Danh sách tiểu hành tinh/330001–331000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330001 2005 TA117 01/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
330002 2005 TV119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330003 2005 TC131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330004 2005 TG136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330005 2005 TD147 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330006 2005 TS165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330007 2005 TY170 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
330008 2005 TS190 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330009 2005 UA19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330010 2005 US34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330011 2005 UF42 21/10/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,1 km MPC · JPL
330012 2005 UX46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330013 2005 UM55 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
330014 2005 UD64 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330015 2005 UN73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
330016 2005 UE79 25/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
330017 2005 UQ83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330018 2005 UU92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330019 2005 UC98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330020 2005 UP100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330021 2005 UC106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330022 2005 UM108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330023 2005 UW116 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
330024 2005 UV122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330025 2005 UT125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330026 2005 UV129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330027 2005 UF142 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330028 2005 UW157 28/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
330029 2005 UH172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330030 2005 UQ180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330031 2005 UE191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330032 2005 UN193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330033 2005 UB199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330034 2005 UR216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330035 2005 UL218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330036 2005 UH232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
330037 2005 UF233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330038 2005 UA234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330039 2005 UO238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330040 2005 UV280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
330041 2005 UX281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330042 2005 UN286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330043 2005 UD308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330044 2005 UK310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330045 2005 UC313 29/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
330046 2005 UR315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330047 2005 UB328 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330048 2005 UU328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330049 2005 UY332 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
330050 2005 UN349 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
330051 2005 UE365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330052 2005 UZ369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330053 2005 UY372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330054 2005 UY376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330055 2005 UH388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330056 2005 UC423 28/10/2005 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 1,1 km MPC · JPL
330057 2005 UR438 07/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
330058 2005 UU456 30/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
330059 2005 UA461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330060 2005 UM491 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
330061 2005 UH515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
330062 2005 UH530 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
330063 2005 VB1 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
330064 2005 VX1 04/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
330065 2005 VQ5 10/11/2005 Gnosca S. Sposetti 1,9 km MPC · JPL
330066 2005 VX25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330067 2005 VP32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330068 2005 VS38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330069 2005 VM53 04/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
330070 2005 VG56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330071 2005 VK73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330072 2005 VK75 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330073 2005 VP85 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330074 2005 VD95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330075 2005 VG109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330076 2005 VU109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
330077 2005 VZ113 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330078 2005 VE136 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330079 2005 WH3 20/11/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
330080 2005 WV8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330081 2005 WV35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330082 2005 WZ53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
330083 2005 WL57 30/11/2005 Mayhill iTelescope Obs. 1,1 km MPC · JPL
330084 2005 WA70 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330085 2005 WE76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330086 2005 WZ89 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
330087 2005 WD90 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330088 2005 WL90 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
330089 2005 WP91 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
330090 2005 WL92 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330091 2005 WS92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330092 2005 WV92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330093 2005 WP103 26/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330094 2005 WM108 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330095 2005 WC115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
330096 2005 WA119 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
330097 2005 WU120 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
330098 2005 WT123 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330099 2005 WM144 24/11/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
330100 2005 WW147 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330101 2005 WM176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330102 2005 WV183 20/12/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
330103 2005 WD189 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
330104 2005 WF189 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
330105 2005 WV194 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
330106 2005 WG203 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330107 2005 XT 02/12/2005 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
330108 2005 XT6 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330109 2005 XZ15 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
330110 2005 XU29 07/12/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
330111 2005 XF30 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330112 2005 XS36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330113 2005 XB41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330114 2005 XZ54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330115 2005 XK63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
330116 2005 XX84 07/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
330117 2005 XC107 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,4 km MPC · JPL
330118 2005 XA112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
330119 2005 YL 20/12/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,7 km MPC · JPL
330120 2005 YU20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330121 2005 YT24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330122 2005 YJ25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330123 2005 YO35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330124 2005 YZ44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330125 2005 YP48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330126 2005 YQ57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330127 2005 YW74 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330128 2005 YT81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330129 2005 YN83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330130 2005 YO84 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
