC49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82309 2001 KL49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82310 2001 KQ51 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82311 2001 KB54 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82312 2001 KJ54 22/05/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
82313 2001 KY55 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82314 2001 KT57 25/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
82315 2001 KF59 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
82316 2001 KY59 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82317 2001 KZ59 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82318 2001 KL60 16/05/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
82319 2001 KD61 17/05/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82320 2001 KY61 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82321 2001 KE69 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
82322 2001 KU74 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
82323 2001 KP75 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
82324 2001 LF1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82325 2001 LM1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82326 2001 LU1 13/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82327 2001 LE3 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82328 2001 LH3 13/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82329 2001 LC4 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82330 2001 LA5 12/06/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
82331 2001 LC5 15/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
82332 Las Vegas 2001 LV6 15/06/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82333 2001 LF7 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82334 2001 LF9 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82335 2001 LA10 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82336 2001 LH11 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82337 2001 LM11 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82338 2001 LX12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82339 2001 LB13 15/06/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
82340 2001 LO14 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82341 2001 LO15 12/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
82342 2001 LR16 14/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
82343 2001 LS16 14/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
82344 2001 LH17 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82345 2001 LO17 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82346 Hakos 2001 LD18 10/06/2001 Hakos D. Husar 1,7 km MPC · JPL
82347 2001 LO18 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82348 2001 LB19 15/06/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82349 2001 LD19 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82350 2001 LF19 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82351 2001 MS1 18/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
82352 2001 MU1 18/06/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
82353 2001 MA2 18/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82354 2001 MJ2 19/06/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82355 2001 MY2 16/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82356 2001 MB3 16/06/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
82357 2001 MB4 16/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82358 2001 MU5 18/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82359 2001 MG6 21/06/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82360 2001 MP6 21/06/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82361 Benitoloyola 2001 MV6 23/06/2001 Badlands R. Dyvig 5,6 km MPC · JPL
82362 2001 MX6 17/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
82363 2001 MF7 21/06/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
82364 2001 MW7 20/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
82365 2001 MP8 25/06/2001 Ondřejov P. Kušnirák 5,8 km MPC · JPL
82366 2001 MR8 16/06/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
82367 2001 MK9 21/06/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
82368 2001 MT10 21/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82369 2001 MF12 21/06/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
82370 2001 MD14 26/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
82371 2001 MM14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
82372 2001 ME15 19/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82373 2001 MH15 21/06/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
82374 2001 ML15 25/06/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
82375 2001 MN15 25/06/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
82376 2001 MC16 27/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82377 2001 MG16 27/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82378 2001 MB17 27/06/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
82379 2001 MJ17 27/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82380 2001 MU17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
82381 2001 MH18 23/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82382 2001 MZ18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82383 2001 MD19 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
82384 2001 MV20 25/06/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82385 2001 MV21 28/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82386 2001 MM22 23/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82387 2001 MW24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82388 2001 MX24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
82389 2001 MH25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82390 2001 ML26 19/06/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
82391 2001 MU26 19/06/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
82392 2001 MQ28 26/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82393 2001 MV28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
82394 2001 MN29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
82395 2001 NK1 12/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82396 2001 NR1 10/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
82397 2001 NS2 13/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82398 2001 NZ3 13/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
82399 2001 NS4 13/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82400 2001 NE6 13/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82401 2001 NF6 13/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82402 2001 NG6 14/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
82403 2001 NR7 13/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
82404 2001 NV8 14/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82405 2001 NX8 14/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
82406 2001 NE9 13/07/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
82407 2001 NM10 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
82408 2001 NR10 14/07/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
82409 2001 NS10 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
82410 2001 NU11 12/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82411 2001 NN12 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82412 2001 NN14 14/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82413 2001 NQ15 13/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82414 2001 NZ15 14/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82415 2001 NM16 14/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82416 2001 NP16 14/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
82417 2001 NU16 14/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82418 2001 NC17 14/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82419 2001 ND17 14/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
82420 2001 NN17 14/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82421 2001 NC18 09/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82422 2001 NM18 12/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82423 2001 NZ18 13/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