330131 2005 YE98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
330132 2005 YM108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330133 2005 YS109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330134 2005 YJ126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330135 2005 YH137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330136 2005 YW144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330137 2005 YW151 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330138 2005 YN172 07/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
330139 2005 YK188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
330140 2005 YV188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330141 2005 YD200 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330142 2005 YL241 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330143 2005 YG266 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330144 2006 AM6 04/01/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
330145 2006 AB30 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330146 2006 AG31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330147 2006 AT44 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330148 2006 AQ69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330149 2006 AC77 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330150 2006 AD80 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
330151 2006 BP5 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330152 2006 BY22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330153 2006 BX29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,6 km MPC · JPL
330154 2006 BA35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330155 2006 BY35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330156 2006 BR38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
330157 2006 BJ54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330158 2006 BX55 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
330159 2006 BO59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330160 2006 BN78 23/01/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
330161 2006 BQ123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330162 2006 BR133 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
330163 2006 BS139 29/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330164 2006 BS141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330165 2006 BA142 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330166 2006 BR147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
330167 2006 BO155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330168 2006 BA204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330169 2006 BS206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
330170 2006 BC210 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330171 2006 BW211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330172 2006 BY219 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330173 2006 BY258 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330174 2006 CZ8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330175 2006 CY14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330176 2006 CD40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330177 2006 CJ67 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
330178 2006 DD6 20/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330179 2006 DW24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330180 2006 DA25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330181 2006 DQ47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330182 2006 DM51 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330183 2006 DJ53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330184 2006 DF56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330185 2006 DV64 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330186 2006 DD76 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330187 2006 DW76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330188 2006 DC78 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330189 2006 DE78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330190 2006 DH78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330191 2006 DC83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330192 2006 DH87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330193 2006 DO87 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
330194 2006 DD90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330195 2006 DD115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330196 2006 DA173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330197 2006 DQ190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330198 2006 EC9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330199 2006 ET12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330200 2006 EK44 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330201 2006 FT5 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330202 2006 FG13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
330203 2006 FB15 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330204 2006 FE16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
330205 2006 FR16 23/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330206 2006 FE38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330207 2006 FG40 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
330208 2006 FW46 23/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330209 2006 FM47 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
330210 2006 FS50 26/03/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
330211 2006 GC19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
330212 2006 GD21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330213 2006 GD24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330214 2006 GE26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330215 2006 GC37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
330216 2006 GB38 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
330217 2006 GK39 13/04/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
330218 2006 HX6 18/04/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
330219 2006 HB12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330220 2006 HZ42 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
330221 2006 HC49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330222 2006 HA74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
330223 2006 HV77 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330224 2006 HQ115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330225 2006 JL26 04/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
330226 2006 JU26 07/05/2006 Wrightwood J. W. Young 4,0 km MPC · JPL
330227 2006 JC49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330228 2006 KV3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330229 2006 KZ11 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330230 2006 KH14 20/05/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
330231 2006 KM22 20/05/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330232 2006 KQ44 10/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
330233 2006 KV86 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 650 m MPC · JPL
330234 2006 KJ91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330235 2006 KM92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
330236 2006 KG120 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
330237 2006 MA10 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330238 2006 PC42 14/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
330239 2006 QN12 16/08/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
330240 2006 QQ18 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
330241 2006 QG55 20/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
330242 2006 QK83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
330243 2006 QE93 16/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
330244 2006 QB94 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
330245 2006 QZ99 24/08/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
330246 2006 QA126 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
330247 2006 QT183 30/08/2006 Mayhill A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
330248 2006 RO4 12/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
330249 2006 RA10 13/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
330250 2006 RF19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330251 2006 RL38 13/09/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
330252 2006 RZ39 12/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
330253 2006 RF43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
330254 2006 RA46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
330255 2006 RZ52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
330256 2006 RX89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330257 2006 RX93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330258 2006 RL102 14/09/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
330259 2006 RL118 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 750 m MPC · JPL
330260 2006 SB7 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330261 2006 SZ7 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330262 2006 SN14 17/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
330263 2006 SU22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
330264 2006 SR55 18/09/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
330265 2006 SJ57 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330266 2006 SR63 18/09/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
330267 2006 SE68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330268 2006 SV68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
330269 2006 SD76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330270 2006 SD96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
330271 2006 SE119 18/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
330272 2006 SY130 24/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 640 m MPC · JPL
330273 2006 SM136 20/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330274 2006 SK147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330275 2006 SE203 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
330276 2006 SU208 26/09/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
330277 2006 SM217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
330278 2006 SY255 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330279 2006 SH274 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330280 2006 SZ288 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330281 2006 SR294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
330282 2006 SF300 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330283 2006 SG304 27/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
330284 2006 SF354 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
330285 2006 SA358 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330286 2006 SP391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330287 2006 SP394 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330288 2006 SN401 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330289 2006 SY412 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
330290 2006 TV6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330291 2006 TT16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330292 2006 TQ20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330293 2006 TK22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330294 2006 TZ33 12/10/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
330295 2006 TQ38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330296 2006 TQ44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330297 2006 TX56 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
330298 2006 TH63 10/10/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
330299 2006 TM63 10/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
330300 2006 TO73 11/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330301 2006 TE74 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
330302 2006 TR74 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
330303 2006 TW74 11/10/2006 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
330304 2006 TE75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
330305 2006 TA76 11/10/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
330306 2006 TH92 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 820 m MPC · JPL
330307 2006 TM124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
330308 2006 TO128 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
330309 2006 UL4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330310 2006 UN5 16/10/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
330311 2006 UV5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330312 2006 UR31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330313 2006 UV31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330314 2006 UF35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330315 2006 UL37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330316 2006 UZ41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330317 2006 UK55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330318 2006 UM69 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330319 2006 UJ87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330320 2006 UX90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
330321 2006 UV97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330322 2006 UB102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330323 2006 UB108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330324 2006 US120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330325 2006 UP121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330326 2006 UK163 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
330327 2006 UZ179 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330328 2006 UJ180 16/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
330329 2006 UO182 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
330330 2006 UA186 17/10/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
330331 2006 UJ186 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
330332 2006 UZ192 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330333 2006 UZ208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330334 2006 UV219 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330335 2006 UC232 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330336 2006 UG263 31/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 780 m MPC · JPL
330337 2006 UT269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330338 2006 UO272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
330339 2006 UG280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330340 2006 UG325 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
330341 2006 UN331 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
330342 2006 UQ331 28/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330343 2006 UE360 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330344 2006 VJ10 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
330345 2006 VD12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
330346 2006 VZ14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330347 2006 VE20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330348 2006 VU31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
330349 2006 VX32 11/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
330350 2006 VF34 11/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
330351 2006 VL39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
330352 2006 VE40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
330353 2006 VC41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330354 2006 VY57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
330355 2006 VX65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
330356 2006 VX66 11/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
330357 2006 VW69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
330358 2006 VK92 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330359 2006 VL118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330360 2006 VV122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330361 2006 VN140 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330362 2006 VB161 09/11/2006 Apache Point A. E. Rose, A. C. Becker 860 m MPC · JPL
330363 2006 VO172 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
330364 2006 VA174 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
330365 2006 WG5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330366 2006 WS18 17/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
330367 2006 WY28 18/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
330368 2006 WF33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330369 2006 WO33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
330370 2006 WY39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330371 2006 WW81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330372 2006 WU94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330373 2006 WD102 19/11/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
330374 2006 WD175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330375 2006 WH184 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330376 2006 WK190 25/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