82424 2001 NJ19 14/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82425 2001 NQ19 15/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82426 2001 NB20 12/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82427 2001 NA21 14/07/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
82428 2001 NN21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
82429 2001 NZ21 14/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82430 2001 NG22 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
82431 2001 OF 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82432 2001 OJ1 18/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
82433 2001 OV1 18/07/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
82434 2001 OR2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
82435 2001 OX3 18/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
82436 2001 OF5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
82437 2001 OT5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
82438 2001 OK6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
82439 2001 OO6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
82440 2001 OP6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
82441 2001 ON7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82442 2001 ON8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
82443 2001 OV8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82444 2001 OB9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
82445 2001 OC9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
82446 2001 OH9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
82447 2001 OJ9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
82448 2001 OM9 20/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
82449 2001 ON9 20/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
82450 2001 OE10 19/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82451 2001 ON10 19/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
82452 2001 OB11 20/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
82453 2001 OD11 20/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82454 2001 OT12 21/07/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 7,3 km MPC · JPL
82455 2001 OE14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
82456 2001 OF14 20/07/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
82457 2001 OH14 20/07/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
82458 2001 OJ14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82459 2001 OZ14 18/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82460 2001 OB16 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82461 2001 OC16 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82462 2001 OE16 21/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
82463 Mluigiaborsi 2001 OV16 21/07/2001 San Marcello L. Tesi, G. Forti 8,5 km MPC · JPL
82464 Jaroslavboček 2001 OE17 21/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
82465 2001 OA18 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
82466 2001 OF18 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
82467 2001 OS19 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82468 2001 OF20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
82469 2001 OL20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
82470 2001 OT21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
82471 2001 OW21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
82472 2001 OJ22 19/07/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 2,7 km MPC · JPL
82473 2001 OR22 17/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82474 2001 OB23 21/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82475 2001 OP23 22/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
82476 2001 OA24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82477 2001 OC24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
82478 2001 OS25 18/07/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
82479 2001 OU25 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82480 2001 OC30 19/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82481 2001 OR32 19/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82482 2001 OK33 19/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
82483 2001 OH34 19/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82484 2001 OH36 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
82485 2001 OO36 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
82486 2001 OX36 20/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82487 2001 OC37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82488 2001 OO37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82489 2001 OQ37 20/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
82490 2001 OR37 20/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
82491 2001 OW38 20/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82492 2001 OF39 20/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82493 2001 OG39 20/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82494 2001 OP39 20/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82495 2001 OC41 21/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82496 2001 OQ42 22/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
82497 2001 OQ43 22/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82498 2001 OW43 23/07/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
82499 2001 OX43 23/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
82500 2001 OC45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82501 2001 OL45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82502 2001 OC46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
82503 2001 OU46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
82504 2001 OZ46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
82505 2001 OD47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
82506 2001 OC48 16/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
82507 2001 OQ48 16/07/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
82508 2001 OH49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82509 2001 OQ49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82510 2001 OT49 17/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82511 2001 OU49 17/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
82512 2001 OY49 17/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
82513 2001 OA50 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
82514 2001 OG50 19/07/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
82515 2001 OK50 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82516 2001 OH52 21/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
82517 2001 OP52 21/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
82518 2001 OF53 21/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82519 2001 OG53 21/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
82520 2001 OP53 21/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
82521 2001 OC54 21/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
82522 2001 OD54 21/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
82523 2001 OL54 22/07/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
82524 2001 OE55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82525 2001 OM55 22/07/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
82526 2001 OV55 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
82527 2001 OD57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82528 2001 OW57 19/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
82529 2001 OH58 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
82530 2001 OW60 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
82531 2001 OM61 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
82532 2001 OL63 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
82533 2001 OB64 23/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82534 2001 OE64 23/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82535 2001 OF64 24/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82536 2001 OM64 24/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82537 2001 OS64 27/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82538 2001 OJ65 24/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