330377 2006 WJ194 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330378 2006 WJ198 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330379 2006 XU 10/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
330380 2006 XJ4 14/12/2006 Vicques M. Ory 2,0 km MPC · JPL
330381 2006 XG8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330382 2006 XL9 06/02/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
330383 2006 XF15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330384 2006 XC16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330385 2006 XP17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330386 2006 XR36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330387 2006 XK47 13/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330388 2006 XS51 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330389 2006 XQ58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330390 2006 YQ1 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330391 2006 YL4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330392 2006 YP6 17/12/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
330393 2006 YJ14 24/12/2006 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
330394 2006 YP14 25/12/2006 Junk Bond D. Healy 1,6 km MPC · JPL
330395 2006 YE22 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330396 2006 YO32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330397 2006 YT38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330398 2006 YO52 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330399 2006 YO55 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330400 2007 AM6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330401 2007 AG25 15/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330402 2007 BT13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330403 2007 BA16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330404 2007 BJ18 17/01/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
330405 2007 BX19 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330406 2007 BP23 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330407 2007 BY28 24/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
330408 2007 BL38 24/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
330409 2007 BS45 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330410 2007 BW47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330411 2007 BM48 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330412 2007 BL58 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330413 2007 BP58 24/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330414 2007 BQ63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330415 2007 CT7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330416 2007 CX13 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330417 2007 CE15 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330418 2007 CD18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330419 2007 CX25 09/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
330420 Tomroman 2007 CG26 11/02/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,3 km MPC · JPL
330421 2007 CQ26 09/02/2007 Marly P. Kocher 2,9 km MPC · JPL
330422 2007 CH27 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330423 2007 CN39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330424 2007 CR46 08/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
330425 2007 CH47 08/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
330426 2007 CC52 09/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330427 2007 CL56 15/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
330428 2007 CM61 15/02/2007 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
330429 2007 CJ62 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330430 2007 DW6 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
330431 2007 DH10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330432 2007 DN12 16/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
330433 2007 DY12 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330434 2007 DS13 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330435 2007 DF34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330436 2007 DR34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330437 2007 DT39 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330438 2007 DH48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330439 2007 DR55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330440 Davinadon 2007 DQ60 23/02/2007 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
330441 2007 DH76 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330442 2007 DC87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330443 2007 DF92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330444 2007 DP96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330445 2007 DQ105 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
330446 2007 DW106 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330447 2007 DF109 27/12/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
330448 2007 DN109 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330449 2007 EH5 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330450 2007 EZ5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330451 2007 EP7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330452 2007 EN12 09/03/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
330453 2007 EC17 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330454 2007 EX19 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330455 Anbrysse 2007 EV31 09/11/2005 Uccle P. De Cat 1,6 km MPC · JPL
330456 2007 EK38 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
330457 2007 EN42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
330458 2007 ES117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330459 2007 EL128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330460 2007 EV139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330461 2007 EA146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330462 2007 EK148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330463 2007 EQ153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
330464 2007 EJ159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330465 2007 EC160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330466 2007 EV171 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330467 2007 EL183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330468 2007 EH195 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330469 2007 EO195 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
330470 2007 EJ199 13/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
330471 2007 ER199 09/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
330472 2007 EX199 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330473 2007 ET204 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330474 2007 EZ218 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330475 2007 EL219 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330476 2007 FH6 17/08/2004 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
330477 2007 FZ6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330478 2007 FU30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330479 2007 FL49 26/03/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
330480 2007 GE9 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330481 2007 GU17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330482 2007 GX20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330483 2007 GY24 11/04/2007 Kleť Kleť Obs. 3,3 km MPC · JPL
330484 2007 GX39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330485 2007 GB44 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
330486 2007 GV44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330487 2007 GB45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330488 2007 GC55 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
330489 2007 GS63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330490 2007 GZ72 15/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
330491 2007 GL75 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330492 2007 HM1 16/04/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
330493 2007 HJ14 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330494 2007 HO16 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330495 2007 HO24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330496 2007 HL56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330497 2007 JS3 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330498 2007 KY1 18/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
330499 2007 LT7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330500 2007 LX9 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330501 2007 LE13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330502 2007 LK13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330503 2007 LH17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330504 2007 LL17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