82539 2001 ON65 22/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
82540 2001 OC66 22/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
82541 2001 OC67 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
82542 2001 OH67 26/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
82543 2001 OQ67 27/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
82544 2001 OU67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82545 2001 OW67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
82546 2001 OB68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
82547 2001 OB69 18/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
82548 2001 OH69 18/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82549 2001 OU69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
82550 2001 OB71 20/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
82551 2001 OE71 20/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
82552 2001 OH71 20/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
82553 2001 OL71 20/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82554 2001 OA72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
82555 2001 OH74 17/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
82556 2001 OE75 24/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
82557 2001 OO75 24/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82558 2001 OM76 22/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82559 Emilbřezina 2001 OD77 28/07/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,2 km MPC · JPL
82560 2001 OE78 26/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
82561 2001 OF78 26/07/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
82562 2001 OH78 26/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
82563 2001 OP78 26/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82564 2001 OY79 29/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82565 2001 OE80 29/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82566 2001 OP80 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
82567 2001 OT81 26/07/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
82568 2001 OX81 26/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
82569 2001 OG82 31/07/2001 Farpoint G. Hug 2,3 km MPC · JPL
82570 2001 OR82 27/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82571 2001 OV82 27/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82572 2001 OU83 27/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
82573 2001 OE85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
82574 2001 OH85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
82575 2001 OL85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82576 2001 OW85 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
82577 2001 OO86 28/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
82578 2001 OS86 28/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
82579 2001 OV86 29/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
82580 2001 OZ86 29/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
82581 2001 OC87 29/07/2001 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
82582 2001 OG87 29/07/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
82583 2001 OK87 29/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
82584 2001 OL87 29/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
82585 2001 OV87 30/07/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
82586 2001 OH88 21/07/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
82587 2001 OK88 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
82588 2001 OX88 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
82589 2001 OK89 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82590 2001 OO89 22/07/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
82591 2001 OW89 23/07/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
82592 2001 OM90 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82593 2001 OW90 25/07/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
82594 2001 OH91 29/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82595 2001 OY92 23/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82596 2001 OG93 25/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82597 2001 OK93 25/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82598 2001 OX94 29/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82599 2001 OP95 31/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82600 2001 OU95 25/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82601 2001 OC96 29/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,3 km MPC · JPL
82602 2001 OK96 23/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
82603 2001 OQ96 24/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82604 2001 OS96 24/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82605 2001 OM97 25/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
82606 2001 OO97 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
82607 2001 OT97 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82608 2001 OD99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
82609 2001 OP99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
82610 2001 OS100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
82611 2001 OZ100 27/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82612 2001 OD101 27/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
82613 2001 OE101 27/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82614 2001 OF101 27/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
82615 2001 OL101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
82616 2001 OP101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
82617 2001 OR101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82618 2001 OS101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
82619 2001 OW101 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
82620 2001 OB102 28/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
82621 2001 OC102 28/07/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
82622 2001 OL102 28/07/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
82623 2001 OB103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
82624 2001 OS103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
82625 2001 OX103 29/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
82626 2001 OW104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
82627 2001 OY104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
82628 2001 OC105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
82629 2001 OF105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
82630 2001 OY106 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82631 2001 OZ106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82632 2001 OY107 30/07/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
82633 2001 OB108 31/07/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
82634 2001 OA111 19/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
82635 2001 OG111 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
82636 2001 OP111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
82637 2001 PV 02/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
82638 Bottariclaudio 2001 PF1 07/08/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 4,6 km MPC · JPL
82639 2001 PO1 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
82640 2001 PZ2 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82641 2001 PO5 10/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
82642 2001 PX5 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
82643 2001 PK6 10/08/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
82644 2001 PT6 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
82645 2001 PX8 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82646 2001 PB9 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
82647 2001 PS10 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
82648 2001 PQ11 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82649 2001 PX11 11/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82650 2001 PG12 12/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
82651 2001 PT12 12/08/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
82652 2001 PZ12 09/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82653 2001 PF13 13/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 4,6 km MPC · JPL
82654 2001 PL13 12/08/2001 Farpoint G. Hug 6,1 km MPC · JPL
82655 2001 PM13 12/08/2001 Farpoint G. Hug 3,5 km MPC · JPL
82656 Puskás 2001 PQ13 10/08/2001 Calar Alto K. Sárneczky, G. Szabó 5,2 km MPC · JPL
82657 2001 PA14 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, G. Forti 2,1 km MPC · JPL
82658 2001 PA16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82659 2001 PD16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82660 2001 PG16 09/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
82661 2001 PM16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82662 2001 PY16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82663 2001 PW17 09/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
82664 2001 PX17 09/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
82665 2001 PG19 10/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
82666 2001 PD20 10/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
82667 2001 PM20 10/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82668 2001 PP20 10/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82669 2001 PZ20 10/08/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
82670 2001 PC21 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
82671 2001 PG21 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
82672 2001 PQ21 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
82673 2001 PC22 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
82674 2001 PB23 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
82675 2001 PT23 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
82676 2001 PV23 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82677 2001 PW23 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
82678 2001 PD24 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
82679 2001 PN24 11/08/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
82680 2001 PV25 11/08/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
82681 2001 PY25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82682 2001 PC26 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82683 2001 PZ26 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
82684 2001 PE28 14/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82685 2001 PG33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82686 2001 PJ33 10/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
82687 2001 PO33 10/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
82688 2001 PQ33 10/08/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
82689 2001 PX33 10/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
82690 2001 PB34 10/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82691 2001 PE34 10/08/2001 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
82692 2001 PH34 10/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82693 2001 PX34 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
82694 2001 PB35 10/08/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
82695 2001 PF35 11/08/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
82696 2001 PK35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
82697 2001 PQ36 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82698 2001 PS36 11/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
82699 2001 PT36 11/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
82700 2001 PJ38 11/08/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82701 2001 PQ39 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
82702 2001 PZ39 11/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
82703 2001 PC40 11/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
82704 2001 PR40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82705 2001 PC41 11/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82706 2001 PZ41 11/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
82707 2001 PH42 12/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82708 2001 PX42 12/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
82709 2001 PP43 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
82710 2001 PU44 15/08/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
82711 2001 PC45 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
82712 2001 PD46 12/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82713 2001 PH46 12/08/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
82714 2001 PE47 13/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
82715 2001 PP47 13/08/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
82716 2001 PV47 13/08/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
82717 2001 PX47 14/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
82718 2001 PS48 14/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82719 2001 PF49 13/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
82720 2001 PC50 15/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
82721 2001 PE50 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
82722 2001 PF50 15/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
82723 2001 PN51 15/08/2001 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
82724 2001 PO51 15/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
82725 2001 PV51 15/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
82726 2001 PA53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
82727 2001 PK53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
82728 2001 PW55 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
82729 2001 PD56 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
82730 2001 PZ58 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
82731 2001 PQ59 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
82732 2001 PS59 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
82733 2001 PU59 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
82734 2001 PW59 13/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82735 2001 PA62 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
82736 2001 PM62 13/08/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
82737 2001 PK65 12/08/2001 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
82738 2001 QA 16/08/2001 Farpoint Farpoint Obs. 3,2 km MPC · JPL
82739 2001 QU 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82740 2001 QY 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82741 2001 QN1 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
82742 2001 QR2 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82743 2001 QQ3 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82744 2001 QU3 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
82745 2001 QE4 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
82746 2001 QR4 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
82747 2001 QV5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82748 2001 QD6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82749 2001 QX6 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82750 2001 QB7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82751 2001 QF7 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82752 2001 QG7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
82753 2001 QO7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82754 2001 QP7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82755 2001 QX7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82756 2001 QC8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82757 2001 QH8 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82758 2001 QT8 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82759 2001 QA9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82760 2001 QE9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82761 2001 QL9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82762 2001 QP10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82763 2001 QC11 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82764 2001 QD11 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
82765 2001 QP11 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82766 2001 QR11 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
82767 2001 QR12 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