330505 2007 LT17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330506 2007 LX18 09/06/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330507 2007 LE26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330508 2007 LV28 15/06/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330509 2007 MX1 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330510 2007 MR7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
330511 2007 NJ3 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,4 km MPC · JPL
330512 2007 NO4 15/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 7,1 km MPC · JPL
330513 2007 RX16 12/09/2007 Lulin Observatory LUSS 3,1 km MPC · JPL
330514 2007 RB84 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
330515 2007 RQ275 08/09/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
330516 2007 RZ302 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
330517 2007 RC311 02/09/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
330518 2007 SH5 18/09/2007 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
330519 2007 TC49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
330520 2007 TV84 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
330521 2007 TC109 07/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
330522 2007 TO127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
330523 2007 TJ156 09/10/2007 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
330524 2007 TL216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
330525 2007 TH234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330526 2007 TL245 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
330527 2007 TT306 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
330528 2007 UC47 10/10/2007 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
330529 2007 VA18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
330530 2007 VW226 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330531 2007 VD273 12/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
330532 2007 WW14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
330533 2007 XZ15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
330534 2007 XR32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330535 2007 YL42 30/12/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
330536 2007 YM62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330537 2007 YB65 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
330538 2007 YK68 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330539 2007 YL72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330540 2008 AC3 07/01/2008 Lulin LUSS 1,9 km MPC · JPL
330541 2008 AK9 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330542 2008 AH16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330543 2008 AR55 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330544 2008 AZ63 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
330545 2008 AH65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
330546 2008 AC70 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330547 2008 AK72 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330548 2008 AC89 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
330549 2008 AY95 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
330550 2008 AW99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
330551 2008 AF105 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
330552 2008 BV9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
330553 2008 BN15 28/01/2008 Lulin LUSS 650 m MPC · JPL
330554 2008 BN17 30/01/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
330555 2008 BA19 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
330556 2008 BX25 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330557 2008 BE30 30/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
330558 2008 BH37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330559 2008 BQ39 30/01/2008 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
330560 2008 BO45 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330561 2008 CT5 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
330562 2008 CG14 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330563 2008 CB17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
330564 2008 CN21 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330565 2008 CC25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
330566 2008 CR35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330567 2008 CP40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330568 2008 CR42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330569 2008 CU46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330570 2008 CR47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330571 2008 CC48 03/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330572 2008 CZ49 06/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
330573 2008 CN65 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330574 2008 CZ68 07/02/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 560 m MPC · JPL
330575 2008 CW73 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
330576 2008 CC76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330577 2008 CQ83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
330578 2008 CS88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
330579 2008 CK90 08/02/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
330580 2008 CU95 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330581 2008 CE108 09/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
330582 2008 CY108 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330583 2008 CZ120 06/02/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
330584 2008 CP123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330585 2008 CQ129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330586 2008 CH135 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330587 2008 CU144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330588 2008 CW154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330589 2008 CB155 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330590 2008 CT156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330591 2008 CA158 09/02/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
330592 2008 CJ162 10/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
330593 2008 CU188 13/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
330594 2008 CB196 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
330595 2008 CU209 06/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330596 2008 DU2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
330597 2008 DO6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
330598 2008 DZ9 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330599 2008 DY15 27/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330600 2008 DR17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330601 2008 DG19 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330602 2008 DL32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
330603 2008 DS32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
330604 2008 DJ33 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330605 2008 DA37 27/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330606 2008 DF48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330607 2008 DC54 26/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
330608 2008 DV65 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
330609 2008 DP67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
330610 2008 DD70 28/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330611 2008 DU78 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 680 m MPC · JPL
330612 2008 DJ79 27/02/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
330613 2008 DT80 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
330614 2008 DK81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330615 2008 DO82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
330616 2008 DN85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330617 2008 DQ88 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
330618 2008 ET4 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330619 2008 EW7 01/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
330620 2008 EC10 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330621 2008 EB19 02/03/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
330622 2008 EP26 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330623 2008 EX33 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330624 2008 EF34 02/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
330625 2008 EJ39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330626 2008 EW54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330627 2008 ED74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330628 2008 EW77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330629 2008 EJ78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
330630 2008 EK78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
330631 2008 ES82 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330632 2008 EV83 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
330633 2008 EK122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330634 Boico 2008 EY131 11/03/2008 La Silla EURONEAR 2,0 km MPC · JPL
330635 2008 EG136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330636 2008 EW147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330637 2008 EM152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
330638 2008 EX164 31/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
330639 2008 FY 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330640 Yangxuejun 2008 FX2 03/03/2008 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
330641 2008 FP25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330642 2008 FQ28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330643 2008 FJ37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330644 2008 FB39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330645 2008 FF40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330646 2008 FL40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330647 2008 FU52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330648 2008 FB56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
330649 2008 FX60 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330650 2008 FG78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
330651 2008 FA85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
330652 2008 FB89 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330653 2008 FV109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
330654 2008 FA113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
330655 2008 FH113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330656 2008 FW125 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330657 2008 FL128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
330658 2008 FG132 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
330659 2008 GG2 05/04/2008 Socorro LINEAR 93 m MPC · JPL
330660 2008 GS60 05/04/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
330661 2008 GW70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330662 2008 GC73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330663 2008 GS73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
330664 2008 GC83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330665 2008 GR87 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330666 2008 GQ90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
330667 2008 GL95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330668 2008 GZ98 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330669 2008 GE101 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330670 2008 GP122 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330671 2008 GV130 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330672 2008 GE132 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330673 2008 GM137 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330674 2008 GN143 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330675 2008 HK4 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
330676 2008 HV5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
330677 2008 HX5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330678 2008 HY17 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330679 2008 HF23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330680 2008 HV25 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330681 2008 HF37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330682 2008 HG38 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330683 2008 HE39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
330684 2008 HJ46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
330685 2008 HM56 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330686 2008 HF61 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330687 2008 HD67 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330688 2008 HR69 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330689 2008 JP1 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
330690 2008 JX2 03/05/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
330691 2008 JT11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330692 2008 JG23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330693 2008 JL28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330694 2008 JP28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330695 2008 KF2 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330696 2008 KC9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330697 2008 KZ11 29/05/2008 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
330698 2008 KT12 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330699 2008 KU13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330700 2008 KZ17 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330701 2008 KA30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330702 2008 LW4 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330703 2008 LR10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330704 2008 LX13 07/06/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
330705 2008 LR15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330706 2008 MY 27/06/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
330707 2008 NC5 03/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
330708 2008 OS 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
330709 2008 OV7 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
330710 2008 OD11 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
330711 2008 OM14 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330712 2008 PR1 03/08/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
330713 2008 PC8 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
330714 2008 PB10 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
330715 2008 PO14 10/08/2008 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
330716 2008 PS20 05/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
330717 2008 PZ20 02/08/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
330718 2008 QT4 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330719 2008 QH6 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
330720 2008 QR23 30/08/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
330721 2008 QZ25 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
330722 2008 QT34 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
330723 2008 QX43 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
330724 2008 QZ46 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330725 2008 RM22 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
330726 2008 RE47 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330727 2008 RO74 06/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
330728 2008 RA91 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330729 2008 RP95 07/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
330730 2008 RK103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330731 2008 RV112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330732 2008 RH119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330733 2008 RA137 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330734 2008 RE140 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
330735 2008 SB16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330736 2008 SQ21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330737 2008 SS25 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330738 2008 SS29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330739 2008 SX30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
330740 2008 SN31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
330741 2008 ST34 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
330742 2008 SH65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
330743 2008 SV86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330744 2008 SZ91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330745 2008 SW113 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
330746 2008 SC114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330747 2008 SX121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330748 2008 SE124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
330749 2008 SO131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330750 2008 SD135 23/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330751 2008 SV145 21/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 6,3 km MPC · JPL
330752 2008 SO147 25/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
330753 2008 ST148 27/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,9 km MPC · JPL
330754 2008 SO149 28/09/2008 Dauban F. Kugel 4,6 km MPC · JPL