82768 2001 QD13 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82769 2001 QH14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82770 2001 QJ14 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82771 2001 QX14 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82772 2001 QH15 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82773 2001 QJ15 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
82774 2001 QQ15 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
82775 2001 QZ15 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82776 2001 QB17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82777 2001 QF17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82778 2001 QP17 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82779 2001 QU17 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
82780 2001 QF18 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82781 2001 QX18 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
82782 2001 QY18 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82783 2001 QE20 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
82784 2001 QK20 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82785 2001 QL21 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
82786 2001 QM22 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
82787 2001 QP22 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82788 2001 QS22 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82789 2001 QU22 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82790 2001 QJ23 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
82791 2001 QK23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82792 2001 QM23 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
82793 2001 QH24 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82794 2001 QN25 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82795 2001 QQ25 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82796 2001 QX25 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82797 2001 QY25 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82798 2001 QB26 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
82799 2001 QF26 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82800 2001 QH26 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82801 2001 QF27 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82802 2001 QM27 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82803 2001 QO28 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
82804 2001 QJ30 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
82805 2001 QO30 16/08/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
82806 2001 QO31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82807 2001 QK32 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
82808 2001 QD33 17/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82809 2001 QK33 17/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 7,0 km MPC · JPL
82810 2001 QV34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82811 2001 QZ34 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82812 2001 QD35 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82813 2001 QJ35 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82814 2001 QQ36 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
82815 2001 QO37 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82816 2001 QR37 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82817 2001 QV37 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82818 2001 QM38 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82819 2001 QO38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82820 2001 QT38 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82821 2001 QH39 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82822 2001 QW40 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
82823 2001 QF41 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82824 2001 QM43 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82825 2001 QN43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82826 2001 QA44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82827 2001 QJ44 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
82828 2001 QB45 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82829 2001 QJ45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82830 2001 QS45 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82831 2001 QU45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82832 2001 QE46 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82833 2001 QF46 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82834 2001 QL46 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82835 2001 QP46 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
82836 2001 QE47 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82837 2001 QB48 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82838 2001 QU48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82839 2001 QM49 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
82840 2001 QE50 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82841 2001 QH50 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82842 2001 QK50 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
82843 2001 QO50 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
82844 2001 QQ50 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82845 2001 QR50 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82846 2001 QW50 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82847 2001 QJ52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82848 2001 QM52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82849 2001 QN52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82850 2001 QW52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82851 2001 QP53 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82852 2001 QT53 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82853 2001 QD55 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
82854 2001 QC56 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82855 2001 QU56 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82856 2001 QA57 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82857 2001 QG57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82858 2001 QY57 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
82859 2001 QA58 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
82860 2001 QE58 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82861 2001 QD59 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82862 2001 QP60 18/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
82863 2001 QO61 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82864 2001 QS62 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82865 2001 QU62 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
82866 2001 QG63 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82867 2001 QS63 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82868 2001 QT63 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
82869 2001 QV63 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82870 2001 QC64 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82871 2001 QA66 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
82872 2001 QC66 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82873 2001 QF66 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82874 2001 QU66 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82875 2001 QB67 18/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
82876 2001 QR67 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82877 2001 QZ67 20/08/2001 Nashville R. Clingan 2,8 km MPC · JPL
82878 2001 QJ69 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
82879 2001 QE70 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82880 2001 QN70 17/08/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
82881 2001 QZ70 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82882 2001 QG71 16/08/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
82883 2001 QJ73 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
82884 2001 QQ75 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82885 2001 QC77 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82886 2001 QC81 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82887 2001 QK81 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82888 2001 QU81 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