330755 2008 SA171 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
330756 2008 SO178 24/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
330757 2008 SE199 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330758 2008 SR199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330759 2008 SO218 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey damocloid · 12 km MPC · JPL
330760 2008 SQ253 21/09/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
330761 2008 SR256 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330762 2008 SZ256 21/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330763 2008 SW259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330764 2008 SR264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
330765 2008 SD269 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
330766 2008 SL272 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330767 2008 ST273 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330768 2008 SE274 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
330769 2008 SE296 28/09/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
330770 2008 SU300 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
330771 2008 SJ301 23/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
330772 2008 TW1 03/10/2008 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,6 km MPC · JPL
330773 2008 TR3 04/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
330774 2008 TA6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
330775 2008 TL6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
330776 2008 TH31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330777 2008 TB37 01/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
330778 2008 TH44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
330779 2008 TV48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330780 2008 TZ54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
330781 2008 TW61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
330782 2008 TE101 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330783 2008 TZ105 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330784 2008 TH122 07/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
330785 2008 TE162 10/10/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
330786 2008 TO177 01/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
330787 2008 UX43 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
330788 2008 UK75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
330789 2008 UN117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330790 2008 UV130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330791 2008 UQ136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
330792 2008 UO160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330793 2008 UR174 24/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
330794 2008 UW180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
330795 2008 UQ202 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
330796 2008 UK205 27/10/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
330797 2008 UA255 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
330798 2008 UM255 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
330799 2008 UE283 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
330800 2008 UL307 30/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330801 2008 UZ312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
330802 2008 UV313 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
330803 2008 UF331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
330804 2008 UU334 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330805 2008 UV344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330806 2008 UW345 26/10/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
330807 2008 UD361 25/10/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
330808 2008 UU370 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330809 2008 VK14 08/11/2008 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
330810 2008 VO21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
330811 2008 VK27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330812 2008 VX34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330813 2008 VZ49 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
330814 2008 VK53 06/11/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
330815 2008 VU65 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
330816 2008 VG75 02/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330817 2008 WH 18/11/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 4,0 km MPC · JPL
330818 2008 WN15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
330819 2008 WA22 18/11/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
330820 2008 WH62 24/11/2008 Mayhill A. Lowe 6,7 km MPC · JPL
330821 2008 WS76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
330822 2008 WA91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
330823 2008 WM97 19/11/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
330824 2008 WZ136 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
330825 2008 XE3 06/12/2008 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
330826 2009 BV59 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330827 2009 DM33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330828 2009 EQ3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
330829 2009 FY 05/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
330830 2009 FC15 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330831 2009 FS29 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330832 2009 FG30 25/03/2009 Bisei SG Center BATTeRS 680 m MPC · JPL
330833 2009 FG67 29/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
330834 2009 HS36 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
330835 2009 HC42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330836 Orius 2009 HW77 25/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 46 km MPC · JPL
330837 2009 MQ2 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
330838 2009 ND 03/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
330839 2009 OS4 20/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
330840 2009 OW4 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
330841 2009 OE8 27/07/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330842 2009 OR8 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 610 m MPC · JPL
330843 2009 OC20 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
330844 2009 OR22 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330845 2009 PD3 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
330846 2009 PX3 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
330847 2009 PZ4 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
330848 2009 PT5 15/08/2009 Grove Creek F. Tozzi 1,0 km MPC · JPL
330849 2009 PO8 15/08/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
330850 2009 PB12 15/08/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
330851 2009 PP12 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330852 2009 PE15 15/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
330853 2009 PR15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330854 2009 PJ19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
330855 2009 QH1 16/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 900 m MPC · JPL
330856 Ernsthelene 2009 QT9 20/08/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 820 m MPC · JPL
330857 2009 QN19 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330858 2009 QP23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
330859 2009 QP29 23/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
330860 2009 QN30 21/08/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
330861 2009 QM31 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330862 2009 QZ33 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330863 2009 QT41 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330864 2009 QK42 16/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
330865 2009 QE46 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330866 2009 QJ47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 570 m MPC · JPL
330867 2009 QB48 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
330868 2009 QO51 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330869 2009 QR51 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330870 2009 QT61 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330871 2009 RF 09/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 860 m MPC · JPL
330872 2009 RF1 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
330873 2009 RQ1 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 870 m MPC · JPL
330874 2009 RV9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
330875 2009 RY9 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330876 2009 RR17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330877 2009 RF22 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330878 2009 RL26 13/09/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