82889 2001 QW83 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82890 2001 QZ83 17/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
82891 2001 QC84 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
82892 2001 QN86 16/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82893 2001 QR86 16/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82894 2001 QZ86 17/08/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
82895 2001 QG87 17/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82896 Vaubaillon 2001 QV87 22/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 4,0 km MPC · JPL
82897 2001 QM89 16/08/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
82898 2001 QT89 16/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82899 2001 QS90 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82900 2001 QX94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82901 2001 QZ94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
82902 2001 QV96 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82903 2001 QD97 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
82904 2001 QO98 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82905 2001 QS98 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
82906 2001 QJ99 22/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
82907 2001 QC100 18/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
82908 2001 QU100 19/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 1,9 km MPC · JPL
82909 2001 QV100 19/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
82910 2001 QX100 19/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
82911 2001 QH101 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
82912 2001 QU102 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82913 2001 QN103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82914 2001 QS103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82915 2001 QA104 20/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
82916 2001 QH104 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82917 2001 QK104 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82918 2001 QR104 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82919 2001 QD106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
82920 2001 QF106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
82921 2001 QU107 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82922 2001 QZ107 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
82923 2001 QN109 20/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82924 2001 QD110 24/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82925 2001 QG110 24/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82926 Jacquey 2001 QH110 25/08/2001 Pises Pises Obs. 4,1 km MPC · JPL
82927 Ferrucci 2001 QK110 25/08/2001 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 7,0 km MPC · JPL
82928 2001 QM110 19/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
82929 2001 QN110 20/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,0 km MPC · JPL
82930 2001 QZ110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,7 km MPC · JPL
82931 2001 QE112 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
82932 2001 QS112 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
82933 2001 QU112 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82934 2001 QX112 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
82935 2001 QK113 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82936 2001 QQ113 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
82937 Lesicki 2001 QW113 26/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 7,0 km MPC · JPL
82938 2001 QB114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82939 2001 QY114 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82940 2001 QZ115 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82941 2001 QC116 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82942 2001 QH116 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82943 2001 QG117 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
82944 2001 QJ117 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82945 2001 QN117 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82946 2001 QN119 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82947 2001 QV121 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
82948 2001 QD122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82949 2001 QE124 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82950 2001 QB125 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82951 2001 QS125 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
82952 2001 QC126 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82953 2001 QS126 20/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
82954 2001 QW126 20/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
82955 2001 QB127 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82956 2001 QT127 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82957 2001 QU127 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82958 2001 QP128 20/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
82959 2001 QK129 20/08/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
82960 2001 QN129 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82961 2001 QO129 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
82962 2001 QH130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82963 2001 QT130 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82964 2001 QL131 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
82965 2001 QU131 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82966 2001 QD132 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82967 2001 QV132 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
82968 2001 QF133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82969 2001 QQ133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82970 2001 QY134 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
82971 2001 QD135 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82972 2001 QR136 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82973 2001 QA137 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82974 2001 QN138 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82975 2001 QQ139 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82976 2001 QK140 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82977 2001 QS140 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
82978 2001 QT141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82979 2001 QU141 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
82980 2001 QO143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
82981 2001 QA144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
82982 2001 QC144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
82983 2001 QE144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
82984 2001 QV146 20/08/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
82985 2001 QC147 20/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82986 2001 QK147 20/08/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
82987 2001 QR147 20/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82988 2001 QC148 20/08/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
82989 2001 QM148 20/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
82990 2001 QK152 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
82991 2001 QO153 27/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
82992 2001 QN154 27/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,1 km MPC · JPL
82993 2001 QO154 28/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
82994 2001 QP154 30/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
82995 2001 QJ155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
82996 2001 QV156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
82997 2001 QW156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
82998 2001 QJ157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
82999 2001 QZ158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
83000 2001 QG159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL

78.000s  • 79.000s  • 80.000s  • 81.000s  • 82.000s  • 83.000s  • 84.000s  • 85.000s  • 86.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001