330879 2009 RX28 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
330880 2009 RV30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
330881 2009 RL33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330882 2009 RJ34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330883 2009 RH35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
330884 2009 RG40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330885 2009 RG48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330886 2009 RW49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330887 2009 RZ50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330888 2009 RL54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330889 2009 RO55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330890 2009 RM61 12/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
330891 2009 RY70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
330892 2009 RF74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330893 2009 SW7 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330894 2009 SS17 17/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
330895 2009 SZ18 21/09/2009 La Silla La Silla Obs. 1,6 km MPC · JPL
330896 2009 SX22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
330897 2009 SV30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330898 2009 SA34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330899 2009 SX38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330900 2009 SS43 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330901 2009 SH53 17/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
330902 2009 SR56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330903 2009 SG66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330904 2009 SR66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330905 2009 SE67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
330906 2009 SX73 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330907 2009 SP74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330908 2009 SX74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330909 2009 SC75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330910 2009 SD77 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330911 2009 SG88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330912 2009 SQ92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
330913 2009 SX92 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
330914 2009 SW96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
330915 2009 SN102 20/09/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
330916 2009 SS102 23/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 2,5 km MPC · JPL
330917 2009 SH104 26/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
330918 2009 SA108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
330919 2009 SC108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
330920 2009 SY125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330921 2009 SP131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
330922 2009 SY132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330923 2009 SV137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330924 2009 SL154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330925 2009 SW161 21/09/2009 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
330926 2009 SD177 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330927 2009 SG187 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
330928 2009 SB188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330929 2009 SU191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
330930 2009 SL201 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330931 2009 SH202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
330932 2009 SG213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330933 2009 SS213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330934 Natevanwey 2009 SX228 26/09/2009 LightBuckets S. Cullen 1,6 km MPC · JPL
330935 2009 SQ229 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330936 2009 SB230 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330937 2009 SF231 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330938 2009 SP233 21/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
330939 2009 SP234 16/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
330940 2009 SW236 16/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330941 2009 SY238 16/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
330942 2009 SL244 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330943 2009 SC267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
330944 2009 SY274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330945 2009 SX276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330946 2009 SC278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330947 2009 SG279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
330948 2009 SH283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330949 2009 SG284 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330950 2009 SR293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330951 2009 SW293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330952 2009 SD306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
330953 2009 SL329 16/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
330954 2009 SW329 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330955 2009 SF338 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330956 2009 SO339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
330957 2009 SF340 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330958 2009 SK341 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
330959 2009 SA344 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330960 2009 SP344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330961 2009 SR344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330962 2009 SV345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330963 2009 SX345 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
330964 2009 SF346 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330965 2009 SL347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
330966 2009 SB349 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
330967 2009 SK349 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330968 2009 SX353 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330969 2009 SM357 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330970 2009 SP357 24/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330971 2009 SB358 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330972 2009 TC1 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 820 m MPC · JPL
330973 2009 TH1 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
330974 2009 TR1 08/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
330975 2009 TL6 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
330976 2009 TY10 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
330977 2009 TY11 14/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
330978 2009 TR13 13/10/2009 Weihai Shandong University Obs. 1,9 km MPC · JPL
330979 2009 TV15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
330980 2009 TD21 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330981 2009 TQ22 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
330982 2009 TX26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
330983 2009 TV35 14/10/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
330984 2009 TH41 14/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
330985 2009 TB46 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330986 2009 TQ47 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
330987 2009 UH11 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330988 2009 UT12 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
330989 2009 UX24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
330990 2009 UY24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
330991 2009 UU25 21/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
330992 2009 UM27 21/10/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
330993 2009 UF28 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
330994 2009 UH28 22/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
330995 2009 UH32 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
330996 2009 UT33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
330997 2009 UJ35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330998 2009 UC37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330999 2009 UJ46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
331000 2009 UV46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

326.000s  • 327.000s  • 328.000s  • 329.000s  • 330.000s  • 331.000s  • 332.000s  • 333.000s  • 334.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001